Você está na página 1de 11

OSCE NGOẠI ĐỢT 2 (Y2011)

Đa số giống đề năm ngoái, do đó ôn kĩ theo OSCE năm ngoái thì sẽ qua được hết.

+ Bàn 1: Lau tay – Mặc áo – Mang gant vô khuẩn


+ Bàn 2: Cho tình huống lâm sàng
Nêu chẩn đoán sơ bộ và 1 chẩn đoán phân biệt
Đề nghị 3 cls cần thiết (có 1 thằng nhóc y3 đưa cho mình, nó cầm 6 cái lận và chỉ
đưa 3 cái cls thoai) – mình nhớ nó cầm CTM, CT bung, sieu âm bụng, AFP, chức
năng đông máu, chức năng gan , chúc năng thận, sinh hóa
Chẩn đoán xác định
Nêu phương pháp điều trị nội và ngoại khoa
=> Đáp án: Áp xe gan phải do vi trùng có rối loạn đông máu (Tiểu cầu còn 15k/uL
vì không tô đậm nên đa số sv không để ý và bỏ sót)=> điều trị nên thêm phần
truyền tiểu cầu và không có chọc hay dẫn lưu áp xe
+ Bàn 3: Như hình dưới đây
+ Bàn 4: Hỏi bệnh sử + tiền căn BN ói ra máu. Sau đó nêu chẩn đoán sơ bộ.
Bàn này thì chấm khó có tới 16 mục, đa số đều không đủ hết ý, nên học kỹ
checklist ói ra máu ( còn tùy thuộc vào bé Y3 nữa)

+ Bàn 5: Cho tình huống lâm sàng + Hình ảnh CT scan (kèm hình bên dưới)
+ Bàn 6: Mang gant vô khuẩn + May 1 mũi đơn và 1 mũi X
+ Bàn 7: Khám vú (đề và checklist như hình)
+ Bàn 8:
Thay kết quả siêu
âm bằng 1 cái
hình ảnh siêu âm
thật.

Câu 4 thay bằng:


Can thiệp ngoại
khoa cho bệnh
nhân này
+ Bàn 9: hỏi bệnh sử + tiền căn bệnh nhân đi cầu ra máu để hướng chẩn đoán?
+ Bàn 10:
Ngoài ra còn 1 hình Ctscan nữa hỏi câu số 3: Nêu nguyên nhân tắc ruột trên bệnh
nhân này? (hình ảnh lồng ruột)