Você está na página 1de 34

JAYPEE

Test
Date Time LT-1 LT-2 LT-3
JAS HCT UDB
PKR PKG KSA
9.30-10.30 AM PMI PAT TGM
BTR5 BTR6 ECR9
SGA
04-09-2018 (Tuesday)

SWT RAD PSA


11.00 -12.00 TNS VMA PLH
Noon HSR1 SKT RPT
HSR2
PMI RJM AVA
KSA YDP VMA
HJL KKR MDS
2.00 -3.00 PM
JAG BTR5 BTR6
BTR4 ASD ECR10

SST CPG UDB


HES HSD TNS
3.30-4.30 PM
SKT RPT
CSR3 CER6

Date Time LT-1 LT-2 LT-3


PKP JAG RAD
RAJ PKG AVA
9.30-10.30 AM
ay)
9.30-10.30 AM

05-09-2018 (Wednesday)
PHR11 CER5 CER6

11.00 -12.00
Noon

2.00 -3.00 PM

MBI PKR PKG


HJL KKR JAG
3.30-4.30 PM HSL GAU MR8
MR6 MR7

Date Time LT-1 LT-2 LT-3


EGA RJM RSU
RBT RRA PMI
KSA MBI SKT
9.30-10.30 AM
CSR2 CSR4 ECR5
6-09-2018 (Thursday)

JTV JYS NJN


PKS YUG SRU
11.00 -12.00
PMI PAT SBS
Noon
ECR7

RBT RRA TGM


RAJ SUB SST
2.00 -3.00 PM
TNM RPT SUV
06-
KMA MMA SSH
BTR5 BTR6 ECR9
RST RVG RKU
MSD NKR SBS
3.30-4.30 PM
PLH PNS ECR5
HSR1 HSR2

Date Time LT-1 LT-2 LT-3


JTV JYS NJN
PDG VBL RIZ
9.30-10.30 AM PKJ SUM SLD
07-09-2018 (Friday)

ECR6 BTR8

RRS
MGG
2.00 -3.00 PM
BTR9
RKT
EGA RJM RSU
AKT PNS AGA
3.30-4.30 PM
NIT SKS CSR4

Date Time LT-1 LT-2 LT-3


RIV PTK NSA
GTI HRI ABH
9.30-10.30 AM
GAU ALK MGG
ASD MMA ECR1
)
AKJ ADA ARV
08-09-2018 (Saturday)
11.00 -12.00 MSD NKR PDG
Noon CSR7 CSR2 BTR17

RST RVG RKU


AGA ABS ABH
AKN BPL ALK
2.00 -3.00 PM
GTI HRI RIZ
PHR1 PHR2 PHR3

VSG VSA MGG


MR5 MR4 MR1
3.30-4.30PM

Date Time LT-1 LT-2 LT-3


PTK AGA ABS
SRU MGG SUM
9.30-10.30 AM
MSD NKR CER4

SKS NIT AGA


0-09-2018 (Monday)

11.00 -12.00 SBS VMA SJT


Noon CSR8 CSR9 CSR10

GTI HRI MSD


HSD HES HCT
2.00 -3.00 PM AKN BPL TNM
MMA CER1 CER2
10-0 CER3 KMA
AGA ABS ABH
MGG SJT VMA
3.30-4.30PM SUV
BTR12
AYPEE UNIVERSITY OF INFORMATION TEC
Test 04/09/2018 TO 10/09/2018 (INVIGILAT
CR-1 CR-2 CR-3 CR-4 CR-5
HSL GAU PRG RBT RRA
MBI HJL KKR MDS JAG
ECR10

