Você está na página 1de 6

Feines Primera Hora

- Llistar talons de cobro


- Apunts caixa rural – Donar de baixa totes les TF( entrar talons i entrar-les com assentament).
- Mirar si hi ha alguna Proforma.
- Queixes
- Mirar si hi ha transferència EDI.

Dilluns;

- Treure llistat factures-clients/ proveïdors pendents de pagament.


- Facturació setmanal

Trucar Botigues

6+ Numero Botiga Exemple: Botiga 10 ----- 6010

Introduir dades PC de una botiga ------- 42+300

Exemple : Botiga 204 ------ 42504

Encàrrecs 1/21/20

Operador 9999

Maxi Burger i Hot Dog – Caixes de 9 Unitats (MARCA BON AREA NO CHEFF)

Els cheff els porta el Carles Dolcet.

Secretaria(Passar trucada) – R2400


FACTURES

Entrar Factures Envasos EDI. 1/2/6/11

- Introduir Invoic (codi) + Introduir


- Introduir AO + Intro + Introduir Nº albarà + Intro
- Comprovar base imponible que sigui igual o similar
- Introduir S + Introduir
- Pulsar Tecla – Clicar Intro.
- Continuar Enviament – 0 + Intro
- Comitè – Intro
- Secció Càrrec – 4008
- Enviar Factura – 0 + Intro
- Factura bloquejada – 9 + Intro.

Factures Pendents de Pagament – Clients/Proveïdors

Imprimir Llistats; - Llistat Assegurança 1/2/3/5


- Llistat Joan (01) , Manuela (04) 1/2/5/3

Facturar 1/2/2/2

1 – Omplir Excel Bruts/trencats – Ind Kilos 2018 segons si son indústria-b o industria. La base imponible
del Excel ha de quadrar amb la base imponible del sistema una vegada es factura amb pes i preu.
2- Seleccionem factura que voleu facturar(nº + intro)
3- Fiquem N ( marcar que si es facturi).
4- Fiquem Pes i Preu que ens marca al Excel.

Factures Ou Líquid

- Rebem dos factures del Joan iguals.


- Obrir el correu del client corresponent(Pelayo, Brioxan, Palacios, Horno) – Mirar a observacions de la
factura, allí s’identifica quin client es.
- Omplir els apartats que hi ha al correu amb les dades corresponents de la factura; quantitat(subtotal
factura), Preu (l’apunta el Joan a la factura), Entrega(Data albarà/Factura).
- Enviar el correu a jordi.turull@bonarea.com
- La copia sense pes(escrit pel Joan) portar a la Nora i l’altra copia es grapa amb la resposta de
administració que ens enviaran al correu.
- Enviar la resposta enviada al correu al client.(amb pegatina y per correu ordinari).
- Grapar les fulles i donar-les al Joan.
- Guardar les fulles una vegada les torni el Joan a la carpeta pendent de facturació ou líquid.

Factures Envasos Amb Factura i Albarà 1/8/1/3

F – Entrar Dades Facturació


Dia servit(Data albara) – Completar Informació

Cemosa + 10%
Ous de L’estany + 30%

Si es un còdig client(Generar Factura)


Si es venta por menor(VERDU) generar assentament(Mireia).

Per generar la FACTURA 1/2/2/7

A- Afegir Càrrec

TALONS

Llistar/Traspassar Talons 1/2/3/3

1- L llistar i comprovar talons del dia si son correctes


2- T llistar i gravar(si son correctes) i imprimir fulla.
3- Grapar talons junt amb fulles correctes impreses i portar a secretaria- per caixa rural.(2 Fulles impreses
+ Talons + Firmar)
4- Tornaran la fulla sellada per caixa guissona i arxivar per odre.

OBSERVACIÓ( Dill – Dj Talons del dia


Div – Talons Div i Diss
1 Dia a la setmana Treure Assentaments Punt 6 (Guardar fulla detallada al
arxivador)

Entrar Talons Rebuts 1/2/3/1

Entrar tots els xecs que arribin.


