Você está na página 1de 3

Nama :____________________ Tahun :__________

Hari :____________________ Tarikh :__________


Tuliskan perkataan yang betul berdasarkan gambar.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16.

Cikgu Mia 2016


Nama :____________________ Tahun :__________
Hari :____________________ Tarikh :__________
Lengkapkan ayat dengan perkataan yang betul.
1.
Ikan ____________ itu sangat besar.

( paus, pasu, puas )

2.
Kakak suka makan ___________ikan.

( laut, lauk, luak )

3.
Adik suka main __________ sabun.

( buah, biul, buih )

4.
___________ air itu telah rosak.

( paip, paut, piap )


5.
Emak saya jual __________ karipap.

( kuah, kuih, kuil )


6.
Ayah beri abang _________ belanja.

( duti, duit, daun )


7.
Opah pakai __________batik di rumah.

( lain, kain, kian )


Cikgu Mia 2016
Nama :____________________ Tahun :__________
Hari :____________________ Tarikh :__________
Susun semula perkataan menjadi ayat yang betul.
1.
fail Cikgu susun sedang

_____________________________________
2.
hijau berwarna itu Daun

_____________________________________
3.
dalam Laut itu sangat

_______________________________________

4.
manis epal itu Buah

_______________________________________
5.
di kedai Ayah kail beli

_______________________________________
6.
kapal berat itu Sauh

_______________________________________
7.
rosak itu lampu Suis

_______________________________________

Cikgu Mia 2016