Você está na página 1de 8

A MATERIA

Proxecto: “A toda máquina!” Ceip Plurilingüe Frian-Teis

 

18/19

E A ENERXÍA

Indice

¿Que é a materia?

¿Que é a enerxía?

Cambios da enerxía

Cambios da materia

Estados de agregación

¿Que é a materia?

A materia é todo aquilo que ten masa e volume. Masa: E a cantidade de materia que ten un corpo. Volume: E o espazo que ocupa un corpo. A materia está formada por átomos, que son unhas partículas moi pequenas, e un volume e unha masa diminutos.

¿Que é a enerxía?

A enerxía axúdanos a facer cousas. Proporciónanos, por exemplo, luz e calor . A enerxía ten a capacidade de producir cambios na materia.

-Importante-

A luz viaxa a gran velocidade.

A luz viaxa en liña recta.

A materia preséntase en tres estados de agregación diferentes: ● Sólido: Teñen forma propia e manteñen
A materia preséntase en tres estados de agregación diferentes:
● Sólido: Teñen forma propia e manteñen o seu volume.
● Líquido: Non teñen forma propia, pero manteñen o seu volume.
Gas: Non teñen forma propia e pode variar o seu volume.
SÓLIDO
LÍQUIDO
GAS

A enerxía non se crea nin se destrúe simplemente se transforma.

 

TIPOS

 
A enerxía non se crea nin se destrúe simplemente se transforma. TIPOS ● ENERXÍA QUIMICA :
 

ENERXÍA QUIMICA : Ocorre cando se producen reaccións químicas.

 

ENERXÍA LUMÍNICA : Provén de corpos que emiten luz.

 
 
 

ENERXÍA TÉRMICA : É a que pasa de un corpo quente a outro mais frío.

 

ENERXÍA MECÁNICA : É a que está relacionada coa posición e o movemento dun corpo .

     

ENERXÍA SONORA : É a enerxía que xeneran os corpos que emiten sons.

 
 

ENERXÍA ELÉCTRICA : Utilizámola para facer funcionar os aparatos eléctricos.

 

ESTADOS DE AGRERGACIÓN

● ● ● SOLIDIFICACIÓN : De líquido a sólido. EVAPORACIÓN : De líquido a gas. FUSIÓN
SOLIDIFICACIÓN : De líquido a sólido.
EVAPORACIÓN : De líquido a gas.
FUSIÓN : De sólido a líquido.
SUBLIMACIÓN : De sólido a gas.
CONDENSACIÓN: De gas a líquido.
SUBLIMACIÓN INVERSA : De gas a sólido.

Fin

SARA Y RUTH