Você está na página 1de 8

Pusat Tuisyen Seri Juara

5443a, Jalan Kenari 18, Bandar Putra, 81000 Kulai.


07-5984900/0127756900/0173737900
Tutor: Ms. Chanel Pang

ANALISIS PERBANDINGAN

SOALAN PERCUBAAN BMSPM NEGERI/DAERAH/ZON/SEKOLAH PILIHAN


2018
( KERTAS 1 - KARANGAN A DAN B)

BIL Negeri Karangan A Karangan B


Soalan 1 Soalan 2 Soalan 3 Soalan 4 Soalan 5
1 Tereng- Kesan- (Syarahan) Peranan ibu Usaha-usaha Impak 后果 Sesebuah
ganu kesan Bangsa bapa pelbagai buruk karya sastera
penerokaan membaca, mengawal 控 pihak untuk kemasukan seharusnya
开发 hutan bangsa 制 menunjuk- pendatang mengandungi
yang tidak berjaya penggunaan kan 表现 asing tanpa banyak
terkawal media sosial rasa cinta izin dan cara keistimewaan
dalam akan negara mengatasi agar boleh
kalangan secara global menarik
remaja minat
pembaca.
Ulaskan
2 MRSM Kebaikan (Syarahan) Sebab-sebab Kesan-kesan Kestabilan 稳 Pengajaran
Aplikasi Faedah- permainan gejala rasuah 定 politik di yang
Perniagaan faedah tradisional kepada sesebuah diperoleh
dalam menabur 投 semakin masyarakat negara daripada
Talian dilupakan dan negara menyumbang filem yan
资 dalam
kepada
saham dan langkah- mengangkat
kemajuan
amanah langkah ekonomi dan
nama tokoh-
untuk sosial masya- tokoh negara
mempopu- rakatnya.
larkannya Bincangkan
3 Kedah Faedah Persediaan Peranan Petempatan Kebaikan Cara-cara
koperasi murid (anda) pelbagai yang lengkap urus niaga mengukuh-
sekolah untuk pihak untuk dgn pelbagai secara dalam kan 巩固
menempuh memupuk kemudahan talian 网络 semangat
突破 alam amalan asas menjadi kepada kejiranan di
pekerjaan membaca idaman masyarakat negara kita.
dalam masyarakat antarabangsa
kalangan hari ini.
remaja Bincangkan
4 Kelan- Peranan Cara anda Peranan yang (Rencana) Kelebihan- Manfaat yang
tan pemimpin menunjuk- perlu langkah kelebihan diperoleh
pelajar di kan perasaan dilaksanakan pelbagai perniagaan apabila kita
sekolah bangga akan untuk pihak untuk dalam talian banyak
negara menun- menangani berjalan
jukkan jenayah yang
masyarakat melibatkan
penyayang kanak-kanak
seperti
penderaan
dan buli
5 SBP Faedah Tingkah laku Peranan Langkah- Sukan di Punca-punca
koperasi seseorang keluarga bagi langkah peringkat karya sastera
sekolah dipengaruhi memupuk meningkat- antarabangsa berkualiti
oleh amalan kan mutu 品 telah semakin
beberapa menghormati 质 membukti- dipinggirkan
faktor seperti orang tua pengangkuta kan 证实 berbanding
kesedaran n awam di penyatuan dengan
diri, Malaysia sejagat. bahan
persekitaran Bahaskan bacaan
dan rakan picisan 轻读
sebaya. 物
Ulaskan
6 YIK Cara-cara Manfaat yang Faedah yang Aktiviti- Isu pelarian Langkah-
melestari- diperoleh diperoleh aktiviti yang manusia langkah
kan 使永恒 murid-murid anak-anak perlu peringkat pelbagai
alam sekitar yang apabila ibu dilakukan antarabangsa pihak untuk
menyertai bapa menitik- untuk masih belum memupuk
kem jati diri, beratkan mencapai selesai. minat murid-
kursus pengambilan matlamat Bincangkan murid
kewarta- makanan penubuhan sekolah
wanan dan sihat dan Rukun terhadap
bengkel kekangan Tetangga hasil karya
kemahiran yang sastera
dihadapi
7 Johor Usaha Kepentingan Peranan ahli (Ceramah) Progam Cerpen
DT (JB) sekolah ilmu kepada keluarga Kepentingan- pertukaran bertemakan
budaya
menceria- para pelajar mengawal kepentingan serantau dalam
semangat
kan untuk penggunaan industri kecil pelajar negara- kejiranan
kawasan mencapai media sosial dan negara ASEAN
sekolah cita-cita dalam sederhana menjalinkan
mereka kalangan kepada hubungan yang
erat dalam
anak-anak masyarakat kalangan rakyat.
8 Perlis Adab 礼仪 Kebaikan Usaha ibu Peranan Kerjasama Cerita
murid aktiviti ko- bapa dalam masyarakat antara negara bertemakan
kepada kurukulum pemupukan mengekal- di dunia “Malaysia
guru kepada minat anak- kan menjalinkan Boleh”
hubungan
murid anak untuk perpaduan
diplomatik,
melanjutkan kaum
mengukuh-kan
pelajaran ke ekonomi dan
peringkat meluaskan
yang lebih jaringan
tinggi pendidikan.
Bincangkan
