Você está na página 1de 53

ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM:

PERSPEKTIVE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U


REPUBLICI HRVATSKOJ

PRIKAZ ZA MEDIJE
NARUČITELJ: AGENCIJA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
U OKVIRU PROJEKTA: SKAZVO - UNAPREĐENJE SUSTAVA OSIGURAVANJA I UNAPREĐENJE
KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA FINANCIRANOG IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

IZNOS SREDSTAVA: 198 770 kn bez PDV-a

VRIJEME PROVEDBE: studeni – prosinac 2017.

ISTRAŽIVAČKA SKUPINA IDIZA:


BORIS JOKIĆ, ZRINKA RISTIĆ DEDIĆ, IVA KOŠUTIĆ, JOSIP ŠABIĆ, IRIS MARUŠIĆ, SAŠA PUZIĆ, MARKO
KOVAČIĆ, NIKOLA BAKETA, ANKICA TROGRLIĆ MATIĆ, IVA PERKOVIĆ, IVANA JUGOVIĆ
O ISTRAŽIVANJU
59
SREDNJIH ŠKOLA
13 301
SUDIONIK
GLAS MLADIH
ZAHVALJUJEMO ŠKOLAMA NA SURADNJI

U SVAKOJ OD 59 ŠKOLA, ODGOJNO-OBRAZOVNI


RADNICI SU PROVELI ISTRAŽIVANJE

U 33 ŠKOLE PROVEDENO JE I KVALITATIVNO


ISTRAŽIVANJE

SVAKA JE ŠKOLA DOBILA INDIVIDUALIZIRANO


IZVJEŠĆE S REZULTATIMA
STRUKTURA UZORKA – GENERACIJSKA PERSPEKTIVA

1. 3. 4. 5.
RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED
4387 4413 4332 169
STRUKTURA UZORKA – VRSTA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

52,5% STRUKOVNE ŠKOLE


47,5% GIMNAZIJE

STRUKTURA UZORKA – SPOL

53,6% DJEVOJKE
46,4% MLADIĆI
STRUKTURA UZORKA – REGIONALNA PODJELA (N=13301)

DALMACIJA SLAVONIJA

2391 2793

ISTRA I HRVATSKO SREDIŠNJA


PRIMORJE HRVATSKA
1271 887

SJEVEROZAPADNA ZAGREBAČKA
HRVATSKA REGIJA
1987 3972
ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM
KOLIKO SI ZADOVOLJAN…

…sadržajima koje učite u školi?


…opremljenošću i uvjetima rada u školi?
…ozračjem u školi?
…nastavnicima?
…razredom?

Ljestvica odgovora:

Uopće NE - Uglavnom NE - Niti DA niti NE - Uglavnom DA - U potpunosti DA


GLAVNI NALAZI

Učenici iskazuju najveću razinu zadovoljstva razredom, nakon toga ozračjem u školi i
nastavnicima.
Znatno niža razina zadovoljstva opremljenošću škole i uvjetima rada te posebno sadržajima koji
se uče u školi.
Tek 3,4% učenika odgovara da je u potpunosti zadovoljno sadržajima koje uče.
Samo 14% učenika iskazuje da nije zadovoljno svojim nastavnicima što predstavlja pozitivan
nalaz istraživanja.
Opća slika zadovoljstva učenika ukazuje da su iz perspektive učenika međuljudski odnosi
učenika i nastavnika izvor zadovoljstva, dok su učenici znatno manje zadovoljni strukturalnim
elementima sustava odgoja i obrazovanja (opremljenost, uvjeti rada, kurikulum).
ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM
SVI SUDIONICI – N=13 301
…razredom? 2,5 5,8 13 43,3 35,4

…ozračjem u školi? 5,2 9,7 27,6 42,4 15,1

…nastavnicima? 3 11 31,5 48,2 6,3

…opremljenošću i uvjetima rada u školi? 8,2 16,3 26,3 34,4 14,8

…sadržajima koje učite u školi? 5,2 19,4 33 39,1 3,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
…sadržajima koje učite u …opremljenošću i uvjetima
…nastavnicima? …ozračjem u školi? …razredom?
školi? rada u školi?
Uopce NE 5,2 8,2 3 5,2 2,5
Uglavnom NE 19,4 16,3 11 9,7 5,8
Niti DA niti NE 33 26,3 31,5 27,6 13
Uglavnom DA 39,1 34,4 48,2 42,4 43,3
U potpunosti DA 3,4 14,8 6,3 15,1 35,4

Uopce NE Uglavnom NE Niti DA niti NE Uglavnom DA U potpunosti DA


ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM
GENERACIJSKA PERSPEKTIVA
GLAVNI NALAZI

Kako učenici prolaze kroz svoje obrazovanje dolazi do izrazitog smanjenja svim aspektima zadovoljstva školom.

