Você está na página 1de 33

SEK MEN KEB RANTAU

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 7/2/2018
MATA PELAJARAN Sains
:
TINGKATAN 5 Beta
:
MASA 8.00 am - 9.00 am
:
TEMA/TAJUK 4. SEBATIAN KARBON
:
SUB TAJUK 4.3 Menganalisa lemak dan Kesannya kepada kesihatan
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1 menerangkan tindakan pencucian sabun
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar diberi penerangan mengenai molekul sabun dan ciri-cirinya.
DAN PEMBELAJARAN
2 Pelajar diterang mengenai
pencucian oleh sabun.
3 Pelajar diminta menyalin nota
penting dalam buku latihan.
4

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
29/33 pelajar berupaya menerangkan tindakan pencucian sabun.
4/33 pelajar diberi nasihat oleh guru supaya membuat ulangkaji di rumah.
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 7/2/2018
MATA PELAJARAN :
Sains
TINGKATAN :
5 Lambda
MASA :
10.30am - 11.00am, 11.30am - 12.30pm
TEMA/TAJUK :
4. SEBATIAN KARBON
SUB TAJUK 4.3 Menganalisa lemak dan Kesannya kepada kesihatan
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1 menerangkan tindakan pencucian sabun
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar diberi penerangan mengenai molekul sabun dan ciri-cirinya.
DAN PEMBELAJARAN
2 Pelajar diterang mengenai
pencucian oleh sabun.
3 Pelajar diminta menyalin nota
penting dalam buku latihan.
4

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar **Sains & Teknologi
Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
17/25 pelajar berupaya menerangkan tindakan pencucian sabun.
8/25 pelajar diberi nasihat oleh guru supaya membuat ulangkaji di rumah.
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 7/2/2018
MATA PELAJARAN :
Modul Sains
TINGKATAN :
5 Zeta
MASA :
1.00pm - 2.00pm
TEMA/TAJUK :
BAB 5:TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA
SUB TAJUK 5.4
: Mengaplikasikan
Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1 menghubungkaitkan kedudukan logam dalam siri kereaktifan logam
OBJEKTIF PEMBELAJARAN dengan kaedah pengekstrakan logam daripada bijihnya
2

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar diber penerangan mengenai kedudukan karbon dalam


DAN PEMBELAJARAN siri kereaktifan logam.
2 Pelajar diterangkan kaedah pengekstrakan logam dari bijihnya
dengan menggunakan karbon.
3 Pelajar diminta menyalin nota
penting dalam buku latihan.
4

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar **Sains & Teknologi
Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
Kelas 5 Zeta telah ditutup mulai 2/7/2018.
HARI: Isnin
BIL
MURID 33 / 36

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)

angkaji di rumah.
HARI: Isnin
BIL
MURID 25 / 27

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)

angkaji di rumah.
HARI: Isnin
BIL
MURID / 16

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 7/3/2018
MATA PELAJARAN Sains
:
TINGKATAN 5 Lambda
:
MASA 8.30 am - 9.30 am
:
TEMA/TAJUK 4. SEBATIAN KARBON
:
SUB TAJUK 4.3 Menganalisa lemak dan Kesannya kepada kesihatan
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1 memerihalkan proses pembuatan sabun
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar diterangkan proses


DAN PEMBELAJARAN pembuatan sabun di makmal.
2 Pelajar dibahagikan kepada
6 kumpulan.
3 Pelajar menerima bahan dan
radas.
4 Pelajar melakukan eksperimen
dalam kumpulan.
5 Pelajar merekod pemerhatian
dalam buku latihan.
*Latihan * Soal Jawab
PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar **Sains & Teknologi
Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
16/24 pelajar berupaya memerihalkan proses pembuatan sabun di kilang mengg
dan alkali.
8/24 pelajar diberi nasihat oleh guru supaya membuat ulangkaji di rumah.
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 7/3/2018
MATA PELAJARAN : Sains
TINGKATAN : 5 Beta
MASA : 9.30am - 10.00am, 12.30pm - 1.00pm
TEMA/TAJUK : 4. SEBATIAN KARBON
4.6 Memahami polimer semulajadi
SUB TAJUK
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1 menyatakan maksud polimer semulajadi dan polimer sintetik
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2 memberikan contoh polimer semulajadi dan polimer sintetik