9 Pulau Kebaikan Kesan-kesan Usaha-usaha Langkah- Kesan-kesan (Cerpen)
Pinang amalan penggunaan ibu bapa langkah krisis sedikit-sedikit
menabung telefon menggalak- pelbagai pelarian yang lama-lama jadi
dalam pintar- kan amalan pihak untuk semakin bukit 积少成
kalangan smartphone membaca menangani serius 多
masyarakat dalam dalam gejala rasuah
kalangan kalangan 贪污
murid anak-anak
10 Pahang Aktiviti (Ceramah) Cara-cara Kebaikan- Kesan Cerpen yang
DM minggu Cara-cara berkesan kebaikan kemusnahan bertemakan
bahasa di Menjaga menerapkan pengangkut- alam sekitar kasih sayang
peringkat Kebersihan semangat an awam kepada
sekolah Diri patriotisme kepada masyarakat
爱国 dalam masyarakat global
kalangan dan negara.
remaja.
11 Selang- Kelebihan Langkah- Peranan ibu (Rencana) Sinergi 合作 Usaha-usaha
or DE pengguna- langkah yang bapa dalam Usaha-usaha antara-bangsa menarik
an boleh diambil menentukan yang yang boleh minat murid
pengangkut oleh remaja hala tuju berkesan dilakukan oleh membaca
negara-negara
-an awam untuk kerjaya 事业 untuk karya sastera
maju untuk
mengatasi anak-anak memupuk
membantu
masalah semangat negara miskin
obesiti 过胖 perpaduan dalam bidang
dalam perikanan
kalangan
masyarakat
di Malaysia
12 Melaka Faedah Peranan anda Usaha-usaha Pengangkut- Cara-cara Usaha
perkhemah- (murid) ibu bapa an awam untuk pelbagai
an unit untuk dalam menjadi menyelesai- pihak bagi
beruniform merealisasi- mengekalkan pilihan utama kan melahirkan
peringkat kan 实现 dan masyarakat persengketa- masyarakat
sekolah. konsep menyubur- Malaysia an 纠纷 yang
‘Sekolahku kan kerana antara bersopan dan
Syurgaku’. semangat mempunyai negara di bertatasusila
kejiranan banyak dunia
dalam kelebihan.
kalangan Ulaskan
anak-anak
13 Negeri Usaha- Langkah- Ibu bapa (Rencana) Penglibatan Manfaat
Sembi- usaha langkah yang Kesan-kesan 参与 atlet- amalan
lan mempopu- (anda) bertanggung- buruk atlet 运动员 bermuafakat
larkan memastikan jawab akan pengambilan negara dalam dalam
permaianan persekitaran memastikan makanan bidang sukan kehidupan
tradisional sekolah anak-anak segera di peringkat
sentiasa mereka antarabangsa
bersih berjaya mendatang-
dengan kan pelbagai
cemerlang kesan positif.
dalam Bincangkan
kehidupan.
Ulaskan
14 Perak Kebaikan- Faktor-faktor Faktor-faktor Usaha-usaha Kejayaan atlet Ulasan
kebaikan pemilihan pemilihan kerajaan menempa (novel)
mengada- kerjaya untuk kerjaya untuk memajukan nama dalam tentang
kan rumah menjamin 保 menjamin pengangkut- arena sukan pengajaran
antarabangsa
terbuka di 障 masa masa depan an awam di yang boleh
negara kita depan seseorang negara kita mampu dijadikan
seseorang meningkat-kan pedoman
imej sesebuah hidup
negara di mata
dunia.
Bincangkan
15 Sara- Peranan Peranan anda Langkah- Usaha-usaha Kesan-kesan (Cerpen)
wak pusat (murid) langkah ibu pelbagai globalisasi ‘Yang lama
sumber untuk bapa pihak untuk budaya dikelek yang
sekolah membantu memupuk mempopular terhadap baharu
atau anak-anak kan masyarakat didukung”
menghargai mereka permainan dan negara
golongan menghayati tradisional serantau
Orang Kurang seni dalam
Upaya (OKU) kata lagu kalangan
kebangsaan pelajar
‘Negaraku’
16 Sabah Kebaikan Peranan anda (Rencana) Kepentingan- Faktor-faktor Peranan
aktiviti sebagai Peranan ibu kepentingan yang menarik masyarakat
gotong- seorang bapa industri minat untuk
royong. remaja dalam untuk pelancongan pelajar- membentuk
membentuk memupuk terhadap pelajar dari sahsiah
sahsiah 品德 minat pembangun- luar negara terpuji dalam
diri yang membaca an 发展 untuk kalangan
terpuji kepada anak- negara. melanjutkan remaja
anak pelajaran
negara ini
17 After- Persediaan Peranan anda Tanggungja- Usaha (Laporan) Peranan latar
school menghadap (murid) wab setiap pengusaha Kemusnahan masyarakat
(tips) -i banjir untuk ahli keluarga inap desa Hutan menghidup-
meringankan memastikan untuk simpan kan cerita
减轻 beban keluarga menarik negara
keluarga hidup dalam minat
keadaan pelancong
selamat dan agar
bahagia menginap di
tempat anda