Učenici trećeg i završnog razreda ne razlikuju se u procjenama niti na jednom aspektu zadovoljstva školom.

Najmanji pad je u slučaju učeničkog zadovoljstva nastavnicima. U završnim razredima odnos s nastavnicima

postaje drugi najpozitivnije procijenjen aspekt zadovoljstva školom.

Najveći je pad u procjeni zadovoljstva opremljenošću i uvjetima rada u školi.


ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM
GENERACIJSKA PERSPEKTIVA – N=13301

U POTPUNOSTI DA 5

4,41

3,95 3,89
UGLAVNOM DA 4 3,8
3,65
3,52
3,35 3,34 3,8

3,03 3,12
3,33
NITI DA NITI NE 3 3,28
2,94 3,03

UGLAVNOM NE 2

UOPĆE NE 1
…sadržajima koje učite …opremljenošću i …ozračjem u školi? …nastavnicima? …razredom?
u školi? uvjetima rada u školi?
Prvi razred Treći razred Završni razred
ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM
REGIONALNE RAZLIKE
GLAVNI NALAZI
Konzistentne razlike u zadovoljstvu školom učenika iz različitih hrvatskih regija. Na svim su tvrdnjama najzadovoljniji
učenici iz Sjeverozapadne Hrvatske. Na svim su tvrdnjama najmanje zadovoljni učenici iz Dalmacije.
Manje regionalne razlike u zadovoljstvu razredom, nastavnicima te sadržajima koji se uče u školi. Jedan od najvažnijih
rezultata istraživanja su izrazite regionalne razlike u zadovoljstvu opremljenošću i uvjetima rada u školi.

Učenici iz Dalmacije iskazuju nisku razinu zadovoljstva opremljenošću škola i uvjetima rada. 16,4% uopće nije, a još 24,7%
uglavnom nije zadovoljno ovim čimbenikom. Tek je 5,6% učenika iz Dalmacije u potpunosti zadovoljno opremljenošću škola
i uvjetima rada u školi. Znatno zadovoljniji opremljenošću škola i uvjetima rada su učenici iz Slavonije i Središnje Hrvatske.

Uvjerljivo najzadovoljniji su učenici iz Sjeverozapadne Hrvatske gdje u potpunosti nije zadovoljno opremljenošću škola i
uvjetima rada u školi tek 0,9% učenika te još 4,9% njih uglavnom nije zadovoljno. Nasuprot tome, 49,9% učenika iz ove
regije je uglavnom zadovoljno i još njih 36,7% u potpunosti zadovoljno opremljenošću škola i uvjetima rada u školi.

OVI REZULTATI KOJI JASNO UKAZUJU NA NEJEDNAKOST U OBRAZOVANJU U REPUBLICI HRVATSKOJ MOGU IMATI
OZBILJNE OSOBNE I DRUŠTVENE POSLJEDICE.
ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM
REGIONALNE RAZLIKE – N=13 301
U POTPUNOSTI DA 5

UGLAVNOM DA 4

NITI DA NITI NE 3

UGLAVNOM NE 2

UOPĆE NE 1
…sadržajima koje …opremljenošću i
…razredom? …nastavnicima? …ozračjem u školi?
učite u školi? uvjetima rada u školi?
Zagreb i okolica 3,18 3,98 3,46 3,2 3,55
Dalmacija 3 3,96 3,3 2,78 3,24
Slavonija 3,19 4,07 3,44 3,45 3,51
Istra i primorje 3,05 4,08 3,41 3,22 3,59
SZ Hrvatska 3,33 4,15 3,6 3,97 3,8
Središnja Hrvatska 3,18 4,04 3,41 3,49 3,55
Zagreb i okolica Dalmacija Slavonija Istra i primorje SZ Hrvatska Središnja Hrvatska
ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM
REGIONALNE RAZLIKE
…sadržajima koje učite u školi?
ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM - REGIONALNE RAZLIKE
...sadržajima koje učite u školi?

