Você está na página 1de 20

Gato

Quenero
Los Chaskis
Adaptación sobre un arrgelo de Lilián Saba

Copyright ©
  
 6       
 8     
  = 100

6
Flauta 1

     
 8

6
Flauta 2

     
 8

  6      
8
Teclado Brass

G D7

 6
 8                  
OOO XXO


6  
Guitarra 1

      
 8 
Rasgueo

6     
Guitarra 2

 8         

6 
Guitarra 3

   
 8
     
 
Guitarra 4 (6° en Re)

 
 86       
   

Aro bombo


Set de percusión

6       
 
 8  
Bombo

 
  86       
        

Piano

    
 86  

 
  86    
Teclado [Cuerdas]Bajo
  86     

   

2 Copyright ©
        
      

    


      
7

      
Fl.

     

   
  


Fl.


         
 
       
 
Tecl. Brass

    
 
G G

   
            
OOO OOO

 
        
Guit.

     
    
Rasgueo

     
Guit.

        
     
   

Guit.

   
 
  

    
Guit.

 
  
     
Aro bombo

Perc.

    
             
   
 
       
  
     


Pno.

 
        

    
        
Tecl. smp. cuer.



     



Bajo   

Copyright © 3
         
 
  
  
    
13

         
Fl.

  

  
  
4Fl.

     

4

       
Tecl. Brass

              
Am7 D7 G

 
            
XO O XXO OOO

  
    
                 
Guit.

 

4

 
    
Guit.

                  

 
4


4


Guit.

   
   
               
   
Guit.


4

Perc.

      

      
Pno.

      

      
Tecl. smp. cuer.

Bajo
      

4 Copyright ©
           
  

    
       
19

 
    
        
Fl.


   
  
4

 

Fl.

  
              
4

     
    
Tecl. Brass

G A♯dim7 Am7 D7 G

 
             
OOO XX XO O XXO OOO

  
Guit.

       
     
Rasgueo

       
Guit.

            
 
4

     
4

 

Guit.

 
    
     
Guit.

      
Perc.

    
3

              


4

  
              
  

Pno. 4

   
     

     
Tecl. smp. cuer.

       
Bajo   

Copyright © 5

  
                   
        
24


          
         
Fl.


  
    
4 4

  


Fl.

         
4


4

       
 
Tecl. Brass

G G♯dim7 Am7 Am7 A♯dim7 G G G♯dim7

  
            
OOO XXO O XO O XO O XX OOO OOO XXO O

    
Rasgueo   Rasgueo
  
Guit.

         

              
Guit.

        

 
Guit.

 
     
   
Guit.

       
         
 
   
Ride Ride Ride
Aro bombo Aro bombo

Perc.

    
 
      

    
      
         
              
 
 
Pno.

 
    
       

       

                    
Tecl. smp. cuer.

    
     

Bajo      

6 Copyright ©
     
     
      
29

   
 

 
Fl.

 

 
  
4


Fl.

   
            
4

      
   

Tecl. Brass

Am7 D7 G Am7

 
               
XO O XXO OOO XO O

     
Guit.

  
     
Rasgueo


  
Guit.

         


Guit.

  
       


Guit.

       
      
           
Aro bombo

     
Perc.

       
        

 
                
     

      
Pno.

  
        
 

          
Tecl. smp. cuer.

   


Bajo      

Copyright © 7

           
      
34


          

Fl.

  
  
4Fl.

       
4

 
    
    
Tecl. Brass

D7 G G G♯dim7 Am7

 
            
XXO OOO OOO XXO O XO O

    
Rasgueo
Guit.

 
    
      
Guit.

     


Guit.

   
   
Guit.

  
            
 
Ride
Aro bombo

Perc.

       
      
4


  
3

   
     

   
 
  

4

 
Pno.


 
4

  
       

         

Tecl. smp. cuer.

   

   

  
Bajo
  

8 Copyright ©
  
                 
       
38

  
           
Fl.


    
    
4
Fl.

        
4

     
 
Tecl. Brass

Am7 A♯dim7 G G G♯dim7 Am7

  
          
XO O XX OOO OOO XXO O XO O

   Rasgueo
   
Rasgueo
Guit.

      
          
Guit.

     


Guit.


     
 
Guit.

     
             
 
Ride Ride
Aro bombo Aro bombo

Perc.

          
   
     
4

  

   
      
   
     

Pno.


    
          

     
         
Tecl. smp. cuer.

    
Bajo     

Copyright © 9
     
        
 
   
      
42

    
   

      
Fl.

  

    
4Fl.

 
     
4

     


 
Tecl. Brass

G A♯dim7 Am7

 
     
OOO XX XO O

    
 
Guit.

 
G A♯dim7 Am7

        
OOO XX XO O

    

   
       
Guit.

     
 

Guit.

          
     

    
Guit.

      
 
  
              
Ride

  
Perc.

       

     
      
4


       
          

Pno.

 
    
      
4

 
        
     
Tecl. smp. cuer.   



Bajo
   
10 Copyright ©
    
    

     

 
46 A

  
Fl.

   

 

4Fl.

   
    
4

        

Tecl. Brass

      
G

            
OOO


   
Guit.

