Você está na página 1de 2

PERGERAKAN KAWAD KAKI KADET REMAJA SEKOLAH & TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH

Bil Perkara/Pergerakan
Pergerakan Masuk Padang dan Melapor Penalti

1. Pergerakan masuk padang ( Berjalan ) a. 1 X anggota ditolak 5 markah (lebih dari 3


2. Berhenti anggota dibatalkan)
3. Mengadap ke hadapan b. 1 X item aksessori jatuh/tidak ditemptnya
4. Buka Barisan ditolak 1 markah
5. Ke Kanan Lurus dan Pandang depan c. 1 X tidak ikut urutan ditolak 5 markah
5a. Melapor d. 1 X Pergerakan bukan yang ditetapkan ditolak 3
Kawad Statik markah
e. 1 X Pergerakan bukan di tempat yang
6. Ke Kanan Lurus dan Pandang depan ditetapkan ditolak 3 markah
6a. Bergerak ke kiri, kiri pusing f. Kelajuan cepat jalan yang kurang daripada 128
7. Bergerak ke kanan, belakang pusing langkah atau melebihi 135 langkah seminit akan
8. Menghadap ke belakang, kanan pusing ditolak 5 markah sekali
9. Menghadap ke hadapan, belakang pusing g. Kelajuan perlahan jalan yang kurang daripada
10.Tutup Barisan 60 langkah atau melebihi 70 langkah seminit
Kawad Dinamik akan ditolak 5 markah sekali

11. Bergerak ke kiri, kiri pusing


12. Dari kanan, Cepat Jalan
i. Kiri Belok
ii. Kiri Belok
iii. Kiri Belok
13. Tukar langkah perlahan, perlahan jalan
iv. Kiri Belok
v. Kiri Belok
14. Menghadap ke hadapan, kanan pusing
15. Buka barisan (KRS shj)
16. Pandang kanan (KRS shj)
17. Pandang depan (KRS shj)
18. Tutup barisan (KRS shj)
19. Bergerak ke kiri, kiri pusing
vi. Kiri Belok
20. Tukar langkah cepat, cepat jalan
vii. Kiri Belok
viii. Kiri Belok Tanda bujur merah dan hijau adalah kon 6 inci.
21. Hormat ke kanan, hormat Tanda segitiga biru ialah kon 16 inci.
22. Hormat ke hadapan, hormat
23. Tukar langkah semasa berjalan, tukar langkah *TKRS tidak perlu melakukan
24. Hormat selaku terima sijil pergerakan 15, 16, 17, & 18.
25. Tukar langkah perlahan, perlahan jalan
26. Bergerak ke kanan, belakang pusing
27. Tukar langkah cepat, cepat jalan
28. Bergerak ke kiri, belakang pusing
29. Menghadap ke belakang, kiri pusing
30. Menghadap ke hadapan, belakang pusing
31. Hentak kaki
32. Henti
33. Mara Mengadap ( 11 langkah )
PERGERAKAN KAWAD KAKI KADET REMAJA SEKOLAH & TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH