Você está na página 1de 31

G~90BeG

ZHEJ IAN G
f'f'~

''1Jtlf';;;i4:i rr~~ C490BPG ~rr!lfJL5'f'I tJ.t .~·:ttt:nJll;.(rP;i?fl,


I. fllp :&'.,JJ.tfl)f'l~ l>t*§tl \] o
2. JilftM!Jf'I t£ 13 )]l:tj• i¥1t1l{'~-IJ ,
3. J!Jr~Z#li\J~ lt-:l1lfitt.
4i; ~i ,Jt •111¥~~ f4::15J11Hl! 2009 !f:ilti timfll:t~ :tlci l'l9ii.!:tt !1!.Wr~ {£ ~i !'.& 111li
Pll! 0

2009 ~ 12 JJ

PREFACE
'l11ib catalogue is published wi1h lhl' aim of offering conveni1>nrr lo th~
cu~1um1·1'!1. It includes all parts of the engi114' model C490BPG.
On plaring orders for the part;; of C4'lOBPG eni.rine, the cu~tomers are n.-qu..,.lt.J
to ofTn the following note»:
I.Thl' model of your engine nnd ti~ •eri11I number.
2.111e part number indicated in this cnto.log111•.
3.Tht· nwne and quantity of the part rcquirt'll.
Ornwini1 of tl1t1 parts in this ratuloguc are mude uccording to the design in 2009.
Funlwr !'hnngcs of the design will be rcflcnl'd in the next eclitio11.

Oecembcrn009
§ ~
Contents
~LU. ~~1\:,fali!! Cylinder hloek Oywl1t~·I hou•ing """rmhly ....................................... 2
"ttl:IM1.&nc"ttll.#I Cylinder h··acl and p;is (•xrlumging ayotcm 1111..-.mbly ..................... · 6
hl1 Jl\:7\:,tl.J~ Oil sump assembly .............................................. .......................... 10
i,r.~ufl .(.1./8; Pioto11 <'O nneeLing rod ••-cmbly ...................................................... 12
il~~b ~,m.~/b. CranLihaft Oywh,.el us..,ml1ly ... · ................................................ 14
JJ::OJ(/,(~j~#J~tl.~ Ttminggeartrnin"""'"mbly ··· ............................................ 16
"'tlrli'11~11!! Cylinder head CO\•'r ..-mbly ...................................................... 20
lllilll~ . Vll'itU3~11!! Oil pwnpand oil pipc...,.mhly .......................................... 22
~!llik ~ ,L<!.Qll!lf!!o Cti<>ling wa1cr pump and 'an ..... m1,1) .................................... 24
miJli~lll. "tit t'ucl supply S)'Stem U..!l('m!,fy "'"" 000 0
26
• • · · • • • • · · · • • • 00 • 00 • • • • 0 0 0 0 •
00
••···
0000
" . ...

t'l. 1111 ll!m :n .titiJJIt! m&Jt: rt!~ Ell mti. I! .... .. .. ... ..... ... ... .... .. .... .. ... ...... ... ... ... ... ... . 2s
Oil fihl'r .•tarting motor ond chargi 11g ~eutrulor ""'"'nlily
tJH-1' ~4~;;'1; .~.Jill C) linder liloc·~ llywhef'I housing a.%t>111bly

11
\o.
~}
I
ft ~ ~
r-..,,,,..
f1,;
I" I
lit ;t It

I
Pan No.
Q'ty Remork
Gllff5782-2000 I"'ffl~tltr
M12x32 !loll ~112x~2 8
2 GBfl'.13 1987 Il!f.Jlrm~I 12 ~pring w11.•hn 12 10 I
3 4901l-1300 JA l\fa:i\: nywlwd hou6i ng I
4 GBff5783-2()()() /'\ f(j -!kill Vi'
I .\110x25 lloh MIOx 25 8
s CBfl'9~-1987 !'¥ • tj; !al 6 "pnng "''"l"'r 2
6 (;!Vf67-2000 7f~Ll!kCfJ

8
7 I CB/rJ 20-2000

1;1V1'5782-2000
~16xl0

I;'\fli JllJittll
AJ0x2S
':1<11
fl ll'I

~
Sen w M6xJO

Pin AIOx25
2

Ml2x45 Bolt \112x45 2


9 490B-l3003 nl~fL&:~ Co\ltr,in:i1pcttion 11~,1<"
JO GDrrll4X 1985 /j\!/j,(llj 12 Wu•hor 12 K
11 (,lJfl'~JMZ-2000 I MJ2x30
r:Jr; :AMll5'
Bolt Ml2x30 2
ill!#£
I?

