Você está na página 1de 1

ORGANIGRAMA Liceului Tehnologic „GH.

RUSET ROZNOVANU” - An școlar 2018-2019


CONSILIUL DE ADMINISTRATIE COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

DIRECTOR
ILARIE O.

CADRE COORDONATOR SECRETAR


CONTABIL ȘEF
DIDACTICE PROIECT ȘEF

CATEDRE / COMISIA PT. COMISIA PT.


SECRETARIAT CONTABILITATE
COMISII METODICE PROIECTE SC. & ED. INVENTARIERE

DIRECTOR ADJ. DIRECTOR ADJ. CONSILIER


STROEA I. TEACU O. EDUCATIV

CONSILUL
REPREZENTATIV COMISII
PERSONAL
AL PĂRINŢILOR DE
LUCRU AUXILIAR
COMISIA PSIHOLOG
CONSILIUL
ADMINISTRAŢIE METODICĂ
DIRIGINŢI ELEVILOR
BIBLIOTECARI
FOCHIŞTI
LABORANT
PAZNICI

TEHNICIENI
ÎNGRIJITORI CADRE DIDACTICE - DIRIGINȚI

CONSILIUL
PROFESORAL