Você está na página 1de 3

04.

)𝑈𝑛 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑙í𝑛𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝐷 = 1𝑚 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑡𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑠𝑒

𝑣𝑎𝑐í𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 1𝑐𝑚 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜, 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑠 𝑣 = (2𝑔ℎ) ∗ 0. 5 , 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 ℎ = 2 𝑚 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑙

𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜. 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑖
𝐿
𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑄𝑣1 = 1 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑚𝑖𝑛
𝑒𝑛 10 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠.
𝑺𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏:

𝑉𝐵 = √2𝑔ℎ

𝐿 1(0,001 𝑚3 ) 1 𝑚3
𝑄1 = 1 = =
𝑚𝑖𝑛 60 𝑠 60000 𝑠

𝑉: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 ∶
𝑑(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛)
= 𝑄1 − 𝑞𝐵
𝑑𝑡
𝑑(𝐴𝐴 ∗ ℎ)
= 𝑄1 − 𝑉𝐵 ∗ 𝐴𝐵
𝑑𝑡
𝑑ℎ 𝜋
𝐴𝐴 ∗ = 𝑄1 − 𝑉𝐵 ∗ 𝑑𝐵 2
𝑑𝑡 4
𝜋 𝑑ℎ 𝜋
∗ 𝐷2 = 𝑄1 − √2𝑔ℎ ∗ 𝑑𝐵 2
4 𝑑𝑡 4
𝑑ℎ
𝜋 ∗ 𝐷2 ∗ = 4𝑄1 − √2𝑔 ∗ √ℎ ∗ 𝜋 ∗ 𝑑𝐵2
𝑑𝑡
𝑑ℎ 1
𝜋(1)2 ∗ = 4( ) − √2(9,81) ∗ √ℎ ∗ 𝜋 ∗ (0,01)2
𝑑𝑡 60000
𝑑ℎ 1 √19,62𝜋
𝜋∗ = − ∗ √ℎ
𝑑𝑡 15000 10000
ℎ 10×60
𝜋
∫ ∗ 𝑑ℎ = ∫ 𝑑𝑡
1 19,62 ∗ 𝜋
ℎ0
−√ 0
15000 10000 √ℎ
[−4515,2364 ∗ √ℎ − 216,3166 ∗ 𝐿𝑛|√ℎ − 0,04790815|]𝒉𝒉𝟎 = [𝑡]𝟔𝟎𝟎
𝟎

−4515,2364√ℎ − 216,3166 ∗ 𝐿𝑛(√ℎ − 0,04790815) + 216,316,3166 ∗ 𝐿𝑛(√2 − 0,04790815) = 600

𝒉 = 𝟏, 𝟔𝟓𝟑𝟗𝟐𝟐 𝒎
 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 10 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠:
1
𝑉𝑒𝑛𝑡 = 𝑄1 ∗ 𝑡 = ( 𝑚3 /𝑠) ∗ (600 𝑠) = 0,01𝑚3
60000
 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜

∆𝑉𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 = 𝐴𝐴 ∗ ∆ℎ = 𝐴𝐴 (ℎ − ℎ0 )
𝜋
∆𝑉𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 = ∗ 𝐷 2 (ℎ − ℎ0 )
4
𝜋
∆𝑉𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 = ∗ (1𝑚)2 (1,653922𝑚 − 2𝑚)
4
∆𝑉𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 = −0,271809 𝑚3

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝐵:


𝑉𝑠𝑎𝑙 = 𝑉𝑒𝑛𝑡 − ∆𝑉𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜

𝑉𝑠𝑎𝑙 = 0,01𝑚3 − (−0,271809𝑚3 )

𝑉𝑠𝑎𝑙 = 0,01𝑚3 + 0,271809𝑚3

𝑉𝑠𝑎𝑙 = 0,2818𝑚3