Você está na página 1de 1

Anali

Modul de prezentare dorit de această echipă a vrut a fi de tip focus group. Prezentarea a
debutat printr-o scurtă descriere a temei, punând accent pe importanța imaginației, cuprinzând
scurte fraze în care au spus lucruri generale, bine cunoscute deja. Au continuat cu o serie de
douăsprezece întrebări, prima axându-se pe importanța imaginației în actul învățării. Apoi au
dorit să întrebe cât de importantă este imaginația în comparație cu celelalte mecanisme cognitive.
În decursul acestor întrebări nu au menționat nicio bază teoretică, discuția urmând un curs
intuitiv, dar nu didactic.
Următoarea întrebare a fost dacă imaginația este văzută în opoziție cu învățarea, iar această
formulare nu a fost suficient de clară, fiind nevoie de explicații și de răspunsuri de tipul "depinde
de". A fost urmată de o întrebare cliseica ce a avut că scop aflarea opiniei colegilor în legătură cu
modul în care este tratată imaginația în sistemul educațional, acest lucru stârnind răspunsuri de
tipul opiniilor subiective și experiențelor proprii. Următoarea întrebare a fost "la ce vârstă are
imaginația un impact mai mare", aceasta stârnind de asemenea controverse, deoarece nu se
specifică o situație exactă și ce se înțelege prin impact. Totodată, nu s-au oferit lămuriri clare, în
sală fiind supuse câteva opinii contradictorii.
O altă întrebare a fost concentrată asupra relației de cauzalitate între imaginație și învățare,
anume dacă "imaginația susține învățarea, sau învățarea susține imaginația". S-a ajuns la
concluzia că imaginația este imposibilă fără o bază de cunoștințe obținute prin învățare.
Următoarea întrebare "fără imaginație, cât de ușor sau greu ar fi învățatul" a fost de asemenea
confuză, deoarece percepția a ce este ușor sau greu este strict subiectivă, și nu s-a dat vreun
exemplu concret care să clarifice care ar fi scopul acestei întrebări. "Cum am putea fructifica
imaginația" a fost o întrebare ce putea avea răspunsuri foarte creative și folositoare, dacă ar fi
avut o bază teoretică.
Discuția s-a orientat apoi spre învățarea normelor sociale și dacă stă imaginația la bază
acesteia. Normele sociale sunt învățate prin experiență și educație, nu sunt inventate, așadar
această întrebare nu pare relevantă pentru tema focus group-ului. O altă latură a temei a fost
atinsă prin întrebarea "care ar fi blocajele imaginației", unde s-au oferit diverse răspunsuri,
privind sistemul educațional, repercusiunile sociale asupra persoanelor creative în medii
conservative, însă nu s-a oferit un răspuns clar și schematic. Ultimele două întrebări au abordat
efectul și importanța imaginației pentru elevii cu deficiențe, însă din nou, nu s-a specificat tipul
deficiențelor, întrebările fiind foarte generale și intuitive, asemenea răspunsurilor.
În concluzie, prezentarea a fost realizată în mare parte superficial, fără să aibă un scop clar și
o concluzie, acestea fiind consecințele lipsei unei baze teoretice și unei anticipări a cursului
discuției.