Você está na página 1de 1

Mapaprofesionalnog razvoja

OŠ „Mato Lovrak“, Nova Gradiška, 28. travnja 2011.


OŠ „Mladost“, Osijek, 29. travnja 2011.

Moja filozofija poučavanja


Pitanja za razmišljanje:

Što je za Vas krajnji cilj odgoja i obrazovanja?


Koja je uloga učitelja/nastavnika?
Koja je uloga roditelja u obrazovanju?
Na koji način djeca uče?
Na koji način osmišljavate kurikulum kako biste zadovoljili različite potrebe
djece?
Koja je uloga obrazovanja u široj društvenoj zajednici?