Središnja Hrvatska 6,5% 16,7% 32,7% 39,8% 4,2%

SZ Hrvatska 2,5% 15,6% 32,2% 45,9% 3,8%

Istra i primorje 4,9% 24,0% 35,3% 33,0% 2,8%

Slavonija 4,8% 18,2% 34,5% 38,2% 4,2%

Dalmacija 7,6% 21,9% 35,8% 32,4% 2,3%

Zagreb i okolica 5,1% 19,7% 30,0% 42,0% 3,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Zagreb i okolica Dalmacija Slavonija Istra i primorje SZ Hrvatska Središnja Hrvatska
Uopce NE 5,1% 7,6% 4,8% 4,9% 2,5% 6,5%
Uglavnom NE 19,7% 21,9% 18,2% 24,0% 15,6% 16,7%
Niti DA niti NE 30,0% 35,8% 34,5% 35,3% 32,2% 32,7%
Uglavnom DA 42,0% 32,4% 38,2% 33,0% 45,9% 39,8%
U potpunosti DA 3,2% 2,3% 4,2% 2,8% 3,8% 4,2%

Uopce NE Uglavnom NE Niti DA niti NE Uglavnom DA U potpunosti DA


ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM
REGIONALNE RAZLIKE
…razredom?
ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM - REGIONALNE RAZLIKE
...razredom?

Središnja Hrvatska 3,2% 6,2% 12,0% 40,7% 38,0%

SZ Hrvatska 1,5% 5,2% 10,5% 42,4% 40,4%

Istra i primorje 1,6%4,6% 13,7% 44,3% 35,8%

Slavonija 2,3% 5,6% 13,2% 41,0% 37,9%

Dalmacija 3,6% 6,0% 13,2% 45,8% 31,5%

Zagreb i okolica 2,8% 6,4% 14,0% 44,1% 32,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Zagreb i okolica Dalmacija Slavonija Istra i primorje SZ Hrvatska Središnja Hrvatska
Uopce NE 2,8% 3,6% 2,3% 1,6% 1,5% 3,2%
Uglavnom NE 6,4% 6,0% 5,6% 4,6% 5,2% 6,2%
Niti DA niti NE 14,0% 13,2% 13,2% 13,7% 10,5% 12,0%
Uglavnom DA 44,1% 45,8% 41,0% 44,3% 42,4% 40,7%
U potpunosti DA 32,7% 31,5% 37,9% 35,8% 40,4% 38,0%

Uopce NE Uglavnom NE Niti DA niti NE Uglavnom DA U potpunosti DA


ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM
REGIONALNE RAZLIKE
…nastavnicima?
ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM - REGIONALNE RAZLIKE
...nastavnicima?

Središnja Hrvatska 4,3% 11,2% 29,6% 49,4% 5,5%

SZ Hrvatska 1,4% 7,7% 27,9% 55,6% 7,5%

Istra i primorje 3,4% 11,0% 32,9% 46,3% 6,5%

Slavonija 2,6% 11,5% 32,7% 46,3% 7,0%

Dalmacija 4,6% 14,5% 32,9% 42,6% 5,4%

Zagreb i okolica 2,7% 10,3% 31,6% 49,5% 5,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Zagreb i okolica Dalmacija Slavonija Istra i primorje SZ Hrvatska Središnja Hrvatska
Uopce NE 2,7% 4,6% 2,6% 3,4% 1,4% 4,3%
Uglavnom NE 10,3% 14,5% 11,5% 11,0% 7,7% 11,2%
Niti DA niti NE 31,6% 32,9% 32,7% 32,9% 27,9% 29,6%
Uglavnom DA 49,5% 42,6% 46,3% 46,3% 55,6% 49,4%
U potpunosti DA 5,9% 5,4% 7,0% 6,5% 7,5% 5,5%

Uopce NE Uglavnom NE Niti DA niti NE Uglavnom DA U potpunosti DA


ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM
REGIONALNE RAZLIKE
…opremljenošću i uvjetima rada u školi?
ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM - REGIONALNE RAZLIKE
...opremljenošću i uvjetima rada u školi?

