Você está na página 1de 1

Liceul Teoretic Sebiș Director educativ - aprobare

Prof. Pogan Mihai


Planificarea programului de activități
Săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 7–11 aprilie 2014
Tipul Forma de Interval Locul
Ziua Denumirea activității Obiective urmărite Clasa Responsabil
activităţii organizare orar desfăşurării
Să se transpună în
Literatura și filmul proiecție XI G
rolul personajelor pe artistic 9-11 amfiteatru Pogan Mihai
7 Pădurea Spânzuraților care le regăsesc
conversație XI F
apr. Mari actori
2014 Să perceapă măiestria IX C
D. Calboreanu în artistic audiție 11-13 clasă Pogan Mihai
artistică a unui actor IX D
Apus de soare
Redactarea unui blog Să deprindă XIIC Cabinet
științific aplicație 9-11 Cristea Florina
8 al clasei tehnoredactare blog XIID informatic
apr.
2014 Cântecul și jocul Să perceapă măiestria Interpretare IXC
artistic 11-13 clasă Costea Adelina
popular unui interpret dans XI F

Să-și formeze pasiunea Expunere XIIC


9 Arta fotografiei tehnic 9-11 clasă Pogan Mihai
pentru fotografie foto XIID
apr.
2014 Să-și formeze condiție Partidă de IXD
Fotbalul – sportul rege sportiv 11-13 teren Gudiu Geta
fizică fotbal XIG

Reportajul literar Să deprindă redactarea Tehnoredac- IXC Narcisa Suciu


10 tehnic 9-11 clasă
Tehnoredactare unui reportaj tare IXD Marga Coșeri
apr.
2014 Să deprindă măiestria Pogan Mihai
Arta dansului artistic dans 11-13 XIG clasă
dansului Costea Adelina

Tehnoredactare pe Să redacteze o pagină tehnoredact XIIC


tehnic 9-11 CDI Mustață Raul
11 blog de blog are XIID
apr.
2014 Arta declamației Să savureze
artistic scenetă 11-12 IXC CDI Narcisa Suciu
Romeo și Julieta frumușețea teatrului