Você está na página 1de 1

KVIZ ZNANJA- 8 RAZRED Ime i prezime:

1) Što će biti rezultat izvršenja slijedećeg koda?


FOR I=1 TO 20
I=I*I
PRINT I
NEXT I

a) 1,2,3…20. b)1, 4, 25. c)1, 4, 9, 16

2) Što će biti rezultat izvršenja slijedećeg koda?


A=3
WHILE A<5
PRINT A*A
A=A-1
WEND

a) 3,2,1,0,…. b) 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16…. c)nema ispisa

3) Što će biti rezultat izvršenja slijedećeg koda?

br = 0
DO
PRINT "br"
br = br + 1
LOOP UNTIL br = 5
END

a) br, br, br, br, br b) br, br, br, br. c) 0,1,2,3,4,5 d) 0, 1,2, 3, 4

4) B=4
FOR A=1 TO 4
WHILE A<B
PRINT A*B
B=B-1
WEND
NEXT A

a) 4, 3,2,1 b)1,2,3,4 c) 4, 3,2 d)nema ispisa