Você está na página 1de 33

SEK MEN KEB RANTAU

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/28/2018
MATA PELAJARAN : Sains
TINGKATAN : 5 Beta
MASA : 8.00 am - 9.00 am
TEMA/TAJUK :
SUB TAJUK
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018

Matematik Tambahan 1
8.00am - 10.00am

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
Peperiksaan pertengahan tahun berjalan dengan lancar.
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/28/2018
MATA PELAJARAN : Sains
TINGKATAN : 5 Lambda
MASA : 10.30am - 11.00am, 11.30am - 12.30pm
TEMA/TAJUK :
SUB TAJUK
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018

Pendidikan Seni Visual 3


10.50am - 1.50pm

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar **Sains & Teknologi
Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
Peperiksaan pertengahan tahun berjalan dengan lancar.
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/28/2018
MATA PELAJARAN : Modul Sains
TINGKATAN : 5 Zeta
MASA : 1.00pm - 2.00pm
TEMA/TAJUK :
SUB TAJUK
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018

Pendidikan Seni Visual 3


10.50am - 1.50pm

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar **Sains & Teknologi
Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
Peperiksaan pertengahan tahun berjalan dengan lancar.
HARI: Isnin
BIL
MURID 35 / 36

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)
HARI: Isnin
BIL
MURID 27 / 27

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)
HARI: Isnin
BIL
MURID 14 / 16

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/29/2018
MATA PELAJARAN : Sains
TINGKATAN : 5 Lambda
MASA : 8.30 am - 9.30 am
TEMA/TAJUK :
SUB TAJUK
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

CUTI HARI WESAK

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar **Sains & Teknologi
Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/29/2018
MATA PELAJARAN : Sains
TINGKATAN : 5 Beta
MASA : 9.30am - 10.00am, 12.30pm - 1.00pm
TEMA/TAJUK :
SUB TAJUK
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

CUTI HARI WESAK

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar **Sains & Teknologi
Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/29/2018
MATA PELAJARAN : Biologi
TINGKATAN : 5 Alpha
MASA : 11.00am - 12.00pm
TEMA/TAJUK :
SUB TAJUK
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

CUTI HARI WESAK

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar **Sains & Teknologi
Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
HARI: Selasa
BIL
MURID / 27

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)
HARI: Selasa
BIL
MURID / 36

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)
HARI: Selasa
BIL
MURID / 23

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/30/2018
MATA PELAJARAN : Biologi
TINGKATAN : 5 Alpha
MASA : 8.30am - 9.30am
TEMA/TAJUK :
SUB TAJUK
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018

Fizik 3
7.35am -9.05am

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
Peperiksaan pertengahan tahun berjalan dengan lancar.
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/30/2018
MATA PELAJARAN : Sains
TINGKATAN : 5 Lambda
MASA : 10.30am - 11.00am
TEMA/TAJUK :
SUB TAJUK
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018

SRT 2
11.20am - 1.50pm

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
Peperiksaan pertengahan tahun berjalan dengan lancar.
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/30/2018
MATA PELAJARAN : Biologi
TINGKATAN : 4 Alpha
MASA : 11.00am - 12.00pm
TEMA/TAJUK :
SUB TAJUK
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018

Fizik 2
11.20am - 1.50pm

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
Peperiksaan pertengahan tahun berjalan dengan lancar.

SEK MEN KEB RANTAU


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/30/2018
MATA PELAJARAN :
Modul Sains
TINGKATAN :
5 Zeta
MASA :
12.30pm - 1.00pm
TEMA/TAJUK :
BAB 4 :JIRIM DAN BAHAN
SUB TAJUK 4.7 Menganalisa kaedah penulenan bahan
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1 menyatakan sifat-sifat bahan tulen,
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2 memerihalkan pelbagai kaedah penulenan bahan,

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar diberi penerangan mengenai pelbagai kaedah penulenan


DAN PEMBELAJARAN bahan.
2

5 Pelajar diminta menyalin nota penting dalam buku latihan.

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
4/11 pelajar berupaya menyatakan sifat-sifat bahan tulen, dan memerihalkan p
penulenan bahan.
7/11 pelajar diberi nasihat oleh guru supaya membuat ulangkaji di rumah.
HARIAN
ATIK

HARI:Rabu
BIL
MURID 23 / 23

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)
HARIAN
ATIK

HARI:Rabu
BIL
MURID 27 / 27

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)
HARIAN
ATIK

HARI:Rabu
BIL
MURID 11 / 11

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)

HARIAN
ATIK

HARI:Rabu
BIL
MURID 11 / 16

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
dah penulenan Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)

an tulen, dan memerihalkan pelbagai kaedah

mbuat ulangkaji di rumah.


SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/31/2018
MATA PELAJARAN : Modul Sains
TINGKATAN : 5 Zeta
MASA : 8.00 am-8.30 am
TEMA/TAJUK : BAB 4 :JIRIM DAN BAHAN
SUB TAJUK 4.6 Memahami
Diakhir PdP ini,sifat-sifat dandapat:
pelajar akan kegunaan bahan logam dan bukan logam
:
1 menyenaraikan contoh logam dan bukan logam
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2 menyenaraikan sifat-sifat logam dan bukan logam

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar diberi penerangan mengenai


DAN PEMBELAJARAN ciri logam dan bukan logam.
2 Pelajar diberi penerangan mengenai
perbezaan logam dan bukan logam.
3 Pelajar diminta menyalin nota
penting dalam buku latihan.
4

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
5/10 pelajar berupaya menyenaraikan contoh logam dan bukan logam dan men
sifat-sifat
5/10 pelajarlogam dan
diberi bukanoleh
nasihat logam
guru supaya membuat ulangkaji di rumah.
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/31/2018
MATA PELAJARAN : Biologi
TINGKATAN : 4 Alpha
MASA : 9.30 am - 11.00 am
TEMA/TAJUK :
SUB TAJUK
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018

Biologi 1
11.20am - 1.50pm

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
Peperiksaan pertengahan tahun berjalan dengan lancar.
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/31/2018
MATA PELAJARAN : Sains
TINGKATAN : 5 Beta
MASA : 12.00pam - 1.00pm
TEMA/TAJUK :
SUB TAJUK
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018

Ekonomi 2
11.35am - 1.50pm

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
Peperiksaan pertengahan tahun berjalan dengan lancar.
HARI:Khamis
BIL
MURID 10 / 16

PETA
n bukan logam PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)

bukan logam dan menyenaraikan


angkaji di rumah.
HARI:Khamis
BIL
MURID 11 / 11

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)
HARI:Khamis
BIL
MURID 35 / 36

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 6/1/2018
MATA PELAJARAN : Biologi
TINGKATAN : 5 Alpha
MASA : 8.10am - 9.10am
TEMA/TAJUK :
SUB TAJUK
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018

Pendidikan Sivik
8.20am - 9.20am

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
Peperiksaan pertengahan tahun berjalan dengan lancar.
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 6/1/2018
MATA PELAJARAN : Biologi
TINGKATAN : 4 Alpha
MASA : 10.10am - 11.10am
TEMA/TAJUK :
SUB TAJUK
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018
Bahasa Tamil 1
Bahasa Cina 1
10.25am - 12.10pm
Pendidikan Islam
10.20am - 12.00pm

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
Peperiksaan pertengahan tahun berjalan dengan lancar.
HARIAN
ATIK

HARI:Jumaat
BIL
MURID23 / 23

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)
HARIAN
ATIK

HARI:Jumaat
BIL
MURID 11 / 11

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU : 21 TARIKH : 5/28/2018 HINGGA: 6/1/2018

HARI MESYUARAT/KURSUS/SEMINAR/TAKLIMAT/AKTIVITI KOKURIKULUM CATATAN


TARIKH

Peperiksaan pertengahan tahun berjalan dengan lancar.


ISNIN

Cuti Umum - Hari Wesak


SELASA

Peperiksaan pertengahan tahun berjalan dengan lancar.


RABU

Peperiksaan pertengahan tahun berjalan dengan lancar.


KHAMIS

Peperiksaan pertengahan tahun berjalan dengan lancar.


JUMAAT

SABTU
CATATAN
Tandatangan Pengetua / GPKP :
Tarikh :
Nama :