13
I 100xl2Sxl 2 Oil •t·al JOOxl2Sxl2
-1908 01024A Fnilhttli Oil ""al >t·at J
14 4900--01025 I'° iifl .t.tfl' m>t c..1<,t
15 49011--01009 J#B 58 f'Ju~
16 490U-01008 I t'i8~~Ht:; Bu·hinK
17 4908--01022 l'JI:Ill'.It lmwr thrust bushing 2
18 4901) 01026 tll:!ft.lt Uppc•r l11ru<l bu<bing 2
19 4901l Ol019A I .:E!:Ill~ tlil ti' Bolt 10
2J 4908-01023 lfi:.f:-1<.lt* .l:t R1•nr tutti11 hen.ring c•(1\'~t

I 22 .19011 01033

23 14908-01034

I
:t~lHCf Ji

=t.t!I R;J: Ji:


L..ower hulf,"111 ooarinit

llpJ• r half.main IJCamtJ!


5

~
24 I 19011 01027 t,\']l Plug

• 3 .
J
tJl. i4> ~ ~;;;; .~-Jilt Cylinder block n wheel housing assembly

11'~.t II: I} g f~ tt ft tt

No. Part l\o. N ••• Q'ty fl.t·u..,lrk

25 4900-01032 =t~Jp'f(i\ Mai bed.ting t'O\l<"r 4

26 4908-01001 mu- Cyli Jtr body

27 GRtrl 19·2-2000 IMI tHJ!I U8x20 Pin 8x20 2

28 Gfifl'l 19·2-2000 l'illttft'I B10x24 Pin IOx24 2

29 4908 ·01080 i'i.ID ;, It I.S Plu l.S 2

30 490B-OI029 S2 R?i Plu R~ 6

JI 4908--0I079 ~~'lit 40 rt 40 4

32 49011 01071 :vt~!llli~Jt c;.,, rt


,.--
33 490B o~ tll. :it flt Ii!ti t'i. Oil 1hn t...·k plate

34 4908-01073 f!Ll!bt!ffl~Mtl c.~ l'l

JS 49\)tl-U I 07()U ~ lll1lif. uni "fi-Iii Fuc fihur lnu;L pL.1lt)

36 GBfl'93 1987 l!ll1ffl;, llll I0 Spri ~ wu.hcr 10 15

37 (,Jl/1'578~-2000 7'.ffl;J,~!:'£ Ml0x21 Doi M10x22 2


490B-0!002A "ta itll tt<!Jl) llol 14
38 4901l-01003A "tfir iiII tt<z.1 llol 4

40 4900-0HlO.S ~n'li! Cyl Jcr 1inrr 4

41 490U-01006 "'C.til::£'*!<!Ill w. r 11f"al rin(' 8

42 4906 -01007 l!J~.l!f; ltlt' c.. shnft bu,hing 2

43 490U-01012 ill11< 'i'1' lf.~ It c;~ 4'1

44 4900-0JOJ l(~;IJ) i!J:7Jc '1J Wo er pip"

45 Gllfl'5783-2000 /\ ftl:!koJltt M8x25 Bo! M8x25


46 f, IVT9 I-2000 trn~ lxl2 Pin lxl2

47 485--01103 AX:*~j'1;l!; Dr n t"OCk core

48 485-01101 JitJlc~"FIA I>. Im c~ock hauclle

. 4 •
trLf*""t~'.Jt.~,Ja Cylincler LIO<'k nro\ht>el housing assembly
I
Jf.t} ft -I}

No.L ;';o. P&11


11 jj;
ltLttl Iii It
Nanw Q'1y Kt•mark
49 485-01102 It'.\I* Cock OOJy
so f.B/1'97· 1-2002 ~llli W11.iher 2
51 485-01104 ~jf Spring
52 4901JPG-15200-8 lill Jt !.lt!(li:) f'mnl hn1cket(lef1)
53 490BPC-15100-8 !!tr~ !.I~ (=t'i') Front brackc1(rigji1)
54 49011-14009 0 ~\!#Ill 0-ring
SS f.B/1'93-1987 l'J~~· 8 ~ .....,1 ...,3 4
56 currs1sJ-2000 7\f!Jil.tl!t M8xl6 !Joh \f8xl6 2
51 4951l-.34006 Sft.i2J Ff.+. Lo..er body 011 in1akc
(Jc\ H'e
58 Jll36J6.l-84 ll!"" Filter nel
59 4901l-34008 ~~~:ltll RuJ,ber '""' ring
(\() 490B -34005 ~~~J:.t Up1••r cover air intake
tl~·viee
61 Clln97. 1-2002 -V-~~ 6-14011V Wa.her 6-140HV
62 GB/1'62-1988 $l;ftJl/;j: M6 Nut \16

