Você está na página 1de 8

PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) (PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3)

PENGENALAN
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen didalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).
Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD
sebelum ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai
pendekatan dan kaedah bagi mengenal pasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.

A MAKLUMAT AM
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
1. PANDUAN
2. REKOD PRESTASI MURID
3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
5. GRAF PELAPORAN

B PENGGUNAAN TEMPLAT
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
1. Nama dan Alamat Sekolah
2. Nama Guru dan Nama Kelas
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
4. Nama Pentadbir
5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar/ Pengetua)

C TAHAP PENGUASAAN
Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan perkembangan
pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan / Akhir Tahun). Guru hanya perlu merekodkan Tahap
Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara
automatik di halaman LAPORAN MURID (INDIVIDU) untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas
dijana secara automatik di halaman GRAF PELAPORAN.

D PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN


1 Pentaksiran perlu dilakukan sepanjang masa dan tahap penguasaan murid dipantau secara berterusan. Tahap penguasaan
ini boleh dicatat di dalam buku rekod, atau lain-lain tempat catatan; tetapi untuk tujuan pelaporan kepada ibu bapa, ia
boleh direkod di dalam templat yang dibekalkan ini dan dilaporkan dua kali setahun iaitu pada pertengahan tahun dan
akhir tahun.
2 Templat pelaporan ini terdiri daripada 4 lajur yang dibina berdasarkan konstruk bidang (Bidang 1: Pengenalan Moral,
Bidang 2: Diri, keluarga dan Persahabatan, Bidang 3: Hubungan antara Diri, Komuniti dan Masyarakat, Bidang 4:
Moral, Peraturan dan Undang-undang)
3 Guru hendaklah memilih peringkat pentaksiran di sebelah kanan bahagian atas halaman Rekod Prestasi Murid untuk
membuat pelaporan bagi pertengahan atau akhir tahun di dalam templat ini.
4 Pelaporan bagi Bidang 1 dan 2 akan dilakukan pada pertengahan tahun, manakala pelaporan bagi Bidang 3 dan 4 pula
dilakukan pada akhir tahun.
5 Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk bidang tersebut seperti di halaman Data
Penyataan Tahap Penguasaan.
Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk bidang tersebut seperti di halaman Data
Penyataan Tahap Penguasaan.
6 Guru perlu mengajar kesemua Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang ada di dalam setiap bidang yang
dinyatakan sebelum menentukan Tahap Penguasaan murid.
7 Guru perlu membuat pertimbangan profesional untuk menentukan Tahap Penguasaan Keseluruhan murid.
SEKOLAH : SMK PADAWAN

ALAMAT : KM 14 JALAN PADAWAN

: KUCHING

TARIKH PELAPORAN : 2/7/2018


Sila tentukan peringkat pentaksiran
MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN: EN. PRAKE ANAK DIROP Pentaksiran Pertengahan Tahun
PENDIDIKAN MORAL KELAS: TINGKATAN 2E Pentaksiran Akhir tahun

NO. MY KID / BIDANG 1 BIDANG 2 BIDANG 3 BIDANG 4


TAHAP
BIL. NAMA MURID NO. KAD JANTINA Hubungan antara Moral, Peraturan PENGUASAAN
PENGENALAN Diri, Keluarga dan KESELURUHAN
Pengenalan Moral Diri, Komuniti dan dan Undang-
Persahabatan
Masyarakat undang

1 ANABELA ANAK JIM 040215-13-0184 P 3 3 3 ###

2 ANNABELLA CORDELIA ANAK NODIN 041201-13-0954 P 3 3 3 ###

3 BALQIS ANAK DANAI 041005-13-0770 P 3 3 3 ###

4 BECKAM LEE ANAK ALI 040302-13-1249 L 2 2 3 ###

5 BENEDICT ANAK THOMAS 040104-13-1491 L 2 2 3 ###

6 BRANDON ANAK SIUT 040411-13-0923 L 3 3 3 ###

7 DAVIAN ANAK NUHAI 040508-13-0719 L 4 4 4 ###

8 DAYORI ANAK JARIKA 040526-13-0560 P 3 3 4 ###

9 DESAILY ANAK DENNY 040630-13-0421 L 4 4 4 ###

10 DYTANIA ANAK RAMBI 040108-13-0904 P 5 5 5 ###

11 ERNI FELICIA JOHN 040920-13-0542 P 2 2 2

12 ERVINAL LYDIA ANAK PAUL 041215-13-0330 P 4 4 4

13 GIOVANI ANAK MACGRIGO 040920-07-0156 P 4 4 4

14 JENNYFER WINNIE ANAK LITO 040227-13-0288 P 4 4 4

15 JOSPHER ANAK JUSIAH 040822-13-0303 L 3 3 3

16 JUSIEKA ANAK ROSYEN 040222-13-0262 P 4 4 4

17 KELVIN SARAN ANAK AGNES 040202-13-0775 L 3 3 3

18 KINNI MARKUS 040614-13-1336 P 5 5 5

19 KONELIUS KAY ANAK KARIT 040519-13-1063 L 4 4 4

20 LOPES ANAK INON 040427-13-0223 L 3 3 3

21 NELSON ANAK ANNA 040813-13-0133 L 4 4 4

22 OLLENNIA ANAK FELLY 041121-13-0356 P 3 3 3

23 PAULINE MARIANNE ANAK RABIT 040131-13-0742 P 3 3 3

24 SHALEE ANAK PIRING 040821-13-0870 P 4 4 4

25 SHREYLIN PANYET ANAK EANI 040321-13-1164 P 3 3 3

26 STEVE VAI ANAK TUDONG 040123-13-0857 L 3 3 3

27 SYLVESTER CLEMENT ANAK USEBEE 050101-13-0441 L 3 3 3

28 VERONICA ANAK DARIP 040417-13-0588 P 3 3 3

29 VINCENT ANAK GUGA 040210-13-1401 L 3 3 3

30 ZYXRA ISSAC ANAK LOUIS 041119-13-0613 L 3 3 3


31
32
33
34
NO. MY KID / TAHAP
BIL. NAMA MURID NO. KAD JANTINA Hubungan antara Moral, Peraturan PENGUASAAN
PENGENALAN Diri, Keluarga dan KESELURUHAN
Pengenalan Moral Diri, Komuniti dan dan Undang-
Persahabatan
Masyarakat undang
35
36