JAS HCT UDB AVA HES


CSR11 CSR12 CSR13 CSR14 ECR11

TGM ABS SWT PRG RBT


ECR9 CSR1 PAT CSR2 MBI

HSL GAU PKR SUB AVA


CSR11 CSR12 CSR13 CSR14 ECR11

HOSPITAL DUTY Mamt


CR-1 CR-2 CR-3 CR-4 CR-5
PSA HSL GAU PRG PKS
MR6 MR7 MR8 PHR4 PHR5
UDB
PHR7

MDS NIS TNS PKP PKS


PHR6 PMI PAT RAJ KSA
JB

HOSPITAL DUTY Kamlesh Mishra


CR-1 CR-2 CR-3 CR-4 CR-5
PKS YUG HJL KKR MDS
PAT PNS TNS YDP RAJ

RST RVG RKU MSD NKR


BTR1 BTR2 BTR3 BTR4 ECR1

EGA JAS RSU YDP PKP


CSR3 CSR4 KSA MBI BTR10
JTV JYS NJN EGA RJM
CSR14 ECR11 ECR12 CSR11 CSR12

HOSPITAL DUTY Ravi Kant Sachan


CR-1 CR-2 CR-3 CR-4 CR-5
RIV PTK NSA SSL TTS
SJT YDP NJP NIT SKS

JTV JYS NJN RIV PTK


SUM SLD SJT YDP NJL

HOSPITAL DUTY Somlata


CR-1 CR-2 CR-3 CR-4 CR-5
RKB SSL TTS RRS AKT
ECR3 ECR6 ECR8 PHR1 PHR2
RIV PTK NSA VSG VSA
MR1 MR2 MR3 MR4 MR5

RKB SSL TTS RRS PDG


BTR13 VMA MR6 MR7 MR8

SJT NJL PKJ SRU RPT


MR2 MR3 BTR11 BTR12 BTR13

HOSPITAL DUTY Jyotsna Baja


CR-1 CR-2 CR-3 CR-4 CR-5
ABH ALK AKJ ADA ARV
SLD NJL NJP PKJ RIZ

ABS ABH ALK GPL VSG


ECR3 ECR6 ECR8 CSR5 CSR6

NKR SUM SLD PKJ RIZ


CSR5 CSR6 CSR7 CSR8 CSR9
ALK AKJ ADA ARV AKN
NJP NIT SKS SST SUB

HOSPITAL DUTYAnshul Sood


N TECHNOLOGY, WAKNAGHAT
IGILATION DUTY CHART)
CR-6 CR-7 CR-8 CR-9 CR-10
GAI EPN DSA NIS
BTR1 BTR2 BTR3 BTR4

HSD
ECR12

RRA GAI EPN DSA


NIS BTR1 BTR2 BTR3

RAD PSA PLH YUG


ECR12 HSR1 HSR2 CER5

TY Mamta Mishra
CR-6 CR-7 CR-8 CR-9 CR-10
YUG NIS GAI EPN DSA
PHR6 PHR7 PHR8 PHR9 PHR10
PRG GAI EPN DSA
CSR1 PNS PHR4 PHR5

