Você está na página 1de 9

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE TOMOVICI-PLOPSOR'' , STRUCTURA PISCURI

DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ


CLASA: A III-A DIRECTOR
MANUAL : FAIRYLAND, UNISCAN, EXPRESS PUBLISHING GHEORGHITA ELENA
PROF. : CINCA ANA
NR. ORE: 2 ORE/SĂPT.
RESPONSABIL COMISIE METODICA: ANGHELESCU ANDA

PLANIFICARE ANUALĂ
Anul şcolar 2017-2018

Semestrul I

Conţinuturi
Nr. Unitatea de invatare / Competenţe specifice vizate Nr. Săpt. Observaţii
Crt. organizare tematica ore
1. It’s nice to be back! 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj oral
Vocabulary: clar articulat în contexte familiare
revision, numbers (1- 1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea de
100) mesaje orale simple adecvate vârstei
Structures: Revision 2.2Participarea la interacțiuni în contexte de necesitate
INTRODUCTION imediată/ pe teme familiare ;
Starter 2 11-15
2.3. Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj
3.2. Identificarea semnificației globale a unui text simplu sept.
pe teme familiare
3.3. Descifrarea unor mesaje simple primite de la (S1)
prieteni, colegi, profesor

2. 1a Hello 1.2. Identificarea orei și a cantității exprimate numeric


1b The Magic (prețuri, numere) în cadrul unui mesaj audiat articulat
1
Forest clar și rar;
1c Colours! 1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea de 18-22
mesaje orale simple adecvate vârstei sept.
UNIT 1. Vocabulary: the 2.1 Cererea și oferirea de informații referitoare la (S2)
The magic forest characters, the numere, la prețuri, la exprimarea orei 25
numbers 1-10, sept –
2.2Participarea la interacțiuni în contexte de necesitate
colours 4 29
imediată/ pe teme familiare ; sept.
Structures: the verb 2.3. Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj (S3)
‘to be’ 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text simplu
pe teme familiare
PORTFOLIO: Write
about your favourite
toy
3. UNIT 2. 2a Time for School! 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj oral
Time for school! 2b It’s a magic pen! clar articulat în contexte familiare 2-6
2c Let’s do it! 1.2. Identificarea orei și a cantității exprimate numeric oct.
(prețuri, numere) în cadrul unui mesaj audiat articulat (S4)
Vocabulary: school clar și rar 9-
items, commands 1.3 Manifestarea disponibilității pentru receptarea de
4 13
mesaje orale simple adecvate vârstei oct.
Structures: “a-an”, 2.1 Cererea și oferirea de informații referitoare la
“this/that”, plurals (- numere, la prețuri, la exprimarea orei (S5)
s), possessives,
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte de necesitate
imperatives
imediată/ pe teme familiare;
PORTFOLIO: Write
about your school
things.

4. REVISION Troll Tales! 1 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj oral
Go Green! 1 clar articulat în contexte familiare
Our World 2 16-20
Checkpoint 2.2Participarea la interacțiuni în contexte de necesitate oct.
(Units 1 - 2) imediată/ pe
(S6)
teme familiare;
3.2. Identificarea semnificației globale a unui text simplu
pe teme
familiare
2
5. HAPPY HALLOWEEN ! Talk about Halloween 1.3.Manifestarea disponibilității pentru receptarea de 2
customs and mesaje orale simple adecvate vârstei 23-27
traditions 3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice oct.
pentru viaţa cotidiană (S7)
6. UNIT 3. 3a My family! 1.2 Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric în
My family 3b Grandma’s here! cadrul unui mesaj audiat
3c It’s my job! 1.3 Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de 6-10
mesaje orale simple adecvate vârstei 6 nov 30 oct.-3 nov.
Vocabulary: family 2.1 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la (S8) Vacanță înv. primar
members, numere, preţuri, exprimarea orei 13-17
numbers 1-20, 2.3 Descrierea simplă a unui personaj nov
jobs 3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice (S9)
pentru viaţa cotidiană 20-24
Structures: the verb nov
“to be” (S10)
PORTFOLIO: Write
about a member of your
family.
7. UNIT 4. 4a At the toyshop! 1.2 Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric în
Toys 4b Open it and see! cadrul unui mesaj audiat
4c Happy Birthday! 1.3 Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de
mesaje orale simple adecvate vârstei 27 Joi-30 nov.,Vineri-
Vocabulary: toys, 2.1 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la 2 nov-1 1dec.
birthdays numere, preţuri, exprimarea orei dec Sf. Andrei și
2.3 Descrierea simplă a unui personaj (S11) Ziua Natională a
Structures: “these/ 3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice 4-8 României, Zile
those”, plurals (- pentru viaţa cotidiană dec libere
s/-es) 4.1. Scrierea unei felicitări de ziua cuiva (S12)

