Você está na página 1de 457

� � # ࡱ# � ################>### � �

#################f###########i####### � � � � # # ##e### � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � #_�
### � # � ############### � #####bjbj######################

###8D##b##b##�###########################(### � � ########## � � # ######### � � # ####


############# � ##### � ####### � ###F#######F####### � ####### � ####### � ##############
# � � � � # # ## � ####### � ####### � ###8#######,###2### � ### � ####### � N##h### � ####### �
####### � ####### � ####### � #######H#######H#######H#######+N######-N######-N######-
N######-N######-N######-
N##$####P## � ### � R##>###QN###################### � #######H#######################&
#######&###"###H#######H#######QN##############F#######F####### � ############### � #
##p###fN######l#######l#######l#######H###Z###F####### � #######F###R### � #######+N#
#############l#######################################################H#######+N####
##########l#######l### � ###gH##l########### � ###"##################################
######################### � L###### � ####### � � � � # # ##0M# � U � � # ######## � � � � # # ##
� ### � ### � I##*############N######|
N##0### � N###### � I## � ####S######Z"#######S##T### � L###############################
################################################S############## � ####### � L##h###H#
######H#######l#######H#######H#######################################H#######H####
###H#######QN######QN######################################l#######################
################H#######H#######H####### � N######H#######H#######H#######H#########
###### � � � � # # ## � � � � # # ## � � � � # # # ######### � � � � # # ## � � � � # # ## � � � � # # # # � �
� � # ### � � � � # # ## � � � � # # # # � � � � # # # # � � � � # # # # � � � � # # # # � � � � # # # # � � � � # # #
# � � � � # # ## � � � � # # ## � � � � # # # ##S######H#######H#######H#######H#######H#######H
###############################################################H#######H#######H###
#### � ###
##
###:#########

###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
########Modul Kursus Pembangunan ProfesionalismeKELOMPOK : KEMANUSIAANTAJUK
: Methodologi Pendidikan Kesenian KSSRKOD : SEN212 (METODOLOGI) TEMPOH
: 12 JAM (2 HARI) SINOPSIS : Kursus ini mencakupi bidang kesenian yang
terdiri daripada seni visual dan juga muzik untuk membantu membina
kepekaan persepsi, apresiasi, kesedaran estetik, pemikiran kreatif dan
imaginatif dalam kalangan guru Pendidikan Kesenian. Aktiviti kesenian semasa
bengkel selaras dengan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Semakan (KSSR, 2017)
selaras dengan perkembangan pendidikan masa kini.OBJEKTIF : Pada akhir kursus,
peserta dapat:1. menjelaskan konsep asas dan elemen seni visual dan seni muzik
dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesenian, KSSR Semakan (2017) .
2. mengaplikasikan elemen seni visual dan seni muzik dalam aktiviti meneroka,
memperoleh pengalaman dan ekspresi di sekolah rendah3. melaksanakan
aktiviti seni visual dan seni muzik dengan pengintegrasian dengan subjek lain
di sekolah rendah. 4. menghasilkan projek yang mengintegrasikan seni visual dan
muzik secara berkumpulan untuk diadaptasikan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran di sekolah rendah.OUTCOME : Guru Pendidikan Kesenian berkompetensi
pendekatan pembelajaran Pendidikan Abad ke-21PANEL PENULIS : -SENARAI RUJUKAN
: Dokumen Standard Pendidikan Kesenian, KPM 2017STRATEGI PELAKSANAAN:
Pembelajaran Koperatif & Konstruktivisme
PERKARA/MASA#AKTIVITI#STRATEGI#BAHAN##Pendedahan Standard Kandungan Pendidikan
Kesenian Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR Semakan, 2017) (2 jam) #Aktiviti 1
1. Peserta membanding beza dokumen standard KSSR dengan KSSR Semakan untuk
Pendidikan Kesenian dalam kumpulan.2. Penghasilan peta minda dan membentangkan
hasil perbincangan diikuti dengan sesi soal jawab.#Inkuiri Perbincangan &
Pembentangan#Kertas MahjungMarker##Pengenalan Pendekatan & Strategi Pembelajaran
Abad ke-21 Dalam P&P Pendidikan Kesenian. ( 2 jam ) #Aktiviti 21. Peserta meneroka
pendekatan dan strategi pembelajaran melalui internet.2. Menghuraikan dan
mencadangkan aktiviti kesenian yang selaras dengan pembelajaran P. Kesenian dalam
kumpulan kecil.3. Hasil perbincangan dalam bentuk powerpoint dibentang untuk
perkongsian semua.#Pembelajaran Konstruktivisme#Komputer riba##Pendedahan dan
penorakaan Kemahiran Asas konsep muzik dalam Pendidikan Kesenian. ( 2 jam )
#Aktiviti 3Peserta berpeluang menjalankan latihan amali yang merupakan pengenalan
kepada kemahiran muzik asasPeserta dalam kumpulan melaksanakan aktiviti nyanyian
dan ciptaan lirik, alat perkusi dan alat improvisasi melalui irama, melodi,
ekspresi.Peserta melatih dan kemudian mempersembahkan satu konsert muzik.
#Persembahan � Konsert Mini Muzik � #Alat- alat berpic � glockenspiel, zailofon
Alat-alat tanpa pic � kerincing, kastanet, loceng dll##Peningkatan Kesensitifan
deria seni dalam P&P Pendidikan Kesenian( 2 jam ) #Aktiviti 4Peserta meneroka alat
dan bahan yang boleh meningkatkan kesensitifan deria seni dalam perkembangan
pemikiran kritis dan kreatifPerbincangan dan penghasilan bahan bantu pembelajaran
sebagai projek.Pembentangan projek melalui powerpoint diikuti dengan sesi soal
jawab.####Penerokaan aktiviti seni kreatif untuk tujuan ekspresi dan penyampaian
idea pembelajaran dan pengajaran( 2 jam ) #Aktiviti 5 Peserta meneroka aktiviti seni
visual dalam 4 kumpulan yang berbeza.Setiap kumpulan bergilir-gilir menghasilan
karya untuk 4 bidang seni visual. Mempamerkan karya seni visual dengan strategi
� Galeri Walk � Peserta menjalankan sesi apresiasi seni selepas melawat
pameran.#Pembelajaran Koperatif#Alatan Seni Visual (warna, gunting, kad manila,
gam dan bahan terpakai seperti bekas air dan kotak) ##Penghasilan projek yang
mengintegrasikan bidang seni visual & muzik untuk membantu proses pengajaran dan
pembelajaran Pendidikan Kesenian di sekolah rendah.( 2 jam ) #Aktiviti 6 Peserta
berbincang dan menggunakan bahan yang dibekalkan untuk penghasilan projek.Peserta
mengemukakan idea pelbagai konsep BBM serta cara penggunaannya yang
menghubungkaitan dengan isi pelajaran di sekolah rendah.Pembentangan projek yang
dihasilkan dalam kumpulan dan ikuti dengan sesi soal jawab.#Pembelajaran
Konstruktivisme#Pelbagai alatan seni visual & seni muzik.#######Modul CPDKURSUS
PEMBANGUNAN PROFESIONALISME
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
#############################(###) ###2###3###4###?
###B###F###H###I###m###n###q###r###t###u### � ### � ### � ### � ### � ### � ### � ### � ### �
### � ###M ##O ##� ## � ##� ## � � � � � ࡱ� � 﫚�
‫ �މ‬x � � � q � � � ` � R � R � R � # # h6 Q � #OJ##QJ##^J##mH>#sH>##
#h6 Q � ##h6 Q � ## #hT\'##h#@ � #OJ##QJ##^J##mH>#sH>## #hT\'##hl#|
#OJ##QJ##^J##mH>#sH>## #h6 Q � ##h6 Q � #OJ##QJ##^J##mH>#sH>##
#hT\'##hs"D#OJ##QJ##^J##mH>#sH>## #hT\'##h2| � #OJ##QJ##^J##mH>#sH>##
#hT\'##hUF � #OJ##QJ##^J##mH>#sH>## #hT\'##hl}.#OJ##QJ##^J##mH>#sH>##
#hT\'##hh###OJ##QJ##^J##mH>#sH># ####) ###@###n### � ### � ###4
##@
##b
## �
##|### � ### �
## �
#####G## � ## �
## � ############ � ############ � ############ � ############ � ############ � ##########
## � ############ � ############ � ############ � ############ � ############ � ##########
## � ############ � ############ � ############ � ############ � ########################
#### � � # # � ` � # dh#### � ##^ � � # ` � ` � g d6 Q � ##
### � � # #dh#### � ##^ � � # gd6 Q � ###### � � # # � 0 � # dh#### � ##^ � � # ` � 0 � g d6 Q � ##
###dh#### � ##gd6 Q � #####
� ### � # � # F##### � � # # � 0 � # dh#### � ##^ � � # ` � 0 � g d6 Q � ##

####dh#### � ##gdi# � ######dh###gdi# � ### � 55 � h � # #3r$ �# �Ƕ # � # � T � } A � b � # � { \#ut# � ##


=## � � � e � R � l � � / � @ � \ H � t F � � # � y _ � � \ #q � d � # � | #m;Z# � |eX � � � 邚
�d � i_ � � # � � � # � > � O Z S/ � # � Ӂ # x � � _ � � c � { # T � � ( � t , � # � < 7
l ���P �M D ��# 3 ��# I # �b / �9 �����n �x �j # o# ��F nko#@9 �E �yB �M &N ��# ��v # # �~
�] N# �x ��- #4 �#- ��/ #t# ��z �k 3 ��f �* Ҽ�p �o P GpW �y#'_ �k �# ��#
҃.�[���e��oPࡱAm�G=L�x�#x��:�_#x7�:�#F��Osx#A���02��Աy����z�_#�#
��蟆 vfhgB;#‫ � �ڙ‬Dx�Ry��) ��G�J�KO�#gK[W�����ӿ###��##PK##########!
#�O^Q�###O ##!###ppt/slideLayouts/slideLayout3.xml�Z�n�F#}/�
�gW�]#"#��Ƀ�#q��#��#/�
I9v�#��s�%=��%%[T#�5 Z�yH��^fg 朹 0Ϟ_eº�e��rj;�#m��8OR���#‫�ޟ‬l���L��%��
ࡱ���� ӳbR��]���#�������b2#T�g��5 /�Ļy^f���r1HJ�#{gb�#��
c�����]���y#��<^e\�z��#VC�j�#�‫ ��٭‬nE�+l�Vo�T-
�ϯYU��#;A+�u��W<~�Yb[jey�!�2 ‫�އ‬s�X�e#8�1Ic�D^���#- ��&WX4#zx�&JU�H��
##
%#S{�p���A3�y��U�﫚� ˲�8/� Ju� ˳#{� #� � ##zc� � � #� � � #� #f'6 � � � #I#
[�#W�����M�Um�z0�F���-s��-�#�#\�=�n�o��:�}�A�L.#�#%��#-
�u1�K��cN�}�����!
nK##GH~����EY�/y���U=�Kȣl�.O�ZO5 S�Is�&'�#�G����=Q�‫�ݫ‬iBZ�aB7R�0��#
>��#���¶�X#�qM#�&2�#�q��cV-�#�m�#�T#��#e��##�&B���n�B#�@���f6 -
���v!��-��\��y|>�����o/nW��s�-�R�k
%�#�hE�������Ť�::k�n����#G9@#�3#/s##�W) UT�9-�#�E�5 #X�����B��G6 ?
��#�
�;[�#��#�﫚�#v�Xei�L��#��6 �{#�#�###��#�#$Ua�*~�
�Ӯ�##����+����#4�#0  �#O�B8��@+�P�x�x^�6 8
Ǯ;4#d � ŀ � � � # ٔ3(0��#�GY�Ѷ�@\#7Z��U�#��\<�-
i��P�##f�P�i#�6 �wÑ�+��L#K�a#���hbc��`4@hx�L�i|#4�#���#�� ��‫ޛ‬
‫ݺ‬,~T�#ҏ��##��#���{��#�6 �Fƪ��<��,�#�7�#�#Z��E���/�M�Q�V�#(��K,
���`#��A�8p##ԺH#E������x�;�#�۰�xGKb��%Nc��!Σ#���
�9#$/���P@���
�T���9�a����1x�(Q�Wb��4��wQ`[�#D�&P#��ŪV��G�3D�F�z�H��U�#O��҉
��#�l#�O�V#��#���<#��x
1�`1_�#���>��P�����G|��h�h�^'�Fn���.'B����[N���T�G��&#Yu#�
‫�ݟ‬s��#��#�&u��ࡱ#�##����o�<��=W{��N�n�zn��Av�@�#R#Q##o�T�#JeD�T�
n���#˂F#H#�w�Ң��n�#d� ����f�#ɘ�Y�0�ƄȽYl##�#�Y�7��{#"L�3#h�L�!
j��FU�+�
~�#�=�##��(��
�#
C�#���# ���{#/‫�=ܓ‬#��A###�i� �Z�#?I#���]�T���zY�-
�9Á;F�� :�C#��]���#d��Y#c��<G7d�0�C#f��KY�ӊ�8�#GW#�ơ��
¢iY�\���#�A��ge S�P�A��*�� j&@+z�#) O����#PudT�#l ᆆ!��#‫ٲ‬/#��"-
~�#b��#Ǿ��#-#ࡱ‘wC3T �##LMM# �# �s[ �tu �) �6 �6 =u �# �# �L ��
x�#�锌 aI���2��}�G(�t4��h��3��:|���#u�6 I_�A'���{uC1�~x��6 |
##) a#*��u#�e�#�h�6 &�
t��-��##U��"��##$�f��q�<A
��&#��##��&��6 �T��6 4@k ߎX�Bhj 﫚� v���C����38#��8e�"##�) #�#�'��#
|[Ǡs|# �֛U6 ��S+�k�CиG�#�f��ִZ7h�'�F���#��&#E�JJ�8�d�&��xV��R�s|
0>�PKE'Ξ���0<��F�Nw⸇(�����H�#�&� ‫��~�_����ݥ‬#�'U8�ϳx�O��#�(_��
��s|c/! �#b���!#�z�6 ��-�vr���¥1���#��#<5 !
��M�#��W�#ό���_�f#��#�#A��GB3#�\�T⛖�##_r�J#�'U#l\��n�#�?
###��##PK##########!#En#��###X
##!###ppt/slideLayouts/slideLayout2.xml�W�n�8#}_��@�Ϯ,G�E�]�R�
%M�:�#F�#5 #�R���b������KzH����Yck��#5 <�93�3>�-8�0U�R
��M�#L$2�����t=o�=Ri*Rʥ`Co�*����#�e\����Z#`�*�C/Ӻ�}�J2V��,�;�T#
�xT�~���.��i��~As�5 ��!��j�'l&�uD�A#�T�*��ʡ�����U���#��w
%��7�=b��#��7B�ɒ�D�##ࡱ挀
#2�B#�#T�bb ��{U.˅��.7#E���4�=�yј�G#3��O��:
$#oW�#��#d���C�v�M4f[M�z1yXM��gl���3‫־‬
�#<��(�]�#�#NDžS�#�GU�Rl���]E�D�&�:��r��L�#��Hͼ6 �6 v�Kˇ��) %Ko'2
‫�ݙ‬o�k#i�+��;�,!
p��#�#�߭� ����s�#��ʙh}Z��#=��#4L�є��#ђ�4��#�4S�z�3#�sP���#��tA#
���gL�4�O#��ۚ�_S#:�gT3��4a��) �9;#۩F�_qb(_y(Q�O`Y�����#�+##S�u��N8
�F�v8�³��5 ~0��‫���י‬q8�g{M �#U�#��kŮ��p�I�#m�3@o#��
�#�}/G�(�3-�K�\JS#� ����Vuf����#\r�#:��8.#]�Ȓ�) #����
/�1x��#�Yj:#��u##��`r���:V8E#O��^���G�3A!
G�u[��#�;�\�����o���V!
�h5 R�X{��#�;�T��Y0�<Q�A#��Z�p�����o'h�^�c���Q#�C
‫ݢ‬#�m������T�L8#�M��5 ��
#A!|í.0z!&��
�#-D�#�2H#��Z$#��pO]�[��b"�zR=��i�V'�Ź���d�-
Y"1�p�a�#W��'s�:��វ�Г�\+�#L
��d���ճ�<��_N8/h�=:�Њ[3�‫��ڠڠ‬#��‫ڹ‬#i�y#�3�K%N@�d�##��#�~###��##PK##
#######!
##�y�###�#######ppt/media/image1.jpeg���##JFIF#####H#H##��#C###########
#
#
##
############# $.' ",###(7) ,01444#'9=82<.342��#C#
#
##2!#!
22222222222222222222222222222222222222222222222222��#########"#######��#########
###################
#��#�################}########!1A##Qa#"q#2���##B��#R��$3br�
#####
%&'() *45 6 789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz����������������������
������������������������������������������������
����############################
#��#�################w#######!1##AQ#aq#"2�##B���� #3R�#br�
#$4�
%�####&'() *5 6 789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz�������������������
������������������������������������������������
������#
########?#�#�_�#��##�#�C�/�n��kQE#��PK##########!
#a�x�V###l#######ppt/theme/theme1.xml�Y�n#E#�G�#V{O#;����(��#�@����#S
��,3�I|����@H##!D) ##\ �#�84y#Z��+���z=k��#U�#r���o����#�;��w��
,i�#˾����$#4�‫ݭ‬g�|
OH����#7�##�s��~�"Z�#��#�#���~$e���$##F�#Kq#���H�+#,�##�‫ܘ‬.U���
K1"��%(#��W2"G����##‫ى‬#j ��@ ���pXQ#1#-ʽCD�>h#�Q##K
ߣHH����t��#Z�'Q�`�5 oK���� ࡱu�A�PZo�W 뫅|�r#�itj�V!
O#P#���#[f{eu��l��@�q^vc�‫ڮ‬l���9�7�k��F �AF��#�Q�Wk�#^�
�6 ������Jx2��#~�Vk��%�#E�$�9t��h,/��#�gt�
o�7##�#>EA5 #եT�Y"#�Z�n0�###�H�ē�#�Q#��Q2#��6 �#
�MƆJ#Z�Ȃ��@�) Ş#8Ie���x�[�#��lj�\B�F��#�B��٦#�l�O~#�~4>�7>�r|
�‫ݮ‬C�#J#������w�@a#������ЗS3�~�ˏw#|�ɯ?
���[�###��#]#�#9�;��m�F�8K\Q�F���+�����4%Pd�#ɴ�/�#u����@]��B.
�vv�d�A�3��r#��m�%{8�#�_V���v�d���3#��СKu#
%�dv�#‫�ؗ‬D�"\�r��D�#N���76 ��a�˄�ºK#�#�K�e�m"�H��J�3��CbH��e
��#��k��u##��P�:��bZ
�6 �$�]"�(.u�#$#��###؉�#
t2#y�##��##��_#�p�}���2�K2tɼ�#��m6 lE(N]�##�h�^
#���c�#�e�#Q�#�,L�5 �K�^��Wɠdɴ.ԗ��##ϗ�;&�b.��<�2��x,�##}��2�ߋ��
�}��oy���[��;��#�'���Oo�ON:����#�Oo�q�Uࡱ?��ֹ8�7:y�-
���#����#��Nb,�#�#�#�mf�d�X#z��}#zg�A�;�����w��O�g��yy~J��
������#w�}B�#Q|E����) ‫܂‬A5 O�iqq�K#xT�

