Você está na página 1de 4

Numele: __________________ Data: 13 XI 2017

Test de evaluare
Trecutul și prezentul din jurul nostru

1. Răspunde la întrebări:
a) Care este epoca în care s-a născut Iisus Hristos?
________________________________________________________________________________
b) Care este epoca dinaintea nașterii lui Hristos?
________________________________________________________________________________
c) Care sunt actele care dovedesc identitatea unei familii?
________________________________________________________________________________
2. Marchează răspunsul corect:
a) Izvoarele istorice sunt păstrate în:
muzee
școli
arhive
spitale
b) Dă câte un exemplu pentru fiecare tip de izvor istoric:

- izvor scris: __________________________________


- izvor nescris: ________________________________
3.Ordonează crescător( prin numerotare):
a)unitățile de măsură ale timpului istoric

an secol mileniu deceniu


b)epocile istorice
modernă străveche contemporană antică medievală
4. Stabilește care propoziție este adevărată ( A) și care este falsă(F).
a) Oamenii dintr-o comunitate au obiceiuri și interese comune.
b) Cronologia se ocupă cu studiul datelor în istorie.
c) Condițiile geografice nu influențează modul de viață și ocupațiile comunităților.
d) Armele, podoabele și monedele sunt izvoare istorice nescrise.
e) O familie este formată din soț, soție și descendenți ( copii).
f) Tradițiile și obiceiurile unei familii nu se transmit din generație în generație.
5.Completează tabelul, după model.
Anul Secolul Mileniul epoca
1650 d. H. XVII II medievală
356 d. H
1859 d. H.
2016 d. H.
6. Precizează popoarele care provin din:
 huni →_______________________________
 gali→________________________________
 germani →________________________________
 slavi→________________________________
7. Adevărat sau fals?
 Grecii au organizat primele jocuri olimpice. _______
 Ţara dacilor se numea România. _______
 Poporul român s-a format în urma procesului de romanizare. _______
 Turcii erau adepţii credinţei islamice._____
 Galii erau foarte pricepuţi la prelucrarea fierului.
 De la unguri ne-au rămas poveştile cu zâne, elfi şi spiriduşi. ______
Test de evaluare sumativă

Data: 13 noiembrie 2017


Clasa a IV-a C
Disciplina: Istorie
Unitatea de învățare: Trecutul și prezentul din jurul nostru
Competențe specifice:
1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viața familiei, a faptelor prezentate într-o situație de
învățare
4.1. Determinarea semnificației unor evenimente din trecut și din prezent
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situații de comunicare orală și scrisă
1.2. Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice

Descriptori de performanţă

Itemi Suficient Bine Foarte bine


1 1 răspuns corect 2 răspunsuri corecte 3 răspunsuri corecte
2 Răspunde corect doar la Raspunde corect la cerinţa a Raspunde corect la cerinţa
cerinţa a şi oferă un singur exemplu de a şi oferă două exemple de
izvor istoric izvoare istorice
3 2-3 ordonări corecte 4-6 ordonări corecte 7-10 ordonări corecte
4 2 valori corecte 3-4 valori corecte 5-6 valori corecte
5 o singură corespondenţă Completează parţial 2 cerinţe Completează corect toate
realizată cele 3 cerinţe
6 1 denumire corectă 2-3 denumiri corecte 4 denumiri corecte
7 2 valori corecte 3-4 valori corecte 5-6 valori corecte

Înregistrarea rezultatelor testului


Matricea item- elev

Numele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Calificativ general


1. Anca Alexandru
2. Arnaut Iris
3. Calu Sara
4. Ceacu Alexia
5. Drăgoi Antonio
6. Dumitru Claudia
7. Manole Alessia
8. Mîndreanu
Florentin
9. Neagu Daria
10. Neagu Maria
11. Oproiu Alexandru
12. Petrutiu Daniel
13. Rădulescu Alberto
14. Saizu Giuliano
15. Soare Andreea
16. Stas Ana
17. Tănase Nicuşor
18. Vâlceanu Bianca
19. Vermeşan Victoria
20. Xie Denis

Realizarea itemilor:
Itemi I1 I2a I2a I3a I3b I4 I5 I6 I7
Nr. elevi FB
care l-au B
realizat S
I

Aprecierea cu calificative:
Calificative FB B S I
Nr. elevi

Evaluare finală:

ITEMI CALIFICATIVUL
FINAL
Rezolvăă integrăl si corect 6-7 itemi. FOARTE BINE

Rezolvăă integrăl si corect 5 itemi; incorect 1-2 BINE


itemi/ părtţiăl 1-2 itemi.
Rezolvăă integrăl si corect 4 itemi; părtţiăl 1-3 itemi/ SUFICIENT
incorect 1-3 itemi.
Rezolvăă integrăl si corect 1-2 itemi; incorect restul INSUFICIENT
de itemi.

Concluzii:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Măsuri de ameliorare:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________