Você está na página 1de 3

PREDICCION EN BASE A TIEMPO

PI, BPD/PSI = 0,1


Pff minima, psia= 100
Qmax/pozo, bpd= 24.7
Num,pozos= 100
N,MMBF= 83,3

presion Bo uo SL kro ANP/N PI Qo Q Qprom. Qtotal ANP t(meses) t(total) t(años)


1700 1,265 1,19 1 1 0 0,1 160 24,7 0 0 0 0 0 0
1500 1,241 1,22 96 0,835 0,0353 0,083 116,2 24,7 24,7 2470 2,94 39,2 39,2 3,3
1300 1,214 1,25 0,92 0,69 0,0337 0,068 81,6 24,7 24,7 2470 2,81 37,42 76,62 6,4
1100 1,191 1,3 0,883 0,565 0,0348 0,055 54,9 24,7 24,7 2470 2,9 38,6 115,2 9,6
900 1,161 1,35 0,846 0,46 0,0307 0,044 35,3 24,7 24,7 2470 2,56 34,09 148,3 12,4
700 1,147 1,5 0,814 0,37 0,0356 0,032 19,2 19,2 21,95 2195 2,96 44,4 193,7 16,1
500 1,117 1,8 0,78 0,295 0,0299 0,021 8,4 8,4 13,8 1380 2,49 59,3 253 21,1
300 1,093 2,28 0,748 0,23 0,0307 0,014 2,8 2,8 5,6 560 2,56 150,4 403,4 33,6
100 1,058 3,22 0,706 0,16 0,0422 0,007 0 0 1,4 140 3,52 825,9 1228,9 102,4

PARA LA PRESION 1300 PSI

 PI
0,69
( )
1,214 ∗ 1,25
𝑃𝐼 = 0,1 ∗ = 0,068
1
1,265 ∗ 1,19
 Qmax
𝑄𝑚𝑎𝑥 = (1300 − 100) ∗ 0,068 = 81,6

 Qpermitido
Dato: 24,7
 Qtotal
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 24,7 ∗ 100 = 2470

 ANP
𝐴𝑁𝑃 = 0,0337 ∗ 83,3 = 2,81 𝑀𝑀𝐵𝐹

 T
2,81 ∗ 106 1137,65
𝑡= = = 37,42 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
2470 30,4
 T total
𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 39,2 + 37,4 = 76,6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
 T años
76,62
= 6,4𝑎ñ𝑜𝑠
12

30

25

20

15

10

0
0 20 40 60 80 100 120