J�#%�d�z�#�p#=�p��}#�6 #2u�5 'd��9�


%"") l��:�{8l����+�ŒI8�/�Q}���4G�#u
6
#��e�5 <9J#��S�[&#�s]*F��#13����E#��H�'�ᠮ�#�g�#O�H�؇ M?
#�}#�#\Y#r����?q�##
��yU#h>#��;lV
�|S�:GS��5 �P%ӑ_�Q?g 﫚� \����#H��-�ࡱF#��7j՚�##�8���‫�ۇ‬J#j�8M�v��Μ
K#S��U��°��:�B���L���i�4#�+U���倃
Z�g��#8�Y#�.�#��8�v��##;�S.�$�#Qx��h��#�?�'$#�E�5 #�#

�zTE��#�#g�:��A�R��Y��(��4=L#�F��SUu�##�Y�0F�Yv��N'���U�j�k&5 *O
����S��#�<�#ϓ�L��X UN#�d��SM��`1��#�LJ#_M}��#'5 #u#��#��+o�c�
‫;���ٴ‬#Ηr�
<N�\�_����շP#\\ZUGs) �#�f���^#�,�‫ס‬#
�*#v#4
Q��p�.�V��v#��U#��1^��C|l��\�^�#��Lw##U�Ph��PY) ��
�#��:) o�r/�4�#���&�###j��A�#��m�##i re#�LLr2m��#6 <#�(憔
B1пbL4#��B'(‫ۓ‬
ٔ #m�V��f#_��p�6 ���
#����1�Z�����X�S]���#�T�g�]*�j�Z�W�Ib���[�'l���-��U@�RjsB!
GG�#vi�.�.-�ߥI}� Y�F_��#
�'�%m����]��n��2@_‫*ކ‬#�"���ps �r��#=f*TO��####��##PK##########!
#�l###�###!###ppt/notesMasters/notesMaster1.xml�Y�n�6 #�?`� h?
#��Œl�) b;n#�mФ#@K�-
��4�N�##�Z���Iv#/�$��Y��A#�����w.<=x���wE�,k>�'#ߣ<����#���I+�
=�#/#�9#��T�O#����ZQ�HE�#R�쓁
�P���2_Њ�'uC9��jQ##�b�.#y#�+�#;��]���v��g}=��9#��\#!
�2�@#�(#�5 �Hk#� F��9�!h���#�N���5 �ye�#�:��?< }�'#1�]#6 ���o##�q
L�-\,�#A) ���3ќ7g#?
�Wg#d�H��#�Q�#���'�iF���D��D#�#'�{��_XD�t���t��|�ꎹ���
�m�#���#�2#�V't�<��#��1��EͰ�1�*�u#csZ���5 (�X#]##'##=����#�iQ#`滁
�ǒ#��]b��) �z��X;#�#���#Y#�C��n
#Ղ 7� #!� 3ZW#6 #� � � � LW� R� I� M� � ovo� j5 � � k� � ) � K#� � � Z� � =v� � �� #q
[+�7�=�=2�#QlT#��#3���5 #��>�b#(�#6 #�f�|
#���.D,�heg�coK�{#���#��#A@y�ࡱ�#f#�N+h#.|�#�cĘ(ࡱ Ç#E~/#
�[7 ‫ۼ‬#�,��#η�g1�G>�o�Ì#�U�##�0�$ak4��V<ʂV�8#��,�f��� =#~#"kC-
�UY�I9_
�ji�E� �'+5 b�#_-��a�i�=p�A#�Ji��##�����9+#�Td�����
#��#�F?^�#`/�H6 �#�sg�#'��RX#��a��t���/8� ��#�-
�p�uх�x~�ʬ_�Ⰷ���r��y��##��?) #ӛ0�E���L�#Y#�8�#(v##!
\�}�f��2�#�#��#<#�;�s��#�m]�V�#�|]G���1�����[�r�#�n�B
(���xB��{��R#Y#G��&��q�`� �@:K�uz� ~{�##�#n#i�!#=Z�zV� m�0#
� �
ࡱ## ��� ~‫ݾ‬#�����X#V 旞
�=Z�ʳ���`"16 ˍ#C�#����#���}`�}�<�y�#��+��#�]�=�_,J��tࡱ{H��K�#{#^[
�}ė�;�?tj�8#��`��n�!,|#�j'�5 #ࡱ ࡱ� #� ������h��Nu��|
j�q�����SG#�j�\V�#�I#�0�N��8��x/�l��?#s�?
_�'�(;#���q#���Q��KGI+Mz�(#�H#��e�9(���7#|����#��8�oΑu8vu
�#�#��F�#��#���^#��ak#ēV<�I�mM�Q#����(:�##o���#��*'���@筊 LU 梖
�L=��mJ;�~KES���#�#S"�#��#Ei/
C�����ȝ#TpU���#��&#o`#y�ZA����t#b##) �
Z�%�H�C!#f؆�qӳ�#�#x2�!P�6 \O��@�g�#�#�b�J~ `�#ߛ���p-�#t��֣�"�#3���
‫��ރ‬#����^W#`H(��x�� ࡱ ࡱ@g �� q� S�#e��%7O#d��#�wI#V#�^��[) ;|
`�oS�#p�Ԑ���һ��
@#��2Κ�##���\�#ȥ�mN��Y�.��#1g3�‫�ز‬#>
A��0���H�C?/##�O��'��
�G�#@��#��#P#f�H�##�b#J6 #�a##zd#�hD�#�n#��##�G#c��#(�#���Bˣ�!
*#��#@I7}t�:�ATt#��/�#o���###��##PK##########!#��#��###
%#######ppt/theme/_rels/theme1.xml.rels��ˊ#1#E�#jo�‫ۅ‬
�i72�v�#(��t�� �
��#5 #}�˺00‫܌‬#�~#?���AA/;##t4.X#����#D�#
-1��##8�����#�6 *�KE4J(
�Z�#��=###��L1{���##�#Y�m��0�f���#'� �L#��H��?;N��|
���s�(���n@ʖ�#) ѳq��{yMl#�#ߞ#�###��##PK##########!#��
9�###\#######ppt/theme/theme2.xml�YOo�6 #�#�w toc'v##u�
‫��ر‬M#�n�#i��XS�@�I}#��#úa�#��0l+�#�t�&[��#�#�HJ�#�H�#۰ ŇD"|
���#u�ƣ��C"$�I۫_�y�$>#h#��{��
#I��#3���7#һ��{��HL#�O�&n{�R��ʊ�a#˫<% ̍����W#�####‫���ݘ‬j�+1���###
1�‫ �ٻ‬#j��VN���5 QR#�L
4i�0�`R�#9�]&�!fm#�#�hH#) #1,#L����y+[�W�f���%kK��旭
�##�U�S���i��h]�) �##S��^����#z#�}#4���i6 �#�NN�#������f���K�
�#dnu:�f+��#5 ��X�o��#۫#‫ހ‬,���ot���u#o@#����_k�7\�#E�&�#�vh��Q/
c�v+�##ߨe�9
���.�b�#�,�b�>#4�aE#�f) #c#���## �#�M�K3vȗ#C�#����j{#�#2bN����|ࡱ
ࡱ �|v����﫚�<9~��,��IX^������c���o^?�#/��_�䗟?�#B#�
%z���^<{�է��#�-�
#ҘHt�#�##�n�0��d$ηb#aZ^���#'Xs���S���3�
W�:ĵ�}##�
xs��#x#���\�hv+�#�#��E�#ni^
�݈8b�3�(#��(���
%3#�IX�\L˸#�#�xwq��7M�t�*�
{=�Ա�#�#�|��#�:�V�dHGN4�#��#�2�##���f�>�pV��#9t��#�U#?
$�1�M<U8�"9�1+#�6 VQ�����˸�T��0�z#��j�]#�~#�G����,v�B�I#�ۘ�2r�O�
#��*�&Q#�@�b��U#|��#���#8Y���8�>�#‫�ܣ‬#�<@��Th_B�v�pL�ˊ|押-heJ 잨�
�p'�o������#�&�#�}q#����������e�|֊;/�Pu�c#d�.�K��1el�f� ‫�ܖ‬a��
a#}#���I�#��4�Ǭ�;�P`�# �>�*#D8�f��i"��H�#�\�!�
W��xhؕ="6 ����#��##��#��###��� �3Z�#��l�ZF#�~#fu-ԙ�Սh��9�
�G���`aM�D#�/`�u8�k�pHL#��v#��b�p�.�##H�#����Iy��[#��
#�#�) V+qki����,N*�k,a�{�]��G��K:oO�#K���#t��Z�զ�|
���1�o�1N��R7��pI�+a��d6 Y>�f+W�M�:\YX�/(�ԁTH��edC�Le!
�#��ʿ�#�^�#6 ��B��#�L
���Z2##_��]#Ѷ��Y) �SE�
�ЈM�##��P#}#*��T#�#wj��f�-�Yҕo�
Ύc�F8+�:E�L�p�Dž
�$#�V) �Q�� U�a�?
SE�'pe�#h#�p�+0����P#�*�F��#h#L�h�{Y�����e�_�C��朥 a�#N~ꀆ HP؏T$#
‫�ه‬d��#b�l�$YF�DTI\�Z�G 﫚� ���
zo�P#�n�IV#
�d��Y#�B���!
� ���ks���|l2�Rn#6
Mn�BĊ]ծ7ࡱ ࡱ � ���� Y�<+�Yi+hei��"�s��#kA��f.#xqQc#,#�#.~��#�##>�_) �:�#P[#
|t�� l
����#�#i#G�8�A#L��5 m�:i���#w�#�#�֒����4vќ��\�Hcg#vlmǖ�#<{2Eah�#d�c
���#(>z#�‫ )��ށ‬S�##|_##Zρ�#H~��,��###��##PK##
#######!
#���#�###�######docProps/thumbnail.jpeg���##JFIF#####`#`##��#C#############
####################################################��#C#########################
########################################��####�####"#######��##################
##########
#��#�################}########!1A##Qa#"q#2���##B��#R��$3br�
#####
%&'() *45 6 789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz����������������������
������������������������������������������������
����############################
#��#�################w#######!1##AQ#aq#"2�##B���� #3R�#br�
#$4�
%�####&'() *5 6 789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz�������������������
������������������������������������������������
������#
z########?#��z~=|zoៀៀៀ##<3�#��^6 �Ƨ�iࡱ ࡱ� |�
4�/��O�]#�*�Um#) �A�i��M��4�k�K�k�#��#�:v��#�o��<��|
l�����~���) �#�%�Ro��>��/�O�+��#A5 ��s#���l�?
i_#���2��pj_#�B�6 �jZ��#�-��e���Y�P<S�~�#W���=�k ঙ u'�5 ��|
#�#~ɟ#�=#) #�#�g��+�~�#�#\W�#�.ԙ/�#�`�#���#�P#���H�y�#����_vs�#$
� k�#,�#�#8�����9?do�A�A�#����\�l�|
7�#�Zt�r��n���ø5 �q� ܼ �f�#�_��#�(#���d��G`o�z�#��
��7�#�Z�tw#H#�~�y=�r##S���H#�##_��#�#�#�-
3����#(���#�������#KjS����G��##�Q�i##�#�z�#�� �#$�
k��a#?�#�6 ��=��=�do�@;/�=��8�!�##�
i��E�) �#�k}�x=��#�}���?�T Ϳ�
���#���#I�#|#�#
��H���=��#W#�#�7�#�Zu����~�t�I��#�G�3�#) _���#�7�#�Zt�=�#8��
O��#1_w�##�#��/�k}�#�h#���$~�<��#o�E����
%��_�q����N�#�G�#���#��‫��ܝ‬#�-z�p��~�����#�J�#�(#t�#�+��
�>#_�#�.#�#��}`�m#��
%�q2��[��#ø5 #�2O�#�w�=��ϑ,��M�#ָ�#H#�F�B�'��A#���?
�#��#�*#�����?
��#§�F�#�#����X��M�# ֙�M�#�ku���#�i#����#��D"O�&�#�K\n2�x�#�
k������?����P#�M�#^��#Jh#�c�#~�#���#��#��_�M�#֙�
#E?�o�X�B:#y����H�#�z�#���
o�&�#�K^�#7��_�����o�#_���J*#�G�r��#Ш#�#�d�C?�#���‫��ܯ‬
%�Hcܿ �n���Q�#��$~�<��#o�E����
%��_�q����N��.�#���#D�G��4��#�>#�#�G�v�#��}���#�#�-:��_�ƿB
:��R��#�-��z�#����?
�#�-:J�o�ƷP~��}��#���#C4��#���#@�#��#�i#����#��|
�e�#�o�##����
@�5 �##=�r##T��F�#�#����X��M�# ֙�M�#�ku����Q�#U�#nw#�Zjq����O�
�4#�W�2O�#���=��ȁe�#�o�##���.��5 �c��~�!�i#!_�z�#��=�_�M�#֙�
+"�� F� R�
؎�#k����� d�����<T� ���� #� #IR� >#� #� H� v� #� Y1� #� M� #ֽe8o�ƿ A�� � /� 2?
� #� � � z� #� y#� M� #֟��r��� ~�
� ��z�������
}� #,� � T� #P#� #� F� #� #�
뭈�#� o� ## �� � Ʒ #� &O� l|
�� ź� �d�� Gn � � �� # vL� M� #ֽc}�� #8 �� ��� �
G_~� �� Q� #� 5 0� #\� m#|$?eO
‫ � ړ‬i#� U#� #S� Im� +O#| ��
‫ر‬Oo �� #�� rk� #��J�� � �� a #"� U_� O#� #� iӉ #� ~� G� 
����� 7� 1�‫�ޛ‬#�#� #﫚�>#� k#Z� #i �� z‫|׀‬E� x� # ���
� g�
Ɲ #� 1x2� =� |
�� #ž<ࡱG� #x' �� Y� #o#_� � #|#�ƿ�
��###� #�ࡱ � #� , � /� �� ## ��� -Λ� ###�
� ;� #�٤#x� #� >#� O� τ� v2� W� o� e� oq4R#X� #� ?ࡱ� >#�# �U � ���
# �5 � ?
M+ �#@�� � # d
�� �9# �* � π �#����� � �Mz � �� #�J �# �(#=# � # _ # ? �# 0 �? �^ 3O � |
X �# �### � ��
#T�� s �# � ) �# [ �# o# �#E
� �� _ � # � ‫�ڔ‬#�� ��� ��# �
@�
��Ϳ�
��
#�� # ���
I ? T # # B ?
���
�Ϳ���
� T I � #7 � # 퍧
# � ) � ?
{����# [I���� # C � �
#��
#��� # _ �� ��# � #? i # w # P
�� #� � # # ��� �
'� _ @6 � ? @ # � ‫?����۝‬ # ���#� #�# ����* ?
�����# � * o# �����#i �
# �
L �#� M ‫؂‬r����G #�# �� %� #� #V [ 7r c # 8 ?E
gU8RFD��� �� � ��
# �
>�
� #�
#��
�������R � � �#
\ c # �
# # ? * 2
����
�������
��� \�
� � �o � �U � ��
k# ǧ| #~ : <?
�/ # }�����
k �#���i � m ~ � �
�W �
o 4 � N �� �
##� �# � �M J � �#� ( � # � f # > # Y# 7
#�� o ##_� # B #� ‫ � @�۝‬#���#�� � ��� ‫������۝‬ �����
# �
C #� �
,�� # G # # #
����
��� 7 T � }�?ɿ���
� ���
# * ��� E���
?���� x�, #s S O #
� � �# T # # #
��>�� �} #
#p��� ?� � ��������
#� # ? @ �
xj��a�� � � �' �� � # # ] # e ߆? # W # Q 7
���~ _��� J _ { �z�� o s # _ � | # � #�
#��#
� �# �#
g � # # } c4## # ࡱ��
�� ��
# i # ?
�����
����� �� Q � ��
'��
�� / �
? # x # 4 #
�# ľ} ]��
�� ] #�� # X�# � $�Lj�
_ �֜# & ���
t � # ~ > (Z | }
4�'� . i��
�z ��� �6 � �#��� �0 # #�j��� � # �#
## P # # n >
��o ���� ��
³ 7� ��� # � �� ��

