Você está na página 1de 6

CARA-CARA MEMBUAT RELIEF

 Pastikan Tarikh betul.

 Klik icon ini.


Klik icon ini.
 Pilih: Teachers

 Pilih semua
guru yang
tidak hadir.

Klik OK.
Semak nama
guru yang tidak
hadir.

Klik OK.

Klik pada
Pilih guru ganti
bilangan.
yang sesuai.
Klik OK.

Klik print.
Pilih format yang
dikehendaki.

Klik print.