I
L\.HJ~t.&l!C.t:ttflf.J Cylind1·r lit' cl and p;a-; !'xchanging
"Y~lt•rn as~t>• bly

62

• I> •
~ ~11ii». ~ 9: m#J Cylindt•r !wad ancl gas cxthanging
,;ys1t•m a,,~t·1nhly
-;I} I
\u.
It t}

Pnrt No.

490B -03018 ii~Ztl-1 12


~ r.:
r\U,JJf(':

Plul' 12
--t•'"lO'tv R•m.1rk
2
tt

2 C:llfl1194. 1- 1986 ~Im 20 Snop ring 20 2

3 Cllfl'848- l 985 :!'ll:il 20 W1JHher 20 8

4 4901J-03212.~ ~flffi'lfHlf Valvc rooker ann Lu;hing 8

5 CB/1'6171-2000 7'ffl!I f~ ~18xl '.11111 \18x I 8


AJju.tmg "<'rew for vahe
6 49011· 0l201 "-n ru1 m• i1u1 tr c:lt'a.runt·e 8

7 4908-0321 IA I
"!. nI.!: 'If \ "alvc """1-r arm 8

8 4908-03202 'l. n J& tUm !A-: '11 S.-.41 4

9 4908-03203 '{ (lr.l'fl'*ill~• ~pring 3

10 49011 03204 ~tltt\!f~ Shafi

II CRtr57R3-2000 T-; 111 ;!; RIHi \I 8x IR Bolt M8x l 8 9

12 Cllfl'93-1987 s'111ftl\{rll s Spriup: v.·ushcr 17

13 CllfI'97· 1-1985 311-~~ 8 w..1,.., s 2

14 c:ll/fl 096-1979 ~ii C8x32 K•·> C8x32

IS 4908--06003 ~flltHf Pullh ruJ 8

16 4908-06002 "t'111Ut l'u h tappet 8

17 GBtrS782-2000 *1ll 'k11Ht M12x45 lloh Ml2x45

JR GBll'93-1987 ~~f/\111 12 ~pring wa.•her 12

841t~i[ d·J IAr~ Jr ft


Stoppinfi plalc for
19 490B 02011 rwusha I tirning gear

20 4908··02008 8~41tl 11: 111:1u l'hru•l plute (or oam•hul't

21 49511 06001 8-lt',\h Comsbuft

22 4908- 03006 "t.nt~.,t ~plit vol'tt' tt·tainer 16

21 490ll 03007 '*'.fl ~}tt lf Va},·,~ .._pri1111: ~Luppcr 8


I
24 4906-03005 In "I: I.ti • ~ \' ul\:•"springJnn..r 8

. 7 .
81:.a;r1J. fJl. nc"'t:,m f!;J Cylinder head and gal'! i'xcbangin~
system a.%eillhly
l'i' 'J ft lj- r. ~ ft ~ r1
'\lo.

