Você está na página 1de 4

11.

1 Ancore de fixare
W-FA/S
W-FA/S-LG
W-FA/S
Otel zincat, cromat galben
W-FA/S
Otel zincat, cromat galben,
cu saibã latã DIN440
W-FA/S-LG
Filet lung,
Otel zincat, cromat alb

Buletine de încercãri si autorizãri

Agremente Tavane Rezistenta Instalatii


tehnice la foc stingere
europene incendii
Optiunea 7 tavane suspendate, expunere directã
Beton nefisurat alte solicitari statice la flacara

VdS

1. Domenii de utilizare 2. Avantaje


• Sarcini mari, distante mici între axe si de la margine.
• Utilizare pentru sarcini medii si mari. • Montaj usor.
• Dibluri cu agrementare tehnicã europeanã pot fi utilizate în • Ideal pentru montajul direct pe pozitie.
beton armat sau nearmat, clasã minim C20/25 si maxim • Montaj sigur prin aplicarea momentului de strângere
C50/60 dupã norme EN 206-1:200-12. prescris.
• Diblurile cu agrementare tehnicã europeanã pot fi utilizate în
beton nefisurat (zona de compresiune). 3. Caracteristici
• Ancorare tavane usoare suspendate dupã DIN 18168 precum • Dibluri expandandabile, cu strângere controlatã, din otel
si alte ancorãri echivalente static cu pânã la 1,0 KN/m2 având zincat galvanic cu dimensiuni M6 - M20.
agrementare generalã în constructii. • W-FA/S si W-FA/S-LG M8 - M20: agrementare tehnicã
• Diblul va fi folosit numai pentru ancorãri solicitate static. europeanã ETA-02/0001 (Optiunea 7, beton nefisurat);
• Utilizarea în beton < C20/25 si piatrã naturalã rezistentã la mãsurãtori dupã “Directiva pentru agementare tehnicã
compresiune (fãrã agrementare). europeanã (ETAG) pentru dibluri metalice de ancorare în beton
• W-FA/S si W-FA/S-LG se utilizeazã în incinte uscate. “Articol C, Mãsurãtori - procedeu A.
• Recomandate pentru fixare constructii metalice, profile • W-FA/S si W-FA/S-LG M6 - M10: agrementare generalã în
constructii Z-21.1-1614 (ancorare tavane usoare suspendate
metalice, console, plãci de bazã, trasee de cabluri, conducte, dupã DIN 18168); mãsurãtori dupã agrement Z-21.1-1614.
grinzi, grilaje etc. • Rezistentã la foc F30, F60, F90 si F120. Solicitare la foc
conform DIN 4102-02: 1977-09.
• Certificat VDS - Directiva pentru Instalatii pentru stingerea
incendiilor.

Montaj
WRO - Oct2004 - 04266

Gãurire Curãtirea gãurii Montarea diblului Strângere controlatã

T02 01.00
Ancore de fixare
W-FA/S/W-FA/S-LG 11.1
Caracteristici mecanice
Diametrul diblului [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M 20
la tractiune la tractiune
Solic.adm. Solic.adm.

Zonã compresiune
pe un singur
axialã

(Beton monolit
diblu

Nadm [kN] = C 20/25 Nrec. = 2,5 4,0 5,3 9,9 13,9 19,8
C20/25, scr,sp > 3 hef,
ccr,sp > 1,5 hef)
transvers.
pe un singur

Zonã compresiune
(Beton monolit
diblu

Vadm [kN] = C 20/25 Vrec. = 3,7 5,8 6,7 14,3 23,6 37,1
C20/25,
c > 10 hef)
Ancorare tavane Fadm [kN] > C 20/25
suspendate conform respectiv B 25 0,5 0,8 0,8 0,8 – – –
DIN 18168
Moment de încovoiere Madm [Nm] (5,2 Tavan) 13,1/(9,8 Tavan) 25,7/(19,6 Tavan) 44,6 99,9 195
Feuerwiderstandsdauer F 30 [kN] 0,9 1,4 2,2 3,2 6,0 10,0
F 60 [kN] 0,5 0,8 1,2 1,8 3,4 5,3
Rezistentã la foc
F 90 [kN] 0,3 0,5 0,8 1,2 2,2 3,6
F120 [kN] 0,25 0,4 0,6/(0,8 Tavan) 0,9 1,7 2,8