     

4 4
Rasgueo

   
Guit.

      
4 4


Guit.

   
         
4 4

Guit.

    
        
4

         
4 Aro bombo

Perc.

   
    
 
Bombo

             
  
Pno.

 
  
     
      

         

Tecl. smp. cuer.

        

Bajo

Copyright © 11
     
      

   
 

    
52

   
Fl.

    


  

Fl.

 
      

         
Tecl. Brass

    

D7 G

   
            
XXO OOO

 
 
         
Guit.

      
     
           
Guit.

             

 



 
Guit.

  
         

     
Guit.


Perc.

      
                
   
 
       
        
 
      

Pno.


      

     
    
Tecl. smp. cuer.


  


Bajo
  
   

  

12 Copyright ©
       
  
58


Fl.

       


Fl.

    
  

       
Tecl. Brass

  
G Am7 D7 G

               
OOO XO O XXO OOO

Guit. 
G Am7 D7 G

                 
Rasgueo
OOO XO O XXO OOO
RasgueoGuit.

       
Rasgueo RasgueoGuit.

     


Guit.

 
  
     
Aro bombo

 
Perc.

      
         

            
     

Pno.


                

        
 
    
                    
 
4

 
Tecl. smp. cuer.


4

        
 

Bajo
        
Copyright © 13
       

64


Fl.

     


Fl.

     


       
Tecl. Brass

Am7 D7 G G A♯dim7 Am7 D7

 
                
XO O XXO OOO OOO XX XO O XXO

Guit. 
Am7 D7 G G A♯dim7 Am7 D7

                 
XO O XXO OOO OOO XX XO O XXO
RasgueoGuit.

      
Rasgueo


Guit.

     
Guit.


    
Perc.

      
     
   
      
   

4

    
Pno.


 
4

                 
  
    
      
  
               
Tecl. smp. cuer. 4


4

       

    
Bajo
  
14 Copyright ©
       
 
70

   
Fl.

    


Fl.


      
    
  
Tecl. Brass

G G G♯dim7 Am7 Am7 A♯dim7

 
          
OOO OOO XXO O XO O XO O XX

Guit.

     
G


   
OOO
Rasgueo

     

        
Guit.

       


Guit.

  
  

   
 
Guit.

    

               

Ride Ride
Aro bombo

 3      
 
Perc.

       
     
        
      
        
4
Pno. 4

    
 
    

Tecl. smp. cuer.

    

  
Bajo
    
Copyright © 15
            
  

74

 
Fl.

         
  

Fl.

           
      
   
Tecl. Brass

G G G♯dim7 Am7 D7 G

   
             
OOO OOO XXO O XO O XXO OOO

     
Rasgueo    
Guit.

        

Rasgueo

       
Guit.

         

  
 
Guit.

     
       


Guit.

          
         
         
Ride
Aro bombo Aro bombo

Perc.

           
    

 
       
  
 
      
     
       
4

   
Pno.


4

      

 
      

Tecl. smp. cuer.

 
   

   
Bajo
     

16 Copyright ©

     
      
79


     
Fl.

   
  

Fl.

   
  
 
     
Tecl. Brass

              
G G♯dim7


     
OOO XXO O

     
                  
Guit.

       
4

 
         
Guit.

                 
4


4


Guit.

 
              
  

      

Guit.

 
            
 
4 Ride

Perc.

  
     
3

         


       
   
 
              
     
Pno.

  
    
                    
 
4

            
                 
Tecl. smp. cuer.
4

    

Bajo
       

 

Copyright © 17
 

                    
      
84

 

              
Fl.


   
  
4 4

  


Fl.

        
4
4

     
 
Tecl. Brass

Am7 Am7 A♯dim7 G G G♯dim7

 
          
XO O XO O XX OOO OOO XXO O

    Rasgueo
  
Guit.

      
Rasgueo

          
Guit.

      

 
Guit.


 

     
Guit.

     
             
 
Ride Ride
Aro bombo Aro bombo

Perc.


          
  
     

4

      


4


     
         
  
   
Pno.

    
  

       

             

Tecl. smp. cuer.

      
Bajo     

18 Copyright ©
        
 
   

  
    
88

        
  
Fl.

 
 
  
4


Fl.


       
4


   
    
Tecl. Brass

Am7 G A♯dim7

 
      
XO O OOO XX

   Guit.

   
G A♯dim7

    
OOO XX
Rasgueo

     
  
    
Guit.

         

4
4

    
Guit.


      
4

     
4
Guit.

         
  
      
      
Ride
Aro bombo

   
Perc.

        
       
      
4

   
             
4

   
4


 
Pno.


4


4

      
      
4

          
   
Tecl. smp. cuer.

  

 
Bajo   
Copyright © 19
      
  
 
92

       

Fl.


 

Fl.

 
    
 

     
  
Tecl. Brass

        
Am7

   
   
XO O

Guit.  

 
Am7


4

       
4

    
XO O

 
  
Guit.

              
4

 
4
4 4

    
Guit.

          
Guit.
    
   
4

        
4

   
 
Perc.

         
    
    
   
  

        
4 4


  
Pno.


4 4

 
   
      
      
   
Tecl. smp. cuer.   



Bajo    
20 Copyright ©