25
Part No.

4908-03004 'i:M~HIUt
Name
,_____
Valve •prins.outer
()~1y i Remark

26 4908--03011 'HI •Fl¥ l.ower 1eat.val-.· •pring 8


27 4!.>0B-03015 :i'IVi.fl £xhnus1 vul vt~ 4

28 4908-03014 .a"l.n Intake vain 4

29 CB/f5783-2000 1\ Jfl '}.; tltt M8x20 Bolt M8x20 4

30 Gllfl93-1987 3-*~~"1 8 ~priag wa"11fr 8 17

31 4908-03012 ~,,.. ff ear CO\ot.'J

32 4908-03013 lit1-.t:i "'It Casket

34 A490BZI 03017 ~llll Z$ ~ llHlltt Bolt 4

35 A490B-03 IOI "\.~~ Cylinder hl'ld

3() 4908-03102 'tfl \"'~ 'fnl vf'I guidu 8


I
37 Cll/l'923-1988 1!!f:Hl l<J: "18 :'<ut M8 4

38 A498B--03001 'i:fllf'1 lf¥tltl Bolt 4

39 Gll/1'6170-2000 1'/11!l!U MIO ~ul MIO 4

40 GB/1'93-1987 ~lPNI 10 Spring w&l1.r I() 4

41 CB/1'97 • l-:.!002 _,r.YJ,11'11 10 \Vasher 10 4

42 4908-03003 :i'IF' ~ 'l'H4 tJl: cla•kol 4

43 GH/1'899- J988 ~:ll•U. AM8-M8x25 ~ud AMS·· \18x25 8

44 GBlf6 I 70 ..2000 1'1fJUIJ M8 ~ul MS 8

45 4908-0310.\. l:f,~ ug

46 49011-43005 ilill#;',; ~ If Thermuo1lal ga>ke1

47 Glltr5783-2000 t\irl :ktl11 M8x25 tlL M8x25 3

48 GB{('97 ·I ·2002 ;/\Ill 8 at:her 8 7

49 4908-43001 I-ir ill II tt Thf"rmcr..lttt t:over

. 8 .
l
'"iJJ A& !JC E\. tJl f~ Cylinder lwa<l and gas exchanging
syi;tem a."sl'mhly
J?!-9 ft i} ~ ~ ttlt ~ ti:
~o. Pnn :'io. !\aJD" Q'ty Rr""'rl

so 4908-43003 P'l!! H 1Hi'Hl" Thennoetot covu gasket

SJ 4900-43002 pifi '.!» Thcrn10l3tat

52 4!XlR 01074 !t'l'f Pip<'

SJ 49011-4 '.l-007 1Ml/IPFA<'l'f Wut"r pipe

;'14 49011-41008 ji!I NPT'l. /8 Pl 1111 N1''1'3/8

55 Gllfl5782-2000 1':H!;!klll¢
\18x35 lloh '118><35 4

56 4901!-43101-1 ll!!U,11: ll>rrmaotal hou,lnjl

51 4908-43009 !'J(ll~F~1,¥ ~ atcr tt:mpuuture transducer

58 4908 ·03108 'lt''Ul!J F•luiu•l val•• H'Hl 4


59 490R 03107 ll!' •fl.&. l11u1kr vnl"' ••>al 4

60 4901l-03009A /j\J~ 1loioting brocke1


61 49!)H 0 ICJ?H flllJ!P.ll Jt 30 l~tlg 10 4
62 4908-08001 (1'CM ) l-11''1. 'if Fxhau•I pif"'

4908-08001-3(-'l- i.IJ) i*"tff lxhmi•t plpe

63 4908-01004 «tn~H~ r.•• ~cl


64 A49011-03109 ._ilJJ'-M~ '-''l'f'"' .1...... I 4
65 4908-09003-11 11!'1.!ltf f.nrutr< ltr•g PIP"

66 490!1-09002 jlf"( 'If lnlilk• pifl"

67 4908··54000 ~ ·•i:JJJI ~~Im .\ir l1culor

68 A490B-030 I6A llill iJ1t 11!1 11\~ l'fMIH plrlle 4


70 l\4')0llZl.-03016 'i.fl~\T~h IJ Oil •t"UI 8

• 9 .
itli f{f ;~ •ti:•
, u
,.,, 'L'<.
r.lt
0·1I sump asst>rnhly

. 10.
ftllf~%.~.hx Oil sump :L-;~m!Jly

/J-{} ft i; r. r~ !l'.\A r.t ii


N11. 1'11rt r\u. 'fHOlr. ()'ty RrruarL.

49011-07200 tr.. ilh ~ R ll1l ft Oil 1lip·li1·k


2 490H-07002 ilti rl!: ,1:mtt Oil $Ump pi•ket

3 CBfl'5783-2000 .Afll~!~~Ht M8xl6 Ooh M8xl6 28


4 Gl3ff93-J 987 ~~!NJ! 8 Sprin~ wu.<her 8 28
s 49011-07100 illl rii: ~~lt !l1lf1 Oil •ump

6 )13982-77 Jfi fl" e #:it: 111 20 S..ru ring 20


7 JB2343-79 1' ftLl'-ilil'.HI~ MApJ<llC pill¥'
m~~ff .m.~ Pir.ton C"lllllt•l"lin~ md assembly

-;:---llfiy
- 0u
-----co

.,,_
.. {
r~ ml!ff~ irz Piston connecting rod assembly

119 It ~ r. fl: iatn ~ it


No. Part ~o. Name Q'ty R• .,,.rt.;

