Você está na página 1de 1

Terapia edentaţiei parţiale prin protezare mobilizabil

Rezumat: Lucrarea prezintă cazul clinic al unui pacient care a necesitat reabilitarea orala prin
protezare compozită (proteză scheletată mobilizabilă, adjunctă şi parte fixă conjunctă metalo-
ceramică) cu sisteme speciale de menţinere sprijin şi stabilizare de tipul culiselor extracoronare
matrice-patrice. Am evidenţiat superioritatea acestui tip de protezare din punct de vedere
biofuncţional şi biomecanic comparativ cu restaurările clasice parţiale acrilice. Cuvinte cheie: proteză
scheletată, protezare compozită, punte metalo-ceramică Abstract: The paper presents the clinical
case of a patient who needed oral rehabilitation through composite prosthesis (mobilizable, adjunct
framework prosthesis and metal-ceramic fixed part) with special support and stabilization systems of
extracoronal attachment type. Keywords: framework prosthesis, composite prosthesis, metal-
ceramic attachment

INTRODUCERE Terapia edentaţiei parţiale prin protezare mobilizabilă se impune de cele mai multe
ori pacienţilor de vârsta a III a. Diferitele forme clinice ale edentaţiilor dar şi starea câmpului protetic
al pacienţilor au determinat diverşi practicieni să realizeze piese protetice compozite ce deţin o
funcţionalitate optimă, şi au un pronunţat caracter profilactic pentru unităţile odonto-paradontale
restante şi suportul muco-osos. (1) Protezarea compozită presupune corelarea unei proteze
mobilizabile adjuncte, cu o alta fixă, conjunctă prin intermediul unor sisteme speciale de menţinere
sprijin şi stabilizare (îndeosebi culise extracoronare) (2,3). Astfel, se asigură nu numai problema unei
eficiente retenţii ci şi un aspect estetic favorabi1, prin închiderea spaţiilor edentate cu ajutorul unei
punţi dentare, la care se mai adaugă repartizarea optimă a forţelor masticatorii în avantajul
profilactic al ţesuturilor dure şi moi de sprijin ale lucrării mobilizabile. (4,5,6) Consecinţele favorabile
ale acestui tip de protezare în mare măsură sunt determinate de felul cum sunt valorificate condiţiile
biomecanice, biomorfologice şi psihice individuale, avându-se în vedere mai mulţi factori, printre
care amintim: numărul edentaţiilor, amplasarea breşelor şi întinderea lor, valoarea funcţională a
dinţilor restanţi, poziţia lor şi starea suportului mucoosos, felul antagoniştilor, natura ocluziei, starea
psihică a pacientului (7,8).

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU Lucrarea ilustrează cazul clinic al unui pacient care s-a prezentat în
serviciul nostru de specialitate cu dureri marcante in regiunea dreaptă mandibulară în urmă cu
aproximativ un an de zile. În urma examenului clinic am stabilit diagnosticul de abces dentar cu
punct de plecare de la nivelul dintelui 46. Am efectuat tratamentul de urgenţă iar în şedinţa
următoare i-am întocmit pacientului o fişă medicală şi am stabilit planul de tratament în vederea
restaurării funcţiilor aparatului dento-maxilar. Deoarece pacientul prezenta punţi vechi neadaptate
marginal si nefuncţionale am decis ablaţia acestora. Am îndepărtat focarele de infecţie reprezentate
de pungile parodontale de la nivelul dinţilor 16, 13, 25, 26, 46, 47 care prezentau mobilitate gradul 2
şi 3 (fig. 1). Din considerente fizionomice, socio-economice dar si in vederea vindecării locurilor de
extracţie pacientul a purtat timp de şase luni două proteze parţiale acrilice. Figura nr. 1. Resorbţia
osoasă şi pungile parodontale evidenţiate radiografic. După această perioada de timp am decis
reabilitarea orală prin două proteze mobilizabile cu elemente conjuncte metalo-ceramice, care să
restaureze in totalitate funcţiile aparatului dento-maxilar . Grupul frontal superior a fost solidarizat
printr-o punte metalo-ceramică de cinci elemente ancorată pe dinţii restanţi 1.2-2.3 care au
necesitat devitalizare pulpară (fig. 2 şi 3). Pe dinţii limitanţi edentaţiei s-au montat culisele
extracoronare din componenţa sistemului special se menţinere sprijin şi stabilizare de tip
matricepatrice (fig. 4-8).