Você está na página 1de 8

SMK SERI PAGI,SENAWANG, NS

JADUAL ANALISIS ITEM PPT 2018

TING: 1 Daisy SUBJEK: RBT

NAMA GURU : Nur Hazirah Bt. Mohd Roslan JUM PLJR: 27

BAHAGIAN A

NO TAJUK BIL PELAJAR


SOALAN BETUL SALAH
S1 I MAKSUD RBT 17 10
II
III
S2 I JENIS RBT 14 13
II
III
S3 I ELEMEN RBT 22 5
II
III
S4 I FUNGSI GARISAN 18 9
II
III
S5 I KELAS WARNA 16 11
II
III
S6 1 KRITERIA RBT 3 24
II
III
S7 1 ETIKA RBT 25 2
II
III
S8 I INOVASI RBT 7 20
II
III
S9 I PENGURURAN PELAKSANAAN PROJEK 24 3
II
III
S10 I PENJANAAN IDEA RBT 25 2
II
III
S11 I PENGURUSAN PROJEK RBT 3 24
II
III
S12 1 KONSEP SMART 16 11
11
111
S13 A PENGIRAAN KOS 21 6
B
S 14 I CARTA ORGANISASI PENGURUSAN PROJEK 17 10
II
III
S 15 I PENJANAAN IDEA RBT 24 3
II
III
S 16 I MAKSUD PROJEK BRIEF 19 8
II
III
S 17 I PROSES REKA BENTUK 22 5
II
III
S18 I MAKSUD KRITERIA DAN PERNYATAAN MASALAH 17 10
II
III
S19 I BAHAN PEMBINAAN MOCK - UP 11 16
II
III
S 20 I ALATAN DAN BAHAN PEMBINAAN MOCK UP 21 6
II
III
3 1,2 0
2 15 10

1 13 13

12 10 5

2 16 9

16 11

1 2 24

13 12 2

7 20

9 15 3

5 20 2

3 24
6 10 11

21 6

12 5 10

5 19 3

6 13 8

10 12 5

4 13 10

1 10 16

11 10 6
BAHAGIAN B
NO TAJUK MARKAH/BIL PELAJAR
SOALAN PENUH KURANG KOSONG
S21 A LAKARAN OBJEK ASAS 9 18
S21B ELEMEN DAN PRRINSIP RBT 6 8 13

S22A JADUAL KOS 17 10


22B PENGIRAAN KOS 9 11 7
22C 1 26
22D 0 27

S23A JADUAL PROJEK BRIEF 14 13


23B 2 25

S24A PERBANDINGAN KRITERIA RBT 3 24


24B TEKNIK PEMBINAAN OBJEK 1 1 25
24C WARNA SEKUNDER 3 8 16
SMK SERI PAGI,SENAWANG, NS
JADUAL ANALISIS ITEM PPT 2018

TING:…2…………………….. SUBJEK: RBT

NAMA GURU :………………………………… JUM PLJR:…………

BAHAGIAN A

NO TAJUK BIL PELAJAR


SOALAN BETUL SALAH
S1 I MAKSUD RBT
II
III
S2 I ELEMEN RBT
II
III
S3 I TUGAS PENGURUS PROJEK
II
III
S4 I CIRI CIRI PROJEK BRIEF
II
III
S5 I JENIS LAKARAN
II
III
S6 1 KATEGORI FESYEN
II
III
S7 1 SISTEM AKUAPONIK
II
III
S8 I MASALAH INVENTIF
II
III
S9 I MODEL FUNGSI
II
III
S10 I ANALISIS FUNGSI
II
III
S11 I JENIS HALANGAN
II
III
S12 1 KAEDAH PEMBUATAN PRODUK
11
111
S13 A BAHAN KEMASAN PROJEK
B
S 14 I JENIS JENIS KAEDAH PEMBUATAN
II
III
S 15 I KOMPONEN ALAT MEKANIKAL
II
III
S 16 I BAHAGIAN KOMPONEN MEKANIKAL
II
III
S 17 I LANGKAH -LANGKAH PEMBINAAN GAJET
II
III
S18 I ELEMEN ELEKTRIK
II
III
S19 I JENIS SAMBUNGAN LITAR
II
III
S 20 I STRATEGI PENYELESAIAAN MASALAH INVENTIF
II
III
BAHAGIAN B
NO TAJUK MARKAH/BIL PELAJAR
SOALAN PENUH KURANG KOSONG
S21 A KOMPONEN MEJA DAN FUNGSI
S21B MODEL FUNGSI

S22A PERBANDINGAN TEKNOLOGI PEMBUATAN


22B
22C
22D

S23A LAKARAN PERSPEKTIF


S23B
S24C

S24A KOMPONEN MEKANIKAL


24B BAHAN KOMPONEN MEKANIKAL
S24C FUNGSI KOMPONEN MEKANIKAL
S24D LAKARAN KOMPONEN MEKANIKAL-TALI SAWAT