Você está na página 1de 140

Hűtőfolyadék fagyvédelem.................

209 Ü Z
Motorolaj............................................. 220
Ülések beállításának memóriája ..85, 91,94 Zárgombok ...............................................52
Szélvédőmosó rendszer,
Ülések, csomagtér megnövelése....... 65, 67
fagyvédelem..... 130,133, 212
Ülések, fűtött........................................... 130
Üzemanyag, diesel............................. 147
Ülések.................................................. 4, 63
Zárak ................................................. 217
Üzemanyag kopogásmentes minőség ....146
Teljesítményadatok................................. 227
Üzemanyag szintjelző műszer................... 31
Tengelykapcsoló.....................................141
Üzemanyag.............146,147, 222, 223, 224
Terhelhetőség...........................71, 169, 232
Üzemanyagfogyasztás ........... 142, 146, 227
Tető csomagtartó..................................... 166
Üzemanyagrendszer, diesel................... 172
Tetőablak árnyékoló................ 123, 124
Tetőablak.............122,123,124, 125 Üzemanyagszűrő..................................... 208
Üzemi hőmérséklet................................. 141
Tetőterhelés .............................71,140, 232
Üzemanyag töltőállomásmál.........................
Tolatólámpa izzócsere............................. 195
Feltöltési mennyiségek...................... 264,265
Tolatólámpa............................................. 118
Gépkocsi adatok................................. 218
Tolatólámpa............................................. 118
Tompított fényszóró izzócsere................. 191 Gépkocsi kulcskód......... ........................4
Gumiabroncs nyomások..................... 257
Tompított fényszóró...........................14,117
Motorháztető nyitása........................... 62
Többfunkciós kijelző ................................. 34
Tömegek................................................. 232 Motorolaj szint ................................... 206
Szélvédőmosó rendszer, feltöltése ....212
Túlpörgés megakadályozása ......... 141, 142
Tükrök....................................... ......... 7,116
V
U Ventillátor ............................... 126, 131,205
Utastérlámpa izzócsere........................... 200 Vészvillogó ........ 15
Vezetés külföldön fényszórók................. 119
Utastérlámpa.................. ........................ 118
Vezetés külföldön................... 146, 202, 203
Vezetési tanácsok........ ........ ................... 140
Világítás kapcsoló ......................................14
Világítás.................................................... 14,117
Vonóhorog............................................... 169
Vonószem.............................................. 174,176
Vontatás ................................................. 174
Vontató berendezés ............................... 166

273

Az Ön Astra gépkocsiját

Az autóipari kutatások legújabb eredményei alapján fejlesztették ki, magas műszaki színvonalat és rend­
kívüli kényelmet nyújt.
A gépkocsit a fejlett technika, a kimagasló biztonság, a környezetkímélő és gazdaságos üzemeltetés
jellemzi.

Önön múlik, hogy gépkocsijával biztonságosan közlekedjen és kifogástalanul üzemeltesse.

A kezelési utasítást célszerű a gépkocsi kesztyűtartójában tartani, hogy mindig kéznél legyen.

Mit nyújt a kezelési utasítás:


■ ebben megtalálja a szükséges információkat,
■ könnyen eligazodik a tárgymutató alapján
■ megismerheti ezt a magas szintű technikát
■ kényelmesen érezheti magát gépkocsijában
■ a gépkocsi kezelését tökéletesen elsajátíthatja

A kezelési utasítás és a felülvizsgálati rendszer szerinti karbantartás, és gondozás az utazás


biztonságát és a gépkocsi értékmegőrzését szolgálja.

Jelölések:
► A következő oldalon folytatódik

❖ A csillag jelentése: nincs minden gépkocsiba beépítve (modell variáció, motor változat,
különleges kivitel, eredeti Opel alkatrész és tartozék)

Az aláhúzott rész arra utal, hogy a gépkocsi megrongálódhat ha fiaveimen kívül hagyja az
utasításban foglaltakat.

sárgával kiemelt szövegrész baleset vagy sérülés veszélyére figyelmeztet.

Kellemes utazást kíván:


az Ön OPEL csapata

2
Röviden.........................................................4
Tartalom Műszerek................................................. 24
Kulcsok, ajtók........................................... 52
Ülések, utastér..........................................63
Biztonsági rendszerek.............................. 74
Világítás................................................. ^17
Ablakok és tolótető .............................. 120
Fűtés, szellőzés.................................... 126
Klímaberendezés.................................. 131
Automata sebességváltó........................ 135
Vezetési tanácsok.................................. 140
Üzemanyag-takarékosság..................... 142
Környezetvédelem................................ 144
Üzemanyag-fogyasztás......................... 146
Katalizátor............................................. 149
Futóm ű................................................... 153
Fékberendezés...................................... 158
Kerekek, gumiabroncsok ..................... 162
Tetőcsomagtartó, lakókocsi-
és utánfutó-vontatás....................... 166
Hibaelhárítás........................................ 172
Opel Service............................................. 202
Karbantartás,
Opel átvizsgálási rendszer..................204
Autóápolás............................................... 214
Műszaki adatok.........................................218
Tárgymutató...........................................269

Röviden

10953 T

Kulcsszám , kódszám A gépkocsi kinyitása: Az ülések beállítása:


Távolítsa el a kulcsszámot tartalmazó A zárat mechanikusan a kulcs Húzza felfelé a kart, mozdítsa el
műanyag lapocskát és jegyezze fel a szá­ elfordításával és a kilin cs az ülést, engedje el a kart
mot. A kódszám szerepel a gépkocsi papír­ meghúzásával m űködtetheti. és az ülés az adott helyen rögzítődik
jain és a „Cár Pass”-on ❖ is A vezetőülést sohase állítsa menet közben.
A távirányítót a gépkocsira irányítva
A könnyűfém keréktárcsák ❖ és a A kar felhúzott állapotában az ülés váratlanul
nyomja meg a ^ gombot majd húzza meg
vonóhorog ❖ kulcsainak is jegyezze fel a a kilincset. elmozdulhat ami veszélyhelyzetet teremt.
számát. ► Deréktámasz * - 63. oldal
Belülről a zárgomb lenyomásával is zárhatja
Az elektronikus elindulásgátló ❖, a rádió ❖ az ajtókat Oldaltámasz - 64. oldal
kódszáma a „Cár Pass”-on és a „Rádió
Pass”-on szerepel. Ezeket sohase tartsa a ► Zárak, gyermek biztonsági zár *
gépkocsiban. - 52. oldal
Elektronikus elindulásgátló ❖ - 53. oldal
► További információ - 52., 53. oldal Távirányító * - 54. oldal
Központi zár * - 56. oldal
Lopás elleni védelem * - 57. oldal
Riasztóberendezés * - 60. oldal

4
A háttámla beállítása: Ülésmagasság beállítása ❖: A háttámla előre döntése
Forgassa el a kézikereket Billenőkar az ülés külső oldalán Emelje meg a rögzítő kart
az ülés külső oldalán Működtetés a kar pumpálásával: A hátsó térbe történő be- ill. ki szálláshoz az
Egyéni igényeknek megfelelően állítsa be. első ülést előre kell mozdítani, a háttámlát
Felfelé: ülés emelése
► Deréktámasz ❖ - 63. oldal Lefelé: ülés süllyesztése pedig előre dönteni.
oldaltámasz - 64. oldal ► Deréktámasz * - 63.oldal Az ülés visszaállítása után újbóli beállítás
oldaltámasz - 64.oldal szükséges.
Memória funkció: A háttámlát visszaállítva
tolja az ülést is hátrafelé. Az eredeti pozí­
cióját foglalja el.
► Astra OPC - lásd 64. oldal.

Fejtámasz beállítás Állítsa be a magasságot Kormánykerék magasságállítás


Billentse előre Állítsa be a magasságot
A fejtámasz felső élének körülbelül
Húzza finoman felfelé a fejtetővel egyszintben kell lennie. Nem és a mélységet
Engedje el a fejtámaszt mindenkinek kell a legfelső pozícióba állítani.
Csak a gépkocsi álló helyzetében állítsa.
► Eltávolítás * - 64. oldal Sohase álljon a tarkó magasságában,
Hátsó középső fejtámasz - 65. oldal vagy az alatt mert az veszélyes lehet. Az állításhoz húzza a reteszelő kart a kor­
mánykerék irányába. Mozdítsa el a kor­
mánykereket a megfelelő állásba és engedje
el a reteszelő kart.
Állítsa a kormánykereket a legmagasabb
állásba megkönnyítve ezzel a ki- és beszál­
lást.

► Légzsák * - 80. oldal


A biztonsági övét rángatás nélkül Belső tü kö r állítása:
húzza ki a feszítő szerkezetből, A tü krö t kézzel állítsa a kíván
vezesse át a válla előtt és illessze pozícióba.
Úgy állítsa be a vezetőülést, hogy egyene­
sen üljön és a kormánykereket a felső ívén
a zárszerkezetbe A tükör átbillentése az alul elhelyezett karral
kényelmesen enyhén hajlított karral elérje. A biztonsági övnek teljes hosszában csökkenti az Ön mögött haladó gépkocsi
csavarodás mentesnek kell lennie. fényszórója által okozott elvakítást.
Az első utasülést állítsa hátsó helyzetbe
Az öv alsó részét a medencecsont előtt kell
amennyire csak lehet, a támla legyen
vezetni. Az üléstámlákat ne döntse túlzottan
egyenes.
hátra.
► Biztonsági övék - 78. oldal
Az övét a zárszerkezet piros gombjának
Légzsák * - 80. oldal lenyomásával lehet kioldani.
Ezután az automatikusan felcsévélődik.
► Biztonsági övék - 75-79. oldal
Légzsák ❖ - 80. oldal

Külső tü kö r állítása:
cieKirom osan állítható külső tükör Gyújtás- és indítókapcsoló
A beállítókar segítségével tö rté n ik
A négyállású kapcsoló a bal első
► További információ, ajtón található • = Kormányzár zárva, gyújtás ki
A kulcs eltávolítható
aszférikus tükör * - 116. oldal
A billenő kapcsolót bal állásba kapcsolva I = Kormányzár oldva, gyújtás ki
a bal oldali külső tükröt állíthatja. II = Gyújtás be (lásd: 22. oldal)
A billenőkapcsolót jobb oldali állásba III = Az indítómotor működtetése
kapcsolva a jobb oldali külső tükröt (sebességváltó üres állásban)
állíthatja be.
► Indítás - 20. oldal
A tükör fűtés a hátsó szélvédő fűtéssel Elektronikus indításgátló - 53. oldal
együtt kapcsolható (lásd 9. és 130. oldal).
► További információ,
aszférikus tükör - 116. oldal

8
6257 U

A kormányzár oldása: Fűthető hátsó szélvédő Párás, vagy jeges szélvédők:


Helyezze be a kulcsot a • pozícióba, Fűthető külső tü kö r i Kapcsolja a hőfokszabályzót fűtésre,
forgassa el egy kicsit a ventilátort 4. fokozatba és a levegőelosztó
Nyomja meg a CÜP gombot = bekapcsolás
a kormánykereket majd fordítsa el kapcsolót ^ állásba
a kulcsot az „ I” állásba Ismételt ® gombnyomás = kikapcsolás
Zárja le a középső szellőzőnyílásokat, nyissa
► További információ - 21. oldal A fűtés automatikusan kikapcsol 15 perc ki az oldalsókat és irányítsa azokat az oldal­
elteltével. ajtók ablakaira.
► További információ - 130. oldal ► Fűtés, szellőzés - 126. oldal
Légkondicionáló - 131. oldal

10
A műszerfal részei oldal A műszerfal részei oldal A műszerfal részei oldal

1 műszerfal megvilágítás fedélzeti számítógép ❖......................... 34 légkondicionáló berendezés ❖ .......... 131


szabályzó.......................................... 118 8 középső szellőző nyílások............... 128 hátsó szélvédő fű té s ......................9, 130
hátsó ködzárófény kapcsoló...........118 9 vészvillogó kapcsoló........................... 15 16 csatlakozóaljzat/
elülső ködfényszóró kapcsoló ❖ . . . . 1 1 8 10 idő és dátum kijelző cigarettagyújtó ❖...................................72
fényszóró magasság állító ❖ ............. 117 rádió ❖ 17 ham utartói.................................. 72, 73
2 külső világító berendezések . . . 14, 117 önellenőrzés ❖ és 18 tároló ......................................................
3 oldalsó szellőző n y ílá s ................... 128 fedélzeti számítógép 19 gyújtáskapcsoló, kormányzárral.........8
4 irányjelző és fényváltó kar................. 14 kijelzője ❖ .................................... 32-49 (nem látható)
sebességtartó berendezés ❖............. 157 11 rádió és információsrendszer ❖........... 50 20 gázpedál.................................. 140, 141
5 kürt..................................................... 15 12 utasoldali légzsák ❖ ........................... 80 21 kormánymagasság állító ❖ .....................6
6 műszerek............................................. 24 13 kesztyűtartó és 73 22 fékpedál.................................. 140, 159
7 szélvédőtörlő és -mosó 14 fűtés és szellőzés kezelőszervei.. . . 126 23 tengelykapcsoló.............................. 141
fényszóró mosó ❖ 15 kapcsolók, 24 biztosíték do boz.............................. 186
hátsó szélvédő törlő ❖ ..................... 16 belső levegő keringtetés...................127 25 motortér-tető nyitókarja........................ 62

Ellenőrző lámpák Ködlámpa ❖ Világítás


27., 118. oldal
4f. Biztonsági öv ❖ 0 Világítás kikapcsolva
24. oldal lásd 117. oldal
10 Fényszóró
14., 27. oldal ^ Helyzetjelző lámpák
(0) Fékrendszer figyelmeztető lámpa lásd 117. oldal
24., 210. oldal 0$ Ködzárófény ❖
27., 118. oldal lD Tompított és távolsági fényszóró
Olajnyomás lásd 14., 117. oldal
25. oldal yO Üzemanyagszint jelző
27., 31., 172. oldal Belső világítás
W Előfűtés lásd 118. oldal
25. oldal Légzsák és övfeszítő rendszer
$0 Ködfényszóró ❖
76., 84. oldal
lásd 118. oldal
(®) Blokkolásgátló fékrendszer ❖
161. oldal ® Automataváltó meghibásodás ❖ 0$ Ködzárófény
138. oldal lásd 118. oldal
O Motorvezérlő rendszer,
elindulásgátló ❖ ® Automataváltó ❖ 0 Műszerfal-világítás
(kivéve Z22SE motor esetén) sportos program lásd 118. oldal
Lásd 26., 53., 151 .oldal 138. oldal
Kipufogógázok ❖ i£> Fényszórómagasság-állítás
(csak Z22SE motor esetén) lásd 117. oldal
^ Kipörgésgátló rendszer ❖
Lásd 26., 53., 151 .oldal A Vészvillogó
Elektronikus stabilizáló rendszer ❖ lásd 15. oldal
E3 Generátor, töltés jelző 135., 155. oldal
27. oldal
Motorvezérlő rendszer
r**| Motorhűtés ❖ Elindulásgátló ❖
27. oldal 26., 53., 151. oldal

<”> Irányjelzők —1 Utánfutó irányjelző ❖


15., 27. oldal 28. oldal

12
Napfénytető Egyebek
Fűtés, szellőzés
----- Központi zár
£ Ventilátor kapcsoló ö Tetőablak nyitás/zárás 123.oldal
126. oldal 123., 125.oldal
Gyújtás kikapcsolva
Légelosztó kapcsoló X Tetőablak billentés 123.oldal
123., 125. oldal
• 127. oldal
áL Cigaretta gyújtó
^7 Szélvédő páramentesítés Ablaktörlő 72. oldal
Szélvédő és lábtér 16. oldal
O Kikapcsolva b=r Kürt
i# Lábtér
1ö.oldal
Ci Légelosztó, fej- és lábtér ----- Szakaszos üzem
ti Légelosztó, fejtér ----- Lassú törlési ütem ** Motortér-tető nyitás
62. oldal
= Gyors törlési ütem
rr^l Hátsó szélvédő fűtés h=f Téli elindulási program
130. oldal 123. oldal
Idő, dátum, rádió
Belső levegőkeringetés Hármas kijelző * © Elsősegély felszerelés
127. oldal Többfunkciós kijelző ❖ 177., 178. oldal
Lásd 32., 34. oldal
$ Légkondicionáló rendszer ❖
© Kijelzés váltó gomb A Elakadásjelző háromszög
131. oldal
177., 178. oldal
0 Beállító gomb
Ülésfűtés *
130. oldal
Kormányról vezérelhető rádió ❖
51. oldal

13

Világítás kapcsoló T om pított és országúti fényszóró Fénykürt


A kart tolja = országúti Húzza meg a kart a korm ánykerék
O = o tt
előre fényszóró irányába
= Helyzetjelző fények
Irányjelzés közben is üzemeltethető.
I D = Tompított vagy országúti Húzza a kart = tom pított
fényszóró a korm ánykerék felé fényszóró
■JÖÍ' = A gomb meghúzásakor A kart a kormánykerék felé meghúzva a
a belső világítás kigyullad. rugóerő ellenében a fénykürt mőködtethető.
0$ = A gomb megnyomásával
a hátsó ködzárófényt kapcsolhatja be.
► További információ - 117. oldal
Világítás figyelmeztető jelzés - 22. oldal
Fényszóró állítás - 117. oldal
Ködlámpák * - 118. oldal.

14
Irányjelző Elakadásjelző Kürt
Alaphelyzet középállásban Nyomja meg Nyomja meg a nyomógombot a jobb
Felfelé = jobbra kanyarodás a A gom bot = bekapcsolás vagy bal oldalon.
Lefelé = balra kanyarodás ► Légzsák * - 80. oldal
Nyomja meg ismét
Amikor a kormánykerék kanyarodás után Rádió távvezérlő * - 51. oldal
a A gom bot = kikapcsolás
visszafelé forog az irányjelző kar automatiku­
san visszatér alaphelyzetébe. Kisebb kor­ Az elakadásjelző könnyen megtalálható
mánymozdulatnál, mint pl. sávváltás ez nem mivel a gyújtáskapcsoló bekapcsolása után
következik be. a nyomógomb piros fényt ad. A vészvillogó
üzemeltetése esetén mind a négy irányjelző
Ilyenkor célszerű a kart csak az első pozí­ lámpa valamint a nyomógombban elhe­
cióig mozdítani. Amikor itt elengedi a kart, lyezett ellenőrző lámpa is villog.
az automatikusan visszatér alaphelyzetébe.

15

|______________________________________________ 7725 U 7726 U ___________________________________________________ 772 7 U|

S zélvédőtörlő kapcsoló Hátsó szélvédő m osó berendezés $:


A kapcsolókart felfelé kapcsolja Szélvédőm osó berendezés Nyomja a kapcsolókart előre
O Kikapcsolva és fényszóró m osó berendezés
Első pozíció = törlő üzemmód
Húzza meg a kapcsolókart Második pozíció
—— Szakaszos törlési ütem a korm ánykerék irányába (nyomva tartani) = törlő és mosó
----- Lassú törlés A berendezés mosófolyadékot fecskendez a üzemmód.
Gyors törlés szélvédőre (és bekapcsolt fényszóró esetén A kar első pozíciójában a törlőlapát működik
a fényszóróra * ) és a törlőlapátok néhány (szakaszos üzemben * ). Ha a kart nyomva
Szakaszos üzem: a törlések közötti szünet a törlő ütemet végeznek. tartja a második pozícióban, akkor a beren­
gépkocsi sebességének növelésével
Időnként ellenőrizze, hogy a fényszórómosó dezés ezalatt mosófolyadékot fecskendez a
arányosan rövidül. hátsó szélvédőre.
megfelelően üzemel.
► További információ - 212-217. oldal ► További információ -2 1 2 ., 217. oldal

16
Kézi kapcsolású sebességváltó Kézi kapcsolású sebességváltó
• = Üres állás R = hátrameneti fokozat
1 to 5 = Egyestől ötödik fokozatok
Hátramenetei fokozat: csak a gépkocsi álló
Ötödik fokozat kapcsolásához tolja a helyzetében kapcsolható, a váltógomb alatti
váltókart a rugóerő ellenében jobbra. reteszelő gyűrű felhúzásával.
Ötösből négyes fokozatba váltáshoz nem A tengelykapcsoló lenyomása után
szükséges oldal irányú erőt kifejteni. várjon 3 másodpercet/'
Ha nem megy könnyedén: a kart üres állás­
ba kapcsolva engedje fel majd nyomja le
újra a tengelykapcsoló pedált.

17

Autom ata sebességváltó D 1-től 4. fokozatok Reteszelés a véletlenszerű kapcsolá- ,


P = Parkolási fokozat 3 1-től 3. fokozatok sok kiküszöbölésére P, R, 3, 2 vagy 1
R = Hátrameneti fokozat 2 1-es és 2-es fokozatok fokozatban
N = Üres állás 1 csak 1-es fokozat i
A reteszelő kar meghúzása szükséges:
A motor csak a P vagy N állásban indítható be. plusz: középről az „1 ” és „P” végállások felé kap­
S gomb sportos vezetési program csoláskor
P vagy R állásból kapcsoláshoz meg kell
húzni a reteszelő gombot a fokozat­ A 3, 2, vagy 1 fokozat kiválasztásával Nem szükséges a reteszelő kar meghúzása:
kiválasztó kar gombja alatt. elkerülhető a sorozatos oda-vissza „1”-től „N” állás ill. „R”-től „D” állás felé kap­
kapcsolás pl.: 4-3 -4 . . . síkos úton, vagy csoláskor.
P: elősző a rögzítőféket működtesse lejtmenetben megnövelhető a motorfék
R: csak a gépkocsi álló helyzetében kap­ hatás. ► További információ - 135. oldal
csolható.
► További információ - 135. oldal
► További információ - 135. oldal

18
Indulás előtt ellenőrizze:
■ A gumiabroncsok nyomását és állapotát

■ A motorolaj szintet és egyéb folyadék


szinteket a motortérben, (lásd 205., 212.
oldalak)
■ Az ablakok, tükrök és világítótestek tisz­
taságát és mőködőképességét.
■ Csomagot ne rakjon a hátsó szélvédő elé.
(Takarják a hátsó kilátást vagy tükröződve
az üvegen megzavarhatják a vezetőt,
emellett hirtelen fékezéskor előrezuhanva
sérülést okozhatnak.)
A kipufogógázok m érgezőek
I Az ülések, biztonsági övék és a tükrök
helyes beállítást. A kipufogógázban lévő szénmonoxid
különösen mérgező színtelen, szagtalan
■ A fékek helyes működését.
gáz!
Ezért:
- Sohase lélegezze be a kipufogógázt.
- Ne üzemeltesse a motort zárt helyen (pl.:
garázsban) amikor az ajtók zárva vannak.
- közlekedjen nyitott csomagtér ajtóval, mert
így a kipufogó gázok bejuthatnak az
utastérbe!
► Kipufogógáz - 143. oldal

19

r B C T T ^ P ^ IMII
__________
10358 T
l£_
10359 T

Benzin üzemű m otor indítása: A Diesel m otor indítása A rögzítőfék oldása


Sebességváltó üres állásban Sebességváltó üres állásban
Finoman emelje meg a kart. Nyomja be ]
Nyomja ki a tengelykapcsoló pedált Nyomja ki a tengelykapcsoló reteszelő gombot, és engedje vissza a kart *
pedált teljesen. K
Autom ata váltó ❖ P vagy N állásban Autom ata váltó * P vagy N állásban
Ne nyom ja le a gázpedált Ne nyomja le a gázpedált ► További információ - 158. oldal
Fordítsa a g yú jtá skulcsot 1
Fordítsa a g yújtáskulcsot „II” állásba
„III” állásba r
A m ikor az előfőtés visszajelző lámpa
c
A kezdetben magas alapjárat normál kialszik1)
mértékűre áll be amint a motor eléri az Fordítsa a kulcsot „III” állásba y
üzemi hőfokot. Ha az indítást ismételni kell, fordítsa
Ha az indítást ismételni kell, fordítsa a kul­ a kulcsot a • állásba és várjon két másod­
percet. L
csot a • állásba és várjon két másodpercet.
k
► További információ - 140., 141., 172. ► További információ - 140., 141., 172.
oldal oldal
Elektronikus elindulásgátló - 53. oldal Elektronikus elindulásgátló - 53. oldal

1) Y17DT, Y20DTL, Y20DTH motor esetén (lásd


223.oldal) az előfűtést csak alacsony külső
hőmérséklet esetén kell bekapcsolni
20
Parkoláskor:
■ Húzza be erőteljesen a kéziféket -
különösen lejtőn állva. Kapcsolja az 1.
vagy a hátrameneti fokozatot.
■ Fordítsa el kormány addig amíg a kor­
mányzár nem reteszelődik.

■ Kapcsolja ki a külső világítást, ellenkező


esetben a leállított motor esetén az ajtó
kinyitásakor figyelmeztető hangjelzést fog
hallani.
■ A hűtőventilátor a gyújtás lekapcsolása
után is működhet.

Jó utazást! A járm ű leállítása


Vezessen óvatosan, takarékosan 1. Húzza be kéziféket
és környezetkímélő m ódon 2. Zárja be az ablakokat
és a napfénytetőt *
Vezetés közben semmi olyat ne tegyen ami
megzavarhatná a figyelmét. 3. Állítsa le a m otort
4. Vegye ki a gyújtáskulcsot
Tartsa szem előtt a kezelési utasítás előző 5. Forgassa el a korm ánykereket
részeiben foglalt vezetési és kezelési taná­
a korm ányzár reteszeléséig
csokat
6. Zárja be az ajtókat
Kísérje figyelemmel a rádióadások
► További információ - 53., 141. oldal
közlekedési hírműsorait.
Távvezérlő * - 54. oldal
► Vezetési tanácsok - 140. oldal Központi ajtózár ❖ - 56. oldal
üzemanyag takarékosság - 142. oldal
Riasztó berendezés ❖ - 60. oldal
környezetvédelem -1 4 4 . oldal

21

Biztonsága érdekében
Rendszeresen végeztesse el az ajánlott
karbantartási munkákat és igazoltassa azt
a szervizzel a felülvizsgálati füzetben.
Csak érvényes felülvizsgálati füzettel
érvényesítheti jótállási, szavatossági
igényét. A meghibásodásokat hivatalos
Opel szakműhelyben késedelem nélkül
javítássá meg. Szükség esetén szakítsa
meg az utazást.
Kérjük tartsa szem előtt:
A gyár kifejezetten az Ön gépkocsijához
tartozó eredeti Opel alkatrész és tartozék
beépítését javasolja. Ezeket az
Vevőszolgálat alkatrészeket különleges vizsgálatoknak
Eredeti Opel alkatrészek vetették alá, így ezek szavatolják az Opel
és tartozékok. gépkocsik megbízhatóságát és bizton­
Karbantartás ságát. Folyamatos piacfigyelés mellett
más gyártmányokért - még ha egyedi
A jótállási, szavatossági ügyekben valamint
esetben valamilyen hivatalos engedély áll
javítási és karbantartási kérdésekben az
is rendelkezésre - nem tudunk ugyanilyen
Opel márkakereskedők illetve hivatalos
garanciát vállalni.
márkaszervizek készséggel állnak ren­
delkezésére. Itt a gyári előírások szerint Eredeti Opel alkatrészek és tartozékok
végzik munkájukat a szakemberek. valamint jóváhagyott módosító egységek
az Ön márkakereskedőjénél kaphatóak.
A vevőszolgálati tevékenység csak ezeken a
Ugyanitt tanácsokkal látják el az esetleges
helyeken történik. A márkakereskedés szak­
műszaki változtatásokkal kapcsolatban, és
emberei képviselik a gyártót az ügyfelek
a gyári előírások szerint végzik a javító és
esetében.
karbantartó munkákat.
► Opel felülvizsgálati füzet - 202. oldal
► Karbantartás - 204-213. oldal

22
Ez vo lt a legfontosabb do lg o k rövid
leírása

Kérjük olvassa tovább figyelm esen


a kezelési utasítást. ►

Az Ön gépkocsiján vannak még


egyéb műszerek, berendezések
és lehetnek még speciális fe l­
szerelések sfc. ►

Ezen kívül fo n tos inform ációkat


talál a gépkocsi üzemeltetésével,
a biztonsággal, a karbantartással
és ápolással kapcsolatban.
A kezelési utasítás tárgym utatót
is tartalm az. ►

23

Műszerek

Ellenőrző lámpák
(0 ) Fékrendszer,
hidraulikus tengelykapcsoló ellenőrzés
^ Biztonsági öv *
Azokon a területeken ahol ezt jogszabály A gyújtáskapcsoló bekapcsolásakor és a
előírja: a gyújtáskapcsoló bekapcsolása után rögzítőfék behúzott állapotában kigyullad a
néhány percig világít (esetleg hangjelzést is lámpa. Ha kiengedett rögzítőfék esetén is
hallani), ezzel figyelmeztet a biztonsági övék világít akkor valószínűleg a folyadék szintje
használatára. túl alacsonyra süllyedt a fék/tengelykapcsoló
hidraulikus rendszerben.
Ha menet közben kigyullad a lámpa hajtson
el a legközelebbi hivatalos Opel márkak­
ereskedőhöz vagy egy hivatalos Opel
szervizállomáshoz.
Óvatosan hajtson, hogy szükség esetén a
rögzítőfékkel is megállíthassa a gépkocsit.
Ne közlekedjen lejtmenetben.

24
w Előfűtés # (diesel motor)
Alacsony külső hőmérséklet esetén, az
előfűtés üzemelése alatt világít.

(®) Blokkolásgátló fékrendszer


lásd 161. oldal

109 5 5 T

t r Olajnyomás ■ kapcsolja ki a gyújtást


A gyútáskapcsoló bekapcsolásakor kigyullad ■ ne húzza ki a gyújtáskulcsot amíg a gép­
a lámpa, a motor beindítása után pedig kial­ kocsi meg nem áll! (A kormányzár
szik. Üzemmeleg motor esetén alapjáratban lezárhat és ez balesetet okozhat!).
néha felvillanhat a lámpa, de magasabb for­ Forduljon márkakereskedőjéhez vagy hivata­
dulaton kialszik. los Opel szervizállomáshoz.
Ha üzem közben felgyullad a lámpa azonnal
állítsa le a motort mert károsodhat! A motor
kenése valószínűleg megszűnt. A csapágyak
megszorulása blokkolhatja a kerekeket:
■ nyomja be a tengelykapcsoló pedált és a
■ sebességváltót kapcsolja üres állásba,
(automata váltó esetén kapcsoljon „N”
állásba)

25

Motorelektronika, elindulásgátló
Diesel motorok
Bekapcsolt gyújtásnál és indítózás közben
világít. A motor beindulását követően
kialszik.
Ha üzem közben kigyullad:
Meghibásodott a motor elektronikus vezér­
lése. A berendezés szükség programra
kapcsol és az utazás még folytatható.
A fogyasztás megnő és motor teljesítménye
csökkenhet. Mielőbb forduljon márka-
kereskedőjéhez vagy hivatalos Opel
szervizállomáshoz.
Ne használja a járművet sokáig világító
Amikor a lámpa villog a gyújtáskapcsoló
H~ l Motorellenőrző lámpa, elindulásgátló ellenőrző lámpával! (lásd 152. oldal)
bekapcsolt állapotában akkor az az elektro­
vagy
nikus elindulásgátló * rendszer hibáját jelzi, Amikor a lámpa villog a gyújtáskapcsoló
Motorellenőrző lámpa, elindulásgátló a motor nem indítható (lásd 53. oldal) bekapcsolt állapotban akkor az az elektro­
Bekapcsolt gyújtásnál és indítózás közben nikus elinduiásgátló * rendszer hibáját jelzi,
világít. A motor beindulását követően kialszik. ^ Kipufogógázok a motor nem indítható (lásd 53. oldal)
Bekapcsolt gyújtásnál és indítózás közben
Ha üzem közben kigyullad: Meghibásodott a
világít. A motor beindulását követően kial­
motor elektronikus vezérlése. A berendezés
szik.
szükségprogramra kapcsol és az utazás
még folytatható. A fogyasztás megnő és Ha üzem közben kigyullad:
motor teljesítménye csökkenhet. Mielőbb for­ Meghibásodott a motor kipufogógáz
duljon márkakereskedőjéhez vagy hivatalos ellenőrző rendszere. A károsanyag kiboc­
Opel szervizállomáshoz. sátás szintje megnő. Mielőbb forduljon
márkakereskedőjéhez vagy hivatalos Opel
Ne használja a járművet sokáig világító
szervizállomáshoz.
ellenőrzőlámpával! (lásd 151. oldal)
Ha a lámpa egy rövid időre felvillan de Amikor a lámpa villog az olyan meghibá­
rögtön el is alszik, az nem jelent hibát. sodást jelez ami tönkreteheti a katalizátort,
(lásd 151. oldal) Mielőbb forduljon márkak­
ereskedőjéhez vagy hivatalos Opel
szervizállomáshoz.
1>Z 22 SE jelölést lásd 223. oldal

26
<“> Irányjelző
Az irányjelző lámpák üzemelése közben villog.
A gyorsabb villogás azt jelzi, hogy valame­
lyik izzó meghibásodott.

Ködfényszóró *
Az elülső ködfényszóró bekapcsolt állapotát
jelzi.

IO Országúti fényszóró
Az országúti fényszóró bekapcsolt
állapotában vagy a fénykürt üzemeltetésekor
világít.

01 Ködzárófény
A hátsó ködzárófény bekapcsolt állapotában
£3 Töltésjelző f**l Motor hűtése világít.
A gyújtáskapcsoló bekapcsolásakor kigyullad A gyújtás bekapcsolásakor rövid ideig világít.
a lámpa, a motor beindítása után az Qi) Üzemanyag *
Ha menet közben gyullad fel, az a hűtőrend­
alapjárati fordulatszám feletti tartományban Akkor gyullad ki ha az üzemanyag szintje
szer vagy a légkondicionáló berendezés alacsony. (Kanyarodás közben hamarabb is
pedig kialszik. hibáját jelzi. Az elektronikus vezérlés szük­
Ha menet közben gyullad fel a lámpa akkor felvillanhat
ségprogramra kapcsol és az utazás
álljon meg és kapcsolja ki a motort. valószínűleg folytatható lesz. Mielőbb for­ Ha villog akkor a tank kiürült, azonnal
Valószínűleg megszűnt az akkumulátor duljon hivatalos Opel szervizállomáshoz. tankoljon. Ne hagyja, hogy a tartály kiürüljön.
töltése és a motor hűtése. Diesel motornál a
Ha a tartály teljesen kiürült a motort csak az
fékrásegítő sem működik.
Szakítsa meg az utazást és forduljon üzem-anyagellátó rendszer légtelenítése
márkakereskedőjéhez vagy hivatalos Opel után lehetséges.
szervizállomáshoz.
Dízel motorok: ha a tank kiürül, bonyolult
eljárással lehet a légbuborékot eltávolítani a
rendszerből (lásd 172. oldal).

27

® Automata sebességváltó $ Ülésfoglaltság jelzése $


Légzsák és övfeszítő
Elektronikus vezérlési program, Lásd 80., 85. oldal
lásd 77., 84. oldal
lásd 138. oldal
® Automata sebességváltó * Sportos vezetési program üzemel.
Üzemzavar
Bekapcsolt gyújtásnál és indítózás közben ^ Kipörgésgátló Rendszer
világít. A motor beindulását követően kial­ Elektronikus Stabilizáló Rendszer $,
szik. lásd 153., 155. oldal
Ha menet közben kigyullad, az üzemzavart
jelez. Az utazás folytatható de a sebesség­ Utánfutó irányjelző
fokozatokat kézi kapcsolással kell váltani. Utánfutó vontatása közben az irányjelzőlám­
Forduljon márkakereskedőjéhez vagy hivata­ pákkal együtt villog. Ha nem villog akkor
los Opel szervizállomáshoz, lásd 138. oldal. valamelyik irányjelző meghibásodott.

28
Fordulatszámmérő * Sebességmérő
A motor percenkénti fordulatszámát mutatja. A gépkocsi sebességét mutatja km/óra
A fordulatszámot figyelemmel kísérő egységben.
vezetéssel üzemanyagot takaríthat meg.
Km-számláló
Jobb oldali veszélyes tartomány:
A megengedett fordulatszámot túllépve a A megtett kilométerek számát mutatja.
motor károsodhat! A gyújtás kikapcsolt helyzetében a km-szám­
Ha lehetséges alacsony fordulatszámmal láló a „0”-zó gomb rövid lenyomásával
közlekedjen ( 2000-3000 ford/perc között) kb. 15 mp-re megjeleníthető.
és tartsa egyenletesen a sebességet.

29

Időm érés a sebességm érő órában Az idő beállítása K arbantartási időszak kijelzése
Nyomja meg a gombot a következők szerint:
Átkapcsolás az idő és a km kijelzése között Ha az InSP jelzés jelenik meg a km szám- l
a „0”-zó gomb lenyomásával történik. Nyomja kb. 2 másodpercig láló képernyőjén az azt jelenti, hogy a
óra villog következő karbantartás 500 km vagy egy hél
Amikor a gépkocsi lámpái be vannak
Nyomja meg röviden elteltén belül esedékes. Keressen fel egy
kapcsolva a kijelző fényerejét
óra beállítás hivatalos Opel szervizállomást.
a világításkapcsoló alatti forgatógomb
Nyomja meg 2 másodpercig
0 elfordításával állíthatja (lásd 118. oldal). A számláló nem veszi figyelembe azt az
perc villog
Nyomja meg röviden időszakot amíg az akkumulátor lecsatlakoz-
Amikor a gyújtás ki van kapcsolva tatásra került. Ezért mindenek előtt a
perc beállítás
az idő megjeleníthető a kijelzőn „Karbantartási Füzetben” leírtak szerint
Nyomja meg 2 másodpercig
kb. 15 másodpercre a kijelző feletti két gomb végeztesse el a karbantartási munkákat
óra indul „00”
egyikének megnyomásával. (lásd 204. oldal).
másodpercről.

30
A hőmérő csak a megfelelő folyadékszint
esetén mutatja a pontos hőmérsékletet.
A rendszer nyomás alatt működik ezért a
hőmérséklet meghaladhatja a 100 °C-t.
Ha a mutató a piros mezőbe mutat
ellenőrizze a folyadékszintet (lásd 209.
oldal).

_____________________________________________ 10288T

Motorhőmérséklet kijelzője Üzem anyagszint je lző 1)


A gyújtáskapcsoló bekapcsolt állapotában Az üzemanyag szintjét mutatja:
működik és mutatja az üzemi hőmérsékletét. Ha a mutató a piros mezőbe ér mielőbb
tankoljon!
Bal oldali mező = A motor még nem érte Tankolás - lásd 77. oldal
el az üzemi hőfokot
Sohase hagyja a tartályt kiürülni!
Középső rész = Üzemi hőmérséklet
A tartályban mindig marad üzemanyag, így a
Piros mező = A motor hőmérsékletet betöltött mennyiség kevesebb lehet mint a
magas. teljes űrtartalom.
Azonnal állítsa le
a motort, mert
az károsodhat.

1) Az Ön autójában lehet más formájú a műszer

31

Ha csak az idő beállítása szükséges addig I


tartsa nyomva a 0 gombot amíg az óra U
és a perc jelzés villog.
Automata idő beállítás
RDS funkciójú rádió esetén az idő
automatikusan beállítódik amint a rádió vés:
az RDS jelet. A nyári téli időszámításokat
és az európai időzónákat is figyelembe ^
veszik. Az automatikus beállítás alatt a
jel jelenik meg. Olyan területen ahol nincs
RDS adás kézzel kell a beállításokat
elvégezni.

Az automatikus beállítás kikapcsolása *


(pl.: egy másik időzóna határán autózva) I
H árom funkciós kijelző Az idő és a dátum beállítása K
Kapcsolja ki a rádiót. Nyomja meg a © Nyomja meg az © gombot 2 másodpercig.!!
Kijelzi az időt, a külső hőmérsékletet és a A kijelző most beállítási üzemmódban van. A
és a 0 gombokat a kijelző felett
rádió műsorát / a dátumot vagy a rádiótele­ a;
a következők szerint:
fon információit. Nyomja meg a © gombot kétszer, amíg azU
© kb. 2 másodperc:
A gyújtáskapcsoló bekapcsolásakor megje­ óra jelzés nem villog.
nap villog
lenik az idő és a külső hőmérséklet.
A dátum a rádió kikapcsolt állapotában © nap beállítás Aztán nyomja meg a © gombot kb. 3 mp-i;H
jelenik meg. amíg 0 jel villogni nem kezd a kijelzőn. 4
© hónap villog RDS

Ha világítás be van kapcsolva akkor Nyomja meg röviden a © gombot: a


© hónap beállítás
a kijelző fényerőssége is szabályozható RDS TIME 0 = kikapcsolva
a műszerfal fényerősség szabályzó © év villog
RDS TIME 1 = bekapcsolva
gombbal (118. oldal) © év beállítás
A gyújtáskapcsoló kikapcsolt állapotában a © óra villog Nyomja meg a © gombot háromszor.
kijelző adatai kb. 15 másodpercre megjele-
níthetőek a felső két gomb valamelyikének © óra beállítás
Az eljárást megismételve visszakapcsolhatja*
megnyomásával. © perc villog a funkciót.
© perc beállítás
© óra indul „00”
másodpercről.
1) RDS = Rádió Data System
32
Üzemzavar a kijelzőn:
Üzemzavar esetén --.-°C felirat jelenik meg
kijelzőn.
Forduljon márkakereskedőhöz vagy hivata­
los Opel szervizállomáshoz.
Elektromos ellátás megszűnése
Ha az elektromos ellátás megszűnik vagy az
akkumulátor feszültsége túl alacsony szintre
süllyed, akkor az idő és a dátum újra beál­
lítása szükséges.
Az elektromos ellátás visszaállítása után a
kijelző 2 percig automatikusan beállítási
üzemmódba lép, a kijelző villog. Az idő
és a dátum beállítható az előzőekben leírtak
szerint. RDS * esetén az automatikus
Külső hőmérséklet beépített
beállítás megtörténik az RDS jel vétele
rádiótelefonnal #
esetén (32. oldal).
A pillanatnyi külső hőmérsékletet mutatja.
A hőmérséklet csökkenését azonnal jelzi,
az emelkedést késleltetve érzékeli.
Ravelem: Az út síkos lehet ha a külső
hőmérséklet o °c aiá süllyed- Figyelem: Az út síkos lehet ha a külső
hőmérséklet 0 °C alá süllyed.
Ha a külső hőmérséklet 3 °C alá süllyed egy
$ jel jelenik meg a kijelzőn és 20 másod­
percig villog figyelmeztetve
a gépkocsivezetőt a jeges útra.

33

Ha csak az időbeállítás szükséges, akkor


ismételten nyomja a © gombot amíg az
óra/perc beállításhoz nem jut.
*i
Automata időbeállítás
RDS1) funkciójú rádió esetén az idő
automatikusan beállítódik amint a rádió vei
az RDS jelet. A nyári téli időszámításokat!
az európai időzónákat is figyelembe vesziH
Az automatikus beállítás alatt a ® jel
jelenik meg. Olyan területen ahol nincs RŰ
: ■ ' ’ ' 1" " " . adás kézzel kell a beállításokat elvégezni.

; ;_____________________________________ 8276 t 8277 T Az automatikus beállítás kikapcsolása #


(pl.: egy másik időzóna határán autózva)
T ö b b fu n kció s kijelző * Az idő és a dátum beállítása Nyomja meg az % gombot 2 másodpercig.^
Kapcsolja ki a rádiót. Nyomja meg A kijelző most beállítási üzemmódban vanA
Kijelzi az időt, a rádió * műsorát vagy a a 0 és a 0 gombokat a kijelző felett
dátumot, az önellenőrzés („check control”) a következők szerint: Nyomja meg az © gombot 2 másodpercijű
a fedélzeti számítógép („trip computer”) * A kijelző most beállítási üzemmódban van^
© kb. 2 másodperc:
és a beépített rádiótelefon £ információit. nap villog
Nyomja meg a © gombot kétszer, amíg ^
A kijelző a gyújtáskapcsoló bekapcsolásakor 0 nap beállítás óra jelzés nem villog.
lép működésbe. Az időt folyamatosan mu­
tatja a dátum csak a rádió kikapcsolásakor 0 hónap villog
Aztán nyomja meg a © gombot kb. 3 mpa
jelenik meg. Az önellenőrzés („check 0 hónap beállítás amíg 0 jel villogni nem kezd a kijelzőn. I
control") információi elsőbbséget élveznek
a fedélzeti számítógép adataival szemben. 0 év villog
Nyomja meg röviden a 0 gombot:
0 év beállítás RDS TIME 0 = kikapcsolva
Ha világítás be van kapcsolva akkor a kijelző
0 óra villog RDS TIME 1 = bekapcsolva
fényerőssége is szabályozható a műszerfal
fényerősség szabályzó gombbal 0 (lásd
0 óra beállítás
103. oldal). Nyomja meg a © gombot háromszor. I
0 perc villog
A gyújtáskapcsoló kikapcsolt állapotában a Az eljárást megismételve visszakapcsolhal
0 perc beállítás
kijelző adatai kb. 15 másodpercre megjele- a funkciót.
níthetőek a felső két gomb valamelyikének 0 óra indul „00”
rövid megnyomásával. másodpercről. 1) RDS = Rádió Data System

34
Elektromos ellátás megszűnése
Ha az elektromos ellátás megszűnik vagy az
akkumulátor feszültsége túl alacsony szintre
süllyed, akkor az idő és a dátum újra beál­
lítása szükséges.
Az elektromos ellátás visszaállítása után a
kijelző 2 percig automatikusan beállítási
üzemmódba lép, a kijelző villog. Az idő és a
dátum beállítható. A beállításhoz kövesse
„Az idő és dátum beállításában” leírtakat.
RDS * esetén az automatikus beállítás
megtörténik az RDS jel vételekor (lásd 34.
oldal).
Az elektromos ellátás visszaállítása után az
Külső hőmérséklet Hibajelzés önellenőrzés („check control”) automatikusan
A pillanatnyi külső hőmérsékletet mutatja. A kijelzőn megjelenő „F” betű hibát jelez. ellenőrzi a funkciókat. A tárolt hibajelek
.A hőmérséklet csökkenését azonnal jelzi, Az adott funkció nem működik. A hiba elhárí­ egymás után megjelenítésre kerülnek.
i. az emelkedést késleltetve érzékeli. tásához forduljon márkakereskedőjéhez A fedélzeti számítógép adatai törlődnek.
vagy egy hivatalos Opel szervizállomáshoz. Beállításuk szükséges (lásd 38. oldal).
f i gyelem: Az út síkos lehet ha a külső

Ha a külső hőmérséklet 3 °C alá süllyed egy


% jel jelenik meg a kijelzőn figyelmeztetve
9 a gépkocsivezetőt a jeges útra.

35

T öb b fu n kció s kijelző & Hibaüzenetek:


Ö nellenőrzés (Check co n tro l) * Motorolaj szint
Kijelzésre kerülnek a folyadék szintek, a fék­ (Motoröl Stand)
betétek vastagsága, az automata as
sebességváltó * működési állapota, a
fontosabb izzók és biztosítékok állapota.
■ ■ ■ ■ m i i A motorolajszint alacsony. Ellenőrizze és^r
pótolja a hiányzó mennyiséget.(lásd ze

Az izzók állapota csak akkor kerül kijelzésre,


iM f f w. 206.oldal) Forduljon márkakereskedőjét#
vagy hivatalos Opel szervizállomáshoz a l
ha az érintett áramkör be van kapcsolva. hiba elhárítására

A gyújtáskapcsoló bekapcsolásakor minden


i I s Hűtőfolyadékszint
funkció ellenőrzésre kerül. (Kühlmittel Stand)
: .
Féklámpa A hőtőfolyadék szintje a kiegyenlítő tartál*
(Bremslicht) bán túl alacsony. Töltse fel a hőtőfolyadéB
8279 T
forduljon márkakereskedőjéhez vagy bivaly
jelzés megjelenik. A féklámpa visszajelző los Opel szervizállomáshoz a hiba
Hiba kijelzésére felirat jelenik meg a kijelzőn.
csak a fékpedál lenyomása után néhány elhárítására (lásd 209. oldal).
Ha több hiba is van, akkor egymás után
másodperccel alszik ki.
kijelzésre kerülnek. Automata sebességváltó
Néhány hiba rövidített formában kerül (Automatik Getriebe)
kijelzésre. Üzemzavar. A berendezés nem kapcsol I
automatikusan. A fokozatok kézzel kapcsa
hatók (lásd 138. oldal). Forduljon márka- \
kereskedőjéhez vagy hivatalos Opel ei
szervizállomáshoz.