��
���#�
# �� ~ o ��# / � # [ W y S _
G#|#��� #������M # L 2 �
��
# # �3 � ##���� �
#γ } w 晆 M U
WZ�> ,#ҩ /���
W� < T ֜�9ࡱ
7 � # � � N - 9B. � _ � |% � & � ^ + � ^ # � #Q � � � q ' # � � # =j � � V � , � -
B��
Ԋ�
�*� ����

| �& 4 <�
�#�
� C �?

# q . # ‫?>׵‬#� ? b
é?#<
?dy� �� w a��") �Ǡ��� : � �

i # | #? # ) f
����
# R_� O ��m 0 � �
Gf # &# # n� �#

#
^ 6 �< t e� � u��?�2 �Y � ) 8 (
# � # | 0c I '
b����� ' � #� � ���
.m j�p c� A ‫ھ‬b ߝ��#���
# 릧�#�# #C ᧔�� #'�����
s k
%�w #5 ���ԯ�R ��1 S � # * ៛�� XG��� # g��� # �
P ## �
�������
# # - L � � > � <
ࡱ ࡱ+O#X$ ࡱ\z] ࡱ ࡱ t KG ࡱ #Q ࡱ u9 ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ w m a ࡱ ࡱ x ࡱ S ࡱ U ࡱ ࡱ < Gࡱ u
k3��� i G��� Y _ ߵO�M����
# x ��� ) � �
#
X �
#�� �v
#� # - # p
��� Xv ���� ]� �= S k
[ 3� �
i� � � +�
## I � �
��� � X u #Wi��h R � K & � 3 6 � # * Ž Vg # <
��` {
��N
���
���� #> �
j�����
+�� # # a a
S���
�� *� f�
��� E �
9 #\ F u . y 0: x �S�q �?/ U t
�����
# P #� i��� \# w �� ��
m��
V[ g # 㞕+|Q�������g: 9 # � ��� \ �� #! #
[ # k #
#�#�x # k��� < _ �� �� u� � [ # � ;� ��F�I Ŷ M Z �| 5 �5 4‫�{٭‬ - 6 �#���
i i� P �/ |o .
=i�s M~���� E#� _ ࡱ�G�� Z k�V�� ���� # i ?# � � м Y
# + w # �? P 1
���a zS #�� 7 # Z R ���j_ � �f V 饘$X Ǜ#�K������U���#/c���‫?ש‬
kS#������ # 3 r# O l �

# ‫ܣ‬R� !
�S��
r y G�z ;� \ >' W C 6 s� xu�� � �

# � b 6 �
" k ; �#���� � \ ӕ�
fk 5 # uz ,e O�9 # YQҏ 0 # # z
#G��� � �� �# / � n� Q# � ## ꣨꣨\� ‫�ޗ‬#�� #������
< # D# v �Ѣ t c# ž Ÿ� 﫚�#:I
/ # h�
‫���ږ‬g}�� ▝ �� #� # <
� �}�# Þ " M F �^ � [- � <wa �� �

��
c # ~ �. _ e. ,# M :u , / V j
‫��ސ‬#��U# #k � # < e#y �~ 2� # �j # � � ?m s V
c�# <#��[ O�#] # V ���
��[ [ #[ O W� � ��
.{ �c
k b ��VG����Pi R ~" Մ�
3�X Z#�� Աix �*
0�� ��
0 U � ,
M JE V 4 B) ��
� iП C U���
賟 JL =
%��
��
�*̰� �n
#( # X[ + U
ʎ]U`�P�2�##�_#��Jx,uJ?�">(|4�.'�zi��6 �#��0�#�#�#�#��##�#6 ��#�#Wr?�m�:�|��B#[��j�#?
�����
# ��
���
� �
# � . S # # i �~ � S# l
# ! 7 5 # 熵 D�iյ��#�5 ����
# �
# o P� # # W
‫�������¿�ݠ‬
o e �i #u ������ K� Ip _# Wgմ wR #� i ZLj =#� C � K #� � ; [ m
5 ] ,FW
�[����
[ � 6 ��+Q�(# o�Ux� W
* 﫚�* ��B 8 #_ u 3�
�H
�q t 0 U * ��
�5 ## V ֧Zp���
{s ##
ML��
� #, *��
# ��
p Yu > z" 5 �

y��
pT �

c �
�t
� < < t N 0 x
4���
��
� �k
�� 0# �
��
# #� U
�� ? ��
� X
/ # # ~ , ��
(? |x�4
�� �
# : t# # B # , K
�e���
7 ��� �� C #�
_ ����
�W�� ��Q
� # �
���
�G ]
� i h | # Z B R Z ?
��������
j 6 j� ^ / ��
c�� � J #��

{ ��o�� >
�u 9⟋ 1 �
K q վ _ " ? � S A
ࡱ�# . ��#�� Q�� # �� > u #��
>�

b� n q r � �� �
n F��

K /O �
# ' - # v q ú x 6
��KO ##: x���
� �����? # R ‫څ‬l#&%PX
R j�1��
J g 8��
+ R
~&�O�
V Σ
^_��������
a # # e9 <
ƾ ,#��Ⱈ lZ ^ ~# 7� *
�� � ?��
# �
x
Y > #_ �#� j h 6 � � �� �#�{
y~^H�
� # # # �!� Q
' w� g r G O
6 Ȼ�S��ԋ
� # , 9 ۖ9$��� # �
‫����=�ݿ‬ X * # /<��� �
#� �
օ�� 3 �
Z #x ��
g ķ �
# �
_�
�# ����
��
��� i < # E 5 # ‫ۥ‬N =
�#��#j #?!�� | g �
+��# G � �
/ Ws s �
< # , 﫚�eS ���� C#~��' #: \ ��

C �
���? l 4 m z
jZ=.=��K ࡱr��� � Q WR� B # S� #�
ө .# < m#x� f3�S B
�� ��*
� # ) % c P
#aV����� i #��� #6 � �
��
# 1 #^ # p : a ���� �
# J 5
�� , E/l _��L < � { #
¬��t X
f
����
�#�
� ���
/ ��G # �
R ‫`ݠ‬ ����#! #�� ���
# ����P ' �� �
8# # Ъ X # # #
v��
����# X# v�
����# m G ����
k
F ��
��

# h # M f w |
J�Ɲ����
�� �

��#� m � < # ��M 0 c S�_ W l ^ f ‫ג‬z&
6 ��c r�֒wx��D
��#w����
Y���
�� �

3# � �
�# �
y � �

4 � 7 6 } i # ‫���ݽ‬i. : � -�� %
��
�� 4 U t2� R U
����
� �� s 1 �Q�b 8 4 G E �g��
��
5 � : U
t# g �M έ9� #� �
#F L�o �
# �
C:� r


# # # { t
��bW ti��� cy , �� tV
� � �� �
P� �/ # ��� ����
9 f� �a x С Y 41 x X # � �
S# g (n # # :
#!#�S�� �# # =4
x M # #3 > # q � ��
##� � � � t �
=f�
 ��# #
_ �# 9# ~ - l � ٣�N | ��� x u
ࡱO�# ėq���� �
Y & i } 5 �^ w � ' ��
��� ͜ M�
N� K Y y� ��� � ��U x
c] 4 � # mů # ��
Y U #w O T _ d
�l�
/���� C ` > #‫׆‬#M# �G����
< I [i o a ��
?�
<� n �
� 6 �� � �


o�
� Z
6 ej j ) k |
-\=u#��� ,#
�����
�c ? ��
X��ԡ ���
0 �� ��)
1 \ � Q & x
# q K 0 D !
�x��
e ���
�� # ���� # ;] �� #�
a��.%�� # b z ¦ u �
�# # �
'
, �
X #B # # ?
��
���#�
����= �
��
C # *_ ? �W Շ F #A8 ߵ9|Q���g #?���
!�<����
� #! c #
#���
~�����
; ��
~ ���[� ? �A� #�
]��
�t�� G
$ �
/ # # | M | # P o
���
z #���
��^� � � M # n ��
‫�ޖ‬V .������� | <�
x N c x #F > k 
Y �� �� KD # 3
# �
# i #
��
Ҭ @ � -U �
4 M ?
k���
?� #
F=+R��Ҹ�
�� ^ M Փ�
ʫ�� ��
: < LX� �
u ��# �<�
U �:#
� �E >:�K <
� x� # T ¬� F� GP

