Você está na página 1de 4

Laporan Sekolah Pasar Modal Level 1 dan 2 Gelombang VII IPOT PIPM Lampung

Sabtu, 30 Juni 2018


No PIC Nama Tanggal Proses OA Cust. Code RDI
1. Arum Isti C Turhamun 7/2/2018 R10000189622 BCA
2. Arum Isti C Berli Kurniawan 7/2/2018 R10000188460 BCA
3. Arum Isti C Rudi Iswahyudi 7/2/2018 R10000188177 BCA
4. Arum Isti C Heru Yuliyanto 7/2/2018 R10000188433 BCA
5. Arum Isti C Yati Supriati 7/2/2018 R10000189603 BCA
6. Arum Isti C Mardiyan Ch 7/2/2018 R10000188284 BCA
7. Arum Isti C Evi Septiawardani 7/2/2018 R10000189918 BCA
8. Arum Isti C Nanto Satrio WS 7/2/2018 R10000189402 BCA
9. Arum Isti C Dodi Yarpika 7/2/2018 R10000188103 BCA
10. Arum Isti C Risma Rani 7/2/2018 R10000188456 BCA
11. Arum Isti C Suhadi 7/2/2018 R10000188329 BCA
12. Arum Isti C Anissa Duli Putri 7/2/2018 R10000189579 BCA
13. Arum Isti C Wiby Purwadinata 7/2/2018 R10000189430 BCA
14. Arum Isti C Fren Jofian 7/2/2018 R10000191504 BCA
15. Arum Isti C Fitriana Aprilia 7/2/2018 R10000188822 BCA
16. Arum Isti C Risma Maylania Melati 7/2/2018 R10000190345 BCA
17. Arum Isti C Samadi 7/2/2018 R10000188769 BCA
18. Arum Isti C Sukartono 7/2/2018 R10000188770 BCA
19. Arum Isti C Hendratama Hutabarat 7/2/2018 R10000188809 BCA
M Lampung

Keterangan
Oke
Oke
Oke
Oke
Oke
Oke
Oke
Oke
Oke
Oke
Oke
Oke
Oke
Oke
Oke
Oke
Oke
Oke
Oke
Laporan Sekolah Pasar Modal Level 1 dan 2 Gelombang VII IPOT PIPM Lampung
Sabtu, 30 Juni 2018
No. PIC Nama Tanggal Proses OA Cust.Code RDI
1. Arum Isti C Mardiyan Ch 7/2/2018 R10000188284 BCA
2. Arum Isti C Dodi Yarpika 7/2/2018 R10000188103 BCA
3. Arum Isti C Wiby Purwadinata 7/2/2018 R10000189430 BCA
4 Arum Isti C Hendratama Hutabarat 7/2/2018 R10000188809 BCA
5 Arum Isti C Nanto Satrio WS 7/2/2018 R10000189402 BCA
Lampung

Keterangan
Oke
Oke
Oke
Oke
Oke

Interesses relacionados