Você está na página 1de 5

Mark Kenedy Rocas

Take Home Exam

Titulo ng Akda : Kalapating may Sugat sa Dibdib

Awtor: Pedro S. Dandan

1. Kalapating puting-puti.

“Hindi naman pangit ang puting-puting kalapati. Maganda nga iyon. Sagisag ng kababaang-loob,
ng kaamuan. Ang mga matang walang malay ay kawan ng kalinisan.”

Ang talinghaga ng kalapati na kadalasang dinudugtungan ng salitang “mababa ang lipad”


para tukuyin ang isang prosti, pinalitan ng salitang “puting-puti” para ipakita ang pagiging walang
muwang at kadalisayan ni Nerisa.

2. Kalapating iba-ibang kulay.

“Muli siyang dinalaw ng alaala---hinggil sa mga kalapati. Sa kalapating puting-puti. Sa mga


kalapating iba-ibang kulay.”

Nabanggit sa unang numero na ang talinghaga ng kalapati na kadalasang dinudugtugan ng


salitang “mababa ang lipad” ay para tukuyin ang isang prosti. Pinalitan niya ito ng salitang “iba-
ibang kulay” para tangiin ang kalapating puting-puti. Para ipakita ang pagkakaiba ni Nerisa sa
ibang mga prosti.

3. Birhen!

Napangiti ang matabang babae.

“Meron hu kaming…” at inihina nito ang huling sasabihin, “Birhen!”

“Birhen!” may pamimitagan ang pagkakasambit niya sa salitang iyon. At itinuloy niya sa
sarili, “sa isang putikan?”
Ang talinghaga na kapag ikaw ay pumunta sa isang bahay aliwan ay propesyunal na mga
prosti at hindi isang birhen ang makikita mo.

4. Relasyon, pag-asa.

“Naantig tuloy sa kanya ang isang pamimitagang nagpapaunawang di niya nararapat salangin ang
mga talutot, na sabik pang humalik sa silahis ng araw ang busilak ng ubod. Sa pamimitagang iyon
sumibol kay Nerisa ang isa ring pagkaunawa: na maari pa siyang maligtas, maari pa siyang
mabuhay.”

Sa isang bahay aliwan ang lahat ay kasuwal na nagaganap. Hindi ka pupunta sa bahay
aliwan para maghanap ng ililigtas o magliligtas sa’yo. Pero dahil nga sa takbo ng kwento na si
Nerisa ay isang birhen at hindi naman talaga niya gusto ang nangyayari at ipinagagawa sa kanya.
Nakakita si Nerisa ng pag-asa sa katauhan ng manunulat.

5. Isang manunulat.

“Siya’y isang manunulat. Naniniwala siyang sapupo na niya sa kanyang palad ang buhay.”

Dahil isa siyang manunulat, naniwala siya na hawak na niya sa kanyang kamay ang buhay.
Pero hindi, hindi sa totoong buhay. Dahil sa totoong buhay binabalisa siya ng mga alaala niya
tungkol sa kalapating puting-puti na si Nerisa. Si Nerisa na hindi niya nagawang iligtas.
Buod

Kalapating may Sugat sa Dibdib

Hindi niya mapigilan na pagmunian ang mga alaala ng kalapating puting-puti at kalapating
iba-ibang ang kulay. Siya ay isang manunulat na minsan ng dumalaw sa bahay na nagbibigay o
nabibilhan ng aliw upang hanapin pa ang katarungan ng buhay. Bumabalik sa alala niya ang unang
pangyayari, binigyan siya ng ina-inahan ng mga babaeng nandoon ng sinasabing birhen si Nerissa,
pagkakita niya dito napansin niya ang mga matang may bakas-luha, maaamo, larawan ng
kawalang-malay at sa mga matang yaon ay nasalamin niya ang isang puting puting kalapating
lumilipad.May dugong nakabahid sa puting kalapati, may sugat sa dibdib, inalagaan niya ito
hanggang maghilom ang sugat, minahal at pinakain. Nagunit kung kailan nauunawaan na niya ang
pag-ibig o sarap kay Nerissa, ay saka natunton ng may-ari, inagaw at inilayo sa kanya upang
danasin din niyang masugatan sa dibdib katulad ng kalapating noong una niyang matagpuan.

