Você está na página 1de 4

Test de evaluare

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi răapunde fiecărei cerinţe:

Dan, căpitan de plai


(fragment)
de Vasile Alecsandri

1
Ghirai a trecut Nistrul înot pe calul său, Un vierme ce mănâncă albeaţa din obraz.
Luând pe Dan rănitul ca pradă şi trofeu. Cui place să roşească, roăească... eu nu vreu
El merge de se-nchide în cortu-i umilit, Nici pată pe-a mea armă, nici pe obrazul meu.
Precum un lup din codri ce-a fost de câni gonit. Alb am trăit un secul pe plaiul strămoşesc
Trei zile, trei nopţi hanul nu gustă-n suflet pace. Şi vreu cu faţa albă senin să mă sfârşesc,
Întins ca un cadavru jos pe covor el zace, Ca după-o viaţă lungă, ferită de ruşine,
Dar când revine, palid, din lunga-i desperare, Mormântul meu să fie curat şi alb ca mine!
În ochii lui trec fulgeri de cruntă răzbunare. Aşa m-a deprins Ştefan, uşoară ţărna-i fie!
El strigă să-i aducă sub cort pe Dan bătrânul. La trai fără mustrare şi fără prihănie.
Nu-mi trebuie-a ta milă, nu vreu a tale daruri.
Deşi cuprins de lanţuri, măreţ intră românul! Tu îmi întinzi o cupă mult plină de amaruri,
,,Ghiaur! zice tătarul cu inima haină, Departe ea de mine!... mai drept e ca să mor!...
Ce simte firul ierbii când coasa e vecina?" Iar dacă tu ai cuget şi-ţi pasă de-al meu dor,
,,Ea pleaca fruntea-n pace, răspunde căpitanul, Ghirai, mă lasă, lasă în ora morţii grele
Căci are să renască mai fragedă la anul!" Să mai sărut o dată pământul ţării mele!"

Ghirai cade pe gânduri, lăsându-şi capu-n piept, Uimit, Ghirai se scoală, cu mâna lui disface
Şi, îmblânzindu-şi glasul: ,,O! Dan, om înţelept! Unealta de robie sub care leul zace,
Te ştiu de mult pe tine, cunosc al tău renume Cumplitul lanţ ce-l leagă cu strânse noduri sute,
Din graiul plin de lacrimi orfanilor din lume. Şi zice grabnic: ,,Tată, ia calul meu şi du-te!"
Pe mulţi tătari cuprins-ai de-ai morţii reci fiori!
Acum îţi veni rândul şi ţie ca să mori. Bătrânul Dan ferice se duce, Nistrul trece,
Priveşte! lânga uşă călăul te pândeşte Şi-n aerul Moldovei se umflă peptu-i rece,
Cu ştreangul şi cu pala ce-n mână-i zânganeşte. Şi inima lui creşte, şi ochii-i plini de jale
Un semn, şi capu-ţi zboară la câni şi la vulturi, Cu drag privesc prin lacrimi podoaba ţării sale.
Şi sufletu-ţi se pierde în lumea de ghiauri. Sărmanu-ngenunchează pe iarba ce străluce,
Dar însă îmi fac milă de ani şi de-a ta minte, Îşi pleacă fruntea albă, smerit îşi face cruce
Gândind la bătrâneţea ce-apasă-al meu părinte, Şi pentru totdeauna săruta ca pe-o moaşte
Şi vreu, cu daruri multe, pe tine-a te ierta Pământul ce tresare şi care-1 recunoaşte...
De vrei tu să te lepezi acum de legea ta!" Apoi el se întoarce la hanul, intră-n cort,
Suspină, şovăieşte şi, palid, cade mort!
Creştinul Dan, bătrânul cu suflet luminos,
Înalţă-a lui statură şi zice maiestos: Iar hanul, lung privindu-1, rosteşte cu durere:
,,Ceahlăul sub furtună nu scade muşuroi! ,,O! Dan viteaz, ferice ca tine care pere,
Eu, Dan, sub vântul soartei să scad păgân nu voi. Având o viaţă verde în timpul tinereţii
Deci, nu-mi convine viaţa mişelnic câstigată, Şi albă ca zăpada în iarna bătrâneţii!..."
Nici pata fărdelegei în fruntea mea săpată.
Ruşinea-i o rugină pe-o armă de viteaz,

2
Cerinţe:
I.
1. Completează enunţul: 3 puncte
Textul dat aparţine genului …………………………..

2. Alege răspunsul corect dintre variantele următoare: 3 puncte


Modul de expunere predominant este:
a) dialogul;
b) descrierea;
c) naraţiunea.

3. Transcrie o structură în care se indică o trasătură morală şi o structură în care se indică o


structură fizică a personajului principal. 8 puncte

4. Scrie în spaţiul punctat litera corespunzătoare a enunţurilor alăturate: 10 puncte


.......... 1.promume demonstrativ a) Oferte de vis pentru fiecare!
…….. 2. pronume reflexiv b) Chiar moartea însăşi e o părere.
…….. 3. adj. pron. de întărire c) Nu-l cunosc pe acela.
…….. 4. pronume nehotărât d) Nu i-a răspuns nici un coleg.
…….. 5. adj. pron. negativ e) Se gândeşte serios la examen.

5. Transcrie un pronume interogativ şi un adjectv pronominal nehotărât, precizând cazul şi funcţia sintactică
a fiecăruia. 8 puncte

6. Precizează, succinct, momentul/momentele subiectului din textul dat. 10 puncte

7. Analizează morfologic şi sintactic pronumele şi adj. pronominale din următorul enunţ:


Însumi am oferit premiile acelor băieţi ce ştiu multe. 8 puncte

8. Construieşte enunţuri pentru cerinţele: 12 puncte


 pronume negativ cu funcţia sintactică de nume predicativ în nominativ;
 pronume nehotărât cu funcţia sintactică de complement indirect în dativ;
 adj.pron. nehotărât cu funcţia sintactică de atribut adjectival în dativ;
 pronume demonstr. cu funcţia sintactică de compement circ. de loc în genitiv.

II. Redactează o compunere de 20-25 de rânduri, în care să caracterizezi un personaj din textul dat..
În compunerea ta trebuie: 16 puncte
- să formulezi patru trăsături ale personajului ales; 6 puncte
- să menţionezi mijloacele de caracterizere, susţinute cu citate; 6 puncte
- să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţri formulate; 2 puncte
- să te înscrii în limita de spaţiu indicată. 2 puncte

Notă! Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări ( unitatea compoziţiei – 1p; coerenţa textului –
2p; registrul de comunicare , stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2p; ortografia 3p; punctuaţia – 2p;
aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2p )

3
Din oficiu se acordă 10 puncte.