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar diterangkan maksud polimer semulajadi dan polimer sintetik
DAN PEMBELAJARAN
2 Pelajar diberi contoh polimer
semulajadi dan polimer sintetik
3 Pelajar diminta menyalin nota
penting dalam buku latihan.
4

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar **Sains & Teknologi
Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
30/34 pelajar berupaya menyatakan maksud polimer semulajadi dan polimer si
memberikan contoh polimer semulajadi dan polimer sintetik.
4/34 pelajar diberi nasihat oleh guru supaya membuat ulangkaji di rumah.
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 7/3/2018
MATA PELAJARAN :
Biologi
TINGKATAN :
5 Alpha
MASA :
11.00am - 12.00pm
TEMA/TAJUK :
3.0 Koordinasi dan gerak balas
SUB TAJUK 3.4 Mensintesis konsep homeostasis dalam manusia
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1 menerangkan keperluan untuk mengekalkan keadaan fizikal dan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN kimia yang optimum bagi persekitaran dalam
2

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar diberi penerangan


DAN PEMBELAJARAN struktur ginjal.
2 Pelajar diminta melabelkan ginjal
dan nyatakan fungsinya.
3 Pelajar diminta melengkapkan
kertas modul yang diedarkan.
4

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar **Sains & Teknologi
Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
23/23 pelajar berupaya menerangkan keperluan untuk mengekalkan keadaan fi
optimum bagi persekitaran dalam.
HARI: Selasa
BIL
MURID 24 / 27

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)

sabun di kilang menggunakan minyak


angkaji di rumah.
HARI: Selasa
BIL
MURID 34 / 36

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)

mulajadi dan polimer sintetik dan

angkaji di rumah.
HARI: Selasa
BIL
MURID 23 / 23

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)

engekalkan keadaan fizikal dan kimia yang


SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 7/4/2018
MATA PELAJARAN Biologi
:
TINGKATAN 5 Alpha
:
MASA 8.30am - 9.30am
:
TEMA/TAJUK 3.0 Koordinasi dan gerak balas
:
SUB TAJUK 3.4 Mensintesis konsep homeostasis dalam manusia
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1 menghuraikan mekanisme pengosmokawalaturan.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar menerima kertas modul


DAN PEMBELAJARAN daripada guru.
2 Pelajar diberi penerangan mengenai
mekanisme pengosmokawalaturan.
3 Pelajar dikehendaki mengaitkan
hormon yang terlibat.
4 Pelajar diminta melengkapkan
kertas modul yang diedarkan.
5

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
23/23 pelajar berupaya menghuraikan mekanisme pengosmokawalaturan yang
hormon: hormon antidiuresis dan hormon aldosteron.
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 7/4/2018
MATA PELAJARAN : Sains
TINGKATAN : 5 Lambda
MASA : 10.30am - 11.00am
TEMA/TAJUK : 4. SEBATIAN KARBON
4.6 Memahami polimer semulajadi
SUB TAJUK
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1 menyatakan maksud polimer semulajadi dan polimer sintetik
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2 memberikan contoh polimer semulajadi dan polimer sintetik

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar diterangkan maksud polimer semulajadi dan polimer sintetik
DAN PEMBELAJARAN
2 Pelajar diberi contoh polimer
semulajadi dan polimer sintetik
3 Pelajar diminta menyalin nota
penting dalam buku latihan.
4

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
15/23 pelajar berupaya menyatakan maksud polimer semulajadi dan polimer s
memberikan contoh polimer semulajadi dan polimer sintetik.
8/23 pelajar diberi nasihat oleh guru supaya membuat ulangkaji di rumah.
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 7/4/2018
MATA PELAJARAN :
Biologi
TINGKATAN :
4 Alpha
MASA :
11.00am - 12.00pm
TEMA/TAJUK :
Perbincangan jawapan Peperiksaan Pertengahan Tahun
SUB TAJUK Perbincangan jawapan Biologi Kertas 2
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1 mengenal pasti kesilapan dalam peperiksaan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2 membuat pembetulan pada kertas peperiksaan

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar menerima kertas peperiksaan yang siap ditanda.


