Você está na página 1de 17

c

c
RESTRICTED

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 2010c


c
c
c c
c
JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARULAMAN

DAN

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA


SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

MARKING SCHEME
BIOLOGY (964)
PAPER 1 & PAPER 2

RESTRICTED
c
c
RESTRICTED
c
Answer
Paper 1

1 c 26 c

2 c 27 c

3 c 28 c

4 c 29 c

5 c 30 c

6 c 31 c

7 c 32 c

8 c 33 c

9 c 34 c

10 c 35 c

11 c 36 c

12 c 37 c

13 c 38 c

14 c 39 c

15 c 40 c

16 c 41 c

17 c 42 c

18 c 43 c

19 c 44 c

20 c 45 c

21 c 46 c

22 c 47 c

23 c 48 c

24 c 49 c

25 c 50 c

c
c RESTRICTEDc
c
c
RESTRICTED
c
Answer
Paper 2 Section A

1c c c ccc c c
c
c c c c c c !c c c c
cc c c c
c c ccc c c c
c
c
c
c c c "c c #$c #cc%c c c c
c
c c c &cc c c
c
c
c
c c c !cc'c'cc c c c c
c c
c c
c !cc ( c'ccc''c c
c c c )cccc cc c c
cc c
c c c !cc ( c'cc ccc c
cc c c c c
c c c c *+c c
c
c
c
c c c c c c c
c
c c c c ,cc' c'cc'ccc(c c c
cc c
c c c
c -ccccc.cc'ccc(c c c
c
c c c c c -ccc/c 0c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c c RESTRICTEDc
c
c
RESTRICTED
c
2c c c c c c
c
c c c #c cc c c c
c
c c c #ccc +c'c c +c c c
c
c c c #c cc c c'cc c
c c c c cc c c c
c
c
c c +c c c c
c c 1 c c c c c
c
c c
c c c cc - cc #c c c c
c
c c c ,+cccc'cc'cc ccc
c c c cc c c
c
c
c c #c cc 1cc c'c -&c c c
c
c c #ccc
c c'c -&c c c
c
c c c c -c/c 0c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

c 1c RESTRICTEDc
c
c
RESTRICTED
c
3c c c cc ccc c c
ccccccccccccccccccccccc cc c c
ccccccccccccccccccccc cc 3 ccccc c c
c
c
c c c c c *&c(ccc0cc3 ccc
(cccc(c' cc c c
c
c c c
c .cc(cc3 cc.cc
c c c c ccc'cccc c c
c
c
c
c c c -cc''c c c
c
c c c
c c c c c% c''cccc 'c c c
c c c
c c c
c c c c'c c ccc'c c
 *&c cc(c c3 cccc
.c c c
c
c
c c c c cc'c cc c''c c c
c c c
c cc(c'ccccccc
ccccc(4cc c c
c c c c c
c c c c -c /c 0c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

c 2c RESTRICTEDc
c
c
RESTRICTED
c
4c c c c cccc.c3cccccc
c c c c c c c
c
c c c
c c'cc +6ccc'c c c c
c
c c c
c
c c c c . cc c.c c c
c
cccccccccccccccccccccc
c (ccc'cccc cc
ccc c c
c
c
c
c c c c c c
c
c
c c c 7cc cc c c
c c c 8c c c c
c c c c (c c c
c
c
c c c c *c8ccccc'cc ( c'c'c
c c c c cc cc
ccccccccccccccccc c *c8c' cc(c6cccc'c
 cc44c cccccc
c c c c ccc c c
c c c c
ccccccccccccc cccccccc
c *(c ccc'cc'ccc
c c c c 'c4c c c
c
c c c c c -c /c 0c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Answer