490B-().1()()2 ~-ilt'l:.~ Cnrnpre..,ion ring(top) 4


2 4906-04003 1i!=ill'Vl' (.i>lllf\l't'Mion ring(second) 4
3 4900-04102 jjll!€ jf'It Spiral expansion spnng 4

4 4908-04103 Flil'l Pin 4

:; 49011--04101 illiJf>'H4' 011 ring body 4


6 490B--040J3 It-'l ~ (t~ !« m!"l Ill) ~nup nng 8
1 ~90Bl'G--0400 I ~l« P1slon 4

8 490B-040Q.I t6ii¥trl Patton pm 4

9 4908-04005 .iiffH~ f.onru."<.·hn15 rud bus.Ii 4

I0 490}1 04201 .i!ff l~oruH•t ting rod 4

11 4901l-04007A ii:ff~IT Connecting rod bearing 8


12 49011 04202 iiff:Ji Conni•t•tiug n~l cHp 4
13 49011-040098 ii-f Hltt Connerlin,: rod bolt 8
Crank,..haft Ovwht-t'I
, assemblv,
11!14lll \<. ~ -~· 1Vt Cranl~haft fl~hf'cl assembly

1j:I} ft I} r. fl: ttfl ~ it:


:>/1>. Part No. i'famc Q'ty Rt·nmrl<

49011-05008 datb V ~iH~MI~·~ lloh

2 490B-0500b-- I i!IJ$ v ~~ V-belt

3 CB I096-1979 !it Cl2x63 Key Cl2x63

4 0490BPC--05004 iltl $11 Cn111 kMhafl

s Cllffl 19·2-2000 mHHl'l BIOx24 Pm 1Jl0x24

6 COIT'278-l989 $111* 6302-2Z Bruri,. 6302-2Z I


I
7

9
4908-05102

4901!-05101-7

490S-OSOOl-l
.
1'.~1811

1'.~II ttftl!i>t
flywh<-d nng gear

flywll<'el

s.•r.. pt••1.. 3
10 I 49()0f-{)5()()2 1'.~ll!-1: Hywhed bolt 6
\../""'-
iT: B.f t!-J~~Z;IJ ~ .~.]£ Timing gear train assemblv

/j! IJ It ~·, f, M; ttlil ii- it:


~o. Part No. !'Ionic Q'ty Rtn1iark

Cllfl'S782-2000 11\Jfl:lktlll:i M8x30 Bolt M8x30 2


2 CB/1'859-1987 fJJ:lll 8 Washer 8 33

3 Cll/1'849-1987 !Il Ill 8 \V11•hor 8 36


4 GR/f5782-2000 t\f(lJl<'llUt M8x25 B11h M8x25 8
s CBI 192-2000 llll ft tJ'J R8x20 Pin B8x20 2

6 CB/1'5782-2000 :t\Rl:ktltt \IH><'O Bolt M8><70 8


7 490BPG-160001 .iE8't§ ~~fl Co,cr
8 4908!'1;-160002 iEllit tY ~ '&\ Y! ~It C..l.ct
9 490Bl'C-820l4 ~~!ltJ AJju-1ing '''tr"
10 CBff6 l 7 l-2000 7'Jfl!li\t M8xl Nut \t8xl
11 490BPG-82008 I iltffi;'i.\ 'ltll ~
* ll«uring <:ow•r

12 490BPG-82009 I 1l!J :ilt~ ti> n- G11•k~1

13 490BPC-82001 Bi tli End plate


14 CB/1'297-1994 {di~ 30207 Bariil(I 30207 2

IS Cllfr5782-2000 J-;fl'l!J<!ltt M8x~O Bolt \l8x20 4


16 <:tlff.5782-2000 t\Rl;1.tl~ M8'<40 Kuh M8x40 2
17 490BPC-82003 ,,:~"1 \\<a.•ht-r

18 Cllff5782-2000 t;; ffJJl;lllUt M8x60 Bolt M8x60 2


19 GBrr57R2-2000 t\:ll!!kAAttt M8x 5 llult M8xl5
20 4900 PC--02]()() ~ lll11'1' :llHIHl~ I'~ Oil l'IPO
21 490R-02012-1 f1H.\f~IUJ Bi lbi End plate
22 4900PC 82007 i\lBi'.5UQ~ llydraulic pump gear

23 Cll/15732-2000 t\Jh Jldllt M8xSO &Ii M8x50 3


I
24 490BPC-82006 i:t11f Lli ~ ltlr~ ri tt Sn4p plate

• l7 •
* !l
25
Part No.