##� # # u
#�X�
# # :���
K r # #f "� q.� #

� _�2 #�� ϓ�Gr
U � }# �T 00�� ~� j( |� 4

#P t#�# # , #
�e���
7 ���
�� C ># �
(� W
� # L# �

8�l
� �
3 �
s�9
�# �W
� A # ] c # 迶?�#��
q3 <
�# #< �
���
��� �ՙ Q �
~ x# �
5 �
I � < # # �� �g 5 ˈk
x ϊ :> : o#
‫�ݬ‬Zk��� �� 6 e���
#�����
~ k Տ� � �� h� M) � c � s� a � I .� x �
m
o *w K� M '
� # J ࡱc�# ]Nx� M
���E���M ‫�>]�ڃ‬d���
< t TU F �: \
‫ݱ‬rJ ��
� b h # K 2#��� #
� ##�#
� �1��
+ > N < "
��
F #�
# J U a�
#�¶ #

��
� 8 j

�� R c a s
\����C��� %
y \ & #� #,u 1�Ӟ t�
� ���
( ��
3 ��
e p# #�
�# �
9
? # # a # *? -
���
3 o���# 3 :| �

u�
Q ��5 }
� g # \ w���
��
# � U ћ =

�����
d���� �� s�# ] Sk ��
3�
�6

M # ��� �
k ) � .
� �A
�� # � #
� j C
�m # 4 3 t
� -�#� h ~ d��4k� } "t# N �
��l{ #
‫ڟ‬S��� O��Z # ��
� # # e g g� k � � #{ �B
#e � } �� ��
2 �
b� ��7���
���
#
g # . u # ÷ c &
�����
r� �Ʀ� �q
& G�
D �� + �� <O
t# �p
: �}����
a t J q�3� �c
# � , ? u B R N / a
�����
c � X ��SՕ q
S 길 ak
�# 5 ‫ז‬OR0�# a2�������
O 3��� # * # l# Q � # _# 9 ���?>�� � �# F 8‫|۽‬- : :q
Q����g O #����, #� � �#
# ��t ?@# ~ �b j # ��
~ ߵ����$ . /}
x7����
# #� �� $� w .�
Դ# Խ4Ѯ �
x �

D �
J
9 5 W ‫�����ک‬Z1����
< T
�l #o�� ��� �G�� }# n kӴ �

'����
: � �
� _�1
q ë Ϯ ^ �= :W 鵛 t
a�� >�� �
M O {<2� Py� d � . # # S9 , Z��� b��� h�ӭ B M L9 Q�Q�! f< ��# T� h , # X
‫ף‬#_�� S�ԛ��
j� � ��� >f Y �
� i
S ) ‫ن‬#.�#����
_ S # �<��! 2 U� ���
9# U c ѧ# W
�����SR� � # !@ � �
A�# O����
#�

# G G�� �
��\��
> ��g
� 3 f # | # 5 ? # 
#�
�� C
���� t #��KT � ҿ��
��� & C � #� � �Q � /o� ���m �

_ � g �� �� Y � +# # # # # g # e
� h
e��� # I��� ?�� # # +� #
3/��pK _# � | Q��@� # ���g��
��? < ! # c #
#��� ~�� � �;� �
#Y����P # # �
W �� R �o

# L g M ‫ﯧ‬h��
��Ԣ
+ #K [ ��"� # � # �
# g �
# m # A
6 #Fa���� # k ?��� � S� H 
��
:�
�� #̥ 3 � �9� ~ E # ‫�ޱ‬ 7 � �^#���
: | t# ��� F ?
���� ?������
[� � ���+ �� �7� � �
3 �
7� � 6 ��� � � / d� �� j �
# *# # u ; ss ' ( * i t
]#%9��pM Sj��Ɯ
M ) 﫚�$��� #�� [#� &&
���^ �
��
p ^ ���
Q# �
ԣk
�( O
# 9 j Z | # I
%�R�0 ҄ #
#� Ӌ��� R
���
>���� # ? h� �
O# �W �
D #� �
� �#� # � ��
�~" ���^ C � �
' Q + f | # # ?
��
� co O�] o� # #

s 4 ‫�ٶ‬o���
#e����w ] [ �# @ �#�_� k h ZU� S ,� E ;# i # # w
� U c# 3 # l W
R 2? #
�����
6 W��f �� # 6 ��

���
�� ��L �� & �� 0�c �z�$ �# R � $ [ 4 # 2 ) # ;

G#_�� �� �J
� q �P e � ��
4 �
#�� �
��� 4��� T T # � Y
Q( �
nF # #� 0 �
#6 �#
] j� *�n o #� 1 s
S#�u��Q� � — NO�+ x P ε
%������Ǭ� k #� O��X �#� R �� /�
B �
ȟ�
���6 �
w��


Ӗ�
�Ҧ
# �l m f X f ` ] ' Y
�I #. l R��2 &‫����ڭ‬i�/� # U��

H� ? ‫[����څ‬##
7 ������$ O |
c��������
x V �� F �

R 6 ��
��
l�
��
v W # M ) ���
! - >�
#M#J��# �i�� ú= a / �ࡱG
4#��� #�� # #. h ����ɪ j � �
�v� � �O
�- j #ζ�
��!��
�#�
# � �e
3 �
U # u \ # r # *
"��� fR # #, : T k ��. + � m
��� EN b %# R� �� 1 # qR c
�# l# T���� \ # # ) x f 9�v c : # [ �9,N � �
#�
���
# ## # Eb t #| ^
I��������[ �� x �

&� � # � � k� ��V � # �#f � G 3 ���$ ��,� j�# 4� #V � f " z w V
�.� (� # �� �
-�� J�� � �
## �#
o# �� # 0 G � 5 �x �� 
��6 _ #K � Z z # ⽞
O # L
��N�I�� : y C D[ X� �
� �� K Ts� �� b# � # �

#�� � ��8 M �� � s x s
5 յ" �# % # > ] {
�� ]��� 2 |�� y� # �.�� >' k NZ �� ��(
�S # | �'� j �~ ҄ 﫚�#S
i �yo :# N����
� ) z T x ㈯ X
���F##�� U LL:� C +� ��# ] ixp � * ��
� a K �
< �3
) b

ٝ\#�� ��� 6 &X <0 N ;W# N # }# �H� ��

: ��� g� �
#� 7 . �: �# u ࡱ #�0 �� ࡱ��
՝
r �
3 b $ s
##1K��# -�� ��
�� � � # q n* � 22 �: #��
���

� E
$
> M # M . #? ) +
#I�L <o� R��˯�����
M 3 # � ; � �� �$� �
N s #q�K� x� / �
��
#�
6 �
���
g � C
w # v n A # o I
߅��+C#���� #� n� N � w� �/� 2 ��
���[� F �Ĵ � & �� J � ## � w � R e I J U V |
����e , ��# ���� L�ǔb
t V
0�
R� ��l�� ՚�T �c: � �o� � r # �# # 6 O .
T�n L# | C��� + #C � ������
1 j� � R V �� # �� #‫ݯ‬,���� � }v����- # � �
v Z c u |
J.m�� u S���
Ώ �� � �� = v � � j�o� b &� #l � z n 2Ӵ � f D# q ��
zsh �w � Z2 ; CUNJG� P � Y # Z
� < ���� A ú��� US - f 5 .� f k. K [ G 7 #v^###xd R�� ࡱ
0[5 ������� �
' > � # ^�
F� }���
]�> � �e�ʘ
�� � N �� E�� : � ) Q # # Sf #[ V ? 2 g
�# 3A V tg��� W s� j R �Z Q
,��
� m> y�, #� U
���
N �
*�
M� #q� ##
��� F
� C #
�S da � # #_ i
# Y # ( C
#e��
#����
G�ҧ�� e ^ k ��
# ) Ε
 _j bo� � �
W���� ��
#ࡱ Ѱ ‫�ؼ‬t, j < h 0# ~
] ���� �# D #

��� �
��t�
���
� N m # ^v �
#i u #
�� ‫�ژ‬Xd##��� J��� c]���� '� # | � �
2�
i �6

a #�6 � = #� yI v � -O T z _ \8
���>� x�; ���J �
k�
� U �
m �
>K� � ��

#�
# ^ z] �
k w# s �֮
j��� A g�ť�:��`I #i
�d .k�����
J 23 # � , #u l 6 �
�, # D V #
} �a
� (�% �M Z Я �8 � * ^ % ‫�ץ‬U
��
է (
%#J�x *j # j���� ( 7 �
# 2�
f ># � �
��
" ��/ \ �ӝ�

# #�#
�Q ���q�
�# �
#C '4 , T l R U
B]M����K r� j�� d v#
� � � #
+ k K
$*nL#� #E) #R� � ## ‫����ذ‬a�f���
G } < q ۘ#� c � k�?
n—M1# �y �a���

't � �
Ɠ #�
# #
? > u k #
J����
e ^ G z�s/
��
Ԭ #
=SP��m #
�V�
#��v<����
� � K ��� + v ( # a
ϧ��#o#Ϡ�7|/����‫�ړډ‬q� i��� Kc� � k�, �
#� # # � �
� ##
= � � #
_[ . E |
SF�� t ]*# : X�
�� UРL rn ##1 � ) } y�B
� Db p� � 8 �
��h ,
O % * p
ࡱ�a��� � #�C X ��
b e0 < N ��

���
2�
T # ��0 � �� k#� /) 4 b S ����
K | xN
 :~ �u �
� # 6 pj7
�� � g � ‫����������ܘ‬#��� #R # Li���# v 2 D
� De �

ӭ� # ��
# �
� "
S { b S
����
6 �y #C 4 S����
�� 2 p#����#��r 7 ��b#� B p B ? � =

���� y Y��] 1z " M# }��� mvx��ͤ � g | {
�������
#� - 7 bma�
ˏ�
H X�
�k� �2� � ��
� K�0
M � # �
п Z � �� ##
o � Ũ ; t 7 y
��
��!#�� lK n [ #
u��� 4 UW���#�� �Z *: � �
Ӕ �
xa 0�X ' �
�i
� �1 �: < # 牡# 1 #
#�� b���
b 4� 2 � J u C�#�
a � ��
#��

M�� R F��;� � Y O =#��# } � ;
�4 ) L 5 � ;
� Wt #
�+ #K G� #�-��
�ɣ���
� �T �
5 �# �
H � �
b �
"#�� �
C�I
�� $ . # # | 4 K E K -
���
�� ����T # 'K � �


:�

��� s �� �
O�� �
`� � 5 � � �
. B % � M y δ x : s .
�����
� � ��� ���_� u c Я ‫נ‬X#�� x e�
# �# 4 _ #j

��
; �

m� g + n ~ I�� \ '#
o � < #
��� ����
2 W p= 0 " D + #m v s�Ǧ
Q�>����
# # # ?
��G�*Q��ˢ�##^�,V"�Jq�}^####�\M#��S�xra�*O:#Y�#*����p�*��jG�e����#f##��1T��##eL�#W#B
#�%��
#� #
6 !O#��#O #"h 1 Z }� o H��
�]
� M J
� # 6 � � #
a? � � � }� #
�?
- �Z ܼ #‫ލ‬h�
Lԗ #]��
2 ���e ࡱ#z ࡱ ࡱ
k q
E �� J w O_ ɸM##�#<v��;�WP���[�\�F�2Yࡱ��vZ��
j#�>�� e x,&�� 7� d # E
��N^ n< ࡱ� � #�m R~�� H ‫=ۋ‬.#
[ �N�
: b�����
4� � � �U ��
. �G
# [# #- { 5 ( K
�� > l9r�� * f �#�
�t # �� F # ‫��ޔ‬g� *S U#��� � #�ƥ�� T �
S
B�� # ���
: (G K : #
����V U� p +Y ~ � �

M c ) g 1 ��sN� �

:�g q �c�S � ) F � < Z� L� i ӥ"
�# y k � ϧ E # g [> { B
#�� l1<v� X � � �� # �
'# � { #z � i��
ƣ ]�
#� h � � �
v #�Ϝ #
6 � �� [^ L �6 G # h ]
�������2 l W #Z s K � 6
� �
" ��
[ � ɡ # #R - | i Z # #
5 ��
��ȗ� M5 ��
ϔ��� R � * Ӽ���

dC� ��
��^z � �/ � 2 � K x �K _ { j | [ e { o
14Z������ � q � ț $ü '� �ӄ
< * e 3
�n \W I ‫�נ‬T���� S Rp t U ࡱU�- L
~LD"�� < T�Ƈ��
{ 1 � ) �> ) # V �t�S �
����| f # # P# � xa
�� # �r
| � α �< � < ^ ]rτ � lr , t M
%LG��^F�� � ���K j
# # Iu { {p m j �#< m 4� ʊ��
# O
����� F #� <�� Z : q �H �# 9Pj ⴞ ���
# # #$�F W � i "# # �& I #1 P ��


U > c# # �o # w u" L -
���
�� >\ } ߥ�_e # ��� #s = İ W� q u z % �##� � m � , ��
^� Ժ a #| Z
�� 6 ry^� $��� ���a���� ����F 5 �
�N
� � 7��( m �l \ �
� ] �# | O [ G y 8
F��������� �* �
o k] # �U 1 0 x
N#� G #) ����2 �: ��� ώ X Q . ࡱ�0w �� # #Z# d W��� R S
��GV ocU��a i ƶ� r# ^ 5 #( �K 5 �ԗ
��
O � .x � ��
. � � g {�
Pn 5 ��
���Li E& z
# * # } \ 5 #
�#� i +�a 﫚�Ay6 ��� c q #�# mb U \ ��
q� l � �
y �
�� # Gk 7 � ZD # 뤵 #�z#�� � v <
������ j j � - Z � ‫��ݢ‬Z { �� { ;��
4#� # � R` � A #‫�ٳ‬g�w-7V�� Y | [
U�Y�͓ g� ����
�� � JĶ Z ] 彖��| M ����� # s� < r 9 G� �
Z dL � 0��� J� �8 \ % S x T a
[��� #9 } 8 Bb( �R ���� J q ��
�� �� �� S ^
P # # � #� mӯg
S #� a8 \ ౕౕr�7 ## O ?
��� U #
¦k^�
C��?# lj� ' 8 T�
) �
��� �
+�� ( '$ �D � e# ##W �
� �1 #]�
#�?
�o� = ~ ����
# /8 #
�����
� �� � #�/��
�� �# # # +# # ‫������ ٶ‬e
_ ��
4 ���
C #� �+� � �C #�
��O
l # !; ~ 7 # R
��
B��'�ҿ # h������
# 6 �� # K� � 8 S
# �# Éf u # ‫���ہ‬xŠ( ��? #
I8��a #��
w ��
�����
�> �#�
) �
� e � O� ] �
� {#�
bi� c �
"g � >
-# �R
# 1 |# W , # o
ue"�t ,m 
��S Z#�����
�� � �� �
7� �������\u � i # � �:m
o � # J ë �
# �
+ �.
� l
[�ַ��#ijw� i
��# 
#����
��I� ��� #
I l ‫ތ‬ʸ��
4 #W��yz'
U ��
#��
�� M ' ,y 4
��,����
r�

�� } ��


�� |
V < p �+� ~�
#� p e [ % #
�� �� �#⚦ ���
�8 �q� ʧ # b�� P X�#� 5 �� +ѩ
X �
G > ��p 8 "� �x
� pJ � S 9 ) � <
W �~ J #
��� k�� � e M �����
� �
#ʥ #Y � \q \ / : ‫׵‬2�,-| 8 ‫�׳‬u�� #���} ��� c j 4 ?
X�� ��������
F �

4 �� {
W a su r � # p �X �#�
i ‫ۈ‬/�ɝ � V# & �m{&b�
{ V m4 ��- 淴
k���� B �_ #� h \ A# ��
��
_` � � �
�x�
I�
�+
� ~# �
e-
: 蚢 � �b & I j# ��
﫚�Kc o 4F8�� X
%���� �z ,
G O 7 M6 : > � [
� c e :�����
��

oa����` ��� W C � p�� � J X � OIz
� &� w 6
�͵���
K� y � #�& �

kJӸ�
�Ɠ� 3 1 �Y <: #C Y C # �T�
_��
U *� ] Ĭ
‫[ש‬##,
҆ ��jT���9 T # j � z��
��
B �
N��X : 1 H ���Buq40�n L#� # l�
‫ڞ‬uA֯ , f ] Z#S �֡�� <�* #X
�Ԅ�� t p }pD ~ ' ��' � uմ�} " * = [� �
O��
I��
_ �
� �� Z T ^ \ ^? �� C �
#. ## $ 2 [+ m
C6 ����� � �x
� w ��
Ӣ[ � ; � �$
# �
�#�� � � D * # V
$# ����Ki�1 a � # _ ‫��ݔ‬ ���
oE� #
�� 2�� �
c i��� V� a j ‫ܙ‬V
�: d^�� .
����
Ŗ 5 w������
�F { { � � F �#c � 4�
��
��F �
- �$�F#� R , - # Z &
2����
A �4 R� t #��A Z X �O # F " �
%( S �S # �* . Τ
X �# ֔�
S��(ʌ�e
##(b ��嘏
#
#�U�
&�� \ 8 '< ~ #* 8 < 6 *#�e j �
� X
# �l �#
�� py
ok�
e # �
u -օǏ U
�� Bp#
�՝�����
� ��k�����

# � ��
#H �
P ꚕ V� �O � � d 4i
�] `8 < e�&��� �\ �� t
O � �
h �

5 s c # ' #) � �-� AZ
�� A B� B g �- \ > m } ) gk
6 u}:�Q�� # � S���� ; �/H � E�� 
� � �} i S , �#
� P �� 6 �
e � � #
t 6 # # # g | m
����� �ϥ � _
4 � � o M [ M� ���
o
s I o u��� o �# � � c Y# � H 8 % T # !
��
eV#e�: ·# # U�� ��� I 9 �U
�� �� T � "� �� � x� B �� � F
`h � P L #�r Tl t
'
0 ��: N
2 � p #
# L
(��pp�l|� CE R� # �
}� # � �
3� S s
y . ` O
�� : o��W ����7̷� O_����� �
C#� �
M�& �# �f
[ M U ‫�܍‬F 1 �� � OO �
Y ��G#� 4 5
��V NS C #
�4 h ֟H��� [������
4T � +e � #��
� V� # �B
� � 2 ] # �B � HZ�x 0 # # i
ࡱ�S��� # x '^ 2� z i ����Z h �� h # �H �; � � # B
v # #�������
߇�# ������
U + N X b 6 ;
‫�����\��ڞ‬ ��� M zm 1 �e �T 1 � H #�9 e ֧�X&����Q� # �) B V
8HG7|E �# W*�� UQ # � �r �

� N6 _^ X O
%��ӯ� �� ~ < �#� #�ʸ �
5 �y
�� N '\ � �� :
& � x 5
������
e V # ]# L f # 4 ʮ,# X� ‫��ن‬
# g#�k # a�# {#a� � # f �
6 k& h 2 � : dO 3��‫چ‬O ~�� m��p #� *
qi-��� '���z� � �Ǯ ��� O6 t ���
>V %�� 5 �e YM �o
i & + � >ŷ de ~ z # # [
�#ͮ ]_͢���& #& v # # ࡱV[�7�� u - ���� D � % �
b �
Ri a � �
D n# # ٤����X
h � #
~
&�� 7 L�
}� Y� 4 K ;m : ��� �
#5 � � (�ࡱ
O �

� �
n �
#�& �� K I J � , 0 �
# u�CM �
[ �J
z " V W
�� -
,�
����N ru =

x /, # QW Ş Y , .�


#�
# r V # b
,0����
k EƖ Ua x n �
�> ! u
# �# s�
:����

1
. f �� �� �
У t c �# G a w� / , h ^
‫�ݦ‬y#����
c H #�+ �� KC q #y q�
�#
�] U _ ƚ�

�v� �# ]
$7 n O g 4 y # # ?
��]^����
n + 4 �� �
z���&� � #& �e�
4��2� K & _ #4 D H
#��e[��� � ` կXX `
# �
5 � I# �
H �

t� ��

T= � � B � ��
��
#+� d ? J H g u ; O
�.�
# b�0j k��m����� ~�

̋ �
# �Ɇ��
&�� G Q F 6 o p �( D)
��
�S� W �# �
T� N l R� u (( N
����
j� T f �
x� # ���
J � o ˪4
7 �

�� �
%j ` � v ��
� N
N #T �
# �U
Q !| # & y : G #
d��
��� #F�� � 5 �
ƣK��� � : � �5
�n =
K #�
f } #J �& s y # �yh d> ‫`�ڊ‬B #0�‫ז‬X|) k
��#�ow�� W : � # v붑 \
^[�&�s $ #iK �{ 7b:�4 # # [ɦ� Ws # �
��� vK # �� �
��
$��
# � # D # # U \
3��f���
z f�˵�� #& �
�� d } Y
ֲ
N"0yJ�[ ]m Դ� B�X�/��;{+�#L�n~�##���#�#P�q���� V �6 2E/��&��V#��#U�J#��#<�#
O#,e<5 #tp�� * xVJ #���Ք � V 00 �
��
� % ��
P�� WZ #Y Hu� < ��
Y�
����
Vb�
. 8 B� g '
N# EQ�� # YL�
Ѫ �� # � oW �հ �Fҳ � |�} .m �#V�M � t$ m ^ o ]
(���� h #,�� d # �� #� �
b�


h n K�(� " � X � k # # ‫�ݾ‬q��� �
j }^uo fs ��� : 6 曭2jVw�
%��‫���\�ݫ‬ h��� k ��� i բ� �
��
{���# Jc � m } �` � ԓ# � Y 3� #G �#� s - n! ࡱ B A #
‫ݥ‬C��� 3 #B #‫����(��ݺ‬ g�� { N# 1 ^ �]2 R � h t �9 �= 5
� � $ #�#�
�@
� ] *h | ] } F U
#S##*��� �� V' 2 � Ζ# a , # # * ��
.��3� < �� � &� � # �S Z
t �<Z�
ࡱ � �3
� � Щ � # x j_ G Q S
��ʟ�Ч ���
��
_ � � _9 ࡱ �
/ �K�� �*
� e # � �
S �� # ��# ; �� T= � V7! Z� - ; {
�K {(����� K u
;�� *���7� U |
%�\����
^ 6 �� � v� �
w �
$��# �
#q T6 i 7 ��# $N��k��
w5 ��# �
���}
+� 5 � e K# C u S N h
B�蓼 v��� #���C e { i q <#�# ê �
�� �� �
T � 5 _
k �+ ^ # ����
u ‫�ڌ‬ZK# +��2 5 ��y i � ! # t
#���� >���
��� }�� � � \ � � ^ ��
# 3 v # � e� � � ] �+
f#(3 ���ӕ
Z -� J ^
9���/>�‫���ت‬ԩ P�ӭ�� �# � y �#g ��) ࡱ � ^O , ) B ֥B�X :# 5 RIQǼ� �* #8�� 4 2 # R ��
Y��� <
d��� < Z � Ky�ʝ 5 L �
J l ‫؟‬ S
����&���� ] i� D�� . � 1 } �� e��
m � �
� q 7 X�
b �

7϶I�
��} # � 5 K w\� # K ‫�}��ڕ‬
1S a :
�y m# #������ m # S 'A # � [ WK ] �� > K�inḖ] 9 ���
# Sj~# t w ‫ڝ‬ƛ�ɩYjv7���N�t�zL�3#��
%�� l n�n� B�� b P gI #
Hi�� V���
k ���� �
Q�
[ # n n\ #
‫ﵩ‬t) WQ���� [ p��� O� � ;# �
��� # # �c�
�� �I �t � / # F ࡱ # G
š
�C ## < 5 UZp�< # HL���
P ���� Y| E < � E �
* }�

F # � �#
��i8� '� + P Y n# �3 �W
8 + � * s G
����
3 # # #E , M X�
� i �
a V� a# ## #��i :�
�� tK M �v
�, K Co �
} #�

t
Z 쿚
# � �� Z +
�`A"y6 #Nf#��� K 0 j��j� f ‫�ڬڬ‬m�Z�
Y��� # < k� �

*ȋ � ) u " $
#Wa���x � 7 ���
Ֆ� �����
& x & -
���
Ey # #[��� 2 l+ ��
���t� ���
m � b ��
#L� )
� Y O��� �K M���W�
6 Y�} &b
� 3 { OV
��#��
" G�Q # #s - # �
�+�
�� a��
��
9�
a s q �f 8# �
B��
�8
W �< # " 0 G ) " !
Z�� Ծ< � �
��
U 8l 5 w # Q *7 � # ✳ x >#
x R
-i 沆+*�k aS���
�P�� ? 6 c& 8
�� �L
Bx 6 e 3
4'��
� ) A Τ :\ : (
���
���
�� d �

Ю
g �
�#�
7 ��
i\ # # # # # t #
��� O���� c ����
�? # #' �� 8 ��g
? �* W# X ��f# , � �
# # x ‫��ێ‬
���
o# # _ K -
�� ] �۟���� xcU���� | 4�#�
� � _ á �x
��
m� �Q # �� ^ �
�}
�|
# F�# - �‫ڞ‬ ]?
i A 6
5 ##�m [5 u #� ‫����ڶ‬##}
i ��
���k� _ S
�����
# �q � | g # !�
� �
+�
�# # # #>#�
ࡱ� �?������
# U # M5 +� @ � �


#? � # x [
# ; - W 3 c
�1 c ‫�"^ ��ؚ‬9���
* z����� ν �� j � �

Cʾ\
� j �
s ] �
O| u� h 1 �#‫�ܧ‬
f2��������� e) �
%��T
# #�
` # #
���P���
�# o # #� > � I | Ύ
N ݊ �S#�������
#�������
# ��
# ��� � � � 4 #�
�?����Ҍ #�

W # �
M�� �d #
� h_ | # #? ~ + = #
�s #���#�
��#��# ǎ � �
#� �� L O
���
_ p�g � #� ���
��
~ �#6
� � ��W � �# � # #g g l# :
�����
�� � l�
�T { w��
# #� �F,�:�
�#�
s # � |#_�#��#���
# #��#�‫ڔ‬
4��#*��C ?��# u� G�`# x< ��

T�# � �# � ## _ v‫ڴ‬.����T
‫ݞ‬f� �� ���
f ## ���
g� �� q # �T
� i� # �# � �w WO� �
# &Q
G 2e�# #@� � �
� �# q #
n#I ࡱ m # = #
�_� ��
#� (� L� ## W �
���
;� # � �
c #y� # # & / 8
��
�����# ����� m# s>� ��#� �F�
� * | # g ! # G
Q�# #}��� _��k d:� 8 �
��
) � ##
�>� 7 l# m `G? ��
�K � M # � 1 ?
���
# Di��� U # y
#������ �
��
� � ����
Ͽ�
#� # � m �
# �) w # _
s �/�3 ? #
� w # + j
���
�������
|� � ���+ # # w
|BѾ#��L�|k�#��#�qx*x��.�?#�D���>!xV##i�##�#�$�#��#�‫�ܒ‬Ck�
ࡱ��i_�x #f��� ~ *� 2� � > #t � �
#
'����
�Q
� �
M �%
? � 3 s M )
�����
������� � =� 3 n # b
����
����) # � t�
�� ) C{ Z �# � � s B# � - #|
���
s ES� c{ ^ g��
�o�
� } �#� T S # J &P P ��

��

ʓ S�
M � �k ]
&n � #� o
Ο �9 ~ � #U m �
u
5 #
���
W # w��h
\M�#�� x � # T| \ ��~k���
⦆ �� | G S � � x #< = �
L ��

w#e���
# ��� q
M �k s 2 Z s #
���
���� �k ���
tࡱ
# � �
� #� > # k~ � x�
; ⦭ m
%_ࡱ#<Iࡱ> ࡱ q#i># ࡱ ࡱ [ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ $ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ # e ࡱ ࡱ # ࡱ Ȳ ࡱ Y ࡱ s ࡱ ࡱ _ # ࡱ ࡱ ࡱ G ࡱ # ࡱ & ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ # # O R ࡱ ࡱ ࡱ
�x���X t�� � e+ K꺭妲�o���� # #� � �
5 5 c� k� #�
��
� # �� f ~ Z~ � 0
G �? ' g !
z) ��
���� S� �x v � �
%� ZE },
q � ; ‫;\ _� ړ�ر‬Hb>#�����p��� �
*, # # *ܸ �uy) Ke�R�s |
*�X� #��� �*� �� _} � �
P
%� Y�� �
#� ù o / ա�W麕#�F�j� T'
I � #8
���� 3 v�� K �#} � # # ‫�ۏ‬O# �# |q� #�� �/� 7 �x # �G s:�g � >c # # �Η� # �_ -< # j ^
���ӯ���
�� # ]C k #R 눼N �N�h��# ���� ? ' 㧀|#�����/ v Y� } # � @
k L �
�# 빏|
¯��x� ^ �,� # j �Դ���o� �ԗ��� R � �
#c ���
�� �
#� / #~ �
A > V |� �
O F ��#^�� ? ‫و‬
5 �g nm 3 @��
� @ #� s ‫]��ژ‬#KX�� m���
l � �u��� # # � . K �_ � � ,x Z�� U
L �;

# xo� r� W +
�# 2 ߦ[]��## #sE 4 # [��Ǣ #�
���m L �ӕ ��
{ �� ��
D Y # �j �# O N Q F �����< #: 8 � c H
‫'ڴ‬O5 ��ϖ ���ԕ _X���� # # 䤣 B 6 �)
.�F� #8��� 5 ꩫ Ԅ�_��?�?�G��?�#Ğ#�#�j��|[�O
������� # �# � � r� �


# �
o u #d �
## 7� z7
�W �
:# �L� 7# � � u
; : #g �# i # A
#
Q ԡ� � ié #�0 # � �� ~ �
�t Y d
# �~ W? <
S | 5 =
#�R� G #�� # t����/ k ��# #� j K i ��"߬~� _�ֻu#�} #g������
h ē1� ^ � K� ��
A � + # x
ࡱ� ^
} ## � � � � # � � � C ࡱ 2 � � � � u # � � � ‫�ܚ‬#���‫��'ݬ‬ x w#I��� # � h #z

��� #z � �
f #v ~# # v v
��#| ,o �� 6 �� d 7) � K � c����
� # �� �
# t� # V # k n겅 d #
>#����� a��� �
M�
ү: R Τ# �
H !�' # �R 5 ࡱJ^•; �#P ��
�/ � ࡱ ? � E < ?&! �G#N �Z �I ѧ NT �?
c:������ h J #� ��

?��
#��
� �

# � ##
� �
_ � � O . �� U
x � # � # 1 - ࡱg��q ? ! oM ! #
������
��J| I/#���| ��
��^x լ- # f. ���

��
1#ǫ � � - # g Y ?
#�s� # # ࡱ�9
m 6 �� u �o u# x #���� # , <#u -�
m�� �
o� # � �
# h�E
� 5 X z y
‫ٵ‬#>#mBi��(�Ҽ | }#��5 #
|) ���� { #�� # � ~#�� & � ӵ _x r M
# + # #E�џ�

�G
��
�#
# 3 D # 6 ͽ��
t ‫ۏݱ‬Z f ?��
# �O e7� / ?
#��� #����� S |e � �
�� � #
B �
v �q n #
e @ ‫~`��ڂ‬
: ��
o��
d ;# K�#
��� X J 7 # ?
���� # #��ҩ# � +�� # M : ‫��ר‬c#v#�c� 4�����
p f pe ���
T <: s �O ? % J
���#�� �ӌ�S � '
RK V [ ' [: U # %��
�) :
4
# � � �
� # � ] T# ‫ )�ڇ‬㘭K
~#k7�#���> # ���� # � # oO 6 # # q
˟[#�� � ]c�� � y # I�� �0
# �
8� � �
] � #���ϟ�r �
�z y A
' �� w ## � # Mᖋ g � � �# ��
#�4 z Í#
E���� �'�
� ��� �_ # ���z �k � #� ��G� _� �� l �
/:�H
�F - Me X # | ?
���� o # _�# � G� � #� n eA # �# # ѡ
# �
2�X� N # #F: T� ��� SI Ҥ�
�� ) | �
�� �
# �

% T # } p
~!�k ΔW X ^ 5 i*���� 7Z�������c � ������R p ~ 5 ո 6 � ## ?
��\�Ɠ ? ~
�� �-�
����� �
9 ? S # ß
�� # v�M � g� ���
j�� �
c�
��
���
�1����# 4 9 �s � �# ,� �
eS _ Q
+�c�
&� y/� 8
��
����

# �
~ mո #s �#? � ��
# *o _ ��
h ? �
���
{ # �i
�[ �3
��
< #�w �S
uO ## #F > UM d #
��

<W�� ,���
#� ��
G ��� �
# �# �
Q �
#7 w� }�2
��ǎ �
��
#S ��* � � �
# O Og�$ # # # L _ p #ࡱ
�# #~�� m# s #* # #
��z�I
� �
�� �
1
# 6
� �#�j �#ß #� #���
,���
�� N \�� ,
�3 # _ f # l #
��������
T �
Q # ��
w #� �
2 ���ǎ# ��
S �
� O��$�
O � � �
# g # # #L��_| � p#
� # ࡱ # W # #
����
q� h �? Ŋ��


O �?
¦ �� s ]z�
� !�#��
��
���=�1 o ) # # # # f ! # L
p����
+ G � # ��
ʿ O �
A ?# � #� 9� X?
]� 3 ? e
���
W��� �]� # ��
#�����9 '���2��� D # c H F A #
��
����A� # # 5 ]g��
� � # �
# �
:�
� 
�#�#��
o� ͥ ��>
�7 � e i j # j } q j K
/2�#�
N���� �O��� �
) ��
} ���
�# x � +
#_ ( # ?
%/��
���_� 9 #
��� #a

�� �
^� c�
�&�0
� �#�l # h p C
�A��
+ҫ N 7 �
s O#X #
��
� u#� 9# 6 i ��f #,
Ͱ̳ � � � �Y 3 q � 1 U^ M# � M `�
¾ # ��
S z] \ K # � P J M O ?
��s����
# � � � 
���� � &' }�

!�
���?�
# � \ # # # ##
�v _#��� _ ~� i . # �
� �
r�~ � � �
@ �
��
#�
��
}��

� |� #� � �
# # i � # # ? # #
� � �#
��� Q� ^� K � R���# ? [ ?
��P#������
# G ֿ�~]#���������
# 0 [ G ֿ�~]#����
# 0 #�#�� # ��#
}� k
?/ # i
����
��� � � b� #� M #� + �� @4� ��\���?��#
��� # } Ш# ## � X
*D 4? # O r #
���@��� �
# ����� #� s_ 6 # ? � S@ �# ‫���۝‬#�� #��
�#��
�� # ? # @
����
7 �����
z �
)
# T # � y ‫�(ר‬#Қ#���S#��/ࡱ�TG���i�#�T����#���#IED~�#�V��##;��#�4��
?M+�@� #�����w� � #� �
� & l�
# ?�
��n N # �
# # � #,3
o����#
Ӈ�#��/�#�!?����#KMN?�#��#�F�?����#KMN?�#��#�F�!
���# ^M�� ��#����
� # � �
#�L � � ��
T # �
*I�� R �
d < \ m ?# # " # k #
�p�����
* ��� ) 덧 �
� N#}�## 8 �# � ࡱu#�? i
�S ##���� #F����� # 0 � Q� �
\ ## � �

<5 �
���
��
} # m _� # x # + ( # ?
%/�� �����_��9� � � � �

�ɾ #� � ��/ ��� # #� �
�# �c
� # 1?� # # R # # � # # # W
#����#� # �݃�k ~��� W _ ��� ## ����
r � �U��� �

?�
� # # # � ?#
z `# # P
������ � ,
a� ܼ�f���� # �_ # 1 � #� ( K � ���
j� ��

S �#
#�����T� � # o
G [ � #E
# s # ) # #
#��� �
ۛ ��� H� ���� k #
��� �
ۛ ��� H� ���� k #
#o�O� �#
R�����
#�� & 퍧�? ) { � ����# [@ #��# ҿ�
#����? B�� �#� ## � �
t�
J� # ( # +
$ �l
�O��
��
�� �#�� #��� ; � 5 :-� � ��
�#
# c # T � W ���� i#� T y� # ( ‫�ר‬#Қ��
S #��#���#��@?
����
7 �z ) #
���
���I# E D � ~�
� �
# ��
�G
J ����# V �� # � ���T�
## / �M ҿ � # �i # P # [ #
w�}� k��� � �i
# � # �� �� W C �
~ �� �
4
@ �@
�#�� # �# ��� �} � # � �� ## � # � # # 8 # x # (
?����
�� j o� #����# ?
����
�� h o# � #��� # � �
T ��� d � I ��R �


<� �� �^ � ��# � � ## � #
/ M # # L # (
#B����#�� � _ ,��
#�������� # P����# �T ��0� \ � < # u � ? Q #
# 5 # m
�S ##���� #F��� ���# � � � �
�#ɾ � #� �� � /�� # � #� �
�� #� �
c �# 1 # # R # # } #
�����
(� � #�
_ /��
� ? ��
# % �� �
�_
s �� ��
� #
9 ? # '��� ! & }
� ? # #
�# #\���� ����
# # �v _#��� _ #i # �� r�
#� # |
}��� @������
#��� ��# � � i�#���� #
�� �# # �� # �#� ^ � R �n ?  Q K # ?
��P#������
# G ֿ�~]#���������
# 0 [ G ֿ�~]#����# 0 #�# �� #}� ��# k?/ # i
������� � � b� #� # 4 ?
M+�@� #� \} �� �# # ����� ��
# � �
* 4Ш �# �

��
#��^ �
O/ rL� # �Z� S �
� d
& @ # # l
9�� �ࡱ uh = χb # [ C q<z]
, +I5 ��7�� m [4� ��
��
W �� H ��� � c �
v | ��#k
! � _ Y �# O # \ A #
�ࡱ#s ~
_ # x o _����
xs��� G������#�� # o� l � �#
i Z �: ^ � �
|��
�� �:� > � > ) � �6 � x � �, :
# [ # # ^ :
� -�
���
�ԭ

��
#��
���
� B ^� �

��
z� �
� �M��H

� �
:Z { �- G
� |+ # # # t # º
x���
4 ##��~#��
��
� gy� # 﫚�u�
_ #
h~#��# /
jz��� � 4- = м �
i ># �� �
2 ` k D ɫ�
� �
#� c �� � ] �T
jS � iC х U �֩ PT
� �� a 9&aR���� �
+p b U #
T�� Q�� �
: i V V /W�# * %
uc K��T< D% ��� 4� N# �
�# K � 7��‫ڧ‬- ��� j��� �� �
]# %4� # # #
��� 0� # eV _ x#���# � � z'Y��| �q��n � # . #
H��Q3 �K &�� R ů # |? o
$��� w���
�� I���� E� 2 t ��


���
#r ^ # O�# �
~ � : �Z #R ~ì � 5
7 � Z ϊ
<K�� Z lVz #�� �#- <
�5 #k i����� ��o x #
3 ��
��O �����
(# �# Լ# �
#�� m j �[ :* #e
6 � ## � 5 > �‫ׇ‬4 vG h
'F��� =� <s��� � ��I # ��
��/ [ ^ O
�9����
< u k #�‫� ض‬, �z ‫۾‬ �Ҽ����
) O��� � k���# l 5
V # . F4 5 �#� #! * � FR�
z ~ Q E #
‫ז‬n49�� 5 F���
Y B� t jG J � # #u � c�^ # �j , D [ �d S 8
�I !N ?�� 3Tù (� ��� iE �
# U �
��
S �
: u�

! �T
W R 5 | #
|:�#� < �� �����
# c) c�

} > # ?
�{�M ����^� B�
� �#�

������
4��#� �# x � t � � � ~
#y ��w i� V J ? Z 4 [ # �
#������ ��
��c- # #n м� �Z' g
�� � ##
6 % � �
ψ�� # � \m�>� < ' � ^ M # H !
�� K #���
{Ƿ���� � ȵ �' # # #� �< �N#�� ��#
�_ # �� !� �� i � /f �Z ~ z E | ֥� # Lo /
‫ڋ‬I�~ n!������
$ �m � �0 �
��
� �� A ⟉c :
? | ?ࡱi�� $ |F��W ��# 5 �G - > t
#Z�s }I���� ��A # ( �
�# # # �
#�
ö Փ � ' > ' |
=������ # W V M { 7 {< # .Ǫw�Q�
��� �� P X# S 4
# q #‫ܩ‬TU) �=�to��Ӆ�el - , �� & z
�|�) \ ?�\� ž�� b( r �� $ N ��R � O ��n� � �lje G K � #� =�'�
�c �

+Q 6 x 4 2 s
%��������� z � 5 �
+ ��#�{ w � �

<e
H��Ѽ _ N 4 9m } U ?i #
h#�� �� �#��� OZ ~ �
�& # I #� = υ� 4��� #�o#Ǫ 8 a
| / # , + 4
C��� ^����� Z a ��
& ��� i � g h M ��
鷶 0x^ h�#
ߍ�#�W����# �� �3 PQ ࡱi �� �m���
�� �
7 ^ ��� #�e� #ࡱ # � # \ �f
i X # # # � ࡱ c
k�� #���
> � T# Z ��# O : ‫ٯ‬N�7-
��z o�k� 2����
/ ��
>� � ��
Ҡ �
W�� O �� 7���
Ꮓ�#
����y �
ë �f �
W+ 4; H f V V
�Ŏ��
e ��Ӥ�J X ) H�
� U T� qɹ J T� !� �
S ) J ؊�e#pR�2#WS� j
#r�� D�¼#�� e # < T L
�j #0� c 19#���
J # �ʤi
���� : w ��<��
� � ���# � c � � #� p� � # �e �# S# f# > #

�U�# n w##� j q��Z�� � �


# �O n w5 �#
U � j� �q�
# � #� �# # � � Z * �f �
� O\ � 4 o O # � #
�������
P # &� ��# D_ # ��
w� o� ��#����#� ��
# M �
J # _\ i m # ? S o # # k #
�p�����
* # � è {( ��
I��� # �� _�

�� � # �# �~ # �W�� # �6 : #�
# # � u # h G # ŗ
�#�~�� �#��� � # � �) � #� }�� �
��

w > ##���� Y�
^ G # � M
C # # # # # N
��g�� �# _� ?^ ���ҿu� # #
������
O G��# � # ] ��� � # #
W #4��# � ࡱ�� �����
# # # ?# y >
����
�� #c ��
C�
��
�#� � �S �� �
# 4��^ ���# �
��� �R��
ŏ @ K # ? [ ? P # [
����
O #� P y# � ��� (J� E � ���
L # - # _ . # T
����� J E � L��#��� ��#� � _ � �
�. � #� �P �l m b ? # 4 #
�K���
1 �
h�� �
��# �
>� #� ��# ���� �� P� #� # � W # "� �
~ W � # @ ] # # T c # � T
���
��� �`� # # # ?
���� K M # �� �
#N � �� �
#� �� ��� # B * #� �� #�G # X o ��o �� �*�#
_ 

#� M # J
ЪV�X� #�� �#��� {tO� # � ?+
����
# � ��� ��� ��
h � � # M#� ҿ�#�S # [ #
#_��# �� 7�� # o ## _ � 7 �
# # ?
���
�� � �i� � #�#�� � ŗ�� �@ ��
_���#�
��� q # �� # �� # �# P _ q � #
� # #
����
D �� # _ ow ����� #�� #�
*� Jf�� #�\
� o ��#O # � 8� # } � #5 z � � @@ �#
# 6 #
���� B�� ��� # � :#���
��� � #� _ � � # �
�{��
# I � � # ��u
_ �
>
# i # � # # ~ ## W
��Gw�����
# ��M ^ �
� �� �� � # #� �#�� � �� # � � #� � X�ŗG ~ �_ � # # # ) #
ࡱ�>#� �������
# U # 5 ?
# d 
M+�@��� #�� �#��9 � � *z�� � π� #� # M� � _#
=�� �� O� # # � J ?�# 0 �( # 3 #
X��## ## � T����� #�� �
[
s #o # � ) E # # #
���� �_ # ‫�ڔ‬#�� ��� ��# �
@���
Ϳ��
�#�
� # �� �
I ? T # # B ?
���
�Ϳ���
� T I � #7 � # 퍧
# � ) � ?
{����# [I���� # C � �
#��
#��� # _ �� ��# � #? i # w # P
�� #�� # # ��� �
'� _ @6 � ? @ # � ࡱ‫۝‬ ����?# ��� #� #�# ���� * ?
��
�� �# � * o# �����#N� � � ���
���
� M ��
# ��X �
� # �
O B t # G �# # +# { # ?
��o_��� # * # ����J Ш � ��
# G��� r _ � #��� �; � # i # # 4 ?
M+�@� #�� # w�� #� �c ��� �# � �p � #�� #�e � #� S �# f # > # Y

�U�# n w##� j q��Z��


� �
# �O n w5 �#
U � j��q
�# � #��# #� � Z * �f �
� O\
� 4 o O # � #
�������
P # &� ��# D_ # ��
� o�
w ��#
�����
# ��
# M �
J # _\ i m# ?S o # # k #
�p�����
* # �è {( �

I��� # �� _�

��� # �# �~ # �W�� # �6 : #�# # � u # h G # ŗ
�#�~���#��� � # ��) � #� }�� �
��

w > ##���� Y�
^ G #� � M
? �
## # # # k %
��ࡱ����
5 � >���� # � } � O� �� �

Y���#� k ' LH 7 # j� <�wt ��p
J � ##� Z o #c
M+�@��
# < | #~������� } # �

B�# o ? ]��##����
^ j
��=} B.m ~�῏�E y� C# Y��= � �
x
c # � �
#
u W k _
/<U�� � #s h #? ;����� >� ū �_ ��
��� # �S
�~ �
�7� # +�Z l � O.
� 7# . # �ޭ��‫ۻ‬ᗋ�
\
* SS~ψ# �T� G� [� 9��� �, � � #� C���# ��
# ���
4A �� ŏ
#} _ �� 5 �
}�
䣷�
� %� $
��� 4i # e ? '� A�q }- ���� # i��# 
z��
� J#� # { ‫�ݣ‬R P� #
ࡱ��ԧ� � +�o � �
o # `� _
� #
�k G u�
��
����� # H # =p? Z� t#� � �ࡱx #
## � � � �
p# s H ?�# �-
3��
� ) q ) ��
#� � #n�
Q �
� # _
#m � # � �
+ ��" �
#�

~ �=
�# ��A
���
�� G
L � [ & # > J
�: Jm��� c ~�{�� {o� �

#
# < �v �
� u� �e
G � q ) �����

)
.c� # ; Q # 퍧�{ ) {
� ���
# '[ # ?
�_ ## ���[q� #�;

�� #? ֝ l��䣡#?P)
#b R �i ?
��#? o(
���� ? r ֝&�
R��j z#��JL��� ��� �#��� � # �� ~ W i @ # ?] # U x #
�#��
T � G���� # j 9# ��
(��
]��
��#���
�# ~ }? # # # ֽd9_�� NA���
G }��

R # # |
��##�#U� n# w # � #k
�� # � Z � �
���
� U �i �
z��
#
g �

# 
#�� �H #~� J Z 6
� è # { Q # [
?o��
� %# #�# k�� # A�
\�� # t
p{��9�����
# �O T #
## �y (
‫�ר‬# Қ�T��S ?��}���#��#p��JG�#�8 �#� ࡱࡱ 1
‫ޣ‬#���
������Ʉ#� %: # � G k��
# 3?������
_ ࡱ� s ���# #I E �� � | #
D #~ # V #
&k�������@ �7�� : G�� x�
�f� �
S
J # ; F R
��B O## #� i # # �# #��� #% # � # # k��� 3�� =� # P # �
t� ������
\ _ � ] #| �
# i #
q�g� H A�Q}���� } # ��# { W �#�S � �4
f r # : ?
kࡱ �� G� ��� � # � � #� 2� � #� � �
;# �#� �# � C
} e ࡱ# 4 � J�@��� m i �� �# # # �� � # #
��
� ~# ��� �P �
#_ � �
N�O ��
)
Q�� K g � W A ��
#
r # �4N � � �## �� ԟ# � # u
S �) } K .
_������ q� #� �
~ ##�� �6 �# è[�
_ ? �o � % ;# � # k��## A� #�� #
\ t
p{�� 9���# #� s# ���H ? � # � #��
���
���)

)
3 �- � � ��T � q # I �#
#R d < #
����
# #�� v� ~ 0# , P � ? Y ָ�%ߟ�IGL~9�‫?ޤ‬
_ R ��� d-
�#��
# ����� Gg �
fJ Q � # ) ) �; e� à �c��� �
���
} �� � ���
#, ��
#� � #
W # � # T # #
���# 8 #�" G� J ࡱG-#
�9 #(� ~��� ���
{ � # #
# � ' � w �G � #. # ���7Q� J # [ ٠#�� ���Qr 0��N #�\��5 | " # ? m
k�� #�@#�� # ‫ )�؟‬#�O� K R $� v������� # i���� � [g d
A � % # �
v # } #
k� Gࡱࡱ ܿ u�� �� �#� �� �}� �� �# x ���

O� # + ( o # O
���� j _���� ] � �
� # }E� � �
df �*�� #
# �, � �� M � { # # t # 7 ~
‫���ߴ��ؿ‬ ��� r/� ���9�� # �
�� & / v
9�E ^l� M %�� C �� � r
l x e #���� � # | � O# & � ������ S # # # ? _
g��#^ 5 W� #��� �> |, B� D ��
c ��
x' # wh� �g �Y�# �
�� ) �= � �#�c� # �
% > # ] , + #
‫��ٴ‬#��� �� X_��# # �

W� 6 �# � �
#�
~ � l{ ��
� � #
O �#�P� � ] ��%
J
v ) è� ? - [;
o�� � � - �
z��
S�� @ #r � �
y o# � ��
# 3_ � �
? # 9|##߃, #k�� ğQ���
o ;� M �
�# # Կ�
��� #� # ~| � �
U �_ �� a X W2G � � � # � | :
��
= ? �k o � _ �#� ?� ^@ [ L �s ? # � Q l J 9
���
�� Fe� ## �ԯ #M ��!�
� � # C � "#� �Ww �2 ��>�N� ' ��H # �� 6 _ �
�� i
R �N w ? # S m #
߂u�� � #
�X M#�� #� k |# A �� ��
�! �
�� }3
Z
ࡱ � w 4
h~#����
W # .�#
� oz #
��� ## # ࡱ # #? # # # #�
��
# �
#��
# # # 1 # - \
#L#e#l#a#k#i#################
###########
###%###
######�# %# #
######�# %# #
#####�# "# #
###����
# # # !# # # # %###
#######%###
#######%###
###########
###���
# # ## #
###################�# ##� # ##z # ##%###
######�# %# #
######�# %# #
#####�# "# #
###����
# # # !# # # # %###
#######%###
#######%###
###########
###���
# # ## #
###################�# ##� # ##z # ##&#######################�# # % # ##
#######(###
###############.###V#######
##########
#######6 #######�# ## V ###########`###V###'###############�
� # ## ### % # ##
#######(###
###########
###��## ### #
###########
#######+#######S###I###l###b#######
###########
###���
# # ## #
#######T###�# ##� # ##: # ##� # # r ## ###### ‫��@�־‬
� #@ # :# # # #
###L###############��������
# # # 2 #d- # #P#e#r#e#m#p#u#a#n#############!
###############(###################%###
######�# %# #
######�# %# #
#####�# "# #
###����
# # # !# # # # %###
#######%###
#######%###
###########
###���
# # ## #
###################�# ##� # ##z # ##%###
######�# %# #
######�# %# #
#####�# "# #
###����
# # # !# # # # %###
#######%###
#######%###
###########
###���
# # ## #
#######################P###�# ## % ###
######�# %# #
######�# %# #
#####�# "# #
###����
# # # !# # # # %###
#######%###
#######%###
###########
###���
# # ## #
#######################P###�# ## % ###
######�# (# #
#######%###
######�# (# #
#######%###
#####�# "# #
###���� #######P###�# ## ! ###########
###���
# # ## #
#######"###
###����
###############!###########
###���
# # ## #
#######(###
#######(###
#######(###
#######(###
#######"###
###���� �# # #
# # # F4 # # # (###EMF+*@##$######### �# #
� �
? # # # ?
###�# ##� # #F# # #######EMF+#@##
###########################�# ## % ###
######�# %# #
######�# %# #
#####�# "# #
###����
# # # !# # # # %###
#######%###
#######%###
###########
###########
###��## ### # # ### ###G###h##r###########D###K#######
##########
#######+#######7###>###P###W###%###
######�# %# #
######�# %# #
#####�# "# #
###����
# # # !# # # # %###
#######%###
#######%###
###########
###########
###��## ### # # ### ###G###h##r###########t###�# ## # ###
##########
#######+#######g###y###�# ##� # ##% # ##
######�# %# #
######�# %# #
#####�# "# #
###����
# # # !# # # # %###
#######%###
#######%###
###########
###########
###��## ### # # ### ###G###h##r###########�# ##� # ### # # #
##########
#######+#######�# ##� # #�
# # #� ## # % ### #
######�# %# #
######�# %# #
#####�# "# #
###����
# # # !# # # # %###
#######%###
#######%###
###########
###########
###��## ### # # ### ###G###h##r###########�# ## ] #######
##########
#######+#######�# ## P ###�# # #i # ##%###
######�# %# #
######�# %# #
#####�# "# #
###����
# # # !# # # # %###
#######%###
#######%###
###########
###########
###��## ### # # ### ###G###h##r###############�# ## # ###
##########
#######+#######�# ##� # ### # ##� # # % ## ##
######�# %# #
######�# %# #
#####�# "# #
###����
# # # !# # # # %###
#######%###
#######%###
###########
###########
###��## ### # # ### ###G###h##r###########2###�# ## # ###
##########
#######+#######%###�# ## > #######%###
######�# %# #
######�# %# #
#####�# "# #
###����
# # # !# # # # %###
#######%###
#######%###
###########
###########
###��## ### # # ### ###G###h##r###########b###
#######
##########
#######+#######U###�# ## n #######%###
######�# %# #
######�# %# #
#####�# "# #
###����
# # # !# # # # %###
#######%###
#######%###
###########
###########
###��## ### # # ### ###G###h##r###########�# ## 
# ## # # # #
##########
#######+#######�# ## r ###�# #�
# # # %## # #
######�# %# #
######�# %# #
#####�# "# #
###����
# # # !# # # # %###
#######%###
#######%###
###########
###########
###��## ### # # ### ###G###h##r###########�# ## G #######
##########
#######+#######�# ## : ###�# # #S # ##%###
######�# %# #
######�# %# #
#####�# "# #
###����
# # # !# # # # %###
#######%###
#######%###
###########
###########
###��## ### # # ### ###G###h##r###########�# ## # #######
##########
#######+#######�# ##� # #�
# # # ### # #%###
######�# %# #
######�# %# #
#####�# "# #
###����
# # # !# # # # %###
#######%###
#######%###
###########
###########
###��## ### # # ### ###G###h##r########### ###�# ## # ###
##########
#######+###########�# ## , ###�# # #% # ##
######�# %# #
######�# %# #
#####�# "# #
###����
# # # !# # # # %###
#######%###
#######%###
###########
###########
###��## ### # # ### ###G###h##r###########P###�# ## # ###
##########
#######+#######C###�# ## \ ###�# # #% # ##
######�# %# #
######�# %# #
#####�# "# #
###����
# # # !# # # # %###
#######%###
#######%###
###########
###########
###��## ### # # ### ###G###h##r##############�# ## # ###
##########
#######+#######r###�# ##� # #�
# # # %## # #
######�# %# #
######�# %# #
#####�# "# #
###����
# # # !# # # # %###
#######%###
#######%###
###########
###########
###��## ### # # ### ###G###h##r###########�# ## 6 #######
##########
#######+#######�# ## ) ###�# # #B # ##%###
######�# %# #
######�# %# #
#####�# "# #
###����
# # # !# # # # %###
#######%###
#######%###
###########
###########
###��## ### # # ### ###G###h##r###########�# ## # #######
##########
#######+#######�# ## # ###�# # ## # ##%###
######�# %# #
######�# %# #
#####�# "# #
###����
# # # !# # # # %###
#######%###
#######%###
###########
###########
###��## ### # # ### ###G###h##r#######################
##########
#######+###########�# ## # #######%###
######�# %# #
######�# %# #
#####�# "# #
###����
# # # !# # # # %###
#######%###
#######%###
###########
###########
###��## ### # # ### ###G###h##r###########>###�# ## # ###
##########
#######+#######1###�# ## J ###�# # #% # ##
######�# %# #
######�# %# #
#####�# "# #
###����
# # # !# # # # %###
#######%###
#######%###
###########
###########
###��## ### # # ### ###G###h##r###########m###R#######
##########
#######+#######`###E###y###^###%###
######�# %# #
######�# %# #
#####�# "# #
###����
# # # !# # # # %###
#######%###
#######%###
###########
###########
###��## ### # # ### ###G###h##r###########�# ## f #######
##########
#######+#######�# ## Y ###�# # #r # ##%###
######�# %# #
######�# %# #
#####�# "# #
###����
# # # !# # # # %###
#######%###
#######%###
###########
###########
###��## ### # # ### ###G###h##r###########�# ##� # ### # # #
##########
#######+#######�# ##� # #�
# # # ### # #%###
######�# %# #
######�# %# #
#####�# "# #
###����
# # # !# # # # %###
#######%###
#######%###
###########
###########
###��## ### # # ### ###G###h##r###########�# ##� # ### # # #
##########
#######+#######�# ##� # ### ######%###
######�# %# #
######�# %# #
#####�# "# #
###����
# # # !# # # # %###
#######%###
#######%###
###PK##########!
#�� #�X# # $## # # ,###ppt/notesMasters/_rels/notesMaster1.xml.rels �
��
�# 0D����# n
"Mz#��W#�## l�� �
m� �
#�
�D
���� o # C � e��
4 ( � i #{ #�N�
��# @� b
� r ý
r #
������
# N 2 ## # I �
��ɟL
��8 �
F a j ��
# ‫ڼ‬#\ Y eh�2H��
<� z #
� * #
##&i{#�� K
�� � #F
� s#���� � D� a s #
� ʠ q �
��

��
�~u� { # � � #
1 # t PY #K # #7 # # # ## # # ##! #
#����3# #��## # # # ##p p t/media/image2.emf ] W� #�
�� hg

��� ] �[ ҟ M R # ] -
� / � f � f #ࡱ## � � � � 5 � B � F : Ħ � R6 �
�( m # j#f ���# t2 h�� # # � e G +:# qv N 8f��
����
� �
c�
��
�� � ��� {
r = = } o s 9
��{9 #9# # ?� r $
|y���
� #��
# �
"ʭ�
g #�
��

[Y�
ȯ� �

" � #� � ^� � |\
� o� "/
��
b # # | U # ,#

��&0 J �
�ۘ+�r #+����
��� ��
��W��
�� } , # q��) � .
L �


,
#��� ���
Ei I k/ J x= #
� fࡱ���I~��� s
†#D> ��O �#��
����
#�
a� w �# �
�� | � < �o , #9# �pI �# � ; �7 �|
��'N NO
��� #) e Su

� $r w�
����v�# �
C ��

> ���

#� �y
� �| e �
## q | q + r # R #
� # 뿰� %?
�� � ���
�� b# \
� # �

K� # � m # _
L�� K e�s K��� G ��� �
� �ׂ<����
. / |�� ����
�# �
p җ� ď# 6 ~ K , # #
3�������� a 2 �(
o # ��y��

) ��
k�
� � �� -& | � ( ӟ ; ‰Κ H # !d = �C ; >�
P !
<�\���
* � _ O � #�"î�}��
� ~ MZ�x ~n #�� !���
# |@��� A u ��g1V 5 #o ~ } 05 ��# B�� ] |
�# IS M H0 �O # #S�
� >��* b $ ��IL 5 @
词�! ��� � � 0 � �
# =1 ՌE b \x n �
R - #
�\ #+���� Y��� � �@� � � # h�M� � #Ϥ Κ� ?
O �:� o� ��C �#g h ��S
# �:�
U b � W ^ #Y h ,
+��) b� j :��ե�����
�� , q 﫚� ^v���� #��� �N��� M # ��
ƀ Я� : g Ϊ # S � I OL Q Yo # S �
W 鬭 Y
�:k#�~ ## L�k�������
# 1� �e ���
~�
� 8��
A � #M � _ ��K� # �
�#�� " �W N # ( & f y k
�1�k��� ��
× ��� 1 a �ֶ����#_�� �� �M� � �.Ȑ���� M /�
d 1� ��
n�
] |# k ! # # I
����# ‫~ژ‬#a���Ƣ�� �\ �
.� _# # #� �
n��Q �
# ~ �
^ �G� G
��T� oG =��� ZG �e # �# g F u \
����� #� # |� ? 5 �D�
��I� r# / , , G R! C
o�# xd�� $� # ��K�� m` M �

i����t � 1 p ς� � i# Y� �
# #G �r 3 ϾK �Q�#� P Ж # vs
��� 7#� B � �
u �� +# C�
8 R #�� � 3=��%
&5 = � � 0�,� + � {| �U | j ^ N < * #
#��� e 9ɠ z# ' . 3

[ Y V Ƨ r�
�σ K 䋁 94�^��‫��'ה‬ �� > # g_ F ## ��
��� .
�� o 8���
N � �� # ��c i # ‫ۍ‬gGe�t���
i #�� [' t �
��4 P1 � % [ } Al��
�?
�[ | #� @d � 8 Q
‫ٵ‬S����� h\ ��� . �� �� # # o՜ � �
� �
X ? �e�n � < � D l� v
V �, # n # #
<9���� # j < T{ L #e e �
�� H��� � 5 6 � #� �Q # 4 g i
# �L > ‫فٺ‬#i`# ��� �8 # �
c <4 M Lb e I g T��# #
L����/� � W t‫فٺ‬#i`��� t ‫ف‬#���� \ f kx # � v ��
G� × �� � 8
i# ' � ; p �#_ 2 * |_ : 2 )
�����
� Y # >_ y� ��
"
$ �
F � 8
O f _ �
x ps ^ e� �
ɚ
�� ��l
#; ` E#; � # #X # ‫�ۿ‬#xAk �� j�a \#
�� ;�E6 & |(# # 0 WhP �' P / � f�� r � L / .‫��މ‬#|<�
G
>^"<V%���
N��e _
�� 0 G f�
GD 


��
` �=
' = s ‫א‬#����
1 h
{#~x���
^ 9 ;�> <�� #X ��

�� A
# y # � ##﫚�y��
# 﫚�#. � # J
~��## '# ��� _ F P � ;� ȯ���� 4 �
0 � #�#
0 � � �#� #O �� `b � ) 6 h
ÈA��� p # ab �� P # ��������
v ?
nB�� ^ ##&� S N��## ~ #� �
[�m # V � ����Ǘ #{ >( F��# X c � / 묂 ix X
5 �J�
C� c; m #i i n B ; �; �� # ���@� �
= �
C ���

# # F > ^## �S̛��
#� #끩
�P6 #G��� i ` j# > R L�
�� ��ԑ > �) � * b 词�Q�� ����
$ 7 # S3 p ��� �
�# F
) # � #� ## y
t#���� �# ;� .] � sb �� # 3 ������� z _ � F�
#� �5
| < M �
c Ƴe �; T c e |
�����~� ��� L #a a �# n‫ݑ‬R��9\ 0#v #��� t ‫ه‬:?
q
�� b��u # 1��� �(�
��� 4 # � �
M��` > ‫���ں‬hGb�p g% 1Ȱ�� �4� \ z+ �� |# b
�� P��# l N � ## % 1�E
z �
� �z y ��� ���� ) I�q� N �# �# �
< = # e o # #
#A�� 0���6 # iH �� }" # A �Ҍ
� �
1 O� ʜ�

O | [ 1�� #b�# o ]
��� Qs .��� ' # J ����� V� Z r 2 ‫ه‬7#<‫ه‬O,M#‫ړډ‬ #Z�#� M� L} } #C \ # L �˗��� ‫>ق‬i:�� 0�� H < M� b 9
) u#1�� b�� L #�� a 9���
T�� ���ǚ�A � � ��~�� �� � z "�
�� � /% � ; S # i P # ! n #
M�O # �݁�L��� a �#s�# 6 # ��
ƪ�# < �s ��
��
�� #� � �#� uo [ ] Z @ 3 } #
(�� _ F1P��� ��� ��4� # 4 � �ۡ ю
xcX�� �����s 2 7 �# U � � 9�
d � G���
# �� sH � A F8 � et � O n ) ` V
%���# &ϑ ## ϑ��� �a � � �N �V <G �l
W �
�� �O
p P g r�
c g e� # ��
υ
V( #: lP : r lS #
‫�܆‬N}����� 6 4��� # s #I ��
ӿ ��� + e� # � 2� f < ��
���S �# �s � �� H � # q # w > # z
~���� * c��� @n # � � ���
H �
}k � ��
Ӭ� � l A ?# ) U E 4 � �ٜ4� I #
%�������z I ��� �E � f� �� � ��
# � #�� ��� �#
l ��# �
>* f # t ࡱ �|‫؍‬ # ]
4�f�n���� O� N f ��� 7u � �
�W��
# ' # #‫מ‬##��N #‫ܛ‬I a �� 0�6 f��� ����#�� 3
# + # >
x�m #x #��� # Ȭo�^(ö�9���<w##4#�z��;
‫�ܗ‬j�#� k��� � �; Y
4 ��� #�� e� L < Ý M# L e �lÖ ; �T b # ?
#T���� t�# g �� l�
� e#i��; ��G ”� �# ,/ T i� ?��
� �5
` ��� β �� ×
# �# �
T t
| W D p p $ v
������� ��
# �
g = � D � × t� �
��
#�e ��; � # ] p 﫚�c �O «
�jg�� v� ~ ## 8�b���� �� # 0 ��
v � ��ϼ� j " �� u v� [ m s‫گ‬t#��� #�� �4 s < >
29���� c \�� l #B x .# M ; �3
i-��r s멳� :#� � d߃�+$�m S`��] H�I ߓ��#��Ƹ� 6 � -
��
� 0# e��
4�
�� # �
#�
���� � K
F # #�� �# #
bS Ǖ ! ~* . 2

#և J �| ~ ~ {t
����
Q q���#�
� / q
_:��2T��� C # I �� 2 ��
W�� �
#
3 � O K �7
# �
w�
<�
�� �|;

���� O
p { w r ��‫ن‬
k ‫>ڠ‬ A 3
6 ���G���� =w �r���� p v � ��
^ ��

# �+ �g�# 6 6 \' I F �
�ʣ

_�
v�4�X ࡱg� � � y� v Q .
"vg�����#� � �
p�#
���;> �uu � W 8 ��օࡱ��� #�
>���

# I< Y 9 x� ��
/ � k . �y
g � + F )
�b i* + z��
���� + ‫־‬.
& �� }���#� � A V
����
� | A 3
�w�� �\ pV� q^ y � \� v R ��
�� � i�
Y��/� �# / _ _ # b D ��
yp � �. g J
4# qR 畧{��� 5 W 4
+����� ;� �2 i ;. # 밬E�#mw����� _ �> o �� ; 7 ## | p� �#�
## # �
0 ] 6 ?
�f��
3 �� ���z ��� # w �� u l �
à ���
z ���
Ha # ; 1 } �����
kৎ��#_# '� # |# 4
P��� H��# ? U ���I���#�� � > % V # k H
w#-
�#�
#��� #J �i �1�c� + s #R
�� e��� * � �#
# � �
s�=� $
� T� G�
�I� t�# �l N
�A M # 7 9
#w����
) �F� m 2��#ࡱ,w������
} a { �# x n ��
� s kA T
# Ӝ i� ��6 �� I
#x g ٝ � :\�# 2|G: #fw
T
�� � -kw�G �
_ o N{��
���*0�������
�#� a # @ #
���
O ߍH�# y" ] D�9����
z X 8�x pr��
���� �� n ��
Kv #8 | # M h
�A�
q 8��

j � # 6 �
# � # #P K # # # ## # #####!#Ae
�� #�
$ �# # # # F# p p t / media/image3.emf
# # �
�Օ#�
�� �� � } 7 #i��
6 - v�
��7 � ! #, # Y (# #
B Ǝ @

� �#
���
�� J
# #$ # # A ` #
CT��I Q !h#E%
�*��
% u #�z 7���
z 7 � ‫ݯ‬%�������
s = o n � s˚
[ W ,
####�� #�2p���˲Ͽ ��L
Q �� ��
�, J y � e [ =
%L#��##�� ����
h F� B� rb����.�� z $
V # # # :ʅ�p��C?�Y��?��cA5
‫��ڶ‬Z�s (;� ' Y:> # m����� Ա � � V ‫ݪ‬:�� �� �E� � d n� ) f �F [# X���
z ‫ر‬cV �
x + #� �
0 {�� v `
\�A #z������
6 # #
��� # c �-��Z S �
� f 麯 Ƌ��
+ oX8 �#zs�e��R��W��>cYx��,���c/���n#uB�|�;E֞�Y��;# /
ࡱ[��
�� �W���� � [ , # � � 7B
y � O# �Y �e�#
� = �
#nS,� �
Z # *U � - ; o > X#
(
‫��ש‬,G�� ��� &n�� -в u� �ٖ
t ��{�� O�) L ?
���
����˪��� �
V �� �

'�� ��
# �
O
# & �� ' ��
` ��
��
# '� V�
}# � �} ] M
# N #W ? v 2 > Z
�������
p D _' � z
# ! �# #
� # L ?k V : #
D#������� U4 5 �V����P # � � U
z � # �o ��
X+ Ī �����
\ [ # = %Ɖ�
T��x# u
s������ ��S���u ) G 9 |
�p wx���ӧ���dž
f Y ' _ W � �
}��
�k�
���

##� � � � �
< �
} �N q 0� 4 ##
�� 4 m # v m
�#����
u �� ���� Ŗ ] z ����QM 0� A �
�#
� # # � �#)
# � # D m # #� ˻n�
# ?4 $ # i
��
�� e #�� % ��
�y �
2
[ �W 4 �
E �
^�# � �#
l# b� ## 4 o t �# #� qL 棾 # ] F
9�A� # f����
' ����.� mU K � ��

� �
= I
e # ‫�ܟ‬
# ԗS{�^�� g S��&#=e��
���/ 1, I JG = e��
��� S