Você está na página 1de 26

CRNA KNJIGA 2018.

12. ožujka 2019.


• Godina dana
• CF kampanja
• 500 ljudi
• 120 tisuća kuna
• 100 slučajeva
Uljanik – majka svih gubitaša
Državna jamstva

• 4,3 mlrd kuna izloženost države prema Uljaniku


• Više od 35 mlrd u 20 god
• Marić:
– 'od 2010. do rujna 2018. Uljanik grupi izdano 7,5
milijardi kn jamstava'
– 'državna jamstva Uljaniku opasnost su za proračun'
Državna jamstva
Što se ponavlja
• jamstva gubitaškim
tvrtkama
• nema prave analize
opravdanosti
• nema osiguranja naplate
• nema nadzora trošenja
sredstava
Državna jamstva
Preporuke
Preporuke
• utvrditi i objaviti politiku
dodjele jamstava (jasne
kriterije)
• obustaviti jamstva tvrtkama
čije uprave ne troše jamstva
namjenski, ostvaruju
gubitke i/ili dovode do
aktiviranja jamstava
• procedura nadzora
Vlasnicima stanova oprošteno 133 m
milijuna kuna

Državna revizija:
4.500 stanova
useljeno bez ugovora.

Otpis potraživanja za
najam stanova od
1995. do 2013. u
iznosu od 133
milijuna.
Što se ponavlja
Velik broj stanova useljen i bez ugovora o najmu.

Nemar državnih agencija nadležnih za naplatu.

Otpis nenaplaćenih potraživanja zbog nemara.

Preporuke
Katalog iznajmljenih stanova u vlasništvu
države s potrebnim podacima uključujući
urednost plaćanja.

Stroga procedura preispitivanja pravne


valjanosti ugovora o najmu, urednosti
plaćanja najamnine te automatskih pravnih
koraka u slučaju neurednosti, bez
izuzetaka.

Sve oslobođene stanove prodati na tržištu.


Željeznice Državne potpore za HŽ
Infrastrukturu:
450 milijuna kuna iz
proračuna

508 milijuna kuna od trošarina


za gorivo

20 lipa/L za održavanje
mastodonta koji u svom
vlasništvu ima 1.139 stanova
Što se ponavlja Preporuke
• željezničke tvrtke bi • privatizirati sve usluge
bankrotirale bez potpora (prijevoz, održavanje) a u
(stotine milijuna kuna iz državnom vlasništvu
državnog proračuna i ostaviti samo
cijene benzina) infrastrukturu
• smanjiti troškove
• subvencije trgovačkim
društvima u javnom
sektoru:
1.410.671.877 kn

• subvencije trgovačkim
društvima,
poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan
javnog sektora (izvan
EU sredstava):
2.232.015.627 kn

Potpore i poticaji
Što se ponavlja Preporuke
Utvrditi i objaviti politiku dodjele
Financiranje gubitaških tvrtki subvencija.
koje ovise o potporama.
Redovno i transparentno objavljivati
subvencije kao i razloge davanja.

Snažnija kontrola troše li se sredstva


namjenski.

Obustaviti subvencije tvrtkama čije


uprave ne troše subvencije namjenski
ili ne postižu planirane ciljeve.

Usvojiti politiku dugoročnog


smanjenja subvencija.
Sustav „pušta” vodu

• cijevi iz Austro-Ugarske Hrvatska 49%


• najveći problem: ilegalni priključci Gračac 91%,
• naknade i dozvole (godišnje više Imotski 82%,
od 1,2 milijarde kuna)
• prihodi uglavnom hrvatskim Otočac 77%,
vodama i lokalnim jedinicama, dio Zadar 67%,
za saniranje gubitaka u
vodovodima
Zagreb 47%
Što se ponavlja
Naknade za vodne doprinose,
dozvole za priključke i sl. u
vrhu parafiskalnih nameta.
Građane košta 1,2 milijardi, a
poduzetnike 800 milijuna.