…………………………………………………
EN. ROGER ANAK PETER
PENGETUA
SMK PADAWAN
E11: SK:
1.1 Pilihan Bermoral

F11: SK:
2.1 Anugerah Alam Ciptaan Tuhan
2.2 Kebestarian Diri
2.3 Mengekalkan Amalan Tradisi Kekeluargaan Dalam Sesuatu Kaum
2.4 Konflik Dalam Persahabatan

G11: SK:
3.1 Hidup Bersatu Padu dalam Kepelbagaian Agama, Bangsa, Budaya dan Bahasa
3.2 Perkhidmatan Awam Kebaikan Bersama
3.3 5R (recycle, reuse, reduce, rethink and repair) untuk Bumi Hijau
3.4 Tanggungjawab Sosial

H11: SK:
4.1 Adab dalam Majlis Rasmi dan Tidak Rasmi
4.2 Hindari Jenayah Juvana
4.3 Kebebasan Bersuara
4.4 Pelihara Tradisi dalam Masyarakat Majmuk
4.5 Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa
I9: TP keseluruhan
Hanya dilaporkan untuk Pentaksiran Akhir Tahun sahaja.
SMK PADAWAN
KM 14 JALAN PADAWAN LOGO
KUCHING SEKOLAH
2 July, 2018 NOTA : JANGAN PADA

PENDIDIKAN MORAL ###


###
Nama Murid BECKAM LEE ANAK ALI ###
No. MY KID 040302-13-1249 ###
Jantina L ###
Kelas TINGKATAN 2E ###
Nama Guru EN. PRAKE ANAK DIROP ###
Tarikh Pelaporan 2 July, 2018 ###
###

###
Tahap Penguasaan Keseluruhan PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN
###

Berikut adalah pernyataan bagi


Tahap Penguasaan Keseluruhan hanya dilaporkan pada pentaksiran akhir tahun sahaja
Tahap Penguasaan keseluruhan
###
###
TAHAP
MATA PELAJARAN BIDANG TAFSIRAN
PENGUASAAN
###

Murid memahami dan memberi maklum balas berkaitan bidang yang dipelajari.
Pengenalan Moral 2

###

Diri, Keluarga dan Murid memahami dan memberi maklum balas berkaitan bidang yang dipelajari.
2
Persahabatan

PENDIDIKAN ###
MORAL
Hubungan antara Diri,
Murid mengaplikasi atau menilai perkara berkaitan bidang yang dipelajari.
Komuniti dan 3
Masyarakat
###

Moral, Peraturan dan


0 #N/A
Undang-undang

###
###
###
ULASAN GURU : ###

###
###
###
###
###
###
###
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ###
EN. PRAKE ANAK DIROP EN. ROGER ANAK PETER ###
GURU MATA PELAJARAN PENGETUA ###
SMK PADAWAN SMK PADAWAN ###
###
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN PELAPORAN


Murid mengetahui atau mengenal pasti terhadap MENGIKUT
perkara berkaitan BIDANG
bidang yang dipelajari.
1
Murid memahami dan memberi maklum balas berkaitan bidang yang dipelajari.
2
Murid mengaplikasi atau menilai perkara berkaitan bidang yang dipelajari.
3
Murid menghubung kait atau menganalisis perkara berkaitan bidang yang dipelajari.
4
Murid menghayati dan mempamerkan perkara berkaitan bidang yang dipelajari dalam kehidupan harian.
5
Murid menghayati dan mengamalkan perkara berkaitan bidang yang dipelajari dalam kehidupan harian secara tekal atau
6 boleh dicontohi.

TAHAP PENGUASAAN PELAPORAN


Murid mengetahui atau mengenal pasti terhadap KESELURUHAN
perkara yang dipelajari.
1
Murid memahami atau memberi maklum balas berkaitan perkara yang dipelajari.
2
3 Murid mengaplikasi atau menilai perkara yang dipelajari.
4 Murid
Murid menghubung kaitmempamerkan
menghayati dan atau menganalisis perkara
perkara yangyang dipelajari.
dipelajari dalam kehidupan harian.
5
Murid menghayati dan mengamalkan perkara yang dipelajari dalam kehidupan harian secara tekal atau boleh dicontohi.
6
PENDIDIKAN MORAL
Sekolah: SMK PADAWAN Guru Mata Pelajaran: EN. PRAKE ANAK DIROP
Kelas TINGKATAN 2E

Pengenalan Moral Diri, Keluarga dan Persahabatan


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 3 16 9 2 0 BIL. MURID 0 3 16 9 2 0

20 20
16 16
15 15

10 9 10 9

5 3 5
2 3
2
0 0
TP0 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP
0 6
TP0 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP0 6

JUMLAH 30 MURID JUMLAH 30 MURID

Hubungan antara Diri, Komuniti dan Masyarakat Moral, Peraturan dan Undang-undang
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 1 17 10 2 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

20 5
17

15

10
10

5
2
1
0 0
TP0 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP
0 5 TP0 6

JUMLAH 30 MURID JUMLAH 0 MURID

TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

0
01 02 3
0 4
0 5
0 6
0

JUMLAH 0 MURID

TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6