Središnja Hrvatska 6,7% 10,4% 26,1% 41,0% 15,8%

SZ Hrvatska 0,9%4,9% 17,5% 49,9% 26,7%

Istra i primorje 8,0% 18,0% 29,1% 33,8% 11,1%

Slavonija 4,1% 15,1% 28,4% 36,4% 16,0%

Dalmacija 16,4% 24,7% 29,0% 24,3% 5,6%

Zagreb i okolica 10,2% 18,4% 26,9% 30,1% 14,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Zagreb i okolica Dalmacija Slavonija Istra i primorje SZ Hrvatska Središnja Hrvatska
Uopce NE 10,2% 16,4% 4,1% 8,0% 0,9% 6,7%
Uglavnom NE 18,4% 24,7% 15,1% 18,0% 4,9% 10,4%
Niti DA niti NE 26,9% 29,0% 28,4% 29,1% 17,5% 26,1%
Uglavnom DA 30,1% 24,3% 36,4% 33,8% 49,9% 41,0%
U potpunosti DA 14,5% 5,6% 16,0% 11,1% 26,7% 15,8%

Uopce NE Uglavnom NE Niti DA niti NE Uglavnom DA U potpunosti DA


ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM
REGIONALNE RAZLIKE
…ozračjem u školi?
ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM - REGIONALNE RAZLIKE
...ozračjem u školi?

Središnja Hrvatska 5,8% 9,4% 24,5% 44,4% 15,9%

SZ Hrvatska 2,0% 5,5% 22,5% 50,3% 19,6%

Istra i primorje 4,8% 8,7% 25,8% 44,3% 16,5%

Slavonija 4,2% 9,8% 30,6% 41,0% 14,3%

Dalmacija 9,0% 13,9% 30,9% 36,5% 9,6%

Zagreb i okolica 5,1% 9,6% 27,3% 41,9% 16,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Zagreb i okolica Dalmacija Slavonija Istra i primorje SZ Hrvatska Središnja Hrvatska
Uopce NE 5,1% 9,0% 4,2% 4,8% 2,0% 5,8%
Uglavnom NE 9,6% 13,9% 9,8% 8,7% 5,5% 9,4%
Niti DA niti NE 27,3% 30,9% 30,6% 25,8% 22,5% 24,5%
Uglavnom DA 41,9% 36,5% 41,0% 44,3% 50,3% 44,4%
U potpunosti DA 16,2% 9,6% 14,3% 16,5% 19,6% 15,9%

Uopce NE Uglavnom NE Niti DA niti NE Uglavnom DA U potpunosti DA


ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM
IZABRANI PROGRAMI
(VELIKA STRUKOVNA PODRUČJA I GIMNAZIJSKI
PROGRAMI)
GLAVNI NALAZI
Sadržaji koji se uče u školi – najmanje su zadovoljni učenici općih i jezičnih gimnazija, dok su
najzadovoljniji učenici u strukovnom području Zdravstvo gdje je 59,7% učenika uglavnom ili u
potpunosti zadovoljno onime što uče u školi.
Opremljenost i uvjeti rada u školi – najmanje su zadovoljni učenici iz strukovnog područja
Strojarstvo. Najzadovoljniji su učenici iz prirodoslovno-matematičkih gimnazija te oni koji dolaze iz
strukovnih područja Elektrotehnika i računarstvo i Zdravstvo.
Nastavnici – Ujednačena procjena učenika iz izabranih područja i programa.
Ozračje u školi – Najmanja razina zadovoljstva kod učenika iz strukovnih područja Ugostiteljstvo i
turizam te Ekonomija. Najvišu procjenu daju učenici iz prirodoslovno-matematičkih gimnazija.
Razred– visoke procjene u svim područjima i programima. Posebno visoke procjene u strukovnim
područjima Elektrotehnika i računarstvo, Strojarstvo te kod učenika iz prirodoslovno-matematičkih
gimnazija
ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM
IZABRANI PROGRAMI – N=13 301
U POTPUNOSTI DA 5