36
Fékbetét Ha minden hibaüzenet nyugtázásra került,
(Bremsbelag) akkor ismét a fedélzeti számítógép adatai
Az első fékbetét lekopott a minimális jelennek meg a kijelzőn. A „CHECK” felirat a
vastagságra. Forduljon márka- képernyőn égve marad ezzel figyelmeztet
kereskedőjéhez vagy hivatalos Opel arra, hogy üzemavar került regisztrálásra,
^ (szervizállomáshoz a betétek cseréjére. de a hibát még nem javították ki.

Féklámpa biztosíték A következő hibaüzenetek:


(Bremslicht Sicherung) Féklámpa
A biztosíték meghibásodott. Helyezzen be Féklámpa biztosíték
egy új biztosítékot ha a hiba oka megszűnt.
Külső világítás
Féklámpa
15 perc elteltével ismét megjelennek, ha a
otj (Bremslicht)
_____________________________________________ 9313T javítás ez alatt nem történik meg.
a'j Az izzó cseréje szükséges.
A gyújtáskapcsoló bekapcsolásakor az
Figyelmeztető jelzés esetén a fedélzeti
Külső világítás összes érvényben lévő hibaüzenet egymás
számítógép adatai nem jelennek meg
(Abblendlicht Rücklicht) után kijelzésre kerül függetlenül attól, hogy
a kijelzőn. A hibaüzeneteket nyugtázni kell
Valamelyik izzó cseréje szükséges. az ablaktörlő kar végén elhelyezett „S” vagy már egyszer nyugtázva lett vagy sem.

Mosófolyadék-szint „R” gombok megnyomásával. Ha több Ha a hibát kijavítják, a hibaüzenet


(Waschwasser Stand) hibaüzenet van, azokat egyesével kell automatikusan törlődik.
nyugtázni.
A szélvédőmosó folyadék túl kevés. Töltse
fel (lásd 212. oldal).

37

S-gomb - funkcióváltás
A gombot mindaddig tartsa nyomva ameddig
a kívánt funkció meg nem jelenik.
A következő funkciók gombnyomással 1
* : •• ! ff f* « jeleníthetőek meg a kijelzőn:
■ Pillanatnyi fogyasztás
m W e g s tr e c k e
11=25 ■ Átlagos fogyasztás
&
1 8 7 ké fi ■ Elfogyasztott üzemanyag
H 2 3.0 r.199 7 2 1 ,o -c _ [ \ £ j f ■ Átlagsebesség
■ Megtett távolság
■ Megtehető út
■ Stopperóra
8353 T
■ Külső hőmérséklet * I
A megnevezés néhány esetben rövidítve
R-gomb - nullázás P
T ö b b fu n kció s kije lző * kerül kijelzésre.
A kijelzőn lévő A
Fedélzeti szám ítógép (Trip com puter)
Az önellenőrzés („check control”) jelzései ■ átlagos fogyasztás
Az Opel fedélzeti számítógép folyamatosan mindig elsőbbséget élveznek. H elfogyasztott üzemanyag
figyeli a beérkező adatokat, értékeli és kijelzi ■ átlagsebesség
azokat a gépkocsivezetőnek. A funkciók az ablaktörlő kar végén elhe­ ■ megtett távolság
lyezett gombokkal mőködtethetők. adatok együtt újraindíthatóak az R-gombBO
másodpercnél további nyomvatartásávalja
1
Ekkor a korábban tárolt adatok automatika
san törlődnek, és a stopperóra is nullázáÉj
A megtehető út is úiraszámítódik.

Nem törölhetőek: a pillanatnyi fogyasztási


külső hőmérséklet adatai.

38
Pillanatnyi fogyasztás/ „Mom.verbr.” Átlagos fogyasztás/ „Verbrauch” Elfogyasztott üzemanyag / „Abs. verbr.”
A kijelzett érték a vezetés körülményeitől Az átlagfogyasztás számítása az R-gomb A ténylegesen elfogyott üzemanyag menny­
függ. lenyomásakor - pl.: tankoláskor - újra indul. iségét mutatja. A mért érték az „R ” gombbal
nullázható.
13 km/h alatt liter/óra (l/h)
A kijelzőn szereplő érték liter/100 km-ben
13 km/h felett liter/100 km-ben értendő Kijelzés literben (I)
értendő (1/100 km).
0.01/100 km érték motorféküzemben
az üzemanyag teljes elzárását jelenti.

39

Átlagsebesség / „Gescwind.” Megtett távolság / „Wegstrecke” Hátralevő út 50 km felett / „Reichweite’


Az átlagsebesség számítása bármikor újra A megtett út távolságát mutatja kilométer­ A még megtehető út hosszát az üzemany
indítható az R-gomb benyomásával. ben. Az érték az „R ” gombbal nullázható. tartályban lévő pillanatnyi üzemanyag szi
valamint az utolsó 20-30 km átlagfogyas
Az utazás megszakítását kikapcsolt motor Kijelzés km-ben
sa alapján számítja ki a fedélzeti számítóg
esetén a számítógép nem veszi figyelembe.
Tankolás után az új érték számításához
A kijelzőn szereplő érték km/h-ban értendő.
nyomja meg az R-gombot, vagy a
számítógép kb. 10 km megtétele után
automatikusan újra számítja az értéket.
Kijelzés km-ben

40
Stopper óra / „Stoppuhr” Külső hőmérséklet /„Aussentemp.”
Az „R ” -gomb egymás utáni megnyomásával (csak beépített rádiótelefon esetén)
hátralevő út amikor a tartályban lévő mennyi­ a következő funkciókat végzi:
A pillanatnyi külső hőmérsékletet mutatja.
ség csak 50 km-nél kevesebb út megtételét nullázás-indítás-megállás-nullázás-...
A hőmérséklet csökkenését azonnal jelzi,
teszi lehetővé. A kijelző villogni kezd.
Megszakított utazási idő: a gyújtás kikapcso­ az emelkedést késleltetve érzékeli.
Az „S"-gomb megnyomásával más funkció lásával a stopper óra is automatikusan Gyújtás bekapcsolásakor automatikusan ez
választható. megáll. A gyújtás ismételt bekapcsolásával az adat jelenik meg.
a stopper óra a megállás pillanatától folytatja
Az utazás megszakításakor a figyelmeztetés Figyelem: Az út síkos lehet ha a külső
a számolást.
ismét megjelenik. hőmérséklet 0 °C alá süllyed.
Kijelzés km-ben. Ha a külső hőmérséklet 3 °C alá süllyed egy
& jel jelenik meg a kijelzőn figyelmeztetve
a gépkocsivezetőt a jeges útra. A kijelző egy
másik funkció kiválasztásával (S-gomb)
törölhető. Amikor -5 °C alá süllyed a
hőmérséklet ismét kijelzésre kerül, de nem
villog.
Kijelzés °C.

41

Az önellenőrzés („check control”) információi


elsőbbséget élveznek a fedélzeti számítógép
adataival szemben.

Ha világítás be van kapcsolva akkor a kijelző


fényerőssége is szabályozható a műszerfal
fényerősség szabályzó gombbal @ (lásd
118. oldal).

_________________________________ 113!

G rafiku s kije lző $ Külső hőmérséklet


A pillanatnyi külső hőmérsékletet mutatja.
Kijelzi az időt a rádió * műsorát vagy a dátu­ A hőmérséklet csökkenését azonnal jelzi,
mot, az önellenőrzés („check control”) * , az emelkedést késleltetve érzékeli.
a fedélzeti számítógép („trip computer”) &
és a beépített kommunikációs berendezés # Figyelem: Az út síkos lehet ha a külső
információit. A kommunikációs berendezés hőmérséklet 0 °C alá süllyed.
kezelési utasítása külön mellékelve.
A kommunikációs berendezés kikapcsolása
után az idő, dátum és külső hőmérséklet
kerül kijelzésre.

42
Elektromos ellátás megszűnése
Ha az elektromos ellátás megszűnik vagy
az akkumulátor feszültsége túl alacsony
szintre süllyed, akkor a beállítások törlődnek.
Az elektromos ellátás visszaállítása után a
beállítást el kell végezni. Lásd a mellékelt
kezelési utasítást.
Az elektromos ellátás visszaállítása után az
önellenőrzés („check control”) automatikusan
ellenőrzi a funkciókat. A tárolt hibajelek
egymás után megjelenítésre kerülnek.

Hibaüzenetek nyugtázása
A hibaüzeneteket nyugtázni kell a kommu­
nikációs berendezés gombjának megnyo­
másával. Ha több hibaüzenet van, azokat
egyesével kell nyugtázni.

43

G rafikus kijelző $ Automata sebességváltó


Ö nellenőrzés (Check c o n tro l) H* (Automatik Getriebe)
Kijelzésre kerülnek a folyadékszintek, Üzemzavar. A berendezés nem kapcsol !
a fékbetétek vastagsága, az automata automatikusan. A fokozatok kézzel kapcsol
sebességváltó * működési állapota, hatók (lásd 138. oldal). Forduljon márka- I)
a fontosabb izzók és biztosítékok állapota. kereskedőjéhez vagy hivatalos Opel
Az izzók állapota csak akkor kerül kijelzésre, szervizállomáshoz.
ha az érintett áramkör be van kapcsolva. Fékbetét
A gyújtáskapcsoló bekapcsolásakor minden (Bremsbelag)
funkció ellenőrzésre kerül. Az első fékbetét lekopott a minimális
Féklámpa vastagságra. Forduljon márka-
(Bremslicht) kereskedőjéhez vagy hivatalos Opel
szervizállomáshoz a betétek cseréjére.
jelzés megjelenik. A féklámpa visszajelző
csak a fékpedál lenyomása után néhány Hibaüzenetek:
-
másodperccel alszik ki.
Motorolaj szint
Hiba kijelzésére felirat jelenik meg a kijelzőn. (Motoröl Stand)
Ha több hiba is van, akkor egymás után
A motorolajszint alacsony. Ellenőrizze és
kijelzésre kerülnek.
pótolja a hiányzó mennyiséget (lásd 206.
Néhány hiba rövidített formában kerül oldal). Forduljon márkakereskedőjéhez vagy
kijelzésre. hivatalos Opel szervizállomáshoz a hiba
elhárítására
Hűtőfolyadékszint
(Kühlmittel Stand)
A hőtőfolyadék szintje a kiegyenlítő tartály­
ban túl alacsony. Töltse fel a hőtőfolyadékot,
forduljon márkakereskedőjéhez vagy hivata­
los Opel szervizállomáshoz a hiba
elhárítására (lásd 209. oldal).
Féklámpa biztosíték Ha minden hibaüzenet nyugtázásra került,
(Bremslicht Sicherung) akkor ismét a kommunikációs berendezés
A biztosíték meghibásodott. Helyezzen be adatai jelennek meg a kijelzőn.
egy új biztosítékot ha a hiba oka megszűnt. A következő hibaüzenetek:
Féklámpa Féklámpa
(Bremslicht)
Féklámpa biztosíték
Az izzó cseréje szükséges.
Külső világítás
Külső világítás
(Abblendlicht Rücklicht) 15 perc elteltével ismét megjelennek,
ha a javítás ez alatt nem történik meg.
Valamelyik izzó cseréje szükséges.
A gyújtáskapcsoló bekapcsolásakor az
Mosófolyadék-szint összes érvényben lévő hibaüzenet egymás
(Waschwasser Stand) ,11394 után kijelzésre kerül függetlenül attól, hogy
A szélvédőmosó folyadék túl kevés. Töltse már egyszer nyugtázva lett vagy sem.
Figyelmeztető jelzés esetén a fedélzeti
fel (lásd 212. oldal). számítógép adatai nem jelennek meg a Ha a hibát kijavítják, a hibaüzenet
kijelzőn. A hibaüzeneteket nyugtázni kell a automatikusan törlődik.
kommunikációs berendezés gombjának
megnyomásával. Ha több hibaüzenet van,
azokat egyesével kell nyugtázni gombok
megnyomásával.

45

Az önellenőrzés („check control”) információi


elsőbbséget élveznek a fedélzeti számítógép
adataival szemben.
|
Reichweite Ha világítás be van kapcsolva akkor a kijelző
333 km_______ fényerőssége is szabályozható a műszerfal
fényerősség szabályzó gombbal © (lásd
M 118. oldal).
U-AS10 BAYERN3

11395T _________________________
Színes kijelző * Külső hőmérséklet
A pillanatnyi külső hőmérsékletet mutatja. . *
Kijelzi az időt a rádió * műsorát vagy a dátu­ A hőmérséklet csökkenését azonnal jelzi,
mot, az önellenőrzés („check control”) 4*, a az emelkedést késleltetve érzékeli.
fedélzeti számítógép („trip computer") H* és a Figyelem: Az út síkos lehet ha a külső
beépített kommunikációs berendezés * hőmérséklet 0 °C alá süllyed.
információit. A kommunikációs berendezés
kezelési utasítása külön mellékelve.
A kommunikációs berendezés kikapcsolása
után az idő, dátum és külső hőmérséklet
kerül kijelzésre.

46
Elektromos ellátás megszűnése
Ha az elektromos ellátás megszűnik vagy az
akkumulátor feszültsége túl alacsony szintre
süllyed, akkor a beállítások törlődnek.
Az elektromos ellátás visszaállítása után a
beállítást el kell végezni. Lásd a mellékelt
kezelési utasítást.
Az elektromos ellátás visszaállítása után az
önellenőrzés („check control”) automatikusan
ellenőrzi a funkciókat. A tárolt hibajelek
egymás után megjelenítésre kerülnek.

Ha a külső hőmérséklet 3 °C alá süllyed egy Hibaüzenetek nyugtázása


$ jel jelenik meg a kijelzőn figyelmeztetve A hibaüzeneteket nyugtázni kell a kommu­
a gépkocsivezetőt a jeges útra. nikációs berendezés gombjának meg­
nyomásával. Ha több hibaüzenet van,
Megtehető út
azokat egyesével kell nyugtázni.
Ha megtehető út kevesebb mint 50 km akkor
figyelmeztető jelzés jelenik meg.

Színes kijelző # Automata sebességváltó


Önellenőrzés (Check control) # (Automatik Getriebe)
Kijelzésre kerülnek a folyadék szintek, Üzemzavar. A berendezés nem kapcsol A
a fékbetétek vastagsága, az automata automatikusan. A fokozatok kézzel kapcsdp
sebességváltó * működési állapota, hatók (lásd 138. oldal). Forduljon márka- I
a fontosabb izzók és biztosítékok állapota. kereskedőjéhez vagy hivatalos Opel
Az izzók állapota csak akkor kerül kijelzésre, szervizállomáshoz.
A;
ha az érintett áramkör be van kapcsolva. Fékbetét
A gyújtáskapcsoló bekapcsolásakor minden (Bremsbelag)
funkció ellenőrzésre kerül. Az első fékbetét lekopott a minimális I
Féklámpa vastagságra. Forduljon márka-
(Bremslicht) kereskedőjéhez vagy hivatalos Opel
szervizállomáshoz a betétek cseréjére. I
jelzés megjelenik. A féklámpa visszajelző
csak a fékpedál lenyomása után néhány Hiba üzenetek: A
másodperccel alszik ki. Ti
Motorolaj szint
Hiba kijelzésére felirat jelenik meg a kijelzőn. (Motoröl Stand)
Ha több hiba is van, akkor egymás után
kijelzésre kerülnek. A motorolajszint alacsony. Ellenőrizze
és pótolja a hiányzó mennyiséget (lásd 206.
Néhány hiba rövidített formában kerül oldal). Forduljon márkakereskedőjéhez vagy
kijelzésre. hivatalos Opel szervizállomáshoz a hiba
elhárítására
Hőtőfolyadékszint
(Kühlmittel Stand)
A hőtőfolyadék szintje a kiegyenlítő tartály­
ban túl alacsony. Töltse fel a hőtőfolyadékot,
forduljon márkakereskedőjéhez vagy hivata­
los Opel szervizállomáshoz a hiba
elhárítására (lásd 209. oldal).

48
Féklámpa biztosíték Ha minden hibaüzenet nyugtázásra került,
(Bremslicht Sicherung) akkor ismét a kommunikációs berendezés
adatai jelennek meg a kijelzőn.
A biztosíték meghibásodott. Helyezzen be
. egy új biztosítékot ha a hiba oka megszűnt. A következő hibaüzenetek:
Féklámpa Féklámpa
(Bremslicht) Féklámpa biztosíték
Az izzó cseréje szükséges. Külső világítás
Külső világítás 15 perc elteltével ismét megjelennek,
(Abblendlicht Rücklicht) ha a javítás ez alatt nem történik meg.
Valamelyik izzó cseréje szükséges. A gyújtáskapcsoló bekapcsolásakor az
Mosófolyadék-szint összes érvényben lévő hibaüzenet egymás
(Waschwasser Stand) után kijelzésre kerül függetlenül attól, hogy
már egyszer nyugtázva lett vagy sem.
A szélvédőmosó folyadék túl kevés. Figyelmeztető jelzés esetén fel a fedélzeti
Töltse fel (lásd 212. oldal). számítógép adatai nem jelennek meg Ha a hibát kijavítják, a hibaüzenet
a kijelzőn. A hibaüzeneteket nyugtázni kell automatikusan törlődik.
a kommunikációs berendezés gombjának
megnyomásával. Ha több hibaüzenet van,
azokat egyesével kell nyugtázni gombok
megnyomásával.

49

A beépített rádiótelefont és a kommunikálj


berendezést a külön mellékelt kezelési
utasítás alapján kell használni.

Rádió * A jármű mozgása is változást okozhat a


vétel minőségében:
A rádió kezelését a mellékelt rádió­
használati utasításnak megfelelően végezze. ■ az adótól való távolság miatt
■ visszaverődő hullámok zavaró k
A rádióadás adatai a kijelző képernyőjén
hatása miatt n
láthatóak.
■ árnyékolások miatt f
Az Opel rádiók magas műszaki színvonalú Válasszon egy erősebben fogható adót, ha
termékek. A mozgásban lévő gépkocsinál
vétel közben sistergést, zajokat vagy
azonban eltérések mutatkozhatnak az
torzítást hall.
otthoni készülékekhez viszonyítva az URH
adók vételében.
Az ultrarövid-hullámok olyan egyenes vonal­
ban terjednek mint a fény. Hatótávolságuk
alig több, mint az a távolság ahonnan az
adótorony szemmel látható. A föld közelében
lévő antennákkal (pl.: gépkocsi antenna)
való vétel esetén nem lehet olyan vételi
minőséget garantálni mint a háztetőre szerelt
magas antennákkal.

50
M obil telefon és CB rádió Tartsa be az alábbi teljesítmény határokat:

Ha mobil telefont vagy CB rádiót használ Csatorna Maximális


a gépkocsiban a készülékbe épített anten­ teljesítmény
na nagy frekvenciás sugárzása
rövid hullám
megzavarhatja a gépkocsi elektronikus
50 Mhz-ig 50 W
egységeit.
8m 20 W
Ezeket a készülékeket csak a hozzá 4m 20 W
rendszeresített, a gépkocsi külső részén 2m 20 W
rögzíthető antennával üzemeltesse. 70 cm 50 W
C-Netz 25 W
A motor álló helyzetében a beépített mobil- D-Netz 20 W
telefon vagy a CB rádió hosszan tartó E-Netz 10 W
üzemeltetése túlzottan megterheli az akku­
mulátort és az idő előtt meghibásodhat. Az utólagosan beszerelt készülékeket
Rádió távvezérlése * márkakereskedőjénél vagy hivatalos Opel
A kormánykerékbe épített gombokkal szervizállomáson szereltesse be.
(Tartozék csatlakozó aljzat: 72. oldal)
Kövesse a mellékelt rádió * vagy kommu­
nikációs berendezés * kezelési utasításában
foglaltakat.

51

Kulcsok, ajtók K ulcs pótlása


Csak a hivatalos Opel márkaszervizben
vásárolt kulcs biztosítja az elindulásgátló
helyes működését. Ezzel megelőzheti a
váratlan költségeket illetve biztosítással vagy
garanciával kapcsolatos problémákat
A tartalék kulcsot tartsa biztos helyen.

A jtó k nyitása zárása


Kívülről: mechanikusan kulccsal,
lásd 4. oldal
Távvezérlővel mőködtetett központi zárral,
lásd 56., 54. oldal

Belülről: A reteszelő gomb lenyomásával G yerm ekbiztonsági zár %


vagy felhúzásával. Fordítsa el a gombot az óramutató járása
A vezető oldali ajtó reteszelő gombját nem szerint a hátsó ajtón: az ajtó belülről nem
lehet lenyomni ha az ajtó nyitva van, nyitható. Az ajtó csak kívülről a reteszelő
megakadályozva ezzel, hogy a vezető zárgomb felső állásában nyitható.
véletlenül kizárja magát.

52
O PELS

Cár Pass

_________ _______________________________ 7324 V

Elektronikus elindulásgátló $ Ellenőrző lámpa Figyelem!


A gyújtás bekapcsolásakor az ellenőrző Az elindulásgátló nem zárja a gépkocsi
Megelőzi a gépkocsilopást mivel
lámpa Ca <6^ egy rövid időre felvillan. Ha a ajtajait. Miután elhagyja a gépkocsit zárja le
az elektronikus rendszer nem engedi illeték­
lámpa villog az hibát jelez. A motor nem az ajtókat és kapcsolja be a riasztó beren­
telen személynek elindítani a motort.
indítható: dezést. *
Bekapcsolás: Állítsa le a motort
■ Fordítsa a kulcsot az alap • állásba. Minden elindulásgátlóval szerelt gépkocsihoz
a gyújtáskulcsot fordítsa • állásba
■ várjon kb. két másodpercet, egy „Cár Pass” okmányt mellékelnek amin a
és vegye ki a kulcsot.
■ ismételje meg az indítást. gépkocsi adatok találhatóak, ezért ezt soha
Kikapcsolás: helyezze be a kulcsot és ne tartsa a gépkocsiban.
fordítsa a kulcsot „II” állásba. Ezután a motor Ha a Ca lámpa továbbra is villog for­
indítható. A „Cár Pass” legyen kéznél amikor a gép­
duljon márkakereskedőjéhez vagy hivatalos kocsival a márkakereskedőjéhez vagy hiva­
Opel márkaszervizhez. talos Opel szervizbe megy.
A kikapcsolás más úton nem lehetséges.
Ezért tartsa a tartalék kulcsot biztos helyen. Ha az ellenőrző lámpa Ca folya­
matosan világít a motor beindítása után is,
az a motor vezérlő elektronika hibáját jelzi. -
lásd 151. oldal

53

A mechanikus lopás elleni védelem


bekapcsolása:
Nyomja meg a gombot ismét a zárás után
10 mp-en belül. A dióda felvillan:
- Minden ajtó biztonsági zára záródik (Iái
45. oldal).
- A riasztó berendezés * záródik (lásd -
48. oldal).
Nyitás:
Nyomja meg a % gombot. A dióda felvillanj
- Az összes ajtózár, csomagtér és üze­
manyagtöltő nyílás fedél zárja kiold.
- A mechanikus lopás elleni védelem
kikapcsol (lásd 49. oldal)
- A riasztó berendezés & kikapcsol (lásd
Rádió tá virá n yító A kényelme érdekében mindig használja
52. oldat)
a távvezérlőt a központi zár működtetésére.
A rádió távirányítót a következőkre használ­ - Az utastér világítás bekapcsol.
hatja: Javasoljuk, hogy mindig a távvezérlőt
■ központi zár működtetése használja az ajtók nyitására, zárására. ► Központi zár * - 56. oldal
■ mechanikus lopás elleni védelem Óvatosan bánjon a távvezérlővel: védje Lopás elleni védelem * - 57. oldal
■ riasztó berendezés * a nedvességtől, szennyeződéstől és ne Riasztó berendezés * - 60. oldal
A hatótávolsága kb. 3 méter. A távolság az használja feleslegesen.
árnyékolás vagy elektronikus zavarás miatt A világító dióda (LED) és a vészvillogó felvil­
változhat. A működés közben irányítsa a lanása jelzi a működést.
távvezérlőt a gépkocsira.
Zárás:
Nyomja meg a gombot. A dióda felvillan:
- Az összes ajtó, csomagtér ajtó, üzem­
anyagtöltő nyílás fedele záródik.
- Az utastér világítás kikapcsol.

Biztonsági okból a gépkocsi nem zárható ha


a kulcs a gyújtáskapcsolóban van.

54
Megjegyzés:
Ha a központi zár nem működtethető a
távvezérlővel a következők szerint járjon el:
■ Esetlegesen túl messziről próbálja
működtetni a távvezérlőt.
■ A távvezérlő telepe lemerülhetett.
Cserélje ki a telepet a távvezérlőben.
■ A távvezérlőt túl sokszor működtették a
hatótávolságon kívülről (túl messziről).
A távvezérlőt újra kell programozni.
■ Rádiófrekvenciás zavarás hatása.
A központi zár működtetéséhez használja a
kulcsot a következő oldalon leírtak szerint.

A telepek cseréje a távvezérlőben A távvezérlő újra programozása


Cserélje ki a telepeket amint a hatótávolság Téves működés esetén a távvezérlő újra
csökkenését észleli. programozása szükséges:
Nyissa ki a távvezérlő hátsó részét egy ■ Kapcsolja be a gyújtást: a rendszer
csavarhúzóval és a távolítsa el a telep 30 másodpercig programozásra kész
állapotban van.
fedelet az ábra szerint. Cserélje ki a telepet.
Bizonyosodjon meg, hogy a telep helyesen ■ Röviden nyomja le az egyik gombot a
érintkezik. Pattintsa vissza a fedelet és az távvezérlőn mialatt a kulcs a
rögzítődik a helyén. gyújtáskapcsolóban van. Ezzel
A cserét 3 percen belül hajtsa végre külön­ megtörténik az újraprogramozás.
ben a távvezérlőt újra kell programozni. ■ A központi zár be- és kikapcsolásával
Bizonyosodjon meg, hogy az elhasznált győződhet meg róla, hogy a prog­
telepek nem szennyezik a környezetet. ramozás megtörtént.

55

Tanácsok
Nyitott vezető oldali ajtó esetén a retesze
gombot nem lehet lenyomni a véletlen
önkizárás elkerülése érdekében.
A nem megfelelően bezárt ajtó zára, a
központi zárral történt zárás után rögtön
kinyílik.
A reteszelt ajtók reteszei baleset esetén
automatikusan kinyílnak (a külső segítség
bejutása érdekében) - Feltétel: a gyújtási
nem szabad kikapcsolnia.

Az ablakok és a tolótető $ zárása


Ha az ablakok és tolótető elektromos
K özponti zár * Nyitás: mőködtetésőek ❖ az ablakokat és a tolótel
Nyomja meg a távirányító első gombját, kívülről is be lehet zárni: tartsa a kulcsot!
Működteti az oldalajtók, a csomagtér vagy vezető oldali ajtó zárában záró helyzetben
valamint az üzemanyagtöltő nyílás fordítsa el a kulcsot a nyitás irányába (előre) mindaddig ami az üvegek és a tolótető be
zárszerkezetét. a vezető oldali ajtó zárjában, majd fordítsa nem záródik.
Zárás: vissza függőleges helyzetbe és húzza ki a
Nyomja meg a távirányító hátsó gombját, kulcsot, ill. - az utastérből való nyitáskor -
vagy húzza fel a vezető oldali ajtó belső reteszelő
fordítsa el a kulcsot a zárás irányába gombját.
(hátrafelé), majd fordítsa vissza függőleges
helyzetbe és húzza ki a kulcsot, ill. - az
utastérből való záráskor - zárt ajtók mellett
nyomja le vezető oldali ajtó belső reteszelő
gombját.

56
10960 T

Kikapcsolása: A vezető oldali ajtó nyitása és zárása


Nyomja meg a távirányító első gombját, a központi zár m eghibásodása
vagy esetén.
Fordítsa el a vezető oldali ajtó zárában a
zárral való reteszelés után legkésőbb (pl. lemerült akkumulátor esetén)
kulcsot előre, fordítsa vissz a függőleges
10s-on belül nyomja meg ismételten
helyzetbe és húzza ki. A = Nyitás:
atávirányító hátsó gombját,
A reteszelt ajtók nyitása más módon nem Fordítsa el a vezető oldali ajtó zárában
vagy
a kulccsal történt zárás után legkésőbb lehetséges, ezért mindig tartsa biztos a kulcsot az akadás ellenében előre
10 s-on belül ismét fordítsa el hátrafelé és elérhető helyen a tartalékkulcsot! véghelyzetéig. Fordítsa vissza a kul­
a vezető felöli ajtó zárában a kulcsot, majd csot függőleges helyzetbe és húzza ki,
fordítsa vissza függőleges helyzetbe húzza felfelé az ajtó fogantyút. Az ajtó
és húzza ki. reteszelő gombja nyomva marad.

Az ajtók reteszelő gombjai ezáltal nyitás B = Zárás:


ellen biztosítottak. Becsukott vezető oldali ajtó esetén a
kulcsot ütközésig fordítsa hátrafelé,
Ne használja ezt a pozíciót, ha emberek fordítsa vissza függőleges helyzetbe
tartózkodnak a járműben ! Az ajtók ilyenkor és húzza ki.
nem nvithatóak belülről.
A többi ajtót a reteszelő gomb felhúzásával
ill. lenyomásával lehet nyitni ill. zárni.

57

Nyitott csomagtérajtó, ötödik ajtó Központi zár működése a csomagtér ill. T


A nyitott ajtót a belsején kialakított fogantyú­ ötödik ajtón
val könnyedén csukhatja le. Az ajtók központi zárása és a mechanikusI
lopás elleni védelme a csomagtér ill. ötödiki
Nyitott csomagtér vagy ötödik ajtó esetén
ajtó zárával nem kapcsolható sem be, sem
mérgező kipufogógázok juthatnak az
Ki
utastérbe.
Ezenkívül a rendszám csak csukott ajtó Vízszintes kulcsnyílás: A csomagtér ill.
esetén olvasható és csak ilyenkor előírás ötödik ajtó zára a távirányító mőködtetésé-l
szerinti a megvilágítása. Ezért tilos nyitott vei, vagy a vezető oldali ajtó kulccsal való
ajtóval utazni. nyitásával ill. zárásával együtt nyílik, ill.
záródik.
A csomagtér vagy hátsó ajtóra szerelt tar­
tozékok megnövelik annak súlyát. A túl Függőleges kulcs nyílás: A csomagtér ill.
nehéz ajtó nem áll meg a nyitott ötödik ajtó zára zárva marad a távirányító
helyzetében. mőködtetése, vagy a vezető oldali ajtó
kulccsal való nyitása ill. zárása esetén is.
Csom agtartófedél, ö tö d ik ajtó
Akkor válassza ezt a pozíciót, ha csomagté
Zárás: ill. ötödik ajtót állandóan zárva kívánja tartai
kulcsnyílás függőleges állásban
Nyitás:
Kulcsnyílás vízszintes állásban
A zárat a gomb megnyomásával
működtetheti.

A zárás megkönnyítésére fogantyút talál az


ajtó belső oldalán.
Az ötödik ajtó, ill. a csomagtartófedél Fordítsa a kulcsot vízszintes vagy A zár a hátsó ajtó, ill. a csomagtartófedél
nyitása, ha az ajtókat központi zárral zárta függőleges helyzetéből egészen ütközésig zárása és a kulcs vízszintes vagy füg­
be jobbra. Ilyenkor a kulcs az önkizárás gőleges helyzetbe fordítása után ismét
megelőzése érdekében nem húzható ki záródik.
a zárból.

59

Riasztóberendezés * Bekapcsolás belső tér és jármű dőlés Kikapcsolása:


figyelés nélkül Nyomja meg a távirányító első gombját,
Figyeli ■ Csukja be a csomagtartófedelet vagy
■ az ajtókat, a csomagtartó fedelet, a és a motorháztetőt, Fordítsa el a vezető oldali ajtó zárában a
motorháztetőt, ■ Nyomja meg egyidejűleg az első olvasó­ kulcsot előre, fordítsa vissz a függőleges
■ a jármű belső terét, lámpán lévő mindkét gombot (kikapcsolt helyzetbe és húzza ki.
■ a jármű dőlését gyújtás mellett), a LED ekkor kb. 10 s-ig
■ a gyújtást villog,
■ Zárja be az ajtókat,
B e k a p c s o lá s a : ■ Kapcsolja be a riasztóberendezést.
Minden ajtónak zárva kell lennie. A központi A LED folyamatosan világít. Kb. 10 s
zárral való reteszelés után legkésőbb után a riasztóberendezés - belső tér,
10 s-on belül nyomja meg ismételten és járműdőlés figyelés nélkül - bekap­
a távirányító hátsó gombját, csolódik (pl. ha állatot akar a járműben
vagy hagyni). A LED a berendezés kikap­
a kulccsal történt zárás után legkésőbb csolásáig villog.
10 s-on belül ismét fordítsa el hátrafelé a
vezető felöli ajtó zárában a kulcsot, majd
fordítsa vissza függőleges helyzetbe és
húzza ki.

60
Riasztás
Bekapcsolódáskor az ultrahang szenzorok
maximum 3, a többi szenzorok tetszés
szerint sok riasztást végeznek.

A riasztás
■ akusztikusán (30 s-os jelzőkürt
működtetéssel) és
■ optikailag (5 min-s vészvillogó
működtetéssel)1) történik.

A riasztás a riasztóberendezés
kikapcsolásával szakítható meg.

A csomagtartófedél nyitása, ill. zárása Világító dióda (LED)


bekapcsolt riasztóberendezés esetén ha az első 10 s alatt:
■ Nyitás: fordítsa a kulcsot jobbra ■ világít = teszt, bekapcsoláskésleltetés;
ütközésig, a csomagtér fedél kinyitható; ■ villog = valamelyik ajtó,
a belső tér, és a járműdőlés figyelés csomagtartófedél
megszűnik. nyitva van, vagy
■ Nyissa ki ill. zárja be a csomag­ rendszerhiba.
tartófedelet.
ha kb. 10 s után
■ Zárás: fordítsa vissza a kulcsot az azt
■ villog = a berendezés működik
megelőző helyzetbe. 10 s után a belső
■ kb. 1 s-ig
tér és a járműdőlés figyelés újra be­
világít = kikapcsolási funkció.
kapcsolódik.
A rendszer hibáját a vészvillogó kapcsolóba
épített világító dióda (LED) villogása jelzi az
első 10 s alatt. A hiba kijavítása érdekében
keresse fel a legközelebbi szerződéses Opel
műhelyt. Az önellenőrző rendszer gyorsabb
hibafeltárást tesz lehetővé.

11 Országonként változhat a törvényes előírások


szerint.

61

M otorháztető A biztonsági zárnyelv fogantyúja a hűtőrács A motorháztető nyitott helyzetben tartásán


között - szemből nézve - középétől jobbra helyezze a hűtőrács felett keresztben elhel
A motorháztető * * nyitókarja a műszerfal található: húzza meg és emelje fel a lyezett kitámasztó végét a motorháztető afl
alatt, a bal oldalon található. A nyitókar motorháztetőt. oldalán lévő műanyaggal szegélyezett ovÉ
meghúzásával a motorháztető kinyílik, és nyílásba.
résnyire nyitva marad. A nyitókart nyomja
A motorháztető lezárása előtt a kitámaszlB
vissza eredeti állásába.
nyomja a hűtőrács feletti tartójába. Ezután!
kis magasságból elejtve a tetőt, az
automatikusan bezáródik.
A biztonsági zárnyelv fogantyúja ilyenkor I
már nem állhat ki a hűtőrács síkjából.
A motorháztető első élének megemelésé®
ellenőrizze, hogy a motorháztető
bezáródott-e. Ha nem, ismételje meg a fed
leírtakat.

62
Ülések, utastér

Ülések beállítása Deréktámasz * beállítása Deréktámasz * beállítása az első


lásd 4. oldal Az első üléseken a kézikerékkel állítható be. üléseken az Astra OPC-ben
Az állítókerék a 3 ajtós Sedan-nál az ülés A beszabályozás a kézi pumpával való
Üléstámlák beállítása, pumpálással, illetve a leeresztőgomb meg­
belső oldalán, az 5 ajtós Sedan-nál és
Ülésmagasság beállítása, Caravan-nál az ülés külső oldalán található. nyomásával történik.
Üléstámlák ledöntése
A deréktámaszt az egyéni igényeknek A deréktámaszt az egyéni igényeknek
lásd 5. oldal megfelelően állítsa be. megfelelően állítsa be.

A kereket előre forgatva a támasztás A pumpát használva a támasztás erősödik.


Üléspozíció beállítása
erősödik. A leeresztő gombot megnyomva a
lásd 7. oldal támasztás csökken.
A kereket hátraforgatva a támasztás
csökken.
Csomagtér megnövelése
Sedan, Cupé
lásd 65. oldal

Csomagtér megnövelése
Caravan
lásd 67. oldal

Az ülés háttám la az Astra OPC-nél Com btám asz * az első üléseken Fejtám lák

A lehajtáshoz húzza fel a kioldókart. A fül megemelésével és eltolásával állítsa be Beállítása - lásd 6. oldal.
támaszt. A csomagtér növeléshez (lásd a 65., 67.
A hátsó utasülésre történő beszállás
megkönnyítése érdekében a melső ülést A combtámaszt ne állítsa menet közben. oldalakat) a hátsó, külső fejtámlákat $
lehajtott háttámlával csúsztassa előre. szerelje ki: a gombok egyidejű meg­
nyomásával oldja a reteszelést és húzzaH
Amikor a háttámlát felemelte, enyhe
fejtámlákat.
nyomással tolja hátrafelé a az ülést. Az ülés
az eredeti helyzetében rögzítődik.

64
ó, középső fejtámla $ Csom agtér növelése, - vagy -
Sedan, Cupé Húzza ki a hátsó, külső fejtámlákat * -
A hátsó háttámla eló'redöntésekor a fejtámlát
ehhez a gombok egyidejű megnyomásával
egészen nyomja le - ehhez a gombok Hosszú tárgy szállítása
oldja a reteszelést (lásd 64. oldal). A hátsó,
egyidejű megnyomásával oldja a reteszelést. A középső könyöktámaszt hajtsa ki az
középső fejtámlát * állítsa a legalsó
Ha a hátsó, középső ülésen senki nem ülésre, húzza meg a fogantyút és hajtsa
helyzetbe - ehhez a gombok egyidejű meg­
utazik, a jobb kilátás érdekében egészen előre a fedelet.
nyomásával oldja a reteszelést (lásd 57.
nyomja le a fejtámlát - ehhez a gombok
A külső ülések ilyenkor továbbra is használ­ oldal).
egyidejű megnyomásával oldja a reteszelést.
hatók.
Ha azonban a hátsó ülésen utas ül. a fejtám- Az egyik, vagy mindkét háttámla
[ilát a testmagasságnak megfelelően állítsa az reteszelését oldja a gomb megnyomásával
felső vagy a második fokozatba. és hajtsa előre az ülésre.

65

Rakodási tanácsok
Lásd 71. oldal.

A hátsó üléstámlák felhajtása Magas tárgy szállítása


A biztonsági öveket az üléstámlák Csak 3 aitós és 5 aitós sedan kivitelnél.
felhajtásakor mindig húzza előre, hogy ne A fedelet húzza ki az oldalsó megvezetőkből
csípődjenek be. és állítsa a hátsó háttámla mögé.
Az üléstámlák felhajtásakor a támláknak
hallhatóan be kell kattanniuk.

A hátsó, középső ülés hárompontos bizton­


sági öve * a felcsévélő szerkezetből csak
akkor húzható ki, ha a háttámlák rögzítése
megtörtént.
A hátsó könyöktámasz fedelét felhajtás után
pattintsa a helyére.

66
Csomagtér növelése, Caravan - vagy - - vagy -
Húzza ki a hátsó, külső fejtámlákat * - Húzza ki a hátsó, külső fejtámlákat * -
Aközépső könyöktámaszt hajtsa ki az
ehhez a gombok egyidejű megnyomásával ehhez a gombok egyidejű megnyomásával
illésre, húzza meg a fogantyút és hajtsa
oldja a reteszelést (lásd 64. oldal). A hátsó, oldja a reteszelést (lásd 64. oldal).
előre a fedelet.
középső fejtámlát * állítsa a legalsó A hátsó, középső fejtámlát * állítsa a legalsó
Akülső ülések ilyenkor továbbra is használ­ helyzetbe - ehhez a gombok egyidejű meg­ helyzetbe - ehhez a gombok egyidejű meg­
hatók. nyomásával oldja a reteszelést (lásd 64. nyomásával oldja a reteszelést (lásd 64.
oldal). oldal).
Akassza fel a hátsó üléstámlákra a biztonsá­ Akassza fel a hátsó üléstámlákra a biztonsá­
gi öv csatjait H*. gi öv csatjait * .
Az egyik, vagy mindkét háttámla Az egyik, vagy mindkét üléspárnát a füleknél
reteszelését oldja a gomb megnyomásával fogva állítsa fel.
és hajtsa előre az ülésre.
Az egyik, vagy mindkét háttámla
reteszelését oldja a gomb megnyomásával
és hajtsa előre az ülésre.

67

A hátsó üléstámlák felhajtása T árolóhelyek a csom agtartóban ill. a R ögzítőszem ek *


A biztonsági öveket az üléstámlák felhaj­ raktérben
A csomagtartóban ill. a raktérben találham
tásakor mindig húzza élőre, hogy no
csípődjenek be. A baloldali borításban lévő tárolóhelybe rögzítőszemek * szolgálnak a rögzítő- a
tegye az elsősegélydobozt @ és az hevederek ❖, a csomagháló * vagy ül
Az üléstámlák felhajtásakor a támláknak
elakadásjelző háromszöget A , lásd a 177. a biztonsági háló rögzítésére.
hallhatóan be kell kattanniuk.
oldalon. A pótkerék elhelyezését lásd A
A hátsó, középsó' ülés hárompontos bizton­ a 180. oldalon. a
sági öve ❖ a felcsévélő szerkezetből csak A szerszámkészlet és az emelő elhe­ o
akkor húzható ki, ha a háttámlák rögzítése lyezését lásd a 180. oldalon.
N
megtörtént.
a
A hátsó könyöktámasz fedelét felhajtás után
pattintsa a helyére.
Rakodási tanácsok
Lásd 71. oldal.

68
Csomagtér borítás * , Caravan A csomagtér borítás kiszerelése A redőnyt mindkét kezével szorítsa össze és
Nyitás: A borító redőnyt hátul akassza ki a szemek­ húzza hátra a rugó ellenében. A redőnyt a
Aborító redőny nyitásához hátul akassza ki ből és tolja össze egészen a hátsó üléstám­ vezető elemekkel együtt felfelé fordítva előre
aszemekből és tolja össze egészen a hátsó láig. vegye ki.
| üléstámláig. A redőnyt összetolt állapotában húzza A csomagtér borítás beszerelése
Zárás: egészen hátra ütközésig a sín mindkét A beszerelést fordított sorrendbe végezze,
Aborító redőnyt használatkor húzza hátra vezetőelemébe. miközben figyeljen rá, hogy a vezető elemek
ameddig lehetséges és akassza be mindkét a vezető sínbe megfelelően bepattanjanak.
oldalon a tartószemekbe.
Ne helyezzen súlyos vagy éles sarkú tárgyat
a borító redőnyre.

69

E lí t t iiií
jliiiif c t :
n itiiftiiiii
lillillllll
-tiilliuiii
8302 T

B izto n sá g i háló * , Caravan Beszerelés a hátsó ülések mögé Beszerelés az első ülések mögé
Ha a hátsó ülések mögé szereli be, mindkét Ha az első ülések mögé szereli be, hajt
A biztonsági háló a hátsó ülések mögé, vagy
hátsó üléstámlát hajtsa előre, akassza be a előre mindkét hátsó üléspárnát, akasszalj
felhajtott hátsó ülések esetén az első ülések
hevedereket a padlólemezen található a hevedereket az ülésen található nyíl
mögé is szerelhető.
rögzítőfülekbe és feszítse meg őket. A hátsó ba, feszítse meg őket és mindkét hátsó
Utasokat nem szabad szállítani a biztosáai üléstámlákat hajtsa visza és pattintsa be a üléstámlát hajtsa előre.
háló mögött. helyükre.
Kiszerelés
A tetővázban elöl és hátul két-két Kiszereléshez a hevederfeszítőket hajtsa
szerelőnyílás van. A gyújtáskulcs segít­ és akassza ki a hevedert.
ségével nyissa ki a fedeleket. Az egyik hátsó
ajtónyílásból akassza be a hálót, pattintsa
be, majd zárja be a fedeleket.

70
■ Ne helyezzen tárgyakat a műszerfalra,
vagy a hátsó ablak elé. Tükröződnek az
üvegen, meggátolják a kilátást és egy
erős fékezéskor előre repülhetnek.
■ Ne helyezzen tárgyakat a légzsák
működési tartományába, mert a légzsák
működésbe lépésekor sérülést okozhat­
nak.
■ Ne szállítson nagyméretű tárgyakat nyi­
tott hátsó ajtóval, mert a mérgező kipu­
fogó gázok ilyenkor behatolhatnak az
utastérbe. Továbbá a rendszám csak
csukott ajtó esetén olvasható és a
megvilágítása is ilyenkor előírás szerinti.
Rakodási tanácsok ■ Sedan, Cupé: a csomagtartóban rögzítse ■ Tetőcsomagtartón való szállításnál (lásd
a szállítót tárgyakat csomaghálóval * az 140., 143., 166. és 232. oldal) meg­
I A nehéz tárgyakat helyezze minél
elcsúszás ellen, lásd 68. oldalt. növekszik a jármű oldalszél
előrébb a csomagtartóban ill. a raktér-
ben, a hátsó ülések háttámlájáig ill. leha­ érzékenysége és a jármű súlypontja
■ Caravan: feltétlenül használjon biztonsá­
jtott háttámlák esetén tolja előre azokat magasabbra kerül, ezáltal megváltozik a
gi hálót * , ha csomagokat szállít, lásd
az első üléstámlákig. Ha a szállított tár­ viselkedése.
70. oldalt.
gyak egymásra helyezhetők, a
nehezebbeket helyezze alulra. A cso­ ■ Ha csomagokat szállít a csomagtartóban
magtartóban ill. a raktérben szabadon ill. raktérben, a hátsó üléstámlák
fekvő tárgyak, pl. erős fékezéskor, nagy legyenek rögzítve a helyükön, lásd 66.,
energiával csúszhatnak előre. 68. oldalakat.
■ A rakomány ne emelkedjen túl a hátsó
■ A nehéz tárgyakat rögzítse hevederrel *
üléstámlák, ill. lehajtott hátsó üléstámlák
a csomagtérben található rögzítősze­
esetén az első üléstámlák felső
mekhez * (lásd 68. oldal). A nehéz
peremén.
rakomány a csúszás miatt egy erősebb
fékezésnél, vagy kanyarodáskor megvál­ ■ Az elakadásjelző háromszög és az
toztathatja a jármű menettulajdonságát. elsősegélydoboz mindig elérhető helyen
legyen.

71

C ig a retta g yú jtó Tartozék dugalj


A cigarettagyújtó dugalját elektromos tar­
Bekapcsolt gyújtás esetén nyomja be a ciga­ tozékok csatlakoztatására is használhatja
rettagyújtót. A fűtőszál felizzása után kikap­ bekapcsolt gyújtás mellett. Álló motor esetén
csol, ekkor húzza ki a cigarettagyújtót. az akkumulátor lemerülhet.
Nem megfelelő dugó használatával tönkrete­
heti a csatlakozót.
A tartozékok max. teljesítmény felvétele nem
haladhatja meg a 120 watt-ot, vagy az 50
watt-ot ha az ülésfűtés be van kapcsolva.
Ne csatlakoztasson áram leadásra alkalmas
készülékeket, mint például töltőberen­
dezéseket vagy akkumulátorokat.
A csatlakoztatott elektromos készülékeknek
meg kell felelniük a vonatkozó szabványok­ H am utartók
nak DIN VDE 40 839, mert ellenkező eset­
Csak hamu számára használja és ne
ben a gépkocsinál működési zavarok léphet­
használja egyéb gyúlékony szemét
nek fel.
tárolására.
Hamutartó elől
A fedél kinyílik ha megnyomja a felső élél.

72
Hamutartó hátul Kesztyűtartó
Nyitásához billentse felfelé a fedelet.
A kinyitáshoz emelje felfelé a kilincset.
Ürítéséhez félig nyissa ki a fedelet és felfelé,
A kesztyőtartó rekeszfedele kiszerelhető;
egy kicsit előre döntve emelje ki a hamu­
akassza ki a mellső peremet húzva.
tartót a fedélnél fogva.
Visszaszereléskor a rekeszfedelet illessze a
vezetősínbe és tolja be a hátsó falig.
A kesztyőtartó bal oldalán tolltartó található.