490Ul'(,-8200!
Name l
tt§!:
Q't} Rem.uk

Dnllsc gtur
26 GB/1'276-1994 ~~ 6009 llo·arinl,( (>()09 2
27 Gllf1'893· J-1986 f!I~ 75 Sr1u1> rmg 75 l
28 4901Jl'G-820()5 j'j;!Jf~ ~4tfl

29 490BPG-82010 ~~i&"ll>t

30 490BPG-82011 Ji):mti 'io.nrn-rtin • plate


31 490Hl'G-820J2 i!/Eil~lt

32 490BPG-82013 f..nd ('OVCl

33 C021-76 2
34 Gllfl'll59· 1987 i'!lti 10 Wlll<h~r 10 8
35 Gnrr849-l987 ~lil 10 Wn.hcr IO
36 490131'G--02003 ~llll *iEll<f UJ ~
37 4901Jl'G--02006 IE~fflr~~ Timi111t idle gear
38 4908--02005 IE Ptfft ti{~ tt ff
39 4908--02004 llfi&'~­
40 490BPC-82002 ~~-g

41 CIVJ'5782-2000 t;;Rl!l.!l"' .\fl2ic45 Hult Ml2x45

42 CIVl'859--1987 MfllJUMtl 12 Spnng "..Jicr 12

41 4908-02011 8.fe~biiit.tW-mff II.: End t'Ovt'r

44 4901ll'G 02000 8~~JEll'tl.\f4f! C'.urn><lutft limiug gear

45 GIVl'l0%-1979 tit CJ2x63 l\t·y Cl2x63

46 490BPC--02007 Cr11nk•hnl1 I mi~ gear


47 GBII'S782-2000 /'\fil:!k-ili1 \f8x45
411 4901ll't';-160()J IiEatt!f~·r- I 1mi11~ ~- houFing

. 18.
if: not W~ W;;t1 ~.~.Jilt Timing gear tniin assembly

~l} It ~ ti jj;
No. l'•rt l\o. Nna,,.
ftt
* tt
Q't) Rtmark
49 49<lllPC-16009-I iEIJ.t ttr ~ :\! ~ n- Ca.lN
50 Cllff5782 2000 AR! ;!:tit} \l8x75 Uoll \18x75 2
51 49011 16008 l\!!~~~{ttJ: '.'.:Ullt Coskrt
52 49011-16004-1 ~T!h:ll!~tttt ~ Conn•rling nange
53 495B-02J05 P.!fillJ3Ji j[ B~t!J ~Jl3'f: A•lt· •leeve
'\.tl~Zt.~-~ Cylinder lwap t·over assembly

. 20.
"'(jiI~~.~JiX Cylindrr !wad rm·er assembly

J¥ IJ It ~ r. fj; t'i
~o. Part \o. Nan••
* it
Q'•> R•m•rl
A498B-l t002 "t lil..t ~~~fl: ltuhl>t'r p<1•I
2 A498B-J JOOJ-2 ~tirl!l'll- Cylindt'r he;id cover
3 4901l-l 1013ll IJUll!i n ;f,, Cnp Jl.lOHkel
4 A498B-11003 It112 ~ "111-ft! Rubhor isolation bushing 4
s A498B 11004 ~1111 Ww.ltcr 4

~-
C490Ul'(,-t t009-2
"
1 GUll'827-1986 ~ ~1Jll'1l 2x$
Nanw-pl•I<·

111-.1 2xS 4
8 GRIT923-1988 ll!lt} M8 Nu1 }18 4
t:JlllbJii ,t1l.M"8'8*.~.Ji!,l Oil pump and oil pipe assembly

4
6
10

. 22.
tJL im * ,m.rm 'l:f b'~ ,g, nt Oil pump and oil pipe a"lsembly

Ii''} ft IJ t ff tt• It II
:'io. Purt r\,,_ Num('l Q'ly R•·n_.n.
49011-3 1203 l!llftff! Pin 2
2 49011-31001 Illilll 3li I~ 1'b µr ~ Oil pumr driving gear

