Você está na página 1de 17
Joseph Campbell O heréi de mil faces Tate ‘ss Ue Sted (CULTRIX/ PENSAMENTO iy do xa! "he bem th» nd fe” ipa © 19 Pasaoa Ueiny Pe Dis raerade EDITORA PENSAMENTO LTDA, ‘ee Dr. Mio Viet, 314" O70 ~ So Pa SP Fon: 272129 “Ingres on nnn ois rif. or mows pais 1. Mito ¢ sonbo Quer cxctemos, com devine dle,» stenge (cemeliante 4m soho) de lpm fetio de ellos are ‘nd de ino aon cen lore ida ae os snes do minico Iao-oe, got des © ‘Hic co dou wanes de Sustain, sense eet eg ote Howie ae beeen st aden ls = Sa ‘cab retinas 08 mio thn resid Fern fone, coe mthor sen ao tebe or San odes pec yw Soe isin eno Mi iy dents altar sir pce dst nga ir ‘Samos penetra oar mentee clu oma, Telipes esl, ates, formar le do bomem prin tivo histo, dosobetsfundneatais de clea ede ore oi so fo dee kia cnc, ‘Sur anes als deren conto dea. a “Fido pa nee ean Some onoa costa 0 ‘bor do ost se meta mud pots oy bs ante “ia onp de olga, Pois of sbolr da mitogs ‘io ao aida aso pole ser onda, iaveninoy ‘on petmanentementeeupsinios, sss so peed.