a
CR-6 CR-7 CR-8 CR-9 CR-10
PKP TGM VBL SWT
PHR8 PHR9 PHR10 PHR11

PLH
ECR2

VBL SWT SKS


CER3 CER4 SKT
ECR7
RSU HJL KKR MDS
CSR13 ECR1 ECR2 BTR10

n
CR-6 CR-7 CR-8 CR-9 CR-10
RRS AKJ ADA ARV
CSR11 CSR12 CSR13 BTR7

NSA RKB PDG VBL


NJP RIZ CER3 CER4

CR-6 CR-7 CR-8 CR-9 CR-10


GPL AKN BPL CPG
PHR3 BTR14 BTR15 BTR16
AKT
CSR3

GPL AKJ ADA ARV


PHR4 PHR5 PHR6 NIT
CSR1

NJP PLH SUV TNM


BTR14 BTR15 BTR16 BTR17

yotsna Bajaj
CR-6 CR-7 CR-8 CR-9 CR-10
AKN BPL CPG GTI HRI
BTR7 BTR8 BTR9 CER1 CER2

VSA
CSR7
SGA

SUB NJL SRU SST SUV


CSR10 BTR7 BTR8 BTR9 CPG
BPL CPG
SBS BTR11

nshul Sood
CR-11 S. No. Name of the faculty Code
1 Aakash Gupta AGA
2 Abhilash Shukla ABS
3 Abhishek Chaudhary ABH
4 Alok Kumar ALK
5 Amit Kumar AKJ
6 Amol Vasudeva AVA
7 Anil Kant AKT
8 Anirban Dhulia ADA
9 Arvind Kumar ARV
10 Ashok Nadda AKN
11 Bibhas Paul BPL
12 Chandrapal Gautam CPG
13 Dheeraj Sharma DSA
14 Ekta Gupta EGA
15 Emjee Puthooran EPN
16 Garlapati Vijay Kumar GAI
17 Gaurav Tyagi GAU
18 Geetanjali GTI
19 Gopal S Bisht GPL
20 Hari Singh HRI
CR-11 21 Harish Changotra HCT
22 Harsh Sohal HSL

23 Hem Raj Saini HES


24 Hement Sood HSD
25 Himanshu Jindal HJL
26 Jagpreet Singh Sandhu JAG
27 Jata Shankar JAS
28 Jayashree Ramana JYS
29 Jitendra Vashishtt JTV
30 Kapil Sharma KSA
31 Kaushal Kumar KKR
32 Mandeep Singh MDS
33 Mohit Garg MGG
34 Monika Bharti MBI
35 Munish Sood MSD
36 Narendra Kumar NKR
CR-11 37 Naveen Jaglan NJN
38 Neeru Sharma NSA
39 Nina Jindal NJL
40 Niraj Singh Parihar NJP
41 Nishant Jain NIS
42 Nitin Kumar NIT
43 P.K. Pandey PKP
44 Pankaj Kumar PKJ
45 Pankaj Sharma PSA
46 Papiya Lahiri PLH
47 Pardeep Garg PDG
48 Pardeep Kumar PKR
49 Pradeep K Gupta PKG
50 Pradeep Kumar Singh PKS
51 Pragya Gupta PRG
52 Prateek PTK
53 Praveen Modi PMI
54 Preetam Amrit PAT
55 Poonam PNS
56 R. S R Durai RAD
57 Ragini Raj Singh RRS
58 Rahul Shrivastava RST
CR-11 59 Rajesh Kumar RAJ
60 Rajinder Sandhu RSU
61 Rajiv Ganguly RVG
62 Rajiv Kumar RKU
63 Rajni Mohna RJM
64 Rakesh Bajaj RKB
65 Raman Preet RPT
66 Ravindra Bhatt RBT
67 Rishi Rana RRA
68 Rizwan ur Rehman RIZ
69 Ruchi Verma RIV
70 Ruhi Mahajan RUM
71 Sakshi Khanna SKS
72 Salman Raju SRU
73 Sanjiv Kumar Tiwari SKT
CR-11 74 Saurabh Bansal SBS
75 Saurabh Rawat SUB
76 Saurabh Srivastava SST
77 Saurav SUV
78 Shailendra Shukla SSL
79 Shweta Pandit SWT
80 Suman Saha SUM
81 Sunil Dutt Sharma SLD
82 Surjit SJT
83 Tanu Sharma TNS
84 Tirtha Raj Singh TTS
85 Triambica Gautam TGM
86 Uday Bhanu UDB
87 Vikas Baghel VBL
88 Vineet Sharma VSA
89 Vishal Mehta VMA
90 Vivek Sehgal VSG
91 Yash Deep YDP
92 Yugal Kumar YUG
93 Tanmay TNM
CR-11
1Anshul Sood ASD
2Kamlesh Mishra KMA
3Sonika Gupta SGA
4Somlata Sharma SSH
5Jyotsana Bajaj JB
6Mamta Mishra MMA
7Ravi Kant RKT
Sr. No. Roll NumbeName Dept Code
1 186551 Rolika Gupta BT/BI BTR1
2 186554 Lalita Sharma BT/BI BTR2
3 186555 Sargeet Kaur BT/BI BTR3
4 186553 Pooja BT/BI BTR4
5 186552 Tanvi Sharma BT/BI BTR5
6 186501 Rohit Shukla BT/BI BTR6
7 166551 RAJNI BT/BI BTR7
8 176554 SWATI SHARMA BT/BI BTR8
9 176553 AYUSHI SHARMA BT/BI BTR9
10 156501 Ankush Bansal BT-BI BTR10
11 166553 Sonia K. Shishodia BT-BI BTR11
12 166555 Deepak Sharma BT-BI BTR12
13 176501 Nadia BT-BI BTR13
14 176502 Arvind Kumar Yadav BT-BI BTR14
15 176551 Neha Kumari BT-BI BTR15
16 176552 Vikrant Abbot BT-BI BTR16
17 176556 Monika Choudhary BT-BI BTR17
18 166603 Disha CE CER1
19 16604 Anchal CE CER2
20 176605 Ankur CE CER3
21 176606 Pankaj CE CER4
22 Prachi Vasistha CE CER5
23 Sonia Sharma CE CER6
24 166221 Amit Sharma CS CSR1
25 166202 Ashima CS CSR2
26 166203 Hradesh Kumar CS CSR3
27 166204 Shivi Sharma CS CSR4
28 166206 Nidhi Sharma CS CSR5
29 166213 Sriti Thakur CS CSR6
30 166208 Chandan Kumar CS CSR7
31 176203 Laxmanika CS CSR8
32 176204 Hakam Singh CS CSR9
33 176205 Namita Aggarwal CS CSR10
34 186204 Kapil Sharma CS CSR11
35 186207 Ashok Kumar Tripathi CS CSR12
36 186209 Righa Tandon CS CSR13
37 186210 Meghna Dhalaria CS CSR14
39 166001 Ashutosh Sharma ECE ECR1
40 166004 Jyotsna Dogra ECE ECR2
41 176006 Kirti ECE ECR3
43 176005 Charu Bhardwaj ECE ECR5
44 Dinesh Kumar ECE ECR6
45 176008 Urvashi ECE ECR7
46 176001 Ekta Thakur ECE ECR8
47 186001 Ratish Kumar ECE ECR9
48 186002 Kanishka Katoch ECE ECR10
49 186003 Sakshi Anand ECE ECR11
50 186004 Diksha Thakur ECE ECR12
51 186801 Neelam Sharma HSS HSR1
52 186802 Amit Kumar HSS HSR2
53 176851 Preeti Devi Maths MR1
54 176852 Abhishek Guleria Maths MR2
55 176853 Neelam Gupta Maths MR3
56 176854 Sameer Maths MR4
57 176855 Mahima Poonia Maths MR5
58 186851 Shaveta Kumari Maths MR6
59 186852 Ashwani Kumar Maths MR7
60 186853 Swati Maths MR8