'.\ 4908-31004 :tJ1.illl §i.~ i*- Oil pump housin~

4 CB/f97· 1- 2002 .lf".'tli Ill 8 \\'usher 8 5


5 CO/f93-l 9S7 -Jl!IHll s ~pnng waJ>hct 8 5
6 Clltr5783-2000 1'lt!J.-tltt M8x3~ Buh M8x30
7 CUl15783-2000 t\fii,.,jllt M8x2l lloh \18x20 2
8 4908- 33000 tllllb1fill ta lilt l'ipm~ "'""mbly

9 4900-33005 mit (,1\"lkt·f

10 corr6110-2000 7'1UJBJ ~ts f\u1 M8 2


11 Gtlfr5782-2000 ~:!ldlUl MS S1ud MS 4
12 490ll-31JOOA .flUdt#!llll t.11 fiili'I gC'r(Wll fi h~r
13 4900-31006 Mil lJ1\ ~ ~ Jt Oil filter ga.skcl
14 49013-31005 tll lib ~ ii: Cov<r,oil pump
15 Cllfl'308- I989 m~ 10 S1,,.,1 baJJ 10
16 4908-31003 ll!l 1[811 ~. Spring

17 4908- 31002 lllffi•n &rtw


18 (;Hfl'6171-2000 :t-;J!J ,tljij \l l4x LS I\ ut \114x 1.5

19 c11rr611J-2000 1J' /;; JfJ .\JHHJKitJ 'fol "114xl.5


Ml4x l.5
20 49011- 31007 :lll.1~b~.ilf1,!J~ Covct,01) pump gasket

21 490U- 3 I 2()2
~*-f Jnnc r rolor

22 1908-31008 7~#T ()utf"r "'lur

23 4908- 31201 tll.llll~~ ~haft ,,f oil pum11


?t l1J 1Jc* ,Ji<lbiil$1't Cooling .vah·r pump and fan assembly

2
16

6
I z
13
12 >
rt };iJ;j( *,!All$! ${'t- CoolinA 1111l1•r pump and fan <1»::.emhly

/j: ~} {t q r. A: till .;.. II


No. r..n ~o. i'idlllf' Q'ty Rt·mark
I (,Jlff5782-2000 f\JIJ !ktllfi M8x70 IJoh M8x70 4
2 CIJ/1'93 1987 ~lf~lf' 8 ~pnnp: "usher 8 4
3 4900- 41100-1 .lil.lil fflli1'(<1>380) Fun

·I 4900 41003- 3 J;<l.,GH/Z* Gu~k~.-l

5 49()1) 41002 J:<l.la.!li*'~ ~-,.., pulley


6 490ll-4100 I lil. .Iii !'Hlr f•n 1.-lt

7 (;1111'6178-2000 I 'Ill W.i If! JHt ll <:j


MIO ut MIO

8 Glllf93-1987
--~II: 10 'Prill(< "a.,loer 10
9 Clllr91 · 1-2002 'f!.1!11£ 10 Wa,h.-r 10
10 49011-4200 I lil.!ii Si~~ ft hrn pullr) huh
IJ 490fl -420 II t!l!Qi 40 Snup nng 40
12 Gllfr278- l989 ~7~ Bcuring 2
11 4<)()11-42003 *11! *~ llll Slccv1· •pucer
14 GBll 1099-1979 f.l' 5xl9 l-•·y 5xl9
IS 49011-42002 J!('IJ!$lt Watrr l'Omp •baft
16 Glllf5782-2000 7'ffi~itl1 M8x70 Ooh M8x70
17 ( .Rfl'97. l - 2002 ~1518 \\ ..J. r 8 4
18 49011-42004
*~'* \\ arrr purr1p bou,.,.tng
19 Gill I 52-1989 ilil*F Ool •·•1>
20 49011-42005 ;Jc~U.H'I> Gu-kt'l
21 (;ll/1'5782- 2000 :F;frl ::1-4~ Mllx50 Holt W8x50 3
22 4QOll -4201 l 11' Jii Pli;f/Ht"I' <~Jutkt·I

23 49011-42006 lk ~ l?.i.i& lla1k plute


24 491'1ll-4Z008 Ji<~i>ttt Wol<'r pump trnp.-ller
ZS 4908-42009 Jk¥ \\at< r ,,.•ul
~nllf~Hm ~~Ii Fut>) ~Jpply sy~tt>m assembly