Preporuke
Nezavisna analiza gubitaka

Popraviti gdje curi (na što se


troši 2 mlrd kuna/god?).

Javno objavljivati podatke na


web stranicama.
Više zaposlenih u administraciji
nego liječnika
42 tisuća zaposlenika/ 9 tisuća doktora.

Rashod za zaposlene 42% do 81%.

Od 1997. troškovi zdravstva narasli sa 7


na 23 milijarde kuna.

Boljom skrbi moglo se spriječiti:


Italija: 93 smrti na 100.000
stanovnika;
Slovenija 128;
Hrvatska 216.
Broj smrti koje su se
mogle spriječiti je
narastao, iako je
narastao broj
medicinskog osoblja po
stanovniku te
opremljenost.

Eurostat 2017.
Što se ponavlja
– strategije koje se ne provode u djelo
– neučinkovitost, politiziranost…
Preporuke
– mjerenje uspješnosti (ishodi)
– razvoj karijere sukladno ishodima
– reorganizacija prema kriteriju
optimizacije odnosa ishoda/troškova
– ugovaranja usluga s privatnim sektorom
– veći prostor privatnim osiguravateljima
• sud nakon 45
godina donio
nepravomoćnu
presudu!

• sudac se
šokirao: spor
šest mjeseci
stariji od njega

• grad Trogir mora


Sud nakon 45 g. spora platiti dva
milijuna kuna
donio nepravomoćnu naknade

presudu!
Pravosuđe
Što se ponavlja
Beskrajni procesi, odluke sudova
kojima se javnost smije i zgražava.
Neujednačenost, pogodovanje,
neznanje, korupcija…
Pravna nesigurnost.
Preporuke
Radikalna depolitizacija
Karijerno napredovanje prema
rezultatima
Plitvička
jezera
27 milijuna na
udruge
i sponzorstva
• 50 tisuća udruga
(glavnom se
financiraju iz
proračuna)

• Donacije preko 2
milijarde

• Proizvoljna dodjela
sredstava
50 TISUĆA UDRUGA,
VEĆINOM SE • Slaba kontrola
utrošenog
FINANCIRAJU IZ
PRORAČUNA
Što se ponavlja Preporuke
Stroži kriteriji
Prevelik udio se financiranja.
financira iz proračuna,
Opće pravilo: za svaku
premali udio
kunu potpore, jedna
donacijama građana.
kuna vlastitim
djelovanjem.
Uvesti porezne olakšice
za donacije (motivirati
filantropiju).
Razne ludosti
ispod radara…
• studentski centar Zagreb: nestaju novci,
revizija odbija dati mišljenje
– od 2013. – 2017. država „sanirala” sa
159 m, samo 30 m potrošeno namjenski

• najveći poduzetničkog "inkubator" u


jugoistočnoj Europi, vrijedan 30 m eura

• kazalište bez glumaca


– kazalište u Požegi nema glumaca, ali ima
deset zaposlenih, pa čak i osobu koja se
bavi odnosima s javnošću…
Teorija javnog izbora ili
‘politika bez romanse’
Kako je sve to moguće!?
– teorija javnog izbora
– 1986. James M. Buchanan 
Nobel iz ekonomije
– ekonomski model racionalnog
ponašanja
– Cilj maksimizacija korisnosti
Kako se vlastiti interesi skrivaju iza ‘javne
dobrobiti’
– kupovina skupih i luksuznih
automobila: „sigurnost”
– spašavanje javnih poduzeća:
„čuvanje radnih mjesta“
– zaštita svojih interesnih
pozicija: „ne damo naše ceste“
Utopija o ‘boljim’ ljudima
• Odabir „boljih“ ljudi?
• Prihvaćanje realnosti – vlastiti interes jači od javnog
• Promjena institucionalnih pravila
• Povezati osobne ciljeve s javnim

• Lipa:
– smanjenje poreznog opterećenja i uloge države, reforma
javnog sektora
– smanjenje prostora za nelegitimno ostvarivanje osobnih
ciljeva pojedinaca
Hvala…