61 166903 Dipti Rawat PHY PHR1

62 166901 Pooja PHY PHR2


63 176901 Kanchan Kumari PHY PHR3
186905 EKTA
64 PHY PHR4
186901 SANJAY KUMAR
65 PHY PHR5
186910 RAJAN SHARMA
66 PHY PHR6
186902 ANURADHA
67 PHY PHR7
186903 SHIKHA SINHA
68 PHY PHR8
186908 NEHA
69 PHY PHR9
70 186909 PRIYANKA SHARMA PHY PHR10
71 186906 ACHYUT SHARMA PHY PHR11
mail phone no

thakurdisha66@gmail.com 8988072996
anchalsharma881@gmail.com 7018008953
ankur.ankur5901@gmail.com 7042545534
iisc0700ps@gmail.com 9736111313
pihu20.vasistha@gmail.com 9876838805
sharmasoniya1891@gmail.com7018589771

9816671788
9816663255
9417737800
9817784917
8219718367
8988330010
8894400221
9418358090
9459831065
9418073783
9418546600
neelam.sml@gmail.com 9418485147
03041987aries@gmail.com 9857227675
176851@mail.juit.ac.in 8988354303
176852@mail.juit.ac.in 9459954417
176853@mail.juit.ac.in 9418083269
176854@mail.juit.ac.in 9459001664
176855@mail.juit.ac.in 9671132189
186851@mail.juit.ac.in 9459056772
186852@mail.juit.ac.in 9459278866
186853@mail.juit.ac.in 7831835410
ashadiptirawat@gmail.com 7807420692