c 5c RESTRICTEDc
c
c
RESTRICTED
c
Paper 2 Section B

5 4c c ):;ccccccc'c'cc-c 1c
 c c c

c
4c c c c'c):;c'c.cc
 c'cc-cc c c

c 4c c (c!% cc(cc3 cccc


-ccccc6cc(c3 ccc
!% ccc c c c

c 14c c % ccccccc
 c.cc % c'cccc c c

c 24c c cccc'c(c!% c c c

c 54c c ccccc(cc c c

c 94c c ccccc cccc.c


.c(ccccc c c

c <4c c ccc''c' cc$c$c c


 +ccccccc.cc'c
'c c c

c =4c c .cc6c c 6cc6c


cc-cc0c c c

c /4c c cc c cccccc


):;ccc c c

c 4c c c-cc+c-ccccc c c

c 
4c c 6cc c ccc'c'cc
(cccc'c'ccc-ccccc
c c c

c 4c c c(c'c):;cc c'c'c-cc
 cc cc c c

c 14c c ccc6cc c'c(cccc


ccc c c

c 24c c ccc'.cc'.cc-cccc
cccc c c

c 54c c c 6ccc'cc-ccccccc


cc c''(c c(cc
 c cc c c
c c c c *+c2c 0c

c 9c RESTRICTEDc
c
c
RESTRICTED
c
6c c "c'ccc

c c 4c c .c+c'ccc c.cc


'ccc c c c

c c
4c c cc( c'c'cc'cc
c' c $cc c c c

c c 4c c +c c.c' cc'cc c c

c c 14c c 'cc ccc(cc'c


.c(cc c c c

c c 24c c ccc'cc'ccccc
c+c+cc):;c(c c c

c c 54c c cc'c' c 'cc'cc $c


c c c

c c 94c c cc cc'cc cc'c


c''cc c c

c c <4c c c cc(c $c(cc


c c c

c c c c c *+ccc5cc 0c

c c "c'cc cc

c c =4c c c c'cc'cc c(ccc


cc.cccc ccc
 c'cc'c c c

c c /4c c cc c'cccc'c' c


c0c c c

c c 4c c +ccc ccc36c.cc'c


'c.c c c

c c 
4c c cc'cc' cc'ccc
ccccc c c

c c 4c c cccc.cc ( c'c'c


.cc c c

c c c c c *+cc1c 0c

c c c cc /c 0c

c c

c <c RESTRICTEDc
c
c
RESTRICTED
c
c c 4c c cccc+ccccc(c
'c c c

c c
4c c c0cc cccc'cc c
cccc c c

c c 4c c cccc ccc(c


''cc( c'c'c c c

c c 14c c c0cccc ccc cc


ccccc c c

c c 24c c cccccccccc
'cc'ccc c c

c c 54c c cc'ccc6cc.cc
'ccc c'ccccc
 c c c

c c 94c c 'c ccc +6cc.cc c c

c c <4c c ccc0c'c(c6cccc
c c c

c c =4c c 'cc cc0ccc'6cc.cccc


0.ccc'ccccccc'c
ccc'c c c

c c c c c *+c2c 0c

c c c c c -cc2c 0c

c c

c =c RESTRICTEDc
c
c
RESTRICTED
c
7c c ''cc cc.c c.c

c c 4c c ccc c >c

c c
4c c cc0ccc.ccc6c
.c ccccc c c ± ± 

c c 4c c ccc c.c''c.cc 
 
'ccc c c

c c 14c c cc( c cc >c

c c 24c c ''cc c'cc ccccccccccccccc


± ± c c c

c c 54c c cc'c c c >c

c c 94c c cc cc.(ccc


cc'cc.cc± ± c c c

c c <4c c ccc c c >c c

c c =4c c c.cc0cc6cc c c

c c /4c c cc ccccc c.c'cc


 c(ccc'c c c c

c c 4c c c c cccccc(c ± ± 


'c'c.c c c 

 
c c 
4c c 'c c c cc0c c c

c c 4c c 'c cc'ccccc
c.cccc(c c c

c c 14c c c'cc.ccc'cccc


( c c c

c c c c c *+cc<c 01>c?c1c

c c
c c

c /c RESTRICTEDc
c
c
RESTRICTED
c
c c c.c(cccc

c :c ::c :::c

c
.c c
c + cccc
cc
c

c
- ccc
c

c c c c c

c c c c c+cccc c /c

c c c c cc c /c

c c 4c c cc ccc'c6c' ccc


ccccc c.c c c

c c c(cc'cccc

c c c part I

c c
4c c ccc.c ccccc'c
 c c c

c c 4c c c'c(cccccc'cc
cc(cc'c c c c
 

c c 14c c cc+ccccc+cc
.c c c

c c 24c c cc'cc+ccc' c'cccc


