Você está na página 1de 2

KERTAS KERJA

FIQH MUAMALAT DAN JINAYAT


(MPU 3272)

‘AKAD SEWA BELI KERETA


DI MALAYSIA’

DISEDIAKAN UNTUK:
PUAN HASLIZA BT TALIB

DISEDIAKAN OLEH:

NUR IZZATI BINTI HAZLI (15BB04013)


AZIMATUL AIN BINTI ABDUL AZIZ (15BB04005)
NUR NABIHAH NAFIDAH BINTI ZAILANI (15BB04006)
EFFATUL ADIBAH BINTI MAMAT SAPERI (15BB04003)
SU’AIDAH QIYASATINA BINTI SAFFRIDIN (15BB04033)
ZAWANAH KHALIDAH BINTI ZULKIFI (15BB04035)
NURUL FATIHAH BINTI MAZILAM (15BB04004)
NUR SYAHIRAH BINTI SARIZAN (15BB04009)
NUR AFIQAH BINTI MASA (15BB04001)
ANANDA SARTIKA (15BB05114)

FAKULTI PENGURUSAN DAN MUAMALAH


SEMESTER SESI 2016/2017 - I
ISI KANDUNGAN

PERKARA Muka Surat


Pendahuluan 1
Topik 1: Konsep Akad Sewa Beli Kereta Dalam Islam
1.1: Definisi Akad Sewa Beli 2–3
1.2: Hukum Sewa Beli Dalam Islam 4–5
1.3: Rukun-Rukun Dan Syarat Akad Sewa Beli Dalam Islam 5–7

1.4: Jenis-Jenis Akad Sewa Beli Di Malaysia 7 – 10

Topik 2: Kes-Kes Akad Sewa Beli Kereta Yang Terjadi Di Malaysia 11


2.1: Kes Antara Shamsul Bin Hassan Dan CIMB Bank Berhad 12 – 14
Kes Antara Maybank Islamic Berhad Dan Maju Muhibbah
2.2: 14 – 15
Sdn.Bhd
2.3: Kes Antara Ehwan Bin Saring Dan Public Finance Bhd 15 – 16

Topik 3: Sewa Beli Dari Sudut Islam Dan Konvensional


3.1: Sewa Beli Kereta Dari Sudut Islam 17

3.2: Sewa Beli Kereta Dari Sudut Konvensional 17 – 19


3.3: Perbezaan Sewa Beli Islam Dengan Sewa Beli Konvensional 19
3.4: Hikmah Sewa Beli Kenderaan Di Malaysia 20
Penutup 21
Senarai Rujukan 22
Lampiran