UGLAVNOM DA 4

NITI DA NITI NE 3

UGLAVNOM NE 2

UOPĆE NE 1
…sadržajima koje učite u …opremljenošću i
…nastavnicima? …ozračjem u školi? …razredom?
školi? uvjetima rada u školi?
Ekonomija 3,21 3 3,44 3,34 3,88
Elektrotehnika i računarstvo 3,31 3,52 3,57 3,58 4,25
Strojarstvo 3,21 2,99 3,32 3,44 4,24
Ugostiteljstvo i turizam 3,18 3,12 3,34 3,28 3,9
Zdravstvo 3,49 3,54 3,5 3,57 3,95
Opća gimnazija 2,98 3,29 3,32 3,54 4,08
PMG 3,15 3,63 3,52 3,7 4,15
Jezična gimnazija 2,98 3,08 3,38 3,53 3,99
Ekonomija Elektrotehnika i računarstvo Strojarstvo Ugostiteljstvo i turizam
Zdravstvo Opća gimnazija PMG Jezična gimnazija
ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM
IZABRANI PROGRAMI
…sadržajima koje učite u školi?
ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM – IZABRANI PROGRAMI
...sadržajima koje učite u školi?

Jezična gimnazija 5,3% 26,3% 34,6% 32,0% 1,8%

Prirodoslovno-matematička gimnazija 4,4% 22,8% 29,3% 40,6% 3,0%

Opća gimnazija 5,5% 25,5% 36,6% 30,5% 1,9%

Zdravstvo 2,7% 9,3% 28,3% 56,0% 3,7%

Ugostiteljstvo i turizam 4,8% 17,2% 36,5% 37,8% 3,7%

Strojarstvo 8,6% 14,3% 27,7% 45,8% 3,6%

Elektrotehnika i računarstvo 6,3% 13,8% 28,0% 46,5% 5,3%

Ekonomija 4,6% 15,4% 37,0% 39,8% 3,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Uopce NE Uglavnom NE Niti DA niti NE Uglavnom DA U potpunosti DA
ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM
IZABRANI PROGRAMI
…opremljenošću i uvjetima rada u školi?
ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM – IZABRANI PROGRAMI
...opremljenošću i uvjetima rada u školi?

Jezična gimnazija 11,4% 19,9% 28,3% 30,5% 9,9%

Prirodoslovno-matematička gimnazija 4,7% 12,6% 22,0% 36,3% 24,4%

Opća gimnazija 6,8% 17,6% 28,2% 34,1% 13,3%

Zdravstvo 5,6% 12,8% 23,8% 37,2% 20,6%

Ugostiteljstvo i turizam 10,5% 19,5% 27,2% 33,2% 9,6%

Strojarstvo 13,9% 16,7% 33,2% 29,2% 7,0%

Elektrotehnika i računarstvo 6,1% 11,3% 24,4% 40,4% 17,8%

Ekonomija 12,6% 21,9% 27,2% 29,3% 8,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Uopce NE Uglavnom NE Niti DA niti NE Uglavnom DA U potpunosti DA
ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM
IZABRANI PROGRAMI
…razredom?
ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM – IZABRANI PROGRAMI
...razredom?

Jezična gimnazija 2,4% 6,3% 12,9% 46,4% 32,0%

Prirodoslovno-matematička gimnazija 1,5%4,5% 10,7% 43,8% 39,6%

Opća gimnazija 2,0%5,4% 11,4% 44,8% 36,5%

Zdravstvo 3,1% 8,4% 13,9% 39,5% 35,2%

Ugostiteljstvo i turizam 3,1% 7,3% 15,8% 44,1% 29,7%

Strojarstvo 1,0%
2,4% 9,0% 46,6% 41,0%

Elektrotehnika i računarstvo 1,5%


3,0% 10,0% 39,8% 45,6%

Ekonomija 3,7% 6,0% 17,4% 44,3% 28,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Uopce NE Uglavnom NE Niti DA niti NE Uglavnom DA U potpunosti DA
ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM
IZABRANI PROGRAMI
…nastavnicima?
ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM – IZABRANI PROGRAMI
...nastavnicima?

