Você está na página 1de 4

RSUD SULTAN ABDUL AZIZ SYAH PEUREULAK

KABUPATEN ACEH TIMUR


Jl. Monisa No. 1 Peureulak, Telp. / Fax. (0646) 31008

ROSTER DINAS IPSRS

BULAN : MEI TAHUN : 2018


HARI/ TANGGAL
NO NAMA S R K J S M S S R K J S M S S R K J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Sri irmayani, Amte L P P P L L P P P L P L L P P P P P
2 Rablizar L P P P L L P P P L P L L P P P P P
3 Fitri rahmayani, Amte L P P P L L P P P L P L L P P P P P
4 Fatra asvianda, Amte L P P P L L P P P L P L L P P P P P
5 Aulia Makhfudz, Amte L P P P L L P P P L P L L P P P P P
6 Sopyan PSM L L PSM L L PSM L L PSM L L PSM L L PSM L L

7 Zulkifli L L PSM L L PSM L L PSM L L PSM L L PSM L L PSM


8 Azmul Fauzi L PSM L L PSM L L PSM L L PSM L L PSM L L PSM L

9 Munawir PSM L L PSM L L PSM L L PSM L L PSM L L PSM L L


10 Sandi kurniawan L L PSM L L PSM L L PSM L L PSM L L PSM L L PSM
11 Haswar L PSM L L PSM L L PSM L L PSM L L PSM L L PSM L
MENGETAHUI :
Kabid Penunjang Medik
RUSD Sultan Abdul Aziz Syah
Peureulak

dr. Junaidi
Nip. 19631231 199903 1 021
UREULAK

0646) 31008

GGAL
Jumlah
S M S S R K J S M S S R K KET
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P S M
L L P P P P P L L P L P P
L L P P P P P L L P L P P
L L P P P P P L L P L P P
L L P P P P P L L P L P P
L L P P P P P L L P L P P
PSM L L PSM L L PSM L L PSM L L PSM
L L PSM L L PSM L L PSM L L PSM L
L PSM L L PSM L L PSM L L PSM L L

PSM L L PSM L L PSM L L PSM L L PSM


L L PSM L L PSM L L PSM L L PSM L
L PSM L L PSM L L PSM L L PSM L L
Peureulak, 01 Mei 2018

Sri Irmayani, AMTE


Nip. 19880611 201103 2 001