Você está na página 1de 1

GRADOS KYU BASES TEORIA UKEMI WAZA NAGE WAZA KATAME WAZA COMPLEMENTOS

Blanco REIHO.SEIZA.ANZA. JUDO. JIGORO USHIRO UKEMI NOCIONES TECNICAS DE:


OSAEKOMI WAZA BASES Y SE DEBERA EXIGIR CON MAYOR
11er kyu NORMAS DEL DOJO. KANO. YOKO UKEMI O GOSHI.
OBJETIVOS. EJERCICIOS. DETALLE CADA PUNTO SEGÚN
(PROMOCION JUDOGI.TAISO. SENSEI.DOJO.REI. MAE UKEMI IPPON SEOI NAGE.
TRABAJO SOBRE KESA GATAME LA EDAD DEL PRACTICANTE.
RAYAS AMARILLAS) KUMIKATA. JUDOGI.TATAMI. ZEMPO KAITEN UKEMI O SOTO GARI.
ZAREI.TACHI REI. KODOKAN. JIGORO MAE UKEMI. ASENTUAR EL TRABAJO EN
Blanco/amarillo UWAGI. ZUBON.OBI. KANO (1860-1938). USHIRO UKEMI. IPPON SEOI NAGE. O GOSHI. KESA GATAME. DESPLAZAMIENTO LIBRE Y EN NE
10mo kyu SHINTAI-BASES DE KIOTSUKE REI. MAE KAITEN UKEMI. O SOTO GARI. O UCHI GARI. KAMI SHIHO GATAME. WAZA COMENZAR DE
DESPLAZAMIENTOS KUZUSHI. USHIRO KAITEN UKEMI. DIFERENTES POSICIONES.
ZEMPO KAITEN UKEMI.
KUMIKATA IR FORMANDO EL CONCEPTO DE
PARTES DEL MIGI Y HIDARI YOKO
Amarillo PERMITIDO,REGLAME- SEOI NAGE. DE ASHI BARAI. KUZURE KESA GATAME. KATA PARA UKEMI.
JUDOGI. UKEMI. MAE UKEMI.
9no kyu NTADO Y PROHIBIDO. TSURI KOMI GOSHI. KO UCHI GARI. YOKO SHIHO GATAME. DESPLAZAMIENTOS EN NAGE
UWAGI.ZUBON.OBI. USHIRO UKEMI.
ANUDARSE EL OBI. WAZA FORMALES Y LIBRES.
USHIRO KAITEN UKEMI.
CEREMONIAL EN REI. SENSEI NI. GOSHIN HO: M. AUTODEFENSA.
Amarillo/naranja JUDO. SHOMEN NI.RITSU CHUGAERI UKEMI. TSURI GOSHI. O SOTO OTOSHI. TATE SHIHO GATAME. ABRAZO DESDE ATRÁS Y
8vo kyu EJEMPLOS PRACTICOS REI. ZAREI.KIOTSUKE UKEMI NO KATA. KO SOTO GAKE. O SOTO GURUMA. USHIRO KESA GATAME. DEFIENDO CON SEOI NAGE Y
DE SU TEORIA. REI. OTAGAI NI REI. ATEMI.
UCHIKOMI. TACHI UCHIKOMI. KUZURE KAMI SHIHO GATAME. KAESHI WAZA: CONTRATECNICA.
HIZA GURUMA
Naranja WAZA O NE WAZA. SUTE GEIKO. TAI OTOSHI YOKO SHIHO GATAME: VARIAS DOS CONTRATECNICAS LIBRES.
UKEMI NO KATA O UCHI GAESHI
7mo kyu SUTE GEIKO. KAKARI GEIKO. UKI GOSHI FORMAS. GOSHIN JO: DEFENSA CONTRA
KO SOTO GARI
KAKARI GEIKO. CONCEPTO KATA. KATA GATAME. AGARRE FRONTAL (2 DOS).-
HARAI GOSHI. KAESHI WAZA: CONTRATECNICA.
VOCABULARIO UKI OTOSHI.
Naranja/verde ARBITRAJE INFANTIL SASAE TSURI KOMI DOS CONTRATECNICAS LIBRES.
BASICO DE UKEMI NO KATA SODE TSURI KOMI UKI GATAME.
6to kyu PRÁCTICA. ASHI. GOSHIN JO: DEFENSA CONTRA
ARBITRAJE. GOSHI.
O SOTO GAESHI. EMPUJÓN FRONTAL (2 DOS).-
SHINTAI. RENRAKU WAZA:
SHISEI. SEOI OTOSHI. ASHI GURUMA. SHIME WAZA:
AYUMI ASHI. TSUGI COMBINACIONES.
Verde SHINTAI. UKEMI NO KATA UCHI MATA. KO UCHI MAKIKOMI. EXTRANGULACIONES.
ASHI, TSURI ASHI. DOS COMBINACIONES LIBRES.
5to kyu DEMOSTRACIONES IND. Y DUO O GURUMA. TOMOE NAGE. HADAKA JIME.
SHISEI. SHIZENTAI. GOSHIN JO: DEFENSA CONTRA
PRÁCTICAS. KOSHI GURUMA KIBISU GAESHI OKURI ERI JIME.
JIGOTAI. GOLPES DE PUÑO (2 DOS).-
SUMI OTOSHI. OKURI ASHI BARAI. SHIME WAZA:
HAPPO NO KUZUSHI. AYUMI ASHI RENRAKU WAZA: COMBINACIONES.
TSUBAME GAESHI. UKI WAZA. NAMI JUJI JIME.
Verde/azul DESEQUILIBRIOS EN SUGI ASHI. UKEMI NO KATA DOS COMBINACIONES LIBRES.
HARAI GOSHI SOTO MAKIKOMI. KATA JUJI JIME.
4to kyu LAS OCHO TSURI ASHI. DUO GOSHIN JO: DEFENSA CONTRA
GAESHI. YOKO GURUMA. GYAKU JUJI JIME.
DIRECCIONES. KUZUSHI. GOLPES DE PUÑO (2 DOS).-
UCHI MATA GAESHI. KUCHIKI TAOSHI SODE GURUMA JIME.
SUKUI NAGE. HARAI TSURI KOMI
SHIME WAZA: RENRAKU Y KAESHI WAZA:
YAKU SOKU GEIKO. YAKU SOKU GEIKO. UCHI MATA SUKASHI. ASHI.
Azul UKEMI NO KATA
KO UCHI GAESHI.
TSUKKOMI JIME. RYOTE JIME. DOS TECNICAS LIBRES DE C/U.
SUTE GEIKO SUTE GEIKO SUMI GAESHI.
3er kyu DUO KANSETSU WAZA: PALANCAS. GOSHIN HO: CONTRA GOLPES
KAKE GEIKO. KAKE GEIKO. HANE GOSHI. HARAI MAKIKOMI.
UDE GARAMI. WAKI GATAME. LIBRES SIN ARMAS (2 DOS)
USHIRO GOSHI. TANI OTOSHI.
HON KUMIKATA. KATA GURUMA. TAWARA GAESHI. SHIME WAZA: SANKAKU JIME. RENRAKU Y KAESHI WAZA:
KUMIKATA SHIAI. PERMITIVOS, YAMA ARASHI. UCHI MAKIKOMI. KUZURE OKURI ERI JIME (KOSHI JIME) DOS TECNICAS LIBRES DE C/U.
Azul/marrón UKEMI NO KATA
KANSETSU WAZA: JUJI GATAME.
FORMAS DE ROMPER REGLAMENTADOS Y HANE GOSHI O SOTO MAKIKOMI. GOSHIN HO: CONTRA GOLPES
2do kyu ENSEÑANZA
EL KUMIKATA. PROHIBIDOS. GAESHI. YOKO OTOSHI. HARA GATAME. HIZA GATAME. DE PUÑO Y CONTRA PUNTAPIES
MEDIDAS DEL JUDOGI. MOROTE GARI. YOKO WAKARE. UDE GATAME. (2 DOS DE CADA UNA)
PARTES EN QUE SE
JUDO ETIQUETA. SHIME WAZA: RENRAKU Y KAESHI WAZA:
DIVIDE UN LANCE: OBI TORI GAESHI. YOKO GAKE.
CEREMONIAL. SANKAKU JIME (VARIANTES) EN NEWAZA DOS TECNICAS.
KUZUSHI.TSUKURI-KAKE. OBI OTOSHI. DAKI WAKARE.
Marrón KINSHI WAZA.
REGLAS DE UKEMI NO KATA KANSETSU WAZA: NAGE NO KATA: 1º,2º,3º SERIE.-
UTSURI GOSHI. UCHI MATA
1er kyu ARBITRAJE. KINSHI ENSEÑANZA SANKAKU GATAME. GOSHIN JO: TRES DEFENSAS
KANI BASAMI. DO URA NAGE. MAKIKOMI.
WAZA. GOLDEN TE GATAME. LIBRES CONTRA JO (BASTON)
JIME. KAWAZU GAKE. HIKKOMI GAESHI. HANE MAKIKOMI.
SCORE. ASHI GATAME. ATEMI WAZA: PUNTOS VITALES.
ASHI GARAMI.
CUADRO TECNICO DE CONTENIDO PARA GRADOS KYU – ACTUALIZADO 2009 - DIRECCION DE EDUCACION C.A.J.