DAN PEMBELAJARAN
2 Pelajar membincang jawapan bersama guru.
Biologi Kertas 2 Bahagian B
3 Pelajar diminta membuat pembetulan pada kertas peperiksaan.

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
11/11 pelajar berupaya mengenal pasti kesilapan dalam peperiksaan dan memb
pada kertas peperiksaan.

SEK MEN KEB RANTAU


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 7/4/2018
MATA PELAJARAN :
Modul Sains
TINGKATAN :
5 Zeta
MASA :
12.30pm - 1.00pm
TEMA/TAJUK :
BAB 5: TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA
SUB TAJUK 5.3 Mensintesiskan siri kereaktifan logam
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
memerihalkan kecergasan tindak balas logam dengan asid
1
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar diberi penerangan mengenai kereaktifan logam dengan asid.
DAN PEMBELAJARAN
2 Pelajar diterangkan eksperimen untuk mengkaji kereaktifan logam.

3 Pelajar diminta menyalin nota


penting dalam buku latihan.
4

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
Kelas 5 Zeta telah ditutup mulai 2/7/2018.
HARIAN
ATIK

HARI:Rabu
BIL
MURID 23 / 23

PETA
usia PEMIKIRAN

n. Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)

e pengosmokawalaturan yang melibatkan dua


HARIAN
ATIK

HARI:Rabu
BIL
MURID 23 / 27

PETA
PEMIKIRAN

mer sintetik Bulatan


Buih Berganda
mer sintetik Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
dan polimer sintetikTiti

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)

mer semulajadi dan polimer sintetik dan


mer sintetik.
mbuat ulangkaji di rumah.
HARIAN
ATIK

HARI:Rabu
BIL
MURID 11 / 11

Tahun PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
itanda. Titi

KBAT
Mencipta
s peperiksaan. Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)

dalam peperiksaan dan membuat pembetulan

HARIAN
ATIK

HARI:Rabu
BIL
MURID / 16

PETA
PEMIKIRAN

ngan asid
Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
ogam dengan asid.Titi

kereaktifan logam. KBAT


Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 7/5/2018
MATA PELAJARAN Modul Sains
:
TINGKATAN 5 Zeta
:
MASA 8.00 am-8.30 am
:
TEMA/TAJUK BAB 5: TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA
:
SUB TAJUK 5.4
: Mengaplikasikan
Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1 siri kereaktifan
menjalankan eksperimen untuk mengkaji kedudukan karbon
logam
OBJEKTIF PEMBELAJARAN dalam siri kereaktifan logam
2

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar diberi penerangan mengenai kedudukan karbon dalam siri
DAN PEMBELAJARAN keraktifan logam.
2 Pelajar diterangkan eksperimen untuk menentukan kedudukan
karbon dlaam siri keraktifan logam.
3 Pelajar diminta menyalin nota
penting dalam buku latihan.
4

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
Kelas 5 Zeta telah ditutup mulai 2/7/2018.
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 7/5/2018
MATA PELAJARAN :
Biologi
TINGKATAN :
4 Alpha
MASA :
9.30 am - 11.00 am
TEMA/TAJUK :
BAB 6 NUTRISI
SUB TAJUK 6.2 Mengaplikasi konsep gizi seimbang
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1 Menentukan nilai tenaga dalam sampel makanan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar diberi penerangan mengenai nilai tenaga dalam makanan da
DAN PEMBELAJARAN cara untuk menentukan nilai tenaga dalam makanan.
2 Pelajar menerima bahan dan radas daripada guru.