poojabhardwaj4142@gmail. 9646355866
com
thekvs001@gmail.com 8988118579
ektasharma656@gmail.com 9736787369

sanjaykumar94594@gamil. 9459421399
com
rajansharma112@gamil.co 9882013025
m
anu1310941214radha@gma 8262997949
il.com
shikha.sinha2106@gmail.co 9855014411
m
neha1996luhakhra@gmail.c 7833056063
om
sharmaps94@yahoo.in 7814440618
Achyut82@gmail.com 9587867897
Name of the Invigilator Code
1 Aakash Gupta AGA (GR-I)
2 Abhilash Shukla ABS (GR-II)
3 Abhishek Chaudhary ABH GR-I)
4 Alok Kumar ALK (GR-II)
5 Amit Kumar AKJ (GR-II)
6 Amol Vasudeva AVA (GR-II)
7 Anil Kant AKT Asso
8 Anirban Dhulia ADA (GR-I)
9 Arvind Kumar ARV (GR-II)
10 Ashok Nadda AKN (GR-II)
11 Bibhas Paul BPL (GR-II)
12 Chandrapal Gautam CPG (GR-II)
13 Dheeraj Sharma DSA (SG)
14 Ekta Gupta EGA (SG)
15 Emjee Puthooran EPN (SG)
16 Garlapati Vijay Kumar GAI (SG)
17 Gaurav Tyagi GAU (GR-I)
18 Geetanjali GTI (SG)
19 Gopal S Bisht GPL Asso
20 Hari Singh HRI (SG)
21 Harish Changotra HCT Asso
22 Harsh Sohal HSL (SG)
23 Hem Raj Saini HES Asso
24 Hement Sood HSD Asso
25 Himanshu Jindal HJL
26 Jagpreet Singh Sandhu JAG (SG)
27 Jata Shankar JAS Asso
28 Jayashree Ramana JYS (SG)
29 Jitendra Vashishtt JTV (SG)
30 Kapil Sharma KSA
31 Kaushal Kumar KKR (GR-II)
32 Mandeep Singh MDS (GR-I)
33 Mohit Garg MGG (GR-I)
34 Monika Bharti MBI
35 Munish Sood MSD (GR-II)
36 Narendra Kumar NKR (GR-II)
37 Naveen Jaglan NJN (SG)
38 Neeru Sharma NSA (SG)
39 Nina Jindal NJL (GR-I)
40 Niraj Singh Parihar NJP
41 Nishant Jain NIS (SG)
42 Nitin Kumar NIT (GR-II)
43 P.K. Pandey PKP (SG)
44 Pankaj Kumar PKJ (SG)
45 Pankaj Sharma PSA Asso
46 Papiya Lahiri PLH (GR-II)
47 Pardeep Garg PDG (GR-II)
48 Pardeep Kumar PKR Asso
49 Pradeep K Gupta PKG Asso
50 Pradeep Kumar Singh PKS (SG)
51 Pragya Gupta PRG (GR-II)
52 Prateek PTK
53 Praveen Modi PMI
54 Preetam Amrit PAT
55 Poonam PNS (SG)
56 R. S R Durai RAD Asso
57 Ragini Raj Singh RRS (SG)
58 Rahul Shrivastava RST Asso
59 Rajesh Kumar RAJ (SG)
60 Rajinder Sandhu RSU (SG)
61 Rajiv Ganguly RVG Asso
62 Rajiv Kumar RKU Asso
63 Rajni Mohna RJM (SG)
64 Rakesh Bajaj RKB Asso
65 Raman Preet RPT
66 Ravindra Bhatt RBT (SG)
67 Rishi Rana RRA (SG)
68 Rizwan ur Rehman RIZ
69 Ruchi Verma RIV (SG)
70 Ruhi Mahajan RUM (GR-II)
71 Sakshi Khanna SKS (GR-I)
72 Salman Raju SRU (SG)
73 Sanjiv Kumar Tiwari SKT (GR-II)
74 Saurabh Bansal SBS (GR-II)
75 Saurabh Rawat SUB
76 Saurabh Srivastava SST (GR-II)
77 Saurav SUV (GR-II)
78 Shailendra Shukla SSL Asso
79 Shweta Pandit SWT (SG)
80 Suman Saha SUM (SG)
81 Sunil Dutt Sharma SLD (SG)
82 Surjit SJT
83 Tanu Sharma TNS (SG)
84 Tirtha Raj Singh TTS Asso
85 Triambica Gautam TGM (GR-II)
86 Uday Bhanu UDB (SG)
87 Vikas Baghel VBL (SG)
88 Vineet Sharma VSA Asso
89 Vishal Mehta VMA
90 Vivek Sehgal VSG Asso
91 Yash Deep YDP (GR-I)
92 Yugal Kumar YUG (SG)
93 Tanmay TNM