Caracteristici de montaj
Distanta minimã între axe smin [mm] – 50 55 75 90 105
Distanta între axe scr,N /(s Tavan) [mm] (160 Tavan)132/(200 Tavan)144/(200 Tavan)195 246 300
Distana min. fatã de margine cmin [mm] – 50 65 90 105 125
Distanta fatã de margine ccr,N/(c Tavan) [mm] (80 Tavan) 66/(100 Tavan) 72/(100 Tavan) 97,5 123 150
Grosime minimã suport hmin [mm] (100 Tavan)100/(150 Tavan)100/(200 Tavan)130 170 200
Adâncime efectivã de ancorare hef [mm] – 44 48 65 82 100
Adâncime de asezare hnom (Tavan) > [mm] 38 48 55 60 – – –
Diametru burghiu-Ø d0 [mm] 6 8 10 12 16 20
Diametru gaurã-Ø dcut < [mm] 6,4 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55
Adâncime gaurã h1 > [mm] 42 53 65 70 90 110 130
Diametru gaurã de df < [mm] 7 9 12 14 18 22
trecere în piesã
Moment strângere la ancorare Tinst = [Nm] 8 15 30 50 100 200

Dimensiuni diblu
Lungime totalã
40
65
80
95
80
95

85
90

200
220
240
255
285
325
355

245
280

335

205
240
120

100

140

125
145
160
180

145

195

145
180
170

175
210

215

315
115

110

l [mm]

W-FA/S
Grosime max. piesã
5

25
40

30
55

20
30
45
70

30
50
65
85

230
260
30
60
80

200
220
5
35
60
95
10

15

15

100
140
15

105
125
145
160
190

100
130
165

W-FA/S da [mm]

0904 116 200


0904 116 220
0904 110 100
0904 110 140

0904 112 105


0904 112 125
0904 112 145
0904 112 160

0904 116 100


0904 116 130
0904 116 165
0904 16 05

0904 16 25
0904 16 40

0904 18 30
0904 18 55

0904 120 05
0904 120 35
0904 120 60
0904 120 95
0904 16 10

0904 18 15

0904 110 20
0904 110 30
0904 110 45
0904 110 70

0904 112 30
0904 112 50
0904 112 65
0904 112 85

0904 116 30
0904 116 60
0904 116 80
0904 110 15

0904 112 15

Ancorã de fixare W-FA/S Art.-Nr.


Otel zincat, cromat galben
0904 112 231
0904 112 106
0904 112 126
0904 112 146

0904 112 261

0904 116 166


0904 116 201
0904 112 191

0904 116 131


0904 112 161

0904 116 101


0904 112 66
0904 112 86

Ancorã de fixare W-FA/S


Otel zincat, cromat galben Art.-Nr.
cu saibã “U” diam. mare conf. DIN 440Lungime totalã
75
50
75
90

60

80
90

105
125
145
180

125
145
175
115
110

115

l [mm]


W-FA/S-LG
Grosime max. piesã
5

25
45

20
45

30
50
85

30
60
10

10

10

10

15

10

da [mm]


W-FA/S-LG
Ad.montaj = 40 mm

Ad.montaj = 50 mm

Ad.montaj = 90 mm
0904 308 05

0904 308 25
0904 308 45
0904 308 10

0904 310 05

0904 310 20
0904 310 45

0904 312 05

0904 312 30
0904 312 50
0904 312 85

0904 316 05

0904 316 30
0904 316 60
0904 310 10

0904 312 10

0904 316 10

Ancorã de fixare W-FA/S-LG Art.-Nr.


Filet lung, otel zincat, cromat alb50

25

25

20
20

10
100

100

10

10
WRO - Oct2004 - 04267N

Unitate de ambalare UA [Buc]

T02 01.01
11.2 Ancore de fixare
W-FA/A4
W-FA/zincat termic
W-FA/HCR M6
W-FA / A4
Otel inoxidabil A4
W-FA/zincat termic
Otel zincat termic,
fãrã certificat agrementare
W-FA/HCR M6
Otel rezistent la coroziune
( calitate 1.4529)
Livrare la comandã specialã

Buletine de încercãri si autorizãri

Zonã de Tavane Rezistenta Instalatii


compresiune la foc stingere
incendii
tavane suspendate, expunere directã
Beton nefisurat alte solicitari statice la flacara

