Você está na página 1de 6

LEADERSHIP

Management is doing things right. Leadership is doing the right things


Ce este leadership-ul?
Leadership-ul reprezintă coordonarea activităţii
unor indivizi sau echipe, care îşi armonizează
eforturile în vederea realizării unui scop comun.
C H A L L E N G E
I N S P I R E
P L A N
D E V E L O P
T E A M
S T R A T E G Y
V I S I O N
C H A N G E
M O T I V A T I O N
S U P P O R T
Manager / şef versus lider
Criterii MANAGER LIDER
Formală; conduce Informală; îndrumă
Conducerea
oamenii oamenii
Rezultată din funcţie; Rezultată din
Autoritatea
comandă competenţe; rezolvă
Gândire Analitică, structurată Flexibilă, creativă
Proiectare, organizare, Motivare, participare,
Funcţii
conducere formare-dezvoltare
Control Riguros Experimental
Responsa- Strateg: stabileşte Tactician: aplică
bilităţi strategia strategia
Preocupare Produs, rezultate Proces, activitate
Accent Pe sarcină Pe oameni
Raportarea Îi foloseşte; îşi asumă Îi dezvoltă; oferă
la oameni meritele meritele
Disponibilitate de a
Riscuri Analiza, evitare
risca
Calităţile unui bun lider:
• Exemplu de urmat;
• Vizionar;
• Clarifică obiectivele;
• Încurajează, motivează, inspiră;
• Stimulează comunicarea şi munca in echipă;
• Pune accent pe interesele şi nevoile oamenilor;
• Formează şi dezvoltă membrii echipei;
• Clarifică, demonstrează, rezolvă probleme;
• Are iniţiativă, e creativ;
• Ia parte la activităţi împreună cu echipa sa, îndrumând-o;
• Asertiv, flexibil, pozitiv;
• Îşi asumă riscuri şi responsabilităţi

Un bun lider ia oamenii de unde sunt şi îi duce …. acolo unde n-au mai fost
Stiluri de leadership:
Daniel Goleman, 2000

Autoritar Promotor Vizionar Colegial Sfătuitor Democratic


Mobilize- Constru-
Mod de Stabileşte Dezvoltă Implică
Comandă ază ieşte
acţiune standarde oamenii oamenii
oamenii armonie
Propune Motivează Conexiuni
Oferă Îi apropie Valorifică
Rezo- obiective realizarea între
direcţii pe eforturile
nanţă provoca- scopurilor interese
sigure oameni oamenilor
toare comune şi nevoi
Pentru Pentru
Reco- Pentru Pentru o
Situaţie Momente dezvolta- obţinerea
man- rezultate nouă
de criză de stres rea unui
dare calitative viziune
abilităţilor consens
Fă ce îţi Fă cum îţi Vino cu Oamenii Încearcă Ce părere
Fraza
spun! arăt! mine! mai întâi! asta! ai?
Impact Negativ Negativ Pozitiv Pozitiv Pozitiv Pozitiv