Você está na página 1de 33

SEK MEN KEB RANTAU

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/7/2018
MATA PELAJARAN Sains
:
TINGKATAN 5 Beta
:
MASA 8.00 am - 9.00 am
:
TEMA/TAJUK 4. SEBATIAN KARBON
:
SUB TAJUK 4.2 Menganalisa alkohol dan kesannya kepada kesihatan
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1 menyatakan ciri umum alkohol
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2 menyenaraikan kegunaan alkohol

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar diberi penerangan mengenai ciri umum alkohol.


DAN PEMBELAJARAN
2 Pelajar diberi senarai kegunaan alkohol dalam kehidupan seharian.

3 Pelajar diminta menyalin nota penting


dalam buku nota masing-masing.
4

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
33/33 pelajar berupaya menyatakan ciri umum alkohol dan menyenaraikan keg
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/7/2018
MATA PELAJARAN :
Sains
TINGKATAN :
5 Lambda
MASA :
10.30am - 11.00am, 11.30am - 12.30pm
TEMA/TAJUK :
4. SEBATIAN KARBON
SUB TAJUK 4.2 Menganalisa alkohol dan kesannya kepada kesihatan
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1 memerihalkan proses penghasilan alkohol,
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar diberi penerangan mengenai proses penghasilan alkohol


DAN PEMBELAJARAN
2 Pelajar dibahagikan kepada 6 kumpulan dan setiap kumpulan
diberi bahan dan radas,
3 Pelajar dikehendaki menjalankan
eksperimen dalam kumpulan.
4 Pelajar diminta merekod
pemerhatian.
5 Pelajar diminta menulis laporan
eksperimen.
*Latihan * Soal Jawab
PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar **Sains & Teknologi
Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
23/23 pelajar berupaya memerihalkan proses penghasilan alkohol.
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/7/2018
MATA PELAJARAN : Modul Sains
TINGKATAN : 5 Zeta
MASA : 1.00pm - 2.00pm
TEMA/TAJUK : BAB 4 :JIRIM DAN BAHAN
SUB TAJUK 4.7 Menganalisa
Diakhir kaedahakan
PdP ini, pelajar penulenan
dapat: bahan
:
1 menyatakan sifat-sifat bahan tulen,
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2 memerihalkan pelbagai kaedah penulenan bahan

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar diberi penerangan mengenai


DAN PEMBELAJARAN sifat-sifat bahan tulen.
2 Pelajar diberi penerangan mengenai
pelbagai kaedah penulenan bahan
3 Pelajar diterangkan mengenai
teknik penyulingan.
4 Pelajar diminta menyalin nota penting
dalam buku latihan.
5

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar **Sains & Teknologi
Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
4/12 pelajar berupaya menyatakan sifat-sifat bahan tulen dan memerihalkan pe
penulenan bahan.
8/12 pelajar diberi penerangan lebih lanjut oleh guru dan dinasihati membuat u
HARI: Isnin
BIL
MURID 33 / 36

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)

an menyenaraikan kegunaan alkohol.


HARI: Isnin
BIL
MURID 23 / 27

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)
HARI: Isnin
BIL
MURID 12 / 16

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)

dan memerihalkan pelbagai kaedah

dinasihati membuat ulang kaji di rumah.


SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/8/2018
MATA PELAJARAN Sains
:
TINGKATAN 5 Lambda
:
MASA 8.30 am - 9.30 am
:
TEMA/TAJUK 4. SEBATIAN KARBON
:
SUB TAJUK 4.2 Menganalisa alkohol dan kesannya kepada kesihatan
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1 menyatakan ciri umum alkohol
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2 menyenaraikan kegunaan alkohol

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar diberi penerangan mengenai ciri umum alkohol.


DAN PEMBELAJARAN
2 Pelajar diberi senarai kegunaan alkohol dalam kehidupan seharian.

3 Pelajar diminta menyalin nota penting


dalam buku nota masing-masing.
4

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar **Sains & Teknologi
Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
17/23 pelajar berupaya menyatakan ciri umum alkohol dan menyenaraikan keg
5/23 pelajar diberi penerangan lebih lanjut oleh guru dan dinasihati membuat u
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/8/2018
MATA PELAJARAN :
Sains
TINGKATAN :
5 Beta
MASA :
9.30am - 10.00am, 12.30pm - 1.00pm
TEMA/TAJUK :
4. SEBATIAN KARBON
SUB TAJUK 4.2 Menganalisa alkohol dan kesannya kepada kesihatan
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1 menyatakan ciri umum alkohol
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2 menyenaraikan kegunaan alkohol

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar diberi penerangan mengenai ciri umum alkohol.