73

Biztonsági rendszerek Három lépcsős utasvédelm i rendszer


A biztonsági légzsák rendszer a biztonság ,
A rendszer részei: gi öv kiegészítőjeként szolgál. Ezért a bi* ■
■ Hárompontos biztonsági övék. tonsági övét mindig viselni kell.
■ Övfeszítők az első üléseknél.
■ Vezetőoldali és utasoldali biztonsági i
Mindenképpen olvassa el az utasvédelmi ' *
légzsák Hí .
rendszer leírását a következő oldalakon! 1
A három fokozat egymás után lép működés­
be, az ütközés súlyosságától függően:
■ Az automatikus biztonsági öv rögzítőrend­
szere megakadályozza az öv kihúzódását
és ezáltal az utasokat az üléseken tartja.
■ Az első ülések övcsatjai lefelé húzódnak.
Ezáltal a biztonsági övék pillanatok alatt
megfeszülnek és már a jármű lassulásá­
nak egy igen korai fázisában kifejthetik
hatásukat. Ez csökkenti a testre jutó ter­
helést.

■ Az első-légzsák rendszer súlyos frontális


jellegű ütközéses baleseteknél
kiegészítésként lép működésbe és egy
biztonsági párnát képez a vezető és a
mellette ülő utas részére Hí , az oldal-
légzsák rendszer H« az elöl ü léket védi
oldalütközéskor.

74
Biztonsági övék A biztonsági övét nem viselő, hátul ülő uta­
sok baleset esetén veszélyeztetik a vezető,
b mindig a biztonsági övét, városi tor­
az elöl ülő utas testi épségét és a saját testi
tán és a hátsó ülésen egyaránt.
épségüket is.
Megmentheti az életét!
A biztonsági övét úgy tervezték, hogy egy
'árandós hölgyek is mindig kössék be
időben csak egy személy használhassa.
utat (tanácsok lásd a 78. oldalon).
A 12 év alatti és a 150 cm-nél kisebb
gyermekek számára csak gyermeküléssel
együtt használható.
Gyermekek számára 12 éves korig az OPEL
gyermekbiztonsági rendszert ajánljuk lásd a
78. oldalon.

H árom pontos biztonsági övék


A gépkocsi hárompontos, automata vissza­
húzóval ellátott biztonsági övvel van felsze­
relve, amely egyenletes haladáskor
lehetővé teszi a test szabad mozgását,
miközben a rugó által előfeszített övék a
testre fekszenek.
A gépkocsi bármely irányú hirtelen gyor­
sulása, vagy lassulása esetén az öv azonnal
reteszelődik.

75

M echanikus övfeszítők Rendszeresen ellenőrizze a biztonsági öv


rendszerét sérülések és mőködés szem­
Az első ülések biztonsági öv rendszere egy pontjából. A sérült alkatrészeket úgy, mini
övfeszítőt tartalmaz. Frontális és hátsó
a baleset következtében túlfeszült övét új
ütközés esetén az övcsatokat a szerkezet
alkatrészre kell cserélni.
lefelé rántja; az átlós és a medenceövek
azonnal megfeszülnek.

A övfeszítők működése
Ha az övfeszítők működésbe léptek,
azt a * /' ellenőrző lámpa jelzi (lásd a
következő oldalon). Ezenkívül, ha az
övfeszítők működésbe léptek, a sárga színű
működésjelzők az övcsaton láthatóvá vál­
nak.
Ha az övfeszítők működésbe léptek akkor
azokat egy OPEL márkakereskedőnél vagy
egy szerződéses OPEL műhelyben ki kell
cseréltetni.
Fontos tanácsok: Az első üléseket csak OPEL márka-
■ A gépkocsihoz nem illő tartozékokat, ill. kereskedőnél vagy szerződéses OPEL
egyéb tárgyakat ne tartson ill. ne műhelyben szereltesse ki.
tároljon az övfeszítők működési tar­
Az övfeszítők csak egyszer lépnek
tományában, mivel az övfeszítők
működésbe. A kioldott övfeszítőket csak
működésbe lépésekor sérülést okozhat­
OPEL márkakereskedőnél vagy
nak.
szerződéses OPEL műhelyben
■ Semmilyen változtatást ne végezzen cseréltesse ki.
az övfeszítők elemein. A szakszerűtlen
A jármű vagy az övfeszítő elemeinek
beavatkozás az a pirotechnikai övfeszítők
leselejtezésekor, bezúzásakor feltétlenül
robbanásszerű működésbe lépését ered­
be kell tartani az OPEL által előírt bizton­
ményezheti, mely sérülést okozhat.
sági előírásokat. Ezért a leselejtezésre,
■ A kardánbox közelében található az bezúzásra való előkészítést kizárólag
10967 T
övfeszítő és a légzsák rendszer vezérlő OPEL műhellyel végeztesse el.
elektronikája. Ezért a működési zavarok
Az övfeszítő ellenöző lámpája
elkerülése érdekében ne helyezzen oda
Az övfeszítőt elektronika ellenőrzi és
mágneses tárgyakat.
működőképességét a légzsák rendszer
ellenőrző lámpája jelzi a műszerfalon.
Agyújtás bekepcsolása után az ellenőrző
lámpa kb. 4 s-ig világít. Nem gyullad ki, vagy
4s után nem alszik ki, vagy menet közben
kigyullad, ha hiba van az övfeszítő vagy a
légzsák rendszerben (lásd a 84. oldalt is).
Baleset esetén az övfeszítő, vagy a légzsák
rendszer esetleg nem lép működésbe.
■•'Késlekedés nélkül ellenőriztesse a rendszert
| egv szerződéses OPEL műhelyben.
Arendszerbe épített öndiagnózis segíti a
gyorsabb hibaelhárítást. A szerződéses
OPEL műhely igénybevételekor bocsássa
rendelkezésükre a „Cár Pass”-t.

77

A b izto n ság i övék használata Különösképpen a terhes hölgyek Felső rögzítési pont magasságának
a medenceövet a lehető legalacsonyabban beállítása
Az öv bekapcsolása vezessék át a medencén azért. ■ Ne állítsa a magasságot menetközben
Egyenletesen húzza ki az övét a visszahúzó ■ Kissé húzza ki az övét.
hogy a hasat védjék a megnvomódástól.
szerkezetből, vezesse át a teste előtt úgy,
■ Nyomja meg az övvezetőt.
hogy ne csavarodjon meg. A vastag ruházat akadályozza az öv
■ Állítsa be a magasságot.
megfelelő felfekvését. Az övét nem szabad a
A fém csatlapot dugja be a csatba. Az ■ Engedje, hogy a rögzítő hallhatóan
zsebben levő kemény és törékeny tárgyak
üléstámlát nem szabad túlságosan hátrahaj­ a helyére pattanjon.
fölé helyezni (pl. golyóstoll, kulcs vagy
tani, max. 25° az ajánlott érték. A szemüveg), mert ezek sérülést okozhatnak. Állítsa be úgy a magasságot, hogy az öva
medenceöv csavarodás mentesen szorosan
Ne helyezzen tárgyakat pl. kézitáskát, az öv vállnál fusson és a vállon feküdjön fel. Nefl
simuljon a testre. Utazás közben feszítse
és a test közé. szabad, hogy a nyaknál, vagy a felső kam
meg gyakran az övét az átlós ág
legyen.
meghúzásával.

78
A biztonsági öv ellenőrzése
A biztonsági öv minden részét időről, időre
meg kell vizsgálni és a sérült részeket ki kell
cseréltetni. Karambol után a megnyúlt biz­
tonsági övét és a működésbe lépett
övfeszítőket újra kell kicserélni.
Az övékén, azok rögzítésén, a visszahúzó
szerkezeten, az övcsatokon és az övfeszítő
szerkezeten semmilyen változtatást nem
szabad végezni.
Ügyeljen arra is, hogy az övét éles tárggyal
ne sértse meg és ne csípje be.

Az öv kikapcsolása Medenceöv *
Az öv kikapcsolásához nyomja meg a csaton A hátsó, középső ülésen: nyomja meg a
levő piros gombot; az öv automatikusan föl- kapcsolólap felső részét a hosszúság beál­
csévélődik. lításához.

Hárompontos biztonsági öv a hátsó,


középső ülésen *
Az öv csak akkor húzható ki a felcsévélő
szerkezetből, ha az üléstámlák bepattantak
a helyükre (lásd 66., 68. oldal).

79

Például:

CT CL >
■ Merev ütközés esetén: az első­
légzsákok alacsonyabb sebességnél
működésbe lépnek. s
\(
■ Rugalmas ütközés esetén (pl. egy mái|s
jármű): az első légzsákok magasabb s
sebességnél lépnek működésbe. \í
.1

Légzsákrendszer * Az első-légzsák rendszer működésbe lép:


■ egy bizonyos súlyosságé baleset esetén
Első légzsák ■ az ütközés fajtájától függően
Az első légzsák-rendszer a kormánykerék ■ az ábrán látható tartományban
párnázatán és a kesztyűtartó felett ❖ talál­ ■ függetlenül az oldal-légzsák rendszertől
ható „Airbag" feliratról ismerhető fel. '
Kivételek :
Az első-légzsák rendszer részei:
Ülésfoglaltság érzékelő rendszerrel * ellátott
■ a kormánykerékben és a műszerfalban
gépkocsikban. Az első utasülés légzsák
elhelyezett légzsák a töltőberendezéssel
rendszere csak abban az esetben lép
együtt,
mőködésbe, ha az első ülés foglalt, vagy az
■ a vezérlő elektronika az
OPEL gyermek biztonsági rendszer a csat­
ütközésérzékelővel,
lakozóelemeivel * be van építve. Lásd az
■ légzsákrendszer ellenőrző lámpa a
ülésfoglaltsáfg felismerő rendszert a 85.
műszerfalon.
oldalon. OPEL gyermek biztonsági rendszer
■ ülésfoglaltság felismerő rendszer
a csatlakozókkal * , lásd a 94. oldalon.
■ az OPEL gyermekbiztonsági rendszer
ellenőrzőlámpája és a csatlakozóelemek
ellenőrzőlámpája a belső világítás
lámpájában.
Ajárművek sebességei, mozgási irányai és
deformálódási tulajdonságaik, ill. az ütközés­
ben résztvevő tárgy tulajdonságai befolyá­
solják a baleset súlyosságát és az első­
légzsákok működésbe lépését. Járművének
sérülési foka és az ebből fakadó javítási költ­
ségek önmagukban nem jelzik, hogy a
légzsák működésbe lépésének feltételei
adottak voltak.

Az első-légzsák rendszer akkor ad opti­


vezető és az első utasülésen utazó utas mális védelmet, ha az ülés, a háttámla
számára. Csillapítja az elöl ülő utasok előre és a fejtámla megfelelően van beállítva.
esését és ezáltal jelentősen csökkenti a fel­ A magasságának megfelelően a vezető­
sőtest és a fej sérülésének veszélyét. ülést úgy állítsa be, hogy egyenesen ülve
a kormánykerék felső küllőinek környékét
Nem kell félnie a látás korlátozásától, mivel az enyhén behajlított karjaival elérje.
a légzsák olyan gyorsan fújódik fel és ereszt Az első utasülést amennyire csak lehet­
le, hogy ez a balesetkor gyakran fel sem séges, tolja hátra és a háttámlát állítsa
tűnik. meredekre (lásd 4., 5., 6. oldalakat). Ne
hajtsa a fejét és ne tegye kezeit és lábait
a légzsák rendszer borítására.
A hárompontos biztonsági övét is
megfelelően be kell csatolnia (lásd 78.
oldalt).

81

Ezért a biztonsági övét mindig be kell


csatolni. Az első légzsák-rendszer a
hárompontos biztonsági öv kiegészítő­
jeként szolgál. Ha nem csatolja be a biz­
tonsági övét azt kockáztatja, hogy baleset
esetén sokkal súlyosabb sérüléseket
szenvedhet és a járműből is kieshet.
A biztonsági öv segíti a megfelelő üléshe­
lyzet megtartását, ami azért fontos, hogy
a légzsák rendszer baleset esetén hatá­
sos védelmet nyújthasson.

Az első biztonsági légzsák-rendszer nemién Oldallégzsák *


működésbe: Az oldallégzsák-rendszer az első ülésekl|
■ kikapcsolt gyújtásnál, támláinak külső oldalán található „Airbag'l
■ kisebb frontális koccanásoknál, feliratról ismerhető fel.
■ borulásos baleseteknél,
■ oldalirányú, ill. hátsó ütközéseknél, azaz
amikor nem nyújtana hatásos védelmet
az utasok számára.
Ezenkívül az első légzsák-rendszer nem lép
mőködésbe az első utasülés foalaltsáofel-
ismerő-rendszerrel szerelt gépkocsiknál * ,
abban az esetben, ha:
■ az első ülés üres
■ Egy OPEL gyermekbiztonsági rendszer
a csatlakozóelemeivel együtt * , az
előírásoknak megfelelően be van építve.
Az ülésfoglaltság felismerő rendszer,
lásd a 85. oldalon. OPEL gyermekbizton­
sági rendszer, a csatlakozóelemekkkel
együtt, lásd a 94. oldalon.

82
oldal légzsák-rendszer részei: A járművek sebességei, mozgási irányai és
a vezető és az első utasülés háttám­ deformálódási tulajdonságaik, ill. az ütközés­
lájában elhelyezett légzsák a töltőberen­ ben résztvevő tárgy tulajdonságai befolyá­
dezéssel együtt, solják a baleset súlyosságát és az oldal-
a vezérlő elektronika légzsákok működésbe lépését. Járművének
az ütközésérzékelők az első ajtókban sérülési foka és az ebből fakadó javítási költ­
a légzsák-rendszer ellenőrző lámpa # ségek önmagukban nem jelzik, hogy a
légzsák működésbe lépésének feltételei
a műszerfalon.
ülésfoglaltság felismerő rendszer adottak voltak.
az OPEL gyermekbiztonsági rendszer -
ellenőrző lámpája és a csatlakozóelemek
ellenőrzőlámpája a belső világítás
lámpájában.

Azoldallégzsák-rendszer működésbe lép:


■ egy bizonyos súlyosságú baleset esetén
■ az ütközés fajtájától függően
■ az ábrán látható vezető- ill. az utasajtó
körüli tartományban
■ függetlenül az elsőlégzsák-rendszertől.

Kivételek :
Ülésfoglaltság érzékelő rendszerrel * ellátott
gépkocsikban. Az első utasülés légzsák­
rendszere csak abban az esetben lép
mőködésbe, ha az első ülés foglalt, vagy az
OPEL gyermek biztonsági rendszer a csat­
lakozóelemeivel * be van építve. Lásd az
ülésfoglaltság-felismerő rendszert a 85.
oldalon. OPEL gyermekbiztonsági ülés a
csatlakozókkal * , lásd a 94. oldalon.

83

A háttámlák és a karosszéria közötti


részen nem lehet semmilyen tárgy, pl.
ruhadarabok. Ne tartsa a kezeit és a
lábait a légzsák rendszer borításán.
A hárompontos biztonsági övét is
megfelelően be kell csatolnia (lásd 78.
oldalt).

Az oldal-légzsákok nem lépnek működésbe:


■ kikapcsolt gyújtásnál,
■ frontális ütközésnél,
■ borulásos baleseteknél,
■ hátsó ütközéseknél,
■ az első ajtók környezetéből kívül eső
Amikor az oldal-légzsákok ezredmásod- oldaütközéseknél. A légzsák rendszer ellenőrzőlámpája í ja
perceken belül felfújódnak és védőpárnát Az első-légzsák rendszert, az oldal-légzs®
képeznek az adott első ajtó közelében a Ezenkívül az elsőléazsák-rendszer nem lép
rendszert * , az ülésfoglaltság felismerő m
vezető és az első utasülésen utazó utas mőködésbe az elsőutasülés-foalaltsáa felis­
rendszert * , az övfeszítővel együtt elektip
számára, az oldal ütközésnél jelentősen merő rendszerrel szerelt gépkocsiknál * .
ka ellenőrzi és működőképességüketají
csökkentik a felsőtest sérülésének veszélyét. abban az esetben, ha:
ellenőrző lámpa jelzi a műszerfalon. A ■
■ az első ülés üres
gyújtás bekepcsolása után az ellenőrző I
■ Egy OPEL gyermekbiztonsági ülés a lámpa kb. 4 s-ig világít. Ha nem gyulladfl
csatlakozóelemeivel együtt * , az előírá­ vagy 4 s után nem alszik ki, vagy meneti
soknak megfelelően be van építve. közben kigyullad, akkor hiba van a légzss,
Az ülésfoglaltság felismerő rendszer, vagy ülésfoglaltság felismerő, vagy az I
lásd a 85. oldalon. OPEL gyermekbizton­ övfeszítő rendszerben (lásd a 77. oldallá
sági rendszer, a csatlakozóelemekkkel
együtt, lásd a 94. oldalon.

84
Habaleset esetén a rendszerek nem lép­
nének működésbe, akkor késlekedés nélkül
peflenőriztesse a rendszert egy szerződéses
OPEL-műhelyben.
Arendszerbe épített öndiagnózis segíti a
gyorsabb hibaelhárítást. A szerződéses
OPEL-műhely igénybevételekor bocsássa
Rendelkezésükre a „Cár Pass”-t.

Azülésfoglaltság felismerő rendszer az


utasülés légzsákrendszerét működésen kívül
Ihelyezi, ha az ülés üres, vagy az OPEL
gyermekbiztonsági ülés a csatlakozóele­
meivel * csatlakoztatva van.
íz ülésfoglaltsági rendszer ellenőrző lámpá-
Ijaaz utastérvilágításban van elhelyezve. Ha Ez az ellenőrzőlámpa gyújtás bekapcsolása
után folyamatosan világít, amikor az OPEL Az első ülésre kizárólag OPEL gyermek­
;agyújtás bekapcsolása után ez a lámpa 4
gyermekbiztonsági ülés a csatlakozóele­ biztonsági ülés a csatlakozóelemeivel *
másodpercig világít, akkor a gépkocsi az
meivel * be van szerelve, jelezve, hogy a szerelhető; az ülés használata a csat­
(Mésfoglaltsági rendszerrel fel van szerelve, lakozóelemek nélkül életveszélyes.
lásda 86. oldalon a T 11383. ábrát. rendszer felismerte az ülést.

Ezen túlmenően az ülésfoglaltság felismerő Az OPEL gyermekbiztonsági ülés felismer­


rendszerrel szerelt gépkocsik felismerhetőek hető az ülésen elhelyezett öntapadós
az utasülésen elhelyezett öntapadós matricáról is, lásd a T 11382 A ábrát.
matricáról is, lásd a T 11387. ábrát.

A rendszer az OPEL gyermekbiztonsági


ülést a csatlakozóelemeivel * automatikusan
felismeri, ha az első utasülésre az előírások­
nak megfelelően szerelték be. Amikor a
gyermekbiztonsági ülést az első utasülésen
alkalmazza, akkor az utasoldali légzsákrend­
szer üzemen kívül van. Az ülésfoglaltség
felismerő rendszer ellenőrző lámpájára való
odafigyelésssel győződjön meg a rendszer
helyes mőködéséről.

85

Ha a gyermekbiztonsági ülés beszerése


helyes, de az ellenőrző lámpa villog, akkor Ha a OPEL gyermekbiztonsági ülést a j
hiba van a rendszerben. csatlakozóelemeivel * az előírásoknakj]
A gyermekbiztonsági ülést szerelje a hátsó megfelelően beszerelte, akkor a OPEL
ülésre. gyermekbiztonsági ülés a csatlakozóé
A hiba kijavítása érdekében keressen fel egy meivel ellenőrző lámpájának fel kell j
hivatalos OPEL-műhelyt. ladnia.

Ha az ellenőrző lámpa a vezetés közűi


Ha OPEL gyermekbiztonsági ülés a csat­
nem ég, akkor az első ülés légzsákrem
lakozóelemeivel * nincs beszerelve, az
szere nem helyeződött üzemen kívül;
ellenőrző lámpa nem villoghat illetve nem
életveszély! Ez esetben a gyermekből
éghet, mivel ez azt jelentheti, hogy az
utasülésen a légzsákrendszer nem működik. sági ülést szerelje a hátsó ülésre és a|
A hiba kijavítása érdekében keressen fel egy hiba kijavítása érdekében keressen fflj
hivatalos OPEL mőhelyt. egy hivatalos OPEL-műhelyt.
Az OPEL gyermekbiztonsági ülés a csat­
lakozóelemeivel $ ellenőrző lámpája
A helyesen beépített OPEL gyermekbizton­
sági ülés a csatlakozóelemeivel * az utastér)
lámpába épített ellenőrzőlámpa bekapcsolt
gyújtás melletti folyamatos világításáról
ismerhető fel.
Ha az ellenőrző lámpa nem gyullad fel, a
haladás küzben, akkor az első ülés légzsák­
ja nincs üzemen kívül.
A gyermekülést ekkor a hátsó ülésre
helyezze el. A hiba kijavítása érdekében ker­
essen fel egy hivatalos OPEL mőhelyt.
Ha a gyermekbiztonsági ülés vagy a csat­
lakozóelemek beszerelése nem megfelelő,
akkor az ellenőrző lámpa villog. Ellenőrizze a
gyermekbiztonsági ülés beszerelésének a
helyességét.
A gyermekbiztonsági ülés a csatlakozóele­
meivel * beszerelése; lásd a 94., 95.
oldalakon.

86
Fontos tanácsok ■ A légzsák rendszerek a baleset ■ 35 kg alatti tömegű személyek csak a
I Nem szabad a légzsák működési tar- súlyosságától és a behatás jellegétől hátsó ülésen utazzanak. Ez alól
| tományába használati tárgyakat, vagy az függően, egymástól függetlenül lépnek kivételek azok a gyermekek, akiket biz­
adott járműtípushoz hivatalos mőködésbe. tonsági gyermekülésben a cstlakozóele-
jóváhagyással nem rendelkező mekkel együtt * helyeztek el.
■ Minden légzsák csak egyszer mőködhet.
kiegészítő tartozékokat elhelyezni, mert
Ha a mőködés bekövetkezett cseréltesse ■ Az ülésfoglatság felismerő rendszerrel *
azok sérüléseket okozhatnak a légzsák
ki hivatalos OPEL márkakereskedőnél felszerelt gépkocsikban az első ülésre
I felfújódásakor.
ne tegyen nehéz tárgyat, mert baleset
■ Ne végezzen változtatásokat a esetén a légzsák mőködésbe jön.
I Ne helyezzen tárgyakat az utasok és a
légzsákrendszer elemein. A szak­
légzsák közé; sérülésveszélyt jelent.
szerűtlen beavatkozás a légzsák rend­ ■ Az ülésfoglatság felismerő rendszerrel *
I Akardánbox közelében található az szer váratlan, robbanásszerű műkö­ felszerelt gépkocsikban az első ülés
I övfeszítő és a légzsák rendszer vezérlő désbe lépéséhez vezethet, mely üléspárnájára ne tegyen védőhuzatot,
l elektronikája. Ezért a működési zavarok sérülésveszéllyel jár. hogy elkerülje a helytelen működést.
[ elkerülése érdekében ne helyezzen oda ■ A kormánykereket, a műszerfalat, az ■ Amikor OPEL gyermekbiztonsági ülést a
mágneses tárgyakat. csatlakozóelemeivel ❖ használ az első
első ajtó borítását és az első ülést csak
I Ne ragasszon semmit a kormánykerékre, OPEL márkakereskedés, vagy utasülésen, a hibás mőködés elkerülése
a műszerfalra és az első ülés háttám­ szerződéses OPEL műhely szakképzett érdekében ne helyezzen tárgyakat (pl.
lájára légzsákok környezetében, és ne szerelőjével szereltesse ki. műanyag lapot, matricát, vagy fűtött
takarja le bármely más anyaggal. párnát) a gyermekülés alá.
■ A gépkocsi, vagy a légzsákrendszerek
I Akormánykereket, a műszerfalat és az elemeinek leselejtezésekor, bezúzásakor ■ Gyermekbiztonsági ülés, és más nehéz
első üléstámlát csak száraz ruhával, be kell tartani a légzsák rendszerekkel tárgyak égyáltalán nem szállíthatóak az
vagy OPEL belső tisztítóanyaggal tartsa kapcsolatos, az OPEL által előírt bizton­ utasok ölében. A gyermekbiztonsági ülés
tisztán. Ne használjon agresszív sági előírásokat. Ezért a leselejtezésre, a csatlakozóelemeivel * az ülésfoglalt-
I tisztítószereket. bezúzásra való előkészítést kizárólag ság-felismerő rendszerrel felszerelt gép­
OPEL műhellyel végeztesse el. kocsiknál a légzsák kiiktatását ered­
I Az Ön oldal-légzsákkal * felszerelt ményezi és a légzsák nem nyílik ki bale­
Astrájára csak olyan első ülés huzatot set esetén.
használhat, amit erre a célra jóváhagy­
tak. Az üléshuzat feltételekor ügyeljen
arra, hogy az első ülés támlájának külső
oldalába szerelt légzsák egység borítása
szabadon maradjon.

87

Az utasoldali légzsák a kesztyűtartó felett


elhelyezett „Airbag” feliratról és - nyitott uta­
soldali ajtó mellett - a műszerfal oldalára
ragasztott matricáról ismerhető fel.

Oldal-légzsákkal * szerelt járművek: a


vezető melletti utasülésre nem szabad
biztonsági gyermekülést * szerelni.

Az oldal-légzsákkal ellátott kivitelt az első


ülések háttámlájának külső oldalán látható
„Airbag” feliratról lehet felismerni.

Ülésfoglaltság-felismerő rendszer * - lásd a


85. oldalon.
A g y e rm e kb izto n sá g i rendszer * A g ye rm e kb izto nsá g i rendszer*
használata a vezető m elletti használata a vezető m elletti
uta sülése n lé g zsákrendszerekkel utasülésen légzsákrendszerekkell
e llá to tt g é p ko csikb a n * és ü lé s fo g la ltsá g -fe lism e rő
rendszerrel * e llá to tt gépkocsik!)
Utas oldali légzsákkal * szerelt de oldal­
légzsák nélküli járművek * : Kizárólag OPEL gyermekbiztonsági üti
A haladással ellenkező irányba fordított a csatlakozóelemeivel * szabad az elsl
gyermekülést (biztonsági bölcsőt és a utasülésre szerelni.
gyermekülés 0 és I. fokozatát, lásd a A csatlakozóelem nélküli használat
következő oldalak) nem szabad az első életveszélyes.
utasülésre helyezni; életveszélyes.
A haladási irányba fordított gyermekülést
(biztonsági gyermekülés I., II. és III. Ülésfoglaltság felismerő rendszer * <
fokozata, következő oldalak) ide is fel­ az OPEL gyermekbiztonsági ülést a <
szerelhetek, amennyiben az ülés hátsó lakozóelemeivel * és kikapcsolja a
véghelyzetbe van csúsztatva. légzsákrendszert, lásd a 85. oldalon.
Az OPEL gyermekbiztonsági ülés a c
lakozóelemeivel * felismerhető az üli
elhelyezett öntapadós matricáról.

88
OPEL gyermekbiztonsági rendszer * OPEL biztonsági bölcső a csatlakozóele­ OPEL FIX gyermek biztonsági ülés
mekkel 36 kg alatti 12 évnél fiatalabb gyermekek
AzOPEL gyermekbiztonsági rendszert kife­ Tíz hónaposnál fiatalabb csecsemők számára
jezetten az Ön OPEL gépkocsija számára részére, 10 kg testtömegig.
tervezték, így baleset esetén, az optimális Tartalmazza:
védelmet nyújtja a gyermeke számára. A csatlakozóelemek az üléspárnához csat­ 1. Üléstámlát
lakoznak. 2. Biztonsági támaszt
OPEL biztonsági bölcső 3. Üléspárnát
Tíz hónaposnál fiatalabb csecsemők 4. Biztonsági tartót (üléstámasz, ülésalapzat)
részére, 10 kg testtömegig. 5. Magasság kiegyenlítő párnát
6. Adapter az övcsatokkal
7. Ülésrögzítő szíjat

89

OPEL gyermekbiztonsági ülés A gyermekbiztonsági rendszer * Az utasoldali légzsák a kesztyűtartó felel


36 kg alatti, 12 évnél fiatalabb gyermekek használata a vezető melletti utasülésen elhelyezett „Airbag” feliratról és - nyitott!
számára légzsákrendszerekkel * és ülésfoglaltság- soldali ajtó mellett - a műszerfal oldalára
Tartalmazza: felismerő rendszer * nélküli gépkocsikban ragasztott matricáról ismerhető fel (lásda
1. Üléstámlát ábrát).
2. Biztonsági támaszt Utas oldali légzsákkal * szerelt de oldal-
3. Üléspárnát légzsák * : nélküli járművek: Oldal-légzsákkal * szerelt járművek:
4* Biztonsági tartót (üléstámasz, ülésalapzat) A haladással ellenkező irányba fordított a vezető melletti utasülésre nem szabad
gyermekülést (biztonsági bölcsőt és a biztonsági gyermekülést * szerelni, j
gyermekülés 0 és I. fokozatát, lásd a
következő oldalak) nem szabad az első
Az oldal-légzsákkal ellátott kivitelt az első
utasülésre helyezni; életveszélyes. A ha­
ülések háttámlájának külső oldalán látható
ladási irányba fordított gyermekülés (biz­
„Airbag” feliratról lehet felismerni.
tonsági gyermekülés I., II. és III. fokozata,
következő oldalak) ide is felszerelhető, Ülésfoglaltság-felismerő rendszer * - lásc
amennyiben az ülés hátsó véghelyzetbe a 85. oldalon.
van csúsztatva.

90
Megjegyzés
■ 12 évesnél fiatalabb vagy 150 cm-nél
alacsonyabb gyermek utazzon megfelelő
gyermekbiztonsági ülésben.

■ Gyermek szállításakor a gyermek súlyá­


nak megfelelő biztonsági ülést alkalmaz­
zon.

■ Gondoskodjon a gyermekülés helyes


beszerelésére.

■ A legbiztonságosabb, ha a gyermekülést
a hátsó ülésen helyezi el.

■ A biztonsági bölcső és a biztonsági ülés


huzata lemosható, tisztára törölhető.
Agyermekbiztonsági r e n d s z e r* Az OPEL gyermekbiztonsági ülés a csat­
használata a vezető m elletti lakozóelemeivel * felismerhető az ülésen ■ Ne ragasszon semmit a gyermekbizton­
utasülésen légzsákrendszerekkel * elhelyezett öntapadós matricáról. sági ülésre és ne fedje be bármely más
és ülésfoglaltság-felismerő anyaggal.
rendszerrel * ellá to tt gépkocsikban ■ Azt a gyermek biztonsági rendszert,
amely részese volt egy balesetnek, ki
Kizárólag OPEL gyermekbiztonsági ülést kell cserélni.
acsatlakozóelemeivel * szabad az első
utasülésre szerelni. ■ A gyermek biztonsági rendszer ele­
Acsatlakozóelem nélküli használat meinek a beszereléséhez kövesse a
életveszélyes. következő oldalakon található utasítá­
sokat. ►
Ülésfoglaltság felismerő rendszer * érzékeli
azOPEL gyermekbiztonsági ülést a csat­
lakozóelemeivel * és kikapcsolja a
légzsákrendszert, lásd a 85. oldalon.

91

OPEL g y e rm e kb izto nsá g i rendszer: A gyermek biztonsági övének Beállítás a gyermek méretéhez
B iztonsági b ö lcső * a becsatolása A biztonsági bölcsőn lévő övék hosszús
Ültesse a gyermeket a biztonsági bölcsőbe. és magassága a gyermek méretének
Csecsemők számára 10 hónapos korig vagy megfelelően állítható.
10 kg-os testsúlyig. A biztonsági bölcső vállöveit az ábrának
megfelelően fűzze össze és a csatlapot A hosszúság állításához az ülés háttám­
Utasoldali légzsákkal * , vagy oldal- illessze a gyermek lábai között lévő lájánál húzza meg az övét ill. a fémfül
légzsákkal * szerelt járművekben a övcsatba. nyomásával rögzítse az övét.
vezető melletti utasülésre nem szabad
biztonsági bölcsőt * szerelni. Ebben az de ne legyen szoros.
esetben a biztonsági bölcsőt a hátsó
ülésre kell szerelni.

92
Azöv magasságának beállításához mindkét Hajtsa fel a biztonsági bölcső fogantyúját. Billentse ki a biztonsági bölcső hátoldalán
vállövet a nyílásokon át húzza ki hátrafelé. A bölcsőt a bekötött gyermekkel együtt lévő nyelvet.
Ezután a vállöveket a szükséges helyzetben a menetiránynak háttal helyezze az ülésre.
anyílásokon át fűzze vissza. Vezesse át a jármű biztonsági övét a bizton­
Húzza ki a jármű biztonsági övét az automa­ sági bölcső hátoldalán a nyitott fülön. Húzza
ta csévéből és a medence övét fűzze át az szorosra a jármű biztonsági övét és zárja a
ülésrészen lévő mindkét vezetőfülön. fület.
Kapcsolja be az övcsatot. A fogantyút nyomja lefelé és hajtsa le az
ülés háttámlája felé.

93

11388 A l

G ye rm e kb izto nsá g i rendszer: Beállítás a gyermek méretéhez


Utasoldali légzsákkal vagy oldal­ A biztonsági bölcsőn lévő övék hosszúsás
OPEL b izto n ság i b ö lcső a csa t­
légzsákkal * és ülésfoglaltság-felismerő és magassága a gyermek méretének j
lakozóelem ekkel *
rendszerrel * szerelt járművekben a megfelelően állítható.
Csecsemők számára 10 hónapos korig vagy vezető melletti utasülésre szabad OPEL
A hosszúság állításához az ülés háttám­
10 kg-os testsúlyig. biztonsági bölcsőt a csatlakozóelemeivel
lájánál húzza meg az övét ill. a fém fül m,
* szerelni; a csatlakozóelemek nélküli
Az OPEL gyermekbiztonsági ülés a csat­ nyomásával rögzítse az övét.
beszerelés életveszélyes.
lakozóelemeivel * felismerhető az ülésen Az öv simuljon feszesen a gyermek tét
elhelyezett öntapadós matricáról, lásd a 88. de ne legyen szoros.
oldalon. Ülésfoglaltság-felismerő rendszer; lásd a 85.
oldalon
Utasoldali légzsákkal vagy oldal- A gyermek biztonsági övének
légzsákkal * de ülésfoglaltság-felismerő a becsatolása
rendszer * nélkül szerelt járművekben a Ültesse a gyermeket a biztonsági bölcsőbe.
vezető melletti utasülésre nem szabad A biztonsági bölcső vállöveit az ábrának
biztonsági bölcsőt * szerelni, mert az megfelelően fűzze össze és a csatlapot
életveszélyes. illessze a gyermek lábai között lévő
övcsatba.

94
Azöv magasságának beállításához mindkét Hajtsa fel a biztonsági bölcső fogantyúját. A Billentse ki a biztonsági bölcső hátoldalán
vállövet a nyílásokon át húzza ki hátrafelé. bölcsőt a bekötött gyermekkel együtt lévő nyelvet.
Ezután a vállöveket a szükséges helyzetben a menetiránynak háttal helyezze az ülésre.
Vezesse át a jármű biztonsági övét a bizton­
anyílásokon át fűzze vissza.
Mozgassa az öv felső bekötési pontját a sági bölcső hátoldalán a nyitott fülön. Húzza
lehető lehalacsonyabb helyzetbe, (lásd a 78. szorosra a jármű biztonsági övét és zárja a
oldalon) fület.
Húzza ki a jármű biztonsági övét az automa­ A fogantyút nyomja lefelé és hajtsa le az
ta csévéből és a medence övét fűzze át az ülés háttámlája felé.
ülésrészen lévő mindkét vezetőfülön.
Kapcsolja be az övcsatot.

95

G yerm ek b izto n sá g i rendszer: G yerm ek b iztonsági rendszer: A gyermek biztonsági ülés beszerelést
OPEL Fix b izto n ság i ülés * OPEL Fix b iztonsági ülés * Rögzítse a szóbanforgó első ülés fejtámlá
0 és I. te stsú lyka te g ó ria : szü le té stő l jához a kiegészítő övét * . Húzza ki a fejiá
Különböző testsúlykategóriáknak megfelelő
a 18 kg-ig. lát - ehhez a gombok egyidejű megnyomj
állítható rendszer:
sával oldja a reteszelést (lásd a 63. oldal
■ 0 és I. testsúlykategória : Csak a mene­ A gyermek biztonsági ülést szerelje a
tiránynak háttal szerelhető. Születéstől a következőkben leírtak szerint a hátsóülés A kiegészítő övét, ahogy azt az ábra mula
18 kg-ig. egyik szélső üléshelyére a menetiránynak ja, tolja egészen felfelé a fejtámla két
háttal. tartórúdján. A fejtámlát helyezze a háttáni
■ I. testsúlykategória: Csak arccal a fogadó részébe.
menetirénynak megfelelően szerelhető
be. 9 kg-tól 18 kg-ig; az I. fokozat
hsználata 11 kg alatti gyermekeknél nem
ajánlott.

■ II. testsúlykategória: Csak arccal a


menetirénynak megfelelően szerelhető
be. 15 kg-tól 25 kg-ig.I.

III. testsúlykategória: Csak arccal a


menetirénynak megfelelően szerelhető
be. 22 kg-tól 36 kg-ig

96
9340 T

Azámyelwel ellátott hosszanti övrészt fűzze A magasság-kiegyenlítő betétet helyezze a A gyermekbiztonsági ülést, ha szükséges a
ál ajármű ülés háttámlája és az üléspárnája hátsó üléspárna mélyedésébe. A mellékelt beszerelés előtt állítsa be a gyermek testma­
között, illesze be az övcsatba és húzza fes­ rögzítőkonzolt a lekerekített oldalával, ahogy gasságának megfelelően, lásd 99. oldal.
zesre. azt az ábra mutatja, nyomja a hátsó ülés
A gyermekülést a haladási iránynak háttal,
támlája és üléspárnája közé és mindkét öv­
rögzítse oly módon, hogy az ülés támasz
csatot a rajtuk lévő nyílásnak megfelelően
zárnyelveit beilleszti a rögzítőkonzol öv­
illessze a rögzítőkonzol fülébe.
csatjaiba. A megfelelő rögzítést az ülés
meghúzásával ellenőrizze.

97

A kiegészítő öv zárnyelvét illessze A gyermekbiztonsági ülés biztonsági A biztonsági öv hosszának az


a gyermek biztonsági ülés hátoldalán lévő övének a bekapcsolása gyermek biztonsági ülés elejénél
övcsatba. Ültesse a gyermeket a gyermek biztonsági az övét, ill. a rögzítéshez emelje fel a
ülésbe. fület.
A kiegészítő övét az övállítónál húzza
szorosra. A háttámla támaszkodjon az első Illessze egymásba a gyermek biztonsági Az öv simuljon
üléshez és a biztonsági tartó teljesen ülés zárnyelveit és kapcsolja be az övét. de ne legyen szoros.
feküdjön fel az üléspárnára.

98
Agyermek biztonsági ülés kiszerelése A gyermekbiztonsági ülés beállítása a A gyermek biztonsági ülés beállítása az
Nyomja meg a gyermek biztonsági ülés gyermek testmagasságának megfelelően. ülésalapzaton a gyermek testméretének
hátoldalán az övcsat gombját és a Állítsa be öveket a gyermek testmagasságá­ megfelelően: lazítsa fel a négy forgató­
rögzítőkonzol mindkét övcsatján a piros nak megfelelően. Ehhez távolítsa el a kerékkel ellátott csavart ill. anyát az ülés
gombot és húzza le a gyermek biztonsági párnázatot az ülés háttámlájáról, majd alapzat alján. Tolja az ülés alapzatot a biz­
ülést a rögzítőkonzolról. akassza ki az övét a fémcsatból és húzza ki tonsági ülésen a megfelelő helyzetbe
azt a párnázaton át, előre. Bújtassa át az (3 lehetséges helyzet). Húzza meg a
Mielőtt az adaptert kiszereli, alul kapcsolja ki
övét a másik nyíláson, majd akassza be a csavarokat ill. az anyákat.
övcsatokat.
már említett rögzítőcsatba. Ezután helyezze
vissza a párnázatot.

99

G yerm ek b izto n sá g i rendszer: Átszerelés az 0. fokozatról a I. fokozatra A gyerm ekbiztonsági ülés rögzítése
OPEL Fix g ye rm e kb izto n sá g i ülés * Szerelje le a gyermekbiztonsági ülést az 0. A kiegyenlítő betétet helyezze a hátsó
és I. fokozat beszereléséhez képest fordított üléspárna mélyedésébe. A mellékelt
I. fo k o z a t: 9 kg és 18 k g 1>testtöm e g
sorrendben. rögzítőkonzolt a lekerekített oldalával, aha
kö zö tt
azt az ábra mutatja, nyomja a hátsó ülés
Fordítsa meg a biztonsági ülést és lazítsa
Szerelje a gyermekbiztonsági ülést a menet­ támlája és üléspárnája közé és mindkét«
meg az ülés alapzat alján levő forgatók­
iránynak megfelelően a hátsó, külső ülés csatot a rajtuk lévő nyílásnak megfelelői
erekekkel ellátott csavarokat, ill. anyákat.
egyikére. illessze a rögzítőkonzol fülébe.
Vegye le az ülés alapzatát.
A I. fokozatnak megfelelő kiépítés önállóan
Emelje meg a fenékrész közepén lévő 1-es
is beszerezhető. Használata előtt olvassa el
számmal jelzett rögzítőt és húzza ki az
a 3. hasábban leírtakat.
övhurokból, húzza ki az kapcsolóövet az
ülésfelületből.
Gondosan őrizze meg az eaves
alkatrészeket.
Fordítsa meg 180°-kal az ülés alapzatot és
helyezze a két menetes csapra (3 lehet­
séges helyzet). Húzza meg a csavarokatt ill.
az anyákat.
1>A rendszer használata nem ajánlott 11 kg-nál
kisebb tomegő gyermekeknél.

100
IA gyermek biztonsági ülést helyezze a A gyermekbiztonsági ülés biztonsági A jármű átlós és medenceöv ágát vezesse át
rögzítőkonzolra, kizárólag a haladási irány­ övének a bekapcsolása a biztonsági támasz vezetősínén.
nakmegfelelően úgy, hogy az ülés alapzat Ültesse a gyermeket a gyermekbiztonsági
A jármű biztonsági övének kapcsolólapját
mindkét zárnyelve a rögzítőkonzol övcsatjá- ülésbe.
illessze be az övcsatba.
bahallhatóan becsatolódjon. A megfelelő
Helyezze be a biztonsági támaszt az
[icsatlakoztatást az ülés meghúzásával A biztonsági ülés kiszerelése
üléspárna mélyedésébe.
I ellenőrizze. Nyomja meg mindkét oldalon az övcsatok
A gépkocsi biztonsági övének a rögzítési piros gombját, vegye le a biztonsági ülést a
pontját tolja a legalsó helyzetébe rügzítőkonzolról, lásd a 99. oldalon
Magasságállítás, lásd a 78. oldalon. a T 10390 ábrát.
Mielőtt az adaptert kiszereli, alul kapcsolja ki
övcsatokat.

101

G y e rm e kb izto n sá g i rendszer: Átszerelés az 0 és I. fokozatról A gyermekbiztonsági ülés rögzítése


OPEL Fix g ye rm e kb izto n sá g i ülés a II. fokozatra A kiegyenlítő betétet helyezze a hátsó
II. fo ko za t: 15 kg és 25 kg te s ts ú ly Szerelje le a gyermekbiztonsági ülést az 0. üléspárna mélyedésébe. A mellékelt
és I. fokozat beszereléséhez képest fordított rögzítőkonzolt a lekerekített oldalával,
kö zö tt
sorrendben. ahogy azt az ábra mutatja, nyomja a háta
Szerelje a gyermek biztonsági ülést arccal a ülés támlája és üléspárnája közé és mindi
menetiránynak megfelelően a hátsó, külső Fordítsa meg a biztonsági ülést és lazítsa
övcsatot a rajtuk lévő nyílásnak megfelelői
meg az ülés alapzat alján levő forgató­
ülés egyikére. illessze a rögzítőkonzol fülébe.
kerekekkel ellátott csavarokat, ill. anyákat.
A II. fokozatnak megfelelő kiépítés meg­ Vegye le az ülés alapzatát.
vásárolható külön egységként is. A hasz­
Emelje meg a fenékrész közepén lévő 1-es
nálatára vonatkozó útmutatásokat ezen az
oldalon a harmadik hasábban találja. számmal jelzett rögzítőt és húzza ki az
övhurokból, húzza ki az kapcsolóövet az
ülésfelületből.
Gondosan őrizze meg az egyes
alkatrészeket.
Fordítsa meg 180°-kal az ülés alapzatot és
helyezze a két menetes csapra (3 lehet­
séges helyzet). Húzza meg a csavarokat ill.
az anyákat.

102
Agyermek biztonsági ülést helyezze a A gyermek biztonsági övének Nyissa ki fület a biztonsági ülés külső
rögzítőkonzolra, kizárólag a haladási irány­ a becsatolása oldalán levő magasságállítón, helyezze bele
nakmegfelelően úgy, hogy az ülésalapzat Ültesse a gyermeket a gyermek biztonsági az övét és csukja le a fület.
mindkét zárnyelve a rögzítőkonzol övcsatjá­ ülésbe.
Húzza kia csapot és a övhellyzetet állítsa be
bahallhatóan becsatolódjon. A megfelelő
A jármű biztonsági övét illessze be a csúszka fel le mozgatásával. Majd rögzítse
csatlakoztatást az ülés meghúzásával
az övcsatba. a csap visszatolásával.
ellenőrizze.
A jármű biztonsági öv medence övének az A biztonsági övét a gyermek vállánál kell
üléshéj vezető fülein kell áthaladnia. átvezetni, semmi esetre sem a nyak vagy a
felkar felett.
A gépkocsi biztonsági öve rögzítési pontjá­
nak * a magasságát úgy állítsa be, hogy az A biztonsági ülés kiszerelése
öv a lehető legrövidebb úton haladjon Nyomja meg mindkét oldalon az övcsatok
keresztül a gyermekülés oldalán levő maga- piros gombját, vegye le a biztonsági ülést a
sságállítón. Magasságállítás, rügzítőkonzolról, lásd a 99. oldalon
lásd a 78. oldalon. a T 10390 ábrát.
Mielőtt az adaptert kiszereli, alul kapcsolja ki
az övcsatokat.

103

G ye rm e kb izto nsá g i rendszer: Átszerelés a II. fokozatról a III. fokozatra A gyermekbiztonsági ülés rögzítése.
OPEL Fix g ye rm e kb izto n sá g i ülés * , Szerelje le a gyermek biztonsági ülést A kiegyenlítő betétet helyezze a hátsó
III. fo k o z a t: 22 kg és 36 kg te s ts ú ly az I. és II fokozat beszereléséhez képest üléspárna mélyedésébe. A mellékelt
kö z ö tt fordított sorrendben. rögzítőkonzolt a lekerekített oldalával,
ahogy azt az ábra mutatja, nyomja a háti
Szerelje a gyermekbiztonsági ülést arccal a Lazítsa meg a csavarhúzóval a gyermekülés
ülés támlája és üléspárnája közé és mind
menetiránynak megfelelően a hátsó, külső üléspárnáját és háttámláját összekötő
övcsatot a rajtuk lévő nyílásnak megfeleli
ülés egyikére. csavart, vegye ki a menetes csapokat az
illessze a rögzítőkonzol fülébe.
üléspárnából belső oldala felöl. Vegye le a
A II. fokozatnak megfelelő kiépítés háttámlát az üléspárnáról.
megvásárolható külön egységként is. A
használatára vonatkozó útmutatásokat ezn Gondosan őrizze meg az egyes
az oldalon a harmadik hasábban találja. alkatrészeket.

104
A biztonsági ülés kiszerelése
Nyomja meg mindkét oldalon az övcsatok
piros gombját, vegye le a biztonsági ülést
a rügzítőkonzolról, lásd a 99. oldalon
a T 10390 ábrát.
Mielőtt az adaptert kiszereli, alul kapcsolja ki
az övcsatokat.

Agyermek biztonsági ülést helyezze a A gyermek biztonsági övének


fögzítőkonzolra, kizárólag a haladási irány­ a becsatolása
nak megfelelően úgy, hogy az ülés alapzat Ültesse a gyermeket a gyermek biztonsági
mindkét zárnyelve a rögzítőkonzol övcsatjá­ ülésbe.
bahallhatóan becsatolódjon. A megfelelő
A jármű biztonsági övét illessze be az övc­
csatlakoztatást az ülés meghúzásával
satba.
ellenőrizze.
A jármű biztonsági öv medence övének az
üléshéj vezető fülein kell áthaladnia.

A biztonsági övét a gyermek vállánál kell


átvezetni, semmi esetre sem a nyak vaav a
felkar felett.
A gépkocsi biztonsági öve rögzítési pontjá­
nak a magasságát megfelelően állítsa be ».
Magasságállítás, lásd a 78. oldalon.

