Você está na página 1de 3

LICEUL “MIHAI VITEAZUL” INEU

Calea Traian Nr.7, RO-315300 INEU, Jud.ARAD


Tel. 40-257-511777 Fax: 40-257-51149
Gsmv.ineul@yahoo.com
www.liceulineu.edupage.org

INSTRUMENTE SI
CRITERII DE
EVALUARE
A ACTIVITATILOR
PENTRU
PROGRAMUL
„ŞCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII
MAI MULTE, SĂ FII MAI
BUN!”
LICEUL “MIHAI VITEAZUL” INEU
Calea Traian Nr.7, RO-315300 INEU, Jud.ARAD
Tel. 40-257-511777 Fax: 40-257-51149
Gsmv.ineul@yahoo.com
www.liceulineu.edupage.org

CRITERII DE EVALUARE
A ACTIVITATILOR PENTRU PROGRAMUL
„ŞCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”

TITLUL ACTIVITĂŢII:_____________________________________________________________

COORDONATORUL/COORDONATORII ACTIVITĂŢII: __________________________

__________________________

Nr. CRITERII DE EVALUARE Punctaj Punctaj Observatii


maxim obtinut
1.RELEVANŢA: 60 puncte
1.1. Faţă de de nevoile elevilor- 10 p
context/justificare;
1.2. Concordanţa dintre grup ţintă - 10 p
obiective – acivităţi - rezultate ;
1.3. Complementarizare obiective – 10 p
conţinut – metode – evaluare .
1.4. Capacitatea de derulare a activitatii la 10 p
nivel
local//judetean/interjudeţean/regional/naţio
nal .
1.5. derularea de activităţi în cadrul pe
domenile cultural – artistic, sportiv –
turistic, tehnico-ştiinţific
a. număr de elevi implicaţi 5p
b.activităţi 10 p
interdisciplinare/multidisciplinare 5p
c. număr de parteneri/asociaţi
2. ORIGINALITATE 30 puncte
a. temă ; 2p
b. activităţi ; 10 p
c. conţinut ; 10 p
d. metode ; 3p
e. metode de evaluare ; 5p

TOTAL

DIRECTOR

CONSILIER EDUCATIV
LICEUL “MIHAI VITEAZUL” INEU
Calea Traian Nr.7, RO-315300 INEU, Jud.ARAD
Tel. 40-257-511777 Fax: 40-257-51149
Gsmv.ineul@yahoo.com
www.liceulineu.edupage.org
FIŞĂ DE EVALUARE
Titlul activităţii:_____________________________________________________________
Coordonatorul/Coordonatorii activităţii:__________________________________________
Data desfăşurării: _______________________________________________________
Durata activităţii: _____________________________________________________
Grupul ţintă: __________________________________________________________
Parteneri implicaţi: _______________________________________________________
Obiectivele (2, max. 3):
a. ______________________________________________________________
b. ______________________________________________________________________
c. ______________________________________________________________________
8. Resursele:
a. Umane:___________________________________________________________
b. Materiale:______________________________________________________________
9. Descrierea activităţii (max. 5 fraze):
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10. Rezultate aşteptate:
a. _______________________________________________________________
b. ______________________________________________________________
c. ______________________________________________________________
d. ________________________________________________________________
11. Modalităţi de evaluare a activităţii:
a. _____________________________________________________________
b. ______________________________________________________________
c. _____________________________________________________________
12. Rezultate înregistrate:
a. _____________________________________________________________
b. ______________________________________________________________
c. _______________________________________________________________
d. ____________________________________________________________
13. Sugestii, recomandări:
a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. ______________________________________________________________

NUMELE, PRENUMELE și semnăturile cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare


_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

DIRECTOR
CONSILIER EDUCATIV