Você está na página 1de 3

Republic of the Philippines

DEPARTMENT OF EDUCATION
Region XII
DIVISION OF CITY SCHOOLS
General Santos City

SCHOOL-BASED LEARNING ACTION CELL SESSION PLAN

Date: Enero 9, 2019

Layunin: Nakagagawa ng Talahanayan ng Espisipikasyon o Table of


Specification (TOS) base sa kompetensi ng bawat Grade Level ng Ikatlong
Markahan.

Paksa: Paggawa ng Talahanayan ng Espisipikasyon ng bawat grade level ng


ikatlong markahan.

PPST Domain & No. 1


Materials/Equipment: Laptop, Curriculum Guide, Aklat
Participants: mga guro sa Filipino

Procedures:

LAC SESSION ACTIVITIES


Pre-Session Proper Session Proper Post- Session Proper
1. Pagbabahagian 1. Paggawa ng 1. Pagbubuo ng
sa Paggawa ng talahanayan ng mga katanungan
Talahanayan ng Espisipikasyon sa gagawing
Espisipikasyon ng pagsusulit ng
bawat grade level bawat grade level
ng ikatlong ayon sa
markahan. kompetensi ng
ikatlong markahan
base sa
isinagawang
Talahanayan ng
Espisipikasyon
-

Prepared by:

Bb. Charie Mae C. Magallanes


LAC Facilitator

Approved by:

Gng. Rosela R. Leysa


LAC Leader
Republic of the Philippines
DEPARTMENT OF EDUCATION
Region XII
DIVISION OF CITY SCHOOLS
General Santos City

_________________________________________________________________________

Naratibong Ulat
DEPARAMENTO sa FILIPINO
ENERO 9, 2019

Nagsimula ang sesyon sa ganap na ala-1 ng hapon kung saan nagtipon-


tipon ang lahat ng guro sa TVL, ito ay pinangunahan ni Gng. Norma E. Pascua na
nagbigay ng pagbati at mga paalala. Sinundan naman ito ng tatlong Master
Teacher na nagbigay kaalaman tungkol sa paggawa ng TOS at Pagsusulit.

Nang sumapit ang ikatatlo ng hapon ay pumunta na ang iba’t ibang


departamento sa silid aralan kung saan sila nakatakda. Sa Departamento ng
Filipino ay inumpisahan ang sesyon ng panalangin at malugod na pagbati at
sinundan naman ito ng pagtatala kung sino ang wala sa bulwagan. Ang sesyon
ay pinangunahan ng pangulo ng departamento na si Gng Rosela Leysa na may
layuning makagagawa ng Talahanayan ng Espisipikasyon o Table of
Specification (TOS) base sa kompetensi ng bawat Grade Level ng Ikatlong
Markahan.

Sa pagsisimula ng sesyon ay napag-usapan ang tungkol sa TOS,


nagbahagian ang bawat isa kung ano nga ba ang TOS, kailan ito dapat gawin,
paano ito gawin at kung paano ito gamitin. Pagkatapos nito ay nagpangkat ang
mga guro batay sa baitang na kanilang tinuturuan upang makapagsimulang
gumawa ng TOS para sa nalalapit na Ikatlong Markahang Pagsusulit. Gamit ang
laptop, gabay sa kurikulum at aklat ay nakagawa ang mga guro ng TOS at dahil
dito ay maaari na silang makagawa ng mga katanungan para sa pagsusulit.

Nagtapos ang sesyong ito sa pamamagitan ng isang taimtim na


pagdarasal.

Inihanda Ni:

Bb. Charie Mae C. Magallanes


Guro sa Filipino
Republic of the Philippines
DEPARTMENT OF EDUCATION
Region XII
DIVISION OF CITY SCHOOLS
General Santos City

LAC SESSION FILIPINO DEPARTMENT


Ika- 9 ng Enero 2018

Pagbabahagian ng mga guro Paghahanda ng bawat isa para


tungkol sa Talahanayan ng sa paggawa ng Talahanayan ng
Espisipikasyon. Espisipikasyon.

Pagsasagawa ng Talahanayan ng Espisipikasyon ng bawat baitang para sa ikatlong


Markahang Pagsusulit.