105

G yerm ekbiztonsági rendszer: ■ II. testsúlykategória: csak arccal a I. fokozat (születéstől 15 kg


OPEL g ye rm e kb izto nsá g i ülés * menetiránynak megfelelően szerelhető te stsú lyig )
be. 15 kg-tól 25 kg-ig.
Különböző testsúly kategóriáknak megfelelő Rögzítése a vezető melletti utasülésen
állítható rendszer ■ III. testsúiykategória: csak arccal a
■ 0 és I. testsúlykategória: csak a menet­ menetiránynak megfelelően szerelhető Utasoldali légzsákkal * , vagy oldal- ,
iránynak háttal szerelhető. Születéstől a be. 25 kg-tól 36 kg-ig légzsákkal * szerelt járművekben a
15 kg-ig. vezető melletti utasülésre nem szabad
biztonsági gyermek ülést szerelni. Ebben
■ I. testsúlykategória: csak arccal a menet­ az esetben a biztonsági gyermek ülést a
iránynak megfelelően szerelhető be. segédöv (kiegészítő rögzítőöv) alkal­
9 kg-tól 18 kg-ig; az I. fokozat hasz­ mazásával szerelje fel valamelyik hátsó
nálata 11 kg alatti gyermekeknél nem külső ülésre.
ajánlott.
Utas oldali légzsák * , vagy oldal-légzsák*
nélkül szerelt járművekben a vezető mellett
utasülésre a biztonsági gyermek ülés
I. fokozatát csak a vezető melletti ülésreés
csak menetiránynak háttal szabad szereld

106
]

8568 T

yazető melletti ülésre helyezett gvermek- A gyermekülést beépítés előtt, ha szük­ A kiegészítő öv zárnyelvét dugja a gyermek
nsápi ülés beszereléséhez szükséges séges, állítsa be a gyerek testmagasságá­ biztonsági ülés hátoldalán található
észítő röazítőövet hivatalos OPEL nak megfelelően, lásd 110. oldal. övcsatba.
inárkakereskedésben szereltesse be.
Kapcsolja be a jármű biztonsági övét. Azoknál az üléseknél, ahol az ülésállító
az ülés előtt végigfut, az övét helyezze az
Helyezze a gyermek biztonsági ütést menet­
ülésállító és az üléspárna közé, mert
iránynak háttal a vezető melletti utasülésre.
ellenkező esetben a vezető melletti ülés
A jármű biztonsági övének medence övét,
akaratlanul is elmozdulhat.
mint ahogy azt a kép mutatja, fűzze át a
gyermek biztonsági ülés alapzatán lévő A kiegészítő övét húzza feszesre. A gyer­
mindkét vezetőfülön. Az övnek a vezetőfülek mek biztonsági ülés háttámlája támaszkod­
között az alapzat alatt kel futnia. jon a műszerfalnak.
A jármű biztonsági övét húzza feszesre. Az utasülés vagy a gyermekülés mindenfajta
áiliMsa-UMn_a_h.úzzaJeszesre a kiegészítő
övét.

107

Rögzítése a hátsó ülésen A gyermekbiztonsági ülés beszerelése előtt A zárnyelvvel ellátott hosszanti övrészt fűa
Szerelje a gyermekbiztonsági ülést a hátsó rögzítse a szóban forgó első ülés fejtám­ át a jármű ülés háttámlája és az üléspární
ülés egyik külső helyére a menetiránynak lájához a kiegészítő övét. Húzza ki között, illesze be az övcsatba és húzza
háttal. a fejtámlát - ehhez a gombok egyidejű feszesre.
megnyomásával oldja a reteszelést
(lásd az 64. oldalt).
A kiegészítő övét, ahogy azt az ábra mutat­
ja, tolja egészen felfelé a fejtámla két
tartórúdján. A fejtámlát helyezze a háttámla
fogadó részébe.

108
' Agyermekülést beépítés előtt, ha szük­ A kiegészítő öv zárnyelvét dugja a gyermek A gyermek biztonsági övének
séges, állítsa be a gyerek testmagasságá­ biztonsági ülés hátoldalán található a bekapcsolása
nakmegfelelően, lásd 96. oldal. övcsatba. Ültesse a gyermeket a gyermek biztonsági
ülésbe.
Kapcsolja be a jármű biztonsági övét. A kiegészítő övét húzza feszesre. A gyer­
mek biztonsági ülés háttámlája támaszkod­ Kapcsolja össze a gyermekbiztonsági ülés
Helyezze a gyermekbiztonsági ülést mene-
jon a az első ülének. övnyelveit és illessze az övcsatba.
tiránynak háttal a hátsó üléspárna egyik

külső ülésére. A jármű biztonsági övének Az utasülés vagy a gyermekülés mindenfajta
medence övét, mint ahogy azt a kép mutatja, állítása után a húzza feszesre a kiegészítő
fűzzeát a gyermek biztonsági ülés alapza­ övét.
tánlévő mindkét vezetőfülön úgy, hogy az
óvavezetőfülek között az alapzat alatt
fusson.
Ajármű biztonsági övét húzza feszesre.

109

Az öv hosszállításához a gyermek biztonsági Állítsa be a biztonsági ülés rögzítőöveinek A biztonsági ülés beállítása az ülés ala
ülés elejénél a fémlap emelésével lazítsa magasságát a gyermek testméretének tón a gyermek testméretének megfelelő
meg az övét. megfelelően: ehhez távolítsa el a párnázatot lazítsa fel mindkét szárnyas csavart azü
az ülés háttámlájáról, majd akassza ki a füg­ alapzaton. Tolja az ülés alapzatot a bizto
Az öv simuljon feszesen a testre, de ne
gőleges öveket a fémcsatból és előre húzza sági ülésen a megfelelő helyzetbe (3 leli
legyen szoros.
ki. Bújtassa át az övét egy másik nyíláson, séges helyzet). Csavarja be a szárnyas
majd akassza be a rögzítőcsatba. Ezután csavarokat.
helyezze vissza a párnázatot.

110
Gyermek biztonsági rendszer: Átszerelés a 0. fokozatról az I. fokozatra Kapcsolja ki a függőleges öveket a fémcsat­
OPEL gyermek biztonsági ülés * Szerelje ki a biztonsági ülést a 0. és az I. ból és húzza ki mindkét övét előre, a háttám­
I.fokozat: 9 kg és 18 kg te stsú ly fokozat beépítéséhez képest fordított sor­ lán keresztül (6903 A ábra, 110. oldal).
között1) rendben.
Húzza ki a kapcsolólapot az övcsatokból, és
Felszerelhető a hátsó és az első utasülésre Fordítsa meg a biztonsági ülést és vegye le az övét teljesen húzza ki az üléshéjból.
I Is. Utóbbi esetben húzza a vezető melletti meg az ülés alapzat alján levő összes
Akassza be a laza övék mindkét hurkát a
| úlést teljesen hátra. szárnyas csavart.
fém fülbe a gyermekülés háttámlájának
Vegye le hátrafelé húzva az ülés alapzatát. hátulján.
Oldallégzsákkal * felszerelt gépkocsiknál,
avezető melletti utas ülésre nem szabad Emelje meg a fenékrész közepén lévő Helyezze a gyermekbiztonsági ülést a hátsó
gyermekbiztonsági ülést szerelni. rögzítőt és húzza ki az övhurokból, húzza ki vagy az első utasülésre, kizárólag a menet­
az övcsatot az ülésfelületből. iránnyal megegyező irányba. Ha az első
Az I. fokozatnak megfelelő kiépítés önállóan Gondosan őrizze meg az eaves ülésre kerül a gyermekülés, akkor az első
| isbeszerezhető. Használata előtt olvassa el ülést húzza teljesen hátra.
alkatrészeket.
I a112. oldal 2. hasábjában található részle- Dugja az övhurkot a gépkocsi ülésének
A gyermekbiztonsági ülés rögzítése
I fesútmutatásokat. párnája és háttámlája közé.
Távolítsa el a biztonsági ülés háttámlájának

párnázatát.

11Arendszer használata nem ajánlott 11 kg-nál


kisebb tömegű gyermekeknél.

111

Húzza alulról felfelé az övhurkot, a háttámla A gyermek biztonsági övének A gépkocsi biztonsági övének átlós és
mögött. a becsatolása. medenceövét vezesse be a biztonsági
Ültesse a gyermeket a gyermekbiztonsági támasz vezetősínjén.
Távolítsa el a gyermekülés hátuljáról a
ülésbe.
párnázatot. Emelje fel a rögzítőelemet, Kapcsolja be a jármű biztonsági öv
távolítsa el a fekete övét a rögzítőcsattal A biztonsági támaszt helyezze bele az övcsatjait.
együtt. üléstesten kialakított fészekbe.
A jármű háttámlája mögött felvezetett A jármű biztonsági övének felső, állítható
övhurkot akassza a rögzítőelembe és rögzítési pontját * állítsa legalsó helyzetébe.
helyezze a rögzítőelemet a süllyesztékbe. Magasságállítás, lésd a 78. oldalon.
Végezetül feszítse meg az övét a laza
övvégnél az üléspárna elejénél.

112
Gyermekbiztonsági re n d s z e r, Átszerelés a 0 és I. fokozatról Kapcsolja ki a függőleges öveket a fémcsat­
OPEL gyermekbiztonsági ülés * a II. fokozatra ból és húzza ki mindkét övét előre, a háttám­
II. fokozat: 15 kg é s 25 k g te s t s ú ly Szerelje Ik a biztonsági ülést a 0. és az I. lán keresztül (6903 A ábra, 110. oldal).
között fokozat beépítéséhez képest fordított sor­
Húzza ki a kapcsolólapot az övcsatokból,
rendben.
Felszerelhető a hátsó és az első' utasülésre és az övét teljesen húzza ki az üléshéjból.
is. Utóbbi esetben húzza a vezető melletti Fordítsa meg a biztonsági ülést és vegye le
Akassza be a laza övék mindkét hurkát a
ülést teljesen hátra. meg az ülés alapzat alján levő összes
fém fülbe a gyermekülés háttámlájának
szárnyas csavart.
hátulján.
Oldallégzsákkal * felszerelt gépkocsiknál, Vegye le hátrafelé húzva az ülés alapzatát.
avezető melletti utasülésre nem szabad Helyezze a gyermekbiztonsági ülést a hátsó
jjyermekbiztonsági ülést szerelni. Emelje meg a fenékrész közepén lévő vagy az első utasülésre, kizárólag a menet­
rögzítőt és húzza ki az övhurokból, húzza ki iránnyal megegyező irányba. Ha az első
az övcsatot az ülésfelületből. ülésre kerül a gyermekülés, akkor az első
AzI. fokozatnak megfelelő kiépítés önállóan
ülést húzza teljesen hátra.
isbeszerezhető. Használata előtt olvassa el Gondosan őrizze meg az eaves
l a114. oldal 2. hasábjában található részle- alkatrészeket. Dugja az övhurkot a gépkocsi ülésének
tesútmutatásokat. párnája és háttámlája közé.
A gyermekbiztonsági ülés rögzítése.

Távolítsa el a biztonsági ülés háttámlájának
párnázatát.

113

Húzza alulról felfelé az övhurkot, a háttámla A gyermek biztonsági övének Nyissa ki fület a biztonsági ülés külső ,
mögött. a becsatolása oldalán levő magasságállítón, helyezze!
Ültesse a gyermeket a gyermek biztonsági az övét és csukja le a fület.
Távolítsa el a gyermekülés hátuljáról a
ülésbe.
pámázatot. Emelje fel a rögzítőelemet, Húzza kia csapot és a övhelyzetet állítsa
távolítsa el a fekete övét a rögzítőcsattal A jármű biztonsági övét illessze be a csúszka fel le mozgatásával. Majd rögd
együtt. az övcsatba. a csap visszatolásával.
A jármű háttámlája mögött felvezetett A jármű biztonsági öv medence övének
A b iz to n s á g i ö v é t a g y e rm e k vállán á l kel
övhurkot akassza a rögzítőelembe és az üléshéj vezető fülein kell áthaladnia.
átvezetni, semmi esetre sem a nvakjag
helyezze a rögzítőelemet a süllyesztékbe.
A gépkocsi biztonsági öve rögzítési pontjá­ felkar felett.
Végezetül feszítse meg az övét a laza nak * a magasságát úgy állítsa be, hogy az
övvégnél az üléspárna elejénél. öv a lehető legrövidebb úton haladjon
keresztül a gyermekülés oldalán levő magas-
ságállítón. Magasságállítás, lásd a 78.
oldalon.

114
Gyermek biztonsági rendszer: Átszerelés a II. fokozatról a III. fokozatra: A gyermek biztonsági övének
OPEL gyermekbiztonsági ülés * Szerelje le a gyermekülést az I. és II. a becsatolása
III, fokozat: 25 kg és 36 kg te stsú ly fokozatnál leírt műveletek fordított sorrend­ Helyezze a biztonsági ülés üléspárnáját a
ben történő alkalmazásával. hátsó vagy az első utasülésre, menetirán­
között
nyal megegyezően, ha az első utasülésre
Az ülés hátulján akassza ki a fémcsatból
Ahátsó ülésre vagy az első utasülésre szereli az üléspárnát, akkor csúsztassa az
mindkét övét, majd távolítsa el az övét.
szerelje. Utóbbi esetben húzza a vezető utasülést teljesen hátra.
melletti ülést teljesen hátra. Lazítsa meg a csavarhúzóval a gyermekülés
Ültesse a gyermeket az üléspárnára.
üléspárnáját és háttámláját összekötő
Oldal légzsákkal * felszerelt gép- csavart, vegye ki a menetes csapokat az A gépkocsi biztonsági övének kapcsolólapját
:kocsiknál, a vezető melletti utas ülésen üléspárnából belső oldala felöl. Vegye le helyezze bele az övcsatba.
nemszabad használni. a háttámlát az üléspárnáról.
Fűzze át a medenceövet a biztonsági
Gondosan őrizze meg az egyes üléspárna két vezetőfülén.
AIII. fokozatnak megfelelő kiépítés
alkatrészeket
megvásárolható külön egységként is. A gépkocsi biztonsági övének felső, állítható
Ahasználatára vonatkozó útmutatásokat
aharmadik hasábban találja. hogy az öv a gyermek válla fölött legyen,
semmi esetre sem a nvak vagy a felkar
fölött. Magasságállítás, lásd a 78. oldalon.

115

Minden eredeti Opel alkatrész és felszei


cikk jó minőséget, tökéletes illeszkedési
tosít.
Az Ön Opel márkakereskedűje készségg
szolgál tanáccsal.

■ Opel gyermekbiztonsági rendszer


■ Vontatókötél
■ Vonórúd
■ Indítókábel
■ Tartalékizzó készlet
■ Tartalék biztosíték készlet
■ Halogén ködlámpák
■ Sárfogó gumik
■ Mágneses lámpa
T ükö r Az ASTRA OPC kü lső tü kre i ■ Elakadásjelző háromszög
■ Elsősegélydobozok
Balesetszerű, hirtelen ütközés esetén a Balesetszerű, hirtelen ütközés esetén a
■ Elsősegélytasakok
külső tükör elfordul az eredeti helyzetéből a külső tükör kiugrik az eredeti helyzetéből a
gyalogosok védelme érdekében. gyalogosok védelme érdekében.
A tükör házát megfogva könnyedén vis­
szafordíthatjuk az eredeti helyzetébe. B izto n sá g i fe lsze re lé se k ❖

A s z fé rik u s k ü ls ő tü k ö r Az Opel felszerelések széles választéka


lehetővé teszi, hogy kívánsága szerint
Megnöveli a látómezőt. A követő jármű szerelje fel Astráját. A biztonsági
távolságát a tükör enyhe torzítása miatt csak felszereléseken túl, kényelmet növelő
becsülni lehet. kiegészítőket és a gépkocsi ápolási cikkek
teljes skálája között sok olyan terméket talál,
amelyek szükség esetén nagyon hasznosak.

116
Caravan hátsó szintszabályzó rendszer-
Világítás rel:
■ Az ülések foglaltak és a raktér
teljes terhelésű = 1
■ Az összes többi helyzet = 0

Kisáruszállító
■ Az ülések foglaltak = 0
■ Az ülések foglaltak, félterhelés
a raktérben = 2
■ Az ülések foglaltak, teljes
terhelés a raktérben = 3
A helyes beállítás csökkenti a közlekedés
Külső világítás A fényszóró állásszögének többi résztvevőjének az elvakítását
Fordítsael a világításkapcsolót: beállítása i£>
Bekapcsolt tompított fénynél állítsa be a
0 = kikapcsolva
fényszórók állásszögét a gépkocsi terhelésé­
) í = helyzetjelző lámpa bekapcsolva
nek megfelelően:
10 = tompított fény és reflektor A beállítókerék a világításkapcsoló alatt,
Fényszóró és fénykürt - lásd a 14. oldalon. balra található:
Caravan, 3 , 4 , 5 ajtós kivitel,Coupe:
Aí í és a ID állásban a hátsó
■ Az első ülések foglaltak = 0
helyzetjelző lámpa és a rendszámtábla
megvilágítás is be van kapcsolva. ■ Minden ülés foglalt = 1
■ Minden ülés foglalt és a csomag­
Villogó, vészvillogó
tartóban csomagok vannak = 2
lásd15. oldal.
■ A vezetőülés foglalt és a csomag­
tartóban csomagok vannak = 3

117

K ö d lá m p ák Í0 * Utastér vilá g ítá s -jö[- M űszerfal m eg világ ítá s ®

A világításkapcsoló alatti nyomógombbal Az ajtó kinyitásakor kapcsol be. Az ajtó be- A műszerfal megvilágítása a külső világié
kapcsolhatók be, visszajelző £D a mű­ csukása után azonnal, vagy késleltetéssel bekapcsolásával együtt működik. A világi
szerfalon : alszik ki, illetve a gyújtás bekapcsolásakor erőssége a fogazott kerékkel szabályozta
azonnal * .
egyszer megnyomva = bekapcsolva
mégegyszer megnyomva = kikapcsolva. Ahhoz, hogy az utastér megvilágítva marad­ Az in fo rm á ció s kijelző megvilágítás
jon: húzza ki a világításkapcsolót.
A gyújtással együtt kapcsolódik be. AmSo
Hátsó kö d lá m p a ( $ gépkocsi világítása is be van kapcsolva*
fényerőt a fogazott kerékkel lehet beállltj
A világításkapcsoló alatti nyomógombbal
kapcsolható be, visszajelző lámpa 0 | a
műszerfalon.
egyszer megnyomva = bekapcsolva
még egyszer megnyomva = kikapcsolva.

T ola tó lá m p a
Bekapcsolt gyújtás esetén a hátrameneti
fokozat kapcsolásakor világít.

118
A kesztyűtartó világítása
Bekapcsolt gyújtás és nyitott kesztyű­
tartófedél mellett a lámpa világít.

A cigarettagyújtó és a ham utartó


világítása $
Bekapcsolódik, amikor a gyújtást bekapcsol­
ja.

A csom agtér, illetve a raktér


m egvilágítása ❖
Bekapcsolódik, amikor a csomagtartófedelet,
8009 J
illetve a hátsó ajtót kinyitja.
Elülső olvasólám pák ❖ Hátulsó olvasólám pák
Közlekedés baloldali közlekedésű
Ajobb és baloldali olvasólámpákat külön A kapcsolót hátul benyomva bekapcsolód­
nak, középső helyzetben ki vannak kapcsol­
országokban
lehet bekapcsolni. Bekapcsolt gyújtás mellett
gombnyomásra bekapcsolódnak, újabb va, elől benyomva nyitott ajtónál kapcsolód­ Az aszimmetrikus tompított fény a jobb oldali
gombnyomásra kikapcsolódnak. nak be. útszegélyt jobban megvilágítja.
A baloldali közlekedésű országokban ez a
szembejövő forgalom elvakítását okozza.
Ennek elkerülése végett a fényszóróüveg
15°-os szektorát le kell takarni, az ehhez
szükséges matrica vásárolható meg Opel
márkakereskedésekben.

119

Ablakok, tolótető

Legyen óvatos, ha az ablakemelőt és a O ld a la b la kok E le ktro m o s m űkö d te té sű


tolótetőt működteti, különösképpen, ha az Az ajtóablakokat az ablakemelő karral lehet a b lakem elők *
elektromos működtetésű. Ilyenkor könnyen le- és felhúzni A vezetőülés melletti ajtó fogantyújában ki
előfordulhat személyi sérülés, különösen
vagy négy billenőkapcsoló van. A felső
gyermekeknél. Fennáll a veszélye, hogy az
lenőkapcsolók a vezető és az utas oldalit
ablakok beszoríthatnak valamilyen tárgyat.
ablakát működtetik, az alsó billenőkapcsol
Győződjön meg arról, hogy minden utas * a hátsó ajtók ablakainak működtetésére
elsajátította a kezelésüket. szolgálnak. Kiegészítő billenő kapcsolók
találhatók a vezető melletti utas ajtón ésa
Ha a hátsó ülésen gyermekek foglalnak
helyet, kapcsolja be az elektromos hátsó ajtókon * .
működtetésű ablakemelő rendszer gyer­ A kapcsolókon levő ellenőrző fények a
mekbiztonsági egységének kapcsolóját * működési állapotot jelzik.
Fokozottan figyeljen az ablakok és a tolóte­ Az ablakemelő szakaszos működtetéséig
tő zárásakor. Vigyázzon, nehogy beszorít­ a kapcsolót csak rövid ideig nyomja meg.
son valamit. Az automatikus nyitáshoz, ill. záráshoz tart
lenyomva a gombot; az ablakmozgatás I
Ha elhagyja járművét, húzza ki az indítókul­
megállításához ismételten rövid időre nyom
csot a avúitáskapcsolóból. hogy meggátolja
az illetéktelen használatot (sérülés veszély). meg a gombot.

120
Védelmi rendszer ❖
Ha az ablak automatikus zárásakor a
mozgása közben ellenállásba ütközik az
ablaknyílás felső felében, akkor a mozgás
megáll és az ablak visszanyílik.
A rendszer kikerüléséhez (pl. lefagyás miatt
az ablak nehezen mozog) többször nyomja
meg az ablak működtető gombját, amíg az
ablak be nem zárul.

Gyermekbiztonsági rendszer a hátsó


Avezetőülés melletti ajtó fogantyújában két ablakokhoz ❖
billenőkapcsoló van. Az utasajtón egy Egy gomb található a vezetőoldali ajtó
kiegészítő billenő kapcsoló található. fogantyújában:
Azablakemelő szakaszos működtetéséhez ■ balra tolva a gombot a piros jel látható,
akapcsolót csak rövid ideig nyomja meg. ekkor a hátsó ablakok a hátsó ajtókon
Azautomatikus nyitáshoz, ill. záráshoz tartsa levő kapcsolókkal nem működtethetőek
lenyomva a gombot; az ablakmozgatás
■ jobbra tolva a gombot egy zöld jel látható,
megállításához ismételten rövid időre nyomja
az ablakemelők működtethetők a
mega gombot
megfelelő kapcsoló lenyomásával.
Hakinyitja az ajtót, az ablak résnyire le­
megy. Az ajtó zárásakor magától felhúzódik.

Tápfeszültség kimaradás
Az ablakok automatikus nyitása és zárása -
nem lehetséges, ha az elektronika táp-
feszültség ellátása megszakad, vagy az
akkumulátor feszültsége lecsökken.
■ csukja be az ajtókat,

■ kapcsolja be a gyújtást,

■ zárja be az ablakot és utána is tartsa


lenyomva a billenőkapcsolót legalább
5 s-ig,

■ ismételje meg ugyanezt mindegyik ablak


esetében
Ha a vezető elhagyja a járművet
Húzza ki az indítókulcsot a gyújtáskap­ Az ablakok zárása kívülről ❖ T oló te tő #
csolóból, megakadályozva ezzel, hogy az Tartsa a kulcsot záró helyzetben, amíg az
Hajlítsa ki a kart a mélyedésből.
utasok működtessék az ablakemelőket: így ablakok be nem záródnak.
elejét veszi az esetleges sérüléseknek. Nyitás
Túlterhelés
Nyomja meg a kioldógombot, forgassaelí
Amennyiben a rendszer túlterhelődik, az
kart balra.
áramellátása automatikusan megszakad egy
rövid időre. Amikor a kar megakad, a tolótető a komfor
helyzetbe ért, ebben a helyzetben
kismértékű a szélzaj.
A komfort helyzeten túli nyitás:
Nyomja meg ismét a kioldógombot.
Forgassa tovább a kart balra.

122
Zárás A tolótető döntése
Forgassa a kart jobbra. Bezárt tolótető állásban nyomja meg a
Akadás (komfort helyzet): Nyomja be a gombot.
kfoldógombot. Forgassa tovább a kart A tető visszabillentése
továbbjobbra, amíg a tolótető be nem Nyomja a Ö gombot mindaddig, amíg a
záródik. tolótető bezáródik.
Akioldógomb kiugrik, ha a tető elérte a zárt A jármű elhagyása
állapotot. Húzza ki az indítókulcsot a ayújtáskap-
Atolótető d ö n té s e csolóból. hogy meggátolja az illetéktelen
Hazárva van a tolótető, nyomja be a kioldó­ használatot (sérülés veszély)
gombot, forgassa el a kart jobbra.

Atető v is s z a b ille n té s e
Forgassa a hajtókart balra.
Akioldógomb kiugrik, ha a tető elérte a zárt E lektrom os m űködtetésű to ló te tő #
állapotot.
Működtetése bekapcsolt gyújtásnál a ö
Atolótető használata után a hajtókart mindig gombbal és a y , gombbal lehetséges:
billentse vissza a mélyedésbe.
Nyitás
Napfényroló Nyomja meg a ö gombot, a tolótető kinyí­
Anapfényroló zárt, vagy döntött és kiemelt lik a komfort állásig, ebben a helyzetben
tolótetőállásnál elhúzható vagy behúzható. kicsi a légzaj.
Atolótető nyitásakor kinyílik a napfényroló
A komfortálláson túli nyitás
is.
Nyomja meg újra a ö gombot.
Zárás
Nyomja a -5". gombot mindaddig, amíg a
tolótető teljesen bezáródik.

123

Napfényroló
A napfényroló zárt, vagy döntött és kiemelt
tolótető állásnál elhúzható vagy behúzható.
A tolótető nyitásakor kinyílik a napfényroló
is.

A napfénytető zárása kívülről Kézi működtetés


Tartsa a kulcsot a vezetőajtó zárjában záró Az elektromos működtetés hibája esetén: j
helyzetben amíg a napfénytető be nem A berendezést a biztosíték dobozban egy
záródik. biztosíték védi, lásd még a 186. oldalt is.
A kijavításig a tolótetőt a következőképpen
működtesse:
Tolja hátra a hajtás fedelét. A hajtótengely :
középső rugózó részét nyomja be egy
csavarhúzóval és forgassa a hajtótengelyd

124
Megjegyzés
Ha a tető elérte a végállást, engedje el a
gombot.
Ha a tető vizes. Először csak döntse meg és
hagyja a vizet lecsurogni, majd ezután kezd­
je el a nyitást.
Ha tetőcsomagtartót használ, félútnál jobban
ne nyissa ki a tetőt, a sérülés elkerülése
érdekében.
A jármű elhagyása
Húzza ki az indítókulcsot a avújtáskap-
csolóból. hogy meggátolja az illetéktelen
109781 használatot (sérülés veszély)

Elektrom os m ű k ö d t e t é s ű t o l ó t e t ő ❖ Kézi működtetés


Coupe Az elektromos működtetés hibája esetén:
A berendezést a biztosíték dobozban egy
Működtetése bekapcsolt gyújtásnál a ® biztosíték védi, lásd még a 186. oldalt is.
gombbal és a X gombbal lehetséges: A kijavításig a tolótetőt a következőképpen
működtesse:
Atolótető döntése
Bezárt tolótető állásban nyomja meg a A fedelet a gyújtáskulccsal nyissa ki. Vegye
gombot. elő a kesztyűtartóban található forgatókart,
a megfelelő végével lazítsa meg és vegye
Nyitás ki a belső kulcsnyílású csavart a műanyag
Nyomja meg a gombot mégegyszer, a fogazott alátéttel együtt. Ezután a forgatókar
tolótető kinyílik másik végét illessze a hajtásba és forgassa
Zárás azt a tető zárásáig.
Nyomjaa ö gombot mindaddig, amíg a
tolótetőteljesen bezáródik.

Fűtő- és sze llő ző re n d sze r Fűtés- és sze llő zé ssza b ályo zó k Középső forgókapcsoló: Ventilátor
4 sebesség:
Az Opel levegőkeverő rendszer a hideg és Bal oldali forgókapcsoló: Hőmérséklet
meleg levegő keverésével a hőmérsékletet jobbra melegebb ^ kikapcsolva
azonnal szabályozza, és gyakorlatilag a balra hidegebb 4 maximális levegőbefúvás
sebességtől függetlenné teszi a szellőzést.
A levegőmennyiséget szükség esetén aw
A levegőáram erősségét a ventilátor és for­
tilátorral növelhetjük lassú haladáskor vágj
dulatszáma határozza meg. A ventilátort
gyorsabb párátlanítás érdekében.
lassú haladáskor is kapcsolja be. A friss le­
vegő a szélvédő üveg előtt lép be, a szük­
séges mértékig felmelegszik és ezután jut a
gépkocsi belsejébe.

126
Jobb oldali forgókapcsoló Levegő keringtető rendszer Levegő belépő nyílások
Levegőelosztás A ventilátorkapcsoló alatti nyomógombbal A szélvédő előtt jobb és baloldalon található
szélvédőre kapcsolható be, amelynek sárga nyílásokon keresztül jut levegő az utastérbe,
a szélvédőre, az első ellenőrző fénye van. ezért azokat mindig tartsa szabadon (hó,
és a hátsó * lábtérhez falevél és koszmentesen)
Kapcsolja be a rendszert, ha kívülről
az első és a hátsó * kellemetlen szagok hatolnak az utastérbe. Pollenszűrő
lábtérhez Ha a levegőelosztót. W állásba kapcsolja,
kikapcsolódik a belső keringtetés. Ez a szűrő megszűri az utastérbe jutó
0 a fejtérhez, az első és frisslevegőt, illetve az utastérben keringtetett
a hátsó * lábtérhez A levegő keringtető rendszer megakadályoz­ levegőt is , leválasztva ezáltal a port, koszt,
za a külső levegő belépését, a ventilátor polleneket és spórákat.
4J a fejtérhez. pedig automatikusan bekapcsol, hogy az
utastér levegőjét keringtesse. A szervízfüzetben meghatározott idő­
szakonként kell cserélni.
A levegő keringtető rendszert csak rövid idő­
tartamokra kapcsolja be, hogy elkerülje az
utastér levegőjének elhasználódását és a
páratartalom növekedését.

127

O ldalablak párátlanító fúvókák 2

Állítsa a levegőelosztó kapcsolót ^ vaj


állásba, így a hideg vagy a fűtött leni
gőt a szélvédőkre és az oldalüvegekre I
irányítja (főleg a külső tükör környezetéri

K özépső le ve g ő fú vó ká k Szélső leve g ő fú vó ká k 1


A fejtér fűtetlen vagy valamelyest A fűtésszabályozó kapcsoló helyzetétől
felmelegített levegővel történő megfelelő függően a hideg vagy a fűtött levegő a
szellőzése a fűtéskapcsoló helyzetétől függ. fúvókákon át áramlik az utastérbe. A fúvókák
a szabályozókerék elforgatásával nyithatók.
Nyissa ki mindkét fúvókát a szabályozó­
kerékkel. Amikor a kerék a 0 pozícióban Amikor a kerék 0 pozícióban áll, akkor a
áll, akkor a fúvókák zárva vannak. fúvókák zárva vannak.
A levegő mennyiség a ventilátor bekap­ A levegőmennyiség a ventilátor bekap­
csolásával növelhető. csolásával növelhető.
A levegőáram iránya a forgóbetét és a
terelőlapátok beállításával tetszés szerint
változtatható.
Az ábra szerinti beállítással, de kissé felfelé
irányítva enyhe légáramlatot biztosít a hátsó
ülésen ülőknek anélkül, hogy az elöl ülők
komfortérzetét csökkentené.

128
Fűtés
A fűtés mértéke a motorhőmérséklettől függ;
csak üzemmeleg motor esetén teljes értékű.
Az utastér gyors felmelegítése érdekében
fordítsa el a hőmérsékletszabályozó kap­
csolót jobbra és kapcsolja be a ventilátor
harmadik fokozatát, a levegőelosztót pedig
állítsa a kívánt helyzetbe (lásd a 127.
oldalon).
Az utasok kényelme, kellemes közérzete
nagyrészt a jól beállított fűtéstől és szel­
lőzéstől függ.

A rendszer i J vagy -ra való állításával


Szellőzés és a középső fúvókák szükséges mértékű A lábtér fűtése
kinyitásával a gépkocsiban hőmérséklet
9 Afűtéskapcsolót fordítsa balra, A hátsó lábtér fűtéséhez szintén vannak
rétegződés jön létre, ami a „hűtött fej és
fűtött láb” ❖ kellemes érzetét kelti. hátravezető csatornák ❖.
jl Kapcsolja be a ventilátort.
■ A hőmérsékelt szabályozó kapcsolót
IA fejtér maximális szellőzésének az fordítsa jobbra.
í eléréséhez állítsa a levegőelosztó kap­
csolót t i állásba és nyissa ki az összes ■ A levegőelosztó kapcsolót állítsa
fúvókát. állásba.

HA levegőáram hátsó ülésekre irányítása: ■ Kapcsolja be a ventilátort.


fordítsa enyhén egymás felé és felfelé a
■ Zárja be a középső szellőzőfúvókákat.
középső fúvókákat.

IA lábtér szellőztetése: fordítsa el a levegő


elosztó gombot helyzetbe.

IA fejtér és a lábtér egyidejű szellőzte­


téséhez fordítsa a levegőelosztó gombot
C i állásba.

129

Az a b la ko k párátlanítása és F űtö tt hátsó ablak, fű tö tt kü lső E lektrom os fű té sű elü lső ülések*


jégtelenítése v is s za p illa n tó tü k ö r ❖ A hamutartó alatt levő két forgatógombb
■ A hőmérséklet szabályozó kapcsolót Az ablakfűtés csak járó motornál kapcsolható be.
fordítsa jobbra. üzemképes. Bal oldali gomb = vezetőülés, i
■ Kapcsolja a ventilátort a negyedik foko­ Nyomja meg a ventilátor kapcsoló alatti jobb oldali gomb = utasülés.
zatra. kapcsolót, ekkor a hátsó ablak fűtése
bekapcsolódik.
■ Kapcsolja ki a belső levegő keringtető
A kapcsoló újbóli megnyomására a fűtés
rendszert.
kikapcsolódik.
■ A szükséges mértékig nyissa ki az oldal­ Kb. 15 perc múlva a fűtés magától kikapcsol.
szellőző fúvókákat és fordítsa őket az
oldalablakok felé.

■ Zárja be a középső levegőbefúvókat.

■ Kapcsolja be az elektromos hátsóablak


fűtést.
A lábtér egyidejű fűtéséhez a levegőelosztó
kapcsolót állítsa *2 # állásba.

130
Klímaberendezés A klím aberendezés leírása ❖
A szellőzés, a fűtés és a hűtőberendezés
olyan egységet alkotnak, mely minden
évszakban, időjárásnál és külső hőmérsék­
letnél biztosítja a legmagasabb komforté
utazást.
A klímaberendezés hűtőegysége lehűti a le­
vegőt és elvonja a nedvességet, port, még a
virágport is.
A klímaberendezés működése megnöveli az
üzemanyagfogyasztást. Ezért, amikor az
időjárás megengedi, kapcsolja ki a klíma-
berendezést.
A fűtőberendezés szükség szerint felmelegíti A hűtés bekapcsolása az ellenőrző lámpával
a levegőt, a szabályozó gomb állásának ellátott klímakapcsolóval történik. A ven­
függvényében. A levegőbeáramlást a ven­ tilátor alacsony fordulatszámmal forog, mely
tilátorral szabályozhatjuk igény szerint. szükség szerint fokozható.
A fűtéskapcsoló, a levegőelosztó kapcsoló
Az ellenőrző lámpával ellátott nyomó­
és a ventilátorkapcsoló funkciói megegyez­
gombbal kapcsolható be a levegőkeringtető
nek a fűtő- és szellőzőrendszer kapcsolóinál
rendszer.
leírtakkal (108. oldal).
Ha kívülről füst vagy kellemetlen szagok
A ventilátorkapcsoló alatt található a leve­
hatolnak be az utastérbe: a szükséges idő­
gőkeringtető rendszer <5^ és a 3$í
tartamra kapcsolja be a levegőker­
klímaberendezés kapcsolója.
ingtető rendszert.
A klímaberendezés csak abban a tartomány­
ban működik, ahol szükség van rá;
kb. +4 °C-os külső hőmérséklet alatt
automatikusan kikapcsol.

131
Klím aüzem Normál hűtés Hűtés hőm érséklet rétegzéssel
■ Kapcsolja be a 0 - klímaberendezést (hűtött felső tér, fűtött lábtér)
M axim ális hűtés hőség és tartós
napsugárzás esetén ■ kapcsolja ki a <ss^> levegőkeringtető ■ Kapcsolja be a ^ klímaberendí
Nyissa ki az ablakokat rövid időre, hogy a rendszert
felforrósodott levegő gyorsan távozhasson. ■ kapcsolja ki a <^> levegőkeringtetó
■ a hőmérséklet szabályozó kapcsolót rendszert
■ Kapcsolja be a klímaberendezést fordítsa balra
■ állítsa be szükség szerint
■ kapcsolja be a ^ levegőkeringtető ■ állítsa be szükség szerint a ventilátort szabályozó kapcsolót
rendszert
■ a levegőelosztó kapcsolót állítsa Ü ■ állítsa be szükség szerint a
■ a hőmérséklet szabályozó kapcsolót
állásba
fordítsa balra ■ a levegőelosztó kapcsolót állítsa rJ
■ nyissa ki az összes fúvókát. vagy U állásba
■ a ventilátorkapcsolót állítsa teljes fordulat-
számra ■ nyissa ki szükség szerint a fúv
■ a levegőelosztó kapcsolót állítsa A hőmérséklet szabályozó kapcsolót a
állásba középső tartományba állítva: a m C
levegő a lábtérbe, a hidegebb levegőa
■ nyissa ki az összes fúvókát.
térbe áramlik, a melegebb levegő az
Ezután állítsa be a klímaberendezést a követ­ fúvókákon, a hidegebb levegő a kői
kezőkben leírt lehetőségeknek megfelelően. fúvókákon át.

\ 'Z \ 8322T

Szellőztetés a beáramló levegő hűtése Fűtés Az üvegek párátlanítása és leolvasztása


nélkül ■ Kapcsolja ki a klímaberendezést ■ Kapcsolja be a klímaberendezést
I Kapcsolja ki a $ klímaberendezést a gyorsított párátlanítás érdekében +4 °C
■ kapcsolja ki a levegőkeringtető
I kapcsolja ki a <^> levegő keringtető rendszert
(kompresszor)
[ rendszert
■ a hőmérséklet szabályozó kapcsolót
a hőmérséklet szabályozó kapcsolót
la hőmérséklet szabályozó kapcsolót fordítsa jobbra
fordítsa jobbra
[ fordítsa balra
■ állítsa be szükség szerint a ventilátort, de
a ventilátort állítsa be szükség szerint
I állítsa be szükség szerint a ventilátort ne a maximális fordulatszámra
■ állítsa be a levegőelosztót W állásba
Hl alevegőelosztó kapcsolót állítsa t i ■ a levegőelosztó kapcsolót állítsa U
í állásba állásba. ■ a levegőkeringtető rendszer magától
A felmelegedési szakaszban zárja le a kikapcsolódik
9 nyissa ki a fúvókákat.
fúvókákat. Ezután irányítsa az oldalsó ■ zárja le az összes fúvókát.
Kiegészítő lábtérszellőztetés: a levegő- fúvókákat az oldalüvegekre a jégtelenítés
eiosztókapcsolót állítsa O állásba. érdekében. A lábtér fűtéséhez állítsa a levegőelosztót
* 2 # állásba.
Fűthető hátsó ablak, külső tükrök és
fűthető ülések lásd a 130. oldalon.

133
Fontosabb tanácsok K arbantartás
A klímaberendezés csak járó motornál
A klímaberendezés maradandóan tökéletes
üzemképes.
működése céljából kapcsolja be a beren­
Bekapcsolt klímaberendezés esetén dezést legalább egyszer havonta,
kondenzvíz keletkezik, mely a gépkocsi alsó függetlenül a külső időjárási tényezőktől.
részénél távozik el. Ez a normál (Lehetőség szerint csak +4 °C hőmérséklet
működéshez tartozik. felett.)
Bekapcsolt klímaberendezésnél legalább Amennyiben hiba keletkezne, legyen az bár­
egy levegőfúvókának nyitva kell lennie, hogy milyen jellegű, soha ne saját maga javítsa
a párologtató levegőhiány miatt ne jegesed- azt ki, feltétlenül keressen fel egy Opel
jen le. márkakereskedést.
Bizonyos időjárási körülmények között a leál­ Csak itt lehet a magas műszaki színvonalú
lított jármű szélvédőjén párakicsapódás berendezést átvizsgálni és szakszerűen
jelenik meg. Az üvegek párátlanítása és javítani.
leolvasztása c. részben leírtaknak
megfelelően járjon el.

134

D fokozat
Automata D = a normális haladásra szolgáló
fokozat az 1-tői a 4-ig
seb ességváltó
3. fokozat
3 = az első, a második és a harmadik
sebességfokozatban történő
haladásra szolgál.
A sebességváltó a nagyobb sebességtar­
tományokban is a 3. fokozatban marad.
2. fokozat
2 = az első és a második sebesség
fokozatban történő hajtásra szolgál
(pl. kanyargós hegyi úton a
sebességváltó nem kapcsol hármas
Amotor beindítása után és valamelyik menet- P, R és N kapcsolóállás vagy négyes fokozatba).
teát bekapcsolása előtt húzza be a kézifé­ P = parkolóállás az első kerekek
blokkolva vannak, csak álló
1. fokozat
ket vagy nyomja le a lábféket, mert egyéb­
helyzetben és behúzott kézifék 1 = a fokozat a maximális motorfékhatás
kéntakocsi kúszni kezd, azaz lassan elindul.
esetén szabad kapcsolni. kihasználására szolgál, amikor erős
Sohasehasználja egyszerre a gáz- és a fék­ lejtőkön hajt lefelé; a sebességváltó
pedált. Az automata sebességváltós gépko­ R = hátramenet, csak álló helyzetben nem kapcsol az első fokozat fölé.
csinál a Dmenetfokozat majdnem minden ter­ szabad kapcsolni.
A motor indítása és a D fokozat bekapcso­
helési állapotban használható (1-4. fokozat).
N = semleges vagy üres helyzet. lása után mindig a gazdaságos program
Agázpedál finom lenyomásakor a magas, működik.
A választókart P helyzetből csak bekapcsolt
ínanyag takarékos fokozatok hamarabb
gyújtás és lenyomott fékpedál mellett lehet
tolnak, mint a durva, hirtelen pedálmoz- ►
kivenni.
| páskor. Ily módon tehát van lehetőség a se-
sségváltó segítségével is az üzemanyag A motort csak P vagy N helyzetben lehet
árékosságra. Kézi váltás csak különleges beindítani. Ha N fokozatban indít, nyomja a
lesetekben szükséges. A 3., 2. és 1. fokozato- lábféket indítás közben. A sebességfokozat
1 tatcsak akkor használja, ha el akarja kerülni kiválasztásakor nem szabad gázt adni.
le automatikus felkapcsolást, vagy a motor
| ékhatást akarja növelni.
la körülmények megengedik, kap­
jon vissza D fokozatba.

135
■ Az automata üreskapcsolás önmagától N
fokozatba kapcsolja a váltót, és ezzel
csökkenti az üzemanyagfigyasztást, pl.
közlekedési lámpánál.
Ez a funkció akkor működik, ha:
- a választókar D, 3, 2 vagy 1 fokozatban
van,
- a fékpedál le van nyomva,
- a jármű áll,
- a gázpedál nincs lenyomva.
Ahogy lenyomja a gázpedált, vagy felengedi
a féket, a jármű a szokásos módon elindul.

■ Üzemi hőmérséklet program, hideg


indítás után a kapcsolási pontok eltolód­
nak magasabb fordulatszám felé, hogy a
Elektronikusan szabályozott haladási Téli program +%+
katalizátor hamarabb elérje az üzemi
programok Ha csúszós úton elindulási nehézségei vi
hőmérsékletét.
■ Sportos program, fokozatváltás maga­ nak, nyomja meg a gombot ( P, R, N, Dél
sabb motorfordulatszámnál: nyomja meg ■ Az adaptív program automatikusan alkal­ 3 fokozatban működtethető). Ekkor a gép­
röviden az S gombot a választókaron mazkodik a kapcsolási pontokkal a kocsi 3. fokozatban indul.
{($ } kigyullad). közlekedési körülményekhez pl. a nagy
A rendszer kikapcsol:
terheléshez, utánfutó vontatásához vagy
■ Gazdaságos program, fokozatváltás ala­ ■ a gomb újbóli megnyomásával +j§,
hegyvidéki közlekedéshez
csonyabb motorfordulatszámnál: nyomja ■ 2 . vagy 1 . fokozat
meg röviden ismét az S gombot. választásakor,
■ a gyújtás kikapcsolásakor.
■ Csúszós úton való elinduláshoz nyomja
meg a ^ gombot. A váltóberendezés védelme érdekébenal
program magától kikapcsol, ha a váltóolaj
túlmelegszik.

136

Fékhatásnövelés a motorfék segítségével Megállás


A motorfék kihasználása érdekében időben Az álló kocsinál járó motor esetén is benn
kapcsoljon a 3 ,2 vagy az 1 fokozatba. maradhat a kapcsolt sebességfokozat.
Az 1. fokozatban különösen jó a motor Emelkedőn történt megállás esetén feltét­
fékhatása. Amennyiben azonban túl nagy lenül húzza be a kézifékeLvagy tartsa a
sebességnél kapcsol vissza az 1 . fokozatba, lábát a lábféken, hogy a járművet ne a
akkor - biztonsági okokból - a váltó csak a sebességfokozatba kapcsolt, emelt fordu­
2 . fokozatot kapcsolja, amikor a jármű latszámú motor segítségével tartsa álló
sebessége elérte az 1 . fokozat kapcsolási helyzetben, mert ettől túlmelegedhet az
lehetőségének a határát, csak akkor kapcsol automata sebességváltó.
az 1 . fokozatba.
Hosszabb megállás esetén (pl. közlekedési
dugó) állítsa le a motort.
Kiszállás előtt húzza be a kéziféket, az
előválasztó kart kapcsolja P állásba és
Kickdown húzza ki a gyújtáskulcsot.
pEgybizonyos sebességhatár alatt a gázpe­
dálteljes lenyomásakor a váltó eggyel Ha a gyújtáskulcsot a gyújtáskapcsolóban
Kisebbsebességfokozatba kapcsol vissza, hagyja, pár nap alatt lemerülhet az akku­
igya motor teljesítményét fel lehet használni mulátor, ezért ha hosszabb időre leállítja a
nagyobb gyorsításra (pl. előzésnél). gépkocsit, feltétlenül vegye ki a kulcsot a
gyújtáskapcsolóból.
A gyújtáskulcsot csak az előválasztókar P
állásában lehet kivenni a gyújtáskapcsolóból.
10971

A gépkocsi hintáztatása Pontos manőverezés Meghibásodás


Erre a műveletre akkor van szükség, ha a Parkolóba, garázsba történő beálláskor A gyújtás bekapcsolása után a műszerfalai
kocsi hóban, sárban vagy homokban szükség van a pontos manőverezésre. kigyullad a visszajelző ® . Ha a motor |
elakadt. Adjon kevés gázt és felváltva kap­ Ebben az esetben használja ki a kocsi beindítása után röviddel nem alszik ki, vagji
csolja a D és R fokozatokat. A motor fordu­ kúszóképességét. A fékpedál könnyű, menet közben kigyullad, akkor meghibá- J
latszámot tartsa alacsonyan, ne adjon hirte­ kismértékű visszaengedésével szabályoz­ sodott az automata sebességváltó.
len gázt. ható a gépkocsi kúszása.
Multi-info, grafikus * , vagy színes grafikust
Ezt a módszert csak kivételes esetekben Egyszerre sohase nyomja meg a gáz- és a kijelzővel ❖ felszerelt gépkocsiknál megjeto-.
alkalmazza. fékpedált. nik az „automatic gearbox” felirat a kijelzőn
(lásd 36., 44., és a 48. oldalakon)

138

Asebességváltó ilyenkor nem vált automa-


ftusan.
Váltsaa sebességfokozatokat a választókar­
ral, kézzel. így csak az 1-es, 3-as és 4-es
lokozat lesz kapcsolható.
1 = 1 . fokozat
2 = 3. fokozat
3 = 4. fokozat
D = 4. fokozat
N = semleges
R = hátramenet
P = parkoló helyzet
Haaz jel a motor indítása után is tovább vil­
log, keressen fel egy Opel márka-
kereskedést. Feszültségkimaradás 4. Csavarhúzóval nyomja meg előre a
Lemerült akkumulátor esetében a választó­ reteszt és vegye ki P fokozatból a kart.
Arendszerbe épített öndiagnózis gyors kart a reteszelése miatt nem lehet a P foko­
hibakeresést tesz lehetővé. 5. Szerelje vissza a burkolatot.
zatból kivenni.
Ha ezután visszakapcsolja a kart P fokozat­
Ilyenkor:
ba, az ismét reteszelődik. A feszültségki­
1. Húzza be a kéziféket.
maradás okának megszüntetése érdekében
2. A választókar burkolatát hátul húzza meg forduljon Opel márkakereskedéshez.
felfelé.
3. Akassza ki elöl a burkolatot és emelje fel
azt.