VdS

1. Domenii de utilizare 2. Avantaje


• Utilizare pentru sarcini medii si mari. • Sarcini mari, distante mici între axe si de la margine.
• Diblurile care au agrementare generalã pentru constructii pot • Montaj usor.
fi utilizate în beton armat si nearmat cu clasã de rezistentã min • Ideal pentru montajul direct pe pozitie.
B25, max. B55, conform DIN 1045:1988-07. • Montaj sigur prin aplicarea momentului de strângere
• Ancorare cu agrementare generalã pentru constructii în prescris.
beton nefisurat (zona de compresiune).
• Ancorare tavane usoare suspendate dupã DIN 18168 precum 3. Caracteristici
• Dibluri expandandabile cu strângere controlatã, din otel
si alte ancorãri echivalente d.p.d.v. static cu pânã la 1,0 KN/m2 inoxidabil cu dimensiuni M6 - M16.
având agrementare generalã pentru constructii. • W-FA/A4 M6 - M16: agrementare generalã pentru constructii
• Diblul va fi folosit numai pentru ancorãri solicitate static. Z-21.1-1598 (beton nefisurat); mãsurãtori dupã Z-21.1-1598.
• Utilizarea în beton < B25 si piatrã naturalã rezistentã la • W-FA/A4 M6 - M10: agrementare generalã în constructii Z-
compresiune (fãrã agrementare). 21.1-1614 (ancorare tavane usoare suspendate dupã DIN
• W-FA/A4 poate fi utilizat în incinte uscate, în incinte cu 18168); mãsurãtori dupã agrement Z-21.1-1614.
umiditate ridicatã precum si în exterior (inclusiv în mediu • W-FA/HCR M6: agrementare generalã în constructii Z-21.1-
industrial si salin). 1614 (ancorare tavane usoare suspendate dupã DIN 18168);
• W-FA/ HCR M6 poate fi utilizat în medii puternic corozive (de mãsurãtori dupã agrement Z-21.1-1614.
ex. bazine de înot acoperite, tunele rutiere, subsoluri si garaje, • Rezistentã la foc F30, F60, F90 si F120. Solicitare la foc
mediu salin). conform DIN 4102-02: 1977-09.
• Recomandate pentru fixare constructii metalice, profile • Certificat VDS - Directiva pentru Instalatii pentru stingerea
metalice, console, plãci de bazã, trasee de cabluri, conducte, incendiilor.
grinzi, grilaje etc.

Montaj
WRO - Oct2004 - 09507

Gãurire Curãtirea gãurii Montarea diblului Strângere controlatã

T02 01.10
Ancore de fixare 11.2
W-FA/A4 / W-FA/zincat termic/ W-FA/HCR M6
Caracteristici mecanice
Diametrul diblului [mm] M6 M8 M10 M12 M16
(sarcinã aplicatã sub orice
Solicitare la tractiune

Fadm [kN] > B 25 1,5 2,8 4,0 5,7 8,4


unghi)

Zon de compresiune
(Beton monolit)

Fadm [kN] > B 35 1,8 3,5 4,8 6,5 9,5

Ancorare tavane Fadm [kN] > C 20/25


suspendat conform respectiv B 25 0,5 0,8 0,8 0,8 – –
DIN 18168
Moment de încovoiere Madm [Nm] 3,8/(4,9 Tavan) 9,4 18,7 32,7 83,1
F 30 [kN] 0,9 2,3 3,6 5,2 9,7
F 60 [kN] 0,5 1,7 2,6 3,8 7,0
Rezistentã la foc
F 90 [kN] 0,3 1,4/(0,5 Tavan) 2,2/(0,8 Tavan) 3,2 6,0
F120 [kN] 0,25 1,3/(0,4 Tavan) 2,0/(0,8 Tavan) 2,9 5,4

Caracteristici de montaj
Distanta între axe a /(s Tavan) > [mm] 160 180/(200 Tavan) 260/(200 Tavan) 340 460
Grosime minimã suport b > [mm] 160 180 260 340 460
Distanta fatã de margine ar /(c Tavan) > [mm] 80 90/(100 Tavan) 130/(100 Tavan) 170 230
Grosime minimã suport d /(hmin Tavan) > [mm] 150/(100 Tavan) 150 200 220 250
Adâncime de asezare hs /(hnom Tavan) > [mm] 50/(38) 50/(48) 55 60 80 100
Diametru burghiu-Ø d0 [mm] 6 8 10 12 16
Diametru gaurã-Ø dcut < [mm] 6,4 8,45 10,45 12,5 16,5
Adâncime gaur t /(h1 Tavan) > [mm] 60/(42) 60/(53) 65 70 90 110
Diametru gaurã de
df < [mm] 7 9 12 14 18
trecere în piesã
Moment de strângere la ancorare Md /(Tinst Tavan) = [Nm] 6/(8 Tavan) 15 30 50 100

Dimensiuni diblu
40
65
80
95

80
95
120

85
100
115

110
125
145
180
200

145
215
Lungime totalã l [mm]
5
10
25
40

15
30
55

15
30
45

15
30
50
85
105

30
100
Grosime max. piesã da [mm]
904 412 105

904 416 100


05

25
40

904 48 30
904 48 55
10

904 48 15

904 410 30
904 410 45

904 412 30

904 412 85

904 416 30
904 410 15

904 412 15

Ancorã de fixare W-FA/A4


Art.-Nr.
904 46
904 46
904 46
904 46

Otel inoxidabil A4

904 26 05

904 28 30
904 28 55
904 28 15

904 210 30
904 210 45

904 212 30
904 212 50
904 212 85

904 216 30
904 210 15

904 212 15

Ancorã de fixare W-FA /


zincat termic Art.-Nr.
Otel zincat termic (40 µm)50

25

20
100

100

10

Unitate de ambalare UA [Buc]


WRO - Oct2004 - 09508

T02 01.11