Você está na página 1de 3

/*Pentru doua numere intregi a si b, sa se verifice daca numerele sunt prime intre ele, in caz contrar, sa se obtina fractia

ireductibila din a/b.(C++)*/

#include <iostream> //directiva catre preprocesor;


#include <math.h> //permite folosirea operatiilor logaritmice, exponentiale, etc.;
using namespace std; //permite utilizarea operanzilor: cout, endl, fara prefixul std;

int cmmdc(int a, int b); //prototipul functiei;

int main()

{
cout << "Hello world!" << endl<<endl;
int a=0 ;
int b=0 ;

//ciclu infinit: orice valoare diferita de zero atribuita unei conditii este interpretata ca fiind adevarata

while(1){{

cout<<"Introduce un numar, zero pentru iesire: ";

cin>>a; // stocam in variabila a;

if(a == 0) //intrerupera ciclului infinit, zero asigura iesirea din bucla;


break;

cout<<"Introduce alt numar: ";


cin>>b;

cout<<"c.m.m.d.c = "<<cmmdc(a,b)<<endl;

if(cmmdc(a,b)==1)
cout<<"Numerele sunt prime intre ele."<<endl;

else
cout<<"Fractia simplificata este: "<<a/cmmdc(a, b)<<"/"<<b/cmmdc(a,b)<<endl;
}

return 0;
}

//Definim fuctia cmmdc, ceea ce face functia;

int cmmdc(int a, int b){

if(a%b==0) // %(modulo) face impartirea a doi intregi si returneaza restul impartirii;


return b;

else
return cmmdc(b, a%b);
}
Prof. D. Vasilescu
Structura alternativa if

Verifica daca doua numere intregi sunt consecutive.

#include <iostream>
#include<math.h>
using namespace std;

int modul(int n);

int main()
{
cout << "Starting…!" << endl<<endl;

int a, b, n;

cout<<"Introduce un numar si apasa Enter: ";


cin>>a;

cout<<"Introduce alt numar si apasa Enter: ";


cin>>b;

n = a - b;

if(modul(n)==1)
cout<<"Numerele "<<a<<" si "<<b<< " sunt consecutive";

else
cout<<"Numerele nu sunt consecutive";

return 0;
}
int modul(int n){
if(n>=0)
return n;
else
return -n;
}

Prof. D. Vasilescu
Sa se scrie un program in C++ care afiseaza minimul si maximul dintre doua numere.

#include <iostream>
using namespace std;

double modul(double n);

int main()

cout << "Hello world!" << endl<<endl;

double a, b, n, min, max;

cout<<"Introduce primul numar si apasa Enter: ";


cin>>a;

cout<<"Introduce al doilea numar si apasa Enter: ";


cin>>b;

n = a-b;

min = (a+b-modul(n))/2 ;

max = (a+b+modul(n))/2 ;

cout<<"min = "<<min<<endl;

cout<<"max = "<<max<<endl;

return 0;

double modul(double n){

if(n>=0)
return(n);

else
return (-n);
}

Prof. D. Vasilescu