DAN PEMBELAJARAN
2 Pelajar diberi senarai kegunaan alkohol dalam kehidupan seharian.

3 Pelajar diminta menyalin nota penting


dalam buku nota masing-masing.
4

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar **Sains & Teknologi
Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI 32/32 pelajar berupaya menyatakan ciri umum alkohol dan menyenaraikan keg
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/8/2018
MATA PELAJARAN :
Biologi
TINGKATAN :
5 Alpha
MASA :
11.00am - 12.00pm
TEMA/TAJUK :
3.0 Koordinasi dan gerak balas
SUB TAJUK 3.3 Menganalisis peranan hormon dalam manusia
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1 menyatakan maksud hormon dan maksud sistem endokrin
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2 menyatakan keperluan sistem endokrin

3 melabel kelenjar-kelenjar utama dalam sistem endokrin

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar diberi penerangan mengenai maksud hormon dan sistem
DAN PEMBELAJARAN endokrin.
2 Pelajar diberi rajah sistem endokrin. Pelajar diminta mengenai pasti
kelenjar endokrin.
3 Pelajar diberi penerangan
fungsi kelenjar.
4 Pelajar diminta melengkapkan
rajah yang diberikan.
5

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar **Sains & Teknologi
Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
23/23 pelajar berupaya menyatakan maksud hormon dan maksud sistem endok
keperluan sistem endokrin, menyatakan keperluan sistem endokrin dan melabe
utama dalam sistem endokrin.
HARI: Selasa
BIL
MURID 23 / 27

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)

an menyenaraikan kegunaan alkohol.


dinasihati membuat ulang kaji di rumah.
HARI: Selasa
BIL
MURID 32 / 36

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)

an menyenaraikan kegunaan alkohol.


HARI: Selasa
BIL
MURID 23 / 23

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)

maksud sistem endokrin, menyatakan


m endokrin dan melabel kelenjar-kelenjar
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/9/2018
MATA PELAJARAN : Biologi
TINGKATAN : 5 Alpha
MASA : 8.30am - 9.30am
TEMA/TAJUK :
SUB TAJUK
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

Cuti Umum
Hari Mengundi
Pilihan Raya Umum ke-14

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/9/2018
MATA PELAJARAN : Sains
TINGKATAN : 5 Lambda
MASA : 10.30am - 11.00am
TEMA/TAJUK :
SUB TAJUK
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

Cuti Umum
Hari Mengundi
Pilihan Raya Umum ke-14

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/9/2018
MATA PELAJARAN : Biologi
TINGKATAN : 4 Alpha
MASA : 11.00am - 12.00pm
TEMA/TAJUK :
SUB TAJUK
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

Cuti Umum
Hari Mengundi
Pilihan Raya Umum ke-14

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI

SEK MEN KEB RANTAU


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/9/2018
MATA PELAJARAN : Modul Sains
TINGKATAN : 5 Zeta
MASA : 12.30pm - 1.00pm
TEMA/TAJUK :
SUB TAJUK
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

Cuti Umum
Hari Mengundi
Pilihan Raya Umum ke-14

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
HARIAN
ATIK

HARI:Rabu
BIL
MURID / 23

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
ke-14
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)
HARIAN
ATIK

HARI:Rabu
BIL
MURID / 27

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
ke-14 Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)
HARIAN
ATIK

HARI:Rabu
BIL
MURID / 11

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
ke-14 Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)

HARIAN
ATIK

HARI:Rabu
BIL
MURID / 16

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
ke-14 Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/10/2018
MATA PELAJARAN : Modul Sains
TINGKATAN : 5 Zeta
MASA : 8.00 am-8.30 am
TEMA/TAJUK : BAB 4 :JIRIM DAN BAHAN
SUB TAJUK 4.4 Memahami
Diakhir PdP ini,pengelasan unsur
pelajar akan dalam Jadual Berkala
dapat:
:
1 memerihalkan kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2 mengenal pasti kedudukan unsur-unsur logam, bukan logam dan
separa logam dalam Jadual Berkala
3

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar diberi penerangan mengenai penyusunan unsur-unsur dalam


DAN PEMBELAJARAN Jadual Berkala.
2 Pelajar diminta mengenal pasti unsur-
unsur logam dan bukan logam.
3 Pelajar diminta mengenal pastisepara
logam dalam Jadual Berkala.
4 Pelajar diminta menyalin nota penting
dalam buku latihan.
5

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
Cuti Pilihan Raya. Pdpc ditangguhkan.
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/10/2018
MATA PELAJARAN :
Biologi
TINGKATAN :
4 Alpha
MASA :
9.30 am - 11.00 am
TEMA/TAJUK :
BAB 4 KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL
SUB TAJUK 4.5 Memahami enzim
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1 Menerangkan mekanisma tindakan enzim.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar diberi penerangan mengenai mekanisma tindakan enzim –