PORTFOLIO: Write a
birthday card.

3
8. REVISION Troll Tales! 2 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj oral
Go Green! 2 clar articulat în contexte familiare 2 11-15
Our World
Checkpoint 2.2Participarea la interacțiuni în contexte de necesitate dec
(Units 3 - 4) imediată/ pe (S13)
teme familiare;
3.2. Identificarea semnificației globale a unui text simplu
pe teme
familiare

9. MERRY CHRISTMAS Talk about Christmas. 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj oral 2 18-22 23dec.-14 ian.
and HAPPY NEW Talk about New clar articulat în contexte familiare dec Vacanta de iarnă
YEAR! Year’s Eve 2.2Participarea la interacțiuni în contexte de necesitate (S14)
celebrations. imediată/ pe
teme familiare;
10. UNIT 5. 5a Hide!
Hide and seek 5b Come out! 1.2 Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric în
5c Where’s Alvin? cadrul unui mesaj audiat
1.3 Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de 2 15-
Vocabulary: things mesaje orale simple adecvate vârstei 19ian.
in a house 2.1 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la ian.
Structures: numere, preţuri, exprimarea orei (S15)
possessive 2.3 Descrierea simplă a unui personaj
adjectives, 3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice
prepositions of pentru viaţa cotidiană
place

PORTFOLIO: Write
about your room

4
12. UNIT 6. 6a In the old house! 1.2 Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric în
Welcome! 6b Where’s Missy? cadrul unui mesaj audiat
6c Welcome! 1.3 Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de
mesaje orale simple adecvate vârstei
Vocabulary: rooms, 2.1 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la 22-26 24 Ianuarie
things in a house numere, preţuri, exprimarea orei ian. Zi liberă
2.3 Descrierea simplă a unui personaj 1 (S16)
Structures: “there is/ 3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice
there are” pentru viaţa cotidiană

PORTFOLIO: Write
about your house
13. REVISION Troll Tales! 3 1.2 Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric în 3-11 feb.
Go Green! 3 cadrul unui mesaj audiat Vacanța
Our World 2.1 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la 2 29 intersemestrială
Checkpoint numere, preţuri, exprimarea orei ian-2
(Units 5 - 6) feb
(S17)

Semestrul al II-lea

Conţinuturi
Nr. Unitatea de invatare / Competenţe specifice vizate Nr. Săpt. Observaţii
Crt. Organizare tematica ore

1. REVISION Let’s start! 12-16


1.1. Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral feb
Vocabulary: clar articulat în context familiare (S18)
Revision, habits 1.3. Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de
Structures: mesaje orale
Revision 2.1 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere 2
şi exprimarea orei
3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice

5
pentru viaţa cotidiană
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg

2. UNIT 7. 7a It’s so cute!


It’s so cute! 7b We’re all wet! 1.2 Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral
7c I’m so sweet! clar articulat în contexte familiare
1.3 Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de
Vocabulary: parts of mesaje orale 19-23
the body 2.1 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere feb.
Structures: the verb şi exprimarea orei (S19)
“have got”, plurals 2.3 Descrierea simplă a unui personaj
(irregular) 3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice
pentru viaţa cotidiană 4
26
PORTFOLIO: feb-2
Write about your mar.
favourite cartoon (S20)
character.