ANALISIS PERBANDINGAN
SOALAN PERCUBAAN BMSPM NEGERI/DAERAH/ZON/SEKOLAH PILIHAN
2018 (KERTAS 2)
BIL
Negeri
Soalan 1 (Rumusan)
Soalan 2b (Prosa Moden)
Soalan 2c (Prosa klasik)
Soalan 2d (Puisi)
Soalan 3b
Soalan 4 (Novel)
1
Tereng-ganu
tanggungjawab sekolah dalam
melahirkan pelajar cemerlang dan kelebihan-kelebihan menjadi pelajar cemerlang
Cerpen Hiper-tensi (T5)
Kepimpin-an Melalui Teladan (T4)
Gurindam Dua Belas
(T4)
Tukarkan ayat pasif di bawah kepada ayat aktif
a. dua latar masyarakat penyayang
b. satu peristiwa yang mencetuskan
saspens (perbandingan)
2
MRSM
Peranan sekolah memupuk 培养 budaya positif dan kepentingan budaya positif dalam kehidupan.
Cerpen Hiper-tensi (T5)
Kepimpin-an Melalui Teladan (T4)
Seloka Berbuat Istana Zaman Dahulu (T5)
Tukar ayat cakap ajuk di bawah kepada ayat cakap pindah
a. dua pengajaran
b. satu peristiwa menarik perhatian pembaca (perbanding-an)
3
Kedah
Faedah-faedah menceburi bidang keusahawanan dan cara-cara menarik minat masyarakat menjadi
usahawan
Cerpen Cinta Ahmad Muta-wakkil (T5)
Kepimpin-an Melalui Teladan (T4)
Seloka Berbuat Istana Zaman Dahulu (T5)
Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif
a. dua latar masyarakat
b. satu peristiwa yang menggambar-kan konflik antara watak utama dengan watak sampingan dan cara
penyelesaian-nya.
(banding)
4
Kelan-tan
Kesan apabila berlaku banjir dan peranan kerajaan untuk menghadapi bencana tersebut
Cerpen Munsyi (T4)
Kepimpin-an Melalui Teladan (T4)
Sajak Erti Hidup Bererti (T5)
Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif
a.dua sebab bahagian permulaan menarik
b. satu latar masyarakat (banding)
5
SBP
Kesan-kesan trauma kepada emosi manusia dan sebab-sebab pesakit perlu mengatasinya
Cerpen Munsyi (T4)
Kepimpin-an Melalui Teladan (T4)
Seloka Berbuat Istana Zaman Dahulu (T5)
Tukarkan ayat pasif di bawah kepada ayat aktif
a.dua peristiwa menarik pada bahagian permulaan
b. satu pengajaran kerjasama (banding)
6
YIK
Kepentingan aktiviti riadah dan cara-cara menggalakkan masyarakat mengamalkan-nya
Cerpen Hiper-tensi (T5)
Kepimpin-an Melalui Teladan (T4)
Syair Bidasari (T4)
Kenalpasti-kan subjek dan predikat
a. dua konflik watak utama dan pengajaran yang anda dapat
b. satu latar masa (banding)
7
Johor DT

