Você está na página 1de 1

Argument

Apoftegma, acest substantiv de limbă franceză preluat și în alte limbi străine se folosea și
în vechime. Spre exemplu, îl găsim și la cărturarul domn, Dimitrie Cantemir. Dicționarele
lingvistice ne arată că, apoftegma este o vorbă înțeleaptă, formulată deobicei de către o
personalitate celebră către viitorime.

Sinonimele cuvântului apoftegmă ar fi: cugetare, maximă, aforism, reflecție, deci a


cădea pe gânduri!

Astfel, m-am gâdit să intitulez cartea Părintelui Patriarh Daniel, cu aceste bijuterii
concise, gânduri și idei, maxime și sentințe raționale de conduită, reguli logice sau
metodologice, în suma împătritei lucrcări a spiritului, cugetarea, gândirea, meditația și
lucrarea!

Citind, veți vedea aria abordată de către cărturarul și scriitorul Patriarh Daniel al Bisericii
Neamului Românesc, mulțumindu-i și pe această cale, că avem prilejul binecuvântat de a
fi împreună în lucrarea Bisericii Străbune, și ne îngăduie cu bunăvoință plină de iconomie,
prin publicarea acestui florilegiu în primă ediție, pe care l-am cules în decursul mai multor
ani!

Ceea ce ne bucură, este duhul părintesc presărat pe alocurea și cu fin umor


academic. Dorim, Preafericirea Vostră, ca să ne îngăduiți a culege pe mai departe
diamantinele cuvinte, pe care le veți semăna cu nădejdea întrupării și într-un alt volum de
apoftegme patriahale!

Calinic Argeseanul