Você está na página 1de 1

SISTEMA SOLAR

Thelma Chan

               
 

  
 
 
 

 
 
 
 
  

SOL! SOL! SOL! ES - TRE - LA BRI - LHAN - TE EM

             
   
 

 
    
    
VOL - TA DO SOL PLA - NE - TAS DIS - TAN - TES

                
       
    
    
 
   
  
   
JUP -TER SA -TUR- NO U - RA - NO NE - TU - NO PLA - NE - TAS GI - RAM!

                

 
 
    
    
 
   



      
TER- RA VÊ -NUS E MAR- TE MER- CÚ -RIO PLA - NE - TAS GI - RAM

     
            

 
 

   

             
GI - RAM GI - RAM GI - RAM GI -RAM GI -RAM GI -RAM GI -RAM GI -RAM GI -RAM