Você está na página 1de 2

Școala gimnazială nr.

3 Chiribiș
Anul școlar 2017-2018
Limba Franceză
Profesor: Dat Ionela Paula Carla

RAPORT DE ANALIZĂ A TESTELOR INIȚIALE

Prin intermediul testului iniţial aplicat clasei a VII- a au fost avute în vedere următoarele
competenţe specifice:
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri),
folosind fraze simple
3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice pentru viaţa cotidiană
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg / prieten

şi conţinuturi:
2. Sugestii de contexte de comunicare/ vocabular
3. Gramatică funcţională (acte de vorbire / funcții ale limbii, inclusiv convenții socio-culturale)

În urma aplicării testului iniţial s-au evidenţiat următoarele aspecte:


- media generală a clasei: 4,81
- ponderea(%) notelor sub 5(cinci) din numărul total al elevilor evaluaţi: 5
- ponderea(%) notelor între 5 şi 7 din numărul total al elevilor evaluaţi: 5
- ponderea(%) notelor peste 7 din numărul total al elevilor evaluaţi: 2

0
note peste 7 note între 5- note sub 5
7

În raport cu competenţele vizate s-a constat existenţa unei ponderi reduse a răspunsurilor
corecte.
Ponderile cele mai mari ale răspunsurilor corecte s-au obţinut la competenţa 4.2
Greşelile tipice sesizate se referă la:
- particularizare în raport de competenţele şi conţinuturile avute în vedere prin intermediul
testului
- s-a constat că elevii nu cunosc suficient partea gramaticală a limbii franceze învățată până
în acest moment.

Măsuri privind îmbunătăţirea rezultatelor învăţării:


1. alocarea unor resurse de timp la fiecare oră pentru aprofundarea unor noţiuni, concepte,
analiza unor texte, etc
2. temă pentru acasă
3. realizarea unor teme specifice la portofoliul elevului
4. testatea oral/scris a nivelului competenţelor la final de semestru/an (fără notare în
catalog)
5. lectură
6. fişe de lucru diferenţiate