3. UNIT 8. 8a Talent Show! 1.2 Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral
The talent show 8b Abracadabra! clar articulat în contexte familiare 5-9
8c Watch me go! 1.3 Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de mar.
mesaje orale
Vocabulary: 2.3 Descrierea simplă a unui personaj (S23)
activities 3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice
Structures: the verb pentru viaţa cotidiană 2
“can”
PORTFOLIO:
Write about what
you can do.
4. REVISION Troll Tales! 4 1.1. Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral
Go Green! 4 clar articulat în context familiare
Our World 2 12-16
Checkpoint
1.3. Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de martie
(Units 7 - 8) mesaje orale (S22)
2.1 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere
6
şi exprimarea orei
3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice
pentru viaţa cotidiană
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg
5 UNIT 9. 9a My new clothes! 1.1. Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral
My new clothes! 9b A lovely day! clar articulat în contexte familiare
9c Who’s wearing 1.2. Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric, în 4 19-23
cadrul unui mesaj marti
Vocabulary: clothes, 1.3 Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de e 31mar.-10apr.,
weather mesaje orale (S23) Vacanța de
2.3 Descrierea simplă a unui personaj primăvară
Structures: present 3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice
continuous pentru viaţa cotidiană 26
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un coleg mar-
PORTFOLIO: 30
Write about your mar.
magic moments. (S24)

6. HAPPY EASTER! Talk about Easter 1.3 Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de
celebration. mesaje orale
4.1. Scrierea unei felicitări pentru o sărbatoare 2 11-13
apr.
(S25)

7. UNIT 10 10a At the animal 1.1 Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral 23-26apr.
The animal park park! clar articulat în contexte familiare 16- (S27)
10b Wild things! 1.3 Manifestarea disponibilităţii 20apr Săptămâna Școala
10c Two funny pentru receptarea de mesaje orale . Altfel,”Să știi mai
rabbits! 2.1. Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere multe, să fii mai
şi exprimarea orei (S26) bun”
Vocabulary: animals 2.3 Descrierea simplă a unui personaj / animal
3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice 4
7
Structures: Present pentru viaţa cotidiană
continuous 4.2. Scrierea unui mesaj simplu către un coleg 30
apr-4
PORTFOLIO: mai
Write a letter (S28) Luni, 1Mai, Zi
liberă

8. REVISION Troll Tales! 5


Go Green! 5 1.1. Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral 7-11
Our World clar articulat în context familiare mai
Checkpoint 1.3. Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de (S29)
(Units 9 - 10 mesaje orale 4
2.1 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere 14-18
şi exprimarea orei mai
3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice (S30)
pentru viaţa cotidiană
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg

9. UNIT 11 11a Lunchtime! 1.1. Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral
Lunchtime! 11b Fairy cakes! clar articulat în contexte familiare
11c Listen to my 1.2. Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric, în
tummy cadrul unui mesaj
1.3 Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de 3 21-25
Vocabulary: food, mesaje orale mai
time 2.3 Descrierea simplă a unui personaj (S31)
Structures: Present 3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice 28
simple, “some”, pentru viaţa cotidiană mai-1
“any”. 4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un coleg iun.
(S32)

10. UNIT 12 12a Alvin’s Day! 1.1. Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral
Celebrations 12b Environment clar articulat în contexte familiare (S33)
Day! 1.2. Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric, în
12c Another lovely cadrul unui mesaj 4-8
day! 1.3 Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de 2 iunie
mesaje orale
Vocabulary: 2.3 Descrierea simplă a unui personaj
8
Daily routine, 3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice
Environment Day, pentru viaţa cotidiană
days of the week 4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un coleg
Structures: Present
simple, prepositions
of time
12 REVISION Troll Tales! 6 1.3. Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de
Go Green! 6 mesaje orale 11-15
Our World 2.1 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere 2 iun.
Checkpoint şi exprimarea orei (S34)
(Units 11 - 12) 3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice
pentru viaţa cotidiană