Você está na página 1de 1

Asal Usule Desa Gotputuk Kecamatan Ngawen

Nalika jaman semana, wonten wong lanang ingkang namine Mbah Abu Thoyib.
Sakwijining dino, Mbah Abu lunga wonten ono desa ing etan kali. Mbah Abu nemuke desa kui, lan desa
kui durung duweni jeneng. Bakdoniku, Mbah Abu duweni pikiran Yen dewene arep menehi jeneng desa
kui. Desa kui diwenehi jeneng Gotpungkruk . Amarga tanah e mungkruk, dadose dinamiaken
Gotpungkruk. Lan Mbah Abu menehi jeneng kali kui. Ingkang namine pun kali brangngetan.

Sakwise kui, Mbah Abu nyebrang kali brangngetan. Dewene lunga menyang ngidul. Ning kidul kui, Mbah
Abu nemokake wit got lan godong wit got kui warna e puteh. Mbah Abu jenengake deso kui Gotputeh.

Mbah Abu ndandekake desa Gotpungkruk lan Gotputeh dadi siji. Gotpungkruk nyebrang kali pindah ing
loran. Ing tengah-tengah Gotpungkruk lan Gotputeh ono got ingkang mbatesi desa loro kui. Mbah Abu
ngepetukaken loro desa kui. Lan sakwise niku, Mbah Abu jenengake desa loro kui dadi desa Gotputuk,
amarga desa loro kui kepetuk.