DAN PEMBELAJARAN hipotsesis manga dan kunci.
2 Pelajar dikehendaki mengenalpasti
kunci dan mangga.
3 Pelajar diminta menyalin nota
dalam buku latihan.
4

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
Cuti Pilihan Raya. Pdpc ditangguhkan.
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/10/2018
MATA PELAJARAN :
Sains
TINGKATAN :
5 Beta
MASA :
12.00pam - 1.00pm
TEMA/TAJUK :
4. SEBATIAN KARBON
SUB TAJUK 4.2 Menganalisa alkohol dan kesannya kepada kesihatan
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1 menjawab 70% soalan yang diberikan dengan betul
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar menerima soalan latihan daripada guru.


DAN PEMBELAJARAN
2 Pelajar dikehendaki menjawab soalan yang diberikan.

3 Pelajar membincang jawapan bersama guru.

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
Cuti Pilihan Raya. Pdpc ditangguhkan.
HARI:Khamis
BIL
MURID / 16

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)
HARI:Khamis
BIL
MURID / 11

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)
HARI:Khamis
BIL
MURID / 36

PETA
PEMIKIRAN

Bulatan
Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/11/2018
MATA PELAJARAN Biologi
:
TINGKATAN 5 Alpha
:
MASA 8.10am - 9.10am
:
TEMA/TAJUK 3.0 Koordinasi dan gerak balas
:
SUB TAJUK 3.3 Menganalisis peranan hormon dalam manusia
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1 menerangkan koordinasi yang melibatkan kedua-dua sistem saraf
OBJEKTIF PEMBELAJARAN dan sistem endokrin dalam situasi cemas.
2

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar diberi penerangan mengenai koordinasi yang melibatkan


DAN PEMBELAJARAN kedua-dua sistem saraf dan sistem endokrin dalam situasi cemas.
2 Pelajar diterangkan mengenai hormon yang dibebaskan dan
kesan hormon.
3 Pelajar diminta melengkapkan
modul masing-masing.
4

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
Cuti Pilihan Raya. Pdpc ditangguhkan.
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BIDANG SAINS & MATEMATIK

TARIKH : 5/11/2018
MATA PELAJARAN : Biologi
TINGKATAN : 4 Alpha
MASA : 10.10am - 11.10am
TEMA/TAJUK : BAB 4 KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL
SUB TAJUK 4.5 Memahami enzim
: Diakhir PdP ini, pelajar akan dapat:
1 Menerangkan kesan pH,suhu,kepekatan substrat ke atas aktiviti
OBJEKTIF PEMBELAJARAN enzim
2 Menghubungkaitkan mekanisme tindakan enzim dengan pH,suhu,
kepekatan enzim dan kepekatan substrat
3

AKTIVITI PENGAJARAN 1 Pelajar diberi penerangan mengenai kesan pH,suhu,kepekatan


DAN PEMBELAJARAN substrat ke atas aktiviti enzim.
2 Pelajar diterang mekanisme tindakan
enzim dengan pH dan suhu.
3 Pelajar diminta menyalin nota penting
dalam buku latihan.
4

*Latihan * Soal Jawab


PENILAIAN PdP *Latih Tubi * Pembentangan
*Kerja Berkumpulan * Amali/Eksperimen
* Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis
* Lembaran kerja, slaid Peta Alir
BBM
* Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik
* Papan putih mini, pen marker dan lain-lain item
* Bahasa * Nilai
EMK * Kelestarian Alam, Sekitar *Sains & Teknologi
* Keusahawanan
* Patriotisme
REFLEKSI
Cuti Pilihan Raya. Pdpc ditangguhkan.
HARIAN
ATIK

HARI:Jumaat
BIL
MURID / 23

PETA
PEMIKIRAN

-dua sistem saraf Bulatan


Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
ang melibatkan Titi
m situasi cemas.
baskan dan KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)
HARIAN
ATIK

HARI:Jumaat
BIL
MURID / 11

PETA
PEMIKIRAN

ke atas aktivitiBulatan
Buih Berganda
dengan pH,suhu, Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
hu,kepekatan Titi

KBAT
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

*Kuiz
*Perbincangan
*Kerja Berpasangan

* Kreativiti & Inovasi


*Lain-lain (nyatakan)
SEK MEN KEB RANTAU
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU : 18 TARIKH : 5/7/2018 HINGGA: 5/11/2018

HARI MESYUARAT/KURSUS/SEMINAR/TAKLIMAT/AKTIVITI KOKURIKULUM CATATAN


TARIKH

ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

SABTU
CATATAN
Tandatangan Pengetua / GPKP :
Tarikh :
Nama :