139
Az első 1000 km ASTRA OPC hátsó légterelő
Vezetési tanácsok
Az új autó kezdeti ápolásának és A hátsó légterelő nélkül lehetőleg csakrövíl
üzemeltetésének nagy jelentősége van a ideig közlekedjen, és ne lépje túl a 10 0 km!
jármű későbbi életében. Ezért ajánlatos a sebességet.
következő utasításokat pontosan betartani.
A gépkocsival közlekedjen kezdettől fogva S ze rvokorm ány ❖
tempósan, állandóan változó sebességgel és Ha valamilyen okból a szervohatás
változó sebességfokozatban. Ne hajtson megszűnik, akkor is lehetséges a gépkod
tartósan teljes gázzal. kormányzása, de nagyobb erő kell hozzáK
Lejtmenetben ne engedje felpörögni a vontatás közben)
motort, hanem kapcsoljon olyan sebesség­
fokozatba, amelynél a motor fordulatszáma Hegyi és u tá n fu tó va l történő
elfogadható tartományban marad. közlekedés
Az első 1000 km-en váltson minél többször A gépkocsi hűtőventilátorát elektromos rend
sebességet és a gázpedált max. 3/4 részig szer kapcsolja be Emiatt a motor fordulatai
nyomja le Csak járó motorral haladjon, lehető­ ma nem befolyásolja a hűtés teljesítményi
leg 1500-^4000 ford./min-on járassa a motort. Nagy fordulatszámon több, kisebb fordulat-
számon kevesebb meleget termel a motor. 1
Ne hagyja g u ru ln i az a u tó t álló Ezért amíg lehetséges, hajtson mindig ale?
m o to rra l! nagyobb fokozatban, amit még a kocsi kibír.
Sohase hagyja a kocsit álló motorral vagy Dízel motorral szerelt autóval 10%-nál I
levett gyújtással gurulni (lejtmenet). Álló erősebb emelkedőn ne lépje túl 1 . fokozat­
motor esetén ugyanis néhány egység, mint ban a 30 km/h-t, 2. fokozatban az 50 km/lrt
pl. fékrásegítő, jelzőberendezések nem mű­
ködnek, ez veszélyes Önre és másokra is. Közlekedés tetőcsom agtartóval

F ékrásegítő Ne haladja meg a megengedett terhelést I


Egyenletesen helyezze el a terhelést és I
A fékrásegítő csak járó motornál működik, rögzítse elcsúszás ellen. A guminyomást '
leállított motornál max. kétszeri fékezéshez állítsa be a teljes terheléshez megadott
elegendő energiát tárol. Ezért álló motornál, értékre. Ne hajtson gyorsabban 120 km/h-
bár a fékhatás nem csökken, azonban nál.
lényegesen nagyobb pedálerőre van szük­
ség.

140

Amotor leállítása Fordulatszám A te n gelykapcsoló m űködtetése


Amotor leállítása után a hűtőventitátor még A különböző üzemmódokban is igyekezzen Használja ki mindig a teljes pedálutat. Ezzel
néhány percig jár. az optimális fordulatszámmal közlekedni. elkerülheti a kapcsolási nehézségeket.
Nagyon forró motor esetén (pl. utánfutó von­ Ne használja a pedált lábtartónak, mert ez a
tatásnál, hegyszakaszon) leállítás előtt kb. 2 A m otor melegítése tengelykapcsoló állandó terhelését és idő
percig alapjáraton kell járatni, a hőtorlódás előtti kopását, tönkremenetelét eredményezi.
A motort nem alapjáraton, hanem menet
kialakulásának megelőzése miatt. Ez
közben kell melegíteni. Ne siettesse azon­
különösen fontos turbófeltöltős motorok Pedálok
ban a bemelegítést a motor magas fordulat­
esetén.
számon történő járatásával. A normális A pedálok alá nem szabad vastag szőnyeget
üzemi hőfok eléréséig ne közlekedjen teljes tenni.
Energiatakarékosán - tö b b kilom éter
gázzal. Minél többször váltson sebességet. Ne szállítson tárgyakat a lábtérben, azok
Tartsa be a bejáratási útmutatásokat, Ne pörgesse fel a motort üresjáratban és véletlenül a pedálok alá kerülhetnek és bale­
valamint a kezelési utasítás ener­ kisebb sebességfokozatokban. A turbó­ setet okozhatnak.
giatakarékossággal kapcsolatos tanácsait! feltöltős motort az üzemi hőmérséklet
Aműszakilag helyes és gazdaságos eléréséig nem szabad nagy terhelésnek Óvja az a kku m u lá to rt
közlekedés biztosítja a kocsi hatékony tel­ kitenni, mert ez motorkárosodáshoz
A lassú, városi közlekedésben a lehető
jesítményét és megnöveli élettartamát. vezethet.
legkevesebb elektromos fogyasztót tartsa
bekapcsolva.
Tolóüzemi e le k tr o n ik a Hajtson tem pósan és tö b bszö r
váltson sebességet Indításkor, főként télen, nyomja ki a tenge­
Tolóüzemben, pl. hosszú lejtőn való hal­
lykapcsolót, mert ezzel kiiktatja a hideg
adáskor vagy fékezéskor egy elektronika A nagy sebesség, valamint a városi - rövid sebességváltó ellenállását és az indítómotor­
elzárja az üzemanyag útját. Hogy lehetővé szakaszos, elindulás, megállás - közlekedés nak kevesebb energiára lesz szüksége.
tegyea működését, ne adjon gázt és ne növelik a kopást és a fogyasztást.
emelje ki a tengelykapcsolót gurulóskor.
V isszakapcsolás
A sebesség csökkenésekor kapcsoljon
vissza. Magas fordulatszámnál ne csúsztas­
sa a tengelykapcsolót. Ez hegyi közlekedés
esetén különösen fontos.

141
A m o to r m elegítése Ü resjárat
Üzemanyag­
■ A hideg motort ne melegítse alapjáraton! ■ A motor üresjáratban is üzemanyagot
takarékosság Ezzel feleslegesen növeli a fogyasztást fogyaszt.
és a motor kopását. Soha ne induljon el
■ Ha két percnél tovább kell várakoznia,,!
hideg motorral teljes gázzal!
érdemes leállítani a motort. Kb. öt perc
■ A motor beindítása után rögtön induljon alapjárat fogyasztás tekintetében
el. Az üzemi hőmérséklet eléréséig kis megfelel 1 km menetnek.
motorterheféssel haladjon!
T olóüzem i le kapcsolás
Egyenletes sebesség
■ A vezérlőegység tolóüzemben (motor­
■ A „sportos” vezetési stílus jelentősen féknél, fékezéskor) lekapcsolja az üzenr:
megnöveli a fogyasztást. anyagot.

■ Ne gyorsítson és fékezzen feleslegesen. ■ Hogy lehetővé tegye a lekapcsolást, n?


K ö rn ye zetkím é lő vezetés Lehetőleg minél hamarabb kapcsoljon fel. nyomja ki a tengelykapcsolót tolóüzerml
■ A magas üzemanyag fogyasztás gyakran ben.
Városi közlekedésben viszonylag egyen­
a hanyag vezetéstechnika letesen haladva már 50 km/h sebességtől A helyes sebességfokozat
következménye. negyedik fokozatba kapcsolhat. 50 és 80 kiválasztása
■ Vezetés közben gondoljon arra, hogy a km/h sebességtartományban a
megfelelő stílussal üzemanyagot fogyasztás negyedik fokozatban kb. 25%- ■ A magas motorfordulatszám magas
takaríthat meg, ezáltal nagyobb távolsá­ kal alacsonyabb, mint harmadik fokozat­ fogyasztást és motorkopást okoz.
got tehet meg ugyanannyi üzemanyaggal. ban. 70 és 90 km/h között ötödik fokozat­
■ Ne pörgesse a motort. A fordulatszám-
ban kb. 15%-kal alacsonyabb a
Az üzemanyag fogyasztás legnagyobb mérő * használatával üzemanyagot 1
fogyasztás, mint negyedik fokozatban.
mértékben az Ön vezetési stílusától függ. takaríthat meg : leggazdaságosabbantj
A következő tanácsokkal abban szeretnénk Amint a körülmények megengedik, kap­ 2000 és 3000 1/min közé eső motorfoífo
Önnek segíteni, hogy minél jobban csoljon magasabb fokozatba. Ha a motor latszám tartományban autózhat.
megközelítse a gyári fogyasztási normákat. erőlködik, rángat, kapcsoljon vissza.
(227. o ld a l)

Városi k ö z le k e d é s G um iabroncsnyom ás Tetőcsom agtartó, síléctartó


I Agyakori indulás és megállás, pl. a ■ Az alacsony abroncsnyomás magasabb ■ Ezek az eszközök akár 1 literrel is meg­
közlekedési lámpáknál erőteljesen meg- fogyasztást és nagyobb abroncskopást növelhetik a fogyasztást a megnöveke­
I növeli az átlagfogyasztást. eredményez. dett légellenállás miatt.
I Az Ön előtt zajló forgalmat figyelve kerül­ ■ Legalább kéthetente ellenőrizze az ■ Amint nem szükségesek, szerelje le
jea szükségtelen megállásokat. abroncsnyomást! azokat.
Lehetőség szerint válasszon olyan útvo­ Elektrom os fogyasztók Javítás, karbantartás
nalat, amelyen folyamatos a forgalom.
■ Minden bekapcsolt elektromos fogyasztó ■ Nem szakértelemmel elvégzett javítások
Tartson biztonságos követési távolságot, növeli az üzemanyagfogyasztást. a motoron a fogyasztás növekedését
és ne előzzön feleslegesen, ezzel is
okozhatják, a garancia megszűnése mel­
csökkentheti a felesleges fékezéseket ■ A szükségtelenné vált fogyasztókat kap­
lett. Soha ne végezzen saját maga
számát és ezzel a fogyasztást. csolja ki (pl. hátsóablakfűtés).
javítást.
Nagy s e b e s s é g Autom ata sebességváltó ■ Bármilyen rendellenesség esetén for­
duljon Opel márkaszervizhez.
I Minél nagyobb a sebesség, annál na­ ■ A teljes gázadás, a sportos program
gyobb az üzemanyag fogyasztás is. használata, és a kézi kapcsolások
K ülönleges körülm ények
Teljes terhelésnél a fogyasztás jelentősen felesleges használata növeli a
[ megnő. fogyasztást. ■ A hegymenet, a rosszminőségű utak, az
utánfutóvontatás vagy a téli közlekedés
IA gázpedálnak már kismértékű vissza- ■ Amikor kiválasztja a D fokozatot, a váltó
növeli a fogyasztást.
engedése is jelentős fogyasztás- egy gazdaságos kapcsolási programmal
| csökkenéssel jár, a sebesség jelentékte­ üzemel. A D fokozat normál körülmények Az üzemanyag fogyasztás megemelked­
len csökkenése mellett. között bármikor használható. A gázpedál het városi közlekedésben télen,
finom működtetésével hamarabb maga­ különösen ha csak rövid utakra használja
Agépkocsi a végsebességénél kb. 50%- sabb fokozatba kapcsol a váltó. az autót.
kal többet fogyaszt, mint a végsebesség
3/4 részénél. Rakomány ■ Kövesse a fenti tanácsokat a kisebb
fogyasztás érdekében!
■ A felesleges teher növeli a fogyasztást.
1 0 0 kg többletteher országúton kb. 1 / 2
literrel növeli a fogyasztást.

■ Ügyeljen rá, hogy ne legyenek felesleges


terhek az autóban.

143
Környezetvédelem Veszélyes anyagok mint pl. az azbeszt, kad-
mium már régóta nem használatosak.
K örnyezetkím élő vezetés
■ A magas zajszint és károsanyag kibo- I
A klíma rendszer freonmentes. csátás gyakran a figyelmetlen vezetési I
Az új fényezési technológia vizet használ stílus következményei.
oldószerként.
■ A gépkocsi zajszintjét és a kipufogógáz M-l
A kipufogógázok szennyezőanyag tartalma bocsátás mértékét tartsa az előírásokon t
el
jelentősen csökkent mind a Dízel mind a lül figyelmes vezetési stílus kialakításával I
benzin motoroknál.
így nem csak gazdaságosabban közlete-l
Mint Opel tulajdonos Ön is hozzájárulhat a dik de óvja környezetét is. A nyersanyag!
környezetvédelem ügyéhez a következők források nem ki menthetetlenek, ezért I
szerint: közlekedjen energiatakarékosán, minél
■ Használjon kevesebb üzemanyagot! kevesebb üzemanyaggal minél hosszabb
Az üzemanyag takarékosság című fejezet távolságot tegyen meg.
néhány hasznos tanáccsal látja el. A szükségtelenül nagy mértékű gyorsítás
A gyá rtm á n yfe jleszté s irányvonala
■ Kímélje a környezetét vezetés közben! jelentősen megnöveli a üzemanyag fo- j
A környezetvédelem fontos szerepet játszik gyasztást. A gumicsikorgás, a nagy fordü-
az Opel fejlesztési munkájában. A következőkben erre vonatkozólag
szeretnénk néhány tanácsot adni Önnek. latszámon végzett „repülőstart" a fogyást
A gépkocsi tervezése és gyártása során az táson és a kopáson kívül a zajszintet is
Opel környezetbarát és jórészt újra felhasz­ jelentősen megnövelheti. Amint lehet, vált­
nálható anyagokat használ. Ez az eljárás az son a soron következő nagyobb sebesség
Opel gépkocsikat környezetkímélővé teszi. fokozatba. Egy 2. fokozatban 50 km/óra I
sebességgel közlekedő gépjármű ugyan­
A termelés közben képződött hulladékok újra
olyan zajt okoz, mint három 50 km/órával
felhasználása minimálisra csökkenti az
de 4. fokozatban haladó gépkocsi.
anyagfelhasználást. A magas színvonalú ter­
vezésnek köszönhetően a használt Opel
A m otor m elegítése
gépkocsi könnyen szétbontható. A különféle
anyagok szétválaszthatóak az újra fel- ■ A hideg motort ne melegítse alapjáraton1
használás céljára. Ezzel feleslegesen növeli a fogyasztási I
és a motor kopását. Soha ne induljond
hideg motorral teljes gázzal!

■ A motor indítása után rögtön induljoná I


Az üzemi hőmérséklet eléréséig kis I
motorterheléssel haladjon!

144

Egyenletes s e b e s s é g Nagy sebesség Az első 1000 km


IA .sportos” vezetési stílus jelentősen ■ A nagy sebességgel történő haladás ■ Közlekedjen változó sebességgel,
megnöveli a fogyasztást. nagy zajt okoz. A sebesség lendületesen. Ne adjon teljes gázt. Ne
növekedésével egyre jobban nő a kínozza alacsony fordulatszámon a
I Negyorsítson és fékezzen feleslegesen.
gumiabroncs és szélzaj. Egy 150 km/h motort.
Lehetőleg minél hamarabb kapcsoljon fel. sebességgel haladó jármű annyi zajt
okoz, mint négy 1 0 0 km/h sebességgel ■ Közlekedjen rugalmasan, sok fokozat­
Városi közlekedésben viszonylag egyen­
haladó, vagy tíz 70 km/h sebességgel váltással. Valamennyi sebességfokozat­
letesen haladva már 50 km/h sebességtől ban, ill. előválasztókar-állásban a gáz­
negyedik fokozatba kapcsolhat. 50 és haladó jármű.
pedált maximum 3/4-ig nyomja le. Ne
80km/h sebességtartományban a fo­ ■ Az utazás gondos előre tervezésével el­ közlekedjen gyorsabban, mint a csúcs-
gyasztás negyedik fokozatban kb. 25%-
kerülheti a nagy sebességű közlekedést. sebesség 3/4-e. Olvassa el a 140.
kal alacsonyabb, mint harmadik fokozat­
oldalon levő tanácsokat is.
ban. 70 és 90 km/h között ötödik fokozat­ A jtó k
ban kb. 15%-kal alacsonyabb a Javítás, karbantartás
' fogyasztás, mint negyedik fokozatban. ■ Az ajtócsapkodás zajt okoz.
■ Az Opel környezetbarát anyagokat
Amint a körülmények megengedik, kap­ ■ Csendesen csukja be az ajtókat,
használ mind a gyártás, mind a javítás,
csoljon magasabb fokozatba. Ha a motor különösen városban, éjszaka.
karbantartás során. Soha ne végezzen
erőlködik, rángat, kapcsoljon vissza. javítást a motoron saját maga:

Városi k ö z l e k e d é s - nem ismerve a környezetvédelmi előírá­


sokat megszegheti azokat.
IIA gyakori indulás és megállás, pl. a
közlekedési lámpáknál erőteljesen meg­ - egyes alkatrészek nem kerülhetnek szak­
szerű semlegesítésre, így
növeli az átlagfogyasztást.
környezetszennyezést okoznak
I Az Ön előtt zajló forgalmat figyelve kerül­
- néhány anyaggal vagy alkatrésszel való
jea szükségtelen megállásokat. érintkezés káros lehet az egészségre.
Lehetőség szerint válasszon olyan útvo­ ■ Forduljon Opel márkakereskedőjéhez
nalat, amelyen folyamatos a forgalom. vagy hivatalos szervizállomáshoz így
Tartson biztonságos követési távolságot, óvhatja környezetét és útitársait.
és ne előzzön feleslegesen, ezzel is
csökkentheti a felesleges fékezések
I számát és ezzel a fogyasztást.

145
Üzemanyag Üzem anyagok Benzinüzem ű m oto ro k üzemanyagi
Az üzemanyag fogyasztást a különböző A kereskedelemben kapható jó minőségűi
fogyasztás vezetési körülmények határozzák meg (lásd üzemanyagok használhatók (katalizátortíj
a 227. oldalon). a 149., oktánszám lásd a 222-223.
oldalakon). Az üzemanyag minősége dön­
Az extra felszerelések (pl. légkondicionáló
tően befolyásolja a motor teljesítményét, I
berendezés, széles gumik, vonóhorog) növe­
lik a gépkocsi súlyát és a fogyasztást, illetve élettartamát és a gépkocsi rugalmasság^
csökkentik a végsebességet. Az üzemanyagban levő adalékanyagok j
Egy új gépkocsi esetében a motor és a ebben fontos szerepet játszanak. Ezért csa
jó minőségű adalékkal kevert üzemanyagd
sebességváltó alkatrészei közötti nagyobb
használjon.
súrlódás az első pár ezer km alatt magasabb
fogyasztást eredményez. A kisebb oktánszámú üzemanyag kopogás
okozhat. Az ilyen okokból előálló meghibá­
sodásokért az Opel nem vonható felelőssel
re. Magasabb oktánszámú üzemanyagot]
korlátozás nélkül használhat.
Azoknál a gépkocsiknál, melyek ólommentt
benzinnel üzemelnek, az ólomtartalmú befr
zin pisztolya nem vezethető be a beöntő-
csonkba.
Az előgyújtási szög az üzemanyagtípusná
megfelelően (oktánszám) automatikusan
beállítódik (lásd 222., 223. és 224.
oldalakon).
A 95-ös oktánszámú üzemanyag használás
biztosítja a gazdaságos közlekedést.
ASTRA OPC X20XER motorral: Használj®
98-as oktánszámú üzemanyagot. A 95-ös
oktánszámú benzin használata enyhe tel­
jesítmény és nyomatékcsökkenést okoz, üt­
és oktánszámú üzemanyagot ne használj

146

Dízelmotorok üzemanyagai Ahhoz, hogy az X17DTL motor esetén hogy A petróleum- vagy ólommentes normál ben­
ala-csonyabb hőmérséklet esetén is meg zin hozzákeverési aránya max. 30%-os
Adízelmotorokat csak a kereskedelemben
lehessen tartani a tartályban maradt nyári lehet.
kapható, DIN EN 590 szabványnak
dízelüzemanyag folyékonysági és szűr­
megfelelő üzemanyaggal szabad üzemeltet­
hetőségi tulajdonságait, a külső hőmérsék­ Külső Nyári
ni. Ne használjon tengerészeti dízel olajat, Adalék,
lettől függő mennyiségű petróleumot,1) hőmérséklet, üzemanyag,
[háztartásifűtőolajat, vagy növényi illetve %
vagy a kereskedelemben kapható adalékot, °C %
bodízel olajat, sem "szőkített" olajat.
ún. dermedésgátlót kell a jármű üzemanyag- 0-tól -9-ig 80 20
Alacsony hőmérséklet esetén a dízelüzem- tartályába keverni. A már kikristályosodott -10-től -14-ig 70 30
anyagfolyékonysági és szűrhetőségi jellem­ paraffin feloldása nem lehetséges.
zőinemmegfelelőek a paraffinkikristályos­ Igen hideg időben a téli üzemanyagot is ke-
odáseredményeképpen. verni kell petróleummal.
Mivel a dízelüzemanyagok hideg időben der­
mednek, ezért télen a töltőállomások ala­ Külső Nyári
Adalék,
hőmérséklet, üzemanyag, %
csonyabb dermedéspontú üzemanyagot
°C %
árulnak. Vigyázzon tehát arra, hogy a téli
időszakban csak téli dízelüzemanyagot - 1 5-től -25-ig 70 30
torkoljon, illetve már a hideg beállta előtt
használja fel az esetlegesen a nyári időszak­
A cseppfolvóssáa javítását szolgáló
rólaz üzemanyagtartályban maradt nyári
adalékok használatánál
üzemanyagot, és tankoljon rá téli üzem­
■ megmarad a motorteljesítmény,
anyagot.
Agyártók által garantált téli üzemanyagok ■ biztosított a gépkocsik üzemeltetése
használata és a fűtött üzemanyagszűrői nagyon alacsony hőmérséklet esetén is
feleslegessé teszi az adalékanyagok Vegyük figyelembe a gyártómű adatait.
használatát a garantált hőmérsékletig az
Y17DT, Y 20 DTL és az Y 20 DTH motorok
esetében. Az X 17 DTL motor esetén a
garantált minimális hőmérsékletig nincs
szükség adalékok használatára.

1>Vegye figyelembe az adott országnak megfelelő


szabályozást.

147
Tilos a dohányzás! Ez ott is érvényes, ahol Az üzemanyag beöntő nyílás a kocsi jobb
csak a jellegzetes benzinszagot érzi. Ha a oldalán hátul található.
járműben benzinszag érezhető, az okát Nyissa ki a tanksapkát (forgassa el az óra­
azonnal kerestesse meg egy hivatalos Opel mutató járásával ellentétesen)
szervizben és javíttassa meg.
■ Az üzemanyagtöltő pisztolyt ütközésig
helyezze be és kapcsolja be.

■ Az első automatikus lekapcsolás után


fejezze be a tankolást.

Helyezze vissza a sapkát és fordítsa jobba


ütközésig.
A kicsorgott üzemanyagot azonnal törölje

Tankolás
Legyen óvatos, ha üzemanyaggal foglalko­
zik!
Tankolás előtt állítsa le a motort, és kapcsol­
ja ki az esetleges segédfűtőberendezést is !
A benzin gyúlékony és robbanásveszélyes.
Ezért az üzemanyag kezelése közben, de
akárcsak a közelében se használjon nyílt
lángot.

A következő tanácsok be nem tartása a


Katalizátor katalizátor meghibásodásához vezethet.
■ Gyújtási rendellenességeknél, hideg
indítás utáni rendellenes motorjárás
esetén, egyértelmű motorteljesítmény
csökkenés, szokatlan üzemzavarok
esetén, melyek a gyújtás hibájára vezet­
hetők vissza, a legrövidebb időn belül
igénybe kell venni Opel márkakereskedő
vagy szerződéses Opel szerviz segít­
ségét. Szükség esetén az utazást rövid
ideig kis sebességgel és fordulatszámon
folytatni lehet.
Ha a motor teljesítménycsökkenése vagy
K a ta liz á t o r O ttó - (b e n z in ) egyenetlen járása a kipörgésgátló rend­
szer (TC) vagy az elektronikus menetsta­
m otorokhoz ❖
bilizáló rendszer ( ESP ) működésekor
Az ólomtartalmú üzemanyag károsítja és lép fel, az nem hiba, lásd a 153. És 155.
hatástalanná teszi a katalizátort és az azt Oldalakon.
működtető elektronika érzékelőit.
■ Az elégetlen üzemanyag meggyulladhat,
mely a katalizátor túlhevüléséhez és
Az üzemanyag-beöntő csonk keresztmet­
szete kisebb, mint a nem katalizátoros jár­ tönkremeneteléhez vezet.
műveké, így ezzel meg lehet akadályozni az Ezenkívül, a Z22SE motor esetében
ólomtartalmú üzemanyag tankolását. ■ H a a Q visszajelző villogni kezd, vegye
el a gázt addig, míg a lámpa
folyamatosan égni fog. Forduljon minél
hamarabb egy Opel márkakereskedéshez
£ 3 • Lásd a 151. Oldalon
Kerülje ezért: K atalizátor d íze lm o to rokh o z ❖
■ a túl gyakori egymás utáni hidegindítást,
Amilyen hamar csak lehetséges, keressen
■ a túl hosszan végzett indítódást fel egy Opel márkakereskedőt vagy engedé­
(indítózás alatt benzinbefecskendezés lyezett Opel szervizt, amennyiben
van), - szabálytalan motorjárást,
- a teljesítmény jelentős csökkenését,
■ a tank üresre fogyasztását (a rendszerte­ - vagy egyéb rendellenes működést
len üzemanyag-ellátás túlhevülési jelen­ tapasztal.
ségeket okozhat),
Ha szükséges, lassú tempóban, alacsony
■ a motor tolással, ill. vontatással történő motorfordulat számon rövid ideig folytathatja
beindítását (elégetlen üzemanyag kerül­ az útját.
het a katalizátorba), használjon indítóká­
belt, lásd a 172. Oldalon
Ezenkívül, a Z22SE motor esetén
■ a folyamatosan világító vagy villogó A károsanyag kibocsájtás
visszajelzővel történő közlekedést A gyújtásrendszer és az üzemanyagba
kendező-rendszer megtervezésekor aI
ruktőrök a minimális károsanyag - e
szénhidrogén, szénmonoxid, nitrogén o
dók- kibocsájtásra törekedtek.
A kipufogógáz károsanyag tartalma
nagyrészt a gyújtás és a befecskendezi
rendszer korrekt működésétől függ.

150

10923 T

Ilotorellenőrző lám pa hCs ❖ .v a g y Ne közlekedjen hosszabb ideig égő ellenőr­ A k á ro s a n y a g k ib o c s á jtá s -s z a b á ly z á s


motorelektronika ző lámpával, mert ez megnöveli az üzem­ v is s z a je lz ő lám pája
I (ülő-(benzin) m otorok: anyagfogyasztást, illetve ilyenkor a motor tel­ Ottó- (benzin) motorok:

I |ámpa indításkor felgyullad és az indítási


I folyamat alatt világít. Mihelyt a motor bein-
I mi,alámpa elalszik.
jesítménye kisebb, ezért az autó vezethető­
sége rosszabb.
Az ellenőrző lámpa egyszeri, ismétlődés
A lámpa indításkor felgyullad és az indítási
folyamat alatt világít. Mihelyt a motor bein­
dul, a lámpa elalszik.
Ha a lámpa járó motornál kigyullad, akkor a
I Haalámpa járó motornál kigyullad, az nélküli felvillanásának nincs jelentősége.
I valamilyen hibát jelez. Az elektronika ebben károsanyag kibocsájtás-szabályzása meg­
Ha bekapcsolt gyújtás esetén a visszajelző
I azesetben ún. szükségprogramra kapcsol, hibásodott, ilyenkor a megengedett
villog, akkor az indításgátló rendszer hibá-
I znnakérdekében, hogy a kocsival a tovább határérték fölé emelkedhet a károsanyag
sodott meg, lásd az 53. oldalon.
I illessen jutni.llyenkor a hiba elhárítása kibocsájtás. Forduljon minél hamarabb
I érdekében minél hamarabb keressen fel egy Opel márkakereskedéshez.
Opelmárkaszervizt. Ha járó motornál a visszajelző villog, akkor a
meghibásodás tönkreteheti a katalizátort is,
ezért ilyenkor engedje annyira vissza a gázt,
hogy a lámpa folyamatosan égjen, és így
közlekedve keressen fel minél hamarabb
egy Opel márkakereskedést.

151
Az ellenőrző lámpa egyszeri, ismétlődés Karbantartás
nélküli felvillanásának nincs jelentősége.
Minden, az Opel által előírt karbantartási
Ha bekapcsolt gyújtás esetén a visszajelző munkát az előírt időközönként Opel márki
villog, akkor az indításgátló rendszer hibá- kereskedésben végeztessen el. Ezáltal
sodott meg, lásd az 53. oldalon. biztosítja, hogy a gépkocsi elektromos
berendezései, a gyújtási rendszer helyesei
K e rü lje a kip u fo g ó g á zo k belégzését! működjék, a gépkocsi kis szennyezőanyaj
kibocsátás mellett üzemeljen és a katalizá
A kipufogógázok mérgezőek, színtelen, a lehető leghosszabb élettartamú legyen
szagtalan szén-monoxidot tartalmaznak. így Ön is jelentősen hozzájárulhat
Ennek belégzése enyhébb esetben csak környezete tisztán tartásához.
álmosságot, fáradtságot okoz, nagyobb
mennyiség belégzése azonban Az üzemanyag-ellátó berendezés, valamin
10924 T eszméletvesztéssel járhat és életveszé­ gyújtás helyes beállítása Opel műhely fela­
lyes lehet. Ha a kocsi utasterébe rend­ data. Ezért rendszeresen és időben
M otorellenőrző lámpa szeresen kipufogógázok kerülnek, vizsgál­ végeztesse el a csekkfüzetben előírt i
m otorelektronika tassa meg szakemberrel a járművet. Ha munkákat.
Dízel motorok: nincs elérhető közelségben szakember,
Ha a lámpa járó motornál kigyullad, az akkor csak teljesen nyitott ablakokkal
valamilyen hibát jelez. Az elektronika ebben közlekedjen.
az esetben ún. szükségprogramra kapcsol,
annak érdekében, hogy a kocsival a tovább
lehessen jutni. Ilyenkor megnőhet az üzem­ Amikor először használja a gépkocsit, a
anyag fogyasztás, illetve romlik a gépkocsi kipufogórendszerre került viaszanyag és olaj
vezethetősége. füstöt keltve elpárolog, amelyet nem szabad
Bizonyos esetekben a hiba elhárítható a belélegezni. Hagyja eltávozni ezeket az
motor leállításával és újraindításával. anyagokat úgy, hogy a gépkocsi a szabad­
Ha a lámpa járó motornál újra kigyullad, ban legyen.
akkor a hiba elhárítása érdekében minél
hamarabb keressen fel egy Opel márka-
szervizt.

152

TC A gépkocsi ilyenkor kritikus tartományban


I Futómű van; a TC révén megőrizheti uralmát a gép­
A TC (Traction Control = úttartásszabályo-
kocsi felett azonban egyben figyelmezteti
zó= „kipörgésgátló") rendszer az útfelület
Önt arra, hogy a sebességet az útviszonyok­
állapotától és a gumiabroncsok tapadásától
nak megfelelően kell megválasztani.
függetlenül megakadályozza a hajtókerekek
kipörgését. Ebben a különleges biztonsági berendezés­
ben bízva se vállaljon kockázatot a vezetés­
A rendszer figyeli az összes kerék fordulat­
ben.
számát, s már az egyik hajtott kerék
kipörgése esetén is csökkenti a motor tel­ A közúti forgalomban. csak_feJeJősMgIgJjéS
jesítményét (ez hallható a motorhang vál­ vezetési stílussal lehet biztónságósan
tozásán). Amennyiben szükséges a kipörgő közlekedni.
kereket fékezi is. Ezáltal nedves, csúszós,
de különösen hóval, jéggel borított úton javít­ A TC üzemkész, ha a gyújtás be van kap­
ja a jármű iránytartását és kezelhetőségét. csolva, és a visszajelző ^ kialudt.
A TC beavatkozását a jelzőlámpa villogása
jelzi

153
Ha a visszajelző közlekedés közben
lad, a TC meghibásodott.
Meghibásodott kipörgésgátlóval tovább leli
közlekedni, azonban a gépkocsi stabilitása^
gyorsítás mértékétől és az útfelület
állapotától függően romolhat.
A hiba okának megszüntetése végett minél|
hamarabb keressen fel egy Opel márka-
kereskedést.

A TC k ik a p c s o lá s a $ V is s z a je lz ő
Különleges helyzetekben amikor a hajtott Bekapcsolt gyújtásnál néhány másodpercre
kerekek megcsúszása szükséges lehet, pl. i kigyullad, majd elalszik. Ekkor a rendszer
kerekek enyhe kipörgése kívánatos amikor üzemkész.
■ hóláncot használ vagy
Ha menet közben a lámpa villog, ez a rend­
■ mély hóban halad vagy szer beavatkozását jelzi. Ilyenkor a motor
■ mély hóból kívánja „kihintáztatni” gépko­ teljesítménye csökkenhet (a motorhang vál­
csiját, tanácsos kikapcsolni a TC-t a * tozik) és kismértékben fékeződhet a gépko­
gombbal. A kikapcsolt állapotot a TC- csi.
ellenőrző lámpa # világítása jelzi.

A gomb (r$ újbóli megnyomásával vagy a


gyújtás minden újabb bekapcsolásakor a
rendszer bekapcsol.

154

Elektronikus m e n e ts ta b iliz á ló Ha a visszajelző közlekedés közben kigyul­


lad, a TC meghibásodott.
rendszer (ESP) *
Meghibásodott kipörgésgátlóval tovább lehet
teESPa gépkocsi stabilitását növeli szük­ közlekedni, azonban a gépkocsi stabilitása a
ségszerint, függetlenül az útfelület gyorsítás mértékétől és az útfelület
üapotától és a kerekek tapadásától. állapotától függően romolhat.
Arendszer a gépkocsi mozgását figyeli. A hiba okának megszüntetése végett minél
Amikor a gépkocsi csúszni vagy farolni kezd, hamarabb keressen fel egy Opel márka-
jrendszer csökkenti a motor teljesítményét kereskedést.
jamotorhang változik ) és független kerék-
lékezéseket hajt végre szükség szerint. Ez
jelentősen megnöveli a gépkocsi stabilitását,
különösen havas, jeges, illetve nedves,
pszós úton.
az ESP beavatkozik, a visszajelző & V isszajelző
ni kezd Bekapcsolt gyújtásnál néhány másodpercre
Agépkocsi ilyenkor kritikus tartományban kigyullad, majd elalszik. Ekkor a rendszer
lián;az ESP révén megőrizheti uralmát a üzemkész.
csi felett azonban egyben figyelmezteti Ha menet közben a lámpa villog, ez a rend­
C ra, hogy a sebességet az útviszonyok-
fnakmegfelelően kell megválasztani.
szer beavatkozását jelzi. Ilyenkor a motor
teljesítménye csökkenhet (a motorhang vál­
i a különleges biztonsági berendezés­ tozik) és kismértékben fékeződhet a gépko-
ibízva se vállaljon kockázatot a vezetés-

|lközúti forgalomban csak felelősségteljes


atési stílussal lehet biztonságosan

ATCüzemkész, ha a gyújtás be van kap-


i, és a visszajelző w kialudt.

155
S zintszabályozás ❖
A szintszabályozás lehetőségének nagy
előnye van a különböző terhelések, ill. után­
futóüzem esetén, mivel ezáltal az autó
szabad magassága hátul közel állandó
marad és jobb az úttartás.
A szintszabályozás levegővel történik.
A szelepen keresztül - ez a csomagtér jobb
oldalán, a burkolaton lévő ajtó mögött talál­
ható - akár kompresszor, akár kézi pumpa
segítségével növelni lehet a nyomást. Az
ajtó nyitásához fordítsa el a forgatható
rögzítőket 90°-kal.

Ha terheléssel közlekedett, és emiatt meg­ B e á llítá s


növelte a rendszer nyomását, ne felejtse el Állítsa a kocsit egyenes felületre, és a szint-
visszaállítani azt az erdeti értékre, ha szabályozó rendszert töltse fel 0 ,8 bárrá.
kirakodott az autóból. Erre biztonsági okok­ Ebben a helyzetben mérje meg a lökhárító
ból van szükség. magasságát a talajtól. A mért értékből von­
jon le 4 cm-t és jegyezze ide fel... Ha rako­
A rendszer nyomásának legalább 0,8 barnak
dáskor ezen érték alá csökken a magasság,
kell lennie terheletlen helyzetben. Kéthetente
úgy a szintszabályozó nyomását növelje I
ellenőrizze a rendszer nyomását.
addig, amíg az előzőleg mért értéket el nem
érte.
Az 5 bar nyomást sohase lépje túl. Üres ko­
csival történő közlekedés esetén a nyomási
feltétlenül csökkentse 0 ,8 bárrá.

156

B eka p cso lá s K ik a p c s o lá s
Az I gomb benyomásával a pillanatnyi Az R gomb benyomásakor a szabályozás
sebesség tárolódik. Az így kijelölt kikapcsol és a jármű fokozatosan lelassul.
utazósebességet a rendszer a gázpedál A továbbhaladáshoz nyomja a gázpedált.
felengedése után is tartani fogja. A pedál
Akkor is kikapcsol a szabályozás, ha
lenyomásával növelhető a sebesség, de a
■ a haladási sebesség 40 km/h alá
felengedés után újra az előzőleg eltárolt
csökken,
sebességre tér vissza.
G yo rsítá s ■ ha időközben a féket, vagy a
(Bekapcsolt sebességtartó rendszer esetén): ■ tengelykapcsolót működtette, vagy
Az I gomb egymás utáni, többszöri lenyo­
másával vagy folyamatos nyomvatartásával ■ ha az automata váltót „N ” fokozatba
lépcsőzetesen növelhető az utazósebesség kapcsolta.
7758 U ( 2 km/h lépésekben) a gázpedál haszsnálata
nélkül. A tá ro lt s eb esség lehívása
Sebességtartórendszer * Az R gomb benyomását követően a szabá­
Az gomb elengedésekor a meghatározott
lyozó rendszer a kikapcsolás előtt utoljára
Asebességtartórendszer segítségével sebesség tárolásra és tartásra kerül.
eltárolt sebességet állítja be; ha a jármű
állandó utazósebességet lehet beállítani, ha sebessége 30 km/h felett van.
La ssítás
3|ármű sebessége meghaladja a 30 km/h-t.
(Bekapcsolt sebességtartó rendszer esetén):
Az utoljára eltárolt sebességérték a motor
Asebességtartó rendszert az irányjelző Az R gomb egymás utáni, többszöri lenyo­ leállításakor törlődik.
ilapcsolókar végén található gombokkal lehet másával vagy lenyomva tartásával lépcső­
wzérelni. zetesen csökkenthető az utazósebesség
( 2 km/h lépésekben).
Nekapcsolja be a szabályozót ha az állandó
isebesség nem tűnik tarthatónak, pl. a forga­ Amikor elengedi a gombot, a rendszer tárolja
lmisűrűsége, az út vonalvezetése vagy és tartja a pillanatnyi sebességet.
‘csúszóssága miatt.
Automata sebességváltó esetén ajánlatos
sak a váltókar „D ” állásában bekapcsolni a
jebességtaró berendezést!

157
Fékberendezés A fékberendezés a közlekedésbiztonság
fontos tényezője.
Az elkopott fékbetéteket csak hivatalos Op
mőhelyben cseréltesse ki, ahol kizárólag
gyárilag ellenőrzött és elfogadott alkatrészi
A hatásos fékezés érdekében fékbetét csere
kerülnek beszerelésre, melyek biztosítják
után kerülje a szükségtelenül erős fékezést
optimális fékhatást.
az első 2 0 0 km-en.
A minimális vastagságra lekopott fékbetétet
A fékbetétek kopása nem léphet túl egy
csikorogni fognak. Tovább lehet közlekedő'
bizonyos határértéket. Ezért a szerviz­
azonban a lehető leghamarabb cseréltesse
füzetben leírt rendszeres időszakos ellen­
ki a fékbetéteket hivatalos Opel szakszer­
őrzési és karbantartási munkák elvégezteté­
vizben.
se rendkívül fontos a biztonságos közleke­
dés érdekében.

158

Álló motornál a fékrásegítő hatása a


fékpedál egy-kétszeri lenyomása után
megszűnik. A fékhatás ugyan nem csökken,
de sokkal nagyobb pedálerőre van szükség.
Erre főleg vontatásnál ügyeljen.
Minden út előtt ellenőrizze a féklámpák
mőködését. Multi-, grafikus-, vagy színes
információs kijelzővel szerelt gépkocsik
esetén a féklámpa ellenőrzés automatikus -
Id 36, 44. és 48. oldalakat.
Elindulás után alacsony sebességnél a
fékhatást ellenőrizni kell, különösen nedves
fékek esetén (pl. kocsimosás után).
A fékfolyadék előírt szintjét rendszeresen
Lábfék ellenőrizze (2 1 0 . oldal). Kézifék
A mechanikus kézifék a hátsó dob- vagy
Alábfék-rendszernek két, egymástól
tárcsafékekere hat. Behúzás esetén a kar
flggetlen, átlósan osztott fékköre van.
önmőködően reteszel.
Azegyik kör meghibásodása esetén a jármű
továbbra is lefékezhető a másik fékkör segít­
ségével. Ebben az esetben a megfelelő
lékhatáshoz teljesen be kell nyomni a
lékpedált és nagyobb pedálerő is szükséges.
Afékút megnő. Azonnal forduljon hivatalos
Opel szervizhez, mielőtt folytatná útját.
Ateljes pedálút kihasználása érdekében,
különösen az előbb említett esetre tekintet-
I, ne tegyen vastag szőnyeget a pedál alá,
140. oldalon.

159
ABS (®) Az ABS működése a fékpedál lüktetéséből E különleges biztonsági berendezésben
és a szabályozás zajából észlelhető. Ekkor bízva se vállaljon kockázatot a vezetésbe
Az ABS (blokkolásgátló) * berendezés gépkocsija határtartományban van: az ABS
A közúti közlekedés biztonságát csak
állandóan figyeli a gépkocsi fékrendszerét és biztosítja az autó irányíthatóságát, és
felelősségteljes vezetéssel őrizheti meg.
az útminőségtől, ill. a gumiabroncsok figyelmeztet, hogy a menetsebességet a for­
tapadásától függetlenül megakadályozza a galmi viszonyoknak megfelelően válassza
kerekek blokkolását. meg.
A fékhatás szabályozása azonnal megkez­ Az optimális fékhatás érdekében a fékezés
dődik, amint az egyik kerék blokkoláshoz során végig tartsa a fékpedált teljesen be­
közeli állapotba kerül. A gépkocsi kormá­ nyomva. annak ellenére, hogy a pedál lüktet.
nyozható marad akkor is, ha kanyarban, Ne csökkentse a pedálerőt.
vagy kerülési manőver közben fékez
erőteljesen. Az ABS vészfékezés esetén is
lehetővé teszi az akadály kikerülését,
anélkül, hogy a fékpedált felengedné.

Hiba esetén Tovább közlekedhet gépkocsijával amennyi­


Mivel az ABS látja el a hátulsó kerekek fék­ ben a helyzetet mérlegelve óvatosan vezet.
erő szabályozását is, hibája esetén erős
fékezéskor ezek a kerekek blokkolásra Keressen fel egy hivatalos Opel márka-
hajlamossá válnak. Ez a gépkocsi instabi­ szervizt, hogy megszüntethessék a hiba
litásához vezethet, és nem érvényesülnek az okát. A rendszer beépített önellenőrzési
ABS előnyei. képessége gyors hibafeltárást tesz lehetővé.

Ellenőrzőlámpa (®)
Agyújtás bekapcsolásakor néhány másod­
percrekigyullad az ABS ellenőrzőlámpa.
Ekkor a rendszer önellenőrzést végez, amely
esetenként hallható is lehet. Amikor a lámpa
kialszik a rendszer működésre kész.
Haazellenőrzőlámpa nem alszik ki néhány
másodperc után, vagy kigyullad menet
közben, akkor az ABS meghibásodott. A fék­
berendezés ABS szabályozás nélkül
továbbra is üzemképes marad.
M egengedett gum iabroncs m éretek
Kerekek, A gyárilag felszerelt gumiabroncsok a jármű
gumiabroncsok futóművéhez hangoltak, optimális utazási
kényeimet és biztonságot nyújtanak. Mielőtt
más típusú gumiabroncsot vagy keréktárcsát
szereltetne fel, tájékozódjon hivatalos Opel
műhelyben a műszaki lehetőségek felől.
A nem megfelelő keréktárcsák és
gumiabroncsok használata balesetet
okozhat, a gépkocsit közlekedésre alkalmat­
lanná tehetik
Amennyiben a gyáritól eltérő méretű
gumiabronccsal (beleértve a téli gumikat is)
szerelik fel autóját, akkor az elektronikus
sebességmérő órát minden valószínűség G um iabroncs légnyom ás
A saját és mások testi épségének
érdekében elengedhetetlen a következő szerint át kell programozni ahhoz, hogy a A gumiabroncsok légnyomását - bel
szabályok betartása. kijelzett sebesség valós legyen. pótkerekét is -legalább 14 naponta és
Gumiabroncsait hivatalos Opel márka- hosszabb útra indulás előtt is ellenőrizze
kereskedésben cseréltesse, ahol bármely még hideg állapotban.
szükséges beavatkozásról tájékoztatni
tudják. A szelepsapkák eltávolításához használja
Az új gumikat párban illetve elsődlegesen üzemanyag betöltő nyílás ajtajának belső
teljes készletben kell cserélni. Egy tengelyre oldalán található műanyag segédeszköz
■ azonos méretű,
■ azonos szerkezetű, A gumiabroncsok légnyomás adatait;
262. oldalon és az üzemanyagtartály
■ azonos gyártmányú,
nyílás fedelének belső oldalára ragasztós
■ azonos mintázatú
címkén találja. Az eredetitől eltérő mér
gumikat szereljen. gumiabroncs esetén az új mérethez t
A forgásirány érzékeny gumiabroncsokat értékeket vegye figyelembe.
erre figyelemmel szerelje fel. A forgásirányt
általában egy nyíl jelöli az abroncs oldal­
falán.

162

10975T

gumiabroncs felmelegedéséből származó A g u m iabrocs és Rendszeresen ellenőrizze a mintázat


piásnövekedést nem szabad csökken- a keréktárcsa állapota mélységét. Ha a kopás elöl nagyobb, mint
', különben a levegőnyomás a megenge- hátul, cseréltesse fel egymással az első és
Az éles szegélyekre történő felhajtás rejtett hátsó kerekeket. A jobb állapotban lévő
alá eshet.
gumiabroncs- és keréktárcsasérülést gumabroncsokat szereltesse fel előre.
ínyomásellenőrzés után a segédeszköz okozhat, amely csak később jelentkezik, és
égével húzza meg a szelepsapkákat. hirtelen leveaővesztéshez vezethet. ►
Anemmegfelelő gumiabroncs levegő nyomás A járdára lehetőleg lassan és derékszögben
isókkenti a közlekedés biztonságát, rontja a hajtson fel. Parkolásnál ne szorítsa a
pű menettulajdonságait, az utazási kényel­ gumiabroncsot a szegélyhez.
met,valamint magasabb üzemanyag-fogyasz-
áshozés fokozott gumikopáshoz vezet. Rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncs
állapotát (beszűrődött idegen testek, karcok,
alevegő nyomás túl alacsony, az jelentős vágások, repedések, oldalfal kipúposodása).
legedést és belső szerkezeti sérülé- A sérült gumiabroncs kidurranhat-
idézhet elő a gumiabroncsban, amely Vizsgálja meg a keréktárcsákat. Sérülés, ill.
{szakadáshoz vaav nagy sebességnél rendellenes gumikopás esetén keressen fel
dar'durrdefekt'-hez is vezethet. hivatalos Opel márkaszervizt.
(rejtett gumiabroncssérülést nem lehet az
ütólaghelyesen beállított levegőnyomással
megszüntetni.