; ~~N1-
f") • in _,,, .. u .... <
~~ llll ~ llll ¥tit Fuel supply sy:;tem assembly

rr-~}

"
\} ~ f;j; tta ~ It
:\o. Part \o. !I.am<" Q't~ R1·m"rt.
490H 16011-1 11.lim~ ~ r,- Gasket
2 49()11 21 000 l\l!itfJJ't! 4QTF45 I Furl injf'<tion pump
3 Gllfl'29· 1- 1988 7' fil 5J.; ).. All ;,if lit-~ 11- Holt M6x2S
M6x25 J
·1 4908 23501 -Ftt Cl•mp 6
5 4908 23502 llJl'l!tl Huhhrr 11askct 6
6 Cllfr93-1987 ~-~lfl 6 Sprinj! washer 6 J
7 Gllfl6172-'.!000 J\ut M6 J
1'1fl!lia ''"
8 \4908-22000 p ~J•llllll!I
FO19103006 •·ucl injector 4
9 A490ll- 25100-I ·~~f<illatt~~ lnjr<'l"r lr.ak-<>O' pipe

10 A4900-23101 m- lil: il'Uli ~h1f 1,1 C) linJer high


P''"'"""' fuel tube
II i\4908-23201 ~i .::a il'UfitlJ ff 2ml <') li111l"r hl':,
fl'""""'" fuol l
12 A490U-23301 ~ -:il~ Bi illJ'i'l' 3rd cylinder hi~
preuu.ro fuel w e

13 .-\4908 -23401 ~ llllir~ fn id: 'IT 4th ,•ylindor high


l'"""'U"' fuel tube
14 4908-25200 t!rl?ff1£•1!11 ~i.lil!l'l'f Fud -upply tube from ru~1
llllf't lihcr to injf'<'lion pump
IS 4908- 24000,\ ~tJlt!lWH fuel filter
16 GRfT97 • 1-2002 =¥-~Ill 8 u ...bcr 8 2
17 Glllr'.13-1987 ~-*.lll18 Spring ,...ber 8 1
111 GlltrS783-2000 1':fi'J:!k~tt M8x.~ Boll \l8x30 2
iti1"1ll~Mlll!iN ~.iii ~~fi· F'uel •upply tube from
19 49011-25300 mifr~ supply pump to fuel
filwr
20 49011-25401-4 ~/ill~ l1l il'~lt:ll< Fuel •u1iply pump
C ~OUlll'<'liJr

21 4988- 25002 Illi'it ~ fill il1I JI.~ 1't' ~clJiJic tlutl 3


n 4988- 25001 fl 1'11 # fill illIii 11011 I ,. tkproof cop
2.l 498B 25004 J.HI Clamp 10 t
14 Jll/1'982- 1977 ffi. ~~it!t!lll 14 SprinJd• \'( a.;her 2

. 27.
fJLiJIJil!lt~ ~ ,,mt;11it.tJL&3'f11!~1j!tJL.~,fil Oil filter,slarting rnotor
and charging generator us.....·rnlily

..\' 3
'1
''! ................
,.. 2
..x~. ........... 1
tJLirtHl~l'rV ~, ~;IJ ~ f'JL.&J't ~ 22 I! f'JL.~,1£ Oil fiher ,starting motor
and charging genPrJtor a~~t'ml>ly
ffq
'fo.
It ~

Part No.
,r, ~ ltt• l lt
r Wltt" Q'1y Rt mark

4908-320008 tlL ilt !r1l i;'I r.l Oil ftht·r


2 4908 ·5300t-4 :&: rt! fJL:Jtq/l AJJ11 liri~ lever for
gt"11crulor
3 C U/1'97 · 1-2002 •f..tl!!l\11 8 1v .. ,hcr 8
4 CB/1"93- 1987 l'll•tlll!il 8 Spnnp; woshcr 8
5 (:fl/1'5783-2000 7\i!J!ktlltt M8x25 D•>h M8x25
6 49011- 51000 &iJJIJ!.fll Su.11ing motor

7 Cll/TS782- WOO 1-fll !k tltt \I IOxl!O lloh \II Ox80


8 4908- 52000 ~t~ Jtrl! ~II! Ill C~n~ g•·rl<'ralnr

9 Lll/r97 · 1-2002 ¥~111 10 ~ W>lrer IO

10 GO/T9.l-19S7 5' ~ '11} II'! I0 Spring W•i!her I0

11 <;IVl'6 I 70-2000 ;>'\ff.Jl!IJll~ 10 Nu1 10