cc.c c c c

c c c part II

c c 54c c ccccccc c'cc'c.0c'c


 c c c

c c 94c c ccccc cccccc'c


ccc c c

c c c

c c RESTRICTEDc
c
c
RESTRICTED
c
c c c part IIIc

c c <4c c ccc c'ccc'cc4c c c

c c =4c c (c.ccc6c'c'c(cc
c'cc c c
 
c c /4c c cc6ccc'ccccccc
'cc(c c c

c c c c c *+c9c 0c

c c c c c -c2c 0c

c c

c 
c RESTRICTEDc
c
c
RESTRICTED
c
8 c 4c c c ccc 6ccc cc

c c
4c c ((ccccc'cc c c

c c 4c c c c'c c c

c 14c c Translocation c

24c c cc ( c'ccc'cc ccc


c'cc ccc c c

cc c 54c c :cccc'ccc.cc
 c c c
± ± 
c c 94c c cccc'c.cc.c 
 c c c

c c <4c c cccc((cc
'c'ccc.cc.cc
 c c c

=4c c Duplication : 1

/4c c.ccc(c c cc


ccccc'ccccc c
± ± 
c c 4c cc.cc c(cc c' c 
c cc c


4c Deletioncc c

c c 4c ccc'c c cc' cccc


cc c

14c Inversion 

c c 24c c.cc c c0ccc c


0ccc cccccc
c.ccccc'cc 4c c

c c c c *+cc
c 0c

c c c c -cc2c 0c

c c

c c RESTRICTEDc
c
c
RESTRICTED
c
9 c 4c c ccccccc
0cc. c.cccc
0c c

c c
4c c )0ccccc.cc cc
(c 2cccc.cc+cccc
'ccc c

c c 4c c *cc'cc'c'cc'c'(c
c c

c c 14c c -.c c@cccc cc


cc(c c c

c c c c c *+cc c 0c

c c cc c

c c c 4c c :ccccc'c c'cc c

c c c
4c c cc cccccc
 c.ccccc'ccc
. c c

c c c 4c c cc6ccc'cccc
'cc ccc c

c c c 14c c c c c'c c'cc (c c

c c c 24c c -c c'cc(cc(c' c


c'c c

c c c 54c c -ccccccc'c
 c 6c c6cc
.ccc cc+c'cc'c c

c c ccc(c c ;#c

c c c 94c c -ccccc cccc<c


.0ccc c

c c c <4c c &cc'c cc cc c

c c c =4c c c' cccc'cc'ccc


 (c c

c c c /4c c c(ccc(c(6cc0c
ccc' c.c(cc.cc
cccc'c c

c c c c c *+cc=c 0c

c 1c RESTRICTEDc
c
c
RESTRICTED
c
c c 4c c c ccc(c ccc
//Acc c c

c c
4c c *ccccc c c

c c 4c c &c c c'c c c

c c 14c c #ccccccc6cc
(cc+cc.cc''cc'c
 ccc c c

c c 24c c ,ccc'cc'cc'cc
c(c''cc.c'c.cc
c'c(ccc.ccccc c c

c c c c c *+ccc c 0c

c c c c c -cc2c 0c

c c

c 2c RESTRICTEDc
c
c
RESTRICTED
c
10c c 4c c :ccc(cccccccc
 ccc c c

c c
4c c %cc'ccc'cccc c c

c c 4c c ,cc'ccc0c ( 6c'6c


6c+6c.6cc(ccc+c c c

c c 14c c ;cc c


/c cc //c ccc2/c c
 cccc c c

c c 24c c ;ccccc cc c c

c c 54c c cc(cc6cccccc
cc c c

c c 94c c )(cc ccc'ccc'cc


c' ccccccccc
'cccccc c c

c c <4c c ,'c cc'ccccc


 c c c

c c =4c c cc3cc(cccc c c

c c /4c c -ccc'cccc c c

c c c c c *+ccc<c 0c c

c c

c 5c RESTRICTEDc
c
c
RESTRICTED
c
c c cccc(ccccccc
c'cc cccc6ccccccc
((cc'cccc'.c.c

c c 4c c cc.ccc ccccc'c


'ccc.cccc3c' c
.c' cc c c c

c c
4c c Bccc c'cc'cc ccc
cc'3c c c

c c 4c c -c ccccc'cccc
.ccc c c

c c 14c c -ccccc.ccccc.c
'c'cc6ccc3c c c

c c 24c c -cc'c3c(ccccc
 c c c

c c 54c c )cccc(c.cc c c

c c 94c c -c c(cc(cccc


cccc c c

c c <4c c C0c'cccc6ccc
'ccc.c.cccccc
'cc'c+ccc.cc4c c c

c c c c c *+ccc9c 0c

c c c c c -cc2c 0c

c 9c RESTRICTEDc