163
Á lta lá n o s ta n á c s o k G u m ia b ro n c s je lö lé s e k :
Vegye figyelembe, hogy a gumiabroncs
„vizen úszásának,, (aquaplaning) veszélye a Pl. 175/80 R 1 4 -8 8 T
gumiabroncs kopásával nő.
175 = gumiabroncs szélessége mm-bal
A gumiabroncsok öregszenek akkor is, ha 80 = profilmagasság a szélesség %-áti
egyáltalán nem vagy csak nagyon keveset R = szálszerkezet: Radial
futnak. A nem használt pótkereket 6 év után 14 = keréktárcsa méret coliban
csak végszükség esetén szerelje fel és 88 = teherbírási jelölés
ekkor is csak kis sebességgel haladjon. T = sebesség jelölés
Soha ne szereljen fel ismeretlen előéletű Sebesség betőjelek:
használt gumiabroncsot!
Q 160 km/óráig
A fékek megfelelő hűtésének érdekében S 180 km/óráig
csak az eredeti dísztárcsákat használja. T 190 km/óráig
H 210 km/óráig
A gumiabroncsokat biztonsági okokból V 240 km/óráig
a 2 -3 mm-es profilmélység elérésekor ki kell W 270 km/óráig
cserélni. Ha a minta a kopásjelzőig lekopott,
akkor elérte a rendeletileg engedélyezett
legkisebb méretet azaz már csak 1 , 6 mm
mély. A mintázat árkaiban egyenlő távolság­
ra egymástól több kopásjelző is található,
helyüket a gumiabroncs peremén látható jel
mutatja.

164

ígumiabroncsok A lemez keréktárcsákra szerelt dísztárcsák


hozzáérhetnek a lánchoz. Ezeket ilyenkor
Wlátozások a 257. oldalon olvashatók.
vegye le -Id a 181. oldalt.
M+Sabroncsok használata növeli a biz-
A hóláncot max. 50 km/h sebességig, és
ságot, ezért adott esetben az összes
hómentes úton csak rövid ideig szabad
lékreszerelje fel.
használni, mivel a kemény útfelületen erős
jári gumiabroncsok kialakítása csak kor- kopásnak van kitéve, és elszakadhat.
KOtt téli használatot tesz lehetővé.
A hóláncot nem szabad a szükségkerékre
ennyiben a téli gumiabroncsok szerelni. Amennyiben lánccal közlekedve
gengedett legnagyobb sebessége ala- kap defektet az elülső kereke, úgy szerelje a
anyabb mint a gépkocsi által elérhető, szükségkereket hátúira és a teljes értékő
uragumikra vonatkozó sebesség korlá­ hátulsót előre. Ld. a 181. oldalt. Ellenőrizze
ttá gépkocsi vezető látóterében feli kell a gumiabroncsok levegőnyomás értékeit.

apótkeréken nyári gumiabroncs van, Hólánc


brkerékcsere esetén vegyes A korlátozások a 257. oldalon olvashatók.
niabroncsok lesznek a gépkocsin. Ezért
élhamarabb javíttassa meg és Hóláncot csak az első kerekekre szabad fel­
fellesse vissza az eredeti kereket. szerelni. Az Opel ajánlásainak megfelelő
finomszemű láncot használjon, amely a
futófelületen és a gumiabroncs belső oldal­
falán a lánc zárjával együtt legfeljebb
15 mm-re áll ki.

(helyi előírások függvényében változó.


Tetőcsomagtartó, T ető cso m ag ta rtó *
Biztonsági okokból, és a tetősérülések el­
lakókocsi és kerülése érdekében csak az Opel által
jóváhagyott tetőcsomagtartót használjon,
utánfutó-vontatás amely hivatalos Opel márkakereskedések­
ben kapható.
Vezetési tanácsok a 140. oldalon.

V o n ó h o ro g #
Csak hivatalos Opel műhellyel szereltessen
fel vonóhorgot, ahol ismerik a gépkocsijára
vonatkozó megengedett vontatmány terhelés
értékeket. Itt ismerik a vonóhorog beépítési
technológiáját, és az esetleges hűtőrend­
szeri vagy egyéb szükséges módosítások­ V o n ó h o ro g levehető
hoz is rendelkeznek a megfelelő vo n ó h o ro g szá rra l ❖
ismeretekkel. A v o n ó h o ro g s z á r tá ro lá s a
A vonószerkezet fel- és összeszerelési A vonóhorogszár egy, a szerszámkész
méreteit a 267. és 269. oldalon találja. szíjazott kis zsákban található a pótkerék
alatt. Ld. a 168. oldalt.
A v o n ó h o ro g s z á r felszerelése
A vonóhorogszár helyéről vegye ki a
műanyag dugót és tegye a csomagtartód

166

9353 T

szár retesz előfeszítésének A vonóhoroaszár behelyezése L o p á s e lle n i véd elem


Enyhe nyomással illessze a helyére a A vonóhorogszár bal oldalán lévő zárat a
te1 -es karnak nem szabad kilógnia a vonóhorogszárat. Automatikusan és jól mellékelt kulccsal zárja be. Ekkor a kulcs
házból. hallhatóan reteszeli önmagát. fejének nagyobb fele lefele áll. Vegye ki a
kulcsot és helyezze vissza a védősapkát. A
kező esetben a vonóhorog szárat elő Helyezze fel a védőburkolatot az 1-es és a
kulcs számát biztonságos helyre jegyezze
Készíteni mielőtt a helyére illeszti. Ehhez 2-es karokra. Amennyiben ez nem lehet­
fel.
tolja az 1 -es kart balra, és nyomja séges úgy feszítse elő a szerkezetet, majd
2 -es kart (Id. az ábrát). ismételje meg a felszerelést. Szükség F o n to s :
esetén keressen fel egy hivatalos Opel Behelyezett vonóhorogszárral csak akkor
márkaszervizt. szabad közlekedni, ha:
■ az 1 -es és 2 -es karok védőburkolata a
helyén van
■ a lopás elleni zárat bezárta.
B iz to n s á g i lánc
A ráfutófékkel rendelkező lakókocsi/utánfutó
vészfék kábelét az ábrán nyíllal jelölt
szemhez kösse.

167
Helyezze vissza a vonóhorogszár csatol
nyílásába a dugót.
A vonóhoraot ne tisztítsa aozborotvával va
más nagynyomású tisztítóberendezéssel

A v o n ó h o ro g s z á r le sze re lé se Vegye le a vonóhorogszárat és a zsákba


Oldja a lopás elleni védelmet: helyezve rögzítse a szíjjal a pótkerék alatti
Vegye le a zár védőkupakját. A kulcsot szerszámkészl ethez.
helyezze be, nyissa ki a zárat. Vegye ki a
kulcsot, majd helyezze vissza a védőku­
pakot.
Vegye le az 1-es és 2-es karok védőburko­
latát.
Balkézzel nyomja balra az 1-es kart.
Nyomja előre a 2-es kart.

168

Ukókocsi/utánfutó-terhelés1) Vonóhorog fejterhelés Hátsótengely-terhelés


A vonóhorog fejterhelés a vontatmány által lakó ko csi/u tá n fu tó vontatásakor
Amegengedett utánfutó terhelés a játműtől
a vonóhorogra kifejtett erő. A lakókocsi/után- Utánfutó vontatásakor a teljesen terhelt jár­
ésamotortól függő maximális érték, amit
futó rakodásakor a súlyelosztással lehet műre vonatkozó megengedett hátsó tengely-
ramszabad túllépni. A valós vontatmányter-
befolyásolni. terhelést (lásd azonosító tábla és járműpa­
•eiésa vontatmány összsúlyának és a fel-
opcsolt vontatmány vonóhorogfej terhelés­ Az utánfutó vonóhorogra gyakorolt fejter­ pírok), 75 kg-mal, miközben a megengedett
ié akülönbsége. A vontatmány terhelés helésének az előírt értékeknél sem kisebb­ össztömeget 25 kg-mal túl lehet lépni
mérésekor ezért csak a vontatmány nek, sem nagyobbnak nem szabad lennie. amennyiben a vontatójármű teljesen terhelt
terekéinek -a kitámasztó kerekeknek nem- Ezt az utánfutóban történő súlyátrendezés- (beleértve minden utast). Ekkor azonban a
sabad a mérlegen lennie. sel lehet változtatni. megengedett legnagyobb sebesség
100 km/h. Amennyiben vontatás esetére a
[^gépkocsijára vonatkozó megengedett von- A maximálisan engedélyezett vonófej ter­ helyi szabályok alacsonyabb sebességet
íatmányterhelés adatait a gépkocsi hivatalos helés értéke (75 kg) a vonhorogszár jobb írnak elő, úgy azt kell figyelembe venni.
okmányai tartalmazzák. Amennyiben oldalába beütve található. Mindig, de főként
másképp nem jelzik, úgy legfeljebb 1 2 %-os nehéz utánfutók esetében igyekezzen elérni
jmelkedőig érvényes a megadott érték. a maximális fejterhelést. A fejterhelés nem
lehet 25 kg-nál kevesebb.
Csakmegfelelő gyakorlattal rendelkező
tezetők vontassák a megengedett legne­ A vonóhorog fejterhelés mérésekor az után­
hezebb lakókocsikat/utánfutókat. futó vonószerkezetét ugyanabba a magas­
ságba emelje, mint a megrakott vontatójár­
Magaslaton, hegyvidéken csökken a motor
mű vonóhorog-magassága. Ez főleg az
Sljesítménye és a gépkocsi
ikertengelyes utánfutók esetében fontos.
üjpaszkodóképessége, így nem biztos, hogy
dl ateljes megengedett vontatmány ter­
helést ki tudja használni.

i Vegye figyelembe az egyes országokban


Érvényes előírásokat.

169
Utólagosan beszerelhető eredeti Opel tar­
tozékok segítik a vontatást, pl. nagyméret
visszapillantó tükrök széles
utánfutóhoz/lakókocsihoz.
Labilisabb utánfutók esetében ajánlatos a
lengőmozgások csillapítására stabilizátortl
beszerelni.
Lehetőleg azokban az országokban se lépj!
túl a 80 km/h sebességet, ahol ez
megengedett.
Ügyeljen, hogy elegendő helye legyen J
kanyarodáskor, kerülje a hirtelen kormány­
mozdulatokat.
Ha az utánfutó belengene, vezessen lassab­
G um iabroncs levegőnyom ás M enettulajdonságok,
ban, ne kormányozzon ellen, szükség I
A vontatójármű gumiabroncsainak levegő- vo n tatá si tanácsok esetén akár erősen is fékezzen.
nyomását emelje meg a teljes terhelésnek A fékezett vontatmány biztonsági kötelét az
megfelelő értékre (lásd a 257-262. ábrán nyíllal jelzett szemhez kösse.
oldalakat). Ellenőrizze a vontatmány
Az utánfutó összekapcsolása előtt (kivéve,
gumiabroncsainak levegőnyomását is.
ha gömbfejre ható kilengés stabilizátorral
rendelkezik az utánfutó) zsírozza meg a
gömbfejet.
Az utánfutó viselkedése nagyban függ a
teherelosztástól. Rögzítse a rakományt, és
helyezze azokat középre, a tengely fölé.

170

Ahűtőventilátort villanymotor hajtja, így Az automata sebességváltós gépkocsiknál


hűtőteljesítménye nem függ a motor fordulat- elég teljes gázt adni.
számától. Magasabb motorfordulatszámnál
Nagy terheléssel, emelkedőn történő elin­
több, alacsonyabbnál kevesebb hő ter­
dulás előtt kapcsolja ki a szükségtelen elek­
melődik.
tromos fogyasztókat (pl. fűtött szélvédő és
Ezért emelkedőkön mindaddig ne kapcsoljon első ülés, klímaberendezés).
iissza, amíg a jármű a nagyobb sebesség-
fokozatban is leküzdi az emelkedőt.
[Dízelmotoroknál: 10%-os vagy ennél na­
gyobbemelkedőkön az 1. fokozatban a 30
km/h, a 2. fokozatban az 50 km/h, automata
sebességváltóval „1” állásban a 40 km/h
sebességet ne lépje túl.
[Utánfutó vontatásakor hosszú lejtőn haladva,
agépkocsi fékeinek igénybevétele nagyobb, Elindulás em elkedőn
ezért lehetőleg ugyanabban a fokozatban és
Kézi kapcsolású sebességváltó esetén:
sebességgel haladjon, mint ahogy azt felfelé
lenné. Automata sebességváltó esetén a 3- Az elinduláshoz a legkedvezőbb fordulat-
as, 2-es vagy 1 -es fokozatot kapcsolva szám-tartomány 2500-3000 ford./perc között
közlekedjen. van minden benzin üzemő motor, és 2 0 0 0 -
2 2 0 0 ford./perc között minden dízel motor
Amint a körülmények engedik, kapcsolja
esetében. Ezt a fordulatszámot tartva, a
jánéta D fokozatot.
tengelykapcsoló csúsztatása közben enged­
Amennyiben vészfékezés szükséges, a je ki a kéziféket, és adjon gázt. Eközben
lehetőlegrövidebb féktáv elérése érdekében, lehetőleg ne essen vissza a fordulatszám.
utánfutó vontatásakor a fékpedált a lehető
legnagyobb erővel nyomja.
Vegyefigyelembe, hogy ráfutófékes vagy
anélküli utánfutót vontatva gépkocsija fék-
ávolsága nagyobb, mint az utánfutó nélküli
járművé.1

1) Kereskedelmi jelölés Id. a 223. old.

171
Dízel üzem anyag-rendszer, Ne in d ítson g y o rs tö ltő rő l!
Hibaelhárítás légtelenítés Ezáltal elkerülhető az elektronikus elemek;
X 17 DTL dízel m o to r1*: sérülése.
Ha az üzemanyagtartályból teljesen kifogyott
az üzemanyag, az újratankolás után az In d ítá s b e to lá s s a l v a g y meghúzássá
üzemanyagrendszer automatikus légte- Katalizátorral vaav automata sebességvállj
lenítése érdekében 1 0 másodpercig indítóz­ val felszerelt gépkocsikat nem sza b a d j
zon. A folyamatot 5 másodpercenként betolással vaav meghúzással indítani.
ismételje mindaddig, amíg a motor el nem
indul. A teljes légtelenítéshez járassa a
Indítás segédindító-kábellel $
motort kb. fél percen át magasabb fordulat­
számon. A segédindító-kábel segítségével egymást
jármű akkumulátoráról beindíthatja egy ,
Y 17 DT dízel m o to r1*:
lemerült akkumulátorú gépkocsi motorját.
Amennyiben az üzemanyagtartályból telje­
sen kifogyott az üzemanyag akkor az Különös körültekintéssel járjon el. A követ­
újratankolás után maximum kb 40 mp-ig kezőktől történő bárminemű eltérés az
indítózva légtelenítse automatikusan az akkumulátor fel robbanásából adódó
üzemanyag rendszert. Amennyiben a motor sérülésekhez, valamint mindkét gépkocsi
nem indul be akkor rövid idő elteltével elektromos berendezéseinek meghibá- |
ismételje meg a folyamatot. sodásához vezethet.
Y 20 DTL és Y 20 DTH dízel m o to ro k 1*:
Sose engedje kiürülni az üzemanyag tartályt!
A nagyon magas befecskendezési nyomás
miatt, amennyiben kiürül, az üzemanyag
rendszer légtelenítése összetett feladat. Ezt
csak Opel szakszerviz képes elvégezni.
Ezért a ® jelzés felgyulladása után
mihamarabb és villogása esetén azonnal
tankoljon.

1>Kereskedelmi jelölések a 223. oldalon

172

■ Ne kösse le a lemerült akkumulátort a


gépkocsi elektromos rendszeréről.
■ Kapcsolja ki a felesleges fogyasztókat.
■ Az indítás során ne hajoljon az akkumulá­
tor fölé.
■ A két kábel csatlakozói ne érintsék
egymást.
■ A kéziféket húzza be. A sebességváltó
üres állásban (automata váltó P állásban)
legyen.
A kábeleket a kép szerinti sorrendben kösse
be:
1. Kösse az egyik kábel egyik végét a
I Soha ne gyújtson szikrát vagy nyílt lángot ■ Úgy helyezze el a kábeleket, hogy azok
segédakkumulátor pozitív sarujára (a
azakkumulátor közelében. nehogy a motor forgó alkatrészeihez
pozitív jelet a sarun vagy az akku házán
I Azakkumulátor folyadékot tartsa a találja). érhessenek.
szemtől, bőrtől, szövetektől, fényezett 2. Ugyanezen kábel másik végét kösse a ■ Az áramot leadó gépkocsi motorja az
felületektől távol. A folyadék kénsavat tar- lemerült akkumulátor pozitív sarujára indítás alatt járhat. Az indítási kísérleteket
I talmaz, amely közvetlen érintkezés (plusz jel). legfeljebb. 15 másodpercig végezze, 1
esetén sérüléseket és kárt okoz. percenként ismételve. Beindulás után ne
3. A második kábelt kösse a segédakkumu­ kösse le a kábeleket míg nem járt mind­
I Akkumulátor közelében végzett munka látor negatív sarujára (mínusz jel).
í során viseljen szemüveget. két motor kb. 3 percig, alapjáraton.
4. Ugyanezen kábel másik végét kösse a
IA segédakkumulátor azonos feszültségű ■ A kábelek levétele pontosan a fentiekkel
másik gépkocsi valamely testpontjára (pl.
(12 V) legyen, kapacitása (Ah) ne legyen ellentétes sorrendben történjen.
a motorblokkra, vagy az egyik motor­
lényegesen kisebb a lemerült akkumulá­ felfüggesztés csavarjára).
torénál. A feszültség és a kapacitás
értékek megtalálhatók az akkumulá­ ■ Nem szabad a kábel másik végét a
torokon. lemerült akkumulátor negatív pólusára
kötni!
■ Legyen ez a csatlakozási pont minél
messzebb a lemerült akkumulátortól.

173
A g é p ko csi vo n tatá sa Coupé: Nyissa ki a vonószem helyét takaró A vónószem a szerszámos tasakban, a
fedelet (a gépkocsi elülső lökhárítójának jobb kerék alatt van elhelyezve a csomag­
3, 4 és 5 ajtós valamint Caravan kivitel:
oldalán): felül egy csavarhúzóval pattintsa, tartóban. A pótkerékről a 178. oldalon talál
Nyissa ki a vonószem helyét takaró fedelet
majd lefelé akassza ki. tájékoztatást.
(a gépkocsi elülső lökhárítójának jobb
oldalán): alul pattintsa, majd lefelé akassza
ki.

174

Automata váltóval szerelt jármű csak menet­


irányban, 80 km/h-nál lassabban és max.
100 km távolságra vontatható. Hibás váltó,
nagyobb sebesség vagy hosszabb vontatási
távolság esetén a járművet felemelt elülső
tengellyel vontassa.
Gépkocsiját a legközelebbi Opel szak­
szervizbe szállíttassa, ahol a lehető legjobb
szolgáltatást biztosítják annak érdekében,
hogy gépkocsija mihamarabb ismét
üzemképes legyen.

Autóm entő szolgálat


Csak az Ön által választott szállítóra bízza
ívonószemet az óramutató járásával Lassan induljon el. Kerülje a rángatást. gépkocsiját. A megbízás előtt azonban kér­
Sikező irányban hajtsa be ütközésig majd A nem megengedett húzó igénybevételek jen árajánlatot. Ezáltal elkerülheti a
akerékanya kulccsal (ld. szerszámok, 180. sérülést okozhatnak a gépkocsiban. fölösleges költségeket és az esetleges kár-
old.) húzza meg vízszintes helyzetig. rendezési vitákat a biztosítóval.
Fékezésnél nagyobb pedálerőre lesz szük­
A10981 T ábra a vonószem Coupéra való ség, mivel a fékrásegítő csak üzemelő
felszerelését mutatja. motornál működik.

&vontatókötelet * - vagy még inkább a A szervokormányos gépkocsiknál jelentősen


vonórudat * - csatlakoztassa a nagyobb kormányerőre van szükség: a
wnószemhez. rásegítés csak járó motornál működik.

Kapcsolja be a gyújtást, hogy a kor- Zárja be az ablakokat, a szellőzést kapcsolja


Dányzárat oldja és hogy a féklámpákat, a levegő keringetésre, hogy a vontató gépko­
' öt, valamint az ablaktörlőt működtetni csi kipufogógáza ne jusson az utastérbe.
tója.
Akézi kapcsolású sebességváltót tegye
üresbe, az automata váltót N állásba.

175
M ásik g é p kocsi vontatása Lassan indítson, vezessen rángatás nélkül.
A megengedettnél nagyobb húzóerők
A vontatókötelet * - vagy még inkább a
károsíthatják a gépkocsikat.
vonórudat * - a jobb oldalon a jármű alépít­
ményéhez rögzített vonószemhez csatlakoz­
tassa, semmi esetre sem a hátsó futóműhöz.

176

Elakadásjelző h á ro m s z ö g ^ ❖ és 4 a jtó s és C oupé k iv ite l: C aravan:


elsősegélycsomag @ * Az elsősegélycsomagot és az elakadásjelző Az elakadásjelző háromszög és az
háromszöget tegye a csomagtér oldalfalában egészségügyi doboz a csomagtartó bal
lés5 ajtós kivitel:
kialakított bemélyedésbe és az ábra szerint oldalfalában találhatók.
Ijlzelsősegélycsomagot és az elakadásjelző
rögzítse gumihevederekkel.
I háromszöget tegye a csomagtér oldalfalában

IAlakított bemélyedésbe és az ábra szerint
rögzítse gumihevederrel.
A fedél nyitásához 90°-al fordítsa el a K is á ru s z á llító k iv ite l:
reteszeket. Az elakadásjelző háromszög és az
3 és 5 a jtó s k iv ite l:
egészségügyi doboz a vezetőülés mögött
A pótkerék a csomagtartó borítása alatt
találhatók amint az az ábrán látható.
szárnyas műanyag anyával van rögzítve
Rakodási tanácsokat Id. a 71. oldalon. Hajtsa fel a padlóborítást, mely felső
helyzetében az oldalainál rögzíthető.

178

lajtos és C o u p é k iv it e l: Caravan és kisá ru szá llító k iv ite l: Az ábra szerint emelje meg és hátrafelé
Apótkerék a csomagtartó borítása alatt A pótkerék a csomagtérben, a padló vegye ki a takarólemezt. A pótkereket
eárnyas műanyag anyával van rögzítve. A takarólemez alatt található. Kinyitásához műanyag szárnyasanya rögzíti.
Soroknál fogva hajtsa fel a padlóborítást, hajtsa fel a szőnyeget, forgassa el a zársz­
A pótkerék visszahelyezése után a takaróle­
melyfelső helyzetében a hurkot a csomag- erkezet gyűrűjét, és emelje fel a takaróle­
mez elülső részét illessze a furatokba, hajtsa
fertővilágítás előtt található kampóba mezt.
le és rögzítse a zárszerkezettel. Hajtsa
akasztva rögzíthető.
vissza és rögzítse a szőnyeget.
Á lta lá n o s tá jé k o z ta tó 205/50 R 16 # gumiabronccsal szerelt Astra:
Kiviteltől függően a pótkerék lehet szükség­ A pótkerék kisebb gumiabronccsal szerelt
kerék. Vegye figyelembe a 165, 185. és 257. lemeztárcsa. Amennyiben pótkereket
oldalakon található megjegyzéseket. használ a gépkocsi viselkedése megvál­
Szükségkerékkel felszerelt jármű esetén tozhat, különösen csúszós útfelületen. Minél
vegye ki a távtartókat amennyiben teljes hamarabb javíttassa meg és egyensúlyoz­
méretű pótkereket kíván behelyezni. tassa ki a sérült abroncsot és cserélje vissza
a kerekeket.
Könnyűfém keréktárcsák * esetén is lehet a
Astra OPC: A pótkerék kisebb gumi­
pótkerék acéltárcsás.
abronccsal szerelt Amennyiben pótkereket
Ha téli gumikat # használ az autón, de a használ a gépkocsi viselkedése megvál­
pótkerék hagyományos gumival szerelt, tozhat, különösen csúszós útfelületen. Minél
vegye figyelembe, hogy a pótkerék felsze­ hamarabb javíttassa meg és egyensúlyoz­
relésével megváltoznak a jármű menettulaj­ tassa ki a sérült abroncsot és cserélje vissza
donságai, ezért minél hamarabb javíttassa a kerekeket.
meg és egyensúlyoztassa ki a téli abroncsot
A lecserélt 215/40 R 17 mérető kereket a
és cserélje vissza a kerekeket.
külső oldalával lefelé helyezze a pótkerék
tartóba majd rögzítse a mőanyag
szárnyasanyával.

180

Kerékcsere ■ Rögzítse a cserélendő kerékkel átlósan


szemben levő kereket ékekkel, vagy
Biztonsága érdekében tegye meg a
megfelelő kővel, fadarabbal a kerék előtt
kővetkező előkészületeket, és tartsa be a
és mögött is.
kővetkező tanácsokat:
I Lehetőség szerint szilárd, sík, csúszás- ■ A gépkocsiemelőt csak kerékcseréhez
1 mentes talajon parkoljon. használja.
f Kapcsolja be a vészvillogót, húzza be a ■ Ha a talaj túlságosan laza, helyezzen
[ kéziféket, automata sebességváltó kemény lapot (max. 1 cm vastagot) az
esetén a választó kar P, kézi kapcsolású emelő alá.
i váltó esetében az első vagy hátrameneti
■ Soha ne másszon a megemelt gépkocsi
I sebességben legyen.
alá.
I Állítsa fel megfelelő módon az elakadást
■ Ne indítsa be és ne járassa a motort a
jelző háromszöget.
gépkocsi megemelt állapotában.
I Sememberek sem állatok nem tartózkod­ 1. A keréksapkát egy, a tárcsa kivágásába
hatnak a gépkocsiban felemelésekor. helyezett csavarhúzóval pattintsa le.
IA gépkocsi megemelése előtt a kormány­
zott kerekeket forgassa egyenes állásba.
I Soha ne cseréljen egyszerre több

181
9375 T

A dísztárcsát a szerszámkészletben talál­ Lopásvédelemmel ellátott dísztárcsát a A dísztárcsát a szerszámkészletben talál


ható szerszámmal vegye le. Szerszámok szerszámok között található kulccsal ható szerszámmal vegye le. Szerszámok
- I d a 180. old. vegye le úgy, hogy azt a záron lévő - I d a 180. old.
mélyedésbe illeszti.
Amennyiben a zárat kézzel nem tudja
oldani, akkor helyezzen egy csavarhúzót
a kulcson található bevágásba és ennél
fogva forgassa azt el.

Lopásvédelemmel ellátott könnyűfém 2. Lazítsa meg a kerékcsavar kulccsal a


keréktárcsákról a keréksapkát a szer­ kerékcsavarokat.
számok között található kulccsal vegye le

183
3. Az oldalsó küszöb elején és hátulján 4. Helyezze az emelőt (elöl, ill. hátul) a A hajtókar forgatásakor ügyeljen arra,
takarólemezek fedik az emelési pontokat. jármű alá úgy, hogy az emelőkarom (nyíl hogy az emelő talpának éle függőleges®
Hajtsa ki a takarólemezt. az ábrán) a jármű alján végigfutó peremet a perem kivágása alatt érintse a talajt
körülölelje és a peremen levő kivágásba
A hajtókar forgatásával emelje meg ajár­
beleüljön.
művet.
5. Csavarja ki a kerékcsavarokat.
(Lopásvédelemmel ellátott dísztárcsa
esetén vegye ki az adaptert.)
6 . Cserélje ki a kereket. Pótkerék - Id. a
178. old.

184

10. Pattintsa fel a kerékre a keréksapkát, M egjegyzések a sz ü k s é g k e ré k rő l


és/vagy a csavarsapkákat. ■ Csak egy szükségkereket szereljen a
A dísztárcsa felszerelése előtt tisztítsa gépkocsira.
meg a keréktárcsát a rögzítőfülek ■ Ne vezessen 80km/óránál gyorsabban.
környezetében. A dísztárcsa hátsó
■ Lassabban kanyarodjon.
oldalán levő szelepjeinek a kerékszelep
felé kell mutatnia. ■ Ne használja huzamos ideig a szükség­
Lopásvédelemmel ellátott dísztárcsa: kereket.
határozottan reteszelje a kulccsal. ■ Késedelem nélkül cserélje vissza a
Könnyűfém keréktárcsa: a keréksapka kijavított kereket.
hátsó oldalán levő tüske a keréktárcsa ■ Ne használjon hóláncot. Amennyiben
megfelelő furatába kell, hogy illeszked­ hólánc használata közben kap defektet
jen. az egyik elülső kerék akkor a szükség­
Lopásvédelemmel ellátott könnyűfém kereket hjátulra szerelje fel. Helyéről a
7. Csavarja vissza a kerékcsavarokat.
keréktárcsák esetén illessze helyére a hátulsó kereket szerelje előre. Állítsa be a
f (Lopásvédelemmel ellátott dísztárcsa
keréksapkát és rögzítse a különleges gumiabroncsok levegőnyomását.
esetén először az adaptert helyezze
vissza.) fejkialakítású csavarral.

8. Engedje le a gépkocsit. 11. Pattintsa vissza az emelési pontot takaró


burkolatot. A kicserélt kereket, valamint
8. Húzza meg keresztirányban egymás után a szerszámokat és az elakadásjelző
l akerékcsavarokat. háromszöget tegye vissza a csomag­
tartóba, a helyére.
12. A kerékcsavarok meghúzási nyomatékát
minél hamarabb ellenőriztesse. Adatok a
257. oldalon.
13. A kicserélt kereket javíttassa meg és
egyensúlyoztassa ki.
14. A szükségkereket a lehető leghamarabb
cserélje vissza a kijavított kerékre.

185
Elektrom os rendszer Forgassa el érme segítségével 90 fokkal a Biztosíték cseréjéhez a fogantyúnál húzva
csavarokat majd emelje ki a tárolórekesz hajtsa ki a biztosítékdobozt.
G yú jtó b e re n d e zé s keretét.
Az elektronikus gyújtóberendezés nagy
A biztosítékok kiosztása a burkolat hátulján
teljesítményű. Elemeinek érintése tilos, található.
életveszélyes.

B izto síté kd o b o z
A biztosítékdoboz a kormányoszlop mellett
balra, a tárolórekesz mögött helyezkedik el.
Nyissa ki a tárolórekeszt, nyomja be az
oldalsó határolókarmokat majd teljesen
hajtsa le és emelje ki.

186

A hibás biztosítékot az elolvadt szálról lehet


felismerni. A biztosítékot csak akkor cserélje
ki, ha a hiba okát meghatározta és kijavította.
Csak az előírt értéknek megfelelő biz­
tosítékokat szereljen be. Annak értéke min­
den biztosítékon megtalálható.

Biztosítékok Biztosítékok
azonosító szín érték1*
barna 7.5A
piros 10A
kék 15A
sárga 20A
zöld 30A
narancssárga 40A
Ajánlatos, mindig magánál tartani egy kész- Biztosíték cseréjekor kapcsolja ki a
letbiztosítékot, amelyet bármely hivatalos vonatkozó kapcsolót, illetve a gyújtást.
Opel márkakereskedésben beszerezhet.
Csúsztassa a segédeszközt a biztosítékra,
Atartalék biztosítékokat a biztosíték-
majd húzza ki.
dobozban lehet elhelyezni.
Abiztosíték cseréjéhez a biztosítéktábla jobb
oldalában talál biztosítékfogó segédeszközt.

1>Amperben

187
Sorsz. Áramkör Érték'1
10 Kürt 15 A
KODIERUNG
CODING t e I D GZ) í p \ o * • 11 Központizár 30 A
12 Ködlámpa 15 A
V
13 Információs kijelző 7,5A
051 14 Ablaktörlő, tolótető 30 A
R R R KL.
KL. KL. CD (Coupé)
1 2
P 3><£ o te ű $D 15
p
ta
14
15 01 ^ 1 58K [f KL W
21
A (®)
6 7 8 10 n 12 13 15 16 17 18 19 22 23
L L L w (£ > dlt?
15 Elektromos ablak- 7,5A
tS D
P o £ o o go = ? C50 & «D>
o <* E3\ emelők, tolótető, külső
4 5 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34* 35 36 37 38 39 40 41
visszapillantó tükrök
16 Ködzárfény 10 A
17 Elektromos ablakemelők 30 A
B iztosítékok, és az á ltaluk védett Sorsz. Áramkör Érték1’
18 Fényszóró magasság- 7,5A
le g fo nto sa b b áram körök 5 - -
állítás
Biztosítékok az utastérben 6 Jobb tompított fény, 10 A
Sorsz. Áramkör Érték1’ 19 Rádió, carphone, 10A
7 Jobb helyzetjelző, infotainment
1 első, hátsó, 20 Elektromos ablakemelők 30A
2 Fűtőventillátor, rendszámtábla világítás 10 A
Fűtött elülső ülések 30A 21 Gyújtáskapcsoló, 7,5A
8 Jobb fényszóró 10 A
riasztó, rádió
3 Hátsó szélvédőfűtés 40 A 9 Fényszóró mosó 30 A
22 Vészvillogó, 15A
4 _ _ berendezés információs kijelző,
fedélzeti számítógép,
visszajelző lámpák
23 ABS, szervo kormány 10A I

1>Amperben

188

Sorsz. Áramkör Érték1’


24 Bal tompított fény, fény­ 10 A
szóró magasság állítás
25 Bal helyzetjelző, első, 10 A
hátsó, rendszámtábla
világítás
26 Bal fényszóró 10 A
27 - -
28 Utastér világítás 7,5 A
29 Vészvillogó, 10 A
utastér világítás
30 Tetőablak 30 A
- -
Sorsz. Áramkör Érték1’ Sorsz. Áramkör Érték1’
31
32 Nappali világítás 36 Fűtött mellső ülések, 20 A 39 Automata sebességváltó, 7,5 A
(Skandinávia), fényszóró cigaretta gyújtó motor hűtőventilátor,
figyelmeztető, riasztó 10 A 37 - légkondicionáló rsz.

33 Vonóhorog 30-as 20 A 40 Motor hűtőventilátor,


38 Féklámpa, automata 10 A
csatlakozó légkondicionáló rsz. 7,5 A
sebességváltó, informá­
34 CD cserélő, információs 20 A ciós kijelző sebességtartó 41 Külső visszapillantó­
kijelző, rádió, carphone, tükör, fűtés 10 A
infotainment
35 Automata sebességváltó, 10 A
motor hűtőventilátor,
légkondicionáló rsz.

•Amperben

189
Izzólámpacsere
Izzócsere előtt kapcsolja ki a vonatkozó 1
kapcsolót.
Az izzólámpát csak a foglalatnál fogja meg!
Az ujjakról származó olaj és zsír az üvegről
elgőzölög, és tompítja a tükröt. A megérinte#
felületet tiszta, alkoholos vagy spirituszom j
szálmentes ronggyal törölje le.
A csere izzónak meg kell felelni a kiégett
izzó foglalatán található adatoknak. Az ott
leolvasható wattértéket ne lépje túl.

Fényszóró beállítás

Biztosítékok a motortérben A gépkocsi elektromos rendszerét legfeljebb Figyelem! A fényszóró-beállítást bízza hiva­
Az izzító rendszer és az üzemanyagszűrő 8 db főáramköri biztosíték védi felszerelt­ talos Opel márkaszervizre, ahol szaktudás­
(dízelmotor) biztosítékai a felszereltségtől ségtől függően. sal és megfelelő berendezéssel rendel- I
függő más biztosítékokkal és relékkel együtt keznek. A beállítást a fényszóró magas­
A főbiztosítékok dobozának fedelét felfelé ságállító kapcsoló 0 helyzetében kell
egy dobozban találhatók.
húzza le. elvégezni.
Amennyiben ezen biztosítékok valamelyike
kiég akkor az elektromos rendszer jelentős
részei esnek ki, forduljon hivatalos Opel
márkaszervizhez.

Tompított- é s t á v f é n y : 3. Vegye ki a foglalatot a lámpaházból. 4. Vegye ki az izzót a foglalatból.


iényszóróegységben külön izzója van a 5. Helyezze be az új izzót a foglalatba.
tompított- (külső) és a távfénynek(belső). Ne érintse meg az izzó üvegét.
Tompított fény 6. Úgy helyezze be az új izzót, hogy a
t, Nyissa fel a motorháztetőt és támassza foglalaton lévő két fül illeszkedjen a ház
ki. kivágásaiba.
I Markolja meg a foglalatot és forgassa az 7. Forgassa ütközésig az óra járásával
órajárásával ellentétes irányban. megegyező irányba a foglalatot.

191
Tá vfény 3. Vegye ki a foglalatot a lámpaházból. 4. A rögzítőnyelvet megemelve húzza ki a
1. Nyissa fel a motorháztetőt és támassza csatlakozót a foglalatból.
ki.
5. Csatlakoztasson új izzóval szerelt foglala­
2. Markolja meg a foglalatot és forgassa az tot. Ne érintse meg az izzó üvegét.
óra járásával ellentétes irányban.
6 . Úgy helyezze be az új izzót, hogy a
foglalaton lévő két fül illeszkedjen a ház
kivágásaiba.
7. Forgassa ütközésig az óra járásával
megegyező irányba a foglalatot.

5. Helyezze vissza a foglalatot a házba, és


elforgatva rögzítse.

helyzetjelző 3. Vegye ki az izzót a foglalatból.


Nyissa fel a motorháztetőt és támassza 4. Helyezzen be egy új izzót.
ki.
Azóramutató járásával ellentétes irányba
forgatva vegye ki a foglalatot.

193
Ködlám pák $
Az izzócserét hivatalos Opel márka-
szervizben végeztesse el.

Mellső irányjelző 3. Finoman nyomva és elfordítva vegye ki


az izzót a foglalatból.
1. Nyissa fel a motorháztetőt és támassza
ki. 4. Helyezze be az új izzót, majd elforgatva
rögzítse a házban a foglalatot.
2. Forgassa el az óramutató járásával ellen­
tétes irányba és vegye ki a foglalatot.

194

8409 T

átulsó helyzetjelző, fék, irányjelző, 2. Húzza le a csatlakozót a foglalat tartóról. 5. Nyomja össze a foglalattartón található
itató, és köd zárfény izzók rögzítőfüleket és emelje ki a foglalattartót.
3. Fogja meg kívülről a lámpatestet és belül­
és5 ajtós kivitel: ről csavarja le a két műanyag kézi­ Az izzók sorrendje felülről lefelé:
Pattintsa ki a burkolatot. csavart. Köd zárfény
Irányjelző
4. Vegye ki a lámpatestet.
Tolató lámpa
Helyzetjelző/Féklámpa
(kétszálas izzó)
6. Vegye ki az izzót a foglalatból.
7. Helyezzen be egy új izzót és tegye vissza
a foglalattartót és a lámpatestet illessze
helyére a karosszériában, majd rögzítse
a kézicsavarokkal. Helyezze vissza a
csatlakozót és pattintsa be a burkolatot

195
4 ajtós és Coupé kivitel: 2. Húzza le a csatlakozót a foglalat tartóról. 5. Nyomja össze a foglalattartón található
1. Pattintsa ki a burkolatot. rögzítőfüleket és emelje ki a
3. Fogja meg kívülről a lámpatestet és
belülről csavarja le a két műanyag kézi­ Az izzók sorrendje felülről lefelé:
csavart. Köd zárfény
Irányjelző
4. Vegye ki a lámpatestet.
Tolató lámpa
Helyzetjelző/Féklámpa
(kétszálas izzó)
6. Vegye ki az izzót a foglalatból.
7. Helyezzen be egy új izzót és tegye
a foglalattartót és a lámpatestet illessze
helyére a karosszériában, majd rögzítse
a kézicsavarokkal. Helyezze vissza a
csatlakozót és pattintsa be a burkolatot

196

Caravan és kisáru s z á llító : 2. Fogja meg kívülről a lámpatestet és belül­ 4. Nyomja kifelé a foglalattartó közepén
LAreteszek elforgatásával nyissa ki a ről csavarja le a két műanyag található rögzítőfüleket és emelje ki a
fedelet. szárnyasanyát. foglalattartót.
Akisáru szállítón pattintsa ki a fedelet. 3. Vegye ki a lámpatestet. Az izzók sorrendje felülről lefelé:
Köd zárfény
Irányjelző
Tolató lámpa
Helyzetjelző/Féklámpa
(kétszálas izzó)
5. Vegye ki az izzót a foglalatból.

6. Helyezzen be egy új izzót, tegye vissza a


foglalattartót és a lámpatestet illessze
helyére a karosszériában, majd rögzítse
a szárnyasanyákkal. Tegye helyére a
burkolatot.

197
Rendszámtábla világítás 3. Nyomja le a lámpatest jobb- és emelje 4. A műanyag nyelv megnyomásával nyissa
meg a bal oldalát majd vegye ki. szét a lámpaházat.
3, 4 és 5 ajtós kivitel:
1. Nyissa ki a csomagtartót. 5. Vegye ki az izzót a foglalatból.

2. A függőlegesen a lámpatest oldalán talál­ 6. Helyezzen be új izzót.


ható nyílásba helyezett csavarhúzót 7. Szerelje össze a lámpházat, majd illessze
maga felé húzva akassza ki a rugót. és pattintsa a helyére.

2. A műanyag nyelv megnyomásával nyissa Caravan és kisáru szállító:


szét a lámpaházat. 1. Nyissa ki a csomagtartót.
3. Vegye ki az izzót a foglalatból. 2. A csomagtartó fogantyú aljában csavarja
4. Helyezzen be új izzót. ki a megfelelő két csavart. Vegye ki a
lámpatestet.
5. Szerelje össze a lámpházat, majd illessze
és pattintsa a helyére. 3. Az izzót enyhén a rugós érintkező irányá­
ba nyomva vegye azt ki.
4. Helyezzen be új izzót.
5. Helyezze vissza a lámpatestet és
rögzítse a csavarokkal.

199
U tastér világítás, 2. Tolja az izzót enyhén a rugózó érintkező Elülső utastér világítás és
h á tulsó olvasólám pa irányába és vegye azt ki. olva só lá m p á k ❖
ke sztyű tartó világítás, Olvasólámpa esetében vegye ki a Kiszerelése előtt csukja be az ajtókat, hogy
cso m a g té r vilá g ítá s megfelelő izzót. a lámpák ne legyenek bekapcsolva.
Az utastér világítás lámpatestének, vagy a 3. Helyezzen be új izzót. 1. Emelje ki a lencsét a házából.
hátulsó olvasólámpák valamelyikének ki­ 4. Illessze a lámpatestet a nyílásba és pat­
szerelése előtt csukja be az ajtókat, hogy a tintsa helyére.
lámpák ne legyenek bekapcsolva.
A csomagtér világítás lámpatestének ki­
szerelése előtt nyomja le a lámpa érintkező­
gombját, hogy az ne legyen bekapcsolva.
1. Csavarhúzó segítségével emelje ki a
lámpatestet a helyéről.
Olvasólámpával * egybeépített belső
világítás esetén az olvasólámpa lencséjét
emelje ki a házból.

200

Műszerfal világítás, inform ációs


kijelző * világítása
Az izzókat Opel Márkakereskedésben
cseréltesse ki.l

l Vegye ki az izzót a foglalatból.


I Helyezzen be új izzót.
í. Illessze vissza a lencsét és pattintsa
helyére.

201
Gyors, megbízható és egyéni kiszolgálást
Opel Service kap.
Az Opel által kiképzett, tapasztalt szakem­
berek dolgoznak az Opel előírásai szerint.
Minden hivatalos Opel Márkakereskedőnél
Eredetil Opel Alkatrészek és Tartozékok
valamint kifejezetten az Ön járműve
módosításához jóváhagyott alkatrészek '
kaphatók.
Minden alkatrész különleges minőségi és
pontossági ellenőrzésen megy keresztül,
amelynek során biztosítják a speciálisan
Opel járművek számára való alkal­
Célunk, hogy tartósan örömét lelje gépkocsi­ masságukat, biztonságukat és meg­
jában. bízhatóságukat.
Amennyiben gépkocsija meghibásodna, ne Az Opel Service mögött a világ egyik vezeti
nyugtalanítsa a megoldás, mivel rendel­ autógyártójának tapasztalata áll.
kezésére áll az Opel Assistance, hogy segít­ Az Adam Opel AG és a General Motors
sen Magyarországon és 30 további európai képviseleteinek vevőszolgálati részlegei
országban. Az Opel Assistance-ről szóló mindenütt felvilágosítást és segítséget nyúj­
tájékoztató a felülvizsgálati füzetben talál­ tanak.
ható.
Minden hivatalos Opel Márkakereskedő első
osztályú szolgáltatást nyújt megfelelő
árakon. Címeik és telefonszámaik az
OPEL SERVICE
c. kiadványban találhatók.

202

Vauxhall Motors Ltd. Opel Hellas S.A. Opel Italia S.p.A.


Sün House, O sborne R oad 56 Kifisias Avenue & Delfon str. Piazzale deirindustria 40
Won, Bedfordshire 151 25 Athén - Görögország 00144 Róma - Olaszország
IU13YT-Anglia Tel. 1-6 80 65 01 Tel. 06-5 46 51
Telefon; 05 82-42 72 00
Opel Nederland B.V. Opel Portugál
Opel Austria G es.m .b.H . Baanhoekweg 188 Quinta da Fonté
SroB-Enzersdorfer Str. 59. 3361 GN Sliedrecht - Hollandia Ed. Fernao Magalhaes, Piso 2
1220Becs - Ausztria Tel. 0 78-42 21 00 Porto Salvo
fel. 01-2 88 99
Opel Ireland Ltd. 2780 Oeiras - Portugália
Opel Belgium N, V. Opel House, Unit 60, Heather Road Tel. 01-4 40 75 00
ftins Boudewijnlaan 30 Sandyford, Dublin 18 - Írország Opel Espa-a de Automóbiles S.A.
850Kontich - Belgium Tel. 01-216 10 00 Passeo de la Castellana, 91
lel. 03-4 50 63 11 28046 Madrid —Spanyolország
General Motors Poland Sp. z o.o.
OpelC & S spol. s. r. o. Domaniewska 41 Tel. 900 20 25 20
KaPankráci 26 00-672 Varsó - Lengyelország Opel Suisse S.A.
14000 Prága 4 - Cseh Közt. Tel. 0 22-6 06 17 00 SalzhausstraBe 21
102-61 21-88 21 2501 Biel/Bienne - Svájc
Luxemburgban forduljanak a belgiumi Opel
el Danmark képviselethez Kontichben. Tel. 0 32-21 51 11
svejen 22
Opel Southeast Europe Kft. Saab Opel Svergie AB
2860Soborg - Dánia Esbogatan 8
fel. 039-57 85 0 0 Szabadság út 117
2040 Budaörs - Magyarország 164 74 Kista - Svédország
JpelOy Tel. 36 23 446-302 Tel. 08 632 85 00
lajuniityntie 5
ADAM OPEL AG. Opel Türkiye Ltd. Sti.
5)320Helsinki - Finnország Kemalpasa yolu üzeri
el. 0-61 5 8 81 Bahnhofsplatz 1
65423 Rüsselsheim - Németország 35861 Torbali/lzmir - Törökország
3pel Francé Tel. 0 61 42-66 50 00 vagy 0 61 42-7 70 Tel. 02 32-8 56-14 53
19. avenue du M ara is
Opel Norge AS Albániában, Bosnia-Hercegovinában,
Ingle Quai de B re zo n s
Kjellerholen 24 Bulgáriában, Horvátországban,
15101Argenteuli Cedex - Franciaország Makedóniában, Romániában,
el. 1-34 26 30 00 2020 Skedsmokorest - Norvégia
Tel. 63 89 52 00 Szlovéniában és Jugoszláviában
forduljanak az Opel Southeast Europe Kft.-
hez Budapesten

203
A felülvizsgálati füzetet tartsa a kesztyű- j
Karbantartás, tartóban.

Opel átvizsgálási A karbantartási munkákat, csakúgy minta


karosszéria és részegységek javítását Opel
rendszer Márkakereskedőnél végeztesse. A szak- j
műhelyek rendelkeznek a kellő típusisme- I
rettel, célszerszámokkal és a szükséges |
gyári javítási előírásokkal.
Külön korróziós átvizsgálás
Évente egyszer, Opel Márkakereskedőnél I
kell elvégeztetni, az éves Opel átvizsgálás
részeként, vagy külön, Id. az Opel felülvizs­
gálati füzetet.