Kebaikan bersukan dan cara-cara memupuk minat bersukan


Cerpen Hiper-tensi (T5)
Kepimpin-an Melalui Teladan (T4)
Sajak Erti Hidup Bererti (T5)
Menggabung-kan ayat
a. perwatakan watak sampingan
b. satu peristiwa peleraian dan kewajaran pengarang mengakhiri cerita
8
Perlis
Kepentingan kelas campur kepada murid-murid dan cabaran yang dihadapi oleh guru-guru
Cerpen Munsyi (T4)
Kepimpin-an Melalui Teladan (T4)
Sajak Erti Hidup Bererti (T5)
Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif
a. dua perwatakan watak sampingan
b. satu peristiwa yang dijadikan teladan (banding)
9
Pulau Pinang
Manfaat tarian sebagai
medium perkembangan remaja dan cara-cara menggalakkan penyertaan tarian di sekolah
Cerpen Munsyi (T4)
Kepimpin-an Melalui Teladan (T4)
Sajak Sejadah Rindu (T5)
Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif
a. keistime-waan watak utama sehingga menimbulkan perasaan kagum dalam diri pembaca
b. satu latar tempat (banding)
10
Pahang DM
langkah-langkah menghargai kepelbagaian budaya dan kepentingan-nya terhadap negara
Cerpen Cinta Ahmad Muta-wakkil (T5)
Kepimpin-an Melalui Teladan (T4)
Seloka Berbuat Istana Zaman Dahulu (T5)
Tukarkan setiap ayat aktif di bawah ini kepada ayat pasif
a. bahagian perkembang-an (dua keistimewaan
b. dua persamaan latar masyarakat (banding)
11
Selang-or DE
Faedah-faedah bersukan dan langkah-langkah menggalakkan remaja menyertai aktiviti sukan
Cerpen Hiper-tensi (T5)
Kepimpin-an Melalui Teladan (T4)
Sajak Gelang-gang (T5)
Tukarkan cakap pindah kepada cakap ajuk
a. dua latar tempat
b. peristiwa yang menjadi kemuncak cerita (banding)
12
Melaka
Peranan sekolah sebagai agen pemupukan budaya yang luhur dan kekangan yang dihadapi untuk
melaksanakan-nya.
Cerpen Cinta Ahmad Muta-wakkil (T5)
Kepimpin-an Melalui Teladan (T4)
Seloka Berbuat Istana Zaman Dahulu (T5)
Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif
a. dua latar tempat
b. satu peristiwa yang menimbulkan keinsafan kepada pembaca (banding)
13
Negeri Sembi-lan

Inisiatif yang perlu dilakukan oleh remaja dalam merancang kerjaya impian mereka dan sokongan yang
dapat dimainkan oleh ibu bapa
Cerpen Munsyi (T4)
Kepimpin-an Melalui Teladan (T4)
Seloka Berbuat Istana Zaman Dahulu (T5)
Tukarkan cakap pindah kepada cakap ajuk
a. peranan watak sampingan dalam membantu watak utama menyelesaikan konflik
b. satu peristiwa menarik (banding)
14
Perak

Manfaat-manfaat
penerapan unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam pendidikan dan masalah-
masalah pelaksanaan KBAT di dalam bilik darjah
Cerpen Jaket Kulit Kijang dari Istanbul (T4)
Kepimpin-an Melalui Teladan (T4)
Sajak Erti Hidup Bererti (T5)
Cerakinkan ayat-ayat tersebut supaya
menjadi enam ayat
a. dua latar tempat
b. satu kepincangan masyarakat dalam dua buah novel
15
Sara-wak
Peranan ibu bapa
menggalakkan anak-anak bersenam dan kebaikannya kepada kesihatan diri
Cerpen Jaket Kulit Kijang dari Istanbul (T4)
Burung Terbang Dipipis-kan Lada (T5)
Syair Bidasari (T4)
Cerakinkan ayat majmuk di bawah ini kepada dua ayat tunggal.
a. pendapat anda tentang bahagian peleraian bagi novel
b. Bandingkan seorang watak wanita dalam kedua-dua buah novel
16
Sabah
Langkah- langkah meningkatkan pencapaian mata pelajaran Sains dan Matematik dan kebaikan
menguasai mata pelajaran tersebut.
Drama Berkhid-mat Untuk Negara (T4)
Kepimpin-an Melalui Teladan (T4)
Sajak Erti Hidup Bererti (T5)
Tukar cakap ajuk di bawah kepada cakap pindah
a. dua latar masyarakat
b. konflik yang dihadapi oleh
watak utama dan cara watak mengatasi konflik tersebut (banding)
17
After-school (tips)
Peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) dalam meningkatkan kecemerlangan sahsiah dan
kokurikulum murid-murid di sekolah dan kekangannya
Cerpen Jaket Kulit Kijang dari Istanbul (T4)
Burung Terbang Dipipis-kan Lada (T5)
Gurindam 12 (Fasal Ke-3) (T4)
Istilah sama maksud
a. peranan watak utama dalam menerapkan nilai murni kepada pembaca dalam sebuah novel
b. satu peristiwa yang memberi pengajaran (banding)