Você está na página 1de 10

DRVENE KONSTRUKCIJE II Izradio: Matej Ribar

Ak. Godina: 2018./2019.

LUČNI MOST Strana: 1

1. ANALIZA OPTEREĆENJA
Analizom opterećenja odredit će se stalno opterećenje, opterećenje snijega, vjetra, pješaka te
interventnog vozila.

1.1 STALNO OPTEREĆENJE

Svim će elementima (osim ograde i mosnica) prilikom statičkog proračuna u računalnom programu
biti zadana vlastita težina i to kako slijedi:

• elementi klase drva GL28h (lukovi) zadani su vlastitom težinom od 4,0 kN/m 3,
• elementi klase drva GL24k (stabilizacija lukova, poprečne ukrute luka, sekundarni uzdužni
i poprečni nosači) zadani su vlastitom težinom od 3,5 kN/m 3,
• svi čelični elementi, klase čelika S355, zadani su vlastitom težinom od 78,5 kN/m 3.

Opterećenje podnica (D60, vlastita težina 8,4 kN/m 3) na m2 :

• težina jedne podnica:

( 0, 2  0,08  3,6 )  8, 4 = 0, 48

• težina svih (180) podnica po m2 površine kolnika mosta:


0, 48 180
= 0, 6 kN/m 2
40, 0  3, 6

• težina čeličnog pribora


gčelični pribor = 0,10 kn/m2

• dodatno stalno
gdodatno stalno= 1,0 kn/m2

Ukupna težina : ∑g = 1,7 kn//m2


DRVENE KONSTRUKCIJE II Izradio: Matej Ribar
Ak. Godina: 2018./2019.

LUČNI MOST Strana: 2

1.1 PROMETNO OPTEREĆENJE

• Opterećenje pješacima : q = 5 kN/m2

• Opterećenje interventnim vozilom

POPREČNI SMJER UZDUŽNI SMJER


20
b1 b2
4
4

20 2 20 2 20

Sekundarni nosači Sekundarni nosači


DRVENE KONSTRUKCIJE II Izradio: Matej Ribar
Ak. Godina: 2018./2019.

LUČNI MOST Strana: 3

d 8
b1 = b2 = c + 2  = 20 + 2  = 28 cm
2 2

Zbog uvjeta :
2
b2 = 28 cm  20 + 2  = 22 cm
2

Opterećenje se rasprostire na više mosnica prema sljedećem izrazu:

Q 40
Q1 = =  0, 22 = 31, 43 kN
b2 0, 28

Q1 31, 43
q= = = 112, 25 kN/m'
b1 0, 28

Mjerodavni slučajevi opterećenja:


• Slučaj 1. – koncentrirano opterećenje iznad sekundarnog nosača

1
Vserv,k = Q1 = 31, 43 kN
Opterećenje se prenosi izravno na sekundarni nosač, mjerodavno za provjeru posmičnih naprezanja i
tlaka okomito na vlakanca.
DRVENE KONSTRUKCIJE II Izradio: Matej Ribar
Ak. Godina: 2018./2019.

LUČNI MOST Strana: 4


Slučaj 2. – koncentrirano opterećenje u sredini raspona između dva sekundarna

Q1  l 31, 43  0,82
2
Vserv,k = = = 6, 44 kNm
4 4

Opterećenje se prenosi savijanjem mosnice na sekundarne nosače te je mjerodavno za provjeru


naprezanja od savijanja s izvijanjem
DRVENE KONSTRUKCIJE II Izradio: Matej Ribar
Ak. Godina: 2018./2019.

LUČNI MOST Strana: 5

2. DIMENZIONIRANJE SEKUNDARNOG UZDUŽNOG NOSAČA

2.1. KOMBINACIJE OPTEREĆENJA ZA SEKUNDARNI NOSAČ

• Kombinacija „stalno“ + „interventno vozilo“ → mjerodavna kombinacija

2.2. UNUTARNJE SILE U SEKUNDARNOM NOSAČU

Proračun unutarnjih sila sekundarnog nosača je napravljen u programskom paketu Autodesk ROBOT.