Annak érdekében, hogy biztosítsa gépjár­


műve üzem- és forgalombiztonságát és,
hogy gépjárműve megőrizze értékét fontos,
hogy az Opel által előírt időszakonként min­
den karbantartási munkát elvégeztessen.
A következő felülvizsgálat időpontját a
felülvizsgálati kijelző mutatja az idő vagy
kilométer intervallum függvényében,
aszerint, hogy melyiket éri el hamarabb.
A felülvizsgálati füzetben megjelölt karban­
tartási peiódusok a mértékadóak (felülvizs­
gálati kijelző: Id. 30. oldal)
Amennyiben rendszeresen rövid távokra,
gyakori hidegindítással vagy araszoló városi
forgalomban használja gépkocsiját, akkor
egy további közbenső olaj és olajszűrő csere
ajánlott.

Soha ne végezzen saját maga semmilyen M otorolaj


javítási, beállítási, karbantartási munkát a
gépkocsin, különösen ne a motoron, a Az Opel olaj különösen megfelelő a motor
számára.
karosszérián vagy a biztonsági beren­
dezéseken! Akaratlanul is megszeghet ezzel Ez a kiváló minőségű olaj mind nyári mind
előírásokat, és a nem megfelelő téli használatra alkalmas.
munkavégzéssel veszélyeztetheti önmaga
Használhat még megfelelő viszkozitási
és mások biztonságát.
osztályú (SAE) és minőségű (ACEA) márkás
HD olajokat - Id. az Olaj tájékoztatót a
Folyadékszintek ellenőrzése és
219-221. oldalakon. Az ACEA osztályba
utántöltése sorolás minőségi alapkövetelmény.
A könnyebb azonosíthatóság érdekében a Márkázott olajok esetében a gyártók kötele­
motorolaj betöltő nyílás, a hűtőfolyadék sek biztosítani azt, hogy az általuk szállított
kiegyenlítő tartály, a szélvédőmosó tartály, olaj megfeleljen az Opel járművekbe.
valamint a fényszórómosó tartály betöltő
Biztonsági m e g je g yzé s
nyílásai és az olajszint ellenőrző pálca
AgyújtófeszüItséget vezető kábelek által fogantyúja sárga színű.
(kozott sérüléseket elkerülése érdekében
uak kikapcsolt gyújtás mellett végezzen
lenőrzéseket a motortérben (pl. fékolaj
ágy motorolaj szintellenőrzés).
Balesetveszély! A hűtőventilátort hőkapcsoló
vezérli, így váratlanul beindulhat, kikapcsolt
gyújtás mellett is!

Azelektronikus gyújtóberendezés nagy


teljesítményű. Elemeinek érintése tilos,
életveszélyes!
Motorolaj szint Az olajszintet vízszintesen álló gépjárműnél Az ellenőrzéshez húzza ki az olajszint
Minden motor fogyaszt bizonyos mennyisé­ és álló, üzemmeleg motornál kell ellenőrizni. ellenőrző pálcát, törölje tisztára és ütközésig
gű olajat. Az ellenőrzés előtt, a motor leállítása után tolja vissza. Ismételt kihúzásakor ellenőrizze
várjon legalább két percet, hogy a motorban a szintet. Amennyiben az olajszint az
Ezért az olajszintet 500 kilométerenként, feltöltési jelölésig A (8421 T ábra) süllyedt,
lévő olaj az olajteknőbe visszafolyjon. Hideg
vagy egy hosszabb út előtt ellenőrizni kell. akkor töltse utána
motor esetében az olaj jóval hosszabb idő
Check controllal # szerelt gépkocsik alatt folyik le. Az olajszint a nívópálca felső jelénél B ne
esetében az olajszint ellenőrzése legyen magasabban. Ez pl. megnövekedett
automatikus - Id. a 36, 44. ;s 48. oldalakat. olajfogyasztáshoz, a gyújtógyertyák
elolajosodásához és túlzott olajkoksz lerakó
dáshoz vezetne.

206

^töltéshez lehetőleg az utolsó olaj- Az olajfogyasztás jó pár ezer kilométer Motorolaj csere, motorolajszűrő csere
ierénél betöltöttel azonos olajat használjon. megtétele után állandósul, így csak ezek Mivel az olajnak nem csak a motorműködés,
(ídóolaj táblázat - Id. 219 . oldal. után határozható meg az olajfogyasztás hanem az öregedés révén is romlanak
mértéke. kenési tulajdonságai, az olajcserét az idő
éltöftésí mennyiségek - Id 264, 265. oldalak. illetve kilométer intervallumok szerint kell
elvégeztetni.
Eredeti Opel olajszűrőt használjon!
A használt olajszűrőket és üres olajos kan­
nákat nem szabad a kommunális hulladékha
keverni! Az olajat és olajszűrőt hivatalos
Opel Márkakereskedésben cseréltesse, ahol
ismerik a veszélyes hulladékokra vonatkozó
előírásokat és ezzel védik a környezetet és
az Ön egészségét!

207
Diesel üzemanyag szűrő Általános tájékoztató
Szélsőséges üzemeltetési körülmények
Minden olajcserekor ellenőrizni kell az üzem­ esetén pl. nagy páratartalmú területeken
anyag szűrőben leülepedett vizet. (főleg partvidékeken), nagyon magas vagy
X 17 DTL motor1*: alacsony hőmérséklet illetve jelentősen
Helyzzen gyűjtőedényt a szűrőház alá. ingadozó nappali és éjszakai hőmérséklel
Lazítsa meg a szűrőház tetején található esetén gyakrabban ellenőrizze a szűrőt.
csavart Torx T 30-as csavarhúzóval. A víz
leeresztéséhez a szűrőház alján található H űtőfolyadék
csavart kb. egy fordulattal lazítsa meg.
A hűtőrendszer túlnyomás alatt működik.
A vízleeresztés megtörtént amint gázolaj Ezért a hűtővíz hőmérséklete 100 °C fölé
jelenik meg a csövön. Húzza meg mindkét emelkedhet.
csavart és helyezze a tartóba a csövet.
A glikol bázisú hűtőfolyadék kiváló korrózió-
Y17DT motor1*: védelmet biztosít a hűtő- és fűtőrendszer
Felfelé emelje ki kissé a szűrőt a tartóból. X 20 DTL és Y 20 DTH motorok1*: számára és -3 0 °C-ig fagyálló. Egész éven
Helyezzen felfogó edényt a szőrőház alá. Helyzzen gyűjtőedényt a szűrőház alá. át a hűtőrendszerben marad és nem szük­
Lazítsa meg a szűrőház tetején található Lazítsa meg a szűrőház tetején található séges lecserélni.
csavart Torx T 30-as csavarhúzóval. A víz csavart Torx T 30-as csavarhúzóval. A víz Szükség esetén csak a General Motors
leeresztéséhez a szűrőház alján található leeresztéséhez a szűrőház alján található GME L 6 368 specifikációbnak megfelelő
csavart kb. egy fordulattal lazítsa meg és csavart kb. egy fordulattal lazítsa meg. 19 40 656 katalógusszámú Opel fagyálló
engedje le a vizet.
A vízleeresztés megtörtént amint gázolaj hűtőfolyadékot használjon.
A vízleeresztés megtörtént amint gázolaj jelenik meg a csavarnál. Húzza meg mindkét A fagyálló folyadék káros az egészségre
jelenik meg a csavarnál. Húzza meg mindkét csavart. Sohase engedje kifogyni a gáz­ ezért csak eredeti dobozában és gyermeki
csavart. Sose engedje leürülni a szűrőt, mert olajat! Az üzemanyag rendszer kiürülése tői elzárva tárolandó.
a rendszer légtelenítése összetett feladat. utáni légtelenítés összetett feladat. Ezen
Ld. a 172. old. motorok esetében ezt csak Opel Márka-
szerviz tudja elvégezni, (ld. 172. old.)

1> Kereskedelmi jelölés: (ld. 201. old.)

208

Vízzel történő feltöltés után hivatalos Opel


Márkakereskedésben ellenőriztesse a hűtő-
folyadék sűrűségét és szükség esetén
töltessen hozzá fagyálló folyadékot.
A betöltőnyílás kupakjának visszahelye­
zésekor ügyeljen annak ütközésig történő
zárására.
Hűtőfolyadék hőmérséklet
Fizikai törvényszerűség, hogy a motor
hőmérséklet jelző műszer csak megfelelő
hűtőfolyadék szint esetén mutat helyes
értéket.
Üzem közben a hűtőrendszer nyomás alatt
van, ezért a hűtőfolyadék hőmérséklete
íagyvédelem Hűtőfolyadék szint 100 °C fölé emelkedhet.
thűtőfolyadék sűrűségét a tél beállta előtt A szigetelt hűtőrendszerből alig távozik
folyadék, így nagyon ritkán szükséges feltöl­ Amennyiben a műszer a piros zónába ér
méresse meg hiteles eszközzel Opel Márka-
teni. azonnal ellenőrizze a folyadék szintet!
íervizben. A hűtőfolyadéknak kb. -30 °C-ig
■ Alacsony hőtőfolyadék szint:
all afagyvédelmet biztosítania. A túl ala-
A kiegyenlítő tartályban a hűtőfolyadék szint­ Töltse fel - ld Hőtőfolyadék szint.
I sonyfagyálló sűrűség csökkenti a fagy- és
je kicsivel a „KALT” (hideg) jelzés felett kell Azonnal keressen fel egy hivatalos Opel
lorrózió védelmet. Amennyiben szükséges a
legyen hideg motor mellett. A szint üzemme­ Márkakereskedést, hogy kiküszöböljék a
jgyállót pótolni keli.
leg motornál megemelkedik, majd kihűlve hibát!
I lahűtőfolyadék vesztés esetén a rendszert ismét lecsökken. Amennyiben a hűtő-
teel töltötték utána, akkor a sűrűség folyadék szint a jelzés alá csökken, akkor ■ Megfelelő hőtőfolyadék szint:
ilenőrzése után szükség szerint fagyállót után kell tölteni egy kicsivel a jelzés fölé. Azonnal keressen fel egy hivatalos Opel
íll a hűtőfolyadékhoz keverni. Márkakereskedést, hogy kiküszöböljék a
megnövekedett hőtőfolyadék hőmérsékletet
A hűtőfolyadék tágulási tartályán lévő
okozó hibát!
feltöltő sapka levétele előtt hagyja lehűlni
a motort. Óvatosan vegye le a sapkát,
úgy, hogy a túlnyomás lassan
kiszökhessen, különben égési sérüléseket
szenvedhet.

209
Utántöltéshez csak nagy teljesítményű Opel Fékfolyadék csere
fékfolyadékot használjon (Id. Műszaki adatok A fékfolyadék higroszkopikus, azaz nedves­
- 221. oldal) séget szív magába. Fékezéskor gőzbubo­
rékok keletkezhetnek amelyek a fékhatást
Amennyiben a fékfolyadékot pótolni kellett, a
befolyásolják.
fékfolyadék vesztés okát hivatalos Opel
Márkakereskedésben szüntettesse meg! Ezért a felülvizsgálati füzetben megadott fék-,
folyadék csere intervallumokat be kell tartani,
A fékfolvadékot hivatalos Opel márkakeresj
kedésben cseréltesse le. ahol ismerik a
veszélyes hulladékokra vonatkozó előírá­
sokat és ezzel, védik a.környezetet é§ m M

Fékfolyadék
Fékfolyadék szint

Figyelem! A fékfolyadék mérgező és


károsítja a gépkocsi fényezését!

A tartályban a fékfolyadék szintje nem lehet


a MAX jel fölött vagy a MIN jel alatt.

210

liblaktörlők
] tésztakilátás elengedhetetlen a biztonsá-
I psközlekedéshez. Ezért rendszeresen
I fenőrizze az ablaktörlő és a fényszórómo-
I i* berendezés megfelelő működését.
ígesszélvédőn működtetett ablaktörlő a
I Mőgumik éleinek sérüléséhez vezet.
I naszatoló ablaktörlő gumit puha ronggyal
■ bOpel tisztító és fagyásgátló szerrel tisztít-
I Bineg.
I (szélvédőre fagyott ablaktörlő lapátokat
I Ipeljégoldó spray segítségével olvassza

íaazablaktörlő lapát gumija megkeménye- Elülső ablaktörlők Hátulsó ablaktörlő *


I élt, berepedezett vagy szilikonos lett akkor Emelje meg kissé az ablaktörlő kart és a Emelje meg kissé az ablaktörlő kart és az
1 [lapátot ki kell cserélni. Ez a jég, só vagy rögzitőfület megnyomva akassza ki a lapátot. ábra szerint szerelje le a lapátot.
I íratásaként, illetve tisztítószerek helytelen
I kalmazása miatt válhat szükségessé.

211
Az ablakmosó és a fényszórómosó beren­
dezés télen sem fagy be:

Fagyálló Opel tisztító-


°C-ig és fagyásgátlószer:
víz keverési arány
-5 1 :3
-1 0 1 :2
-2 0 1 :1
-3 0 2 :1

A tartály zárásakor teljesen körbe pattintsa


helyére a kupakot.

Szélvédőm osó és fényszóróm osó ❖


berendezés
Az első/hátsó szélvédőmosó és fényszóró­
mosó berendezés folyadék tartálya a
motortér jobb oldalában található.
Csak tiszta vizet töltsön a tartályba, hogy
megakadályozza a fúvókák eltömődését.
A tisztítóhatás növelése érdekében Opel
tisztító- és fagyásgátló szert adagoljon.

212

Elektronikus alkatrészek védelme


Annak érdekében, hogy elkerülje az elektro­
mos rendszer elektronikus elemeinek
károsodását, soha ne kösse le az akkumulá­
Syújtóberendezés tort járó motornál! Soha ne indítsa a motort
ha le van kötve az akkumulátor!
Azelektronikus gyújtóberendezés nagy
Az akkumulátort töltés előtt kösse le a jármű
teljesítményű. Érintése tilos, életveszé-
hálózatáról: először a negatív, azután a
lyes!
pozitív sarut vegye le. Az akkumulátor pola­
ritását, azaz a negatív és a pozitív kábel
csatlakozásait nem szabad felcserélni.
A csatlakoztatásnál először a pozitív, majd a
negatív kábelt kell rögzíteni.

J
Az autóápolás során - különösen autó­ Ápolószerek ❖
A u tó á p o lá s mosáskor - ügyeljen a környezetvédelmi
Gépkocsimosás
előírásokra. Használjon Opel ápolószereket,
■ autómosó kefe
amelyek gyárilag jóváhagyónak és hatá­
■ autósampon
sossá teszik az autóápolást.
■ autómosó szivacs
Kérje hivatalos Opel Márkakereskedője ■ rovareltávolító mosószivacs
tanácsát. ■ szarvasbőr
A rendszeres, alapos gondozás hozzájárul
Külső ápolás
gépkocsija jó állapotához és értékállóságá­
hoz. Ezenkívül ez alapkövetelmény az ■ fényezéstisztító
esetleges fényezési vagy korróziós ■ polírozó
sérülésekre vonatkozó garanciális igény- ■ polírozó paszta
bejelentéseknél. A következőkben ötleteket ■ viasz (metálfényezéshez)
adunk Önnek az autóápoláshoz, amelyekkel ■ viasz szóróflakonban
megfelelő alkalmazás esetén kiküszöbölheti ■ viasz folyadék
a környezet elkerülhetetlen káros hatásait. ■ festékjavító ecsetelő
■ festékjavító szóróflakonban
■ könnyűfém keréktárcsa ápoló
■ kátrányeltávolító szóróflakonban
■ ablaktisztító szóróflakonban
rovareltávolítóval
■ tisztító- és fagyásgátló szer
■ szilikon olaj gumi tömítésekhez
Belső ápolás
■ belső tisztító
■ szóróflakonos ablakpárátlanító

214
I
Mosás Az ajtók, a motor- és csomagtérfedél éleit és Polírozás
peremeit, valamint az ezek által eltakart
fényezést különböző környezeti hatások A polírozás csak akkor szükséges, ha a
részeket is tisztítsa meg.
ifik(pl. állandó időjárás változás, ipari gázok fényezésre szilárd részecskék tapadtak,
isporok, valamint a téli útsózás, stb.). Ezért Az autót alaposan öblítse le, és szarvasbőr­ vagy ha matt és fénytelen lett.
2 autót redszeresen mosni és viaszolni kell. rel törölje át. A szarvasbőrt gyakran öblítse.
A szilikonos autópolírozó taszító védőréteget
kutómata mosóban is válassza a viaszoló A fényezésre és az ablakokhoz külön
képez, ami szükségtelenné teszi a konzer­
jogramot. szarvasbőrt használjon: az ablakra átkerülő
válást.
viaszmaradványok zavarják a kilátást.
(madárürüléket, az elpusztult rovarokat, a
A műanyag karosszéria elemeket sose
növényi gyantát, virágport stb. amint észleli,
Konzerválás kezelje konzerváló és polírozó szerrel.
lekell tisztítani, mert ezek agresszív vegyü-
uteket tartalmaznak, amelyek károsíthatják Viaszolja rendszeresen gépkocsiját, A metálfényezést autóviasszal kezelje le.
ifényezést. különösen samponos mosás után, de
legkésőbb akkor, ha a víz már nem pereg le Keréktárcsák
Kutómata mosóberendezés használatakor
cseppeket formálva a fényezésről, ellenkező
igyelni kell a berendezés gyártójának ide- A keréktárcsák lakkozva vannak és
esetben a fényezés kiszárad.
Kmatkozó utasításaira. Az ablaktörlő lapátok ugyanazokkal a szerekkel tisztíthatók mint
ígyenek alaphelyzetben és tolja vissza a Sose engedje idáig romlani a fényezés a karosz-széria. A könnyűfém keréktárcsák
leleszkópos, illetve szerelje le a tető anten­ állapotát. A viaszolás meggátolja a káros tisztításához és ápolásához a könnyűfém
nát. kémiai folyamatokat. keréktárcsa ápoló ajánlott.
lakézzel mossa autóját, használjon A nyitott ajtók, a motor- és csomagtartófedél
ajtósampont. A sárvédők belső felületeit is éleit és peremeit, valamint az ezek által
alaposan öblítse ki. eltakart részeket is vaxolni kell.

215
Festéksérülések Műanyag és gum i alkatrészek A szövetkárpit legjobban porszívóval és
kefével tisztítható. A foltok eltávolításához az
A kis lakksérüléseket (mint kőfelverődés, A műanyag és gumi részek további
Opel belső tisztítót ajánljuk, szövethez és
karcolás stb.) Opel festékjavító ecsetelővei tisztítását Opel tisztítóval végezze.
műbőrhöz egyaránt alkalmas. A kárpitok és
vagy Opel szóróflakonos festékjavítóval Semmilyen más szert, különösen oldószert
szőnyegek tisztításához a kocsi belső
azonnal ki kell javítani, mielőtt a rozsda­ vagy üzemanyagot ne használjon. terében ne használjon olyan tisztítószereket,
képződés elkezdődne. Ha már kialakult a
mint pl. az aceton, tetraklóretilén, festék­
rozsda, vegye igénybe egy hivatalos Opel Kerekek és gum iabroncsok hígító, festékeltávolító, körömlakklemosó, III.
márkakereskedő segítségét. Ügyeljen az mosószappan vagy fehérítőszer vagy akár
Ne tisztítsa nagynyomású mosóval.
úttest felé eső felületekre és élekre is,
benzin.
amelyeken a rozsda hosszú ideig
észrevétlenül fejlődhet. A fényezés kód­ Belső tér és kárpitozás
Biztonsági övék
számát megtalálja a típustáblán. A műanyag részeket Opel belső tisztítóval
tisztítsa. Mindig tartsa a biztonági öveket tisztán és
K átrányfoltok szárazon.
Csak kézmeleg vízzel tisztítsa.
A kátrányfoltokat ne kaparja kemény
tárggyal, hanem Opel szóróflakonos
Ablaküvegek
kátrányeltávolítóval távolítsa el azonnal.
A műanyag lámpaburákat ne tisztítsa A fűthető hátsó szélvédő tisztításakor ügyel­
kátrány eltávo Iítóval. jen arra, hogy a fűtőszálakat ne sértse meg.
Használjon puha, nem bolyhozódó ruhát
Lám pabúrák vagy ablakmosó szarvasbőrt és Opel szóró­
Ha az autó mosása után a műanyag lám­ flakonos párátlanító vagy rovareltávolító
pabúrák további tisztítást igényelnek, Opel ablaktisztítószert.
autósamponnal végezze azt. Ne alkalmaz­ Az ablakok jégmentesítésére az Opel tisztító
zon súroló vagy marószereket, se jégkaparót és fagyásálló szer alkalmas.
és ne tisztítsa szárazon.
A mechanikus jégmentesítéshez éles
peremű jégkaparót használjon. A kaparót
nyomja rá az üvegre, így nem kerül alá
szennyeződés.

Ablaktörlő lapátok A mosás után ezért a motort a fékberen­ Vigyázat! A hagyományos bitumen-kaucsuk
dezés, a mellső híd és a kormány, valamint anyagok a PVC réteget károsíthatják. Az
Aszennyeződött ablaktörlő lapátokat puha
a karosszéria és üregeinek a motortérben alvázvédelmi munkálatokat hivatalos Opel
kendővel és Opel tisztító és fagyásgátló
található részeit hivatalos Opel márka- márkakereskedőnél végeztesse el, mivel
szerrel tisztítsa meg, ha szükséges, cserélje
kereskedőnél védőviasszal kezeltesse le. szükséges az előírt anyagok és azok fel­
kiazokat.
hordásának ismerete.
Alváz A hideg évszak elmúltával az alvázra tapadt,
Zárak
A kerékjárati dobokat, beleértve a hossztar­ feltehetőleg sótartalmú szennyeződés
Azárak megfelelő kenést kapnak gyárilag.
tókat is a gyárban PVC alvázvédő bevonattal eltávolítása érdekében le kell mosni az
AzOpel zárzsír megakadályozza a zárak
látják el, ami tartós védelmet biztosít és alvázat. A védőviasz réteget meg kell vizs­
befagyását. Csak vészesetben használjon
külön gondozást nem igényel. Az alváz gálni és szükség esetén kijavíttatni.
jégoldót, mivel zsíroldó hatásuk is van.
PVC-vel nem fedett felületei tartós védőviasz
Jégoldó használata után a zárakat újra kell
réteggel vannak lekezelve.
zsírozni.
Azoknál a járműveknél, amelyeket gyakran
Motortér tisztítanak alvázmosóval ellátott autómosó
berendezéssel, a védőviasz réteget
Amotortér fontos részei gyárilag tartós a szennyoldó mosóadalékok erősen igénybe
védelmet kaptak kiváló minőségű, sima vehetik. Ezért az alvázat a mosás után
védőlakk bevonat formájában. A motortérben ellenőriztetni és a viaszréteget pótolni kell. A
akocsi színére fényezett felületeket az hideg évszak kezdete előtt a PVC és a
összes többi fényezett felülethez hasonló védőviasz réteget meg kell vizsgáltatni és
módon kell ápolni. Motormosást csak amennyiben szükséges, ki kell javíttatni.
végszükség esetén szabad végezni.
Motormosás előtt a generátort és a fékolaj-
lartályt műanyag huzattal kell letakarni.
Motormosáskor az utólag felhordott védővi­
asz is eltávolítódé.
Műszaki adatok

A műszaki adatokat a Közös Piac szab­ G épkocsi-azonosító adatok


ványai alapján határoztuk meg. A változtatás
jogát fenntartjuk. A gépkocsi törzslapján A gépkocsi-azonosító szám a típustáblába a
található adatok meghatározóak a kezelési jobb oldali ajtóoszlopon van elhelyezve és
utasításban található adatokkal szemben. az első utasoldali ülés mellett, jobb oldalon,
a fedél alatt padlólemezbe van sajtolva.

A kiviteltől függően a gépkocsi azonosító


tábla a jobb oldfalon a hűtő előtt lehet
elhelyezve.

A motor azonosító és motorszám:


benzin motoroknál a motorblokk bal oldalán
egy megmunkált felületbe ütve, diesel
üzemű motoroknál a motorblokk jobb oldalán
az adagoló alatt egy megmunkált felületbe
ütve található Kenőanyagok, hűtőfolyadék,
fékfolyadék.

218

Motorolajok Kereskedelmi forgalomban használatos Benzin motorok esetében a következő


olaok esetében a minimális minőségi viszkozitásosztályok megengedhetőek
Benzin üzemű motorok követelményeket az alábbi táblázatban adjuk - SAE 10 W-30 (vagy 30-nál magasabb),
I Abenzin üzemó motorok kenéséhez kifeje­ meg. vagy
zetten a következő viszkozitású és minőségű - SAE 5 W-30 (vagy 30-nál magasabb),
Opel márkájú olajakat ajánljuk: Motor Motorolaj minőségi jelzés vagy
ACEAA3-98/B3-98 SAE 0W-30 - SAE 0 W-30 (vagy 30-nál magasabb)
ragy
ACEAA3-98/B3-98 SAE 5W-40 Benzin ACEA - A3-98 A különböző hőmérsékletek szerinti alkal­
•agy ACEA - A3-98/B3-98 mazhatóságot a lásd a 11421 ábrán a
| ACEAA3-98/B3-98 SAE 10W-40 következő oldalon.
Akülönböző hőmérsékletek szerinti alkal­ Diesel ACEA - A3-98 Diesel motorok esetében a következő
ACEA - A3-98/B3-98 viszkozitásosztályok megengedhetőek
mazhatóságot a lásd a 11421 ábrán a
Következő oldalon. ACEA - A3-98/B3-98/B4-98 - SAE 10 W-30 (vagy 30-nál magasabb),
vagy
Diesel üzemű motorok - SAE 5 W-30 (vagy 30-nál magasabb),
Adiesel üzemű motorok kenéséhez vagy
kifejezetten a következő viszkozitású és - SAE 0 W-30 (vagy 30-nál magasabb)
minőségű Opel márkájú olajakat ajánljuk:
ACEAA3-98/B3-98 SAE 0W-40 A különböző hőmérsékletek szerinti alkal­
»agy mazhatóságot a lásd a 11421 ábrán a
ACEAA3-98/B3-98 SAE 5W-40 következő oldalon.
zagy -15 °C külső hőmérsékletig - ig csak az
ACEAA3-98/B3-98 SAE 10W-40 ACEA A3-98/B3-98 SAE 10W-40 olajat
használjon
Akülönböző hőmérsékletek szerinti alkal­
mazhatóságot a lásd a 11421 ábrán a A kifejezetten Diesel motorok számára kínált
kővetkező oldalon. olajok nem alkalmasak benzin üzemű
-15C külső hőmérsékletig - ig csak az motorokhoz, hacsak nincs meghatározva
ACEAA3-98/B3-98 SAE 10W-40 olajat benzin motorok számára megfelelő teljesít­
használjon mény szint is (pl.: ACEA A3-98).

219
A motorolajok ACEA osztályozása
ACEA az Association des Constructeurs
Europeans d’Automobiles ( Európai
Autógyártók Egyesülete) osztályozta a
motorolajokat a teljesítményük(minőségük)
szerint
Minden kategóriához betűk és számok van­
nak hozzárendelve, pl.: A3-98
A betű az alkalmazási területet jelöli:
A = Benzinüzemű motorok
B = Gázolaj üzemű motorok
°C -30 | -20 | -10 0 10 ' 20 < 30 40
E = Gázolaj üzemű nagytehergépkocsik
Az első számjegy a minőségi osztályt jelöli °F -20 0 20 40 60 80 100
11421 A
emelkedő sorrendben
A második szám azt jelöli, hogy a osztály­ Az olajok SAE osztályozása I = hagyományos olajok
ozást 1998-tól alkalmazzák. A nagyobb A motor és sebességváltó olajokat a Society II = Különleges kenőképességű olajok
számok a minőségi felülvizsgálato évét of Avtomobile Engineers ( Autógyártók
Egyesülete) osztályozta a viszkozitásuk Rövid ideig tartó hőmérsékletingadozások
jelentik. alkalmával ne változtasson a viszkozitáson.
Későbbi évjelölésű olajat lehet használni szerint. A viszkozitás az olajok belső súr­
lódásának a hőmérséklettől függő a
mérőszáma.
A SAE minősítés nem ad információt az olaj
minőségére vonatkozóan, hanem kizárólag
az olaj külső hőmérséklettől függő alkal­
mazhatóságát adja meg a fent látható
táblázat szerint.
Lásd az előző oldalon megadott informá­
ciókat.

220

Kézi kapcsolású sebességváltó Hűtőfolyadék Fékfolyadék


Sebességváltó olaj, katalógusszám OPEL Fagyálló Folyadék ( General Motors Opel fékfolyadék, katalógusszám 19 42 416
1940 768 (09 120 541) Specifikáció : GME L 1301), Katalógus szám (90 121 960), vagy az Amerikai FMVSS §
19 40 650 (09 194 431) 571.116/DOT 4 Biztonsági Szabványnak és
Automata sebességváltó a J 1703 SAE Előírásnak megfelelő fék­
Különleges olaj, katalógusszám folyadék.
1940 767 (90 117 946)

Szervokorm ány
Szervokormány folyadék katalógusszám
1940 766 ( 90 544 116 )
Motor adatok

Kereskedelmi jelölés 1.2 -16V1> 1.4-16V1> 1.61> 1.6 16V1> 1.61)


Motor azonosító kód Z12XE1> Z 14 XE1> Z 16 SE1> Z 16 XE1) C 16 SEL

Hengerek száma 4 4 4 4 4

Furatátmérő (mm) 72,5 77,6 79,0 79,0 79,0

Löket (mm) 72,6 73,4 81,5 81,5 81,5

Hengerűrtartalom (cm3) 1199 1389 1598 1598 1598

Maximális teljesítmény (kW) 55 66 62 74 74


(1/min fordulatszámnál) 5600 6000 5400 6000 6000

Nyomaték (Nm) 110 125 138 150 143


(1/min fordulatszámnál) 4000 4000 2600 3600 4000

Kompresszóviszony 10,1 10,5 9,6 10,5 9,8

Oktánszámigény (RON) 2)
ólommentes 95 (S)3> 95 (S)3> 95 (S)3> 95 (S)3) 95 (S)3>
vagy ólommentes 98 (SP)3) 98 (SP)3> 98 (SP)3> 98 (SP)3> 98 (SP)3)
vagy ólommentes 91 (N)3>4> 91 (N)3>4> 91 (N)3>4> 91 (N)3' 4) 91 (N)3)

Tartósan megengedett
motorfordulatszám kb. 1/min 6200 6500 6000 6000 6400

Olajfogyasztás (1/1000 km) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

1) Szabályozott katalizátorral
2) Szabványos minőségi üzemanyagok, például ólommentes DIN 228; N=Normál; S=Super; SP=Super Plusz. A vastagon kiemelt az ajánlott üzemanyag.
3) A kopogásérzékelő rendszer a használt üzemanyag minőségének(oktánszám) megfelelően állítja be az előgyújtási szöget.
4) A normál, 91 RON, benzin használata esetén kismértékű teljesítménycsökkenéssel számoljon.

222

Motor adatok

Kereskedelmi jelölés 1.8-16V1) 1.8-16V1) 2.0 Turbo1) 2.2-16V1)


Motor azonosító kód Z18XE11) Z 18 XEL1> Z 20 LET1) Z 22 SE1>
Hengerek száma 4 4 4 4

Furatátmérő (mm) 80,5 80,5 86,0 86,0

Löket (mm) 88,2 88,2 86,0 94,6

iHengerűrtartalom (cm3) 1796 1796 1998 2198

Maximális teljesítmény (kW) 92 85 140 108


(1/min fordulatszámnál) 5600 5600 5400 5800

Nyomaték (Nm) 170 170 250 203


1/min fordulatszámnál) 3800 3800 1950 bis 5300 4000

Kompresszóviszony 10,5 10,5 8,8 10,0

Oktánszámigény (ROZ)1
2)
ólommentes 95 (S)3> 95 (P)3) 95 (S)3) 95 (S)3)
vagy ólommentes 98 (SP)3) 98 <PP)3) 98 (SP)3> 98 (SP)3>
vagy ólommentes 91 (N)3) 4> 91 (R)3>4> 91 (N)3>5>- 91 (N)3>4)

Tartósan megengedett
motorfordulatszám kb. 1/min 6500 6500 6400 6500

Olajfogyasztás (1/1000 km) 0,6 0,6 0,6 0,6

1) Szabályozott katalizátorral
2) Szabványos minőségi üzemanyagok, például ólommentes DIN 228; N=Normál; S=Super; SP=Super Plusz. A vastagon kiemelt az ajánlott üzemanyag.
3) A kopogásérzékelő rendszer a használt üzemanyag minőségének(oktánszám) megfelelően állítja be az előgyújtási szöget.
4) A normál, 91 RON, benzin használata esetén kismértékű teljesítménycsökkenéssel számoljon.
5) Ha super fokozatú ólommentes üzemanyag nem kapható, akkor 91 RON normál üzemanyag is használható, de ez esetben kerülje a különlegesen nagy
motorterheléseket, a teljes gázzal történő üzemeltetést, és pótkocsi/lakókocsi vontatását hegyes terepen. A Normál 91 RON üzemanyag használatakor kis
mértékű teljesítménycsökkenéssel számoljon

223
Motor adatok

Kereskedelmi jelölés 1.7 DTI1* 1,7 DTI ECO1* DI-16V1* DTI-161*


Motor azonosító kód Y 17 DT1* Y 17 DT (ECO)1* Y 20 DTL1) Y 20 DTH1*

Hengerek száma 4 4 4 4

Furatátmérő (mm) 79,0 79,5 84,0 84,0

Löket (mm) 86,0 86,0 90,0 90,0

Hengerűrtartalom (cm3) 1686 1686 1995 1995

Maximális teljesítmény (kW) 55 55 60 74


(1/min fordulatszámnál) 4400 4400 4300 4300

Nyomaték (Nm) 165 165 185 230


1/min fordulatszámnál) 1800-3000 1800-3000 1500-2750 1950-2500

Kompresszóviszony 18,4 18,4 18,5 18,5

Cetánszámigény (CN)1
2 49 (D)3* 49 (D)3* 49 (D)3* 49 (D)3*

Tartósan megengedett
motorfordulatszám kb. 1/min 5200 5200 4750 5000

Olajfogyasztás (1/100km) 0,6 0,6 0,6 0,6

1) Diesel katalizátorral
2) Szabványos minőségi üzemanyagok, például diesel DIN EN 590 D=Diesel. A vastagon kiemelt az ajánlott üzemanyag.
3) Téli üzemanyag használata esetén kismértékű teljesítménycsökkenéssel számoljon.

224

Teljesítményadatok (kb.), Sedan

Motor1* Z12XE Z 14 XE Z 16 SE Z 16 XE C 16 SEL

Maximális sebesség (km/h)2*


5 fokozatú kézi sebességváltó 170 175
Sport sebességváltó 170 180 180 188 188
Automata sebességváltó 168 170 178 175

Motor1* Z 18 XE Z 22 SE

Maximális sebesség (km/h)2*


5 fokozatú kézi sebességváltó - 214
Sport sebességváltó 205 -
Automata sebességváltó 198 208

Motor1* Y 17 DT Y 17 DT (ECO) Y 20 DTL Y 20 DTH

Maximális sebesség (km/h)2*


5 fokozatú kézi sebességváltó 170 175 - 188
Sport sebességváltó - - - -
Automata sebességváltó - - 170 -

Teljesítményadatok (kb.), Cupé

Motor1* Z 18 XE Z 20 LET Z 22 SE

Maximális sebesség (km/h)2*


5 fokozatú kézi sebességváltó - - 218
Sport sebességváltó 210 245 -
Automata sebességváltó - - 212

1) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon


2) A maximális sebesség a teljes terhelés maximumának a felével érhető el. A kiegészítő felszerelések csökkenthetik a gépkocsi elérhető maximális sebességét.

225
Teljesítményadatok (kb.), Cabrio

Motor1’ Z 16 XE Z 18 XE

Maximális sebesség (km/h)2)


5 fokozatú kézi sebességváltó 3) 3)
Sport sebességváltó 3) 3)
Automata sebességváltó 3) 3)

Teljesítményadatok (kb.), Caravan

Motor1) Z 12 XE Z 14 XE Z 16 SE Z 16 XE C16SEL Z 18 XE

Maximális sebesség (km/h)2>


5 fokozatú kézi sebességváltó - - 172 - - -
Sport sebességváltó 165 175 177 183 183 200
Automata sebességváltó - 163 167 173 170 193

Motor1) Z 22 SE Y 17 DT Y 20 DTL Y 20 DTH

Maximális sebesség (km/h)2)


5 fokozatú kézi sebességváltó 208 165 - 183
Sport sebességváltó - - - -
Automata sebességváltó 202 - 165 -

1) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.


2) A maximális sebesség a teljes terhelés maximumának a felével érhető el. A kiegészítő felszerelések csökkenthetik a gépkocsi elérhető maximális sebességét.
3) A kinyomtatáskor még nem álltak rendelkezésre adatok.

226

Üzemanyagfogyasztás Korábban az üzemanyagfogyasztás adatait Az egyes gépkocsik aktuális üzemanyagfo­


C02 kibocsájtás a városi forgalomra, a 90 km/h és a gyasztása a megadott adatoktól kis mérték­
120 km/h egyenletes haladásra adták meg, ben eltérhet
I A80/1268/EEC új szabályozás, - amelynek míg az új szabvány a tényleges közlekedési
az utolsó módosítása a 93/116/EC - az körülményeken alapul. A városi közlekedés A 93/116/EC Útmutatásban meghatározott
1 1998-tól gyártott új motorok üzemanyag- modellezésénél 2/3 arányban vették üzemanyagfogyasztás számítás figyelembe
I fogyasztásának mérésére vonatkozik. figyelembe a városi forgalmat és 1/3 arány­ veszi a gépkocsi szabályozás szerinti üres
ban az országúti körülményeket (városi és tömegét.
I Ez nem összehasonlítható a régi szab- nem városi üzemayagfogyasztás). Az extra felszerelések a megadott adatokhoz
I vánnyal a 80/1268/EEC -nek megfelelően, A hidegindításokat és a gyorsításokat is képest csekély mértékben magasabb üzem­
I amelyet a 89/491/EEC tartalmaz. pótlólag figyelembe vették. anyagfogyasztást , és C 02 kibocsátást ered­
ményeznek.
Az új szabályozás szerint a CO2 kibocsájtás
meghatározása is kötelező. Üzemanyagmegtakarítás - lásd a 142. oldalon.

227
I
Üzemanyagfogyasztás (kb. 1/100 km ), C 0 2 kibocsájtás (g/km kb), 3-ajtós Sedan

M otor1)2 Z 12 XE Z 14 XE Z 16 SE Z 16 XE

Mechanikus/Sport/Automata sebességváltóval
Városi 8,0/8,0/- -/9,7/11,0 9,7/9,6/11,2 79,5/-
Különleges városi 5,0/5,2/- -/5,8/6,2 5,5/5,6/6,3 75,5/-
Kombinált 6,116,21- 77, 2/8,0 7,0/7,1/8,1 77,0/-
C 02 147/149/- 71 73/192 168/171/195 -/168/-

M otor1) C 16SEL Z 18 XE Z18XEL Z 22 SE

Mechanikus/Sport/Automata sebességváltóval
Városi n -/11,0/12,0 12.0/-/11,7
Különleges városi 2) -/6,0/6,6 2) 6,3/-/6,6
Kombinált 2) -/7,8/8,6 2) 8,4/-/8,5
C 02 2) -/187/207 2) 202/-/204

Motor 1> Y 17 DT Y 17 DT (ECO) Y 20 DTL Y 20 DTH

Mechanikus/Sport/Automata sebességváltóval
Városi 6,1/7- 6,0/7- -/-/8,9 7,6/7-
Különleges városi 4,0/7- 3,5/7- -/-/5,4 4,6/7-
Kombinált 4,8/7- 4,4/7- -/-/6,7 5,7/-/-
C 02 130/-/- 119/-/- -/-/181 154/-/-

1) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.


2) A kinyomtatáskor még nem álltak rendelkezésre adatok.

228

Űzemanyagfogyasztás (kb. 1/100 km ), C02 kibocsájtás (g/km kb), 4-ajtós, 5 -ajtós Sedan

Motor1) Z 12 XE Z 14 XE Z 16 SE Z 16 XE
1 Mechanikus/Sport/Automata sebességváltóval
Városi 8,0/8,0/- -/9,7/11,1 9,5/9,6/- 710,1/11,5
Különleges városi 5,0/5,2/- -/5,8/6,3 5,5/5,6/- 76,0/6,3
Kombinált 6,1/6,2/- -/7,2/8,1 7,0/7,1/- 77,5/8,2
C02 147/149/- -/173/195 168/171/- 7180/197

Motor1* C16SEL Z 18 XE Z18XEL Z 22 SE


Mechanikus/Sport/Automata sebességváltóval
Városi 2) 711,0/12,0 2) 12,0/711,7
Különleges városi 2) 76,0/6,6 2) 6,3/76,6
Kombinált 2) 77,8/8,6 2) 8,4/78,5
C02 2) 7187/207 2) 202/7204

Motor1) Y 17 DT Y 17 DT (ECO) Y 20 DTL Y 20 DTH


1 Mechanikus/Sport/Automata sebességváltóval
1 Városi 6,1/7- 6,0/7- 778,9 7,6/7-
1 Különleges városi 4,0/7- 3,5/7- 775,4 4,6/7-
1 Kombinált 4,8/7- 4,4/7- 7-/6,7 5,7/7-
C02 130/-/- 119/7- 77181 154/7-

1) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.


2) A kinyomtatáskor még nem álltak rendelkezésre adatok.

229
Üzemanyagfogyasztás (kb. 1/100 km ), C 02 kibocsájtás (g/km kb), Cupé

Motor 1> Z 18 XE1 Z 20 LET Z 22 SE

Mechanikus/Sport/Automata sebességváltóval
Városi -/11,0/- 12,5/7- 12,0/711,9
Különleges városi 76,0/- 6,8/-/- 6,3/76,7
Kombinált 77,8/- 8,9/7- 8,4/78,6
C 02 •7187/- 214 202/7207

Üzemanyagfogyasztás (kb. 1/100 km ), C02 kibocsájtás (g/km kb), Cabrio

M otor1) Z 16 XE Z 18 XE

Mechanikus/Sport/Automata sebességváltóval
Városi 2) 2)
Különleges városi 2) 2)
Kombinált 2) 2)
C 02 2) 2)

1) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.


2) A kinyomtatáskor még nem álltak rendelkezésre adatok.

230

Űzemanyagfogyasztás (kb. 1/100 km ), C02 kibocsájtás (g/km kb), Caravan


Motor1) Z 12 XE Z 14 XE Z 16 SE Z 16 XE

1 Mechanikus/Sport/Automata sebességváltóval
városi 78,1/- 79,9/11,3 9,7/9,8/11,4 79,7/10,7
Különleges városi 75,4/- 76,1/6,5 5,7/5,8/6,6 75,8/6,2
Kombinált 76,4/- 77,5/8,3 7,2/7,3/8,4 77,2/7,9
C02 7154/- 7180/200 173/175/201 7172/190

Motor1) Z 18 XE Z 18 XEL Z 22 SE

1 Mechanikus/Sport/Automata sebességváltóval
Városi 711,1/12,1 2) 12,1/712,0
Különleges városi 76,2/6,8 2) 6,5/76,9
Kombinált 78,0/8,8 2) 8,6/78,8
C02 7192/211 2) 207/7212

Motor1* Y 17 DT Y 20 DTL Y 20 DTH

1 Mechanikus/Sport/Automata sebességváltóval
Városi 6,2/7- 779,0 7,7/7-
Különleges városi 4,1/7- 775,6 4,8/7-
Kombinált 4,9/7- 776,9 5,9/7-
1 co2 132/7- 7-/185 159/7-

Üzemanyagfogyasztás (kb. 1/100 km ), C02 kibocsájtás (g/km kb), Kisáruszállító


Motor1) Z 16 SE Y 17 DT Y 20 DTL Y 20 DTH
I Mechanikus/Sport/Automata sebességváltóval
1 Városi 9,7/9,8/11,4 6,2/7- 779,0 7,7/7-
1 Különleges városi 5,7/5,8/6,6 4,1/7- 775,6 4,8/7-
Kombinált 7,2/7,3/8,4 4,9/7- 776,9 5,9/7-
C02 173/175/201 132/7- 7-/185 159/7-

t) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.


2) A kinyomtatáskor még nem álltak rendelkezésre adatok.

231
I
Terhelhetőség és tető terhelhetőség Az első és a hátsó tengelyterhelés (Id. a A megengedett tetőcsomagtartó terhelés
gépkocsi okmányait ill. a tipustáblát) együt­ 100 kg. A tetőcsomagtartó terhelése a cso­
A terhelhetőség az ossz és az EC szerinti
tesen nem haladhatják meg a megengedett magtartó és a csomag tömegének az
üres tömeg különbsége.
össztömeget. Ez azt jelenti, ha pl. a teljes összege.
Ahhoz, hogy kiszámíthassa az üres tömeget első tengelyterhelést kihasználja, akkor a
írja be a saját gépkocsijának az adatait az Vezetési tanácsok, lásd a 140. oldalon.
hátsó tengelyt csak az összterhelhetőség
alábbiaknak megfelelően: határáig terhelheti.
■ Üres tömeg Amikor lakokocsit/utánfutót vgntat és a von­
233-244. oldal tató gépkocsit a teljes terheléssel terheli
1. táblázat .............. kg ( beleértve a maximális utatslétszámot) a
■ A felszereltségtől függő hátsó tengelyre megengedett terhelést
tömegek 245. oldal (lásd a gépkocsi papírjaiban vagy a gépkocsi
2. táblázat ........... ...kg azonosító táblát) 75 kg-mal, a teljes terhel­
■ A nehéz, egyéb kiegészítő hetőséget 25 kg-mal túllépheti. Ha a hátsó
felszerelések tömege tengelyre megengedett terhelést túllépi,
245. oldal 2. táblázat +..............kg akkor a maximális sebesség 100 km/óra. Ha
az egyes országok szabályozása von­
Összesen az EC
tatáskor alacsonyabb maximális sebességet
szerinti üres tömeg =..............kg
ír elő, akkor azt vegye figylembe.
A kiegészítő felszerelések és tartozékok
növelik az üres tömeget és egyes esetekben
a megengedett össztömeget is, azaz a ter­
helhetőség is módosulhat csekély mérték­
ben.
A gépkocsi okmányaiban megadott értékeket
veave figyelembe!

232

Tömegadatok (kg) 1. táblázat: Üres tömeg1\ Sedan1


2

Model Motor 2> 3-ajtós 4-ajtós 5-ajtós


mechanikus automata mechanikus automata mechanikus automata
sebváltó sebváltó sebváltó sebváltó sebváltó sebváltó

| Astra, Z 12X E 1125 - 1145 - 1145 -

Astra Free,
Astra Selection Z14X E 1163 1163 1163 1183 1163 1183

Z 16 SE 1163 1163 1163 1183 1163 1183

Z 16X E 1163 1183 1194 1205 1194 1205

Z 18X E 1215 1235 1235 1255 1235 1255

Z 18 XEL 1215 1235 1235 1255 1235 1255

Z 22 SE 1255 1275 1275 1278 1275 1278

Y 17 DT 1260 - 1280 - 1280 -

Y 20 DTL - 1325 - 1345 - 1345

Y 20 DTH 1325 - 1345 - 1345 -

1) Az EC szabványai szerint a vezető tömegéit 68 kg-mal, a csomagok tömegét 7 kg-mal, az üzemanyagtartályt 90%-ig feltöltve kell figyelembe venni.
2) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.

233
Tömegadatok (kg) 1. táblázat: Üres tömeg 1), Sedan

Model Motor 1
2) 3-ajtós 4-ajtós 5-ajtós
mechanikus automata mechanikus automata mechanikus automata
sebváltó sebváltó sebváltó sebváltó sebváltó sebváltó

Astra, Z 12 XE 1145 - 1165 - 1165 -

Astra Selection Z 14 XE 1183 1183 1183 1203 1183 1203

légkondicionálóval Z 16 SE 1183 1183 1183 1203 1183 1203

Z 16 XE 1183 1203 1225 1245 1225 1245

Z 18 XE 1235 1255 1255 1275 1255 1275

Z 18 XEL 1235 1255 1255 1275 1255 1275

Z 22 SE 1275 1295 1295 1298 1295 1298

Y 17D T 1280 - 1300 - 1300 -

X 20 DTL - 1345 - 1365 - 1365

Y 20 DTH 1345 - 1365 - 1365 -


Astra ECO Y 17 DT (ECO) 1260 - 1280 - 1280 -

légkondicionálóval Y 17 DT (ECO) 1280 - 1300 - 1300 .

1) Az EC szabványai szerint a vezető tömegéit 68 kg-mal, a csomagok tömegét 7 kg-mal, az üzemanyagtartályt 90%-ig feltöltve kell figyelembe venni.
2) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.

