Você está na página 1de 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL
SK KOTA MASAI 3

1. Minggu/ Hari / Tarikh Minggu 5 / Rabu / 30 Januari 2019

2. Kelas/ Masa/ Mata Pelajaran 1 Delima & 1 Nilam / 5.05-6.15 ptg/ Pendidikan
Moral

3. Tema/ Tajuk Standard Agama DAN Kepercayaan saya


Pembelajaran

1.1.2 Menghuraikan cara menghormati agama


dan kepercayaan masyarakat
4. Objektif Pembelajaran Pada akhir PdPc murid dapat:

❖ Menerangkan sekurang-kurangnya dua


cara menghormati agama dan
kepercayaan masyarakat.

5. Aktiviti PDP:

1. Murid menceritakan tentang perayaan yang


terdapat di Malaysia.

2. Murid mendengar penerangan guru.


3. Murid bersoal jawab bersama dengan guru.

4. Murid menerangkan cara menghormati


agama dan kepercayaan masyarakat lain.
5. Murid membuat latihan dan membincangkan
jawapan bersama dengan guru
6. Murid membuat rumusan pdpc.
6. Pengisian Kurikulum:

6.1 : Ilmu / Nilai Kelestarian Global /Kepercayaan kepada Tuhan

6.2 : EMK / KB / BCB Nilai Murni/ Menganalisis

7. Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks

8. Penilaian PDP / Pentaksiran PDP Pemerhatian


:

9. Refleksi / Impak dan Kerja


Rumah :