Opterećenje na sekundarni nosač:


- vlastita težina nosača automatski uključena u software-u
- težina mosnica: gm =   Am = 840  0, 2  0,08 = 13, 44 kg / m = 0,13 kN / m
- interventno vozilo:

Izvanredna računska kombinacija:


qSd =  G  Gk +  A  Ak = 1,0  ( gvl + gm ) + 1,0  Ak
DRVENE KONSTRUKCIJE II Izradio: Matej Ribar
Ak. Godina: 2018./2019.

LUČNI MOST Strana: 6

Mjerodavni slučajevi opterećenja:


• Slučaj 1. – koncentrirano opterećenje iznad rubnog sekundarnog nosača

Prednja osovina:
Q1 = 80 1,00 + 80  0,64 = 131, 2kN
Stražnja osovina:
Q2 = 40 1,00 + 40  0,64 = 65,6 kN
DRVENE KONSTRUKCIJE II Izradio: Matej Ribar
Ak. Godina: 2018./2019.

LUČNI MOST Strana: 7

3.1 OPTEREĆENJE VJETROM

Most se nalazi u prigradskom području pa je svrstan u kategoriju terena II.

Rezultirajuća sila vjetra na rasponski sklop određuje se na osnovi sljedećeg izraza:

Fw = qb  c e  c f  Aref kN


w = q b  c e  c f kN/m 2 
Osnovna brzina vjetra dana je izrazom:
v b = c dir  c season  v b,0 m/s  ,

gdje su:
vb,0 = 20 m/s fundamentalna vrijednost osnovne brzine vjetra očitana iz karte
vjetrova Republike Hrvatske,
c dir = 1,0 faktor smjera vjetra,
c season = 1,0 koeficijent godišnjeg doba.

Osnovna brzina vjetra iznosi:

vb = 1,0 1,0  20 = 20 m/s

Referentni pritisak srednje brzine vjetra:

 1, 25
qb =  vb2 =  202 = 0, 25 kN/m 2
2 2 1000
DRVENE KONSTRUKCIJE II Izradio: Matej Ribar
Ak. Godina: 2018./2019.

LUČNI MOST Strana: 8

2.3.1. OPTEREĆENJE VJETRA NA RASPONSKI SKLOP U POPREČNOM SMJERU

A) NEOPTEREĆEN MOST:

b = 3,60 m
d = 1, 49 m
b / d = 2, 42
c fx = 1, 75
wneopt = qb  ce  c f = 0, 25  2,1 1, 75 = 0,92 kN/m 2
wneopt ,m ' = wneopt  d = 0,92 1, 49 = 1,37 kN/m'
DRVENE KONSTRUKCIJE II Izradio: Matej Ribar
Ak. Godina: 2018./2019.

LUČNI MOST Strana: 9

B) OPTEREĆEN MOST:

qref = 0, 25 kN/m 2
b = 3,60 m
d = 2, 49 m
b / d = 1, 45
c fx = 2, 00
wopt = 0, 25  2,1  2, 0 = 1, 05 kN/m 2
wopt , m ' = wopt  d = 1, 05  2, 49 = 2, 61 kN/m'
DRVENE KONSTRUKCIJE II Izradio: Matej Ribar
Ak. Godina: 2018./2019.

LUČNI MOST Strana: 10

2.3.2. OPTEREĆENJE VJETRA NA RASPONSKI SKLOP U UZDUŽNOM SMJERU


Za opterećenje vjetra na rasponski sklop u uzdužnom smjeru uzima se četvrtina vrijednosti opterećenja iz
poprečnog smjera.

1
wopt , x =  2, 61 = 0, 65 kN/m 2
4
1
wneopt , x =  2, 49 = 0,34 kN/m 2
4

2.3.3. ODIŽUĆE DJELOVANJE VJETRA


Koeficijent izloženosti za rasponski sklop iznosi:

• z = 8, 0 m → ce ( 8, 0 ) = 2,1

Za d tot = 156 cm i b = 360 cm očitano je:


 b   360 
cf,z = f  = f   = f ( 2,31) = 0, 65 ,
 d tot   156 

slijedi cf = cf, z   = 0,65  1,0 = 0,65 .

Odižuće djelovanje vjetra na rasponski


sklop u poprečnom smjeru iznosi:

w = 0, 25  2,1 0,65 = 0,34 kN/m2