234

Tömegadatok (kg) 1. táblázat: Üres tömeg 1), Sedan

Model Motor 2> 3-ajtós 5-ajtós


mechanikus automata mechanikus automata
sebváltó sebváltó sebváltó sebváltó

Astra Sport, Z 14 XE 1173 - 1173 -


Astra Sportive,
Astra GSi Z 16 SE 1173 - 1173 -

Z 16 XE 1173 - 1174 -

Z 18 XE 1225 - 1245 -

Z 18 XEL 1225 - 1245 -

Z 22 SE 1265 - 1285 -

Y 20 DTH 1335 - 1355 -

Astra Sport, Z 14 XE 1193 - 1193 -


Astra Sportive,
Astra GSi Z 16 SE 1193 - 1193 -

légkondicionálóval Z 16 XE 1193 - 1135 -

Z 18 XE 1245 - 1265 -

Z 18 XEL 1245 - 1254 -

Z 22 SE 1285 - 1305 -

Y 20 DTH 1355 - 1375 -

1) Az EC szabványai szerint a vezető tömegétt 68 kg-mal, a csomagok tömegét 7 kg-mal, az üzemanyagtartályt 90%-ig feltöltve kell figyelembe venni.
2) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.

235
Tömegadatok (kg) 1. táblázat: Üres töm eg1*, Caravan

Módéi Motor 2> Caravan


mechanikus automata
sebváltó sebváltó

Astra, Z 12 XE 1163 -
Astra Free,
Astra Selection Z 14 XE 1235 1255

Z 16 SE 1235 1255

Z 16 XE 1245 1265

Z 18 XE 1275 1278

Z 18 XEL 1275 1278

Z 22 SE 1278 1298

Y 17D T 1320 -

Y 20 DTL - 1385

Y 20 DTH 1385 -

1) Az EC szabványai szerint a vezető tömegéit 68 kg-mal, a csomagok tömegét 7 kg-mal, az üzemanyagtartályt 90%-ig feltöltve kell figyelembe venni.
2) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.

236

I
Tömegadatok (kg) 1. táblázat: Üres tömeg1*, Caravan

Model M o to r2*1
2 Caravan
mechanikus automata
sebváltó sebváltó

Astra, Z 12 XE 1183 -
Astra Free,
Astra Selection Z 14 XE 1255 1275

Z 16 SE 1255 1275

Z 16 XE 1265 1285

Z 18 XE 1295 1298

Z 18 XEL 1295 1298

Z 22 SE 1298 1318

Y 17 DT 1340 -

Y 20 DTL - 1405

Y 20 DTH 1405 -

Astra ECO Y 17 DT (ECO) 1320 -

légkondicionálóval Y 17 DT (ECO) 1340 -

1) Az EC szabványai szerint a vezető tömegétt 68 kg-mal, a csomagok tömegét 7 kg-mal, az üzemanyagtartályt 90%-ig feltöltve kell figyelembe venni.
2) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.

237
Tömegadatok (kg) 1. táblázat: Üres töm eg1\Caravan

Model Motor 2) Caravan


mechanikus automata
sebváltó sebváltó

Astra Sport, Z 14 XE 1245 -


Astra Sportive,
Astra GSi Z 16 SE 1245 -

Z 16 XE 1255 -

Z 18 XE 1285 -

Z 18 XEL 1285 -

Z 22 SE 1288 -

Y 20 DTH 1395 -

Astra Sport, Z 14 XE 1265 -


Astra Sportive,
Astra GSi Z 16 SE 1265 -

légkondicionálóval Z 16 XE 1275 -

Z 18 XE 1305 -

Z 18 XEL 1305 -

Z 22 SE 1308 -

Y 20 DTH 1415 -

1) Az EC szabványai szerint a vezető tömegétt 68 kg-mal, a csomagok tömegét 7 kg-mal, az üzemanyagtartályt 90%-ig feltöltve kell figyelembe venni.
2) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.

238

Tömegadatok (kg) 1. táblázat: Üres tömeg1>, Cupé

Model M o tor2) Cupé


mechanikus automata
sebváltó sebváltó

Cupé Z 18 XE 1260 -

Z 20 LET - -

Z 22 SE 1278 1308/1330

Cupé Z 18 XE 1280 -
légkondicionálóval
Z 20 LET 1345 -

Z 22 SE 1298 1328/1350

Tömegadatok (kg) 1. táblázat: Üres tömeg1), Cabrio

Model M otor2) Cabrio


mechanikus automata
sebváltó sebváltó

Cabrio Z 16 XE 1325 -

Z 18 XE 1345 1365

Cabrio Z 16 XE 1345 -
légkondicionálóval
Z 18 XE 1365 1385

I) Az EC szabványai szerint a vezető tömegétt 68 kg-mal, a csomagok tömegét 7 kg-mal, az üzemanyagtartályt 90%-ig feltöltve kell figyelembe venni.
12) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.

239
Tömegadatok (kg) 1. táblázat: Üres tömeg1), Kisáruszállító

Model M o to r2) Kisáruszállító


mechanikus automata
sebváltó sebváltó

Kisáruszállító Z 16 SE 1175 1195

Y 17 DT 1260 -

Y 20 DTL - 1325

Y 20 DTH 1325 -

Kisáruszállító Z 16 SE 1195 1215


légkondicionálóval
Y 17 DT 1280 -

Y 20 DTL - 1345

Y 20 DTH 1345 -

1) Az EC szabványai szerint a vezető tömegéit 68 kg-mal, a csomagok tömegét 7 kg-mal, az üzemanyagtartályt 90%-ig feltöltve kell figyelembe venni.
2) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.

240

Tömegadatok (kg), 2. Táblázat, Kiegészítő felszereléscsomagok

Sedan, Caravan

Motor1* Z12XE Z 14 XE Z 16 SE Z 16 XE Z 18 XE Z 18 XEL

Comfort, CD, Club 10 10 10 10 10 10

Motor1* Z 22 SE Y 17 DT Y 17 DT (ECO) Y 20 DTL Y 20 DTH

Comfort, CD, Club 10 10 10 10 10

Tömegadatok (kg), 3. Táblázat, Nagy tömegű kiegészítő felszerelések

Felszerelés Naptető Fényszórómosó berendezés Vonóhorog

Tömeg 18 8 24

1) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.

241
Tömegadatok (kg): Megengedett összes tömeg, Sedan

Model M otor1) 3-ajtós 4-ajtós 5-ajtós


mechanikus automata mechanikus automata mechanikus automata
sebváltó sebváltó sebváltó sebváltó sebváltó sebváltó

Astra, Z 12 XE 1570 - 1590 - 1590 -


Astra Free,
Astra Selection Z 14 XE 1620 1640 1640 1660 1640 1660

Z 16 SE 1620 1640 1640 1660 1640 1660

Z 16 XE 1630 1650 1650 1670 1650 1670

Z 18 XE 1660 1680 1680 1700 1680 1700

Z 18 XEL 1660 1680 1680 1700 1680 1700

Z 22 SE 1700 1720 1720 1740 1720 1740

Y 17 DT 1705 - 1725 - 1725 -

Y 20 DTL 0 1770 - 1790 - 1790

Y 20 DTH 1770 . 1790 . 1790 .

1) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.

242

Tömegadatok (kg): Megengedett összes tömeg, Sedan

Model Motor 1> 3-ajtós 4-ajtós 5-ajtós


mechanikus automata mechanikus automata mechanikus automata
sebváltó sebváltó sebváltó sebváltó sebváltó sebváltó

Astra, Z 12 XE 1590 - 1610 - 16010 -


Astra Free,
Astra Selection Z 14 XE 1640 1660 1660 1680 1660 1680

légkondicionálóval Z 16 SE 1640 1660 1660 1680 1660 1680

Z 16 XE 1650 1670 1670 1690 1670 1690

Z 18 XE 1680 1700 1700 1720 1700 1720

Z 18 XEL 1680 1700 1700 1720 1700 1720

Z 22 SE 1720 1740 1740 1760 1740 1760

Y 17 DT 1725 - 1745 - 1745 -

Y 20 DTL - 1790 - 1810 - 1810

Y 20 DTH 1790 - 1810 - 1810 -

Astra ECO Y 17 DT (ECO) 1705 - 1725 - 1725 -

légkondicionálóval Y 17 DT (ECO) 1725 - 1745 - 1745 -

1) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.

243
Tömegadatok (kg): Megengedett összes tömeg, Sedan

Model M otor1) 4-ajtós 5-ajtós


mechanikus automata mechanikusi automata
sebváltó sebváltó sebváltó sebváltó

Astra CDX, Z 1 2X E 1590 - 1590 -


Astra Elegance
Z14X E 1640 1660 1640 1660

Z 16 SE 1640 1660 1640 1660

Z 16 XE 1650 1670 1650 1670

Z 18 XE 1680 1700 1680 1700

Z 18 XEL 1680 1700 1680 1700

Z 22 SE 1720 1740 1720 1740

Y 17 DT 1725 - 1725 -

Y 20 DTL - 1790 - 1790

Y 20 DTH 1790 . 1790 -

1) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.

244

Tömegadatok (kg): Megengedett összes tömeg, Sedan

Model Motor 1> 4-ajtós 5-ajtós


mechanikus automata mechanikus automata
sebváltó sebváltó sebváltó sebváltó

Astra CDX, Z 12 XE 1610 - 1610 -


Astra Elegance
Z 14 XE 1660 1680 1660 1680
légkondicionálóval
Z 16 SE 1660 1680 1660 1680

Z 16 XE 1670 1690 1670 1690

Z 18 XE 1700 1720 1700 1720

Z 18 XEL 1700 1720 1700 1720

Z 22 SE 17340 1760 1740 1760

Y 17 DT 1745 - 1745 -

Y 20 DTL - 1810 - 1810

Y 20 DTH 1810 - 1810 -

1) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.

245
Tömegadatok (kg): Megengedett összes tömeg, Sedan
Model M otor1) 3-ajtós 5-ajtós
mechanikus automata mechanikus automata
sebváltó sebváltó sebváltó sebváltó
Astra Sport, Z 14 XE 1620 - 1640 -
Astra Sportive,
Astra GSi Z 16 SE 1620 - 1640 -
Z 16 XE 1630 - 16450 -

Z 18 XE 1660 - 1680 -
Z 18 XEL 1660 - 1680 -
Z 22 SE 1700 - 1720 -

Y 20 DTH 1770 - 1790 -


Astra Sport, Z 14 XE 1640 - 1660 -
Astra Sportive,
Astra GSi Z 16 SE 1640 - 1660 -
légkondicionálóval Z 16 XE 1650 - 1670 -

Z 18 XE 1680 1700 -

Z 18 XEL 1680 1700 -

Z 22 SE 1720 1740 -
Y 20 DTH 1790 1810 .

1) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.

246

Tömegadatok (kg): Megengedett összes tömeg, Caravan

Model Motor 1> Caravan


mechanikus automata
sebváltó sebváltó

Astra, Z 12 XE 1660 -
Astra Free,
Astra Selection Z 14 XE 1710 1730

Z 16 SE 1710 1730

Z 16 XE 1720 1740

Z 18 XE 1750 1770

Z 18 XEL 1750 1770

Z 22 SE 1790 1810

Y 17 DT 1795 -

Y 20 DTL - 1860

Y 20 DTH 1860 .

1) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.


Tömegadatok (kg): Megengedett összes tömeg, Caravan

Model M o to r1) Caravan


mechanikus automata
sebváltó sebváltó

Astra, Z 12 XE 1680 -
Astra Free,
Astra Selection Z 14 XE 1730 1750

légkondicionálóval Z 16 SE 1730 1750

Z 16 XE 1740 1760

Z 18 XE 1770 1790

Z 18 XEL 1770 1790

Z 22 SE 1810 1830

Y 17 DT 1815 -

Y 20 DTL - 1880

Y 20 DTH 1880

1) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.

248

Tömegadatok (kg): Megengedett összes tömeg, Caravan

Model M o t o r C a r a v a n
mechanikus automata
sebváltó sebváltó

AstraCDX, Z 12 XE 1660
Astra Elegance ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z 14 XE 1710 1730

Z 16 SE 1710 1730

Z 16 XE 1720 1740

Z 18 XE 1750 1770

Z 18 XEL 1750 1770

Z 22 SE 1790 1810

Y 17 DT 1795

Y 20D T L - 1860

Y 20 DTH 1860

1) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.

249
Tömegadatok (kg): Megengedett összes tömeg, Caravan

Model Motor Caravan


mechanikus automata
sebváltó sebváltó

Astra CDX, Z 12 XE 1680 -


Astra Elegance,
Z 14 XE 1730 1750
légkondicionálóval
Z 16 SE 1730 1750

Z 16 XE 1740 1760

Z 18 XE 1770 1790

Z 18 XEL 1770 1790

Z 22 SE 1810 1830

Y 17D T 1815 -

Y 20 DTL - 1880

Y 20 DTH 1880 .

1) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.

250

Tömegadatok (kg): Megengedett összes tömeg, Caravan


Model Motor 1> Caravan
mechanikus automata
sebváltó sebváltó
Astra Sport, Z 14 XE 1710 -
Astra Sportive,
Astra GSi Z 16 SE 1710 -
Z 16 XE 1720 -
Z 18 XE 1750 -

Z 18 XEL 1750 -
Z 22 SE 1790 -
Y 20 DTH 1860 -
Astra Sport, Z 14 XE 1730 -
Astra Sportive,
Astra GSi Z 16 SE 1730 -
légkondicionálóval Z 16 XE 1740 -
Z 18 XE 1770 -

Z 18 XEL 1770 -
Z 22 SE 1810 -
Y 20 DTH 1880 -

1) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.

251
Tömegadatok (kg): Megengedett összes tömeg, Cupé

Model M o to r1) Cupé


mechanikus automata
sebváltó sebváltó

Kupé Z 18 XE 1605 -

Z 20 LET - -

Z 22 SE 1645 1675

Kupé Z 18 XE 1625 -
légkondicionálóval
Z 20 LET 1640 -

Z 22 SE 1665 1695

Tömegadatok (kg): Megengedett összes tömeg, Cabrio

Model Motor 1> Cabrio


mechanikus automata
sebváltó sebváltó

Cabrio Z 16 XE 1670 -

Z 18 XE 1690 1710

Cabrio s Z 16 XE 1690 -
légkondicionálóval
Z 18 XE 1710 1730

1) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.

252

Megengedett összes tömeg, hasznos teher (kg), Kisáruszállító

Model Motor1) Megengedett összes tömeg hasznos teher hasznos teher


egyenletes egyenletlen
mechanikus automata tehereloszlásnál tehereloszlásnál1
2)
sebváltó sebváltó

Kisáruszállító Z 16 SE 1710 1730 435 535

Y 17D T 1795 - 435 535

Y 20 DTL - 1860 435 535

Y 20 DTH 1860 - 435 535

Kisáruszállító Z 16 SE 1730 1750 435 535


légkondicionálóval
Y 17D T 1815 - 435 535

Y 20 DTL - 1880 435 535

X 20 DTH 1880 - 435 535

1) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.


2) Az első tengely irányában, a megengedett összes tömeg és a megengedett tengelyterhelés figyelembevételével.

253
G um iabroncsok Téli gum iabroncsok Kerekek
Meghúzási nyomaték: 110 Nm
Korlátozások Minden itt megadott gumiabroncs méret,
Nem minden gumiabroncs típus, amely kivéve a 215/40 R17, használható téli G um iabroncsnyom ás kPa (bar)2)
kielégíti a tervezési követelményeket, gumiabroncsként is,
kapható a kereskedelemben, (M+S) Gumiabroncsok. A megadott gumiabroncsnyomás értékek
Kérje az OPEL márkakereskedő tanácsát hideg gumiabroncsokra vonatkoznak.
ahhoz, hogy mely gyártmányok használatát Hóláncok A hosszabb út után fellépő megnövekedett
támogatja az OPEL. nyomást nem szabad csökkenteni.
Korlátozások A megadott nyomásértékek mind nyári mind
További információkat lásd a 162. oldalon A hóláncokat csak az ellső kerekekre téli gumiabroncsokra érvényesek.
szabad felszerelni. A 105/70 R 14 méretű
ideiglenes pótkerékre nem szabad hóláncot További információkat lásd a 162. és 165.
szerelni. A 205/50 R 16 méretű gumi­ oldalakon.
abroncsra, kivéve a Z 20 LET motorral ellá­
tott járműveket, nem szabad hóláncot szerel­
ni. A 215/40 R 17 méretű gumiabroncsra
nem szabad hóláncot szerelni.

Az Astra ECO esetében csak a 165/80 R 14


méretű gumiabroncsra szabad hóláncot
szerelni.

További információkat lásd a 165. oldalon

1) Kereskedelmi jelölés: Id. 223. oldal.


2) 1 bar 100 kPa-nak felel meg

254

Gumiabroncsnyomások Sedan gumiabroncs­ gumiabroncs­


(bar) nyomás nyomás
max. 3 személyig teljes terheléssel

Motor1) Gumiabrocs elöl hátul elöl hátul


Z 12 XE 175/70 R 14 84 T 2,2 1,9 2,3 2,9
165/70 R 14 81 T 2,2 1,9 2,3 2,9
185/70 R 14 88 T 2,2 1,9 2,3 2,9
195/60 R 15 88 H 2,2 1,9 2,3 2,9
T 105/70 R 14 84 M 4,2 4,2 4,2 4,2
Z 14 XE, 175/70 R 14 84 T 2,2 1,9 2,4 2,8
Z 16 SE,
185/65 R 14 86 H 2,2 1,9 2,4 2,8
C 16 SEL
185/70 R 14 88 T 2,2 1,9 2,4 2,8
185/66 R 15 88 T 2,2 1,9 2,4 2,8
195/60 R 15 88 T 2,2 1,9 2,4 2,8
205/50 R 16 87 V2> 2,2 1,9 2,4 2,8
T 105/70 R 14 84 M 4,2 4,2 4,2 4,2
Z 16 XE 185/65 R 14 86 H 2,2 1,9 2,4 2,8
185/65 R 15 88 H 2,2 1,9 2,4 2,8
175/70 R 14 84 Q M+S 2,2 1,9 2,4 2,8
195/60 R 15 88 H 2,2 1,9 2,4 2,8
205/50 R 16 87 V2> 2,2 1,9 2,4 2,8
T 105/70 R 14 84 M 4,2 4,2 4,2 4,2

1) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.


2) Csak Michelin HX-MXM, Pirelli P 6000.

255
G um iabroncsnyom ások Sedan gumiabroncs­ gumiabroncs­
(bar) nyomás nyomás
max. 3 személyig teljes terheléssel

Motor1> Gumiabrocs elöl hátul elöl hátul


Z18XE, 195/60 R 15 88 H 2,2 1,9 2,4 2,8
Z 18 XEL
185/65 R 15 88 Q M+S 2,2 1,9 2,4 2,8
205/50 R 16 87 V2> 2,2 1,9 2,4 2,8
Z 22 SE 195/60 R 15 88 V 2,2 1,9 2,4 2,8
185/65 R 15 88 Q M+S 2,2 1,9 2,4 2,8
205/50 R 16 87 V2> 2,2 1,9 2,4 2,8
Y 17D T 175/70 R 14 84 T 2,4 1,9 2,4 2,8
185/65 R 14 86 H 2,2 2,1 2,5 2,9
185/70 R 14 88 T 2,2 2,1 2,5 2,9
195/60 R 15 88 H 2,2 2,1 2,5 2,8
205/50 R 16 87 V2) 2,2 2,1 2,5 2,9
T 105/70 R 14 84 M 4,2 4,2 4,2 4,2
Y 17 DT (ECO) 165/80 R 14 84 Q M+S 2,8 2,5 3,0 3,4
175/80 R 14 88 S vagy T 2,8 2,5 3,0 3,4
Y 20 DTL, 185/65 R 14 88 T 2,4 2,1 2,5 2,9
Y 20 DTH
195/60 R 15 88 H 2,4 2,1 2,5 2,9
205/50 R 16 87 V2> 2,4 2,1 2,5 2,9

1) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.


2) Csak Michelin HX-MXM, Pirelli P 6000.

256

Gumiabroncsnyomások Cupé gumiabroncs­ gumiabroncs­


(bar) nyomás nyomás
max. 3 személyig teljes terheléssel

Motort Gumiabrocs elöl hátul elöl hátul


Z 18 XE 195/60 R 15 88 V 2,0 1,8 2,2 2,6
185/65 R 15 88 Q M+S 2,0 1,8 2,2 2,6
205/50 R 16 87 V2> 2,0 1,8 2,2 2,6
Z 20 LET 205/50 R 16 87 W2) 2,4 2,2 2,6 3,0
215/40 R 17 83 W3> 2,7 2,5 3,0 3,4
Z 22 SE 195/60 R 15 88 V 2,3 2,1 2,5 2,9
185/65 R 15 88 Q M+S 2,3 2,1 2,5 2,9
205/50 R 16 87 V2> 2,3 2,1 2,5 2,9

Cabrio gumiabroncs­ gumiabroncs­


nyomás nyomás
max. 3 személyig teljes terheléssel

Motor1) Gumiabrocs elöl hátul elöl hátul


Z 16 XE 195/60 R 15 88 H 2,0 1,7 2,1 2,5
205/50 R 16 87 V2> 2,0 1,7 2,1 2,5
Z 18 XE 195/60 R 15 88 H 2,1 1,8 2,3 2,7
215/50 R 16 87 V2> 2,1 1,8 2,3 2,7

1) Kereskedelmi jelölést lásd a 222. oldalon


2) Csak Michelin HX-MXM, Pirelli P 6000.
3) Csak Dunlop SP 9000.

257
G um iabroncsnyom ások Caravan gumiabroncs­ gumiabroncs­
(bar) Kisáruszállító nyomás nyomás
max. 3 személyig teljes terheléssel

Motor1* Gumiabrocs elöl hátul elöl hátul


Z 12 XE 175/70 R 14 84 T 2,0 1,8 2,0 3,1
185/70 R 14 88 T 2,0 1,8 2,0 3,1
185/65 R 15 88 T 2,0 1,8 2,0 3,1
195/60 R 15 88 H 2,0 1,8 2,0 3,1
T 105/70 R 14 84 M 4,2 4,2 4,2 4,2
Z14XE, 175/70 R 14 84 T 2,1 1,9 2,3 3,2
Z 16 SE,
185/65 R 14 86 T 2,1 1,9 2,3 3,2
C 16SEL
185/70 R 14 88 T 2,1 1,9 2,3 3,2
185/65 R 15 88 T 2,1 1,9 2,3 3,2
195/60 R 15 88 H 2,1 1,9 2,3 3,2
205/50 R 16 87 V1
2) 2,1 1,9 2,3 3,2
T 105/70 R 14 84 M 4,2 4,2 4,2 4,2
Z 16 XE 185/65 R 14 86 H 2,1 1,9 2,3 3,2
185/65 R 15 88 H 2,1 1,9 2,3 3,2
175/70 R 14 84 Q M+S 2,1 1,9 2,3 3,2
195/60 R 15 88 H 2,1 1,9 2,3 3,2
205/50 R 16 87 V2> 2,1 1,9 2,3 3,2
T 105/70 R 14 84 M 4,2 4,2 4,2 4,2

1) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, oldalakon.


2) Csak Michelin HX-MXM, Pirelli P 6000.

258

G u m ia b ro n c s n y o m á s o k Caravan gumiabroncs­ gumiabroncs­


(bar) Kisáruszállító nyomás nyomás
max. 3 személyig teljes terheléssel

Motor1) Gumiabrocs elöl hátul elöl hátul


Z 18 XE, 195/60 R 15 88 H 2,1 1,9 2,3 3.2
Z 18 XEL
185/65 R 15 88 Q M+S 2,1 1,9 2,3 3,2
205/50 R 16 87 V2) 2,1 1,9 2,3 3,2
Z 22 SE 195/60 R 15 88 V 2,2 2,0 2,4 3,3
185/65 R 15 88 Q M+S 2,2 2,0 2,4 3,3
205/50 R 16 87 V2) 2,2 2,0 2,4 3,3
Y 17 DT 175/70 R 14 84 T 2,3 2,1 2,5 3,4
185/65 R 14 86 T 2,3 2,1 2,5 3,4
185/70 R 14 88 T 2,3 2,1 2,5 3,4
195/60 R 15 88 H 2,3 2,1 2,5 3,4
205/50 R 16 87 V2) 2,3 2,1 2,5 3,4
T 105/70 R 14 84 M 4,2 4,2 4,2 4,2
Y 20 DTL, 185/65 R 14 88 T 2,3 2,1 2,5 3,4
Y 20 DTH
195/60 R 15 88 H 2,3 2,1 2,5 3,4
205/50 R 16 87 V2) 2,3 2,1 2,5 3,4

1) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.


2) Csak Michelin HX-MXM, Pirelli P 6000.

259
Elektromos rendszer

Az elektronikus gyújtási rendszer magas gyúj­


tásteljesítményű. Ne érintse a gyújtási rend­
szer alkatrészeit, rendkívül veszélyes lehet.

Akkumulátor Feszültség 12 volt

Amperóra 36Ah/44Ah * / 5 5 A h * / 6 6 A h * / 7 0 A h *

Opel gyújtógyertyák katalógusszáma


csere esetén.
Benzinmotorral szerelt gépkocsik esetén:
Minden motor, kivéve Z 22 SE1* 12 14 000
Z 22 SE1* motornál 12 14 012

Gyertyahézag 1,0+/- 0,1 mm

Távirányító elemszükséglete CR 20 32

1) Kereskedelmi jelölést lásd a 223. oldalon

260

Feltöltési mennyiségek (kb.) (liter)

Motor 1> Z 12X E Z14X E Z 16 SE C 16 SEL Z16X E Z18X E X 18 XEL

Hűtőrendszer
mechanikus sebességváltóval 5,2 6,3 5,9 6,3 6,7 6,8 6,8
klímaberendezéssel 5,5 6,6 6,2 6,6 7,0 7,1 7,1
Hűtőrendszer
mechanikus sebességváltóval - 6,2 5,8 6,3 6,9 7,0 7,0
klímaberendezéssel - 6,5 6,1 6,6 6,9 7,0 7,0

Üzemanyagtartály
(névleges űrtartalom) 52 52 52 52 52 52 52

Motorolaj, szűrőcserével 3,5 3,5 3,5 3,5/3,251


2* 3,5 4,25 4,25

Az olajszint- ellenőrző pálca


MIN és MAX jelölése között 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Ablakmosó folyadék tartálya 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Fényszórómosóval 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

1) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.


2) Légkondicionálóval ellátott gépkocsikon.

261
Feltöltési mennyiségek (kb.) (liter)

Motor 1' Z 20 LET Z 22 SE Y 17 DT Y 17 DT(ECO) Y 20 DTL Y 20 DTH

Hűtőrendszer
mechanikus sebességváltóval - 6,8 7,1 7,1 - 7,7
klímaberendezéssel 2) 7,1 7,1 7,1 - 7,7

Hűtőrendszer
mechanikus sebességváltóval - - - - 7,8 -
klímaberendezéssel * - - - 7,8 -

Üzemanyagtartály
(névleges űrtartalom) 52 52 52 52 52 52

Motorolaj, szűrőcserével 4,25 5,0 4,5 4,5 5,5 5,5

Az olajszint- ellenőrző pálca


MIN és MAX jelölése között 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Ablakmosó folyadék tartálya 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3


Fényszórómosóval 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

1) Kereskedelmi jelölést lásd a 222, 223, 224 oldalakon.


2) A kinyomtatáskor még nem álltak rendelkezésre adatok.

262

Méretek (mm)
3 ajtós és 4 ajtós Cupé Cabrio Caravan Kisáruszállító
5 ajtós Sedan Sedan

Teljes hosszúság 4110 4252 4267 4267 4288 4288

Teljes szélesség 1709 1709 1709 1709 1709 1709

Teljes szélesség két külső tükörrel 1967 1967 1967 1967 1967 1967

Teljes magasság 1425 1425 1390 1390 1465/15101' 1475/15201'

Tengelytáv 2606 2606 2606 2606 2611 2611

Fordulókor átmérő faltól falig1


2' 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80

1) Tetősínnel.
2) Méterben

263
Vonószerkezet beszerelési méretek
leszerelhető vonóhorognál
3-ajtós és 5 ajtós Sedan1)

vonószerkezetre vonatkozik.

Méretek mm
A 788 ± 10
B 283
C 210
D 80
E 12
F 5
G 50
H 512
I 487

A vonóhorog utólagos beszerelését


kizárólag OPEL márkakereskedőnél
végeztesse.

1) Kivéve Astra ECO.

264

Vonószerkezet beszerelési méretek


leszerelhető vonóhorognál 4 ajtós
Sedan1)

vonószerkezetre vonatkozik.

Méretek mm
A 918 ±10
B 283
C 210
D 130
E 12
F 5
G 50
H 512
I 487

A vonóhorog utólagos beszerelését


kizárólag OPEL márkakereskedőnél
végeztesse.

1) Kivéve Astra ECO.

265
A vonóhorog utólagos beszerelését
kizárólag OPEL márkakereskedőnél
végeztesse. Vonószerkezet besze­
relési méretek leszerelhető
vonóhorognál Caravan1)
Minden métret (mm) a avárilaa beszerelt
vonószerkezetre vonatkozik.

Méretek mm
A 958 ± 10
B 260
C 236
D 116.5
E 92.6
F 332.6
G 356.7
H 331.7

I 515
J 495
K 5
L 10
M 50

A vonóhorog utólagos beszerelését


kizárólag OPEL márkakereskedőnél
végeztesse.

1) Kivéve Astra ECO.

266

Hivatalos engedély címkék a használható távirányító


rendszerek frekvenciáira vonatkozóan
A rádiófrekvenciás távirányító használata csak azokban az országok­
ban engedélyezett ahol a 433.92 Mhz frekvenciát kifejezetten erre a
célra engedélyezték.
Központi zárral szerelt gépkocsiknál Központi zárral és riasztóberendezéssel szerelt gépkocsiknál *
Bosch RK 203 433.92 MHz Megamos S-AM 433.92 MHz

CEPT CEPT

L P D -D IRL TRA 2 4 /5 /6 0 /2 2 LPD-D


CD ®>

BAKOM 97.0094.K.P. ministerie van verkeer en waterstaat BAKOM 97.0819.K.P.


NL 96111471 CEPTLPDNL
@>
(NL)

ALR 96118
Telestyrelsen ICP-060TC-96 ICP-061TC-97
@ ) (p ) CD

AGR 970154 PLLO


CD

ITALYCEPT LPD-I
CD

267
Az im m obilizer hivatalos engedélyezési címkéje Az ülőhelymem ória hivatalos engedélyezési címkéje
Az immobilizer használata csak azokban az országokban engedé­
lyezett ahol a 125 kHz frekvenciát kifejezetten erre a célra engedé­
lyezték.
Immobilizer-rel szerelt gépkocsiknál
Siemens, WFS OPEL 2 típusú, 125kHz

R9009 SRD 9c
BG132
Z á !4 p A100 IF
©
ministerie van verkeer en waterstaat
T 564J S355L, NL 99092970
ICP-059TC-97
(NL)
© ©
generell b e w illig ts ICP-064TC-99
BAKOM 97.0702.G.P. ©
103349
ZB99IF I| E | D.G.TEL. | 0299 0669
©

DL 0037 97 B A K O M 99.0473.G.P
DL 0074 99 @
©
© =J
Post- og tetetilsynet
N099000345

C A N A D A 2671021659
IR LTRA 24/5/60/35
& RTT/D/X/1913
L 2401/10586-01J ©
ministerie van verkeer en waterstaat © CEPT-LPD-GR.YM E
NL 97080671 FCC ID: KR55WK4291 ©
This device compfies with part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two TR A 24/5/107/15
conditions: (1) This device may nőt cause harm-
ful interference, and (2) this device must accept
any interference received, including interference
that may cause undesired operation. 000xxx/DG PG P/X/X/XXX/XX/XXXXXX/PA
8598 T
® > CD 11422 A

268

A B
Tárgymutató
A gépkocsi ápolása................................ 214 Bejáratás fékek.............. .........................158
A gépkocsi terhelése.......................71,246 Bejáratás........................ ................ 140, 145
Ablak párátlanítás Belső tükör...................... ............................ 7
légkondiconálóval...............................130,133 Benzin............................. .146, 222, 223, 224
Ablak párátlanítás, fagymentesítés ..112,115 Biztonság........................ .......................... 74
Ablaktörlők.........................................16, 211 Biztonsági rendszerek ... .......................... 74
ABS......................................................... 160 Biztonsági berendezések ......... 89, 117, 177
Adatok ..............................................53, 218 Biztonsági h á ló .............. .......................... 70
Ajtózárak...........................4, 52, 54, 56, 217 Biztonsági öv feszítők.... .......................... 76
Ajtózárak..................................................217 Biztonsági övék.............. ........7, 75, 78, 216
Ajtózárás belülről.................................4, 52 Biztosítékok.................... ........................ 186
Akkumulátor csere, rádiófrekvenciás Bőr kárpitozás................ ........................ 216
távirányító................................................ 55,263
Akkumulátor ............... 141,213,263 C
Alkatrészek...............................22,116, 202
CÁR PASS ................................................. 4
Alvázszám .............................................. 218
CHECK CONTROL.......................36, 44, 48
Ápolás......................................................214
Cigarettagyújtó .................................72,119
Az elektromos ellátás
C02 kibocsájtás ..................................... 227
megszakítása.........................33, 35,122
A szervizintervallum kijelzése.............. 30
Cs
Elektromos ablakemelők................... 122
Elektromos naptető ................... 124, 125 Csomagtartó, tetőcsomagtartó.......143,166
Grafikus kijelző.................................... 43 Csomagtér
Háromfunkciós kijelző.......................... 33 Csomagtér megnövelése..................... 65
Sebességfokozat választó z á r............. 13 Csomagtér terhelés............. 71, 169, 232
Színes információ kijelző...................... 47 Izzócsere ........................................... 200
Többfunkciós kijelző............................ 35 Rögzítőszemek..................................... 68
Az első 1000 k m .....................................140,145 Világítás............................................. 119
Csomagtér, Caravan
Csomagtérnövelés............................... 67
Fedél..................................................... 69
Izzócsere ...........................................200
Rögzítőszemek..................................... 68

269
Terhelés................................................71 Emelő ......................................................180 Fűtés, lábtér.............................................. 133
Világítás.............................................. 119 Energiamegtakarítás........................ 142, 144 Fűtés............................................... 126, 129
Z á r ........................................................ 54 Engedélycimkék ............................. 270, 271 Fűtött hátsó üveg................................. 9, 130
Eredeti OPEL alkatrészek Fűtött külső tükrök....................................130
D és felszerelések.......................... 117, 202 Fűtött mellső ülések ......... 130

Dátum kijelzése.......................32, 34, 42, 46 F G


Deréktámasz..............................................63
Diesel üzemanyagrendszer Fagyvédelem.................................... 209, 212 Gazdaságos vezetés...............140, 142, 144
légtelenítése ..........................................„172 Fagyvédelem.................................... 208, 209 Generátor ..................................................27
Diesel üzemanyagrendszer.............172, 208 Fáradtolaj................................................. 207 Gépkocsi azonosító tá b la ....................... 218
Diesel üzemanyagszűrő ..........................208 Fedélzeti számítógép ............................... 38 Grafikus információ-kijelző ....................... 42
Fejtámaszok................................. 6, 64, 116 Gumiabroncs kopás....................... 163
E Fékek........................................................158 Gumiabroncs nyomások.................162, 257
ABS ....................................................160 Gumiabroncskopás (víztükör)..................164
Elakadásjelző háromszög............116,177 Fékfolyadék................................ 210, 221 Gyermek biztonsági rendszer....... 89,90, 116
Elektromos ablakemelők..................120 Féklámpák..........................................195
Elektromos alkatrészek....................213 Fékrásegítő berendezés......................140 Gy
Elektromos csatlakozó felszerelésekhez....72 Kézifék................................................159
Gyermek biztonsági zár......................52,121
Elektromos rendszer...............186, 213, 263 Lábfék..................................................159
Gyújtás és indító kapcsoló ............. 8, 20, 53
Elektronic Stability Program ....................155 Felszerelések..................... 88, 89, 117, 177
Gyújtási rendszer ................... 205, 213, 263
Elektronikus indításgátló.................... . 53 Feltöltési mennyiségek.................... 264, 265
Gyújtógyertyák......................................... 263
Elindulás e lő tt.................... *......................19 Fényezési sérülés................................... 216
Ellenőrzési rendszer......................... 30, 204 Fénykürt......................................................14
H
Ellenőrző lámpák........................... 12, 24, 27 Fényszóró figyelmeztető hangjelzés......... 21
ABS .............................. ...161 Fényszóró izzócsere................................191 Hamutartók........................................72,119
Biztonsági övfeszítők............................77 Fényszóró kapcsoló ..........................14,117 Hátsó ablakmosó rendszer......16, 212, 215
ESP ( Electronic Stability System ......155 Fényszóró magasságállítás.............. 117, 190 Hátsó lámpák........................................... 117
Inmobilizer.......................................... 151 Fényszóró mosó berendezés............ 16, 212 Hátsó ülés háttámla............................. 65, 67
Kipörgésgátló........................ 136 Fényszórók................................................14 Hibajelzések...................................36, 44, 48
Légzsák................................................84 Feszűltségellátás megsza­ Hidegindítás................................141,142
Motor elektronika.................... 151,152 kadása ......... 33, 35, 43, 47, 57, 122, 139 Hóláncok.........................................165, 257
Sebességváltó....................................136 Folyadéktartály, szélvédő Hőmérséklet szabályozás..........126,131
TC (traction control)............................153 és hátsó ablakmosó........................... 212 Hűtőfolyadék hőmérséklet jelző ...............31
Előmelegítés...................................... 20, 25 Fordulatszámmérő......................................29 Hűtőfolyadék szint...................................209
Elsősegélydoboz..........................116,177 Fűtés légkondicionálóvá.................. 131, 133 Hűtőfolyadék...........................................208

270

I Kerékcsere ..............................................181 L
Kerekek, gumiabroncsok..........................162
Illetéktelen használat elleni Keréktárcsák................................... 144 Lábfék......................................................159
védelem........................... 4,9, 21,52, 53 Légkondicionáló rendszer........................131
Kesztyűtartó, világítás,
Indítás betolással, behúzással ............... 172 Légzsák, oldalsó........................................82
izzócsere.............................73,119, 200
Indítás betolással, vagy Kézifék......................................... 20, 21, 159 Légzsák, utas oldali....................................80
behúzással..........................................172 Légzsák......................................................80
Kijelző.................................... 32, 34, 42, 46
Indítókábel................................................172 Levegő keringtető rendszer......................127
Kipörgésgátló (TC) ..................................153
Indítókapcsoló........................................... 20 Lopásvédelem........................................... 21
Kipuffogó rendszer, gáz ................... 19, 152
Információs rendszer................................. 46 Lopásgátló zárrendszer............................. 57
Km számláló, napi..................................... 30
Inmobilizer................................................. 53 Könnyűfém keréktárcsák....................183
Km számláló............................................. 29
Irányjelző..............................................14,15 Vontató berendezés............................167
Kódszám..................................................... 4
Irányjelzők, izzócsere...................194, 195 Kopogásos ég és......................................146
Irányjelzők............. 15 M
Kormány pozíció á llttá ............................... 6
Izzócsere..................................................190 Kormánykerék rádió távirányító................. 51 M+S gumiabroncsok...................... 165, 257
Izzó k............................................... 116,190 Kormányzár............................................ 9, 21 Magasságállítás, ülések,
Korrózióvédelem........................... 204 biztosági övék, kormánykerék.....78, 4, 6
K Ködlámpa izzócsere................................194 Maximális terhelhetőség................ 232, 246
Karbantartás...................................... 22, 204 Ködlámpa, hátsó izzócsere......................195 Megengedett összes tömeg ................... 232
Ablaktörlők......................................... 211 Ködlámpa, hátsó......................................118 Meghúzási nyomatékok.................. 185, 257
Z á r ................................................. 54, 58 Ködlámpák............... *.............................. 118 Méretek................................................... 266
Fagyásvédelem................................. 209 Környezetvédelem................. 144, 207, 214 Motor ellenőrző lámpa..................... 151,152
Fékek............................... 158 Központi zár ....................................... 54, 56 Motor fordulatszám................................... 141
Fékfolyadék....................................... 210 Kulcs pótlása......... ....................................52 Motor hőmérséklet jelző műszer............... 31
Gumiabroncsok, Kulcsok........ .........................................4, 52 Motor indítása, segíts magadon............. 172
nyomások....................... 162, 163, 164 A motor indítása.............................. 8, 20,53 Motor indítása................................ 8, 20, 53
Katalizátor............................................152 Ajtózárak ................................. 52, 54, 56 Motorháztető............................................. 62
Környezetvédelem...............................145 Indító és gyújtáskap­ Motormosás............................................. 217
Légkondicionáló rendszer ................. 134 csoló ....................................... 8, 20, 53 Motorolaj csere....................................... 207
Motorolaj...................................... 206, 207 Kulcs kivétele....................................... 21 Motorolaj szint......................................... 206
Szervizintervallumok kijelzése............. 30 Kulcsszám................................................... 4 Motorolaj szűrő és csere......................... 207
Üzemanyagfogyasztás........................142 Külső hőmérséklet Motorolaj........................................206, 220
Katalizátor............................... 149,152, 172 kijelző....................... 33, 35, 41,42, 46 Motorszám...................... 218, 222, 223, 224
Kenőanyagok ....... 206,219,220 Külső tükrök................................. 8, 116, 130 Műszaki adatok....................................... 218
Kerék kiegyensúlyozatlansága................185 Kürt ........................................................... 15 Műszerek................................. 10, 24, 29, 30

271
Műszerfal világítás izzócsere ............... 201 R
Műszerfal világítás................................. 118
Napellenzők.............................. 115 Rádió távirányít................................... 54
Rádió................................................... 50, 51
0 Rádiókészülék, CB ........................ 51
Rádiótelefonok..................................... 51
Oktánszám ......................................222 223
Oktánszám ............................. 146, 222 223 Rendszámtábla világítás izzócsre...........198
Olaj ......................................................... 220 Rendszámtábla világítás.........................198
Olajcsere, olajszűrő csere....................... 207
Oldaltárolók................................... 68 73
Ólommentes
üzemanyag................. 146, 149, 222, 223 s
Olvasólámpa............................ 119
OPEL FIX ........................................... 89, 96 Sebesség-környezetvédelem ..142, 143, 145
Sebességmérő .............................. 29
Sebességtartó......................................... 1 5 7
Óra ................................................30, 32, 34 Sebességváltó, automata.........................18,135
Elektromos ellátás megszakadása.....139
P Elindulás csúszós úton........................136
Ellenőrző lámpa...................................28,136
Párátlanítás, fagytalanítás Fokozatválasztó kar z á r........................18
légkondicionálóval .............................. 133 Fokozatválasztó ka r............................. 18,135
Párátlanítás, fagytalanítás........ 133 Folyadék....................... 221
Parkolás............................................. 21 Kickdown ..................................... 137
Parkolólámpa izzócsere ..........................193 Meghibásodás....................................138
Parkolólámpa............................... 14
Pedálok....................................... 141 Sebességváltó fokozatai............................17
Pollen szűrő..................................... 127 Sebességváltó üres helyzete ....................17
Pótkerék, ideiglenes........................ 178, 181 Sebességváltó, mechanikus, olaj ........... 221
Pótkerék, ideiglenes........................ 165, 185 Sebességváltó, mechanikus......................17
Pótkocsi/lakókocsl vontatása ..........140, 1 6 6 Segíts magadon ......... 77, 85,134,154,161
Pótkulcs................................................. 52 Segíts magadon, hibamegállapítás..........172
Automata sebességváltó ....................139
Elektromos ablakemelők ....................120
Grafikus információ kijelző................... 44

272
O P EL^

A szerzői jog (Copyright) az Adam Opel AG,


Németország, Russefshelm tulajdona.
Fordítás és utánnyomás - még kivonatosan
is - az Adam Opel AG írásos engedélye
nélkül tilos. A szerzői jog, a törvényes
előírásoknak megfelelően az Adam Opel AG
részére fenntartva.

A jelen használati utasítás adatai és ábrái


az adott helyzetnek felelnek meg.
Az Adam Opel AG-nek lehetősége van
a jármű technikájában, kivitelezésében
és formájában változtatásokat végrehajtani,
melyek esetleg eltérhetnek a használati
utasításban megadott adatoktól.
Az Adam Opel AG-nek jogában áll
a használati utasítás értesítés nélküli
megváltoztatása.

Kiadás: 2000. április


Utánnyomás időpontja: 2002. március

Klórmentes és fehérített papírra nyomtatva.


Holoprint Kft. © 403-4470

KTA-1964/4-H

és hatású anyagok, vegyszerek (aceton, Teleszkópantenna


Fontos tanácsok nem autóápolási célra előállított vegyi - Teleszkópantennát gépkocsimosás után
a gépkocsi termékek, stb.) vegyi úton is rongálhatják
a lakkréteget!
kihúzott állapotban törölje szárazra. 3-4
mosás után szilikonos olajjal vékonyan
üzemeltetéséhez kenje át. A nem megfelelően kezelt an­
A katalizátor védelmében tenna beszorulhat, könnyen elgörbülhet
Kérjük fokozottan figyeljen - A katalizátor váza egy kerámiaszerkezet. vagy megkophat, zavarokat okozva ezzel
az alábbiakra! A kipufogórendszert ért ütések, sérülések a rádióadások vételében.
Csak garantált minőségű üzemanyagot tan­ következtében eltörhet. Ezért fokozott fi­
koljon, lehetőleg ismert, országos hálózattal gyelmet igényel a járdaszegélyen, vagy Mobil telefon vagy CB rádió
rendelkező töltőállomástól. más akadályon való áthajtás, terepen va­ - A mobil telefon vagy CB rádió a saját be­
Mindig kérjen számlát, ezzel igazolhatja a ló közlekedés. épített antennájáról a gépkocsi belsejé­
tankolást. A nem megfelelő minőségű üzem­ - A katalizátoros gépkocsit nem szabad be­ ben üzemeltetve működése közben zava­
anyag miatti meghibásodásért a gépkocsit húzással vagy megtolással indítani. En­ rokat okozhat az elektronikus egységek­
forgalmazó nem vállal felelősséget! nek során elégetlen üzemanyag kerül­ ben! Ezért ezeket, az erre a célra alkal­
het a kipufogórendszerbe. Ez később a mas, a gépkocsi karosszéria külső részé­
A fényezés állagának megóvása katalizátorban elégve tönkreteheti azt. re elhelyezhető antennával szabad csak
üzemeltetni.
érdekében
Téli gumiabroncs - A gépkocsi akkumulátor nem alkalmas
- Az első hónapban fokozott óvatossággal
- Téli vagy többcélú téli-nyári gumiabroncs ezeknek a készülékeknek a motor álló
mossa az autót (előzetesen feláztatva, a
használata esetén a gumiabroncs egyéb helyzetében történő hosszan tartó üze­
szennyező anyag nagy részét vízsugárral
paraméterei mellett a sebességhatárra is meltetésére. Ez az akkumulátor idő előtti
távolítsa el, bő vízzel, ajánlott samponnal, tönkremeneteléhez vezethet!
fokozott figyelmet kell fordítani. Az általá­
puha szivaccsal mossa).
nosan használt téli abroncsok „Q“ sebes­
- Óvakodjon a gépi mosó használatától! Az
ségjelöléssel 160 km/h maximális sebes­ A fenti okok miatti meghibásodások
előzetes ázfatás elmaradása, a nem
ségre alkalmasak (pl.: a „Kezelési utasí­ nem tartoznak a garancia keretébe.
megfelelően adagolt víz és sampon kö­
tás" 162., 163. oldalán ajánlott M + S jelű
vetkeztében a homokszemcsék durván
gumiabroncsok). Új gumiabroncs kivá­ Felhívjuk figyelmét arra, hogy kizárólag a ki­
megkarcolhatják a fedő lakkréteget.
lasztása és felszereltetése a tulajdonos jelölt Opel márkakereskedések által végzett
- 3 mosás után - amikor a vízcseppek már
felelőssége. A vonatkozó előírások és munkára és eredeti GM márkajellel ellátott
nem állnak össze gyöngyszemen a felü­
közlekedésbiztonsági szempontok értel­ alkatrészek beépítése esetén érvényesek a
leten - alkalmazzon Opel ápolóviaszos
mében kellő körültekintéssel kell eljárni a jótállási és szavatossági feltételek. Ettől elté­
kezelést, amely a következő időszakra
méret, a szerkezet, a mintázat és a se­ rő javítás, beépítés és az ebből adódó to­
megóvja a fedőlakkot. (Kezelési utasítás
bességhatár megválasztásánál. vábbi meghibásodás a jótállás, ill. szavatos­
„Autóápolás" című fejezete.)
- A gyártó által ajánlott ápoló és tisztító ság megszűnését eredményezheti.
anyagokat használja! Ismeretlen eredetű