Jezična gimnazija 2,6% 13,8% 30,2% 49,5% 3,9%

Prirodoslovno-matematička gimnazija 1,8% 9,1% 30,5% 52,8% 5,9%

Opća gimnazija 3,5% 13,3% 35,3% 44,0% 3,9%

Zdravstvo 2,0% 8,9% 31,7% 51,9% 5,5%

Ugostiteljstvo i turizam 3,5% 12,6% 35,2% 43,6% 5,0%

Strojarstvo 5,5% 12,7% 34,1% 39,4% 8,3%

Elektrotehnika i računarstvo 2,8% 7,4% 29,4% 50,5% 9,8%

Ekonomija 3,3% 10,8% 30,9% 48,4% 6,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Uopce NE Uglavnom NE Niti DA niti NE Uglavnom DA U potpunosti DA
ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM
IZABRANI PROGRAMI
…ozračjem u školi?
ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM – IZABRANI PROGRAMI
...ozračjem u školi?

Jezična gimnazija 4,9% 10,1% 25,6% 46,3% 13,1%

Prirodoslovno-matematička gimnazija 3,7% 8,0% 24,3% 42,8% 21,2%

Opća gimnazija 4,7% 9,7% 27,2% 43,9% 14,5%

Zdravstvo 4,9% 9,5% 26,1% 43,0% 16,4%

Ugostiteljstvo i turizam 6,6% 14,5% 33,4% 35,4% 10,1%

Strojarstvo 7,3% 9,3% 28,3% 42,0% 13,1%

Elektrotehnika i računarstvo 5,1% 8,4% 26,7% 43,2% 16,6%

Ekonomija 6,7% 10,8% 33,0% 41,2% 8,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Uopce NE Uglavnom NE Niti DA niti NE Uglavnom DA U potpunosti DA
ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM
STRUKOVNO I GIMNAZIJSKO
OBRAZOVANJE
GLAVNI NALAZI

Maturanti iz strukovnih škola zadovoljniji nastavnicima i posebice sadržajem koji se uči u školi dok
su maturanti gimnazija nešto zadovoljniji razredom i ozračjem u školi.
Nema razlika u zadovoljstvu opremljenošću i uvjetima rada u školi.
39,8% učenika gimnazija nezadovoljno sadržajima koji se uče u gimnazijskom obrazovanju.
Tek je 1% učenika završnog razreda gimnazije u potpunosti zadovoljan sadržajima koji se uče.
Kvalitativni dio istraživanja ukazuje na dva glavna čimbenika u osnovi ovakvog stava:
- preveliki broj predmeta i opseg onoga što se treba naučiti,
- potpuni nedostatak izbornosti u gimnazijskom obrazovanju.
ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM
STRUKOVNO I GIMNAZIJSKO OBRAZOVANJE
U POTPUNOSTI DA 5
ZAVRŠNI RAZREDI – N=4501

UGLAVNOM DA 4 3,87

3,34 3,38 3,73


3,03 3,07
3,27
NITI DA NITI NE 3 3,22
3,02
2,8

UGLAVNOM NE 2

UOPĆE NE 1
…opremljenošću i …sadržajima koje učite …ozračjem u školi? …nastavnicima? …razredom?
uvjetima rada u školi? u školi?
Gimnazijsko obrazovanje Strukovno obrazovanje
ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM
STRUKOVNO I GIMNAZIJSKO OBRAZOVANJE
ZAVRŠNI RAZREDI – N=4501
školi? m u školi?
učite u …razredo …nastavni rada u …ozračje

Strukovno obrazovanje 8 14,3 33,6 35,6 8,5

Gimnazijsko obrazovanje 6,3 13,5 30,1 40,2 9,9


…opremlj

uvjetima
enošću i

Strukovno obrazovanje 11,3 21,1 29,8 29,3 8,4

Gimnazijsko obrazovanje 11,2 22,5 27,8 28,5 10

Strukovno obrazovanje 3,3 11,7 34,1 45,3 5,6


cima?

Gimnazijsko obrazovanje 3,6 15,6 34,6 42,8 3,4

Strukovno obrazovanje 5 8,8 18,7 42,8 24,7


m?

Gimnazijsko obrazovanje 2,9 7,5 14,9 49 25,7


…sadržaji
ma koje

Strukovno obrazovanje 6,9 19,1 35,9 35,9 2,1


školi?