TF – Transferències enviades al correu per apuntsCaixa donar de baixa com Assentament

Transferencies Clients 1/2/3/2

Totes les transferències que apareixen aquí, Copiar i enviar a mi personalment per correu. Una vegada
enviat, borrar la transferència(BO) i anar a entrar talons.
Donar de baixa com assentament.

ALBARANS I TRANSPORT

Entrada Albarans per Arxiu 1/5/4/17/1

Els 68000 mirar i comprovar amb excel (Existències rolets closa).

Bandejes 1/V/V/26/5
Lamines 1/8/1/5

Rep: Nº Client
Soci: Centre Classificació

Entrada Ruta Transport 1/9/2

Pesades Externes Albarans


Plantilles Excel: - Plantilla IndKilos industria
- Plantilla Bruts-Trencats Industria b

Generar Llistat Transport per si està tot entrat 1/9/3

Baldomà
Osca Sempre 0 – PDF preu

Polar/ondara – Comprovar Preu Excel(Exportacions-Resultat operacions venta).

Modificació Assegurança 1/1/1/1

Còdig Client +3( Garanties i formes de pagament)


Modificar 43 i 45 – Si es modifica la garantia.
Modificar 43, 44 i 45 – Si la garantia passa a ser 0.

Contrasenya per poder fer canvis 1708

Quan fem canvi de assegurança omplir el punt 4–observacions i deixar constància del canvi.

Entrada Tiquets Devolució 99/8/P

Comprovar dades correctes - Sinó coincideix dades llençar

Canvi de motiu – 0 (Si)


11 despenalitzar + Intro
Canviar unitats – 0 (Si)
Per que entreu devolució – 2
Discrepància – N

Queixes 99/12/1/1

Treure Assentaments 1 Dia a la setmana

1/2/3/3/L(llistar)/6(Assentament)
Imprimir la segona pàgina del Pdf i ficar-la al fitxer.

Compra D’ous Externa(Albarans Cagsa i Albarà Groc). 1/5/4/14

-Seleccionar albarà
-T tancar albarà
-Nº Proveedor ------------------------------------- Leonart( Codi – 51139)
Baldoma(Codi – 00004)
PREUS- Leonart – 0,53
Baldomà – 0,555
Nº Albarà Proveïdor – Albarà fulla Groga
- Servit/Comprat/Preu

EXCEL
S’ha d’omplir el Excel CompraOusExterna(Carpeta Mercè)
Omplir Excel corresponent al client.

Franja marró del Excel ficar els datos de la factura – Data Factura, Nº Factura i Base Imponible.

Fotocopia dels dos albarans i la factura;


- Fotocopia factura+ Albara Groc Original + Albara Cag fotocopia. - ARCHIVAR A COMPRES.
- Albara Cag original + Fotocopia albara groc - Grapats al munt dels albarans normals.

Donar de alta un client + Protecció de Dades.

Carpeta 213 – Alta Client o Proveedor

Mirar si es un client o proveedor de agropecuaria o corporació i omplir el excel.

Omplir PDF – Política privacidad – Alta cliens

Omplir amb dades del client o proveedor i enviar-li per a qué ho firmi.

Buscar Comité 1/1/2/1

C – Buscar Proveedor

Seleccionem opció on el responsable es el joan vendrell.

Compte Ous – Nº Contable

6000 4008 Compres Ous( lleonart – Baldoma).


6239 4008 Agentes Mediadores(occitanie – reduane)
6070 4008 Maquila Baldoma
7009 4001 Baldoma que porten albarà.

Intrastat 1/2/4/1

- Nº Client Factura
- Data Factura
- Nº Factura
- Preu Transport – Només hi haurà preu quan sigui transport exterior. Si es transport Propi preu 0.
- Transport – Surt automàtic.
- F – fi i gravar.
Factures Proforma 1/3/2/2

Et donen correu(fulla) + Factura Proforma( la mercè)


- Entrar 1/3/2/2 – Buscar Client albarà
-