Você está na página 1de 1

Ika-8 ng Oktubre 2018

G. HENRY S. YUCHENGCO
Branch Manager
Jollibee Inc.
E. Lopez St., Jaro, Lungsod ng Iloilo

Mahal na G. Yuchengco:

Nag-aaplay ako sa posisyong service crew na inyong inanunsiyo sa inyong


website noong nakaraang Biyernes. Matapos basahin ang mga detalye tungkol
sa posisyong ito, masisiguro ko sa inyo na ako ay nararapat at magagawa ko
nang maayos ang trabaho.

Makikita ninyo sa kalakip na resume na ako ay may tatlong taong karanasan sa


parehong trabaho at may sapat na kaalaman, kasanayan at tumutugon ang
aking mga kalipikasyon at kakayahan sa inyong mga kahingian.

Maaari ninyo akong interbyuhin sa araw at oras na inyong naisin upang


matatakay ko nang mas detalyado ang aking kalipikayon at inyong mga
kahingian. Maaari akong kontakin sa aking email: shlongno1@gmail.com o sa
aking cellphone: 09234658696.

Maraming Salamat.

Lubos na gumagalang,

SHEILA D. LONGNO