Gimnazijsko obrazovanje 7,3 32,5 34,7 24,5 1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
…sadržajima koje učite u školi? …razredom? …nastavnicima? …opremljenošću i uvjetima rada u školi? …ozračjem u školi?
Gimnazijsko Strukovno Gimnazijsko Strukovno Gimnazijsko Strukovno Gimnazijsko Strukovno Gimnazijsko Strukovno
obrazovanje obrazovanje obrazovanje obrazovanje obrazovanje obrazovanje obrazovanje obrazovanje obrazovanje obrazovanje
Uopce NE 7,3 6,9 2,9 5 3,6 3,3 11,2 11,3 6,3 8
Uglavnom NE 32,5 19,1 7,5 8,8 15,6 11,7 22,5 21,1 13,5 14,3
Niti DA niti NE 34,7 35,9 14,9 18,7 34,6 34,1 27,8 29,8 30,1 33,6
Uglavnom DA 24,5 35,9 49 42,8 42,8 45,3 28,5 29,3 40,2 35,6
U potpunosti DA 1 2,1 25,7 24,7 3,4 5,6 10 8,4 9,9 8,5

Uopce NE Uglavnom NE Niti DA niti NE Uglavnom DA U potpunosti DA


ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM
SPOLNE RAZLIKE
GLAVNI NALAZI

Sadržaji koji se uče u školi – nema spolnih razlika u zadovoljstvu.


Na svim drugim tvrdnjama mladići zadovoljniji od djevojaka. Najveće razlike u zadovoljstvu
razredom i ozračjem u školi.
Radi se o važnom nalazu slijedom veće uspješnosti djevojaka u srednjoškolskom obrazovanju.
Ovaj rezultat ukazuje da su usprkos slabijem rezultatu, mladići općenito zadovoljniji školom.
ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM
SPOLNE RAZLIKE - ZAVRŠNI RAZREDI – N=4501
U POTPUNOSTI DA 5

3,94
UGLAVNOM DA 4

3,36 3,38
3,12 3,69
2,96 3,22 3,29
NITI DA NITI NE 3
2,93 2,98

UGLAVNOM NE 2

UOPĆE NE 1
…sadržajima koje učite …opremljenošću i …ozračjem u školi? …nastavnicima? …razredom?
u školi? uvjetima rada u školi?
ženski muški
ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM
SPOLNE RAZLIKE - ZAVRŠNI RAZREDI – N=4501
uvjetima …ozračje

Muški 6,7 13 29,8 39,2 11,3


školi?
mu

Ženski 7,2 14,7 34,2 36,6 7,3


…opreml
jenošću i

Muški 10 20 28 32,2 9,8


učite u …razred …nastav rada u
om? nicima? školi?

Ženski 11,7 22,8 30 26,5 8,9


Muški 3,4 12,6 33,2 44,4 6,4
Ženski 3,2 14,5 35,2 44,1 3
Muški 3,3 6,3 15,2 43,1 32,1
Ženski 4,1 9,8 18,3 48 19,7
…sadržaj
ima koje

Muški 8 26,1 32,7 31,4 1,8


školi?

Ženski 5,8 25 37,8 30,1 1,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
…opremljenošću i uvjetima rada u
…sadržajima koje učite u školi? …razredom? …nastavnicima? …ozračjem u školi?
školi?
Ženski Muški Ženski Muški Ženski Muški Ženski Muški Ženski Muški
Uopce NE 5,8 8 4,1 3,3 3,2 3,4 11,7 10 7,2 6,7
Uglavnom NE 25 26,1 9,8 6,3 14,5 12,6 22,8 20 14,7 13
Niti DA niti NE 37,8 32,7 18,3 15,2 35,2 33,2 30 28 34,2 29,8
Uglavnom DA 30,1 31,4 48 43,1 44,1 44,4 26,5 32,2 36,6 39,2
U potpunosti DA 1,4 1,8 19,7 32,1 3 6,4 8,9 9,8 7,3 11,3

Uopce NE Uglavnom NE Niti DA niti NE Uglavnom DA U potpunosti DA


ZA DODATNE INFORMACIJE:

cobras@idi.hr