Biograpiya ni Pedro S. Dandan

 Pinanganak si Pedro S. Dandan noong ika-30 ng Hundyo 1916 sa Baliwag, Bulacan.


 Siya ay namamasukan bilang kawani ng Philippine National Railways noong 1940 - Si
Pedro S. Dandan ay kwentista, manunulat ng dula at makata noong Panahon ng Hapon.
 Siya ay namamasukan bilang kawani ng Philippine National Railways noong 1940.

Mga akda:

 Sa kabuuan ay nakapaglathala si Pedro. S Dandan ng humigit-kumalang 300 na katha,

sanaysay,tula, maikling kuwento at nobela, at sa mga ito’y labintatlo ang nagkamit ng

gatimpala.

 Nakamit niyang ang unang gatimpala sa pinakamagaling na katha noong 1947 mula sa
Surian ng Wikang Pambansa.
 Pangalawa niyang gatimpala ay nakamit niya mula sa pinakatanyag na paligsahan ng

panitikan, ang Palanca Awards, sa kanyang kathang 1.)Mabangis na Kamay, Maamong

kamay noong 1961 at sinundaan pa ito ng ilan pang gatimpala mulas sa Palanca: 2.)

Sugat ng Digmaan 1957, 3.)Anino ng Kanyang Ama 1966, 4.)Ang Daong ni Noe 1973, at

5.)Tinig sa Bagong Panahon 1974.

 Ang mga artikulo na pinapakita ang akda ni Dandan, ay naglalahad ng pagyabong ng

panatikang Tagalog at ang mga impluwensiya niya sa mga bagong sibol na kuwentista.

 Sa pag-aaral ng mga gawang kuwento ni Dandan ay masasalamin natin, matutukoy at

mauunawaan ang iba’t ibang pinagdaanan ng kapwa Pilipino.

 Karaniwang impormal ang antas ng wika ang ginamit sa kaniyang mga likha, mga
salitang

pang araw-araw na madalas natin gamitin sa pakikipag-usap sa mga kaibigan at kakilala.

Mas nagiging pabor ito sapagkat mahalagang katangian ito upang malaman kung anong

uri ng tao siya at kung sa aling antas-panlipunan siya nabibilang.

 Ang mga akda ng awtor ay tumutukoy sa sitwasyon ng Pilipinas pagkatapos ng


pananakop sa ating bansa, pinapakita ang problema at kinahinatnan pagkatapos ng
kolonyalismo.
 Ang mga maikling kuwento ay kinakikitaan ng bagong estilo, mga detalyeng naglulunsad

ng konkretong paglalarawan ng ibang abstraktong ideya.

 Ang antas ng talakayan na ginamit sa kaniyang mga likha ay impormal, mga salitang
pang araw-araw na madalas natin gamitin sa pakikipag-usap sa mga kaibigan at kakilala.
 Ang mga salita na kaniyang ginamit naglalarawan sa mga pangyayari ng kaniyang

panahon.Mas nagiging pabor ito sapagkat mahalagang katangian ito upang malaman kung anong
uri ng tao siya at kung sa aling antas-panlipunan siya nabibilang.
Sanggunian:

Isang Dekonstruksyong Pagsusuri sa mga Piling Maikling Kuwento ni Pedro S. Dandan


https://ejournals.ph/article.php?id=108

Isang Showdown sa Tondo ni Pedro S. Dandan

hhtps://prezi.com/m/4caai30be5ku/fi-pres/

Pedro S. Dandan at 101 | handelse

hhtps://sv.eventbu.com