3 Pelajar menjalankan eksperimen


dalam kumpulan.
4 Pelajar menulis laporan
eksperimen.
5

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
11/11 pelajar berupaya menjalankan eksperimen untuk menentukan nilai tenag
makanan.
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 7/5/2018
MATA PELAJARAN :
Sains
TINGKATAN :
5 Beta
MASA :
12.00pam - 1.00pm
TEMA/TAJUK :
4. SEBATIAN KARBON
SUB TAJUK 4.3 Menganalisa lemak dan Kesannya kepada kesihatan
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1 memerihalkan proses pembuatan sabun
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar diterangkan proses


DAN PEMBELAJARAN pembuatan sabun di makmal.
2 Pelajar dibahagikan kepada
6 kumpulan.
3 Pelajar menerima bahan dan
radas.
4 Pelajar melakukan eksperimen
dalam kumpulan.
5 Pelajar merekod pemerhatian
dalam buku latihan.
*Latihan * Soal Jawab
PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
27/32 pelajar berupaya memerihalkan proses pembuatan sabun di kilang meng
dan alkali.
5/32 pelajar diberi nasihat oleh guru supaya membuat ulangkaji di rumah.
HARI:Khamis
BIL
MURID / 16

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)
HARI:Khamis
BIL
MURID 11 / 11

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)

menentukan nilai tenaga dalam sampel


HARI:Khamis
BIL
MURID 32 / 36

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)

sabun di kilang menggunakan minyak

angkaji di rumah.
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 7/6/2018
MATA PELAJARAN Biologi
:
TINGKATAN 5 Alpha
:
MASA 8.10am - 9.10am
:
TEMA/TAJUK 3.0 Koordinasi dan gerak balas
:
SUB TAJUK 3.4 Mensintesis konsep homeostasis dalam manusia
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1 menghuraikan mekanisme pengosmokawalaturan.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar diberi penerangan mengenai mekanisme


DAN PEMBELAJARAN pengosmokawalaturan menggunakan rajah skema.
2 Pelajar diterangkan mengenai
kepentingan pengosmokawalaturan.
3 Pelajar diminta melengkapkan modul
masing-masing.
4

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
23/23 pelajar berupaya menghuraikan mekanisme pengosmokawalaturan men
gambarajah skema.
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 7/6/2018
MATA PELAJARAN :
Biologi
TINGKATAN :
4 Alpha
MASA :
10.10am - 11.10am
TEMA/TAJUK :
BAB 5 PEMBAHAGIAN SEL
SUB TAJUK 5.1 Memahami Mitosis
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1 menyatakan keperluan penghasilan sel-sel baru dalam organisma.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2 menerangkan keperluan penghasilan sel-sel baru yang seiras dengan
sel induk
3 mengenalpasti fasa dalam kitar sel.

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar menerima kertas modul


DAN PEMBELAJARAN daripada guru.
2 Pelejar diberi peneranagan tentang
keperluan penghasilan sel baharu.
3 Pelajar diterangkan fasa-fasa
kitar sel.
4 Pelajar diminta melengkapkan
kertas modul.
5

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
11/11 pelajar berupaya menyatakan keperluan penghasilan sel-sel baru dalam
menerangkan keperluan penghasilan sel-sel baru yang seiras dengan sel induk
fasa dalam kitar sel.
HARIAN
ATIK

HARI:Jumaat
BIL
MURID 23 / 23

PETA
PEMIKIRAN

n. Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi
a.
KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)

e pengosmokawalaturan menggunakan
HARIAN
ATIK

HARI:Jumaat
BIL
MURID 11 / 11

PETA
PEMIKIRAN

dalam organisma. Bulatan


Buih Berganda
yang seiras denganPokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)

nghasilan sel-sel baru dalam organisma,


yang seiras dengan sel induk dan mengenalpasti
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU : 24 TARIKH : 7/2/2108 HINGGA: 7/6/2018

HARI MESYUARAT/KURSUS/SEMINAR/TAKLIMAT/AKTIVITI KOKURIKULUM CATATAN


TARIKH

P&P berjalan seperti biasa.


ISNIN

P&P berjalan seperti biasa.


SELASA

P&P berjalan seperti biasa.


RABU

P&P berjalan seperti biasa.


KHAMIS

7.30am - 8.10am: Penerapan Nilai Murni


JUMAAT
8.10am - 12.10pm: P&P berjalan seperti biasa.

SABTU
CATATAN
Tandatangan Pengetua / GPKP :
Tarikh :
Nama :