Você está na página 1de 13

Asas Microsoft Word

Prasyarat:
 Boleh menaip menggunakan papan kekunci (Modul Kemahiran Asas Papan Kekunci)
 Boleh menggunakan tetikus (Modul Kemahiran Asas Tetikus)

Kemahiran Asas Microsoft Word:


1. Melancar perisian Microsoft Word
2. Menyimpan fail menggunakan “SAVE FILE”
3. Menutup perisian Microsoft Word
1. Melancar Perisian Microsoft Word
Terdapat DUA cara untuk melancar perisian Microsoft Word

Cara Pertama

1. Klik
2. Taip
“Microsoft
Word” dalam
search bar.
3. Klik Microsoft
Word
Cara Kedua

1. Klik
2. Klik All Programs
3. Klik Microsoft
Office 
Microsoft Word
Antara Muka Microsoft Word
2. Menyimpan fail menggunakan “SAVE FILE”

Langkah Pertama

Klik File  Save


Langkah Kedua:
Save As dialog box
akan muncul seperti
gambar sebelah.

i. Klik Documents
ii. Taip nama fail

Cara menamakan fail anda:


NamaTajukfail

Contoh: AhmadKarangan1
iii. Klik Save
3. Menutup Perisian Microsoft Word

Cara Pertama: Klik File  Exit


Cara Kedua: Klik “pangkah” di atas kanan perisian Microsoft Word
Cara Ketiga: Tekan Alt+ F4 atau Klik  Close