1 Anshul Sood ASD


2 Kamlesh Mishra KMA
3 Sonika Gupta SGA
4 Somlata Sharma SSH
5 Jyotsana Bajaj JB
6 Mamta Mishra MMA
7 Ravi Kant RKT
Anil Kant AKT
Dheeraj Sharma DSA
Harish Changotra HCT
Hemant Sood HSD
Jayashree Ramana JYS
Jitendraa Vashistt JTV
Neena Jindal NJL
Pankaj Sharma PSA
Poonam Sharma PNS
Ragni Raj Singh RRS
Rahul Shrivastava RST
Rajesh Kumar RAJ
S.K.Hazra HAZ
Sanjiv Kumar Tiwari SKT
Saurabh Bansal SBS
Tanu Shrma TNS
Tiratha Raj Singh TTS
Triambica Gautam TGM
Aakash Gupta AGA
Abhilash Shukla ABS
Abhishek Chaudhary ABH
Amit Kumar AMK
Ashish Kumar ASR
Ashok Nadda AKN
Chandrapal Gautam CPG

Ekta Gupta EGA


Emjee Puthooran EMP
Geetanjali GTI
Hari Singh HRI
Harsh Sohal HSL
Hemraj Saini HES
Jagpreet Singh SandhuJAG
Nafis uddin Khan NFK
Naveen Jaglan NVN
Neeru Sharma NSA
Nishant Jain NTJ
P.K. Pandey PKP
Pardeep PKR
Pradeep Kumar Gupta PKG
Pradeep Kumar Singh PKS
Praveen Modi PMI
R. S R Durai RAD
Rajiv Kumar RKU
Dr. Rajni Mohna RJM
Dr. Rakesh Bajaj RKB
Dr. Ravindara Bhatt RBT
Dr. Rizwan ur RehmanRIZ
Dr. Ruchi Verma RIV
Dr. Salman Raju TallurSRU
Dr. Shailendra Shukla SSL
Dr. Shweta Pandit SWT
Dr. Suman Saha SUM
Dr. Sunil Datt Sharma SLD
Dr. Vikas Baghel VKB
Vivek Sehgal VSG
Yugal Kumar YGL
Dr.Rajinder Sandhu RSU
Garlapati Vijay KumarGAI
Gopal Singh Bisht GPL
Jata Shankar JAS
Kaushal Kumar KKR
Mandeep Singh MDS
Mr Pankaj Kumar PKJ
Alok Kumar ALK
Amit Kumar Jakhar AKJ
Amol Vasudeva AVA
Arvind Kumar ARV
Gaurav Tyagi GAU
Himanshu Jindal HJL
Kapil Sharma KSA
Mohit Garg MGG
Munish Sud MSD
Nitin Kumar NIT
Pardeep Garg PDG
Prateek PTK
Surjit SJT
Preetam Amrit PAT
Monika Bharti MBI
Pragya Gupta PRG
Raman Preet RPT
Rishi Rana RRA
Narendra Kumar NKR

Niraj Singh Parihar NJP


Papiya Lahiri PPY
Rajiv Ganguly RVG
Sakshi Khanna SKN
Saurabh Rawat SUB
Saurabh Srivastava SST
Saurav SUV
Anirban Dhulia ADA
Uday Banu M UDB
Vineet Sharma VSA
Vishal Mehta VMA
CSE

ECE

Date:
CSE

Rajinder Sandhu CSE

CSE